Fail Meja Pengurusan HEM

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

sekolah menengah kebangsaan taman indah 730000 tampin negeri sembilan pengurusan hal ehwal murid fail meja mohammad b said gpkhem smkti 16/4/2011

[close]

p. 2

1.0 pengurusan disiplin

[close]

p. 3

1.1 1.1.1 pengurusan disiplin pelajar senarai tugas kuasa dan dengan pegawai lain hubungan pegawai 1.1.1.1 senarai tugas pengurusan disiplin am tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas jpns tugas pegawai atasan yang ada hubungan ppd tugas dan tanggungjawab kuasa yang diberi mendapatkan laporan disiplin daripada sekolahsekolah pengetua menghantar laporan ke ppd mengambil tindakan disiplin termasuk gantung dan buang sekolah guru disiplin merancang program disiplin memastikan pengurusan disiplin berjalan baik menghantar laporan kepada guru besar menjalankan program peningkatan mengambil tindakan disiplin membuat laporan merujuk kepada semua peraturan dan pekeliling serta edaran buku panduan pengurusan disiplin yang dikeluarkan oleh kementerian pelajaran malaysia merujuk kepada buku panduan pengurusan disiplin sekolah pek ikhtisas bil 3/1971 pek ikhtisas bil 1/72 bil 9/75 peraturan am sekolah,1951 ordinan pelajaran 1957 peraturanperaturan pelajaran disiplin sekolah 1959 pek ikhtisas bil 8/1983 pek ikhtisas bil 8/1983 sama seperti di atas ppd pengetua ppd merujuk buku peraturan disiplin sekolah pengetua

[close]

p. 4

1.1.1.2 senarai tugas pengurusan disiplin kes berat tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas jabatan pelajaran negeri tugas pegawai atasan yang ada hubungan pegawai pelajaran daerah tugas dan tanggungjawab kuasa yang diberi pengetua 1.menerima laporan 2.membuat lawatan tinjauan ke sekolah 3.mengesahkan dan memanjangkan kepada pihak tertentu 4.menyediakan laporan ke jpns 5.memastikan sekolah memiliki dan merujuk dokumen-dokumen berkaitan disiplin 1.mempengerusikan mesyuarat lembaga disiplin 2.menimbang kewajaran hukuman 3.menandatangani surat menjatuhkan hukuman 4.maklumkan kepada ibu -bapa/pelajar bagi -melaksanakan hukuman -menimbang kes rayuan -memanggil mesyuarat khas kes rayuan merujuk kepada semua peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling serta edaran buku panduan pengurusan disiplin yang dikeluarkan oleh kementerian pelajaran malaysia guru disiplin 1.mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan kes 2.memanggil mesyuarat lembaga disiplin 3.mencatat minit mesyuarat 4.melaksanakan sistem rekod 5.menghubungi ibu bapa penjaga pelajar atas arahan pengetua 6.membantu gpk hem menyediakan laporan merujuk kepada buku panduan pengurusan pejabat pelajaran disiplin sekolah daerah 1 pek ikhtisas bil 3/1971 2 pek ikhtisas bil 1/72 bil 9/75 3 peraturan am sekolah,1951 4 ordinan pelajaran 1957 peraturanperaturan pelajaran disiplin sekolah 1959 5 pek ikhtisas bil 1983 6 pek ikhtisas bil 8/1983 merujuk buku peraturan disiplin sekolah pengetua

[close]

p. 5

1.1.1.3 senarai tugas pengurusan disiplin kes disiplin sederhana tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas setiausaha disiplin lembaga disiplin guru bimbingan mentor guru kelas waden lembaga disiplin tugas pegawai atasan yang ada hubungan pengetua tugas dan tanggungjawab kuasa yang diberi setiausaha 1 terima laporan kes 2 sahkan laporan kes 3 jatuhkan hukuman 4 tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa atau pejaga 1 terima laporan untuk difailkan 2 rekodkan kes jalankan sesi kaunseling beri nasihat kepada mentee awasi disiplin pelajar pantau kemajuan pelajar pek iktisas bil 2 1975 pek iktisas bil 2/1976 guru bimbingan mentor waden guru kelas 1.1.1.4 senarai tugas pengurusan disiplin kes ringan tugas pegawai atasan yang ada hubungan pen.ppd sektor peng kemanusiaan penyelia kanan hem ppd pengetua tugas dan tanggungjawab kuasa yang diberi disiplin ­ kes ringan pek iktisas bil 2/1975 pek iktisas bil 2/1976 peraturan am sekolah 1951 tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas s/u disiplin lembaga disiplin guru bimbingan mentor guru kelas warden

[close]

p. 6

1.1.1.5 senarai tugas pengurusan pengawas tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas guru bimbingan guru disiplin semua guru semua guru tugas pegawai atasan yang ada hubungan pengetua tugas dan tanggungjawab menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas yang telah dipilih kepada gpk hem menguruskan majlis pelantikan pengawas sekolah mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk pengawas kuasa yang diberi pengetua pengetua surat pekeliling ikhtisas bil.7/1986 langkah-langkah keberkesanan disiplin sekolah guru bimbingan guru disiplin pengetua 1.guru disiplin 2.semua guru menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah menyediakan sijil penghargaan kepada pengawas membantu pihak sekolah memastikan hubungan antara guru dan pelajar dan pihak sekolah sentiasa terjalin dengan erat harmoni dan mesra menjadi penghubung antara pelajar dan pihak pentadbir dan guru dalam menyelesaikan masalah membantu pihak sekolah memastikan peraturan dan undang-undang sekolah berjalan dengan baik lancar dan sempurna menjadi penggerak utama aktiviti rasmi sekolah seperti hari anugerah cemerlang jamuan akhir tahun sambutan hari guru perayaan-perayaan dan lain-lain guru pengawas guru disiplin semua guru pengawas semua guru guru bertugas harian guru pengawas pengetua 1.guru dsiplin 2.semua guru semua guru pengawas semua guru 1 pengetua 2.semua guru 1 pengetua 2 semua guru semua guru pengawas semua guru guru bertugas harian semua guru pengawas semua guru guru bertugas harian guru penasihat yang berkaitan pengetua

[close]

p. 7

tugas pegawai atasan yang ada hubungan 1 pengetua 2 guru disiplin 3 guru pengawas 1 pengetua 2 guru disiplin 3 guru pengawas tugas dan tanggungjawab mengadakan mesyuarat agung mesyuarat bulanan dan mesyuarat khas jika perlu bertindak sebagai pengerusi majlis penasihat dan kebajikan pengawas kuasa yang diberi tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas guru pengawas 1.1.1.6 senarai tugas laporan ssdm e-disiplin tugas pegawai atasan yang ada hubungan penolong ppd hem tugas dan tanggungjawab kuasa yang diberi kumpul dan satukan maklumat a akta pendidikan b surat pekeliling iktisas pengetua semak data dan pastikan data tepat dan benar akta pendidikan surat pekeliling iktisas tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas guru bimbingan kumpulkan data dan masukkan dalam disket guru bimbingan hantar ikut tarikh yang telah ditetapkan semua guru merujukkan kes disiplin kepada guru disiplin guru disiplin ambil tindakan dan merekod guru bimbingan memberi bimbingan dan kaunseling kepada murid yang dirujukkan.

[close]

p. 8

1.1.1.7 senarai tugas laporan media/polis tugas pegawai atasan yang ada hubungan tugas dan tanggungjawab kuasa yang diberi tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas ppd hem pengetua guru bimbingan pengetua guru bimbingan guru disiplin guru yang terlibat guru bimbingan guru disiplin guru yang terlibat ibu bapa yang terlibat unit hem jpn majukan laporan yang diterima kepada kpm bantu pihak sekolah menjalankan siasatan ppd hem a akta pendidikan b surat pekeliling iktisas a akta pendidikan b surat pekeliling iktisas pengetua a buat siasatan untuk memastikan kesahihan kes b bat laporan siasatan dan menghantarnya a akta pendidikan c surat pekeliling iktisas 1.1.1.8 tugas pegawai atasan yang ada hubungan pegawai pelajaran daerah senarai tugas program salah laku sifar tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas pengarah pelajaran negeri tugas dan tanggungjawab kuasa yang diberi a b c d e membuat pemantauan ke sekolah m enerima laporan daripada pihak sekolah membuat pemantauan ke sekolah menyediakan laporan ke jabatan pendidikan negeri memastikan sekolah memiliki dan merujuk dokumen ­ dokumen berkaitan salah laku sifar khasnya dan disiplin amnya rujuk kepada semua peraturan ­ peraturan dan perkeliling ­ perkeliling serta edaran buku panduan pengurusan disiplin kementerian pelajaran malaysia.

[close]

p. 9

tugas pegawai atasan yang ada hubungan pengetua tugas dan tanggungjawab kuasa yang diberi tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas pegawai pelajaran daerah pejabat pelajaran daerah a b c d e f a b c d e f g menubuhkan jawatankuasa program ke arah salah laku sifar memberi dorongan kepada guru ­ guru ahli jawatankuasa sentiasa perihatin dan peka terhadap penubuhan yang berlaku meneliti semua laporan disiplin mengambil tindakan bersesuaian menerima maklum balas program dijalankan menyemak rekod disiplin memanggil dan menasihati pelajar yang mempunyai kes salah laku mengenal pasti pelajar berisiko mengingatkan pelajar tentang peraturan sekolah secara berterusan membantu guru ­ guru melaksanakan prosedur mengatasi punca ­ punca berlaku masalah disiplin mengadakan pertemuan dengan pemimpin ­ pemimpin pelajar secara berterusan merujuk kepada buku panduan pengurusan disiplin sekolah pek ikhtisas bil 3/1971 bil 1/72 bil 9/75 -ordinan pelajaran 1997 peraturan ­ peraturan pelajaran disiplin sekolah 1999 -pek ikhtisas bil 8/1983 buku peraturan ­ peraturan dan tatatertib sekolah panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru besar dan guru 1988 kpm kl pengetua

[close]

p. 10

tugas pegawai atasan yang ada hubungan tugas dan tanggungjawab kuasa yang diberi tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis tugas h i menyelia pelaksaan program menyelia keberkesanan kumpulan sasaran selepas program.

[close]

p. 11

1.2 aktiviti peraturan-peraturan pentadbiran pengurusan disiplin ringan sederhana berat peraturan-peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yang terkandung dalam a the school general regulation 1951 b the school societies regulation 1956 c the school tours regulation 19059 d ordinan pelajaran 1957 peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959 e surat pekeliling `profesional kementerian pelajaran bil 6/1968 dan 8/1968 f surat pekeliling ikhtisas 1968 ­ 2005 g buku panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru besar dan guru 1.3 1.3.1 proses kerja proses kerja pengurusan disiplin am bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk seksi undangundang/peraturan 1 perancangan program disiplin murid tahun 2005 penggubalan kertas kerja/cadangan penubuhan jawatankuasa program disiplin tahun 2005 memilih para peserta berdasarkan buku rekod disiplin pelajar yang bermasalah mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa program memanggil dan memberi taklimat kepada ahli jawatankuasa dan para peserta menghubungi penceramah yang dipilih dan jabatan-jabatan awam yang berkaitan pegawai pelajaran daerah pek iktisas bil 9/1975 pek iktisas bil 4/1976 2 pengetua per iktisas bil 9/1975 peraturan am sekolah 1951 3 4 5 6.

[close]

p. 12

bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk seksi undangundang/peraturan 7 membuat permohonan daripada pengetua dan pegawai pelajaran daerah untuk melaksanakan program melengkapkan senarai semak 8 1.3.2 proses kerja pengurusan disiplin kes berat bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk seksi undangundang/peraturan 1 menerima laporan kes berat mencatat butiran kes nama pelajar terlibat tarikh dan masa jenis salah laku saksi bahan bukti menjalankan siasatan sesi perjumpaan menemuduga pelajar erlibat sesi soal siasat saksi pengecaman bahan bukti mengenal pasti punca menentukan kesahihan menerima pengakuan pelajar maklum kes kepada pengetua 3.1 lisan 3.2 bertulis ­ borang aduan menentukan kategori kesalahan 4.1 kes dalaman 4.2 kes polis 4.3 kes jabatan kebajikan menghubungi ibu bapa/penjaga memastikan ibu bapa penjaga hadir ke sekolah menerima keterangan ibu bapa membuat keputusan pengetua pek iktisas bil 2/1975 pek iktisas bil 2/1976 peraturan am sekolah 1951 2 3 4 5 6

[close]

p. 13

bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk seksi undangundang/peraturan 6.1 menentukan jenis hukuman 6.2 menjatuhkan hukuman 6.2 mempertimbangkan rayuan 7 merekod 7.1 mengisi borang kesalahan disiplin pelajar 7.2 mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7.3 mengeluarkan sijil berhenti sekolah menyediakan laporan 8.1 laporan lengkap 8.2 menyedia surat laporan kepada mengiklut keperluan kes i ibubapa penjaga ii pibg iii ppd iv jpn v unit disiplin kpm vi pengetua vii polis viii jabatan kebajikan masyarakat menyerah kes pelajar berkenaan kepada guru bimbingan sekolah 9.1 memastikan klien menjalani proses kaunseling 9.2 maklumbalas daripada guru bimbingan jika perlu proses kerja pengurusan disiplin kes sederhana 8 9 1.3.4 bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk guru besar seksi undangundang/peraturan 1 2 3 4 terima laporan sahkan laporan kes jatuhkan hukuman tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa atau pejaga

[close]

p. 14

jawatan gpk hem bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk pengetua seksi undangundang/peraturan 1 2 3 4 terima laporan jalankan siasatan beri laporan kepada guru besar sediakan surat laporan kepada ibu bapa penjaga jawatan setiausaha disiplin bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk pengetua seksi undangundang/peraturan 1 2 terima laporan rekodkan kes jawatan guru bimbingan bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk pengetua pk hem seksi undangundang/peraturan 1 2 jalankan sesi kaunseing membuat laporan jawatan guru kelas bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk pengetua pk hem seksi undangundang/peraturan 1 2 pantau pelajar membuat laporan

[close]

p. 15

1.3.5 proses kerja pengurusan disiplin kes ringan bil proses kerja pegawai yang meluluskan/dirujuk pengetua guru-guru guru kelas guru disiplin seksi undangundang/peraturan pek iktisas bil 2/1975 pek iktisas bil 2/1976 peraturan am sekolah 1951 1 menerima laporan kes ringan mencatat butiran kes o nama pelajar terlibat o tarikh dan masa o jenis salah laku o saksi o bahan bukti menentukan kekerapan kes o rujukan kepada catatan kesalahan lalu daripada rekod salahlaku pelajar o mengenalpasti kekerapan o menentukan aras keseriusan salahlaku menjalankan siasatan o sesi perjumpaan menemuduga pelajar terlibat o sesi perjumpaan dengan saksi o pengecaman bahan bukti o mengenalpasti punca o menentukan kesahihan o menerima pengakuan pelajar laporan kepada pengetua o laporan lengkap o mencadangkan jenis hukuman menyediakan surat laporan kepada ibubapa penjaga o menyediakan surat pemberitahuan yang standard o melengkapkan maklumat o memastikan surat diposkan ke alamat yang betul merekodkan kes o menyerahkan salinan laporan salahlaku pelajar dan laporan kepada ibubapa untuk difailkan oleh s/usaha 2 guru disiplin guru pengawas pek iktisas bil 2/1975 pek iktisas bil 2/1976 peraturan am sekolah 1951 3 guru disiplin guru pengawas pek iktisas bil 2/1975 pek iktisas bil 2/1976 guru bimbingan peraturan am sekolah 1951 4 pengetua 5 ibubapa/penjaga guru bimbingan penolong pegawai tadbir pek iktisas bil 2/1975 pek iktisas bil 2/1976 peraturan am sekolah 1951 pek iktisas bil 2/1975 pek iktisas bil 2/1976 peraturan am sekolah 1951 6 pek iktisas bil 2/1975 pek iktisas bil 2/1976 peraturan am sekolah 1951

[close]

Comments

no comments yet