Info LWT

 

Embed or link this publication

Description

Info LWT

Popular Pages


p. 1

Het bestuur van de vzw Leeuwse Wielertoeristen zal er naar streven het wielertoerisme maximaal te bevorderen door het organiseren van fietsactiviteiten voor haar leden. Algemene LWT informatie Samen uit, samen thuis …… Inschrijven bij de club De eenvoudigste manier om in te schrijven in de club is via de website. Klik op “Over de Club” en vervolgens “Inschrijven” ! Het LWT- lidgeld bestaat uit : 1. Club lidgeld : 10 EUR (max. 1 lidkaart per gezin) 2. De verzekering B.A., Lichamelijke Ongevalle en rechtsbijstand bij de VWB-VBR : 30 EUR Zowel een individueel lid als een gezin betalen dus in totaal 40 EUR. Individuele jongeren (geboren in 2000 en later) betalen slechts 23 EUR. Bij een gezinsaansluiting zijn alle leden van het gezin (wonend op hetzelfde adres) volwaardig lid en zijn verzekerd bij de VWB-VBR. De activiteiten met het oog op de instandhouding van de conditie, joggen, zwemmen, wandelen, fitness, turnen enz ….. Ook andere activiteiten in clubverband zijn verzekerd (eetfestijn, BBQ, ook voor niet-leden vrijwillige helpers). Deze verzekering loopt van 1 januari tot 31 december. Er is geen specifieke fietskledij noch sportfiets vereist voor leden die niet deelnemen aan de wekelijkse zondagritten. De vergunningen worden aan het begin van het seizoen overhandigd aan de leden (clublokaal). De huidige lidkaarten blijven geldig in 2016 ! Nieuwe leden krijgen een nieuwe lidkaart. Steunkaarten De prijs van de steunkaart bedraagt 10 EUR. De sympathisanten die een steunkaart kopen krijgen 4 keer per jaar het clubblad opgestuurd.

[close]

p. 2

De 10 LWT ploegen A-ploeg : gemiddelde snelheid van 34 km/u • Ploegverantwoordelijke : Jos Vannijvel B-ploeg : gemiddelde snelheid van 32 km/u • Ploegverantwoordelijke : Francis Gens Tempo’s : gemiddelde snelheid van 30 km/u • Ploegverantwoordelijke : Willy Bursens Sportivo’s : gemiddelde snelheid van 28 km/u • Ploegverantwoordelijke : Marc Vanalphen Cyclo’s : gemiddelde snelheid van 26 km/u • Ploegverantwoordelijke : Jan Mertens Toeristen : gemiddelde snelheid van 24 km/u • Ploegverantwoordelijke : Patrick Detré D-ploeg : gemiddelde snelheid van 22 km/u • Ploegverantwoordelijke : Jacqueline Calloens Randonneurs : gemiddelde snelheid van 21 km/u • Ploegverantwoordelijke : Pierre Huygens C-ploeg : gemiddelde snelheid van 20 km/u • Ploegverantwoordelijke : Walter Van Der Sype Moderato’s : gemiddelde snelheid van 16 km/u • Ploegverantwoordelijke : Linda Severs Verzekering Ieder lid wordt bij aansluiting verzekerd. Deze verzekering omvat: • • • • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid t.o.v. derden; De verzekering Lichamelijke Ongevallen; Rechtsbijstand in het kader van de uitgeoefende sport; De dekking geldt 24u op 24u voor alle activiteiten op de fiets, en andere activiteiten ter bevordering van de gezondheid (meer informatie op de website van de VWB www.vlaamsewielrijdersbond.be) Indien een lid betrokken is bij een ongeval volgt hij de procedure vermeld op de website van de VWB , tabblad “verzekeringen” Samen uit, samen thuis ! • Ieder lid is vrij om te fietsen in de LWT-ploeg van zijn keuze. Het is ook mogelijk om in de loop van het seizoen in verschillende ploegen te fietsen. De ploegen rijden de volledige afstand van de uitstap in groep. De ritten starten en eindigen aan het clublokaal. Indien iemand (tijdelijk) moeilijk kan volgen wordt de snelheid ook (tijdelijk) aangepast. Een fietser in moeilijkheden mag nooit alleen gelaten worden en moet steeds tot thuis worden begeleid door één of meerdere ploeggenoten. Hij kan eventueel ook in de volgwagen stappen. De ploegverantwoordelijken (technisch bestuur) en de baankapitein(s), aangeduid op de individuele ploegvergaderingen, zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de gemiddelden van hun groep. Het is hun plicht er voor te zorgen dat de groep niet uiteenvalt en samen aankomt door de nodige maatregelen te treffen (bv wachten, aanpassen van de snelheid). In het uiterste geval kan de ploegverantwoordelijke of de baankapitein een lid verplichten in de volgwagen te stappen teneinde het vlotte verloop van de rit niet in het gedrang te brengen. Indien 2 of meer groepen samen fietsen wordt de gemiddelde snelheid aan de laagste ploeg aangepast. Ieder lid is individueel verantwoordelijk voor het naleven van het verkeersreglement en het respecteren van het milieu door eigen afval bij te houden. • • • • 2

[close]

p. 3

Clublaureaten 1. Aanwezigheden In het begin van ieder seizoen worden de data van de LWT-uitstappen vastgelegd, die in aanmerking komen voor het toekennen van een aanwezigheidspunt. De term “voor liefhebbers” betekent dat die rit geen aanwezigheidspunt oplevert (de gereden kilometers komen wel in aanmerking). Aanwezigheidspunten worden toegekend voor : • • • • deelname aan een zondagrit van de LWT-kalender; deelname aan het LWT-weekend of de LWT-reis opgenomen in de LWT-kalender; Hulp bij het jaarlijks smulfestijn (keuze tussen donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag of maandag). 3 fietsuitstappen naar eigen keuze (1) Om het aanwezigheidspunt voor de zondagritten te verkrijgen moet men tot het einde van de rit en in zichtbare clubkledij meerijden. IEDERE RIT EINDIGT AAN HET CLUBLOKAAL. Wij rekenen op de ploegverantwoordelijken en de baankapiteins om een oogje in het zeil te houden. Eventuele tekortkomingen zullen op de bestuursvergaderingen besproken worden. Bij extreme weersomstandigheden (sneeuw, ijzel, enz …) zullen de aanwezige bestuursleden beslissen of de rit al dan niet geschrapt wordt. (1) De aanwezigheden voor deze uitstappen worden toegekend wanneer : • de uitstappen opgenomen zijn in de VWB-VBR kalender (zie bondsblad) of in de kalender van een andere Belgische of buitenlandse wielertoeristenbond. Voor deze uitstappen moet men een officieel bewijsstuk met stempel van de inrichtende club, ten laatste op het einde van het seizoen, afgeven aan John Deroo of Jos ghysels; men op zaterdag of zondag individueel een rit rijdt die men noteert en laat afstempelen in het “Kilometerboekje”; men na een LWT-organisatie (reis, twee- of driedaagse) op zaterdag of zondag terugkeert met wagen, bus, vliegtuig, enz ….; men volgwagenchauffeur is tijdens de zondagritten of LWT-organisatie. • • • 3

[close]

p. 4

Scanningsysteem De club heeft enkele jaren geleden geïnvesteerd in een scanningsysteem voor de aanwezigheden. Wij vragen onze leden dan ook om elke zondag hun VWB-lidkaart mee te brengen. In het clublokaal hangt een handleiding over de bediening van deze scanners. Indien je om één of andere reden niet gescand hebt, dan kan je je aanwezigheid registreren via het formulier op de LWT-website. Om dit formulier te gebruiken moet je inloggen op de website en vervolgens kan je het formulier vinden onder “Ledenpagina’s” -> “Leden” -> “Aanwezigheid melden”. OPGEPAST ! Sedert het seizoen 2014 is er GEEN CONTROLEBLAD meer aanwezig in het clublokaal. 2. Kilometers Hiervoor komen volgende ritten in aanmerking : • • • Alle ritten en reizen vermeld in de LWT-kalender; Alle ritten en reizen vermeld in het VWB-VBR bondsblad en andere officiële wielertoeristenbonden; Alle ritten genoteerd en afgestempeld in het “Kilometerboekje” Komen NIET in aanmerking : • • De kilometers gereden met een volgwagen; Individuele- of groepsreizen buiten de LWT- of VWB-VBR kalender. Om laureaat te zijn moet men minstens 5000 gereden kilometers bewijzen. Voor de ritten gereden buiten de LWT kalender maak je gebruik van het “Kilometerboekje”. Dit boekje is te verkrijgen bij Pierre Huygens (GSM 0478360825). • • • Je mag starten van thuis of vanaf de plaats waar jemet verlof bent of tijdens een fietsreis. Geef voor iedere rit je vertrekplaats op. Tijdens een reis is dat het vertrek- en eindpunt van elke rit. Alleen werkelijk gefietste km komen in aanmerking en de afstanden dienen gemeten vanaf het vertrek tot je “keerpunt” en terug. Als “bewijs” laat je daar in je kilometerboekje een stempel zetten in één of andere handelszaak Noteer ofwel de kilometers die aangegeven worden door GPS, ViaMichelin, Mappy of afstandmeten.nl, ofwel het aantal km dat volgens je fietscomputertje minimaal nodig is om over en weer naar je verste punt te fietsen. Meermaals dezelfde rit fietsen is toegestaan maar er mag slechts één rit per dag gefietst worden. Alleen ritten met een minimum afstand van 30 km komen in aanmerking. Speel het spel eerlijk en vooral........ veel fietsgenot ! • • • Boekjes en controlekaarten worden op het einde van het seizoen afgegeven aan Jos Ghysels 4

[close]

p. 5

Financiële tussenkomsten Tussenkomst kledij Actieve clubleden zullen in de loop van het seizoen automatisch LWT-punten verwerven. Daarmee zal in de loop van de seizoenen een mooie korting kunnen verkregen worden bij aankoop van clubkledij. De waarde van 10 LWT-punten is bepaald op 0.50 EUR. Kilometervergoeding volgwagens Tijdens de zondagritten en de erkende uitstappen worden de verschillende ploegen steeds gevolgd door een volgwagen die voorzien is van een signalisatiedriehoek, reservewielen, een materiaalkoffer, een voetpomp en een EHBO set. De chauffeur van de volgwagen ontvangt een vergoeding van 0.20 € per gevolgde kilometer. De vergoeding voor de volgwagen wordt aangevraagd via het formulier op de LWTwebsite. Na het inloggen ga je naar “Ledenpagina’s” -> “Leden” -> “Volgwagens”. Na het invullen van dit formulier wordt het bedrag zo vlug mogelijk op uw rekening gestort. 1. Ploegmakker 1 is een gedreven wielertoerist, fietst 25 zondagritten mee (250), woonde de ploegvergadering bij (20), rijdt bvb de dagrit naar BonSecours (20), is 1 keer baankapitein (30), volgt één keer met de wagen (20), werkt een avond mee op het smulfestijn (40) en komt naar de AV (20). Zodoende verwerft deze ploegmakker 400 LWT-punten hetgeen hem een korting van 20 €. oplevert bij zijn volgende kledij aankoop. Ploegmakker 2 , ook een fervent wielertoerist, beperkt zijn clubactiviteiten tot de zondagse ritten. Als hij ook 25 keer op zondag aanwezig is verwerft hij 250 punten, goed voor een kledijkorting van 12.50 €. Ploegmakker 3 fietst minder, maar heeft wat meer clubengagement. Hij komt “maar” aan 10 zondagse aanwezigheden, is één keer baankapitein, volgt zijn ploeg één keer met de wagen, fietst mee naar BonSecours, komt naar de ploegvergadering en Algemene Vergadering, en werkt zelfs twee dagen mee aan het smulfestijn. Hij verwerft zodoende 300 LWT-punten, goed voor 15.00 € . Huwelijk / Geboorte Bij een huwelijk of een geboorte ontvangt een clublid als geschenk een bedrag van 50 €, mits de clubsecretaris (Jos Ghysels) het huwelijk of de geboorte op de hoogte werd gesteld. 2. Reservemateriaal 3. De verdiende punten worden omgezet in euro, doch de korting kan enkel gebruikt worden bij de aankoop van clubkledij en bij vernieuwing van het lidmaatschap van de club. 5 De club beschikt over reservewielen (vooren achterwielen) voor iedere ploeg. Leden die tijdens een zondagse rit lek rijden en gebruik maken van een reservewiel, worden verzocht hun persoonlijk wiel te herstellen na het einde van de rit. Indien er een probleem is met een reservewiel, moet dit aan bestuurslid Wim Vermaut worden gemeld.

[close]

p. 6

Adverteren Clubblad of eetfestijn Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar (februari, april, juni, september) op circa 450 exemplaren en wordt ook integraal op de website geplaatst. Een adverteerder in het clubblad betaalt 25 EUR voor één achtste van een blad. Daarnaast is er ook de mogelijkheid een banner te hangen op het driedaagse Smulfestijn (zaal Sint-Lutgardis in Zuun, begin november, ruim 1100 bezoekers, 100 EUR voor een banner). Algemene vergadering De Algemene Vergadering, die in principe doorgaat in de Merselborre (Vlezenbeek), vindt jaarlijks plaats in het begin van de maand december. Een aanrader voor alle LWT-ers ! Ook de echtgenoot / echtgenote is van harte welkom. De aanwezigen krijgen daarbij een gratis consumptieaangeboden. Vaste rubrieken op iedere Algemene Vergadering : • • • • • • • • • welkomwoord van de voorzitter, jaarverslag van secretaris en kasmeester, terugblik op het voorbije jaar, voorstelling van LWT-uitstappen en inrichtingen voor het volgende seizoen, bekroning clublaureaten, bekroning laureaten 25 jaar lid, foto van de leden met 40 jaar lidmaatschap, bekendmaking en huldiging nieuwe clubkampioen en kampioenenploeg, bestuursverkiezing. Aansluitend is er voor de leden de mogelijkheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken, suggesties te doen. de Leeuwse wielertoeristen Nieuwenhovenlaan 20 1600 Sint-Pieters-Leeuw Email : jos.ghysels@telenet.be Bankrekening : IBAN : BE61 0680 4141 8017 BIC : GKCC BE BB Secretariaat :

[close]

p. 7

UITLEG  LWT-­‐PUNTENSYSTEEM     Sedert  het  seizoen  2014  is  er  een  nieuw  puntensysteem  in  voege  in  de  club.  De   bedoeling  is  om  met  dit  puntensysteem  de  leden  te  belonen  die  zich  op  een   positieve  manier  inzetten  voor  de  club.     De  waarde  van  10  LWT-­‐punten  is  €  0,50.   Vb.  Een  lid  verzamelt  tijdens  het  seizoen  450  punten,  omgerekend  geeft  dit  :     (450:10)    X  0,5  =€  22,50.     De  verzamelde  punten  worden  omgezet  naar  de  geldwaarde  en  deze  som  wordt   in  vermindering  gebracht    bij  de  aankoop  van  clubkledij.   De  punten  worden  toegekend  vanaf  10  aanwezigheden  !     Indien  men  tijdens  een  seizoen  geen  kledij  aanschaft,  dan  worden  de  verdiende   punten  overgedragen  naar  het  volgend  seizoen.  Doch,  enkel  indien  men  lid  blijft   van  de  club.       ACTIVITEITEN   Zondagrit   Baankapitein  zondagrit   Volgwagen  zondagrit   Grote  ritten  1  dag  (LWT-­‐kalender).  Vb.  Horst,  Bon  Secours,   KOTK  op  paasmaandag  ……   Cluborganisaties  (winterwandeltocht,  …..)   Baankapiteins  grote  ritten(LWT-­‐kalender)   Brevetten  (vb.  RVV,  Mons-­‐Chimay-­‐Mons,  enz  ….)   Helper  bij  cluborganisaties  (opstellen  en  afbreken  podium   clubfoto,  medewerker  LWT-­‐TD,  ….)   Helper  bij  het  smulfestijn  (per  shift)   Aanwezig  op  algemene  ledenvergadering   Aanwezig  op  ploegvergadering  (max.  1  X  punten)   Organisator  weekends,reizen,wandeling  (per  dag)   Baankapiteins  weekends  of  reizen  (per  rit)     AANTAL  PUNTEN   10   30  (*)   20  (*)   20   20   30   10   20   40   20   20   40   30   (*)  De  punten  toegekend  aan  de  baankapiteins  en  volgwagens  zijn  extra  punten.     De  punten  aan  baankapiteins  worden  toegekend  volgens  de  kalender  die   verschijnt  op  de  website  en  in  het  clubblad.     We  rekenen  op  onze  leden  dat,  indien  er  wijzigingen  zijn  op  een  bepaalde   zondag,    ze  dit  aan  de  ploegverantwoordelijke  of  rechtstreeks  aan  john  Deroo   laten  weten.    Email  :  j.deroo@lwt.be     ENKEL  OP  DIE  MANIER  KUNNEN  DE  PUNTEN  OP  EEN  CORRECTE  WIJZE   TOEGEKEND  WORDEN  !      

[close]

p. 8

Hoofdbestuur     Eddy Anckaert Voorzitter Tel. : 02 569 27 42 Roland Demol Ondervoorzitter Verzekeringen Bestuurssecretaris roland.demol1@telenet.be GSM : 0494 80 13 41 Jos Ghysels Clubsecretaris Contact VWB - VBR jos.ghysels@telenet.be Tel. : 02 377 88 02 Pascal Hallemans Kasmeester Tel. : 02 521 32 05 John Deroo Commissaris Website & Informatica j.deroo@lwt.be GSM : 0476 90 63 56 Wim Vermaut Commissaris Materiaal Tel. : 02 332 33 62 Jean Detré Commissaris Publiciteit & drukwerk Tel. : 02 378 18 52 Marc Goemaere Commissaris Feestbestuur GSM : 0472 40 17 06 Gunther Mergan Commissaris Clubkledij mannen GSM : 0497 51 24 32

[close]

p. 9

Luc Mertens Commissaris Clubkledij Tel. : 02 360 06 78 Willy Van Hemelrijck Commissaris Feestbestuur Tel. : 02 377 93 48 Piet VanWanseele Commissaris Clubblad & drukwerk GSM : 02 377 95 73 Jenny Roobaert Commissaris Clubkledij vrouwen Tel. : 02 360 06 78 Jan Mertens Commissaris Afgevaardigde TB   Erevoorzitter  :  Jean-­‐Pierre  Vanhemelryck   Verzending  LWT-­‐briefwisseling  :  Linda  Severs  –  geen  bestuurslid  –  Tel.  :  02  377  93  48   Medewerkers  clubkledij  vrouwen  :  Jenny  Roobaert  &  Karin  Vermaut  

[close]

p. 10

Technisch  bestuur     Jan Mertens Algemeen verantwoordelijke Ploeg : Cyclo’s Tel. : 02 567 00 47 Jos Vannijvel Ploeg : A-ploeg Tel. : 02 532 59 03 Francis Gens Ploeg : B-ploeg Tel. : 02 378 27 46 Willy Bursens Ploeg : Tempo’s Tel. : 02 377 23 15 Marc Vanalphen Speciale brevetten Ploeg : Sportivo’s GSM : 02 472 75 05 88 Patrick Detré Ploeg : Toeristen Tel. : 02 466 62 82 Jacqueline Calloens Ploeg : D-ploeg Tel. : 02 377 55 64 Pierre Huygens Ploeg : Randonneurs Tel. : 02 377 90 41 Walter Van Der Sype Ploeg : C-ploeg Tel. : 02 376 30 55 Willy Van Hemelrijck Ploeg : Moderato’s Tel. : 02 377 93 48

[close]

Comments

no comments yet