Δημοπρασία Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 18 Μαρτίου 2016

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Σπάνιων Βιβλίων, Χειρογράφων, Εγγράφων & Χαρακτικών 18 Μαρτίου 2016

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο Athens Plaza Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 │5.30 μ.μ.

[close]

p. 2[close]

p. 3

Σπάνια βιβλία, Xειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 18 Μαρτίου 2016 | 5.30 μ.μ.

[close]

p. 4[close]

p. 5

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 18 Μαρτίου 2016 | 5.30 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, ὥρα 5.30 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν Νεοφύτου Δούκα 10 Ἀπό 1 Μαρτίου ἕως 17 Μαρτίου 2016, κάθε μέρα (ἐκτός Κυριακῆς) 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. (Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.) Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 BEƒ°√™ Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Νεοφύτου Δούκα 10, Ἀθήνα 106 74 Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 6

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Συντονισμός Ἀνδρέας Βέργος Παραγωγή καταλόγου Indigo Graphics Εἰκόνες ἐξωφύλλου Νο 510 καί 139

[close]

p. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξένη λογοτεχνία 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 3. Λεξικά 4. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 5. 16ος – 17oς αἰώνας 6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 7. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 8. Παιδεία 9. Θρησκεία 10. Μουσική 11. Φιλοσοφία 12. Ἐπιστῆμες 13. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 14. Ἱστορία 15. Ναυτικά – Στρατιωτικά 16. Τοπικά 17. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 18. Xάρτες 19. Φωτογραφία 20. Τέχνες 21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 22. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ. 23. Χαρακτικά 19ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες 24. Νεοελληνική χαρακτική 1-2 3-67 68-70 71-86 87-91 92-94 95-104 105-109 110-120 121-125 126-127 128-136 137-158 159-242 243-247 248-331 332-357 358-362 363-376 377-389 390-431 432-463 464-485 486-517

[close]

p. 8

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, ὥρα 5.30 μ.μ. Mέρος Α´: 1-331 1. Ξένη λογοτεχνία 1 CHATEAUBRIAND, F. A. Ἀταλά, ἤτοι ἔρωτες δύω ἀγρίων ἐγχωρίων τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, ποίημα. Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1805. Πρώτη ἔκδοση στά ἑλληνικά, 8ο, 150 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στήν ἀρχή). Μαρμαρογραφημένα χαρτόνια (νεότερη ἐτικέτα μέ τόν τίτλο στό πάνω κάλυμμα). Ἠλιού 1805.16. € 300-400 2 KEYES, Sidney. Ἡ ἐρημιά, μετάφραση Γιώργου Σεφέρη. Ἀθήνα 1954. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16 σ. Ἀνάτυπο ἀπό τήν Ἀγγλοελληνική Ἐπιθεώρηση τυπωμένο σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). Δασκαλόπουλος 24. [μαζί:] ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Γράμμα στόν Rex Warner, πάροικο τοῦ Storrs, Connecticut, U.S.A., γιά τά ἑξήντα του χρόνια. Ἀθήνα 1972. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. [16] σ. Ἑλληνικό κείμενο καί ἀγγλική μετάφραση (τοῦ E. Keeley) σέ ἀντικρυστές σελίδες, ἀντίτυπο σέ μπέζ χαρτί. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος 60. (2) € 150-200 4 LEGRAND, Émile. Trois chansons populaires grecques: Chartzianis et Arété – Les fils d’ Andronic – La vengeance du mari, nouvelle édition revue et corrigée (Collection de monuments pour servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, no. 12). Παρίσι, E. Guilmoto, 1904. 8ο, 33 σ. (λάθος διπλωμένο τό τεῦχος 2). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση στό πάνω καί κάτω μισό τῆς σελίδας ἀντίστοιχα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἄκοπο). € 30-40 5 Οἱ κλέπται, μελόδραμα εἰς δύω πράξεις διῃρημένον (ἐκδίδοται δαπάναις Α. Σ. Ῥάλλη). Τεργέστη, τυπογραφεῖο τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ, 1866. 8ο, 40 σ. (ὀξείδωση). Πάνινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1866.345. € 50-70 6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Κλεάνθης. Ὁ Πολύδωρος, ποίημα βουκολικόν, καί δεκαπέντε ποιήματα τῆς τσακωνικῆς διαλέκτου. Πειραιάς, τυπογραφεῖο τῆς Σφαίρας, 1888. 8ο, 56 σ. (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1888.741. € 40-60 7 ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Φώτης. Ἀμαβασιά (ποιήματα). Ἀθήνα, Πυρσός, 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 29 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 70-90 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 3 ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν. Ἱστορικόν δοκίμιον περί τοῦ θεάτρου καί τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν, ἤτοι εἰσαγωγή εἰς τό Κρητικόν Θέατρον. Βενετία 1878. 8ο, υκ´ σ. Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, ἐλεύθερο). Ἠλιού & Πολέμη, 1878.342. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Κρητικόν Θέατρον, ἤ συλλογή ἀνεκδότων καί ἀγνώστων δραμάτων. Βενετία 1879. 8ο, yα´ + 467 σ. (ὀξείδωση). Προμετωπίδα. Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες. Ἠλιού & Πολέμη, 1879.476. (2) € 100-150 6 8 ΑΛΕΞΙΟΥ, Ἕλλη. Ἄνθρωποι. Ἀθήνα, Γκοβόστης, [1938]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 182 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τή συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 40-60

[close]

p. 9

1 7 9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Ἐποχές. Θεσσαλο- νίκη 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. Μέ 2 ὁλοσέλιδες ἀναπα- ραγωγές σχεδίων τοῦ Τ. Ἀλεξανδρίδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 10 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Ἀριστοτέλης. Βίος καί ἔργα (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ). Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1907. 3 τόμοι δεμένοι σέ 2 (οἱ Β´ καί Γ´ μαζί), ια´ + 567, 368 καί 422 σ. Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου (μία ἔγχρωμη). Δερμάτινη ράχη (χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή). (2) € 150-200 12 [ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας]. «ΤΑΝΑΛΙΑΣ, Δῆμος». Τό φῶς πού καίει. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1922. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 77 σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ ψευδότιτλος καί τό τελευταῖο φύλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 80-120 13 ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Δημοσθένης. Κάλπικοι πολιτισμοί 11 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Νάνος. Ἀνώνυμο ποίημα τοῦ Φωτεινοῦ Ἅι-Γιάννη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1977. Δεύτερη ἔκδοση, 41 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Ἀκριθάκη σέ κόκκινο χαρτί). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στήν μεγάλη ποιήτρια / Νίνα Κασσιάν / μέ ἀδερφικούς χαιρετισμούς / Νάνος Βαλαωρίτης / Μπέρκλεη 14/5/82»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 (Πράσινη Βιβλιοθήκη τοῦ «Ἀνεξάρτητου», ἀρ. 2). Ἀθήνα 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 135 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό σπίτι τῶν ἑρπετῶν. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, χ.χ. [π. 1940]. 128 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο μου / τό Νίκο Σιδέρη / πού ἀπ’ τόν καιρό / πού ἔγινε χοντρός, ἔπαψε / νἄνε καί λόγιος ταβερ- / νιάρης / Μέ ἀγάπη / Δημοσθένης Ν. Βουτυρᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 14 ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Δημοσθένης. Τό γκρέμισμα τῶν θεῶν καί ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα, Χ. Γανιάρης & Σία, 1922. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 128 σ. Ἀρχικά χαρτόνια (πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα στό πάνω κάλυμμα). [μαζί, 7

[close]

p. 10

ρίτας. Ἀθήνα, Ἀνδρομέδα, 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 46 σ. ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΛΗ («Στόν / πρωτοπόρο / τῆς Ἑλληνικῆς ποίησης / Κώστα Βάρναλη / μέ τό σεβασμό μου / ΝΙΚΗΦ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ / 20. 2. 1949»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τῆς Β. Κατράκη, ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη). € 100-150 18 ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Ὁ ταξιδιώτης. Ἀθήνα 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 322 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [38] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 40-60 19 ΔΗΜΟΥΛΑ, Κική. Ἔρεβος, ποιήματα. Ἀθήνα 1956. 17 τοῦ ἰδίου:] Μέσ’ στούς ἀνθρωποφάγους κι’ ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα, Ι. Δ. Κολλάρος, 1928. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 160 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο ὀξειδωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀνάσταση νεκρῶν καί ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα 1929. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 138 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρτόνια. (3) € 50-70 15 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Δυό ἄνθρωποι μιλοῦν ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 31 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν / ἐκλεκτό / διανοούμενο Κον / Ντίμη Ἀποστολόπουλο / Μέ θαυμασμό / Ράδου»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 20 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἡ ἐπιστροφή τῶν που- λιῶν. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1946. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 285 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 96 σ. Προμετωπίδα (σχέδιο τοῦ συγγραφέα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 250-350 21 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Προσανατολισμοί. Ἀθήνα, Πυρσός, 1940. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 310 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 177 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀπομίμηση περγαμηνῆς). Συγκεντρωτική ἔκδοση σέ ὁριστική μορφή ποιημάτων πού εἶχαν δημοσιευτεῖ στά περιοδικά Νέα Γράμματα καί Μακεδονικές ἡμέρες, τήν περίοδο 1935-1939. € 300-400 γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου. Πειραιάς, Τά Πειραϊκά Χρονικά, 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 75 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 30-40 16 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Πλούμιτσα. Πειραιάς, Τά Πειραϊκά Χρονικά, 1952. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 19 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Φιλική ἀντιπροσφορά / στή / Μαρία Κάσδαγλη / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ / 21/1/53»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 22 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962. 17 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Τό βιβλίο τῆς Μαργα- 8

[close]

p. 11

22 24 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1599 ἀντίτυπα, 36 σ. Μέ μιά ἔγχρωμη λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη, ἕνα ἀπό τά 99 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί «ἔγχρωμο Ingres». Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 300-400 25 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Ἀλεξάν- 23 ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ, Ἀργύρης. Ἀγάπης λόγια (σονέττα), κριτική ἐπιμέλεια καί πρόλογος Γ. Βαλέτα (Λεσβιακή Βιβλιοθήκη, ἀρ. 3). Μυτιλήνη, Π. Τσιβιλῆς, 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 46 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Βαλέτα («Τοῦ φίλου Π. Νικήτα / τιμητικό. / Γ. Βαλέτας. / Μυτιλήνη / 19. vi. 1940»). Ἀρχικά χαρτόνια. € 50-70 δρεια, [1930-1933]. 46 φ. (λείπει τό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων, σβησμένη σφραγίδα). Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση 3 φύλλων, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 23 φύλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ10. € 300-400 26 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1908-1914). Ἀλεξάνδρεια, [1920-1926]. 29 φ. (σβησμένη σφραγίδα στόν τίτλο). Αὐτόγραφη διόρθωση σ’ ἕνα ποίημα καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 5 φύλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ4. € 500-700 24 ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Φύλλα ἡμερολογίου II. 27 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάνδρεια, [1929-1933]. 30 φ. (λείπει τό λυτό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων, σβησμένη σφραγίδα). Αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 3 φύλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ8. € 250-350 Ἀθήνα 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 15 σ. (λίγο ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ κ. Θ. Ἀθηνογένη / μέ πολλή ἐκτίμηση / Γιῶργος Θεοτοκᾶς / 1935»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. € 80-120 9

[close]

p. 12

31 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Μέλισσα, δράμα τρίπρακτο, ἀνατύπωση ἀπό τή «Νέα Ἑστία». Ἀθήνα 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 149 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη, συγκρατεῖται μέ σελοτέιπ). € 30-40 32 ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Ἕκτωρ. Τετραψήφιο. Ἀθήνα, Κεί- 29 μενα, 1980. Τρίτη ἔκδοση, 49 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς κ. Ἄννας Ρούσσου / μέ τιμή καί φιλία. / Ε. Κακναβάτος / Μάρτης 1982»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά μαχαίρια τῆς Κίρκης. Ἀθήνα, Κείμενα, 1981. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 49 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς κ. Ἄννας Ρούσσου / Τό ἴδιο. / Ε. Κακναβάτος / Μάρτης 1982»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Διήγηση. Ἀθήνα, Κείμενα, 1981. Δεύτερη ἔκδοση, 66 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς Λύντιας Στεφάνου / μέ τήν ἀγάπη μου. / Ε. Κακναβάτος / Νοέμ. 1982»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3) € 60-80 33 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης. Πικροδάφνες. 28 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, β΄ ἔκδοση. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1948. 193 σ. Σέ 2580 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ἕνα ἀπό τά 310 ἀντίτυπα σέ λευκό χαρτί τῆς Ἀθηναϊκῆς Χαρτοποιΐας. Πανί (μικρές φθορές, ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, ἀξάκριστο). € 150-200 χ.τ. καί χ. [1955]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, [25] φ. Ψευδότιτλος σέ δί- 29 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία χρωμο διακοσμητικό πλαίσιο, τίτλος σέ πολύχρωμη σύνθεση, περίτεχνα ἀρχικά γράμματα τυπωμένα μέ δύο ἤ περισσότερα χρώματα, ἀντίτυπο ἀρ. 58 ἀπό ἕνα μή προσδιοριζόμενο ἀριθμό ἀντιτύπων. Εὔκαμπτα καλύμματα ἐπενδυμένα μέ πράσινο σκοῦρο chamois (ὁ τίτλος στή ράχη). € 50-70 34 ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Νέες δοκιμές, ποιήματα. Ἀθήνα, Μαυρίδης, 1954. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀντίτυπα. 22 σ. Ἕνα ἀπό τά 20 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ. Ντίμη Ἀποστολόπουλο, / ἀνάξια προσφορά στόν ἐκλεκτό / στοχασμό του καί στή φιλία, / πού μ’ αὐτήν μέ περιβάλλει. / Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρή φθορά στή ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Σημεῖο, ποιήματα. Ἀθήνα 1955. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 21 σ. (λείπει τό τελευταῖο φύλλο). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἐκλεκτό διανοούμενο / καί φίλο κ. Ντίμη Ἀποστολόπουλο / μέ μεγάλη ἐκτίμηση / Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). (2) € 70-90 Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Δερμάτινη ράχη (λίγο ξεθωριασμένη, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). € 250-350 30 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Βάρδια. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, 1954. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 178 σ. Πανί. € 80-120 10

[close]

p. 13

35 ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Πενθήματα. Ἀθήνα 1969. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 53 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κριτικό καί ποιητή κύριο / Φ. Δέλφη, ἐγκάρδια, Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 30-40 36 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ. Νηπενθῆ, ποιήματα βραβευμένα στό Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό. Ἀθήνα 1921. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 78 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). € 80-120 37 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Μιχάλης. Κατά Σαδδουκαίων. Ἀθήνα 1953. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 45 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («τοῦ λογοτέχνη Ντ. Ἀποστολόπουλου / Μ’ ἐκτίμηση / Μ. Κατσαρός»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Ν. Κούνδουρου, ἐλαφρά λερωμένα). € 40-60 37 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 89 σ. Δερμάτινη ράχη. 38 ΛΑΣΚΟΣ, Ὀρέστης. Ἀγριόχηνες. Ἀλεξάνδρεια, χ.χ. € 30-40 42 ΜΟΘΩΝΙΟΣ, Ἀνδρέας. Στίλβη. Ἀθήνα 1948. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 29 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαρα- [1936]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. [32] σ. (ὀξεί- δωση). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 30-40 39 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Τάσος. Ὁ ἄνθρωπος μέ τό ταμποῦρλο. Ἀθήνα, [1956]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 90 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 30-40 γωγή ἔργου τοῦ Γ. Τσαρούχη), ἀντίτυπο μέ τήν προμετωπίδα ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι καί ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Τσαρούχη («Στό Δημήτρη ὁ φίλος του Τσαρούχης / 1949»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 80-120 43 40 ΜΑΒΙΛΗΣ, Λορέντσος. Τά ἔργα τοῦ Λορέντσου Μαβίλη. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1915. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 199 σ. Μέ 17 εἰκόνες ἐκτός κει- μένου. Εὔκαμπτα καλύμματα ἐπενδυμένα μέ πράσινο chamois (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). € 150-200 41 ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, Μιλτιάδης. Πεπρωμένα. Ἀθήνα ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Ὁ δωδεκάλογος τοῦ Γύφτου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1907. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 208 σ. Δερμάτινη ράχη (ξεθωριασμένη). € 40-60 44 ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Θάνατος παλληκαριοῦ. Ἀθή- να, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1901. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 1909. € 40-60 11

[close]

p. 14

45 49 45 ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης. Ἐντός παρενθέσεως. 48 ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Ἡ Ἑλένη. Ἀθήνα, Κέδρος, 1972. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 40 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τῆς Β. Κατράκη), ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΛΗ («Στόν Ποιητή μας, / στόν ἀδελφό τοῦ Κόσμου, / στόν Πατέρα μας / Κώστα Βάρναλη / Μέ τόν ἀπέραντο θαυμασμό μου / Γιάννης Ρίτσος / Ἀθήνα, 3. IV. 72»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 150-200 Ἀθήνα 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 19 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό μιά γωνία τοῦ πάνω). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ περιπέτεια, σχέδιο γιά ἐλεύθερη σύνθεση. Ἀθήνα 1951. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [4] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 80-120 49 46 ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Ἀγρύπνια. Ἀθήνα, Ἡ Πυξίδα, 1954. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 142 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Πέτρες, ἐπαναλήψεις, κιγκλίδωμα. (ἐλαφρά λερωμένα). Στήν Ἀγρύπνια τυπώθηκε πρώτη φορά ἡ «Ρωμιοσύνη» (σ. 59-71). € 80-120 47 ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Πρωϊνό ἄστρο, μικρή ἐγκυκλοπαίδεια ὑποκοριστικῶν γιά τήν κορούλα μου. Ἀθήνα 1955. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 31 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 Ἀθήνα, Κέδρος, 1972. Δεύτερη ἔκδοση, 161 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ ποιητῆ), ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΛΗ («Στόν Κώστα Βάρναλη / τό Μεγάλο Ποιητή, / τό Δάσκαλο, / τόν ὑποδειγματικό Ἄνθρωπο, / Μ’ ὅλο τό θαυμασμό μου καί τήν / ἀγάπη μου / Γιάννης Ρίτσος / Ἀθήνα, 3. IV. 72»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). € 150-200 50 ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Γκραγκάντα. Ἀθήνα, Κέδρος, 1973. 12

[close]

p. 15

51 53 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 34 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ συγγραφέα), ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΛΗ 53 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ἡμερολόγιο καταστρώματος. Ἀθήνα 1940. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 317 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 49 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σχισμένη ἡ πάνω ἕνωση, χαλαρωμένη ἡ ράχη). Δασκαλόπουλος 10. € 500-700 («Στόν ἀσύγκριτο Ποιητή, / στό Δάσκαλο, στόν Ἄνθρωπο / Κώστα Βάρναλη / Μ’ ὅλο τό θαυμασμό μου, τό / σέβας καί τήν ἀγάπη μου / Γιάννης Ρίτσος / Ἀθήνα, 25. XII. 73»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 150-200 51 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Στροφή. Ἀθήνα 1931. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 41 σ. (κομμένο μέρος τοῦ ψευδότιτλου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐπιδιόρθωση στή ράχη). Δασκαλόπουλος 1. Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ. 54 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Δοκιμές. Κάιρο 1944. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 600 ἀντίτυπα. € 700-900 52 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Διάλογος πάνω στήν ποίηση. Ἀθήνα, Σεργιάδης, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 69 σ. Ἀνάτυπο ἀπό τά Νέα Γράμματα τυπωμένο σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, τό ἀντίτυπο τοῦ Μίλτου Σαχτούρη, μέ σημειώσεις του σέ κάποια φύλλα (στόν τίτλο: «Ἀπρίλης 1941 / Μ. Σαχτούρης»), ὑπογραμμίσεις στό κείμενο. Πανί. Δασκαλόπουλος 8. € 200-300 285 σ. Φύλλο μικρότερων διαστάσεων μέ παροράματα στερεωμένο στό ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ ψευδότιτλου (μέ διάτρηση ὥστε νά μπορεῖ νά ἀφαιρεθεῖ), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Κύριο Γεώργιο Ἐξηντάρη, / μέ ὅλη μου τή φιλία / Γιῶργος Σεφέρης / Λονδίνο Αὔγουστος 1952»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος 12. [μαζί:] Ἐπισκεπτήρια κάρτα τοῦ Σεφέρη («Γ. Στ. Σεφεριάδης»). 38 x 77 mm. Μέ αὐτόγραφη σημείωση («λυποῦμαι πού ἄργησα – μό- / λις τώρα βρήκα ἀντίτυπο»). (2) € 300-400 55 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. ...Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν... Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1955. 13

[close]

Comments

no comments yet