LP_4_2013

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

ТОВ «ВінШвейМаш» надійний партнер у вирішенні швейних проблем 21100, Україна, м. Вінниця, вуя. Коцюбинського, 39 Тел.: (0432) 55-44-57, тел./факс: (0432) 27-57-05 E-mail: vinshwaymach@vinnitsa.com

[close]

p. 2

■ ;ч. г. Киев-073, пер. Куреневский, 17 отдел сбыта: (044) 468 12 46 I t 4Ц in b lu S E M P R E C O N ТЕ www.inblu.ua \ * вег

[close]

p. 3

56500, Україна, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Синякова, 2 Тел.: (05134) 4-44-74, 4-20-82, 4-32-51 E-mail: victory@voz.mk.ua ПАТ «Володарка»лідер з виробництва одягу для чоловіків 21000, Україна, Вінниця, вул.Коцюбинського, 39 Тел.: (0432) 27-90-36, 26-57-06 E-mail:volodarka@volodsrka.com www.volodarka.com ВАТ «Хутро ф ірм а «Тисм ениця» 77400, Україна, Івано-Франківська обл., м.Тисмениця,вул. Вербова, 9 Тел.: (0342)58-50-01, 58-50-06, 58-50-09 Факс: (044)289-17-31, (0342) 58-50-08 e-mail: info@hutro.com www.hutro.com 04073, У країна, Київ, пров. Куренівський, 17 Тел. відділу збуту: (044) 468-12-46

[close]

p. 4

Разом з компанією «Саватекс Агро» здійсніть Ваші плани щодо випуску швейних та трикотажних виробів QOTEG УСТАТКУВАННЯ Ш вейне: ✓ універсальні машини ✓ оверлоки ✓ плоскошовні ✓ мішкозашивні / петельні, гудзикові, закріплювальні / для пошиття взуття, шкіри, хутра ✓ побутові швейні машини Р о зкр ій не: ✓ розкрійні ножі ✓ стрічкові машини ✓ відрізні кінцеві лінійки ✓ мірильно-бракувальні верстати / столи для розкроювання ВТО: / парогенератори / праски ✓ відпарювачі / парощітки ✓ столи прасувальні / преси для дублювання / паропістолети Інш е: ✓ манекени / окантовувані / лапки ✓ ножиці / голки / стільці / мастила ✓ засоби для виведення плям ✓ світильники / запасні частини Ш ироке розмаїття швейних машин надає Вам можливість поліпшити якість та ефективність роботи виробництва Вигідні умови для дилерів За докладнішою інформацією звертайтеся до ТОВ «Саватекс Агро» за адресою: 04073, Україна, м. Київ, вул. Скляренка, 5, тел.(044) 463-9-463, факс (044) 463-9-460, e-mail: info.savatex@gmail.com www.savatex.kiev.ua

[close]

p. 5

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ Легка промисловість ОЛаМара ЄрМолає&а, головний редактор ВИДАЄТЬСЯ В 1960 р . 4 (236) жовтень — грудень 2013 У кож ної людини в цьому світі своє життя, свої бажання, свої м рії й цілі та свій життєвий шлях. Чим більше розмірковуємо про себе і своє життя, тим краще розуміємо, що тільки самі вибираємо щастя чи нещастя, радіст ь або смуток насолоджуватися нам життям або горювати і скаржитися на те, що відбувається з нами. Ми розуміємо, що вибираємо своє життя своїми думками, своїми діями, своїми рішеннями та переконаннями. І ми самі вибираємо чи жити нам як звично, або розпочати відкривати життя, розпочати радіти кожному дню т ак як радіют ь діти. Крок за кроком, день за днем, розмірковуючи і відкриваючи в собі нові грані свідомості, розуміємо, що тіїьки займаючись своїм розвитком, зміцнюючи здоров'я, реаіізую ч и свої цілі та своє призначення, зможемо стати по-справжньому щасливими і привнести у цей світ щось вартісне й світле. Іможемо поділитися своїм щастям лише в тому випадку, якщо самі станемо щаєшвими. Іможемо навчити, як стати успішним т іїьки тоді, к а т самі будемо успішнішії. Зможемо допомогти досягнути мети тим, хто просить допомоги, лише у випадку, якщо самі багат оразово досягаїи своїх ціїей. Хтось є щасливий, коли м а їю є чи вишиває, танцює чи співає, тобто займається улю біеною справою, і лише тоді, знайшовши себе, свою мрію й своє призначення, ми рапт ово відчуваємо смак життя. Голова Редакційної колегії ГРИЩЕНКО І . М., д-р екон. наук Заступники голови Редакційної колегії МЕДВЕДЕВ Ю.С. ЛІЩУК В.І., д-р техн. наук РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Березненко С.М., д-р техн. наук Вороніна Л.М. Гавриш Л.Т. Гаркавенко С.С., д-р техн. наук Гречан А.П., д-р екон. наук Єрмолаєва Т.О., головний редактор Захарін С.В., д-р екон. наук Ігнатьєва І.А., д-р екон. наук Каплун В.В., д-р техн. наук Колосніченко М.В., д-р техн. наук Коновал В.П., д-р техн. наук Міміношвілі Г.М., відповідальний секретар Параска Г.Б., д-р техн. наук Половніков 1.1., д-р техн. наук Скиба М.Є., д-р техн. наук Тарасенко І.О., д-р екон. наук Чабан В.В., д-р техн. наук Чурсіна Л.А., д-р техн. наук ДЕРЖАВНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Наукові сталі, опубліковані в журналі «Легка промисловість», зараховуються як фахові в галузі технічних наук. Д е р ж а в н е це н тра л ьн е бю ро т е х н іч н о ї ін ф о р м а ц ії з легкої та текстильної промисловості © М ін п р о м п о л іт и к и У кр а їн и ЦБТІ КНУТД Р еєс т р а ц ій не свідоц т во Серія КВ № 4 4 4 3 від 0 1 . 0 8 . 2 0 0 0 р. Всі матеріали, опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. Над номером працювали: М.М.Євстратова, С.М.Кошарна, А.В. Федченко, К.Є. Колісник Журнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори. Ад реса ЦБТІ та р е д а к ц ії ж у р н а л у : 0 1 0 0 1 , Україна, Київ, вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 1 5 -1 6 . Моб. тел.: (0 6 7 ) 4 0 9 -1 0 -2 7 Ком п'ю т ерна верст ка фірми AT «Укрт ехнінф орм » Передплат ний ін декс ж у р н а л у — 7 4 2 7 8 E -m ail: c b ti.u a @ q m a il.c o m . leq prom @ svito n lin e.co m Н а ш а а д р е с а в І н т е р н е т і : W W W . L P R O M . К І EV. UA

[close]

p. 6

ОСНОВНІ ТЕМ И НОМЕРА ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВІ ПОДІЇ Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010 ' ь ; ПАРТНЕРИ « С к м ир ТЄ*СТИ Л« СВІТ МОДИ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ КОРИСНІ ПОРАДИ НОВІ ДІТИ ПРИЙШ ЛИ ЦІКАВО ПІДПРИЄМ СТВА ГАЛУЗІ (54) <Ш НАУКОВИЙ ПОШУК 36 Козарь О.П.. Касьян Е.Є. М окроусовэ О.Р.. Ліщук В.І. Економічна ефективність технології мінерального наповнення шкір для верху взуття 40 Бабич А.І. Комп’ютерне тестування як спосіб контролю знань студентів 52 Шаран Т.Г. Формування класифікатора підсилюючих накладок для спецодягу Івасенко М.В.. Єрмакова М.О.. Оренчина Я.В. Одяг для вуличних танців, як складова біомеханічної системи танцівника 56 Ст ат т і рубрики «НАУКОВИЙ ПОШУК» затверджено д о друку Вченою Радою КНУТД 25.12.2013 р. 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. №4

[close]

p. 7

Стан справ у легкій промисловості України в 2013 р. Впродовж 2013 р. легка промисловість працює нестабільно, з місяця в місяць зменшуються обсяги виробництва. Якщо в січні індекс обсягів виробництва становив 102,7 %, то в грудні - 93,8 %. Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-грудень 2013 р. (%) Г рудень 2013р. до листопада 2013р. 100,1 96,9 Г рудень 2013р. до грудня 2012р. 99,5 96,5 Січеньгрудень 2013р. до січнягрудня 2012р. 95,3 92,3 Назва Промисловість Переробна промисловість Код за КВЕД2010 B+C+D С 13-15 13 14 15 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Текстильне виробництво Виробництво одягу Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарносідельних виробів; вичинка та фарбування хутра Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра Виробництво взуття 97,5 100,3 99,9 88,9 92,7 96,5 96,7 80,3 93,8 91,9 95,7 91,5 15.1 77,3 90,9 111,7 15.11 15.2 79,8 98,1 99,3 74,8 115,4 81,7 За даними статистики, в січні-листопаді 2013 р. реалізовано товарів легкої промисловості на суму 7279,0 млн. грн.. що становить всього 0,7% від всієї реалізованої продукції в промисловості. Індекс обороту (реалізації) продукції текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за листопад 2013 р. до жовтня 2013 р. становив 92,7%, а до листопада 2012 р. - 95,7%. Динаміка індексів те ксти л ь н о го в и робн и цтв а, ви робни цтва одягу, шкіри, виробів зі ш кіри та інш их матеріалів 130 125 120 (у % до відповідного періоду минулого року) 115 110 105 100 95 90 85 80 гір о,®' ОГ ^ X' оУ / f г #' <<У ,< / * г®' , <о л Г & ( f 4> JS ,

[close]

p. 8

Зазначимо, що коливання виробництва від місяця в місяць є характерним для легкої промисловості та залежить від сезонності, обсягів замовлень й ситуації на внутрішньому та зовнішньому ринках. Динаміка обсягів текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (у % до попереднього місяця) 140 120 100 80 60 40 20 Ж о в те н ь до вересня Листопад до ж овтня Грудень ДО листопад Січень до грудня Лютий до січня Березень до лютого Квітень до березня Травень Червень Липень до червня Серпень до липня Вересень до серпня до квітня д о тр ав н я □ 2013 82,4 76,5 80,5 114,3 117,7 114,4 100,5 106,7 110,9 111,8 97,1 94,1 81,5 103,1 97.5 104.5 105,7 102,1 95,2 97,4 106,9 104,3 105,9 93,4 99,6 103,8 108,4 96,2 93,9 95,6 96,7 97,5 93,8 ■ 2012 □ 2011 102 96,3 101,8 Протягом 2013 р. скоротилося виробництво май­ же всіх основних виробів галузі. Скорочення вироб­ ництва плащів, курток, пальт та напівпальт, костюмів чоловічих, жіночих, дівчачих та хлопчачих пов'язано із насиченням даного сегменту ринку імпортною про­ дукцією, обсяги ввезення якої з року в рік збільшу­ ються. Скорочення виробництва тканин на вітчизня­ них підприємствах спостерігалося і в минулому році, що в основному пов’язано з браком сировини. За січень-листопад 2013 р. експорт товарів легкої промисловості становив Імлрд.дол. і, порівняно з аналогічним періодом 2012 p., збільшився на 5%, що відбулося в основному завдяки зростанню обсягів тканин синтетичних - на 129%, тканин вовняних - на 126,5%, виробів з хутра - на 116%, трикотажних полотен - на 31,9%, нетканих матеріалів - на 20,7%, виробів зі шкіри - на 15,8%, взуття - на 12,1 %, одягу текстильного - на 5,5%. Практично на рівні минулого року залишився імпорт продукції легкої промисловості - 100,5% (2,9 млрд. дол.). В структурі імпорту найбільше зро­ стання обсягів відбулось по виробах з хутра - на 37%, тканинах синтетичних - на 32,6%, матеріалах нетканих - на 10,5%, килимах - на 10,1%. При цьо­ му по окремих товарних групах спостерігалось зменшення обсягів імпорту: шовкових тканин - на 37,1%, тканин спеціальних - на 30%, трикотажних полотен - на 27,3%, одягу текстильного - на 16,3%, одягу трикотажного - на 15,9%, 6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ, 2013. Nc4 Нерівні умови конкуренції для українських підприємств на внутрішньому ринку товарів легкої промисловості створюють дешеві товари переваж­ но турецько-китайського виробництва і часто сумнівної якості товари. Для ухилення від повної сплати податків продовжують ввозитися в Україну товари із заниженням їхньої митної вартості та кон­ трабандно. Із року в рік зростає імпорт товарів «секонд-хенд», обсяг якого в 2013 р. досяг 100 тис.т. Частка української продукції на внутрішньому рин­ ку, за експертною оцінкою, становить менше 20%. Впливає на зменшення обсягів виробництва й суттєве падіння купівельної спроможності більшості верств населення та переорієнтація витрати їхніх доходів на товари першої необхідності та оплату житлово-комунальних послуг. Для збереження виробничого та кадрового потенціалу підприємства швейної, трикотажної та взуттєвої підгалузей змушені продовжувати використання давальницької схеми роботи з іно­ земними замовниками, що ставить в залежність виробництво їхньої продукції від наявності іно­ земних замовлень. Негативно впливають на роботу галузі також соціальні чинники. Протягом тривалого періоду середня заробітна плата працюючих на під­ приємствах легкої промисловості залишається в 2 рази нижчою середньої заробітної плати в ціло­ му по промисловості.

[close]

p. 9

Виробництво основних видів продукції легкої промисловості за 2013 рік Вироблено за Продукція січ ен ь ірудень 2013р. 1080 86003 8821 грудень 2013р. 88 6969 781 Грудень 2013р. у % до листопада 2013р. 68,8 100,8 91,2 грудня 2012р. 71,5 83,4 98,4 С ічень-грудень 2013р. у % до січня-грудня 2012р. 70,8 86,7 86,6 Пряжа вовняна, т Тканини вовняні, бавовняні, з ниток синтетичних та штучних, тис.м ' Білизна постільна, тис.шт. Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-бркжи, брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти, трикотажні машинного або ручного в ’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт. Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні та вироби подібні, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Костюми чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні та вироби подібні, жіночі та дівчачі, тис.шт. Сукні жіночі та дівчачі, тис.шт. Трикотаж спідній, тис.шт. Предмети одягу, аксесуари до одягу з хутра натурального (крім капелюхів та уборів головних інших), шт. Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби панчішно-ш карпеткові інші, трикотажні машинного та ручного в ’язання, тис.пар Светри, пуловери, кардигани, жилети та вироби подібні, трикотажні та в'язані, тис.шт. Взуття, тис. пар з нього взуття з верхом зі шкіри натуральної, крім спортивного, із захисним металевим підноском та взуття спеціалізованого різного, тис. пар 2500 193 79,0 77,3 100,1 471 30,2 98,4 130,7 104,7 385 1433 1401 27719 6164 25,3 81,3 114 2341 720 79,1 97,1 100,1 148,2 123,7 57,2 93,7 98,4 103,5 100,7 84,9 91,4 88,6 99,1 79,0 71159 4814 73,5 69,5 90,7 1109 29353 4096 103 2424 351 83,4 101,2 104,5 91,1 93,9 58,9 84,9 105,4 58,6 Для динамічного розвитку легкої промисловості необхідно: ♦ Забезпечити дієвий захист вітчизняного ринку від недобросовісної конкуренції при імпорті продукції легкої промисловості із заниженою митною вартістю ♦ Обмежити на законодавчому рівні ввезення то­ варів, що були у користуванні («секонд-хенд») ♦ Запровадити єдину систему статистичної зв іт­ ності і застосування р еєстр а тор ів касових операцій при реалізації товарів легкої пром ис­ ловості з метою детінізації внутрішнього ринку та створення рівного конкурентного середови­ ща для всіх його учасників, незалежно від форм власності та особливостей форм ю ри­ дичного існування ♦ Провадити ефективну митно-тарифну політику (доведення митної вартості, за якої декларується продукція легкої промисловості до ринкової ціни) Вирішення зазначених питань дасть можливість підприємствам галузі відійти від виробництва про­ дукції за давальницькою схемою та збільшити ча­ стку вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку, що призведе до поступового імпортозаміщення товарів легкої промисловості і подолан­ ня від'ємного сальдо торгового балансу в легкій промисловості. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. №4 7

[close]

p. 10

Ліга українських промисловців-виробників взуття, шкіргалантереї, хутряних виробів і шкіряних товарів League of the manufacturers of footwear, leather haberdasherz, fur itemf and leather goods 04073, м. Київ, Куренівський провулок, 4/8 Тел/факс: (044) 379-17-36 E-mail: as-ukrprom@hotmail.com Про відміну обов'язкової сертиф ікації дитячого взуття в Україні Л іг а У к р ш к ір в з у т т я п р о м п р о т я го м т р и в а л о го ч а су в и м а га л а в ід м ін и т и о б о в 'я з к о в у с е р т и ф іка ц ію д и тячи х то в а р ів л е гко ї п р о м и с л о в о с ті, у то м у числі й взуття. Ця п р о ц е д у р а н іч о го к о р и с н о го д ітя м не д авала, а д о б р о с о в іс н и м в и р о б н и ка м ш ко д и л а - за п е р іо д д ії о б о в ’я зко в о ї се р ти ф іка ц ії в и п у с к д и тя ч о го взуття в У країні с ко р о ти в с я у 100 раз! Д а н а с е р ти ф іка ц ія була в и гід н о ю для о р га н ів с е р т и ф ік а ц ії Д е р ж с п о ж и в с т а н д а р т у : л иш е л е га л ь н і д о х о д и ц их с т р у к т у р від н а в 'я зув а н н я та ко ї «послуги» п ід п р и є м с тв а м ста н о в и л и б а га то м іл ьйонів гр и в е н ь на рік. В ід п о в ід н о д о пун кту 11 н а ка зу М ін е ко н о м р о з в и т ку від 0 6 .1 1 .2 0 1 3 № 1308 (р е є стр а ц ія в М ін ю сті 8 .1 1 . 2 0 1 3 № 1 9 0 7 /2 4 4 3 9 ) о б о в 'я з к о в а серт иф ікація дит ячого взуття п р и п и ­ няється з ЗО. 1 1 .2 0 1 3 р. і в ід н и н і Д е р ж ін с п е к ц ія з а х и с т у п р а в с п о ж и в а ч ів не м а є п р а в а в и м а га т и с е р т и ф ік а т в ід п о в ід н о с т і п ід час р еа л іза ц ії взуття у то р го в е л ь н ій м ер е ж і, а т о р г о ­ вельні о р га н із а ц ії не з о б о в 'я за н і в и м а га ти цей д о ку м е н т у в и р о б н и ка . У разі в и н и кн е н н я п р о б л е м н и х питань ке р ів н и ки п ід п р и є м с тв м аю ть ін ф о р м ува ти Л ігу У крш кірвзуттяпром . Президент Ліги О .Г .Б о р о д и н я ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА _ ► т а ® ! ? www.bereqynva.comnial £ — *

[close]

p. 11

«ТАЛАН» «ТАЛАН» - це група підприємств легкої промис­ ловості України, які випускають 2,5 млн.пар спецвзуття за рік, а також спецодяг для провідних під­ приємств нафтогазодобувної та хімічної промисло­ вості, чорної й кольорової металургії, підприємств машинобудування і металообробки, транспорту та енергетики, будівництва і сільського господарства, силових міністерств та відомств. Компанія спеціалізується на випуску спеціально­ го взуття з 1923 р. Протягом понад 80 років колектив набував знання, досвід і постійно розвивався. Безперервне вдосконалення, прагнення до нових можливостей були і залишаються духом компанії «ТАЛАН». В и в чи в ш и с в іто в и й д о с в ід , с п е ц іа л іс т и к о м ­ п а н ії у п р о в а д и л и но вітню т е х н о л о гію п р я м о го п р и л и в ка п ід о ш в и й р о з р о б и л и м о д е л і в зу ття , а н а л о гів я ки м н е м а є в У к р а їн і. В технічне переоснащення за 2003-2007 pp. інве­ стовано понад 6,1 млн.дол.США. Установлено принципово нове устаткування про­ відних компаній Італії та Німеччини для випуску спецвзуття литтьового методу кріплення, що надало унікальну можливість вітчизняним споживачам за­ стосовувати для захисту своїх працівників сучасне, комфортне і надійне спецвзуття: ♦ЧЕРЕВИКИ (13 моделей) ♦НАПІВЧЕРЕВИКИ (З моделі) ♦ЧЕРЕВИКИ з високими берцями (5 моделей) ♦ЧОБОТИ (13 моделей) Ц ю п р о д у к ц ію серт иф іковано і во на в ід п о в ід а є н о р м а м н а ц іо н а л ь н и х та є в р о п е й с ь к и х стандартів. С п е ц в зуття в иготовляю ть на ф абр и ці у м . Р о м н и на с у ч а с н о м у уста тку в а н н і з а п р о гр е с и в н и м и те х н о л о гія м и . 4 2 0 0 0 , У к р а їн а , м . Р о м н и , вул. Т ел ь м ан а, 2 4 В ід д іл з б у ту : тел.:(05448) 3-27-98 Основні зусилля компанії «ТА ЛА Н » спрямовано на забезпечення системного підходу до якості продукції спеціального призначення. Багаторівневий контроль якості, обов'язкова сертиф ікація та га ­ рантійні обов'язки є невід'ємною частиною роботи компанії, керівництво якої повністю усвідомлює важливість безпеки праці. Тому спеціалісти компанії «ТА ЛА Н » постійно провадять науково-дослідну роботу, роз­ робляють нову технічну документацію, ор­ ганізують виїзні семінари, беруть участь в спеціалізованих виставках і конференціях. Під час даних заходів спеціалісти компанії надають кваліфіковані консультації щодо використання продукції марки «ТАЛАН», допомагаючи оптимізувати витрати на охо­ рону праці й зекономити кошти завдяки застосуванню сучасних, комфортних, без­ печних і довговічних виробів. Розвиваючи мережу філіалів, відкритих у великих промислових містах України та Росії, країнах СНД і Балтії, на Балканах, Кубі та в Європі, «ТАЛАН» постійно пропонує клієнтам широкий асортимент продукції. О р г а н із а ц ія д ост авки в б у д ь -я к и й р е г іо н н а ш о ї кр а їн и , а також б л и з ь к о г о і д а л е к о г о з а р у б іж ж я дасть з м о г у зе кон ом и т и ча с й операт ивно отримати п р о д у к ц ію в ід к о м п а н ії» ТА Л А Н », я ка з відкрит им с е р ц е м п р о п о н у є пот ен ційн им клієнт ам н а д ій н е , пло д от вор не і в з а є м о в и г ід н е співробіт ницт во. Ц е н т р а л ь н и й о ф іс «ТАЛАН»: (044) 289-43-38 01033, Україна, Київ, вул.Саксаганського, 77 Тел.: (044) 289-58-00 Факс: (044) 289-43-38 E-mail: info@talan. in.ua www.talan.in.ua С ьо го дн і з впевненіст ю м ож на мовити, щ о «ТАЛАН» д о с я г лідерства у галузі за б е зп е ч е н н я б е зп е к и і о хо р о н и праці. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. №4

[close]

p. 12

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 Професійні назви робіт, які наведені у Класифікаторі, рекомендовано застосовува­ ти під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій. За основу розроблення Класифікатора було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжна­ родного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією. ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ* ко д кп ко д ЗКППТР ВИПУСК ВИПУСК ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ єткд дкхп Ц ей р озд іл щ о д о квал іф ікації, як о з н а к и кл аси ф ікац ії, є з м іш а н и м п о р ів н я н о з ін ш и м и р о з д іл а м и . Розділ охо пл ю є ш и р о к е ко л о п роф есій, п о в 'я з а н и х із з д ій с н е н н я м р із н о м а н іт н и х ф ун кц ій у п р а в л ін н я та ке р ів н и ц т в а , які в ц іл о м у суттєво від різняю ться за своєю скл а д н іс тю та від по від ал ьністю . 1210.1 1210.1 1210.1 1222.1 1222.1 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1229.6 1233 1233 1235 1237.1 1237.1 1237.1 1237.1 1237.1 1237.1 1314 1314 1476 1493 1 21103 20828 20831 21037 21043 21076 65 5 ,1 65 24028 23842 24043 24040 21447 20726 20735 23362 23413 63 5 1 ** 5 ** 8 1 ** 1 65 1 87, 1 6 5 *** 85 Генеральний директор об'єднання підприємств Директор (інший керівник) підприємства Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) Головний диспетчер (промисловість) Головний інженер (промисловість) Майстер з ремонту устаткування (промисловість) Майстер служби (промисловість) Начальник бюро (промисловість) Начальник зміни (промисловість) Начальник служби (промисловість) Головний художник Начальник відділу збуту (маркетингу) Начальник комерційного відділу Начальник відділу Головний електрик Головний модельєр Головний модельєр-конструктор Головний технолог Головний товарознавець Головний художник-модельєр Директор (керівник) малої торговельної фірми Комерсант Менеджер (управитель) з реклами Менеджер (управитель) систем якості Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі. До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1. Дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра 2. Дипломом про присудження наукового ступеня 3. Атестатом про затвердження вченого звання 2131.2 2131.2 2131.2 2132.2 2132.2 2139.2 2143.2 2144.2 2145.2 2145.2 2147.2 2149.2 2149.2 2149.2 22177 22381 1 1 1, 87 - 22238 - 1 - Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом Інженер з комп'ютерних систем Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів 22481 1 Інженер-програміст Програміст (база даних) Інженер із застосування комп'ютерів 22502 22496 22287 22295 64, 87 1 1 1 Інженер-енергетик Інженер-електронік Інженер з інструменту Інженер з комплектації устаткування Інженер з технічної діагностики Інженер Інженер з охорони праці Інженер з підготовки виробництва * Подано вибірково.

[close]

p. 13

2149.2 2149.2 2149.2 2149.2 2149.2 2149.2 2149.2 2411.2 2411.2 2412.2 2412.2 2412.2 2412.2 2412.2 2419.2 2419.2 2419.2 2419.2 2419.2 2419.2 2419.2 2419.2 2419.3 2419.3 2432.1 2441.2 2441.2 2441.2 2442.2 2444.2 2444.2 2452.2 2452.2 2452.2 2452.2 2452.2 2452.2 2452.2 2452.2 22408 22293 22260 22427 22493 23051 23054 20281 20287 25374 22339 22354 22351 22378 25371 - і 1 ** 1 1 ** Інженер з ремонту Інженер 3 якості Інженер із впровадження нової техніки й технології Інженер із стандартизації Інженер-технолог Конструктор взуття Конструктор одягу 1 1 і 1 1 1 і Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) Бухгалтер-експерт Економіст з праці Інженер з нормування праці Інженер з організації праці Інженер з організації та нормування праці Інженер з підготовки кадрів Економіст із збуту Консультант Консультант з ефективності виробництва Консультант з маркетингу Консультант з раціоналізації виробництва Логіст Рекламіст - - Фахівець з ефективності підприємництва 76 76 Спеціаліст-бухгалтер Спеціаліст-юристконсульт Документознавець Економіст Економіст з фінансової роботи Економіст з ціноутворення Соціолог Перекладач Перекладач технічної літератури 1, 18 Дизайнер (художник-конструктор) Дизайнер одягу Дизайнер тканини 21792 25351 25377 24767 24316 24325 25244 - 1 1 ** 1 1 1 23631 23634 25229 25241 25250 82, 1 - Модельєр Модельєр-конструктор Художник Художник-зарисовник (будинку моделей) 84 Художник-модельєр Цей розділ вміщує п рофесії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук. Професійні згівдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням мет одів відповідних наук. До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом: М о л о д ш о го спеціаліста; Бакалавра; Спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо); Спеціаліста на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування). 3119 3119 3119 3119 3119 3340 3415 3419 3419 3419 3422 3429 3433 3441 3471 3471 3471 3471 3471 3471 22967 20281 - 24940 25010 25026 25062 25065 20004 - 1 ** 64 1 Технік Технік з підготовки виробництва Технік з праці Технік-технолог (текстильна та легка промисловість) Технолог Технолог-наставник 66, 1 18 Агент комерційний Організатор з постачання Організатор із збуту Товарознавець Експедитор Агент рекламний Бухгалтер Інспектор митний Десинатор Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спеціаліста) Дизайнер-виконавець Дизайнер-виконавець одягу Дизайнер-виконавець тканин Колорист (художник) ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. I'M 11 25068 25386 65, 1 1 1 1 21302 -

[close]

p. 14

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень. Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинах чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів. До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації «молодший спеціаліст», а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. 4115 4115 4115 4112 4144 4190 4211 24658 24690 24676 24934 21299 24919 22921 - Секретар 1 1 1 1 1 Секретар керівника (організації, підприємства, установи) Секретар-друкарка Тарифікатор Діловод Табельник Касир (на підприємстві, в установі, організації) До цього розділу належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг. Більшість професій, вміщ ених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та проф есійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліф ікаційний рівень м олодш ого спеціаліста. 5210 5210 5220 5220 5220 5220 5312 12882 17351 65 65 - Манекенник Модель Демонстратор товарів (рекламна діяльність) Комплектувальник товарів Продавець непродовольчих товарів Продавець-консультант Оформлювач вітрин, приміщень та будівель Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції. Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста. 7223 7233 7233 7233 7233 7233 7332 7332 7332 7332 7332 7332 7332 7332 7344 7346 7346 __ 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7431 7431 7431 7431 7431 7431 7431 7431 7431 7431 12 14958 12382 14642 14585 14595 15281 11566 12321 12482 11581 17744 17683 17687 18163 19459 11237 12347 11735 14781 14885 17706 17693 14816 19126 19184 19596 16302 16682 16684 16850 16849 17319 18669 18688 19179 19586 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 65 65 65 65 65 65 60 65 51 52 64 64 64 52 Налагоджувальник устаткування голкового виробництва Виробник оснащення для жакардових машин Монтажник технол. устаткування та пов'язаних з ним конструкцій Монтажник устаткування котельних установок Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості Оброблювач зуба берда Вирівнювальник шкіряних деталей Виробник виробів з тканини з художнім розмалюванням Виробник художніх виробів із шкіри Вишивальник на шкірі та хутрі Розкрійник шкіри та хутра Розмалювальник виробів із шкіри Розмалювальник моделей Складальник виробів із шкіри та хутра 82 1 13 Фотограф (фотороботи) Бригадир на дільницях основного виробництва (друк, на тканинах) Виготовлювач лекал (швацьке виробництво) Гравер (виробництво текстилю) Набивальник малюнків Накатник малюнків Ракліст (виробництво текстилю) Розмалювальник тканин Складач малюнка Термодрукар Травильник валів Шаблонник Обробник волокна (лляне виробництво) Перевіряльник веретен Перевіряльник розводок Помічник майстра (конопледжутове виробництво) Помічник майстра (лляне виробництво) Пробиральник (вовняне виробництво) Сортувальник немитої вовни Сортувальник сировини, матеріалів та виробів (виготовлення волокон, вати та конопледжутове виробництво) Точильник стригальних ножів Чистильник-точильник чесальних апаратів ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. №4

[close]

p. 15

7431 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7433 7433 7433 7433 7433 7433 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7435 7435 7435 7435 7435 7435 7436 7436 7436 7436 7436 7436 7436 7436 7439 7441 7441 7441 7441 7441 7441 7441 7441 7441 7441 7441 7441 19655 11180 11237 11600 12218 12875 12957 12989 13051 13061 12968 13209 14510 16231 166852 16948 17785 18619 18688 18887 19499 11237 12782 16909 16308 17719 19392 11237 12509 18435 18347 18433 16330 16944 17774 18658 19117 13184 11237 12156 12987 13140 14504 17738 11237 12861 17996 17685 19492 47 47 47 47 47 47 14 52 47 47 47 47 14 47 47 47 47 47 47 48 13 13 13 Шліфувальник друкарських валів Батанник Бригадир на дільницях основного виробництва (текстильне вироб.) В'язальник текстильно-галантерейних виробів Заправник текстильного устаткування Килимар Комплектувальник пряжі, тканини й виробів Контролер вимірювань продукції Контролер матеріалів та виробів Контролер ремізо-бердного виробництва Контролер сітковиробів Контролер якості Мереживниця Мийник килимів Обплітальник деталей Помічник майстра (сітков'язальне виробництво) Правильник технологічного оснащення Розправляй основ Снувальник(ручне ткацтво) Сортувальник сировини, матеріалів та виробів (виготовлення полотна, виробництво текстильно? галантереї та сітков'язальне виробництво)_____________________________ Стригаль ворсу Ткач ручного художнього ткацтва Футлярник Бригадир на дільницях основного виробництва (кравецькі, капелюшні роботи) Клеїльник (швацьке виробництво) Кравець Обробник головних уборів 13 13 Розкладач лекал Формувальник головних уборів (швацьке виробництво) Бригадир на дільницях основного виробництва (кушнірські роботи) Вимірювач шкіряно-хутряної сировини та матеріалу Кушнір-обробник Кушнір-розкрійник Кушнір-складальник Оброблювач хутряних шкурок (опоряджувальні операції) Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів Розпилювач хутра та повсті Сортувальник шкіряно-хутряної сировини Термообробник хутряних шкурок Фарбувальник хутра та шубної овчини 13 13 13 84 13 13 13 13 Бригадир на дільницях основного виробництва (моделювання та закрій одягу) Закрійник Контролер матеріалів, виробів та лекал Костюмер Модистка головних уборів Розкрійник Бригадир на дільницях основного виробництва (швацьке виробництво) Виготовлювач м'яких іграшок 66 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Комплектувальник матеріалів, крою та виробів Ремонтувальник шкіргалантерейних виробів Розмалювальник шкіргалантерейних виробів 48 48 13 13 Фурнітурник Швачка Швачка (у сировинно-фарбувальних та кушнірських цехах) Кушнір 11237 11568 12499 19247 19265 12829 13074 13336 14429 14424 14426 14427 48 48 48 48 48 48 48 48 Бригадир на дільницях основного виробництва (шкіряне виробництво) Вирівнювальник товщини деталей та напівфабрикатів Виробник щетинно-щіткових виробів Витягальник шкір Зволожувальник шкіряних, хутряних деталей та виробів Колорист (шкіряне виробництво) Контролер сировини та напівфабрикатів Лакувальник шкір Меланжист Міздрильник Міздрильник шкур Міздрильник шкурок кролів ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. Ns4 13

[close]

Comments

no comments yet