Kahramanli Group E-katalog

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Kahramanli Group E-katalog

Popular Pages


p. 1

Doğru zamanda doğru yerde...

[close]

p. 2

Güveni temsil etmektir KAHRAMANLI. Doğru ve vaktinde teslimata verdiğimiz değerin; işimizin başlangıç noktası olduğuna inanırız. Trust represents the refer to is KAHRAMANLI. Our value delivery on time and correctly, we believe that the starting point of our work.

[close]

p. 3

ALİ KAHRAMANLI 1970’lerde başladığı nakliye hizmetlerine, 1992’de Mersin’de KAHRAMANLI ULUSLARARASI NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ni kurarak KAHRAMANLI GROUP’un ilk adımlarını attı. KAHRAMANLI’nın Asya ve Avrupa ülkelerine yaptığı kara nakliyesinde gösterdiği titizlik ve “sıkı takip” politikası meyvelerini verdi. ALKA TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK LTD. ŞTİ., KAHRAMANLI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ve Türkmen KAHRAMANLI şirketleri ile büyümeye devam etti. Ön Asya’nın ve Ortadoğu’nun dünyaya açılan kapısı Mersin, lojistik üs olma konumunu tamamlarken KAHRAMANLI GROUP da bu görkemli fotoğrafta yerini almıştır. KAHRAMANLI GROUP antrepo ve depolama alanlarında idari binalar, araç bakım servisleri, 11 adet çeşitli fonksiyonlarda forkliftler, 2007 model 40 tonluk Kalmar marka konteyner yükleyicisi ve 200 kişilik uzman kadrosu ile Türk ekonomisinin hizmetindedir. ALİ KAHRAMANLI transport services started in the 1970s, 1992 at Mersin in KAHRAMANLI INTERNATIONAL TRANSPORT SAN. VE TIC. LTD. STI., threw the first steps of establishing KAHRAMANLI GROUP . KAHRAMANLY's Asian and European countries have made to land transport has shown diligence and in "tight track" policy to bear fruit. ALKA TRANSPORTATION & LOGISTICS CO. LTD., KAHRAMANLI INSURANCE BROKERAGE SERVICES and TURKMEN KAHRAMANLI companie continued to grow. Gateway to the world of Asia and the Middle East front, when completing the location of logistics base that has been replaced by the splendid photograph KAHRAMANLI GROUP . KAHRAMANLI GROUP warehouse and storage areas of administrative buildings, vehicle maintenance services, 11 assorted functions forklifts, 2007 models 40-ton 200-person container loader and Kalmar brand with its expert staff is at the service of the Turkish economy.

[close]

p. 4

YURTİÇİ TAŞIMA DOMESTIC TRANSPORTATION

[close]

p. 5

Lojistik, karayolu taşımacılığı, proje taşımacılığı, depolama, gümrükleme ve sigorta hizmetlerini hızlı, güvenilir ve ekonomik olarak tek elden sunan KAHRAMANLI GROUP; müşterilerinin ana faaliyet alanlarına odaklanmasını sağlamaktadır. 49 araçtan oluşan yurt içi filomuz; liman, muhtelif depolar, şehirler üçgeninde, ithalat ve ihracatçılarımıza konteyner ve açık yük nakliye hizmetleri vermektedir. Dağıtım hizmetlerini mobil iletişim, elektronik harita ve entegre lojistik programlarıyla takip ederek planlamaları gerçekleştirmektedir. KAHRAMANLI GROUP’un amacı; yüksek standartlara sahip güvenlik öncelikli ve kalite yönetim sistemlerini eksiksiz uygulamak ve sağladığı dağıtım operasyonları ile müşterilerinin ürünlerinin eksiksiz ve sağlam bir şekide doğru zamanda, doğru adreste olmasını sağlamaktır. Logistics, road transport, project transport, storage, customs clearance and insurance services from a single source offering fast, reliable and economically KAHRAMANLI GROUP; the main activity areas of focus on customers. the domestic fleet consists of 49 vehicles, port-miscellaneous stores-triangle of cities, to exporters and import container and open load freight services. Distribution services, mobile communications, electronic maps and integrated logistics group is performing to plan for the following programs; high standards and quality management systems, complete security priority by implementing our distribution operations, we provide customers with a complete and intact of its products at the right time, at the right place.

[close]

p. 6

YURTDIŞI TAŞIMA OVERSEAS TRANSPORTATION

[close]

p. 7

84 araçtan oluşan genç filomuzla Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine, yılların tecrübesi ile hizmet verilmektedir. Özellikle Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan ve Irak’ta deneyimli güvenilir partnerlerimizin altyapı, depolama ve aktarma imkanları ile her geçen gün hizmet kalitemizin çıtası biraz daha yükselmektedir. Uluslararası lojistik, işletmeler için çok büyük önem arz eden bir alandır. Türkiye'de birçok işletme lojistik süreçlerini etkin bir şekilde planlayamadığı için büyük maliyetlere katlanmak durumunda kalmaktadır. Bu noktada lojistik danışmanlığı devreye girmekte ve firmalar, planlamada ihtiyaç duydukları beyin gücünü, dışarıdan karşılama şansını elde etmektedirler. Bu kapsamda lojistik üzerine uzmanlaşmış kadromuz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Uluslararası lojistik hizmetlerinde de modern yönetim tekniklerini etkin olarak kullanan KAHRAMANLI GROUP , müşterileri ile birlikte sürekli iyileştirme ve fark yaratan uygulamalarla süreçlerine değer katmaktadır. 84 young fleet of vehicles in Central Asia and the Middle East countries, with years of experience. In particular, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan, and our experienced and reliable partner in Iraq and their infrastructure, storage and shipping facilities with each passing day, our service quality streamer is a little more. International logistics business is an area of very large importance. Turkey has many businesses logistics processes effectively to large costs for planned. At this point launch and logistics consultancy firms need brainpower plan, get the chance to meet outside. In this context, logistics specializes in the needs of our customers with our staff. International logistics services using modern management techniques as active KAHRAMANLI GROUP , clients, continuous improvement and adding value to the process with applications that make a difference.

[close]

p. 8

KONTEYNER TAŞIMACILIĞI CONTAINER FIELD 35.000 m²’lik kontetyner terminali güvenilir, deneyimlli ekibimiz ile ithalat-ihracat yükleriniz için aktarma, yükleme, bekleme, elleçleme vb işlerinizde hizmetinizdedir. Liman-otoban lokasyonuna sahip, limana 5 km mesafede Yalınayak Beldesinde; 14.000 m²’si gümrüklü, 35.000 m²’si gümrüksüz konteyner sahası bilim ve teknolojinin icapları çerçevesinde, en modern şekilde hazırlanarak faaliyete geçmiştir. 35000 m² of contaıner inner experıenced with our team of trusted Terminal, import-export, transfer, upload, waiting for your load, handling and so your business is at your disposal. Port-Highway location 5 km with Barefoot In; 14,000 m² bonded, 35,000 m² bonded container course within the framework of the plethora of science and technology, the most modern way prepared.

[close]

p. 9

REFEER KONTEYNER SAHASI Refeer (soğutuculu konteyner) hizmetleri için 96 adet elektrik bağlantı panosu (refeerplug) Avrupa standartlarında hazırlanmıştır. Yükleme öncesi denetleme (P .T.İ.) hizmetleri müşteri talebine göre sunulmaktadır. REFEER CONTAINER FIELD Refeer (refrigerated container) for the services of 96 pieces of electrical connection Panel (refeer plug) has been prepared by European standards. Pre-installation (P .T.İ.) services according to customer demand.

[close]

p. 10

DRYPORT DRYPORT ATTACHMENT

[close]

p. 11

Stratejik konumu itibarı ile günden güne yoğunlaşan kentimizde, ithalat ve ihracatçılarımıza hız ve kolaylık sağlayan bir alternatif olan sahamız; Mersin Limanı - Otoban lokasyonunda limana 5 km mesafede Yalınayak Beldesi’nde; 6500 m² kapalı; 40,000 m² açık gümrüklü sahasında KAHRAMANLI DRY PORT adı altında Geçici Depolama / Kara Limanı hizmeti vermektedir. Focus day by day with effect from its strategic location in our city, our import and exporter is an alternative that provides the speed and convenience of court; Port of Mersin-Highway location 5 km from Barefoot in the town; 6500 m² closed; 40.000 m² open bonded area under temporary storage DRY PORT / land KAHRAMANLI Seaport.

[close]

p. 12

Yurt dışı ve yurt içindeki müşterilerimizin Mersin Limanı'na en yakın gümrüklü konteyner sahası olma avantajını kullanarak terminal hizmetlerini (depolama, iç boşaltma, iç yükleme, tespit, tartı vb.) sunmaktadır. Diğer bir tanımla; KAHRAMANLI Dry Port, ithalat ve transit gümrük işlemlerinizde dâhil olmak üzere bir limanda aldığınız hizmetin tamamını sağlamakta ve hız açısından firmalarımıza güvenilir bir alternatif oluşturmaktadır. İstenilen doğrultuda Mersin Limanı'nda gemiden tahliye/gemiye yükleme yapılarak konteynerler/tırlar KAHRAMANLI Dry Port'ta terminal hizmetlerini alabilir; T.C. Gümrük Müsteşarlığı memurlarının bulunduğu sahamızda emtianın gümrükleme işlemlerini yapabilirler. Özetle; herhangi bir limandaki iş sürecinizin birebir aynısını KAHRAMANLI Dry Port’ta da güvenle sürdürebilirsiniz. Overseas and domestic bonded to our customers from Mersin port container Terminal Services by using the advantage of being the pitches (storage, shells, Interior installation, detection, scale etc.). Another; define; KAHRAMANLI Dry Port, import and transit customs transactions, including the entire service that you have received in a port, and provides a reliable alternative to our company in terms of speed. The evacuation of the ship at the port of Mersin in the desired direction/containers/trailers loading to the ship made KAHRAMANLI Dry Port terminal services; Turkish Undersecretariat of Customs officers, the customs clearance of commodities in our field operations where they can. In summary; exactly the same as your business process in any port of the KAHRAMANLI Dry Port is you can continue safely.

[close]

p. 13

GÜMRÜKLÜ ANTREPO DRYPORT ATTACHMENT

[close]

p. 14

14.000 m² + 5000 m² toplam 19000 m², drenaj sistemli son sistem betonlanmış her türlü güvenlik ve yangın önlemi alınmış, Gümrüklü Açık Sahamız, dökme yükler dahil kısa ve uzun vadeli her çeşit yükleriniz için hizmet vermektedir. 14000 m² + 5000 m² total 19000 m², drainage system and all kinds of security system concrete measures have been taken, including Open Fields, Bonded bulk short-and long-term offers for your all kinds of load.

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet