Mitt slöjdarbete

 

Embed or link this publication

Description

estetiska uttryck, kreativitet, skapande, slöjdarbete, dokumentation

Popular Pages


p. 1

Mitt slöjdarbete

[close]

p. 2

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. F

[close]

p. 3

Använda symaskin. Använda rätt nål till rätt sömnad. Att nåla med knappnålar. Att använda olika tekniker som, stickning, virkning, broderi, textiltryck, applikation mm mm. Rita skisser och mönster. Räkna ut mått och storlek. Att jobba med olika material som, bomull, linne, ull, jersey, fleece, garn mm mm.

[close]

p. 4

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitéts- och miljöaspekt.

[close]

p. 5

Att kunna planera ett föremål utifrån personliga känsla för form. Att kunna formge mitt föremål så att det passar för en särskild funktion. Att kunna göra val utifrån miljöaspekt. Att kunna välja olika redskap, metoder och tekniker för arbetsuppgiften för att få så hög kvalitét som möjligt.

[close]

p. 6

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

[close]

p. 7

Att kunna uttrycka min identitet i mitt slöjdarbete Att kunna se samband mellan min egen slöjd och slöjd ute i samhället, vilken betydelse den kan ha och hur den uttrycks där. Att kunna förklara ett samband mellan mitt slöjdföremål och dess utseende. Att fundera kring vad det egna slöjdarbetet inspireras av, hur det kommunicerar och vilket uttryck det ger för etnisk och kulturell identitet.

[close]

p. 8

Analysera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp – nyckelord.

[close]

p. 9

Att kunna dokumentera min arbetsprocess och skriva en rapport över mitt arbetsresultat. Att kunna använda mig av slöjdens ämnesspecifika begrepp, nyckelord, på ett korrekt sätt i min slöjdrapport. Att kunna ge ett omdöme över mitt slutresultat, vad jag är nöjd med och vad jag kunde ha gjort annorlunda. Att kunna motivera mitt val av tekniker, material och redskap i min slöjdrapport samt vad jag vill uttrycka med mitt slöjdarbete.

[close]

p. 10

Av Veronie Lejonord, Stocksätterskolan, Hallsberg 2016

[close]

Comments

no comments yet