AprilovSchool

 

Embed or link this publication

Description

Национална Априловска гимназия

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

СЪДЪРЖАНИЕ Училището на ХІХ век...............................7 Учебни страници отХІХ век.......................55 Гостите на училището............................87 Учителите за училището......................107 Учениците на ХХІ век............................153 Визуалната памет на училището........169

[close]

p. 4

В основата на всяко духовно начинание стоят човешката идея и личностите, които се обричат да й служат. Запознайте се с делото на прозорливите образовани българи, които с чисти помисли са изградили от училището образователен храм.

[close]

p. 5

Училището на ХІХ век

[close]

p. 6

Васил Априлов Роден в Габрово на 21.07.1789 година, син на търговеца Евстати Априлов. Учи в килийно училище, а след смъртта на бащата през 1799 година братята му Христо и 8

[close]

p. 7

Никифор го вземат при себе си в Москва. Там получава хуманитарно и класическо образование, а за нуждите на търговията учи гръцки език. През 1807 година завършва немска протестантска гимназия в Брашов. За началото на ХIХ век е един от найобразованите българи. Следва медицина във Виена, но прекъсва обучението си и се заселва в Одеса по здравословни или финансови причини, а най-вече поради смъртта на своя брат Христо. Проявява Училището на ХIХ век 9 предприемаческа инициатива, като закупува земя, на която сее ябълкова градина, а от плодовете произвежда водка, тип калвадос. Става самостоятелен търговец с руско

[close]

p. 8

поданство. Около 1828 година прекратява търговската си дейност, внася в банка капитала и зажвява като рентиер. Причина за това е туберколозното му заболяване. Още от 1811 година, при заселването си в Одеса, се проявява като общественик и интелектуалец. В този град той участва активно в дейността на гръцкото училище и църква, но действията му не могат да се окачествят категорично като гръкоманство. Най-очевидно духовната му връзка с България се проявява след 1830 година. През тази година отива в Цариград, за да подобри здравословното си състояние, и попада в кръга на будни българи, които изграждат 10

[close]

p. 9

проекти за духовно и просветно развитие на българите. Влияние върху дейността му оказва и трудът на Юрий Венелин за историята на българите. През 1832 година започва подготовката за създаване на Габровското училище, което е открито на 2/14.01.1835 година и преподаването в него е по съвременен европейски образец. Това училище се превръща в смисъл на живота му, но не е негова единствена грижа. Той иска българското образование да обхване Училището на ХIХ век 11 много селища и училища, които да си сътрудничат така, както “брат на брата помага”. Това предопределя акцентите в неговата дейност - спомоществователство

[close]

p. 10

и активно сътрудничество при издаване на учебни памагала, упражняване на протекции пред руската власт при одобряването на българи за стипендианти в руските училища. В периода между 1932 и 1847 година Априлов е изцяло отдаден на българското просветно дело и оформяне на основните принципи на неговото организиране. През 1847 година предприема пътуване до Цариград и Бурса с намерение да се лекува. На връщане в Габрово е посрещнат тържествено от своите съграждани. На път за Русия почива в Галац на 2.10.1847 година. 12

[close]

p. 11

сп. “Светлина” от 1897 г. 13 Училището на ХIХ век “Пренасянето останките на незабравимия патриот Василий Априлов от Галац в родния му град Габрово даде повод на особно тържество по цяло Българско. На 2 октомври се изпълват 50 години от смъртта на Априлова и на този ден Габрово прие останките на своя скъп син и всенароден благодетел. По инициатива на г-н министра на народното просвещение, Ив. Вазов, училищата по цяла България отпразнуваха 2 октомври в памет на великия благодетел.”

[close]

p. 12

Априлов на народа: изповядва следните възгледи за българското образование и за духовното развитие Дарителството и спомоществователството на заможните българи са в основата на развитието на българското образование. Интересува се от всяко новооткрито училище - кои са учителите, създателят, сградата, какво и как се преподава. На новооткритите училища изпраща книги, печати с изображението на петел, разпространява нови български издания, защото счита, че новоиздадените книги са пополезни и необходими от старите издания. Насочва младежите към обучение в Русия, за да се ограничи гръцкото влияние. Осъществява подбор, посрещане, настаняване на българските стипендианти в Русия. Става първи историограф на българското просветно дело. Разяснява и обяснява дейността на Венелин за издирване, събиране и обнародване 14

[close]

p. 13

на свидетелства за българската история и материалната и духовната култура на народа. Апелира за съгласие и единодействие между българите - правата си те могат да устояват чрез народностна консолидация и духовно развитие. Училището и църквата са основни български институции. Обогатява проектите на Петър Берон и създава концепция за социалната и националната език, роля чрез и на който се новобългарското знанията се училище. Езикът на обучение е говоримият български усвояват по-лесно предотвратява опасността от асимилация. Училището има и възпитателни задачи - да подготвя родолюбци. да не напуска преждевременно образователния курс. Първостепенна роля в училището има учителят, който трябва да притежава висок обществен статус. Училището на ХIХ век 15 Образованието да бъде системно и ученикът

[close]

p. 14

(Николай Никола Стефанов Палаузов Степанович Палаузов) Роден през 1776 г. в Габрово. Животът му в Габрово е свързан по-скоро с предания, отколкото на потвърдени факти. Говори се, че с други българи е влязъл в пререкание със заптие, 16

[close]

p. 15

което е биело българче. Заптието е убито и Палаузов се спасява с бягство. Работи като ратай при земевладелец в Добруджа, овчар в Румъния, пребивава в Кишинев, откъдето отива пеш до Одеса през 1804 година и се установява в този град. Живее в дома и работи в бакалницата на гръцкия търговец Алмали, чието доверие спечелва изцяло. Повишава своята грамотност и научава гръцки, румънски и руски език. Около 1812 година отваря собствена бакалница, регистрира се в търговския регистър като Училището на ХIХ век 17 „нежински грък”. Сключва брак с гъркинята Теодора Спиридонова и семейството има четирима синове и седем дъщери. От 1825 година материалното му положение

[close]

Comments

no comments yet