LP_4_2010

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

Кожна людина на Землі виконує певну місію і у неї є потенціал та стартові здібності для будь якої справи. Важливо мати бажання навчатися й вдосконалюватися. Усе відносно у цьому світі: що є сильним боком у певних ситуаціях величезний недолік за інших обставин. Наприклад, ті, хто мають чудові якості – цілеспрямованість і активну життєву позицію, надаючи пріоритет найважливішим проектам, часто густо змушені відмовлятися від спілкування і знайомства з новими друзями, хоча – це завжди нові можливості для взаємодії та реалізації нових ідей. Ключі від щастя лежать у кишені кожного. Можна бути багатим і знаменитим, обіймати значну посаду та водночас бути глибоко нещасливим й самітнім. І, навпаки, задовольняючись тим, що маєш, бути найщасливішою людиною. До речі, завжди ставить потреби на ступінь нижче можливостей східна філософія. На відзнаку від неї, у західній культурі потреби на десять ступенів вищі за можливості. Тому й страждає така людина, незалежно від того, скільки має грошей, яку обіймає посаду, оскільки потреби і амбіції завжди виявляються значно вищими за реально можливий потенціал! Успішною може називатися лише кар'єра, яка не руйнує особисте життя, інакше вона називатиметься професійним подвигом. Стартує рік 2011. Почувайтеся у ньому найщасливішими! Зимові свята, світлі й радісні, що приходять до нас з настанням Нового року, об'єднують в собі наше дитинство, сьогодення та майбутнє. Таємничність і неповторна краса цих свят розкривається для нас, коли за вікнами, кружляючи у веселому танку, вкривають землю іскристі білі сніжинки. Начебто малі діти, ми усі в душі очікуємо, що разом із чудовими святами до нашої оселі завітають надії на здійснення потаємних мрій, домашній затишок і душевний спокій. Хай казковими подарунками для кожного з Вас стане міцне здоров'я, невичерпний життєвий оптимізм, злагода, достаток та приємні несподіванки долі… Повірте у казку і вона стане реальністю! КИЇВ, Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості © Мінпромполітики України ЦБТІ КНУТД Реєстраційне свідоцтво Серія КВ №4443 від 01.08.2000 р. ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ÙÎÊÂÀÐÒÀËÜÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×ÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂÈÄÀªÒÜÑß Ç 1960 ð. 4 (224) æîâòåíü—ãðóäåíü 2010 Голова Редакційної колегії МЕДВЕДЄВ Ю.С. Заступник голови Редакційної колегії ЗВЯГІНЦЕВ Ю.В. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Березненко М.П., д р техн. наук Головко Д.Б., канд. техн. наук Гончаров Ю.В., д р екон. наук Гречан А.П., д р екон. наук Єрмолаєва Т.О., магістр економіки та управління бізнесом (головний редактор) Òàìàðà ªðìîëàºâà, ãîëîâíèé ðåäàêòîð Єфіменко О.І. Коновал В.П., д р техн. наук Крисько В.П., канд. техн. наук Кудряшов В.П., д р екон. наук Ліщук В.І., канд. техн. наук Міміношвілі Г.М. (відповідальний секретар) Ноговіцин О.В., д р техн. наук Омельченко В.Д., канд. техн. наук Половніков І.І., д р техн. наук Прохорова І.А., д р техн. наук Скірко Ю.І., д р екон. наук Столяров В.Ф., д р екон. наук Хомяк О.М., д р техн. наук Чурсіна Л.А., д р техн. наук Адреса ЦБТІ та редакції журналу: 01001, Україна, Київ, вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 15 16 Тел./факс: (044) 287 03 74. Моб. тел.: (067) 409 10 27 E mail: cbti@ln.ua, legprom@svitonline.com Комп'ютерна верстка фірми АТ «Укртехнінформ» Передплатний індекс журналу — 74278 Всі матеріали, опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. Над номером працювали: М.М.Євстратова, С.М.Кошарна Журнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори.

[close]

p. 2

ОСНОВНІ ТЕМИ НОМЕРА ЕКОНОМІКА ВИСТАВКОВІ ЗАХОДИ ПОГЛЯД 4 3 12 13 8 СВІТ МОДИ 25 ОСОБИСТОСТІ 13 20 42 45 48 ВИРОБНИКИ 26 16 24 27 ПАРТНЕРИ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ З ГАЛУЗЕВИХ ДЖЕРЕЛ 14 17 46 42 44 ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАУКОВИЙ ПОШУК 21 47 28 29 32 34 37 39 40 43 Гончаров.Ю.В., Марченко Т.І. Обгрунтування побудови кластерної моделі підвищення інвестиційно інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості України Тіхосова Г.А., Прохорова Н.І. Удосконалення процесу приготування трести з соломи льону олійного за умов півдня України Клевцов К.М., Соболев О.А., Князев О.В. Дослідження впливу збирання льоносоломки на вихід лубу зі стебел льону олійного Савченко Г.В., Коновал В.П., Беднарчук М.С. Прогнозування властивостей шкурок кролика, вичинених з використанням електроактивованої води Осипенко Н.І. Дослідження задоволеності вимог та переваг споживачів щодо камвольних тканин Пелик Л.В. Вплив термічного оброблення на механічні властивості фільтрувальних текстильних матеріалів Гутник В.І., Поп Г.С., Прокопова Є.А. Властивості водо паливних композицій Колосніченко М.В., Савчук Н.Г., Процик К.Л. Оптимізація комфортності одягу для зимових видів спорту Вуштей О.А., Качура К.М., Омельченко Н.М. Удосконалення методу проектування рукавичок Статті рубрики «НАУКОВИЙ ПОШУК» затверджено до друку Вченою Радою КНУТД 24.11.2010 р. Наша адреса в Інтернеті: WWW.LPROM.KIEV.UA

[close]

p. 3

CPM – Collection Premiere Moscow – Міжнародна виставка моди і найголовніша професійна платформа модної індустрії у Східній Європі 21 24.02.11 05 08.09.11 Росія, Москва, ЦВК «Експоцентр» КОЛЕКЦІЇ Жіночий, чоловічий, дитячий одяг, вироби із шкіри та хутра, пляжний одяг, одяг для відпочинку, спідня білизна, аксесуари. Спеціальні розділи: молодіжна мода, Lingerie (спідня білизна), CPM KIDS (дитячий одяг), Premium, Premium Shoes & Accessories (преміум аксесуари та взуття), Store Concept (концепції роздрібної торгівлі, лише у лютому). КРАЇНИ УЧАСНИКИ Австралія, Австрія, Білорусь, Бельгія, Болівія, Великобританія, В'єтнам, Греція, Гонконг, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Колумбія, Латвія, Молдова, Монако, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, США, Сербія, Словенія, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція. СЕГМЕНТИ МІЖНАРОДНЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ РИНКІВ З ВИСОКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ Успіх багато в чому залежить від організації. Відкрийте для себе CPM! Чітке розподілення на сегменти, сучасна й прозора презентація: з року в рік збільшується кількість від відувачів та експонентів. CPM – одна з привабливих і впливових виставок моди в Росії. Відвідувачі зможуть побачити останні міжнародні тренди й колекції жіночої, чоловічої, дитячої, мо лодіжної моди, трикотажу, одягу для відпочинку, одягу весільної та вечірньої моди, спідньої білизни і пляжної моди, аксесуарів. Организаторы: Igedo Company GmbH & Co.KG в сотрудничестве с ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Краснопресненская наб.,14 Москва, 123100 Тел.: +7(495) 605 11 00 Факс: +7(499) 795 27 71 Генеральный директор Igedo Company Филипп КРОНЕН Додаткова інформація – www.cpm moscow.ru/exposition/186/ ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 3

[close]

p. 4

Показники роботи легкої промисловості України в 2010 р. У легкій промисловості, як і в інших галузях економіки України, впродовж 2010 р. на фоні попереднього року спостерігалися позитивні тенденції розвитку, зокрема, стабілізація її роботи, нарощування обсягів виробництва продукції, поступове надолуження минулорічного спаду, зумовленого кризовими явищами в економіці та поглиб ленням системних проблем галузі (рис.1). Рис.1 За даними Держкомстату України, індекс обсягів виробництва продукції легкої промисловості за січень грудень 2010 р. до відповідного періоду минулого року становив 107,8%, в тому числі у підгалузях: в текстильно му виробництві – 114,1%, виробництві одягу, хутра та виробів з нього – 104,3, а у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 106,4% (табл.1). ТАБЛИЦЯ 1 – Індекси промислової продукції за січень грудень 2010 р. Обсяг реалізованої продукції легкої промисловості за 11 місяців 2010 р., порівняно з аналогічним періодом 2009 р., збільшився на 13,9% і становив 5,9 млрд.грн, з них найбільша частка (44,1%) – це текстильні товари, 27,1 – готовий одяг та вироби з хутра, 28,8% – вироби зі шкіри та взуття. За експертною оцінкою, загалом за рік реалізовано продукції галузі на суму 6,5 млрд.грн. Нарощування виробництва сприяло збільшен ню платежів до Державного бюджету. За даними ДПА, легка промисловість за 2010 р. забезпечила 231,1 млн.грн. бюджетних надходжень або 117,6% до 2009 р. У структурі бюджетних платежів 57,2% – це ко шти, що надійшли від сплати податку на додану вартість (115,1% до 2009 р.), решта 42,8% – кошти від податку на прибуток підприємств галузі, що збільши лися на 20,6%, порівняно з попереднім роком. Протягом року більшість підпри ємств галузі (57,6%) працювали при бутково. За січень листопад минулого року фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 становив 67,3 млн.грн. Зокрема, 53,9% підприємств з текстильного виробництва; виробництво одягу, хут ра та виробів з хутра отримали прибуток у розмірі 214,2 млн.грн., а 73,7% підприємств з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – від повідно 71 млн.грн. За 9 місяців поточного року інвестиції в основний капітал підприємств легкої промисловості збільши лися на 30,2%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року і становили 273,7 млн.грн., при чому найбільше коштів (65% від обсягу) було вкла дено у текстильне виробництво. У розрізі основних видів діяльності легкої промис ловості в минулому році з найвищими позитивними темпами працювала текстильна промисловість (див. рис.2).

[close]

p. 5

Рис.2 За 2010 р. індекс обсягів виробництва до 2009 р. становив 114,1%. Покращення показників роботи текстильної галузі пов'язано зі стабілізацією роботи підприємств з виробництва тканин. У натуральному вираженні за цей період вироб 2 лено 5 тис.т пряжі бавовняної та 87,8 млн.м тканин, що відповідно становило 74,5 та 101,6% до 2009 р. Збільшилося виробництво трикотажних виробів, зокрема: панчішно шкарпеткових на 17,7% (ви роблено 68 млн.пар), трикотажу спіднього – на 33,3 (19 млн.шт.), а верхнього – на 10 (3,1 млн.шт.), светрів, джемперів, пуловерів – на 5,9% (близько 1,3 млн.шт.). Найменший приріст виробництва (4,3%) за січень грудень у швейній промисловості. Обсяг виробництва готового одягу з текстилю зріс на 4,3%, порівняно з аналогічним періодом поперед нього року, а виробництво хутра та виробів з хутра, за цей період скоротилося на 4,9%. На швейних підприємствах за 2010 р., порівняно з попереднім роком, скоротилися обсяги виробництва суконь – на 5,3% (виготовлено близько 1,1 млн.шт.), костюмів чоловічих на 20,1 (449 тис.шт.), а пальт, напівпальт, шуб з натурального хутра – на 16,7% (4,3 тис.шт.), що пов'язано із насиченням даного сегмента ринку імпортною продукцією, обсяги вве зення якої з року в рік зростає. Водночас, збільшилося виробництво пальт, плащів, курток чоловічих на 3,6% (виготовлено 380 тис.шт.), а жіночих – на 0,1% (1,7 млн.шт.) та решти груп то варів – спідниць, брюк, бриджів. Асортиментний ряд випуску товарів легкої промисловості залежить від багатьох суб'єктивних чинників, зокрема: модних тенденцій, сезонності, особливостей кліматичних умов, смаків, уподобань та попиту споживачів тощо. За 2010 р. у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та решти матеріалів загалом позитивний результат (106,4% до 2009 р.). Хоча шкіряна підга лузь скоротила обсяги виробництва продукції на 5,4%, порівняно з попереднім роком. Взуттєва підгалузь спрацювала з індексом виробництва 119,3%. Обсяги виробництва взуття зросли і у натуральному вираженні на 21,4%. (вироблено 24 млн.пар за рік). ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 5

[close]

p. 6

ТАБЛИЦЯ 2 – Виробництво основних видів продукції Нерівні умови конкуренції для українських під приємств на внутрішньому ринку створюють дешеві товари турецько китайського виробництва сумнівної якості, а також товари, які ввозяться в Україну із зани женням їхньої митної вартості для ухилення від повної сплати податків, контрабандно, товари «секонд хенд», «тіньового» виробництва, які майже витіснили з ринку України вітчизняні товари легкої промисловості. Частка української продукції на внутрішньому ринку, за експертною оцінкою, становить лише 20 %. У минулому році підприємства легкої промисло вості відновили нарощування експортного потен ціалу. Обсяг експорту за 11 місяців 2010 р. збільшив ся на 5,1% і становив близько 1 млрд. дол. США. За січень листопад поточного року проти аналогічного періоду 2009 р. збільшився експорт текстильних матеріалів – на 5,9%, нетканих матеріалів – на 5, одягу трикотажного – на 18,3%, спецтканин та трико тажних полотен – в 1,6 разу, решти готових текс тильних виробів – на 15,8%, взуття – на 22%, ви робів зі шкіри – в 1,6 разу. 6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 Через надмірну експортоорієнтованість швейної та трикотажної підгалузей асортимент та обсяги їх ви робництва залежать від наявності іноземних замов лень на виготовлення продукції. Останнім часом відстежується негативна тенденція перенесення таких замовлень з України до країн Південно Східної Азії. Так, за даними статистики, експорт текстильного одя гу з України (що майже на 90 % виготовлено за даваль ницькою схемою) в 2009 р. до 2008 р. скоротився на 24,6%, а за 11 місяців 2010 р. до відповідного періоду 2009 р. – на 1,5%. Водночас в Китаї, Індії, Туреччині, Сирії легка промисловість є однією з пріоритетних га лузей економіки, здійснила технічне переоснащення, забезпечена у достатній кількості дешевшою робочою силою і має відчутну державну підтримку для розвитку та виходу на зовнішні ринки. Так, обсяги імпорту товарів легкої промисловості більш, ніж удвічі перевищують їх експорт, і продов жують збільшуватися. За 11 місяців 2010 р. проти аналогічного періоду 2009 р. імпорт зріс на 43,6% (2,4 млрд.дол.), що становило 4,4% у структурі

[close]

p. 7

товарного імпорту України. Причому імпорт зріс за всіма позиціями товарів галузі, зокрема, обсяги вве зення товарів текстильної групи збільшилися на 38,2%, взуття – в 1,7 разу, а виробів із шкіри – в 1,4 разу. До того ж, імпорт продукції легкої про мисловості у кількісному вираженні продовжує перевищувати внутрішнє її виробництво по тканинах – у 5,5, панчішно шкарпеткових виробах та взуттю – у 6, светрах – в 9 раз. Моніторинг динаміки рівня середньої митної вар тості окремих видів імпортованих товарів легкої про мисловості за останні кілька років свідчить про те, що вона залишається низькою і не відповідає реальній вартості аналогічних товарів українського вироб ництва. Згідно із митною статистикою, за 9 місяців 2010 р. в Україну ввезено светри по 2,4 дол. за виріб, костюми чоловічі й жіночі – відповідно по 3,7 і 3,2 дол. за виріб, сорочки чоловічі – 2 дол. за виріб, взуття – 3,3 дол. за пару. Таким чином, втрати Державного бю джету від заниження митної вартості тільки за цих то варних групах, за експертною оцінкою, становили близько 5 млрд. грн. Соціальні показники роботи галузі У легкій промисловості України зайнято 3,4 % про мислового персоналу. Кількість працівників галузі з року в рік зменшується. Так, з початку 2010 р. чисельність працюючих у легкій промисловості скоротилася на 3% і становила у листопаді 95,5 тис. осіб, в тому числі у текстильній промисловості, виробництві готового одягу та хутра – 75,8 тис.осіб, а у виробництві шкіри і взуття – 19,7 тис.осіб. Плинність кадрів пов'язана в основному із низь ким рівнем заробітної плати у галузі, що зали шається майже вдвічі нижчим від середнього рівня оплати праці у промисловості. Зокрема, середньо місячна зарплата у розрахунку на одного штатного працівника у текстильній промисловості, вироб ництві готового одягу та хутра за січень листопад 2010 р. становила 1306 грн., а у виробництві шкіри і взуття – 1380 грн., що відповідно на 32,3 і 22,5% більше, ніж за відповідний період 2009 р. (довідково: у промисловості – 2543 грн. або 124,6% до 2009 р.). Позитивом у роботі галузі є скорочення на 19,6% з початку 2010 р. заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах недержавної форми влас ності, яка становила на 1 грудня 2010 р. 12,3 млн.грн. або 1,7% від загальної суми заборгованості по про мисловості. При цьому, сума невиплаченої заробітної плати на економічно активних підприємствах легкої промисловості становить 2,8 млн.грн. (22,9% від загальної суми заборгованості по галузі), а найбільша частка (73%) невиплат припадає на підприємства бан крути з текстильного виробництва, виробництва гото вого одягу, виробів з хутра і досягла 9 млн.грн. Від стресу – читання Британські вчені провели експеримент, в процесі якого учасники, що перебували у депресивному стані, мали вибрати найбільш прийнятний спосіб виходу з нього. Ті, хто розпочали читання, відчули поліпшення через шість хвилин! У свою чергу, лікарі рекомендують читати статті, книги, журнали кожного дня, аби уникнути нервової напруги та стресових ситуацій. При цьому вибирайте позитивнішу літературу: романи, наукові й пізна вальні статті, вірші та новели. А ось детективами і фантастикою не дуже захоплюй тесь: в кращому разі це призведе до переживань, а у найгіршому – переросте в нервовий розлад. Виберіть собі книгу до душі й читайте її у вільний час. Не мине і тижня, як відчуєте позитивний наслідок. На заміну роздратованості й постійному стресу прийдуть спокій, впевненість та урівноваження! Отже, ні музика, ні прогулянка в парку, ні відеосеріал не розслабляють й не знімають стрес так, як читання. – незмінний органайзер керівників підприємств у генеруванні нових ідей в різних напрямках діяльності: ❃ Економіка легкої промисловості ❃ Кадри – їх наявність, мотивація до праці ❃ Менеджмент та маркетинг (посадові інструкції) ❃ Творчі ідеї дизайнерів, історичні витоки моди ❃ Дискусійний клуб керівників ❃ Індустрія виробництва одягу з давальницької сировини ❃ Пропозиції фірм щодо устаткування, сировини, фурнітури, аксесуарів тощо ❃ Огляди виставок та інших галузевих заходів ❃ Наукові розробки молодих вчених ❃ Консультативна допомога керівникам з широкого кола питань Редакційна передплата на журнал «Легка промисловість» (у суммі 120,00 грн. без ПДВ) здійснюється на Р/р 26001031255971, Старокиївське від. КМФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 322012, Державного Центрального бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості, код ЄДРПОУ 00311496. Призначення платежу – Редакційна передплата на журнал «Легка промисловість». ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 7

[close]

p. 8

Джерело влади – яким воно є і хто з нього п'є «святу» воду Конституцією України 1996 р. визначено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ …, право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові й не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Воістину щасливий народ, що має сильну і демо кратичну норму Основного Закону країни, адже у його руках практично все, аби тільки бажання і воля – будуй хоч Рай на Землі. Чому ж, маючи такі важелі, вели кий, мудрий, працьовитий, гордий і талановитий український народ живе від виборів до виборів усе гірше та гірше, а вона – влада, створена руками народу, все краще та краще? Чи про таку Незалежність мріяв і боровся за неї в 1991 р. народ України? Так, він дійсно боровся і здобув Незалежність, проте не собі, а тим, хто 18 років п'є ос танні соки з України та її народу, хто вивіз і продовжує ви возити в офшори за кордон, нахабно вкрадене і відібра не у народу багатство, хто зробив із свого народу не джерело влади, а законослухняних і терплячих рабів. Здається, що за всі ці роки Незалежності народ впав у довготривалу сплячку, його зомбували, обду рили і продовжують дурити одні й ті ж самі. І що характерно та парадоксально – таку величезну силу 46 мільйонну громаду з року в рік використовує мізерна групка зрадників, брехунів і політичних повій. Тільки сліпий або п'яний може не бачити, що при владі десятки років одні й ті ж, вони змінюють лише посаду, тусуються за блоками, фракціями, партіями, переходять з владних коридорів до опозиції, з опозиції – до народу, а потім знову – до влади. Вони ратують за кращу долю і краще життя, за стабільність, добробут і достаток. Водночас кожна «влада», до речі обрана народом, або його представниками, робить все, щоб не було тієї стабільності тощо. І робить це цілком свідомо, адже у вирії постійних політичних змін, протиріч, противаг, чвар між гілками влади, між лівими і правими, коаліцією та опозицією абсолютно неважко вирішувати суто особисті, а не державні, або народні питання. Ділити, множити, переділювати загальнодержавні інтереси, власність та майно. Чи була воля влади до стабільності впродовж здо буття Незалежності ? По суті, влада не мала жодного уряду, що працював для людей, бо змінювався занад то швидко. Урядовці встигали лише звикнути до крісла та вирішити суто власні інтереси. Калейдоскоп урядо вих змін має унікальний український феномен. Зверніть увагу на терміни перебування при владі кож ного з керівників Уряду України (див.таблицю). Адже така «ротація» урядових команд не на користь суспільно політичному та економічному розвитку дер жави. Невже народ забажав такої щорічної зміни кадрів, щоб не було ладу в державі? Звісно ні. Режи серами державного курсу є знову ж таки одні й ті самі особи, за яких, так зване «джерело влади», змушене голосувати практично кожну виборчу кампанію. Що ми маємо від такого волевиявлення та правління одних і тих самих? Передусім, нас стало набагато менше. Нині населення України налічує 46 млн. громадян (раніш – 51 млн.). Українці, як нація, стали однією з найбідніших країн світу, а рівень корупції досяг вершин міжнародних рейтингів. Тут ми майже фаворити. Суспільство України різко поділене на вкрай багатих (їх близько 10%) і вкрай бідних (їх понад 80%). Омріяний політиками прошарок середнього класу не відбувся, бо сучасній владі абсолютно не потрібний. Цілком зрозуміло, маючи гідну неголодну націю, той самий середній клас, та високогуманну інтелігенцію – країна стає цивілізованою, розумною, прогресивною. Таке суспільство вимагає від влади радикальних рухів та змін на краще. Нас поділено не лише за матеріальними статками, рівнем заробітної плати чи пенсії – розділено навпіл – на Схід та Захід. На східній території проживають одні українці, на протилежній – абсолютно інші. За таким розподілом в суспільстві формується громадська думка, політичні сили, штучно народжуються лідери нації, які на Заході культивують націоналістичну ідеологію – оспівують героїв України, вояків УПА, паплюжать москалів та жидів, виступають за братерство з США та за входження до Європейського Союзу (ЄС). Водночас на Сході, також українці, ратують за ту ж саму Україну, проте із розвитком двомовності, російської та української, за мир і співпрацю зі слов'янськими народами, передусім Росією. Це, так би мовити, погляд зверху, з пташиного польоту. А що у самій державі? Формування економічної політики за всі роки Незалежності здійснювалось не на користь «джерела влади». В Україні зруйновано весь промисловий потенціал – фабрики, заводи, виробничі об'єднання з рук держави перейшли у власність приватного сектора. Добре це чи погано? Анатолій ЮХИМЧУК Народний депутат України 2 го скликання 8 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4

[close]

p. 9

Прем’єр міністри України з 1998 по 2008 р. Все начебто у позитивному форматі реформ. Та кою є політика перехідного періоду. Проте, що вигра ла від таких перетворень Україна? Нічого, а лише на довго втрачені: робочі місця, фахівці, наукова думка, потенціал інженерів та професіоналів у всіх галузях економіки. Наявна індустріальна база країни змушена перей ти не до ринкових, а до базарних відносин. Колосаль ний ресурс талановитих і працьовитих людей замість того, щоб отримувати гідну заробітну плату і вироб ляти за світовими стандартами дійсно конкуренто спроможну продукцію, замість виробництва займа ються суцільною торгівлею. Вся Україна торгує, чим завгодно, проте не своєю, вітчизняною продукцією. А ті, хто не вміють торгувати, покинули рідну землю, виїхали на заробітки до країн ЄС. (Довідка. Розмір середньої заробітної плати у доларовому еквіваленті серед країн СНД за 6 останніх років: Росія – 394 дол., Казахстан – 321, Білорусь – 275, Україна – 206 дол.). Зруйновано практично все. Держава, в особі (од них і тих самих), передала за безцінь в приватні руки не народу, як «джерелу влади», а його «патріотам» майже всі загальнодержавні об'єкти. Рошени, Індустріальні Союзи, Криворіжсталь, «Курочки ряби» та низку інших – як продукти сучасної економіки – не поліпшили ситуації в державі. Україна стала прилав ком для реалізації усього непотрібу, що завалялось та стухло за кордоном. І все це за сприяння чинної влади, якій належать далеко чималі дивіденди за розвал усього вітчизняного, за приватизацію і роз державлення народної власності. Залишилось лише одне – земля, головна цін ність держави та народу України, який впродовж усієї історії працює на ній. Та й земля вже давно не належить народові – увесь земельний фонд умовно розписаний між «господарями», які представляють владу та «демократичні сили», – про них знають всі, окрім Генеральної прокуратури. Нещодавно Президент України заявив про рахунки в офшорах лише однієї леді патріотки, а скільки таких представляють інтереси дер жави за кордоном. Вся право охоронна система «кришує» їхній бізнез та начебто сприяє реформуванню національної економіки. За результатами реалізації економічної політики держа ви, що здійснюється в остан ні роки, чітко простежується курс на повний та остаточний розвал усього економічного потенціалу, ліквідацію дер жавного сектора економіки. Щорічна зміна уряду країни унеможливлює забезпечення планового і си стемного підходу до розвитку вітчизняної промис ловості, підтримки малого та середнього бізнесу, формування зовнішньоекспортної політики. Через відсутність механізмів плановості, втрати держав ного регулювання, політики ціноутворення Держав ний бюджет поповнюється не за рахунок прибутків від виробництва, а за рахунок продажу державного майна та високих податків. Держава практично втратила можливість регулювання стратегічними галузями, ринок не став впливовим та ефективним механізмом розвитку економіки, а створює базу для тінізації та надприбутків «касти фінансових олігархів» країни. Що характерно, всі процеси розвалу та пограбу вання здійснюються абсолютно відкрито, нахабно і без будь якого супротиву! Навпаки, як подяку за скоєне, народ з року в рік приводить до влади най активніших учасників процесу загальнодержавного свавілля та вакханалії. Потуги зупинити анти суспільні явища звичайно є. Завдяки Конституції України 1996 р. в державі запроваджено нові демо кратичні інститути в системі державного управ ління, які покликані забезпечувати контроль за діями владних структур. Серед таких – Рахункова палата України, яка від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету та використанням їх. До речі, на відміну від багатьох державних інституцій, вона формує свою роботу на принципах законності, плановості, об'єктивності, незалежності та гласності. За сотнями і тисячами порушень у сфері фінансів Рахункова палата направляла матеріали до Генеральної прокуратури, водночас ніхто з державних мужів не поніс кримінальної від повідальності (винні, як завжди «стрілочники» та «сторожі»). ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 9

[close]

p. 10

У влади абсолютно відсутнє бажання наводити в країні порядок, відбувається лише імітація бороть би з корупцією, а натомість триває процес розпра ви з усіма, хто може, хоче і мовить суспільству прав ду. Зокрема, з тією ж Рахунковою палатою, зву жуючи її правове поле, зменшуючи фінансове та матеріальне забезпечення, намагаючись ліквідува ти єдиний незалежний орган фінансового контро лю, що по суті діє від імені народу України, створю ючи ризики щодо обмеження ініціативи розвитку громадського контролю. Запровадження єдиної си стеми державного фінансово економічного контро лю, тобто «всевидюче око контролю» сучасній владі не потрібне, бо вона не щира, не відверта, вона не з народом, а значить – не народна. Невтішними є й здобутки влади за роки Неза лежності в частині формування та реалізації соціальної політики. Україна продовжує посідати передові місця по смертності, найгіршими зали шаються соціальні стандарти серед країн Світу і Європи (зокрема, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, стипендія тощо). З року в рік втрачаються національні й культурні цінності. Сфера культури, медицини, освіти, особ ливо на регіональному рівні, згортаються та не розвиваються взагалі. Практично, реальна, прогнозована соціальна політика у державі відсутня, а жодна з державних програм у цій сфері не виконується. Як приклад, по силання на офіційні матеріали тієї ж Рахункової па лати. Результати аудиту виконання державних про грам, спрямованих на забезпечення охорони здо ров'я громадян України, засвідчує про їх вкрай низь ку ефективність. Такі програми, як «Онкологія» на 2002–2006 рр., «Здоров'я нації» на 2006–2010 рр., Державна програма забезпечення населення лікарськими засобами на 2004–2010 рр. залиша ються поза увагою та контролем урядових структур. Як наслідок, впродовж останніх семи років кількість онкохворих збільшилась на 135,4 тис. осіб і тільки на кінець 2008р. становила 934,1 тис. осіб. Щороку за таким видом захворювання в країні вмирають 90 тис. осіб, з яких 35% – працездатного віку. На придбання медичних препаратів для лікування одного хворого щороку із державних та місцевих бюджетів витрачається близько 1,5 тис грн., а ре альна вартість лікування такого хворого на рік (вду майтесь тільки! …) від 1,5 до 140 тис. грн. і більше. Тобто лікування хворих, справа самих хворих, та в переважній більшості випадків здійснюється за їхні власні кошти. Або ще один показник, який далеко не додає оптимізму громадськості, а владі – авторитету… В Україні спостерігається негативна тенденція щодо зменшення кількості дітей. Загальна чи сельність дітей віком від 1 до 17 років скоротилась з 9,1 млн. осіб (станом на 01.01.2005 р.) до 8,2 млн. (станом на 01.01.2009р.). Як мовиться, коментарі з цього питання абсолютно зайві. 10 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 Безперечно перелік соціальних негараздів можна продовжити, проте справа не в цьому, – виникає абсо лютно логічне запитання: «Хто винен у такому стано вищі?». Чому кожна чергова українська влада з своїм приходом киває на свого попередника, або їй завжди заважає Президент країни, а йому, як правило, попе рек горла Парламент, а Парламенту – виборці й так пішло і поїхало ось майже 20 історичних років. Як не парадоксально і вкрай гірко, проте вина передусім за «джерелом влади». Хіба лідери нації та урядовці падають з неба і приходять самі по собі? Якщо вони, використовуючи волевиявлення наро ду, нічого не можуть зробити і змінити життя українського народу на краще, тоді для чого народ України приводить їх вкотре до престолу? Ми ратуємо за європейський курс, цивілізовану державу, високі світові права і гарантії, а далі за гор бок Сходу та Заходу бачити не здатні. Демократичні процеси розвитку в переважній більшості країн світу змушують народ не терпіти владні вибрики, а тим більше боятися її режиму. Через наявні механізми та інститути громадянського суспільства народ опера тивно і ефективно впливає на владу. Будь які непопу лярні дії, що запроваджує влада: підвищення рівня цін, безробіття, низька оплата праці – суспільство сприймає надзвичайно амбітно, з рішучим протисто янням та соціальним викликом. Історія державотво рення знає безліч прикладів, де через народовлад дя, діяльність реальних суспільних інститутів, мо рально свідоме правосуддя за розбазарювання, крадіжку державних ресурсів, корупційні діяння урядовці самого високого рівня притягались до відповідальності, а про повернення у владу і не йшлося. Натомість, у нашому «царстві» все спокійно, чудово і демократично. Тоді, чого ціпимо зуби на владу, скаржимось на її нездатність забезпечити гідне життя, а як тільки на стає чергова виборча кампанія під оплески і сльози радості, зустрічаємо та проводжаємо тих, «хто п'ють кров людську, як водицю», та й інколи не цураємось взяти з їхніх благородних, пухнастих рук, які нічого не крали, скромний дарунок у вигляді гречки, пляшки олії, якої часто густо нам усім не вистачає. Теперішня і вчорашня влада надзвичайно вміло маніпулює свідомістю народу, влада пристосува лась до психології українського виборця, якому море «по коліна», аби тільки у сусіда хата згоріла. Рабське мовчання народу на все, що відбувається у владних коридорах, на всіх її рівнях, абсолютно вла штовує сучасних політиків, з таким народом можна ліпити яку завгодно систему влади на невизначе ний термін. Ось тому у великій політиці, в колоді політичних сил, урядових структур залишаються усім відомі персоналії, що стільки років у своїх про грамах обіцяють народові краще життя, знаючи, що за будь якого результату їхнього правління народ пробачить, або навіть пожаліє, і знову дасть черговий шанс отримати владну насолоду.

[close]

p. 11

Як кажуть мудрі, древні філософи: «…біда не в тому, що при владі багаті, а біда у тому, що багаті лише ті, які при владі». Отже, вибачте, хто кого?! Чому народ, як «дже рело влади» себе так дешево продає, йдучи на ви бори, мітинги та акції? До тих пір, поки свідомістю людей будуть рухати 50–100 грн. за участь у політичному заході, ситуація не зміниться. Влада боїться активного, розумного, справедливого люду, який готовий постати за свою свободу і гідне життя, самостійно, без подачок та маніпуляцій. І доти, поки народ з опущеною головою, напів голодний, стоятиме на колінах перед владою, остання ще довго використовуватиме народ, як електорат, з якого будуватиме своє майбутнє. Яка ж влада сьогодні потрібна народу і чи існують шляхи її оздоровлення? Уже всім остогидло мовити про нову владу, нові обличчя і патріотичні постаті. Та й рецептів для ліку вання владної хвороби не потрібно ніяких. Сама історія, досвід, заклали оптимальні, десятиліттями апробовані методи і системи державного управління, якими цілком свідомо влада на сучасному етапі просто нехтує. Для реанімації та обрання дійсно народної влади необхідно радикально змінити кадрову політику в державі, яка передусім має формуватись за професійним принципом. Для роботи, особливо в органах виконавчої влади, слід залучати не функціонерів з партійних списків, а фахівців з прак тичним досвідом роботи в системі державного управління. Кадровий резерв та ротація кадрів – це не вчорашній день, а ефективний механізм підбору і розстановки людського потенціалу, який роками має формувати сама влада. Рух кадрів з регіонів до центру і з центрального апарату в регіони був виправданий часом і мав свої переваги (і не потрібно це питання політизувати). Необхідно знайти силу волі й відверто погоди тись, що поспішною стала схема призначення міністрів, як політичних фігур. Міністр має не політи зувати галузь, а бути професіоналом у відповідній сфері. Це в них, у сусідів, міністри обов'язково є політичними фігурами, проте не варто плутати, там працює стабільно система економіки. А погодьтесь, в період глибоких реформ і кризових явищ, коли у за непаді більшість складових економіки, очолювати принаймні ключові, базові міністерства, мають про фесіонали, які вийшли з відповідної галузі, знають її й можуть радикально діяти. Так, зрештою на регіональному рівні, формування органів місцевого самоврядування має здійснюватись за мажоритарною системою. Тоді кожен займати меться своєю справою: письменник і художник – створюватимуть чудове і прекрасне; банкір – зміцню ватиме фінансову систему; тимчасово безробітний – опановуватиме у центрах зайнятості нові професії, а ті, хто має досвід управління, мають займатися безпосе редньо зміцненням регіональної політики. Це не повний пакет оздоровчих ін'єкцій для владного тіла. Зрозуміло одне – тільки оновлена влада здатна виробити і реалізувати нову еко номічну політику країни, що базується на пріоритет ному розвитку вітчизняного виробництва, у всіх га лузях економіки, з розробленням державних планів соціально економічного розвитку на відповідний термін (3–5 років) і саме за цей період обрана вла да зобов'язана звітувати перед своїм народом. Тільки стабільність влади може визначити і реалізу вати той чи інший курс та політику. Виключно чесна влада повинна монополізувати всі стратегічні об'єкти і природні ресурси не під кла нові, а народні інтереси. Тільки підконтрольна, про зора влада, що розбудовує систему державного і народного контролю, є публічною та відвертою. Від реалізації таких базових принципів у економіці, буде набагато ближче безпосередньо до людей, і тоді не на словах, а у реальній дійсності буде сформовано національну ідею, підгрунтя якої – самодостатня українська сім'я та забезпечення її соціальних, духов них, культурних стандартів на рівні світових. Принаймні прототип нової влади для народу, може і повинен змінити ото єдине «джерело влади» – народ України, який стільки років живе надіями на свободу, достаток, законність і справедливість. Влада, що обкрадає свій народ і живе лише для себе, є гнилою, в ній немає єдності, бо там один одному готовий перегризти горло; вона морально і духовно мертва. Здолати її паразитичні, нахабні методи управління є справою народу, адже все, що є в Україні, належить не владі, а українському народові. Тим, хто плутає своє з державним, варто пам'ятати історію, що завжди за приватизацією настає експропріація. А там, де народ має позицію, а не позу, влада зрештою оглядається і обмежує свої апетити. Єдиним джерелом влади в Україні є народ (ст. 5 Конституції України). Тож будемо цим джерелом не за нормою Конституції, а у форматі конкретних суспільних дій заради народного блага, заради майбутнього української державності. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 11

[close]

p. 12

Москва, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) 15–18 февраля 2011 г. 27–30 сентября 2011 г. Международный салон одежды и головных уборов: женская одежда, мужская одежда, одежда для молодежи, одежда для спорта и отдыха, одежда для сна и дома, предпостельное белье, одежда для будущих мам, джинсовая одежда , форменная и корпоративная одежда, специальная одежда, детская одежда, свадебная мода, головные уборы, платки, шарфы, одежда для новорожденных, галстуки, стильные аксессуары. Международный салон фурнитуры, текстиля и комплектующих материалов для одежды: ткани(хлопчатобумажные, льняные, шелковые, синтетические, смесовые), нетканые и прокладочные материалы, металлическая и пластмассовая фурнитура, пуговицы и застежки молнии, нити и пряжа, украшения для одежды, шнуры, тесьмы, ленты, кружева, товары для рукоделия, этикетки и упаковка, сопутствующие товары. Международный салон меха: меховые пальто, шубы, куртки, горжетки; детские шубы и дубленки; меховой полуфабрикат для производства одежды (шкурки, пластины, воротники, опушки, манжеты); вязаный мех. Головные уборы из меха, кожи и замши. Международный салон трикотажа: трикотаж верхний, трикотаж бельевой, чулочно носочные изделия, пряжа, трикотажные полотна. Международный салон белья: нижнее белье, корсетные изделия, пляжная одежда и купальники, пижамы, ночные сорочки, пеньюары, корректирующее белье, колготки, бесшовное белье, материалы и комплектующие для производства белья. Международный детский салон: детская одежда, головные уборы, платки, шарфы для детей, одежда для новорожденных, одежда для тинейджеров, детский трикотаж, одежда для будущих мам, игры и игрушки, средства ухода за ребенком, аксессуары. Международный салон машин и оборудования: машины и оборудование для предприятий легкой и текстильной промышленности, торговое оборудование, компьютерные технологии для легкой промышленности. Впервые! Международный салон рукоделия и хобби: товары и аксессуары для хобби и творчества, специальное оборудование, прикладные материалы для хобби и творчества, фурнитура и комплектующие, изделия для рукоделия (наборы, пряжа, нитки, тесьма, кружево), издательские дома и СМИ (хобби и творчество), услуги по хобби и творчеству (курсы, школы и обучающие центры). 15–18 февраля 2011 г. 27–30 сентября 2011 г. Изделия из кожи: кожаные пальто, плащи, куртки, дубленки; кожевенный полуфабрикат для производства одежды. Изделия из меха: меховые пальто, шубы, куртки, горжетки; детские шубы и дубленки; меховой полуфабрикат для производства одежды (шкурки, пластины, воротники, опушки, манжеты); вязаный мех. Головные уборы из меха, кожи и замши. Кожгалантерея: сумки женские, дорожные, спортивные; портфели; чемоданы; рюкзаки; мелкая кожгалантерея: портмоне, кошельки, ключницы, визитницы, брелоки; ремни; перчатки, зонты. Кожа: кожа натуральная (одежная, для верха обуви, галантерейная, подкладочная, для низа обуви); шорно седельная кожа; замша; редкие виды кож (крокодил, страус, змея, скат, акула); искусственная кожа. Обувь мужская и женская: модельная, спортивная, для отдыха, рабочая, специальная, обувь из ПВХ, резиновая. Комплектующие для производства обуви: каблуки, подошвы, колодки, пресс формы. Оборудование для производства обуви и кожгалантереи; химические средства и вспомогательные материалы для производства обуви; обувная и кожгалантерейная фурнитура. Дополнительная информация: 12 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 www/legpromexpo.ru/

[close]

p. 13

7 а Міжнародна Виставка Моди Central Asia Fashion Алмати Казахстан 3–6 березня, 2011 Виставковий Центр Атакент Учасники. Майже 150 з 20 країн світу (Італія, Білорусь, Бельгія, Чеська Республіка, Франція, Литва, Словакія, Німеччина, Іспанія, Туреччина, Польща, Росія…). Відвідувачі. З головних міст Казахстану, а також Туреччини, Росії, Монголії, Арменії, України, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану. Основні розділи виставки ❃ Жіночий одяг ❃ Чоловічий одяг ❃ Дитячий одяг ❃ ❃ Одяг для активного відпочинку та спортивний ❃ ❃ Весільний одяг ❃ Спідня білизна ❃ Купальники ❃ ❃ Джинсовий одяг ❃ Вироби із шкіри, взуття та сумки ❃ ❃ Тканини і текстиль ❃ Модні аксесуари та прикраси ❃ Інші заходи – Central Asia Leather, Shoes & Bags, Central Asia Home Textile, Houseware Офіційний веб сайт: www.catexpo.kz Менеджер виставки Венера Малікова fashion@catexpo.kz Тел.: +7(727) 266 36 80/ 81/ 82 Факс: +7(727) 266 36 84 КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНТРАКТОВИЙ ЯРМАРОК 16 19 лютого 2011 Україна, Київ, КиївЕкспоПлаза, вул.Салютна, 2 б ◆ ◆ ◆ ◆ KYIV FASHION КИЇВ ЕКСПО СТИЛЬ САЛОН БІЛИЗНИ САЛОН ШКІРИ ТА ХУТРА www.kyivfashion.kiev.ua Міжнародний виставковий центр Київ, Броварський пр т, 15 9 11 березня 2011 * ТКАНИНИ * НИТКИ * * ФУРНІТУРА * ОБЛАДНАННЯ* Спец Текстиль Інтер'єрний Текстиль Промоушн центр «Український подіум» www.tnf.com.ua МОДНИЙ АКЦЕНТ ОКУЛЯРИ – наші постійні супутники й вірні друзі Якими вони будуть 2011 р.? Останні модні тенденції характеризують оптичну колекцію 2011 р. як гламурну, ексклюзивну, сучасну й трішечки вінтажну. Цю колекцію нового сезону буде присвячено здобутку минулих років й рішуче сфокусовано на майбутнє. Провідні виробники окулярів у нових колекціях повною мірою демонструють еклектику: старовинні матеріали гармонічно поєднуються із сучасним дизайном і високотехнологічними матеріалами. Елегантний стриманий дизайн відтворено простими й чистими лініями, легкими формами, вишуканими кольорами, схованими кріпленнями та найвищої якості матеріалами. Моделі, що є втіленням справжніх сучасних тенденцій найвищої якості, створено з використанням інноваційних матеріалів. Вони – функціональні, легкі й абсолютно унікальні. Дизайнери сміливо застосовують різноманітні кольори й форми, створюючи несподівані контрасти й комбінації. Широкий спектр матеріалів та відтінків відповідає потребам широкого кола людей, які сприймають оптичну оправу як невід'ємний аксесуар. Особливу увагу виробники надали завушникам, різноманіття й грайливість яких чудово освіжає лінійний дизайн навіть у найкласичніших моделях і спонукає просто виблискувати молодіжні моделі. Мотив «ланцюгів» розширено шикарними аплікаціями на пластикових завушниках чоловічих вирішальних моделей, або ж на тонких і жіночних, підкреслюючи фронт у формі «метелика». Вінтажний і водночас модний мотив «саквояжа», уже використаний у сонцезахисній колекції, повертається, надаючи моделям антикварного акценту, нагадуючи застібки дорожнього саквояжа, як на чоловічих металевих моделях, а також на ретроацетатних моделях з тисненням, що відтворює текстуру дерева. Усе різноманіття й розкіш оптичної колекції 2011 р. містить елітна оптика Eye Q Optic, де кожна пара окулярів – справжній шедевр. Вони нададуть Вам нового іміджу та бездоганного стилю. ОКУЛЯРИ – аксесуар, що надає елегантності, загадковості й підкреслює індивідуальність. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4 13

[close]

p. 14

Вишивальна машина Happy – успіх Вашого бізнесу! «Happy Industrial Corporation» не випадково вибра ла слово «happy» для назви своєї компанії та торгової марки. У перекладі з англійської воно означає «щасли вий», «вдалий». Корпорація «Happy» має більш ніж 80 річну історію й бере свій початок із завода, що виробляв столи, чавунну основу і запчастини для швейних машин. Нині – це одна з найбільших в Японії корпорацій, яка виготовляє промис лову вишивальну техніку, побутову швейну техніку, устат кування для харчової промисловості, запчастини для автомобільної промисловості Японії (якість японської техніки має всесвітню відомість) та іншу продукцію. На заводах «Happy», які виробляють автозапчастини, з тонкостінного чавуну відливають найміцніші основи (каркаси для механізмів) вишивальних машин. Найяс кравіші риси виробництва вишивальних машин Happy – це спеціалізація, якість та надійність устаткування, що випускається, й турбота про кінцевих покупців вишиваль них машин. Розпочнемо розгляд модельного ряду вишивальних машин Happy з найкомпактнішої одноголовкової моделі Happy Profi HCS 1201. офсет і висування п'яльців. У такий спосіб, час, який вит рачається на підготовку дизайна до вишивки, гранично скорочується. Двигун розраховано на термін служби не менш ніж 15 000 год роботи (за 8 годинного робочого графіку кожного дня) – це мінімум 5 років служби до пер шої заміни двигуна. Потужному двигуну потрібні потужні й великі вали та передачі. У вишивальної машини Happy Profi діаметр головного вала становить 15 мм, а ширинa паса передачі основного двигуна – 10 мм. Для такої трансмісії необхідна відповідна основа. Вали у Happy Profi розміщуються на повноопор них, великих закритих підшипниках. Останні встановлено на монолітний чавунний каркас, який утворює єдине ціле з вільним плечем (що рідко зустрічається навіть у одного ловкових великих цехових вишивальних машин решти відомих виробників). Дизайн механізму головки також відповідає наванта женню інтенсивної комерційної вишивки. У механізмі пе реважають металеві частини, а пластик використо вується лише там, де це необхідно, саме виходячи з без пеки роботи вишивальної машини. Наявність певних пластикових частин – це питання надійності вишиваль ної машини. Якщо такі деталі будуть виконані з металу, то у разі виникнення позаштатних ситуацій, пошкоджен ня вишивальної машини будуть невиправними. Працю ють такі частини за принципом запобіжника. За нестан дартної ситуації (наприклад, у разі удару голки у п'яльці) виходить з ладу конкретна пластикова частина, яку лег ко замінити. Такі деталі є у всіх вишивальних машин, як в одноголовкових, так і у найбільших багатоголовкових вишивальних машин будь якої марки. Отже, там, де потрібна дуже якісна, інтенсивна, ко мерційна, проте невеликосерійна вишивка – там засто совується Happy Profi HCS 1201. Дана вишивальна машина просто незамінна у ательє, у швейних виробництвах (де вишивка є не головним тех нологічним процесом), в рекламних фірмах й на будь яких інших підприємствах, що мають стабільний обсяг власної або замовної вишивки. Якщо йдеться про збільшення серійності вишивки, якщо потрібна беззупинна вишивка 24 год на добу із короткими перервами на обслуговування, і /або, якщо потрібне робо че поле більше 285х290 мм, «ВЕЛЛТЕКС Україна» рекомен дує модель Happy Extend HCD 1501. Дана модель не має найближчих аналогів у інших ви робників. Її створення було вимогою часу, коли у розвину тих країнах із дорогими землею і робочими руками деше ва великосерійна вишивка скорочується, поступаючись місцем більш дорожчій малосерійній. Така вишивальна машина має бути компактною, щоб працювати за будь яких умов, і легкою в експлуатації й обслуговуванні. Вона має забезпечити безпроблемну вишивку високої промис лової якості за мінімальних витрат часу на обслуговування й експлуатацію. Вишивальна машина має зручний великий кольоро вий дисплей, що гранично спрощує роботу з даними ви шивки, розміщення вишивки у п'яльцях, налагодження таких зручних спеціальних функцій, як, наприклад, 14 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №4

[close]

p. 15

Дана модель вдвічі важча і більша, ніж Happy Profi. Велика маса вишивальної машини дає змогу витрима ти велику швидкість. Максимальна швидкість у даної мо делі – 1200 стібків за хвилину. За максимальної потужності для одноголовкової вишивальної машини Happy Extend та кож є компактним автоматом. Happy Extend не передбачає окремих блоків живлення, з'єднаних кабелем із самою вишивальною машиною. Уся електроніка компактно роз міщується у потужному корпусі й під'єднується до мережі звичайним мережевим кабелем (як будь який комп'ютер). Це дає можливість встановлювати Happy Extend на будь яку стійку поверхню і обходитися без спеціального стояка, одним з основних призначень якого у моделей решти ви робників є розміщення громіздкого блока живлення. Happy Extend, як і Happy Profi, також має кольоровий дисплей для зручного керування роботою вишивальної машини і наочного налагодження дизайнів вишивки. Для вишивки великих дизайнів, наприклад, на великих деталях крою, прапорах тощо, «ВЕЛЛТЕКС Україна» рекомендує нову модифікацію Happy Extend HCD Х1501 із збільшеним полем вишивки (400х1200 мм). Модель Happy Rich існує у виконанні від двох до вось ми головок. Це – ультрасучасні швидкісні універсальні вишивальні машини, які закликані забезпечити велико серійною вишивкою виробництва, для яких одноголов кової вишивальної машини буде недосить. Вишивальні машини також мають великий кольоровий дисплей, во ни є зручні й прості в експлуатації та обслуговуванні. Мо делі Happy Rich. за великого поля вишивки (450х500 мм) мають компактну будову і в мобільному стані (із знятим столом) проходять у стандартні двері. Слід зазначити той факт, що корпорація «Happy» є японським виробником і в інших країнах світу співпрацює з великими компаніями, які продають вишивальне устат кування кінцевим покупцям. Такі партнери повною мірою поділяють з виробником відповідальність за реалізацію принципів марки Happy. Адже якість продажу і сервісу є важливими складовими кожного продукту. Чи буде покуп ка вдалою чи ні – у значному ступені залежить також і від продавця. В Україні, Росії та Білорусі марку вишивальних машин Happy представляє «ВЕЛЛТЕКС» – велика торго вельна компанія, яка постачає швейне, вишивальне устат кування і фурнітуру підприємствам швейної галузі. В 2004 р. початок співпраці «Happy» з «ВЕЛЛТЕКС» призвів до появи на ринках України, Росії та Білорусі якісних, надійних, функціональних, сучасних вишиваль них машин, які відразу посіли своє місце між вишиваль них машин решти відомих марок. «ВЕЛЛТЕКС» має грамотну кваліфіковану підтримку з боку «Happy». По перше, кожна модель вишивальної машини супровод жується якісною сервісною документацією. По друге, у дуже складних випадках (які трапляються вельми рідко) японські механіки дистанційно (за e mail та телефоном) допомагають вирішувати завдання максимально оперативно. Де Happy Extend за максимального завантаження не впорається із обсягом вишивки, там уже йдеться про багатоголовкові вишивальні машини Happy Rich. Окремо хотілося б висвітлити питання щодо ціни вишивальних машин Happy. Вишивальні машини даної марки дорожчі за вишивальні машин, які складено, на приклад, у Китаї, Тайвані та Кореї. Це цілком виправда но, бо вишивальні машини, які складено в Японії з японських частин мають найвищу якість та надійність. На українському ринку також є вишивальна техніка євро пейського складання, якість якого перебуває на одному рівні з японською. Проте, ціна європейських вишиваль них машин значно вища, ніж японських. Антон Самарін, компанія ВЕЛЛТЕКС Докладніше про вишивальне устаткування Happy на сайті: www.happytex.com.ua Якщо Вас зацікавили вишивальні машини Happy, зверніться будь ласка, до «ВЕЛЛТЕКС УКРАЇНА» і отримаєте консультацію з будь якого питання, що стосується вишивальних машин. Якщо ж Ви ухвалите рішення стати власником вишивальної техніки марки Happy, ми докладемо усіх зусиль, аби слова Happy і ВЕЛЛТЕКС у Вас асоціювалися лише з прикметниками «щасливий», «вдалий» та «добрий». ВЕЛЛТЕКС УКРАЇНА ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ м. Одеса, вул. Дальницька, 44Б Тел.: +38(048) 233 3327 Тел./факс: +38(048) 233 3329 Сервісний центр: +38(048) 701 1031 м.Київ, пр т Науки, 11А Тел.: +38(044) 361 0787 Тел.: +38(044) 525 7319 Сервісний центр: +038 (044) 592 2771 м.Харків, вул. Якіра, 80 м. Чернівці, вул.Наливайка, 24 Тел.: +38(0372) 57 2285 Тел./факс: +38(0372) 51 4343 Сервісний центр: +038 (0372) 90 1978 м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 57/1 Тел.: +38(0382) 71 9447 Тел.: +38(057) 738 3185 Тел.: +38(0382) 71 9947 Тел./факс: +38(057) 738 6001 Сервісний центр: +038 (057) 764 0307 Сервісний центр: +038 (0382) 709005

[close]

Comments

no comments yet