Muteb3-2

 

Embed or link this publication

Description

3cilt2sayı

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Yayın İlkeleri Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri (MÜTEB); Çevre Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tekstil Mühendisliği; alanları başta olma üzere bütün mühendislik dallarında Türkçe veya İngilizce dillerinden birisi ile yazılan orijinal eserleri yayınlar. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı yayınlanır. Ayrıca her sayıda en fazla 2 adet derlemeye yer verilir. Derlemeler bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel yazıların, çalışmaların veya güncel gelişmelerin belirtilen konuda yoğun çalışmaları bulunan deneyimli yazarlarca yapılan bir sentezi, yorumu ve durum değerlendirmesi şeklinde olmalıdır. Orijinal araştırma makaleleri yüksek lisans ve doktora tezinden alınmış ise bu durum eserin başlığının sonunda üst indis olarak numara verilerek eserde dip not olarak belirtilir. Yayınlanacak eserlerin (kısmen veya tamamen) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması zorunludur. Yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yazar(lar), çalışmalarının başka yerde yayınlanmadığını ve başka dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini belirten imzalı bir belge sunmalıdır. Ayrıca makalede yer alan yazar(lar), yayın haklarını Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi’ne (MÜTEB) verdiklerine dair Telif Hakları Devir Formunu imzalarlar. Yayımlanmak üzere gönderilen her eser iki veya üç danışman tarafından değerlendirilir; yayın kurulunca makale kabul veya red kararı verilir. Eser danışmanlarının isimleri yazarlara bildirilmez. Danışmanlarca yeterli görülmeyen eserlerin danışman önerisi doğrultusunda düzenlenmesi talep edilir. Amaç eserlerin yeterli düzeye ulaştırılması ve kaliteli çalışmalar ortaya konmasıdır. Yeterli düzeye ulaştırılamayan eserler reddedilir. Red gerekçeleri yazarlara açıklanmak zorunda değildir. E-ISSN: 2149-9209 Online yayılanan bir dergidir. Akademik süreli yayındır. İletişim Bilgileri: Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, MÜTEB Yayın Kurulu Başkanlığı, 74100 Bartın /Türkiye 0378 294 91 77 muteb@bartin.edu.tr bartinmutebdergisi@gmail.com

[close]

p. 3[close]

p. 4

µüe BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: Aralık/ 2015 Cilt: 3 Sayı:2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

[close]

p. 5[close]

p. 6

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ BİLİMLERİ DERGİSİ Sahibi: Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Adına Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. M. Sabri GÖK Editör: Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ Yardımcı Editörler: Dr. Volkan KIRMACI Yük. Müh. M. Yasin DURGUN MÜTEB Komisyonu Komisyon Başkanı Yük. Müh. M. Yasin DURGUN Üyeler Dr. Okan ÜNAL Yük. Müh. Selçuk BAŞ Yük. Müh. Hatice Gül SEZGİN Yük. Müh. Müslüm KAPLAN Yük. Müh. Emre ALP Yük. Müh. Ercan BERBERLER Yayın Kurulu: Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ Doç. Dr. M. Sabri GÖK Doç. Dr. Osman GENÇEL Doç. Dr. Handan UCUN ÖZEL Dr. Volkan KIRMACI Dr. Serkan ATEŞ Dr. Murat DÜNDAR Yük. Müh. M. Yasin DURGUN

[close]

p. 7

Danışma Kurulu: Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Enerji Sis. Müh. Bölümü Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ – Bozok Üniversitesi – Elektrik – Elektronik Müh. B. Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ – Bartın Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim UZUN –Kırıkkale Üniversitesi – Makine Mühendisliği Bölümü Pof.. Dr. İsmail ÖZDEMİR – Katip Çelebi Üniversitesi – Met. ve Malzeme Müh. Böl. Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU – Erciyes Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Endüstri Müh. Bölümü Prof. Dr. Mustafa ALÇI – Erciyes Üniversitesi – Elektrik – Elektronik Müh. Bölümü Prof. Dr. Mustafa Yılmaz KILINÇ – Gazikent Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nevzat YILDIRIM – Gazi Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Özgür KİŞİ – Canik Başarı Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Remzi VAROL – Süleyman Demirel Üniversitesi – Makine Mühe. Bölümü Prof. Dr. Resul FETTAHOV – Bartın Üniversitesi – Tekstil Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Sabri GÖK – Bartın Üniversitesi – Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Böl. Doç. Dr. Bülent KURT – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Met.i ve Malz. Müh. Doç. Dr. Etimad EYVAZOV - Bartın Üniversitesi – Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Handan UCUN ÖZEL – Bartın Üniversitesi – Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. İbrahim MİSKİOĞLU – Michigan Tech. Univ. – Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. İlhan PEKGÖZLÜ – Bartın Üniversitesi – Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Khangardaş ASKEROV - Bartın Üniversitesi – Met. ve Malz. Mühendisliği Böl. Doç. Dr. Osman GENÇEL – Bartın Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Yüksel TAŞDEMİR – Bozok Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Yılmaz KÜÇÜK – Bartın Üniversitesi – Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Adnan SAĞLAM – Bartın Üniversitesi – Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Alaattin Metin KAYA – Bartın Üniversitesi – Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Ermedin TOTİÇ – Bartın Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. İhsan SÜLE – Bartın Üniversitesi – Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Kevser DİNÇER – Selçuk Üniversitesi – Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Murat DÜNDAR – Bartın Üniversitesi – Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Serkan ATEŞ – Bartın Üniversitesi – Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Ülkühan YAŞAR – Bartın Üniversitesi – Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Volkan KIRMACI – Bartın Üniversitesi – Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Yalçın YEŞİL – Bartın Üniversitesi – Tekstil Mühendisliği Bölümü

[close]

p. 8

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİLİK VE TEKNOLOJİ BİLİMLERİ DERGİSİ İÇİNDEKİLER Araştırma Makaleleri Örselenmiş ve Örselenmemiş Killi Zeminlerin Drenajsız Kayma Mukavemeti, Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Kampüsü………………………...…37 Serdar ALLI, Ermedin TOTİÇ Hafif Agregalı Polimer Betonların Özellikleri……………………………….42 Osman GENÇEL, Tayfun UYGUNOĞLU, Fuat KÖKSAL, Muhammed Yasin DURGUN Farklı Mimari Durumların Enerji Tüketimi ve Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma……………………………………………………………………..51 Ahmet ERDOĞAN, Suat CANBAZOĞLU Effect of Temperature and Boric Acid on the Photoluminescence Properties of SrIn2O4:Dy3+ Material……………………………………………………….61 İlhan PEKGÖZLÜ, Soner ÇAKAR Derleme Eserler Katmanlı Kalıp Teknolojisi ile Parça Üretimi……………………………….67 İsmail DURGUN, Emre DORUK

[close]

p. 9[close]

p. 10

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3 Sayı 2 (2015), 37-41 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 3 Issue 2 (2015), 37-41 Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Örselenmiş ve Örselenmemiş Killi Zeminlerin Drenajsız Kayma Mukavemeti, Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Serdar ALLI*, Ermedin TOTİÇ Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bartın / TÜRKİYE Geliş Tarihi: 12.07.2015 Düzeltme Tarihi: 28.07.2015 Kabul Tarihi: 17.08 .2015 Özet Bu çalışmada örselenmiş ve örselenmemiş numune alma yöntemleri ile alınan killi zemin numuneleri üzerine laboratuvarda konsolidasyonsuz drenajsız üç eksenli basınç (UU) deneyleri yapılmış, drenajsız kayma mukavemetleri karşılaştırılmıştır. Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Kampüsü yerleşkesinden alınan zemin numuneleri üzerine elek, hidrometre, kıvam limiti deneyleri yapılarak zemin sınıflandırılmış, zeminin endeks özellikleri belirlenmiştir. Kilin hassaslığı, literatürde yer alan sınıflandırmalar kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalardan örselenmemiş kilin drenajsız kayma mukavemetinin, laboratuvarda aynı su muhtevası ve kuru birim hacim ağırlığında hazırlanan yoğrulmuş (remolded) kile göre daha büyük olduğu görülmüştür. Aradaki farkın fazla büyük olmaması kilin hassasiyetinin düşük olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Drenajsız Kayma Mukavemeti, Örselenmiş Kil, Örselenmemiş Kil, Hassasiyet Undrained Shear Strength of Undisturbed and Disturbed Clayey Soils, Kutlubey Yazıcılar Campus Of Bartın University Abstract In this study, with the methods of disturbed and undisturbed sampling, unconsolidated undrained (UU) triaxial compression tests were performed on the clayey soils. The undrained shear strengths were compared. Soil that was taken from Kutlubey Yazıcılar Campu s of Bartin University was classified by performed sive and hydrometer analysis, atterbergs limits. Soil indeks properties were calculated. Sensitivity of the clay was evaluated by using the classification ranges in the literature. From the experimental results, it is seen that undrained shear strength of undisturbed clay is bigger than that of remolded clay prepared in the same water content and dry unit weight with the undisturbed clay. That the difference is small shows the sensitivity of the clay can be considered as low. Keywords: Undrained Shear Strength, Disturbed Clay, Undisturbed Clay, Sensitivity konsolidasyon süresince kazandığı yapının bozulması. Bu 1. Giriş örselenmenin ve yumuşamanın etkisiyle dayanımda azalmanın Zemin numuneleri araziden örselenmiş ve örselenmemiş meydana geleceği ve aradaki farkın farklı killer için farklı değerler örnekler olmak üzere iki şekilde alınabilmektedir. Dokusu, yapısı, alabileceği yine yazarlarca belirtilmiştir. Zemin mekaniğinde bu boşluk oranı, su muhtevası ve arazideki gerilme koşulları davranış şekli hassasiyet kavramıyla ifade edilmektedir [5,6,7]. değiştirilmeden alınmış örneklere örselenmemiş örnekler, bu özellikleri korunarak alınamamış örneklere ise örselenmiş örnekler Hassasiyet bir kilin kıvamı üzerine yoğrulmanın etkisini ifade denilmektedir [1]. Laboratuvar dayanım ve deformasyon eden bir kavram olup, kilin örselenmemiş veya doğal dayanımının deneylerinin arazideki durumunu en iyi temsil eden numuneler aynı su muhtevasındaki yoğrulmuş dayanımına oranı olarak üzerine yapılması gerektiğinden pek çok laboratuvar deneyleri tanımlanmaktadır [5]. Dayanım serbest basınç dayanımı oranları ya örselenmemiş zemin numuneleri üzerine yapılmaktadır. Örselenmiş da kesme dayanımı oranları olarak göz önüne alınabilmektedir [6]. zemin numuneleriyle ise sınıflandırma ve kompaksiyon deneyleri Literatürde killerin hassasiyetini değerlendirmede değişik hassasiyet yapılabilmektedir. [2,3,4]. değer aralıkları mevcut olup, Skempton ve Northey [7] Bjerrum [8] tarafından yapılan çalışmalar bunlara örnek olarak verilebilir. Killi zeminlerden örselenmemiş örnek alınmasının mümkün olmadığı ya da laboratuvar deneyleri için örselenmemiş numune Killi zeminlerin örselenmemiş ve yoğrulmuş kayma sayısının yetersiz olduğu durumlarda, örselenmiş olarak araziden mukavemetlerinin belirlenmesi onların mühendislik davranışlarının alınan zeminlerin, örselenmemiş örnekle aynı su muhtevası ve yorumlanmasında oldukça önem taşımaktadır. Örselenmemiş ve sıkılığında dolayısıyla arazideki doğal zeminle aynı su muhtevası ve yoğrulmuş dayanım arasındaki fark çok büyük olduğunda bu sıkılığında olacak şekilde tekrardan yoğrulup sıkıştırılmasıyla zeminler göçme karşısında son derece hassas olabilmektedirler. hazırlanan numuneler kullanılmaktadır. Böylece laboratuvarda Örselenmedikleri sürece oldukça mukavim olmalarına karşın bir arazideki özelliğini en iyi temsil eden zemin örnekleri elde edilmeye sebepten dolayı kesmeye maruz kalmaları halinde bir sıvı gibi çalışılmaktadır. Bu şekilde hazırlanmış killi zeminlere, yoğrularak akabilmektedirler [6]. Nitekim doğu Kanada ve İskandinavya’da bu (remolded) hazırlanmış killi zeminler denilmektedir. şekilde aşırı hassas killerin varlığı ifade edilmiştir [6,7,8]. Örselenmemiş ve yoğrulmuş dayanımlarının belirlenmesinin bir Killerin sabit su muhtevasında yoğrulma ve işlenme sürecinin faydası ise özellikle örselenmemiş numune alınımının mümkün onu tıpkı diğer kolloid malzemelerde olduğu gibi daha yumuşak olmadığı ya da sayılarının yetersiz olduğu durumda yoğrulmuş hale getireceği Terzaghi vd [5] tarafından ifade edilmiştir. Yazarlar numune dayanımından arazi dayanımının bu noktad a belirlenmesine bu yumuşamanın nedenini üç farklı sebeple açıklamışlardır: absorbe yardımcı olabilmesidir. kil tabakalarındaki su molekülleri ve iyonların muntazam yöneliminin bozulması, kil tabaklarının kenar yüzey yöneliminden Bu çalışmada örselenmiş ve örselenmemiş numune alma ağırlıklı olarak yüz yüze etkileşime geçmesi, kilin sedimantasyon ve yöntemleri gözetilerek Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Sorumlu Yazar: Allı S., +903782949178, salli@bartin.edu.tr

[close]

p. 11

Allı S. ve Totiç E. / B.Ü., MUTEB, 3 (2), 2015 38 Allı S. and Totiç E.. / BUJETS, 3 (2), 2015 Kampüsü yerleşkesinden alınan killi zemin numuneleri üzerine laboratuvarda konsolidasyonsuz drenajsız (UU) üç eksenli basınç deneyleri yapılmış, örselenmemiş ve yoğrulmuş zeminlerin drenajsız kayma mukavemetleri karşılaştırılmıştır. Killi zemin, elek analizi hidrometre ve kıvam limiti deneyleri yapılarak sınıflandırılmış, zeminin endeks özellikleri belirlenmiştir. Literatürde farklı ülkelerin killerin hassasiyetini değerlendirmek üzere kullandığı hassasiyet aralığından kilin hassasiyeti değerlendirilmiştir. 2. Materyal ve Metot Yoğrulmuş deney numuneleri zeminin özelliklerini daha iyi temsil edebilmek için örselenmemiş zemin numunelerinden daha fazla sayıda hazırlanmıştır. Toplamda üç örselenmemiş zemin numunesi 50, 100, 200 kPa çevre basınçlarında, altı yoğrularak hazırlanmış zemin numunesi 50, 100, 200, 300, 400, 500 kPa çevre basınçlarında konsolidasyonsuz drenajsız olarak ASTM D 2850 -03a [9]‘e göre üç eksenli basınç deneyi yapılmıştır ve drenajsız kayma mukavemetleri hesaplanmıştır. Alınan zemin numunelerine elek analizi hidrometre kıvam limiti deneyleri yapılarak zemin sınıflandırılmıştır. Kilin endeks özellikleri belirlenmiştir. Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi’ne (USCS) göre yüksek plastisiteli kil (CH) olarak sınıflandırılan kilin likit limit değeri (LL) 90, plastik limit değeri (PL) 39 olarak belirlenmiştir. Tablo 1 ‘de deneysel çalışmalarda kullanılan kilin bazı endeks özellikleri verilmiştir. Mühendislik davranışının daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlaması açısından Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) görüntüsü ve dane boyu dağılım eğrisi Şekil 1 ve Şekil 2 ‘de sunulmuştur. Deneysel çalışmalarda kullanılan kil Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Kampüsü yerleşkesinden alınmıştır. Killi zeminden örselenmemiş örnekler 38 mm çapında 76 mm yüksekliğinde ince cidarlı çelik numune alıcılar kullanılarak alınmıştır. Killi zeminden örselenmiş zemin numuneleri de alınarak örselenmemiş örnekle aynı su muhtevası ve kuru birim hacim ağırlığında olacak şekilde konsolidasyonsuz drenajsız üç eksenli deneyler için yoğrulmuş deney numuneleri hazırlanmıştır. Şekil 1. Kullanılan kile ait SEM görüntüsü 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 1 0,1 Elek Açıklığı (mm) 0,01 0,001 Elekten Geçen % Şekil 2. Killi zemine ait dane boyu dağılım eğrisi

[close]

p. 12

Allı S. ve Totiç E. / B.Ü., MUTEB, 3 (2), 2015 39 Tablo 1. Kilin Endeks Özellikleri Allı S. and Totiç E.. / BUJETS, 3 (2), 2015 Zemin Sınıfı (USCS) Likit Limiti Plastik Limiti Plastisite İndisi Özgül Ağırlık, (Gs) Doğal Birim Hacim Ağırlığı (γn, kN/m3 ) Doğal Su Muhtevası (%) Zeminin Doygunluk Derecesi, Sr, (%) Çakıl (%) Kum (%) Silt (%) Kil (%) 3. Bulgular ve Tartışma CH 90 39 51 2,725 18,6 37 100 3 28 69 değişmemektedir. Çünkü deney süresince su muhtevası ve boşluk oranı hep sabit kalmaktadır. Artan hücre basıncı ve devitör gerilme boşluk suyu basıncı tarafından karşılanmakta ve yenilmede toplam gerilmelerden bağımsız sadece bir adet efektif gerilme tanımlanmaktadır [10]. Dolayısıyla yenilmede bütün Mohr daireleri aynı çapta olmaktadır [9,10]. Numunelerin homojen olmaması veya deneyde numune hazırlanmasında su muhtevasında meydana gelebilecek küçük değişimler nedeniyle kayma dirençlerinde küçük farklılıklar ortaya çıkabilirse de Skempton [11], deney sonucu olarak doygun kohezyonlu zeminlerin kırılma zarfının yatay olarak çizilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu durumda yenilme zarfı, mohr dairelerine en iyi uyan yatay doğru olarak göz önüne alınabilmektedir [11,12].. Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Kampüsünden alınan örselenmemiş ve örselenmiş zeminin drenajsız kayma mukavemetinin belirlenmesi için konsolidasyonsuz drenajsız (UU) üç eksenli basınç deneyleri yapılmış sonuçları tartışılmıştır. Konsolidasyonsuz drenajsız (UU) üç eksenli basınç deneyleri doygun kohezyonlu zeminlerde hücre basıncının sabit tutularak, zeminin su muhtevası ve boşluk oranında değişime izin verilmeden zeminin kayma direncinin ölçüldüğü bir deney olarak açıklanmaktadır [9]. Zemin suya doygun olduğundan ve deneyde drenaja müsaade edilmediğinden hücre basıncının artırılarak numunenin kesilmesiyle zeminin kayma dayanımı 180 160 Deviatör Gerilme, Δσ (kPa) 140 120 100 80 60 40 20 0 0 2 4 6 8 10 Birim deformasyon, ɛ (%) 50 kPa 100 kPa 200 kPa 300 kPa 400 kPa 500 kPa 12 14 200 Kayma Gerilmesi, τ (kPa) 150 100 τf = cu= 67 kPa 50 0 0 100 200 300 400 Normal Gerilme, σ (kPa) 500 50 kPa 100 kPa 200 kPa 300 kPa 400 kPa 500 kPa 600 700 Şekil 3. Yoğrulmuş numunelere ait konsolidasyonsuz drenajsız (UU) üç eksenli basınç deneyi sonuçları

[close]

p. 13

Allı S. ve Totiç E. / B.Ü., MUTEB, 3 (2), 2015 40 Allı S. and Totiç E.. / BUJETS, 3 (2), 2015 200 180 Deviatör Gerilme, Δσ (kPa) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 2 4 6 8 10 12 Birim Deformasyon, ɛ (%) 50 kPa 100 kPa 200 kPa Şekil 4. Örselenmemiş numunelere ait konsolidasyonsuz drenajsız (UU) üç eksenli basınç deneyi sonuçları Şekil 3 ve Şekil 4’te yoğrularak hazırlanmış ve örselenmemiş numunelerin UU üç eksenli basınç deney sonuçları sunulmuştur. Şekil 3 ve Şekil 4 ’teki grafiklerden artan hücre basıncıyl a zeminlerin dayanımının az da olsa, yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı bir miktar değiştiği görülmektedir. Bundan dolayı zeminlerin drenajsız kayma mukavemetinin belirlenmesi için mohr dairelerine en iyi uyan yatay doğru yenilme zarfı olarak burada göz önüne alınmıştır. UU deney sonuçlarından örselenmemiş zemin için drenajsız kayma mukavemeti 85 kPa, örselenmemiş numunelerle aynı su muhtevası ve kuru birim hacim ağırlığında olacak şekilde yoğrularak hazırlanmış zeminin drenajsız kayma mukavemetı 67 kPa olarak hesaplanmıştır. Bu durum, Terzaghi vd [5] tarafından ifade edilen dayanım farklılığını doğrulamakla beraber aradaki farkın bilinmesi geoteknik mühendisliğinde önem arz etmektedir. Kilin hassasiyeti daha önceden örselenmemiş dayanımın yoğrulmuş dayanıma oranı olarak ifade edilmişti ve mühendislik davranışındaki önemi vurgulanmıştı. Örneğimizdeki kilin hassasiyet değeri örselenmemiş drenajsız kayma mukavemetinin yoğrulmuş drenajsız kayma mukavemetine oranından 1,3 olarak hesaplanmaktadır. Tablo 2’de ABD, Kanada ve İsveç gibi ülkelerin killerin hassaslığını değerlendirmek üzere kullandığı değerler verilmiştir. Tablodaki değerler incelendiğinde kilin hassasiyetinin düşük olarak değerlendirilebileceği görülmektedir. Tablo 2. Hassasiyet için tipik değerler Durum Düşük hassasiyet Orta hassasiyet İleri derece hassasiyet Çabuk Çok çabuk ABD 2-4 4-8 8-16 16 Hassasiyet (St)Aralığı Kanada <2 2-4 4-8 8-16 >16 İsveç <10 10-30 >30 >50 >100

[close]

p. 14

Allı S. ve Totiç E. / B.Ü., MUTEB, 3 (2), 2015 41 Allı S. and Totiç E.. / BUJETS, 3 (2), 2015 4. Sonuçlar 2. Hvorslev, M. J., Subsurface Exploration and Sampling of Soils for Civil Engineering Purposes" U. S. Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, Miss., 1949. 3. Rowe, P.W., The Relevance of Soil Fabric to Site Investigation Practice, Geotechnique, 22, 193-300, 1972. 4. BS5930, Code of Practice for Site Investigations, BSI, London, U.K, 1981. 5. Terzaghi K., Peck R.B., Mesri G., Soil Mechanics in Engineering Practice, John Wiley & Sons, Inc., USA, 1996, 549 s. 6. Holtz, R.D., and Kovacs, W..D., An Introduction to Geotechnical Engineering, 2nd Edition, 2010, 864 s. 7. Skempton, A.W., and Northey, R.D., The Sensitivity of Clays, Geotechnique, Vol.III, No. 1, 30-53, 1952. 8. Bjerrum, L., Geotechnical Properties of Norwegian Marine Clays, Geotechnique, Vol. IV, No. 2 49-69, 1954. 9. ASTM D 2850-03a, Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained, 2010. 10. Bishop, A.W., and Henkel, D.J., The Measurement of Soil Properties in Triaxial Test, Edward Arnold Ltd., London, 2nd Ed., 1962, 228 s. 11. Skempton, A.W., The ϕu= 0 Analysis for Stability and Its Theoretical Basis, Second Int. Conf. of Soil Mech. and Found. Engrg, Vol. 1, 72-77, 1948. 12. Sert S., Bol E., Özocak A., Kohezyonlu Zeminde Doygunluk Derecesinin Değişiminin Drenajsız Kayma Direncine Etkisi, 5. Geoteknik Sempozyumu, 5-7 Aralık 2013, Adana. Yapılan çalışmalarda örselenmemiş ve örselenmiş numune alma yöntemleri gözetilerek Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar kampüsü yerleşkesinden killi zemin numuneleri alınmış örselenmemiş ve yoğrulmuş drenajsız kayma mukavemetleri hesaplanmıştır. Konsolidasyonsuz drenajsız (UU) üç eksenli deney sonucunda örselenmemiş killi zeminin drenajsız kayma mukavemeti 85 kPa, örselenmemiş örneklerle aynı su muhtevası ve kuru birim hacim ağırlığındaki yoğrulmuş deney numunelerinin drenajsız kayma mukevemeti ise 67 kPa olarak hesaplanmıştır. Yoğrulmuş numunelerin dayanımındaki azalmanın Terzaghi vd [5] tarafından ifade edilen aşağıdaki nedenlerden kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir.  Kil tabakalarındaki su molekülleri ve iyonların muntazam yöneliminin bozulması,  Kil tabaklarının kenar yüzey yöneliminden ağırlıklı olarak yüz yüze etkileşime geçmesi,  Kilin sedimantasyon ve konsolidasyon süresince kazandığı yapının bozulması. Aradaki dayanım farkının büyük olmaması kilin hassasiyetinin düşük olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Kaynaklar 1. Ünsal, N., İnşaat Mühendisleri için Jeoloji, Alp Yayınevi, 2006, 376 s.

[close]

p. 15

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3 Sayı 2 (2015), 42-50 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 3 Issue 2 (2015), 42-50 Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Hafif Agregalı Polimer Betonların Özellikleri Osman GENÇEL1*, Tayfun UYGUNOĞLU2, Fuat KÖKSAL3, Muhammed Yasin DURGUN1 1 2 3 Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bartın / TÜRKİYE Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, Afyon / TÜRKİYE Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yozgat / TÜRKİYE Geliş Tarihi: 08.10.2015 Düzeltme Tarihi: 28.10.2015 Kabul Tarihi: 03.11 .2015 Özet İnşaat sektöründe polimer beton uygulamaları her geçen gün artmaktadır. Polimer betonlar çimento tabanlı betonlara göre bazı özellikleri daha üstündür. Bunların başında yüksek dayanım, korozyondan etkilenmeme, kimyasal etkilere karşı yüksek direnç, düşük su emme oranı ve düşük ağırlığa sahip olmaları gelmektedir. Bu çalışmada, hafif polimer betonların fiziksel mekanik ve termal özellikleri araştırılmıştır. Hafif polimer betonların üretiminde pomza agregası kullanılmıştır. Karşılaştırma amacıyla kırmataş agregalı polimer betonlard a üretilmiştir. Ayrıca polimer betonların fiziksel ve mekanik özeliklerine çelik lif ilavesinin etkisi de araştırılmıştır. Kullanılan çelik liflerin çapı ve boyu sırasıyla 0.16 mm ve 5 mm’dir. Polimer betonların içerisine %0, %0.5 ve %1 oranında ilave edilmiştir. Elde edile n hafif ve lif katkılı polimer betonlar üzerinde basınç ve eğilme dayanımı, ultrases geçiş hızı, ağırlıkça su emme, görünen porozite ve birim hacim ağırlık ve ısıl iletkenlik deneyleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre pomza katkılı hafif polimer betonların çimento esaslı hafif betonlara göre daha yüksek dayanıma ve daha düşük birim ağırlığa sahip olduğu görülmüştür. Betonarme uygulamalarında istenen 20 MPa değerinden daha yüksek dayanım elde edilmiştir. Ayrıca hafif polimer betonlar çimento tabanlı betonlara göre daha yüksek ısıl performans sergilediği gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Polimer Beton, Hafif Beton, Fiziksel Özellikler, Mekanik Özellikler Properties of Polymer Concretes Incorporating Lightweight Aggregates Abstract In construction sector, applications of polymer concrete have been increased day by day. Some properties of polymer concretes are superior than those of cement based concrete. High compressive strength, resistance to corrosion and chemical effects, low water absorption and weight are among these. In this study, physical, mechanical and thermal properties of lightweight polymer concrete were investigated. Pumice was used as aggregate to produce lightweight concrete. Polymer concretes with crushed stone was produce for comparison. Also influence of steel fiber content on physical and mechanical properties was investigated. The diameter and length of the steel fiber is 0.16 mm and 5 mm, respectively. The steel fibers were added to polymer concretes in ratio of 0%, 0.5% and 1%. On the lightweight polymer concrete, compressive and flexural strength, ultrasonic pulse velocity, water absorption by weight, specific porosity, dry unit weight and thermal conductivity experiments was carried out. According to the obtained results, it was found that the pumice lightweight polymer concretes have higher strength and lower unit weight than cement-based lightweight concrete. Value over 20 MPa which is required for reinforced concrete applications was obtained. Also lightweight polymer concrete presents a higher thermal performance than that of cement based concrete. Keywords: Polymer Concrete, Lightweight Aggregates, Physical Properties, Mechanical Properties çıkan bu malzemelerin yapı sektöründe değerlendirilip geliştirilmesi 1. Giriş amaçlanmıştır. Üretilen yeni malzemenin ham maddeden üstün ve İnşaat sektöründe en çok kullanılan bağlayıcı malzeme normal farklı özellikler göstermesi amaçlanır. Bu sayede hem ekolojik Portland çimentosudur. Tüketimdeki bu yüksek oran enerji, denge sağlanmakta hem de işlevselliği farklı yeni malzemeler ekonomik ve çevresel problemleri de ortaya çıkarmıştır [1]. bulunmaktadır. Bu malzemelerin başında polimerik malzemeler Dünyada toplam CO2 yayılımının %7’si çimento üretiminden gelmektedir. Polimer, monomer denilen ufak moleküllerin birbirine kaynaklandığı bilinmektedir [2,3]. Bu yüzden Portland çimentosuna kovalent bağ ile bağlanarak oluşturdukları büyük bir moleküldür alternatif çimentolar üretmek güncel araştırma konuları arasında yer (Şekil 1). İnsanların el ele tutuşmasıyla oluşan zin cire almaktadır. Ayrıca çimento, yüksek sıcaklıkta (1400 -1500°C) benzetilebilirler [5]. Canlıların yaşam sürecinde önemli rol oynayan üretildiği için önemli ölçüde enerji tüketimi ve dolayısıyla yüksek pek çok organik polimer olduğu gibi, doğada da pek çok inorganik maliyetlerle elde edilmektedir [2]. polimer bulunur. Ayrıca laboratuarlarda çeşitli yöntemler kullanılarak çok sayıda yapay polimer üretilmiştir. Birçok araştırmada; çimento yerine kullanılabilecek polimer gibi yeni bağlayıcı malzemelerin üretilmesi ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar da bu bağlayıcıların inşaat sektöründe kullanılarak çimentosuz harç ve beton üretiminin gerçekleştirilmesi üzerine olmaktadır. Bunların başında polimer betonlar gelmektedir [4]. Polimer betonlarda agregaları birleştirme işlemini gören bağlayıcı malzeme polyesterden elde edilen polimerdir. Polimer betonların özelikleri üzerine birçok çalışma yapılmış olup, genellikle normal agregalarla üretilen agregaların kullanımı araştırılmıştır. Yapı sektörü üretiminde kullanılan (taşıyıcı, kaplama, yalıtım, dekoratif vb. amaçlı) malzeme çeşitliliğinin en yüksek olduğu sektörlerden biridir. Gelişen hızlı kentleşme ve sanayileşmede açığa Şekil 1. Polimerlerin genel görünümü Sorumlu Yazar: Gençel O., +903782949178, ogencel@bartin.edu.tr

[close]

Comments

no comments yet