Uddevalla Hamnterminal broschyr sv

 

Embed or link this publication

Description

Uddevalla Hamnterminal broschyr sv

Popular Pages


p. 1

” Vår styrka ligger i det udda”

[close]

p. 2

4-7 En trygg hamn VD Ulf Stenberg har ordet 8-11 Erfaren Bosse Smederöd har jobbat i hamnen sedan 1973 12-13 Skeppsholmspiren 14-17 Flexibel Lisa Johansson jobbar som speditör 18-19 Sörvik 20-23 Engagerad David Radevik är stuveriarbetare och mer därtill 24-25 Fröland 2016. Produktion: Kalas Reklambyrå | Tryck: Risbergs | Tryckt på Munken Polar Rough, 170 g omslag, 120 g inlaga. Fotografer: Maria Lindeskär, Peter Muld, Ida Lindström, Bosse Smederöd, Vambola Kallaste.

[close]

p. 3

Med över hundra års erfarenhet av hamnverksamhet vågar vi lova att vi vet vad vi håller på med. Men vi är inte säkra på att alla andra vet det. Med den här broschyren vill vi förklara lite. Vad det är vi gör, varför vi gör det och hur vi vill fortsätta göra det. Välkommen till Uddevalla Hamnterminal – välkommen till en trygg hamn. 3

[close]

p. 4

EN TRYG Hamndirektör, sjökapten och visionär. Utöver aktiebolaget Uddevalla Hamnterminal med dotterbolaget Swanfalk Shipping, har Ulf Stenberg också ett geografiskt område och en stark lokal tradition att förvalta – hamnen är ju så mycket mer än ett företag. Den är en del av staden Uddevalla, ett fönster ut mot världen. 4

[close]

p. 5

GG HAMN 5

[close]

p. 6

Det som händer i världen påverkar oss Handelssjöfart har bedrivits sedan urminnes tider. I dagens föränderliga, industrialiserade och digitaliserade samhälle är detta stabilt – vatten är fortfarande en av våra smidigaste transportvägar. Vår utmaning är att kunna anpassa vår hamnverksamhet snabbt, efter rådande behov. Att se till att industrin – för det är industrin vi tjänar – vet att vi finns och vad de skall ha oss till. Det är nog inte alla som förstår hur intimt hamnens utveckling hänger samman med det världsekonomiska läget, men så är det. Industrin idkar handelsutbyte mellan kontinenterna och vår verksamhet är ett led i en kedja som möjliggör ett sådant utbyte. Vad som händer och sker runt om i världen påverkar marknaden och följaktligen även oss. Det är en sida av vår verksamhet – att den är helt i händerna på internationella skeenden. En annan sida, som väger lika tungt för oss, är människorna här i hamnen. Medarbetare som tillsammans ser till att verksamheten rullar från dag till dag. Från det stora till det lilla, med perspektiv och karaktär. Vi som jobbar här har också en stark gemensam nämnare i våra tre värdegrundsbegrepp – Erfarenhet, Engagemang och Flexibilitet – som vi arbetar med under samlingsnamnet En trygg hamn. Vi arbetar även för hållbara logistiska lösningar. Det innebär smarta och miljömässigt riktiga beslut som långsiktigt ger positiva miljöeffekter för hamnen och dess kunder. I vår vision för framtiden ser vi för oss hur ett antal industriföretag med behov av sjötrafik, etablerar sig på Fröland. Hur vi, tillsammans med dem, arbetar fram gemensamma lösningar kring logistik och transport och hur vi som experter på transportdelen bemannar delar av deras verksamhet med vår personal. Ett sätt, bland många, att knyta det som bygger vår verksamhet – industrin och människorna – närmare varann. I det här magasinet vill vi belysa vår verksamhet från bägge håll, vi vill bjuda på en inblick i vår vardag och verklighet, men samtidigt peka på kopplingen till det större perspektivet. Vi vill visa vad som driver oss och vart vi är på väg. Vi ses i hamnen. Ulf Stenberg, VD Uddevalla Hamnterminal AB 6

[close]

p. 7

7

[close]

p. 8

ERFAREN Det är i projektgodset, det som är stort och tungt, som hamnens styrka ligger i dag. Till exempel ankarkätting till offshoreindustrin, generatorer, betongelement, tankar, cisterner till industrin eller vindkraftverk, där kan sektionerna väga hela 120 ton och vingar vara uppemot 60 m långa. 8

[close]

p. 9

SKEPPSHOLMSPIREN 9

[close]

p. 10

Vår styrka ligger i det udda Bosse Smederöd jobbar som förman ute på kajen och har jobbat här sedan 1973. På den tiden var det mer handgripligt arbete i hamnen, berättar han. Och det var lugnare. Nu är allting större, snabbare, och mer effektivt. Men det är fortfarande människorna som gör stället. Det kommer aldrig att ändra sig. Bosse jobbar med människor. Han är en del av den viktiga kedja som ser till att rätt person alltid är på rätt plats, vid rätt tillfälle, för att utföra rätt syssla. Det finns något som i princip alla som jobbar i hamnen har gemensamt, säger han, något som egentligen inte har ändrat sig så mycket under de mer än fyra decennier han jobbat här, de är problemlösare. Han berättar: – Jobbet är helt enkelt sådant, man tvingas ha ett öppet förhållningssätt och lösa uppgifter efterhand. Visst har vi fler tekniska hjälpmedel idag, men samtidigt är det fortfarande människor som löser problemen. Förr högg man tag i en säck och bar, idag är allt mer effektivt, det är 10

[close]

p. 11

SKEPPSHOLMSPIREN större och snabbare, man hanterar mer av allt på kortare tid. Det är klart att det är annorlunda, men det krävs fortfarande skärpta hjärnor och mannakraft. Förr om åren var det mycket mer styckegods som hanterades i hamnen, berättar Bosse, det kunde vara allt från livsmedel, fat, papper, rayonbalar och kylskåp, till kistor med folk som skulle skeppas hem för att begravas. Man hade fasta fartygslinjer och samma båtar kom ofta tillbaka vecka efter vecka. Han fortsätter: – Nuförtiden är tänket ett annat. Det skall gå snabbt och vara strömlinjeformat. Containrar tar över mer och mer och framförallt lastbilar. Vi stuffar ju en hel del container, men de går inte så ofta över kaj här hos oss. Vår styrka ligger i stället i projektgodset. Det som är lite stort och udda. Det är vi riktigt bra på. Som projektgods räknas till exempel vindkraftverken man lossar från fartyg och lastar på lastbilar. Bosse berättar att de kommer i sektioner som kan väga hela 120 ton och vingarna kan vara uppemot 60 m långa. Det krävs särskilda tillstånd för bilarna att frakta dem på väg. – Det är i detta vår framtid ligger, det tror i alla fall jag. I gods som kräver specialkompetens och specialutrustning för att hantera. Det är ju där vi är unika här i hamnen, det har alltid varit vår styrka. Eftersom vi inte har haft någon större lokal industri som har matat oss med löpande uppdrag, så har vi alltid tagit emot alla möjliga sorters laster och fått förhålla oss till och lösa de olika situationerna efterhand. Gedigen erfarenhet och ett mer än fyrtioårigt personligt perspektiv på sin arbetsplats kan inte alla skryta med, men för Bosse är det vardagsmat. Och antagligen det som gör honom till en så uppskattad arbetsledare. Han kan sina gubbar, han kan sin arbetsplats och han vet att framtiden ligger i det man redan gör bäst – problemlösning. 11

[close]

p. 12

Skeppsholmspiren med angränsande område fungerar som en pulsåder i Uddevalla hamn. Vår historia började också här i närheten, i inloppet till Uddevalla. Här lastas och lossas bland annat bulkgods, kemikalier, styckegods och olika projektlaster som exempelvis vindkraftverk. Piren, med 340 m kaj och med ett djupgående på 10,7 m, är ett område som ger oss stora möjligheter att skapa flexibla lösningar för våra kunder. Med tre järnvägsspår, fyra spårbundna hamnkranar, en mobil hamnkran samt två mobila vikarmskranar, kan vi hantera i stort sett alla godsslag, och även lasta och lossa direkt från fartyg till järnväg och vice versa. Här finns också stor kapacitet för både inomhus- och utomhuslagring. Här finns exempelvis ett beredskapsmagasin i direkt anslutning till kaj och ytterligare fyra magasin i närheten. ”Vi har mycket goda erfarenheter av Uddevalla Hamnterminal. Genom att kunna lagra och avropa vindkraftverk till de olika siterna just-in-time skapas en bra logistik vilket sparar både oss och våra leverantörer kostnader och tid.” Peter Bjelkengren, Rabbalshede Kraft AB Historik På 1700-talet var Uddevalla en av rikets största importoch exporthamnar. Verksamheten startade längre upp i Bäveån och utökades efterhand med kajer längre västerut. Runt mitten av 1800-talet fylldes marken upp ut till Sjukstugeholmen som senare fick namnet Badö. 1960 flyttade Sannes till Brattåsholmen och byggde sex cisterner, vilka används än idag. 1970 startade första etappen med att bygga det som skulle bli Skeppsholmspiren. 12

[close]

p. 13

SKEPPSHOLMSPIREN Fakta Vattendjup: Längd: 11,20 m, max. djupgående 10,7 m 340 m Vision Skeppsholmspiren kommer att kvarstå som hamnområden under lång framtid. Långsiktiga tomträttsavtal möjliggör vår fortsatta planering för området. På angränsande markområde iordningställs ytor för terminalhantering. En större investering i kajen genomförs, och vi ser fram emot att etablera nya kunder och projekt på Skeppsholmspiren. Lagringskapacitet: 5 magasin i anslutning till piren, totalt ca 18 800 m2 25 000 m2 lageryta utomhus Silos och cisterner för hantering av flytande bulk och spannmål Övrigt: Anpassat läge för ro-ro fartyg med rak akterramp Tre järnvägsspår (2 x 400 m + 1 x 300 m) 4 spårbundna kranar 3 mobilkranar 13

[close]

p. 14

FLEX I Stuveribaren serveras rejäl husmanskost till rimliga priser och här samlas hamnarbetare och tjänstemän för att äta lunch. Det skvallras friskt, tonen är rå men hjärtlig och det är nära till skratt. 14

[close]

p. 15

SÖRVIK XIBEL 15

[close]

Comments

no comments yet