Informatiebulletin maart 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 1075 XA Amsterdam Bank Telefoon 020-6629470 Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Sint-Jozefparochie Maart 2016 Kalender Dinsdag 1 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 2 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 3 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 4: Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Kruiswegoefening Zaterdag 5: Eerste zaterdag, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Junioracademie (pastorie) Zondag 6: Vierde zondag van de Vasten (Zondag Laetare) 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 7: H. Thomas van Aquino, belijder en Kerkleraar – Geen H.H. Missen Dinsdag 8 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 9 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 10 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 11 11.00 uur: Gelezen H. Mis 18.15 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Kruiswegoefening Zaterdag 12 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 13: Passiezondag 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis (gastkoor uit Tilburg) Maandag 14 – Geen H.H. Missen Dinsdag 15 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 16: H. Mirakel van Amsterdam, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 17 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 18 11.00 uur: Gelezen H. Mis 18.15 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Kruiswegoefening Zaterdag 19: H. Jozef, bruidegom van de H. maagd Maria, patroon van de H. Kerk en van onze parochie, hoogfeest 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) 11.00 uur: Gezongen H. Mis 12.30 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 20: Palmzondag 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis met gezongen Passie Maandag 21 – Geen H.H. Missen Dinsdag 22 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 23 11.00 uur: Gelezen H. Mis TRIDUUM SACRUM Donderdag 24: Witte Donderdag 19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament bij het rustaltaar (tot 22.00 uur) Vrijdag 25: Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag) 13.00-14.50 uur: Biechtgelegenheid 14.00 uur: Kruiswegoefening 15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus Zaterdag 26: Paaszaterdag 12.00-16.00 uur: Biechtgelegenheid 21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake Zondag 27: HOOGFEEST VAN PASEN – VERRIJZENIS VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 28: Onder het Paasoctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Dinsdag 29: Onder het Paasoctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 30: Onder het Paasoctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 31: Onder het Paasoctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Wij zijn onderweg naar Pasen. Door de sombere tijd van de Vasten, die een afbeelding is van ons aardse bestaan, zien wij nu al aan de horizon de dag van onze verlossing. Deze blik op de heerlijkheid die ons te wachten staat, schenkt ons de moed om verder te wandelen op de weg die ons erheen leidt. Dit jaar valt het feest van de patroonheilige van onze parochie op een zaterdag. Het hoogfeest van de heilige Jozef zullen wij vieren met een gezongen Mis op zaterdag 19 maart om 11.00 uur. Deze heilige Mis zal ik opdragen voor alle weldoeners van onze kerk, zowel levenden als doden. Recentelijk zijn velen van u weldoeners geworden door het ondersteunen van de restauratie van het kerkgebouw. Daarbij scharen zich alle mensen die in het verleden hebben bijgedragen aan het bouwen van de kerk; dit alles tot grotere eer van God. De werkzaamheden aan het kerkgebouw zijn nu – meer dan drie maanden na aanvang – afgesloten. Wat nu nog rest is het opruimen van het terrein rondom de kerk. In de toekomst staat ons nog de restauratie van de binnenzijde van de kerk te wachten. Bidden wij ervoor dat ook deze mogelijk wordt gemaakt. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Afsluiting restauratiewerkzaamheden Na het afsluiten van de restauratiewerkzaamheden moet een groot deel van de factuur van de bouwmaatschappij nog worden voldaan. Er zijn nog duizenden euro’s nodig. Uw gift ten behoeve van de restauratie blijft dan ook zeer welkom op rekeningnummer NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van R.-k. parochie H. Jozef onder vermelding van ‘restauratie’. Junioracademie Op zaterdag 5 maart vindt om 19.00 uur weer een bijeenkomst plaats van de Junioracademie voor jongeren tussen 18 en 40 jaar oud. Leontien Bakermans spreekt over de lezingen die paus Johannes Paulus II hield tijdens zijn woensdagmiddagaudiënties over de ‘Theologie van het Lichaam’. Is het wel theologie of is het meer lichamelogie? Ook de leer van de Kerk hiervoor wordt besproken. Kruiswegoefening in de Vastentijd Sint-Nicolaasacademie Op zaterdag 19 maart houdt mevrouw Marlene Falke, lekenkarmelietes en moeder van vier kinderen, een lezing over de zalige Titus Brandsma onder de titel ‘Goed voorbeeld doet volgen’. Mevrouw Falke studeerde theologie en wijsbegeerte. Voorafgaand is er om 10.00 uur een gelezen H. Mis in de kerk. Vastenactie Dit jaar willen wij met ons vastenoffer de FSSPmissie in Nigeria ondersteunen. De priesters van de Sint - Petrusbroederschap dienen daar meer dan 2.000 gelovigen. Momenteel wordt er een kerk gebouwd. Wilt u een bijdrage geven tot Gods eer en voor de verspreiding van het geloof in dit Afrikaanse land? U kunt uw gift storten in de ronde bus achter in de kerk, of op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 t.n.v. R.-k. parochie H. Jozef o.v.v. ‘vastenactie 2016’. Op de website van onze kerk kunt u een korte video over ons vastenproject bekijken. Op vrijdag 4 maart wordt om 12.00 uur de Kruisweg gebeden in onze kerk, aansluitend op de H. Mis van 11.00 uur. Op de vrijdagen 11 en 18 maart wordt de Kruisweg om 19.00 uur gebeden, aansluitend op de H. Mis van 18.15 uur. Openstelling tijdens Paasoctaaf Tijdens het Paasoctaaf zijn kerk en pastorie dagelijks vanaf 13.00 uur gesloten. In noodgevallen is de pastorie telefonisch bereikbaar.

[close]

Comments

no comments yet