LP_2_2014

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

Наукововиробничии журнал liOfl ТОВ «ВінШвейМаш» надійний партнер у вирішенні швейних проблем 21100, Україна, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 39 Тел.: (0432) 55-44-57, тел./факс: (0432) 27-57-05 E-mail: vinshwaymach@vinnitsa.com

[close]

p. 2

Разом з компанією «Саватекс Агро» здійсніть Ваші плани щодо випуску швейних та трикотажних виробів. .V M j . j t Of * r Ш вейне Р озкрійне вто Тощо Широке розмаїття швейних машин надає Вам можливість поліпшити якість та ефективність роботи виробництва. Вигідні умови для дилерів За докладнішою інформацією звертайтеся до ТОВ «Саватекс Агро» за адресою: 0 4 0 7 3 , Україна, м. Київ, вул. Скляренка, 5, тел.(0 4 4 ) 4 6 3 -9 -4 6 3 , факс (0 4 4 ) 4 6 3 -9 -4 6 0 , e-mail: info.savatex@gmail.com www.savatex.kiev.ua С я в я 2 5 - 2 8 вересня ПАЛАЦ СПОРТУ «УКРАЇНА» вул. Мельника 18 Ф орум моди та краси Галицькі Експозиції Фестиваль І перукарів ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ТЕЛЕПАРТНЕР: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Гаа-ЕКСПОР www.galexpo.com.ua Всеукраїнська

[close]

p. 3

.if4 ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ З професійним святом! Легка промисловість ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р. 2 к в іт е н ь — (238) червень 2014 ШаМара ЄрМолаєва, головний редактор Голова Редакційної колегії ГРИЩЕНКО І.М ., д-р екон. наук Заступники голови Редакційної колегії: МЕДВЕДЕВ Ю.С. ЛІЩУК В.І., д-р техн. наук Кожного року, в другу неділю червня, в Україні святкують День працівників легкої промисловості. Свято було встановлене Указом Президента України від 9 червня 1994 р. Легка промисловість - це сфера, яка потикана задовольняти різноманітні повсякденні та життєво необхідні потреби кожного мешканця країни. Вона завжди була важтвою стадовою індуапріа іьного потенціалу України. Важко переоцінити ії значення практично для усіх галузей діяльності суспільства. Це провідна лінія народного господарства, що має потужний виробничий потенціал. Закономірно, що серед людей, які трудяться у такій важшвій сфері, є багато ветеранів та заслужених працівників, які щорічно, в своє професійне свято, отримують визначні нагороди та відзнаки: за вагомий особистий внесок в розвиток вітчизняної легкої промисловості, за багаторічну добросовісну самовіддану працю, за високий професіоналізм тощо. З нагоди цього свяпш в усіх містах та селищах проходять святкові концерти. На багатьох підприємствах організовують урочисті вечори або просто відпочивають за фічіжанкою кави. Завдяки працівникам та ветеранам легкої промисловості, населення областей і міст має можливість купувати якісну українську продукцію місцевого виробництва. Адже сьогодні підприємства галузі, постійно удосконалюючи технологію виробництва, розширюють асортимент і покращають якість своєї продукцию. Вітаючи зі святам усіх робітників і фахівців, ветеранів підприємств легкої промисловості, всіх, хто причетний до галузі що виробтяє товари для населення, бажаємо нових трудових здобутків, процвітання, успіхів у праці, щастя та бчагополуччя кожній родині! Державне центральне бюро технічної інф орм ац ії з легкої та текстильної промисловості © Мінпромполітики України ЦБТІ КНУТД Реєст раційне свідоцт во Серія КВ № 4 4 4 3 від 01.08.2000 р. Всі матеріали, опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. Над номером працювали: М.М.бвстратова, С.М.Кошарна, А.В. Федченко, К.6. Колісник Ж урнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Березненко С.М., д-р техн. наук Вороніна Л.М. Гавриш Л.Т. Гаркавенко С.С., д-р техн. наук Гречан А.П., д-р екон. наук Ермолаева Т.О., головний редактор Захарін С.В., д-р екон. наук Ігнатьєва І.А., д-р екон. наук Ізо віт Т.Л. Каплун В.В., д-р техн. наук Колосніченко М.В., д-р техн. наук Коновал В.П., д-р техн. наук Міміношвілі Г.М., відповідальний секретар Параска Г.Б., д-р техн. наук Половніков 1.1., д-р техн. наук Соколовський О.Б. Скиба М.Е., д-р техн. наук Тарасенко І.О., д-р екон. наук Чабан В.В., д-р техн. наук Чурсіна Л.А., д-р техн. наук ДЕРЖАВНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Наукові етапі, опубліковані в журналі «Легка промисловість», зараховуються як фахові в галузі технічних наук. Адреса ЦБТІ та р ед акц ії ж урналу: 01001, Україна, Київ, вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 15-16. Моб. тел.: (0 6 7 ) 409-10-27 Е- m ail: c b ti.u a @ a m a il.c o m . le q p ro m @ svitonline .co m Комп'ютерна верстка фірми AT «Укртехнінформ» Передплатний індекс ж урналу — 74278 Наша адреса в Інтернеті: W W W . L P R O M . К І EV. UA

[close]

p. 4

ОСНОВНІ ТЕМ И НОМЕРА Е К О Н О М ІКА pechershie has" anu С В ІТ М О Д И (20) (Я) КО РИ С Н І ПОРАДИ і пп «АЛЬТАІР» ГАЛУЗЕВІ ПО ДІЇ ПАРТНЕРИ 12) (ЗО) (4С (41) (4£ & Ц ІКА В О © (§ )(§ )(§ ) П ІД П Р И Є М С Т В А ГАЛУЗІ @<§> НАУКОВИЙ ПОШУК 18 Михайлова Г.М.. Д о м р є с Е.Є. Дослідження гігроскопічності целюлозних наповнювачів для постільних виробів. 32 Омельченко В.Д.. Антихевич Т.П. Удосконалення процесу проектування курток для екстремального туризму. 37 Борілевська Н. Дослідження антропометричних і біомеханічних особливостей ступенів жінок-автомобілісток та проектування взуттєвого копила. Статті рубрики «НАУКОВИЙ ПОШУК» затверджено до друку Вченою Радою КНУТД 25.07.2014 р. 1 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. №2

[close]

p. 5

СИТУАЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Легка промисловість України в поточному році продовжує зменшувати обсяги виробництва, про що свідчать індекси обсягів виробництва товарів. Так, індекс текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за січень-червень 2014 р. до аналогічного періоду минулого року становить 94,8%. Індекси продукції легкої промисловості за січень-червень 2014 p., % (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) Червень 2014р. до травня 2014р. 99,3 98,0 97,5 116,3 94,6 99,3 96,8 95,2 Назва Код КВЕД-2010 Червень 2014р. до червня 2013р. 94,1 94,0 95,8 90,6 95,6 96,0 96,2 86,9 Січень-червень 2014р. до січня-червня 2013р. 93,0 94,8 101,2 89,5 103,0 93,6 93,6 90,5 Переробна промисловість Текстильне виробництво, виробництво одягу, ш кіри, виробів зі ш кіри та інш их матеріалів Текстильне виробництво Ткацьке виробництво Виробництво інш и х текстильних виробів Виробництво одягу Виробництво одягу, крім хутряного Виробництво ш кіри, виробів зі ш кіри та інш их матеріалів Дублення ш кур і оздоблення ш кіри; виробництво дорож ніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра Дублення ш кур і оздоблення ш кіри; вичинка та фарбування хутра Виробництво взуття С 13-15 13 13.2 13.9 14 14.1 15 15.1 96,6 86,2 88,4 15.11 15.2 91,5 94,4 88,5 87,4 90,4 91,9 Заданими статистики, за січень-травень 2014 р. реалізовано товарів галузі на суму 3540,1 млн. грн. (0,8 % від усієї реалізованої продукції в промисловості). Індекс обороту (реалізації) текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за травень 2014 р. до квітня 2014 р. становив 88,2%, а до травня 2013 р. - 125,5%. Динаміки індексів промислової продукції у легкій промисловості, %, до відповідного періоду минулого року ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014 Ne2 З

[close]

p. 6

Виробництво основних видів продукції легкої промисловості за січень-червень 2014 р Вироблено за Продукція січеньчервень 2014р. 967 34527 1055 4490 7897 Червень 2014р., % до травня 2014р. 113,0 119,9 98,2 96,8 99,2 червень 2014р. 122 5475 155 688 1494 червня 2013р. 100,0 77,9 87,0 95,9 111,6 Січень-червень 2014р., % до січня-червня 2013р. 145,6 79,4 106,5 101,3 108,0 Пряжа вовняна, т Тканини вовняні, бавовняні, з ниток 2 синтетичних та штучних, тис.м“ Ковдри та пледи дорожні, крім електроковдр, тис.шт. Білизна постільна, тис.шт. Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих,т Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-брюки, брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти, трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт. Пальта, дощовики, напівпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Костюми, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Піджаки, блейзери, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Пальта, напівпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. Жакети, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. Трикотаж спідній, тис.шт. Предмети одягу, аксесуари до одягу з хутра (крім капелюхів та уборів головних інших), шт. Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні машинного та ручного в’язання, тис.пар Светри, пуловери, кардигани, жилети та вироби подібні, трикотажні та в'язані, тис.шт. Взуття, тис. пар з нього взуття з верхом зі шкіри натуральної, крім спортивного, із захисним металевим підноском та взуття спеціалізованого різного 1312 200 61,0 111,6 104,9 191 35,6 81,1 84,6 86,9 154 382 24,4 73,1 95,7 127,8 103,8 132,2 78,2 101,2 497 118 130,9 94,4 81,5 687 749 13850 1436 121 103 1978 188 93,6 109,5 136,5 148,0 133,0 91,4 88,3 28,1 102,4 96,7 89,3 47,1 34375 5838 134,4 110,2 99,1 423 14291 1970 88,4 1857 286 84,0 86,9 104,8 87,3 85,2 89,5 82,2 93,9 92,4 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. N«2

[close]

p. 7

Зазначимо, що коливання виробництва від місяця до місяця є характерним для легкої промисловості й залежить від сезонності, обсягів замовлень та ситуації на внутрішньому та зовнішньому ринках. Динаміка обсягів текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, % , до попереднього місяця 140 г Січень ДО грудня а 2014 ■ 2013 □ 2012 83,8 82,4 76,5 Лютий до січня 112,8 114,3 117,7 Березень Квітень ДО лютого 101,7 100,5 106,7 Травень до до квітня березня 93,4 111,8 97,1 100,2 81,5 102 Червень Липень до травня 98 103,1 97,5 105,7 102,1 ДО червня Серпень до липня Вересен Жовтень Листопа Г рудень ьдо до ДО Д ДО серпня вересня жовтня листопад 97,4 106,9 105,9 93,4 103,8 108,4 93,9 95,6 97,5 93,8 □ 2014 «2013 □ 2012 Виробництво основних видів продукції легкої про­ мисловості у натуральному вираженні подано на стор. 4. Впродовж січня-червня 2014 р. скоротилося ви­ робництво майже усіх основних виробів галузевої продукції, а саме плащів, курток, пальт, та на півпальт, костюмів чоловічих, жіночих, дівчачих та хлопчачих, що пов'язано із насиченням даного сег­ менту ринку імпортною продукцією, обсяги ввезення якої з року в рік зростають. Скорочення виробництва тканин на вітчизняних текстильних підприємствах спостерігалося і в минулому році, в основному через брак сировини. З року в рік чинники, які впливають на зменш ен­ ня обсягів виробництва товарів легкої промисло­ вості залишаються незмінними. На внутрішньому ринку нерівні умови конкуренції для українських підприємств створюють дешеві товари переважно турецько-китайського виробництва, часто-густо сумнівної якості. Для ухилення від повної сплати податків до України продовжують ввозитися това­ ри із заниженням їхньої митної вартості й контра­ бандно. Щорічно зростає імпорт товарів «секондхенд», обсяг якого в 2013 р. досяг 100 тис.т. За експертною оцінкою , частка української продукції на внутрішньому ринку становить менше 20 %. Для збереження виробничого та кадрового по­ тенціалу підприємства швейної, трикотажної та взуттєвої підгалузей змушені продовжувати викори­ стання давальницької схеми роботи з іноземними замовниками, що ставить в залежність виробництво їхньої продукції від наявності іноземних замовлень. Негативно впливають на роботу галузі також соціальні чинники, й насамперед, переорієнтація доходів більшості верств населення на товари пер­ шої необхідності та оплату житлово-комунальних послуг, а також низька заробітна плата в галузі, яка вдвічі нижча, ніж в цілому по промисловості. Д ля д и н а м іч н о го р о зв и тку л е гк о ї п р о м и с л о ­ вості не обхід н о : ♦ Забезпечити дієвий захист вітчизняного ринку від недобросовісної конкуренції у разі імпорту продукції легкої промисловості із заниженою митною вартістю ♦ Обмежити на законодавчому рівні ввезення товарів, що були у користуванні ( «секонд-хенд») ♦ Запровадити єдину систему статистичної звітності й застосування реєстраторів касових операцій під час реалізації товарів галузі для детінізації внутрішнього ринку та створення рівного конкурентного середовища для всіх його учасників, незалежно від форм власності та особливостей форм юридичного існування ♦ Провадити ефективну митно-тарифну політику (доведення митної вартості, за якої декларується продукція легкої промисловості, до ринкової ціни). Вирішення зазначених питань дасть можливість підприємствам галузі відійти від виробництва про­ дукції за давальницькою схемою та збільшити частку продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку, що призведе до поступового імпортозаміщення товарів легкої промисловості й подолання від’ємного сальдо торгового балансу в легкій промисловості України. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. Ns2 5

[close]

p. 8

ЩОДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄС Д ана Угода, з м іс т я ко ї розроблено конкретно для України, зам інить Угоду про партнерство та с п ів ­ робітництво й дасть зм о гу перейти від партнерства і співробітництва до політичної та е коно м ічно ї інтеграції. Підписання цієїУгоди планувалося на третьому саміті ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі 28 листопада 2013 p., проте не відбулося. Натомість парафовано подібні угоди з М олдовою та Грузією. Політичну частину Угоди про асоціацію м іж Україною і ЄС підписано 21 березня 2014 p., а економ ічну - 27 червня. Згідно із звітом Інституту економічних дослід­ жень і політичних консультацій (ІЕД), що аналізує економ ічну складову Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, запровадження технічних вимог Євросоюзу може викликати труднощі насамперед у дрібних виробників, які не зможуть знайти інвес­ тиції для реновації. На сьогодні говорити про конкурентоспро­ можність вітчизняних підприємств не доводиться: зношеність основних фондів на українських вироб­ ництвах перевищує 60%, енергоємність продукції вдвічі вища, ніж у Європі, а продуктивність праці утроє нижча. При цьому регуляторні норми і систе­ ма оподаткування в Україні досі ще не відповідають міжнародним стандартам. За оцінками Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), для адаптації до нових умов роботи знадобиться приблизно десять років і близько 200 млрд.дол. прямих інвестицій. Тоді як за даними Держстату, за весь минулий рік на техно­ логічні інновації українські підприємства витратили лише 9,6 млрд.грн. При цьому на придбання нових технологій - не більше як 1% від названої суми. Інвестування в Україні суттєво ускладнюється через фактичну відсутність механізмів захисту вкладень і високий рівень корупції. В усьому світі бізнес займається інвестиціями заради збережен­ ня і примноження капіталу. На жаль, інвестуючи кошти в українські виробництва зберегти і примно­ жити їх не виходить. Відповідно, і перспектива купівлі сторонніми інвесторами компаній, які не зуміли працювати за нових умов, досить туманна. Експерти вважають, що насамперед постражда­ ють підприємства, які за роки незалежності не змогли знайти свою нішу на західних ринках і орієнтувалися на роботу з країнами СНД. Можуть постраждати від впровадження стан­ дартів ЄС і споживачі. Товари, що не відповідають європейським нормам, будуть витіснені з ринку. Як правило, саме ці товари входять у низький ціновий сегмент і споживаються бідними верства­ ми населення. Виробники, які упровадили європейські стан­ дарти, майже напевно піднімуть ціни, щоб компен­ сувати витрати на підвищення якості продукції. 6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. Ns2 Однак на думку експертів ІЕД, модернізаційний потенціал угоди з ЄС вартий того. Виходячи з досвіду консультацій з виробниками, складність впровадження норм ЄС залежить більшою мірою від бажання компанії виходити на європейський ринок. Стандарти ЄС - це стимул для відновлення виробництва, а технічний рівень більшості вітчизня­ них підприємств давно слід підвищити. Певна річ, не йдеться про миттєві економічні зміни, на адаптацію умов Угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС передбачено десять років. Протягом цього часу необхідно буде змінити вироб­ ничі стандарти і внести зміни до національного законодавства, що регулює безпеку продуктів, ринковий нагляд, відповідальність за реалізацію не­ якісного товару. Україні доведеться імплементувати близько трьох сотень європейських законів. Але розпочинати роботу доведеться не з нуля - на сьо­ годні вже затверджено понад 40 технічних регла­ ментів, які базуються на відповідних європейських нормативних документах. Як правило, гармонізовані європейські стандар­ ти складаються з двох частин, обов'язкової та доб­ ровільної, і можуть застосовуватися як у повному обсязі, так і частково. Більш того, застосування гар­ монізованих стандартів не є обов'язковим. Вироб­ ники мають право вибирати будь-які інші технічні рішення у виробництві, головне - аби було дотрима­ но обов'язкові вимоги Євросоюзу. Відповідно, сприймати запровадження стандартів ЄС можна не як обтяжливі умови співробітництва, а як засіб спро­ щення одержання дозволів для роботи на ринку. Більшою мірою вимоги Є С стосуються кон­ тролю безпеки для споживача і навколишнього середовища, практично не впливаючи на інші аспекти виробництва. Саме тому левова частка стандартів стосується роботи підприємств АПК і харчової промисловості. М ін іс тр е к о н о м іч н о го р о з в и т к у і т о р гів л і України Павло Ш еремета стверджує: «Уряд не може д опом огти д ріб ном у виробникові впровад­ жувати стандарти ЄС, у нього просто немає для цього ресурсів. Наше завдання відкрити для в и­ робників додаткові ринки збуту, д алі все вже за ­ лежить від їхнього бажання та вміння працювати.

[close]

p. 9

П ош ук ін в е с ти ц ій д ля під ви щ е н н я я ко с ті продукції - це завдання бізнесу та один із о с­ новних способів його розвитку. Впровадження стандартів ЄС - це, до речі, теж інвестиція в розвиток». Для успішної роботи на міжнародних ринках важливі три складові: імідж держави-експортера, законодавча база та відповідність стан­ дартів якості вимогам імпортера. Причому ба­ гато економістів вважають, що відповідність технічних стандартів виробництва стимулює торгівлю набагато більше, ніж скасування ввізних мит. Впровадження стандартів ЄС і пр ивед е н ­ ня українського законодавства у відповідність із європейськими стандартами безумовно по­ сприяють розширенню торговельних відносин українських компаній з іншими країнами. ЄС один з найбільших торговельних агентів на світовому ринку. Співпрацюючи з ЄС, Україна одержує досвід, який допоможе їй у роботі з іншими країнами - партнерами Союзу. Крім то­ го, сама присутність країни на європейському ринку - це вже знак якості, навіть незначний ек­ спорт у країни ЄС є позитивним сигналом для світового співтовариства. Диверсиф ікація ринків експорту створює кращі умови для ведення торгівлі, розширює можливості подолання негативних факторів, поліпшує економічний клімат. Багато україн­ ських підприємств орієнтовані виключно на ро­ боту з РФ. Говорити про якийсь комфорт співробітництва не доводиться, торгівля з цією країною надзвичайно залежна від політичних настроїв. На сьогодні стає очевидним, що українським підприємствам необхідно шукати нових торговельних партнерів - із січня по квітень нинішнього року обсяги експорту в РФ скоротилися на 22,6%. Проте ситуація на зовнішньому і внутрішньо­ му ринках збуту складеться непроста. Експерти не заперечують, що багатьом виробникам буде складно працювати за нових умов. Велика час­ тина експорту лежить на плечах саме великих підприємств, багато з яких дотепер працюють за радянськими стандартами, використовують застаріле устаткування та орієнтуються на торгівлю з Росією, вимоги якої істотно м'якші за європейські. Середній і малий бізнес, на думку експертів, як раз у більш вигідних умовах. Поперше, ці підприємства створювалися вже за часів незалежності України, і їхня технологічна база новіша, а в роботі вже використовуються європейські стандарти. По-друге, невеликі виробництва потребу­ ють менших вкладень у розвиток. Однак, і це не є гарантією успіш ного впровадження стан­ дартів ЄС. Не обіцяють киселевих берегів і компаніям, які потенційно готові торгувати з ЄС. Європейський ринок - зрілий і дуже диверсиф ікований. Для успішної роботи нашим виробникам не­ обхідно буде шукати свою нішу та працювати в умовах найжорстокішої конкуренції. Товар мало привезти в Європу, його ще п о тріб н о прод ати. П о -перш е, під писання Україною Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС ще не означає, що європейці кинуться купува­ ти українські товари. По-друге, у Європі існу­ ють ще й окремі стандарти ритейлерів, і якщо компанія хоче продавати товар у конкретній торговельній мережі, стандартів, викладених в угоді, їй буде недостатньо, і вона має виконати певні вимоги продавця. Однак входження до зони вільної торгівлі з ЄС - це не лише інструмент збільшення експор­ ту, це ще й інструмент залучення технологій в економіку. Багато українських компаній давно працюють із країнами ЄС (34% усього україн­ ського експорту). Однак поставляють вони в країни співдружності виключно сировину (75% усього експорту в ЄС): чорні метали, руди, зе р ­ нові культури та продукти рослинного і тварин­ ного походження. Є вросою з же ім портує в Україну до 70% високотехнологічних товарів. Модернізація виробництва і посилення конку­ ренції можуть стимулювати зростання вироб­ ництва та експорт готової продукції. От лишень якою ціною? У недалекому майбутньому створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС - якщо не удар, то точно виклик для вітчизняних товаро­ виробників, і тільки від їхнього уміння вести бізнес залежить, чи зможуть вони цей виклик гідно прийняти. Однак саме ЗВТ створює умо­ ви, необхідні для розвитку та зростання вітчиз­ няного виробництва і його виходу на нові рівні якості й ринки збуту. Сподіватися тільки на ефект від спів­ робітництва з Є С наївно, адже він можливий лише в комплексі з ефектом від боротьби з корупцією, ефектом від реформи оподатку­ вання. Якщо Україна не проведе необхідних реф орм, не оздоровить економіки, по­ тенціал угоди про З В Т просто неможливо буде реалізувати. (За матеріалами вітчизняних видань.) ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. № 2 7

[close]

p. 10

ГАЛУЗЕВІ ПОДІЇ X III В с е у к р а їн с ь к а наукова кон ф ер ен ція м о л о д и х вчених та студ ен тів «Н А УК О ВІ Р О З Р О Б К И М О Л О Д І НА С У Ч А С Н О М У ЕТАПІ» Втринадцяте, з 24 по 25 квітня 2014 p., на теренах Київського національного університету технологій та ди­ зайну (відповідно до плану Міністерства освіти і науки України) проходила Всеукраїнська наукова конференція мо­ лодих вчених та студентів « Н А У К О В І Р О З Р О Б К И М О Л О ДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ», покликана активізувати і популяризувати наукову діяльність молоді, сприяти розвитку творчих контактів та взаємозбагаченню наукового досвіду, необхідних для формування майбутніх фахівців та науковців. С п ів о р га н іза то р и к о н ф е р е н ц ії - Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет техно­ логій та дизайну, Асоціація підприємств легкої промисло­ вості України. Програма конференції мала широкий спектр наукових спрямувань, сформованих у чотири секції: ♦ Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення ♦ Мехатроніка, комп 'ютерні системи, метрологія та інноваційні технології в машинобудуванні ♦ Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища ♦ Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України Конференція зібрала майже 1000 кращих представників молодої наукової еліти з провідних вищих навчальних закладів, з них понад 80 учасників - представники 20 вишів України, Російської Федерації та Республіки Білорусь. З вітальним словом від ректорату до учасників конфе­ ренції звернувся проректор з наукової та інноваційної роботи професор В .В .К а пл ун , д-р техн. наук, який зазначив, що за умов сучасної економіки актуальним є запровадження ме­ ханізмів розвитку науки та інновацій саме у середовищі сту­ дентів і молодих вчених, що, у свою чергу, забезпечить зро­ стання позитивного іміджу університету як сучасного під­ приємницького вищого навчального закладу нової формації, усебічно віддзеркалюючи всі інноваційні зміни та досягнення. Про стан та проблеми галузі, перспективи співробіт­ ництва науковців з підприємствами вітчизняної легкої про­ мисловості розповіла виконавчий директор Асоціації підприємств легкої промисловості України Т .Л .Ізо віт. Учасників конференції також привітав голова секре­ таріату Української асоціації студентського самовряду­ вання, член колегії Міністерства освіти і науки України О .О .С м и р н о в . На пленарному засіданні присутні заслухали цікаві й змістовні доповіді: О .П .М а н о й л е н ка , доцента Київського національного університету технологій та дизайну, студентів - Ю .І.П р и м и , А .В .Н іко н о в о ї, М .О .Є р м а к о в о ї (КНУТД)-, К .М .Р я б ч и ко в о ї (Українська інженерно-педагогічна ака­ демія, Харків); О .М .П о л я к (Хмельницький національний університет); Я. О. Гаркуш и (Чернігівський національний технологічний університет); К .О .С м и р н о в о ї (Херсонський національний технічний університет); Г . М . І г о н ін о ї В рамках роботи конференції підбито підсумки Всеукраї­ нського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Легка промисловість», що проводився на базі КНУТД. У кон­ курсі взяли участь 110 авторів наукових робіт з 20 вишів усіх регіонів України, Російської Федерації, Республіки Білорусь. 25 конкурсантів стали призерами конкурсу. Авторитетне журі конкурсу, до складу якого входили також представники провідних підприємств легкої промисловості, відзначило ви­ сокий рівень виконання досліджень, обґрунтованість вибору тем та практичне спрямування поданих на конкурс робіт. Пленарне засідання конференції завершилось цере­ монією нагородження призерів конкурсу. Авторів кращих наукових робіт нагороджено дипломами оргкомітету кон­ курсу та грамотами Асоціації підприємств легкої промисло­ вості України. Доброю традицією подібних заходів стала презентація виставкової експозиції наукових шкіл універ­ ситету, де учасники та гості мали змогу ознайомитись з на­ уковим доробком студентів і молодих вчених Київського національного університету технологій та дизайну. Далі робота конференції тривала на секційних засіданнях. Всього працювала 41 підсекція за різними спрямуваннями. Найкращі роботи, викладені у доповідях, торкались результатів досліджень та розроблення технологій проектування і виготов­ лення виробів легкої промисловості, утому числі, профілактич­ них виробів з використанням матеріалів природного поход­ ження для забезпечення фізичного здоров'я людини; розроб­ лення принципів формування модельних рядів сучасних швей­ них виробів і взуття; дослідження та використання нових ма­ теріалів, сировини для виготовлення цих виробів, дослідження хімічної стійкості спеціальних матеріалів, надання текстильним матеріалам антимікробних властивостей, використання хімічних покриттів для виготовлення спеціального захисного одягу різного призначення, одержання ультратонких хімічних волокон, які мають бавовно- та вовноподібні властивості та можуть служити замінниками бавовни та вовни; підвищення конкурентоспроможності товарів легкої промисловості; засто­ сування інтернет-технологій в діяльності підприємств легкої промисловост; розроблення різноманітних пристроїв, що використовуються у легкій промисловості, сучасного техно­ логічного устаткування підприємств легкої промисловості; проблем енергозбереження в технологічних процесах під­ приємств галузі. У роботах економічного спрямування велику увагу приділено питанням дослідження проблем формування, оцінювання та управління кадровим потенціалом, вирішенню завдань підвищення продуктивності праці на підприємствах легкої промисловості, удосконалення управління виробничою адаптацією працівників, дослідження проблем формування інноваційного потенціалу, розроблення на підприємствах сис­ теми менеджменту якості, маркетингової товарної стратегії, ціноутворення, вдосконалення управління інвестиційними процесами, підвищення ефективності діяльності конкурент­ них підприємств легкої промисловості. У процесі роботи секційних засідань визначено кращі доповіді, студентів-переможців нагороджено дипломами за актуальність та високий науковий рівень досліджень. (Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ), які викликали жваві дискусії. 8 За матеріалами конференції готується до випуску збірник тез кращихдоповідей. У підготовці й проведенні заходу активну участь брало Наукове товариство студентів та аспірантів КНУТД. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. No2

[close]

p. 11[close]

p. 12

ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ВЗУТТЯ» Товариство з обмеженою відповідальністю (кількість працівників 43) виготовляє чоловіче т а жіноче взуття під торговою маркою «MAKAS». Головний напрямок в асортиментній групі - мокасини й взуття, виготовлене чулковим методом з викори­ станням мокасинових швів. В 2008 р. - під час випробування зразків-еталонів в Державному центрі стандартизації й метрології підтвердилися показники міцності й надійності продукції. Основним завданням підприємства є задоволення потреб клієнтів у зручному взутті. Продукція відзначається добрими показниками гнучкості, м'якості та еластичності. Виробничий процес побудований у такий спосіб, що скорочено використання клеїв в 1,5 раза, порівняно з середніми показниками решти підприємств підгалузі. Зменшення використання клеїв не позначилось негатив­ но на якості, бо основна маса взуття додатково проходить процес ниткового кріплення з використанням італійських восково-плетених ниток капронової структури, що підвищує надійність. Підприємство бере участь в українських спеціалізованих виставках, таких як «Leather and Shoes», «Exposhoes», «MosShoes» і має відзнаки 79037, Україна, Львів, вул. Б. Хмельницького, 202 Email: ukr.vzuttya@gmail.com Тел.: (032) 293 38 80; (067) 384 43 43 Юридична адреса: 79008, Україна, Львів, вул. Лисенка, 33, к. 1 E-mail: ukr.vzuttya@gmail.com www.makas.com.ua Кер івн и к - Руслан Ігоревич Ш ЕП ІЛ ЕН КО V________________________ ВАТ «РОЗМА» Відкрите акціонерне товариство, де працюють понад 900 чол., спеціалізується на випуску полімерного т а текстильнополімерного взуття, гумо-технічних виробів т а інших товарів народного споживання і виробничого призначення. Підприємство розпочало свою діяльність в 1935 р. як завод під назвою «Кауром» (рум. - каучук), який в 1940 р. увійшов до складу Радянської України після приєднання Північної Буковини. В 1968 р. внаслідок реконструкції потужність підприємства визначено в 24 млн. пар гумового взуття на рік. В 1990 р. було виготовлено максималь­ ну кількість взуття - 24,4 млн. пар. В 1994 р. підприємство перетворене у відкрите акціонерне товариство з колективною формою власності. На підприємстві виготовляють близько 100 моделей різноманітного взуття для різних вікових груп населення: ♦ Гапоші цільногумові клеєні різних фасонів для взування босоніж, на взуття, бурки, валянки; галоші східного фасону ♦ Галоші т а туфлі литі з пластикату полівінілхлориду (ПВХ) ♦ Чобітки цільногумові клеєні т алиті з ПВХ ф Утеплене взуття ( чобітки, ботики) з верхом із текстильних матеріалів, штучних шкір ♦ Спортивне взуття (кеди, напівкеди, туфлі футбольні, чешки) ♦ Взуття для активного відпочинку ♦ Туфлі текстильнополімерні ♦ Туфлі ♦ Туфлі ♦ Інше взуття Крім взуття, підприємство виготовляє гумо-технічні вироби, відпускає замовникам гуму сиру, вулканізо­ вану, клеї, лаки. На підприємстві створена й функціонує лабораторія сертифікаційних випробувань, яку Держстандартом України акредитовано на технічну компетентність. В лабораторії провадиться сертифікація взуття дитячого та шкільного асортименту, спецвзуття. Експорт продукції здійснюється в США, країни Європи, СНД. Для країн Середньої Азії та Близького Сходу підприємство виготовляє і поставляє галоші спеціального східного фасону. 58000, Україна, Чернівці, вул. Прутська, 29 Тел. (037) 252-53-15 E-mail: rozma@sacura.cv.ua Генеральний директор Михайло Михайлович КРАСОВСЬКИЙ

[close]

p. 13

ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ ПАТ «В О В Ч А Н С Ь К А В З У Т Т Є В А Ф А Б Р И К А » Приватне акціонерне товариство, що має 145 працівників, спеціалізується з виробництва спеціального та робочого взуття для підприємств важкої промисловості, вугільної галузі та залізничного транспорту і силових структур. Заснована в 1952 р. фабрика підтримує традиції виробництва продукції високої якості, що сприяє використанню як новітніх технологій спецвзуття, так і досвіду, накопиченого за минулі роки. Увесь модельний ряд виробленої продукції відповідає стандартам якості та безпеки, існуючим ГОСТам і нормам, що засвідчують сертифікати відповідності. Випуск продукції становить близько 1 млн. пар на рік. Компанія виконує замовлення як для України, Росії, так і для інших країн ближнього і далекого зарубіжжя. Асортимент постійно доповнюють новими моделями захисного робочого взуття для комплектації спецодягу працівників сфер зі складними умовами діяльності. Замовлення приймаються незалежно від сезону, при цьому моделі постійно оновлюються. Продукцію виготовляють із спеціальних матеріалів, стійких проти несприятливих чинників експлуатації. Дані матеріали добирають з урахуванням специфіки діяльності та підвищених вимог щодо захисту тіла від несприятливих погодних умов. 62504, Україна, Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73. Тел. (057) 414 20 83. www.vof.com.ua Голова правління - В італій Є горович САМУСЄВ ВАТ «У Ж Г О Р О Д С Ь К А В З У Т Т Є В А Ф А Б Р И К А » Відкрите акціонерне товариство з кількістю працівників - 200 надає послуги з пошиву заготовок верху взуття, а також випускає невеликими партіями дитяче, модельне чоловіче та жіноче взуття, зі ш кіргалантереї - сумки. Це одне з найстаріших взуттєвих підприємств Закарпатської області, засноване в 1945 р. на основі кустарної майстерні. 24.06.92 р. на базі Закарпатського виробничоторгового взуттєвого об'єднання створене орендне підприємство «Ужгородська взуттєва фабрика». Згодом, згідно Установчого договору від 28 вересня 1995 p., - орендне підприємство перетворено у акціонерне товариство. В 1998 р. на загальних зборах акціонерів обрано нове керівництво фабрики на чолі з Варданом Товмасяном. Того ж самого року укладено контракт на виготовлення взуття з відомою німецькою фірмою «Ricosta». Донині ця фірма є основним замовником на підприємстві, яке з 2002 р. займається також виробництвом шкіргалантерейних виробів. В середньому на рік, випускається понад 300 тис.пар продукції, яка відповідає світовим стандартам та якості. Взуття виготовляється під торговою маркою «Dettagli», «DANTON CAPARRINI», «ТОРІ-S». 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, 44 Тел. (031)223-43-43 E-mail: obuv@ukrpost.net www.obuv.uz.ua Гэнеральний директор - Вардан Арамаісович ТОВМАСЯН ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. № 2 11

[close]

p. 14

ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИХ ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВА ГО Л О В Н И Й Т ЕХН О Л О Г Кваліфікаційні вимоги — вища технічна освіта і стаж роботи за сп е ц іа л ь н істю на інж е не р но -те хнічни х та ке р ів н и х посадах у від по в ід н ій пр о ф ілю п ід пр и єм ства гал узі не м енш ніж 5 ро ків. ЗАСТУПН ИК ДИРЕКТО РА З К О М Е Р Ц ІЙ Н И Х ПИТАНЬ Кваліфікаційні вимоги — вищ а Посадові обов'язки: ♦ е ко но м ічн а або інж е н е р н о е ко но м ічн а о світа та ста ж е к о н о м іч н о ї р о б о ти на ке р ів н и х п о са д а х не м е н ш н іж 5 р о ків . Посадові обов язки: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Здійснює керівництво господарсько-фінансовою діяльністю підприємства у галузі матеріально-технічного постачання, заготівлі й зберігання сировини, збуту продукції за договорами поставки, транспортного і адміністративно-господарського обслуговування, забезпечуючи ефективне використання матеріальних та фінансових ресурсів, зниження їх втрат, прискорення обігу обігових коштів, а також контроль за цільовим використанням банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, що не має збуту Організовує участь підлеглих йому служб та структурних підрозділів у складанні перспективних і річних планів ви­ робництва й реалізації продукції, матеріально-технічного постачання, фінансових планів підприємства, а також у розробленні стандартів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації зберігання та транспортування сировини, збуту готової продукції Вживає заходів щодо своєчасного укладання договорів із постачальниками та споживачами, розширення прямих і тривалих господарських зв'язків, забезпечує виконання завдань та зобов'язань з поставки продукції (кількості, асортименту, якості, термінів й інших умов поставки) Керує розробленням заходів з ресурсозбереження та комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрати сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи підприємства, підвищення рентабельності виробництва, зміцнення фінансової дисципліни та господарського розрахунку, запобігання утворенню та ліквідації понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей Контролює додержання дисципліни під час виконання завдань і зобов'язань щодо поставки продукції та їх відповідність господарським договорам, вивчає перспективи попиту на вироби, що випускає підприємство Організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання та цілісності матеріальних ресурсів і готової продукції Забезпечує раціональне використання усіх видів транспорту, вдосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів щодо максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами та пристроями Організовує роботу з використання й реалізації вторинних ресурсів та другорядних продуктів Забезпечує своєчасне складання кошторисно-фінансо­ вих та інших розрахунків, установленої звітності про вико­ нання планів матеріально-технічного постачання, роботи транспорту, збуту готової продукції й фінансової діяльності Координує роботу підпорядкованих йому служб та підрозділів. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Організовує розроблення та впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих ресурсозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва продукції, яку випускає підприємство, виконання робіт (послуг), що забезпечують підвищення технічного рівня технологічної підготовки та технічно­ го переозброєння виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, витрат праці, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) й прискорення темпів зростання продуктивності праці Керує складанням планів впровадження нової техніки та технології, підвищення ефективності виробництва, розробленням технологічної документації, організує контроль за забезпеченням нею цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів підприємства. Розглядає та затверджує зміни, які вносяться до технічної документації в зв’язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва. Контролює виконання перспективних та річних планів технологічної підготовки виробництва, суворе додержання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни й вживає заходів щодо їх усунення Керує роботою з організації та планування нових цехів і дільниць, їх спеціалізації, освоєння нової техніки, нових висо­ копродуктивних технологічних процесів, виконання розра­ хунків виробничих потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного рівня виробництва і коефіцієнта змінності роботи устаткування, складання і перегляду технічних умов та вимог що ставляться до сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, розроблення та впровадження прогресивних норм трудових витрат, витрат технологічного палива і електроенергії, сировини й матеріалів, заходів щодо попередження і усунення браку, зниження матеріаломісткості продукції та трудомісткості її виробництва Забезпечує вдосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт (послуг), впровадження досягнень науки та техніки, прогресивних базових технологій, високопродуктив­ них, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій, проекту­ вання і впровадження технологічних систем, засобів охорони довкілля, комплексної механізації та автоматизації виробни­ чих процесів, нестандартного устаткування, технологічного оснащення, пристроїв та інструментів,своєчасне освоєння проектних потужностей,додержання нормативів використан­ ня устаткування Розглядає проекти конструкцій виробів або складу продукту, галузевих та державних стандартів, а також новітніх досяг­ нень науки, які стосуються технології виробництва Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування, комп'ютерної техніки, автоматизованих систем керування устаткуванням та технологічними процесами Керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння розроблюваних технологічних процесів, бере участь в промислових випробуваннях нових видів машин та механіз­ мів, засобів механізації й автоматизації виробництва, в роботі комісій з приймання систем устаткування в експлуатацію Забезпечує визначення економічної ефективності впровад­ ження нової техніки, технології, організації виробництва, складання звітів про впровадження досягнень науки, техніки Керує працівниками відділу, координує та спрямовує діяльність підрозділів підприємства, які забезпечують технологічну підготовку виробництва. 12 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. Ns2

[close]

p. 15

ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИХ ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВА М Е Н Е Д Ж Е Р (У П Р А В И Т Е Л Ь ) З П ЕРС О Н АЛ У Кваліфікаційні вимоги Особа, призначена на дану посаду, має мати повну вищу освіту за напрямом підготовки «Менеджмент» (за відповідною спеціалізацією) без вимог до стажу роботи чи повну вищу освіту (спеціаліст, магістр), стаж роботи — не менше двох років та післядипломну перепідготовку за напрямом «Менеджмент». Головна ф у н к ц ія — організовувати ефективну роботу персоналу (працівників) для підвищення продуктивності та якості праці. М е н е д ж е р (у п р а в и т е л ь ) з п е р с о н а л у здійснює керівництво підлеглими йому працівниками підприємства (організації, установи) і підпорядковується його керівникові. Має володіти державною мовою. знати основні принципи управління персоналом, етику, естетику, основи психології та соціології, роботу на персональному комп'ютері та відповідне програмне забезпечення. ЗАВДАННЯ ТА О БО В'Я ЗКИ ПОВИНЕН ЗНАТИ ♦ Коригує роботу персоналу, призначає працівників ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ на виконання певних робіт у зв 'язку з виникненням незапланованих або нестандартних ситуацій Визначає пріоритет і черговість виконання робочих завдань Організовує нагляд та контроль за дотриманням графіка робіт, розстановкою персоналу відповідно до штатного розпису, виконанням конкретних обсягів робіт, установлених стандартів якості робіт Вживає заходів для запобігання та ліквідації конфліктних ситуацій в колективі Оцінює якість роботи кожного працівника, раціональне використання робочого часу, а також визначає можливість покладення на працівника додаткових обов'язків Оцінює лояльність та врівноваженість працівників, визначає ступінь довіри до них Надає працівникам «випадкові контрольні завдання» для тренування готовності до виконання різноманітних завдань Застосовує чинну на підприємстві систему заохочень і стягнень щодо працівників Визначає критерії вимог до кандидатів на роботу та бере участь у доборі претендентів Представляє колективові прийнятих на роботу працівників і ознайомлює з умовами праці Забезпечує взаємозв'язок підпорядкованого йому колективу з іншими підрозділами підприємства Складає звіти про готовність кожного конкретного працівника до виконання тих чи інших завдань, про досягнуті результати Забезпечує укомплектування підприємства працівниками С <> О О С С С О О С С О ♦ ♦ С <> О О О < О О О О С С О С потрібних професій, фаху і кваліфікації Визначає потребу в персоналі, вивчає ринок праці, щоб визначити можливі джерела забезпечення потрібними кадрами ♦ Визначає потребу підприємства в кадрах у зв'язку з розширенням і реконструкцією виробництва, освоєнням нових технологій виробництва (продажів, обслуговування), змінами в маркетинговій та технічній політиці підприємства (аж до повного перепрофілювання і скорочення виробництва), упровадження нових систем організації праці, а також із урахуванням перспектив розвитку підприємства ♦ Представляє кандидатів на вакантні посади (вільні робочі місця) керівникам структурних підрозділів (до штату яких набирають працівників) для проведення переговорів, ознайомлення з умовами праці та робочим місцем і для ухвалення керівником структурного підрозділу рішення про можливість прийняття кандидата ♦ Організовує навчання персоналу, координує роботу з підвищення кваліфікації Законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність підприємства з управління персоналом Трудове законодавство Основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу Структуру та штати підприємства, профіль, спеціалізацію та перспективи його розвитку Основні технологічні процеси діяльності підприємства Кадрову політику та стратегію підприємства Основи загальної та спеціальної психлології, соціології та психології праці Методи оцінювання сильних і слабких сторін підлеглих працівників Норми якості та часу для кожного виду роботи Етику ділового спілкування Методи виконання організаційно-управлінських і кадрових завдань Методи опрацювання інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації, зв'язку та комп'ютерної техніки Правила внутрішнього трудового розпорядку Правила та норми охорони праці Кон 'юнктуру ринку робочої сили та освітніх послуг Порядок ціноутворення і оподаткування Основи маркетингу Сучасні концепції управління персоналом Основи трудової мотивації та системи оцінювання персоналу Форми і методи навчання та підвищення кваліфікації кадрів Порядок розроблення трудових договорів (контрактів) Методи та організацію менеджменту Основи технології виробництва і перспективи розвитку підприємства Основи виробничої педагогіки Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері управління персоналом Основи організації діловодства брати участь у розробленні та узгодженні виробничих планів підприємства, планів щодо перебудови структури діяльності підрозділів підприємства. МАЄ ПРАВО в ід п о в ід а л ь н іс т ь — у межах, що встановлені чинним законодавством України трудовим, а також адміністративним, кримінальним і цивільним. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014 № 2 13

[close]

Comments

no comments yet