Putic kroz vrtic broj3

 

Embed or link this publication

Description

Casopis vrtica

Popular Pages


p. 1

Часопис Предшколске установе "Бошко Буха" Инђија, Душана Јерковића 17а • година прва • број 3 • новембар, 2015. године •

[close]

p. 2

Путић кроз вртић Impressum Редакцијски тим: Тина Сурла, Гордана Јовић, Љиља Манић, Милана Пашић, Милена Ралић, Весна Мишић, Светлана Девић, Бранко Поповић, Милка Костецки, Бранка Мандић, Ивана Рапић, Милица Тодорчевић, Ивана Рончевић, Слађана Вуковић, Мирјана Шкорић, Ана Вивод Главни и одговорни уредник: Гордана Јовић Техничка обрада и графички дизајн: Гордана Јовић 1

[close]

p. 3

Путић кроз вртић Програм васпитања и образовања планира се полазећи од Општих основа предшколског програма. Састоји се из три целине: 1. Програм васпитања и образовања деце узраста до три године, 2. Програм узраста од три године до укључења у припремни предшколски програм и 3. Припремни предшколски програм ЗАДАЦИ У планирању васпитно – образовног рада васпитачи полазе од потреба деце и њихових интересовања препознају дечије могућности и потребе стварају довољно широке и флексибилне образовне ситуације у којима ће различита деца моћи да нађу изазов и прилику за учење уважавају специфичности локалне средине подстичу децу да упознају себе и друге кроз сарадњу са родитељима уважавају њихове потребе и сугестије Ове задатке схватамо као свеукупност подстицаја за развој детета, начела интеракције и комуникације с децом и карактеристике физичке и социјалне средине који заједно представљају 1 нужан услов и пружају грађу за учење и развој очекиваних компетенција код деце. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ Програм заштите деце од насиља Инклузивни програм рада Монтесори програм Развијање комуникативних способности на нематерњем језику - енглеском и немачком Програм превенције и интервенције говорних тешкоћа ПОВРЕМЕНИ ПРОГРАМИ У току ове радне године планира се реализација следећих повремних програма: Радионице за подстицање дечијег самопоштовања Радионице које подстичу даровитост деце Рачунарско описмењавање деце Читаоница - причаоница Школа спорта Сценско - драмске радионице Музичко - ритмичке радионице Еко - радионице Фолклор - традиција 1) М.Шаин, С. Чарапић, Корак по корак 4, Креативни центар, Београд 2

[close]

p. 4

Путић кроз вртић АДАПТАЦИЈA Програм адаптације у јасленим и млађим васпитним групама предшколске установе „Бошко Буха“ заснива се на стварању односа поверења и „базе сигурности“ на релацији вртић – породица. Изградња овог односа започиње иницијалним родитељским састанком у јуну месецу када родитељи деце која полазе у јаслене групе од медицинских сестара – васпитача и стручног сарадника – психолога добијају информације о томе какве промене у понашању детета могу да очекују након поласка у вртић, како да разумеју функцију тог понашања и подрже дете у периоду кризе, које припреме могу да предузму у току лета како би детету и себи олакшали почетак адаптације. Осим тога, родитељи се на овом састанку упознају и са конкретним планом адаптације који се у јасленим групама наше установе примењује већ дужи низ година са одличним резултатима. Наиме, реч је о четворонедељном моделу адаптације уз активно учешће родитеља и боравак у групи заједно са дететом у току прве недеље привикавања на колектив. На овај начин детету је омогућено да у присуству старатеља, који му улива сигурност и подржава његово истраживање, упозна нову средину и успостави односе са медицинским сестрама васпитачима које ће бринути о њему у будућности. Овај заједнички боравак детета и родитеља траје сат времена дневно у првој недељи септембра. У наредним недељама, боравак детета се постепено продужава, да би почетком октобра деца која су уредно прошла кроз период привикавања била спремна за останак на спавању у вртићу, уз могућност индивидуалног прилагођавања потребама деце и породица. Исход адаптације у великој мери зависи од квалитета сарадње између родитеља детета и васпитног особља предшколске установе. Ове године сарадња са родитељима је била изузетно добра, а такви су били и резултати адаптације. Родитељи су показали да имају поверења у стручност васпитног кадра и следили њихове препоруке у погледу поступности излагања детета пред захтеве прилагођавања. Велика већина деце прошла је кроз процес адаптације уз минимум потешкоћа, које су биле условљене углавном изостанцима због респираторних инфекција. Код малог броја деце биле су присутне интензивне и продужене реакције на сепарацију, али су и оне превазиђене индивидуализованим приступом и сарадњом родитеља, васпитача и стручних сарадника. У млађим групама период адаптације је олакшан кроз физичке активности и драматизације. 3

[close]

p. 5

Путић кроз вртић Како би олакшале адаптацију, медицинске сестре васпитачи осмишљавају активности у којима у току прве недеље септембра ангажују родитеље да се активно укључе у процес прилагођавања деце. Добра сарадња са родитељима и њихова ангажованост у процесу адаптације је неопходна и важна јер тако боље упознајемо дете, његове навике, потребе и могућности. Уз помоћ ликовних, музичких, драмских и других активности, оне деци и родитељима приближавају вртић и свакодневне активности у њему. Ове године медицинске сестре Слађана Здравковић и Марија Турчиновић осмислиле су радионицу за родитељиме и децу из своје, млађе јаслене групе, како би направили игровни материјал, кутије за убацивање различитих облика, музичке инструменте од флаша и зрневља. Овим су се деца а и родитељи заједно и радосно адаптирала и учествовала у животу и раду вртића. Ништа мање интересантно није било и у старијим јасленим групама, где се кроз ликовне и музичке активности радило на јачању самопоштовања код деце. Заједно са родитељима деца су отискивала своје и њихове шаке, провлачила се кроз тунел, играла уз познате песмице, слагала слагалице, уметаљке. Користећи даире и звечке колегинице су за најмлађе припремиле мелодије које су им у великој мери улепшале прве дане у вртићу. 4

[close]

p. 6

Путић кроз вртић Након периода адаптације, у септембру месецу, васпитачи опремају практични центар са прилагођеним материјалима, презентују деци начин њиховог коришћења и одлагања на одређено место. Деца се постепено уводе у рад са монтесори материјалима, по свом избору бирају привлачне материјале за игру и учење. Дневна рутина у монтесори васпитној групи је прилагођена и усаглашена са животним потребама деце. Активности дневне рутине су: јутарњи круг, доручак, индивидуализован рад детета, игра тишине, култивисање покрета, рад у малим групама, игре конструктивним материјалима, стваралачке активности, физичке активности. Пратећи и посматрајући потребе деце, васпитачи се опредељују за планирање различитих садржаја и активности. У рад монтесори васпитне групе укључени су и родитељи који се путем Инфо брошуре редовно обавештавају о активностима и актуелностима групе, разговарају са васпитачима, размењују мишљења, дају сугестије и предлоге... Такође, васпитачи су дали родитељима сугестије за примену монтесори материјала у кућним условима, где се деца на нов, интересантан начин баве практичним активностима, развијају своје самопоуздање и своју самосталност и овладавају практичним вештинама (пресипање воде, зрневља, коришћење кашике и хватаљке и сл.). Иако група броји 33 деце, васпитачи успевају успешно да реализују планиране активности и одрже пријатну атмосферу у групи. Повратне информације у вези примене монтесори материјала које васпитачи добијају од стране родитеља, служе им за даље планирање и реализацију васпитно – образовног рада са децом монтесори групе. Васпитачи Монтесори групе Ана Кљајић Ивана Калеб Мишковић 5

[close]

p. 7

Путић кроз вртић Помози веверици да дође до жира... 6

[close]

p. 8

Путић кроз вртић ПОПОДНЕВНА ГРУПА Пододневна група је отворена на иницијативу родитеља, Поподневна мешовита група је узраста од 3 – 5 година. Радно време групе је од 12 – 20 часова, време је усклађено због радног времена родитеља. Група броји 31 дете. Активности се одржавају у складу са планом и програмом. Деца су посећивала јавне институције, боравила у парку и све активности се одржавају као и у преподневним групама. Посетила су и градску библиотеку ”Др Ђорђе Натошевић” у оквиру јесење радионице. Посета школи фризера Др ”Ђорђе Натошевић” 7

[close]

p. 9

Путић кроз вртић Обоји... 8

[close]

p. 10

Путић кроз вртић НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИЦИ У ВРТИЋУ – Енглески језик Деца предшколског узраста, играјући се и певајући на енглеском језику, стичу комуникативна искуства и обогаћују свој ментални лексикон. Усвајање енглеског језика је креативни процес и мотивација деце је веома битна. Од деце се не очекује да уче речи и реченице на енглеском језику него да развијају комуникативне вештине. У објекту „Невен“, у старијој групи је већ друга генерација деце са којом васпитач спроводи лиценцирани програм „Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у Војводини“. У овој групи се свакодневно изводе активности у трајању од 15-20 минута. Активности чине песмице, разбрајалице, приче и игре. У току активности користи се искључиво енглески језик а матерњи, у овом случају - српски, се користи пре саме активности, ако је потребно за нека додатна објашњења правила игре или задатака. 9

[close]

p. 11

Путић кроз вртић Научи да црташ аутобус 10

[close]

p. 12

Путић кроз вртић ПРОГРАМ РАДИОНИЦА „РАЗВИЈАЊЕ ДЕЧИЈЕГ САМОПОШТОВАЊА“ „Свако дете има право на позитиван осећај сопствене вредности!“ Да ли васпитачи и родитељи могу и на који начин подстичу развој самопоуздања код деце ? Одговор на ово питање пронаћи ћемо у садржајима радионица Приручника за подстицање дечијег самопоштовања ”ЈА“, аутора мр Ибоје Гера и мр Љубице Дотлић (Нови Сад, Издавачко предузеће Матице српске, 1996.год.) Научна истраживања показују да постоји веома јака повезаност између високог самопоштовања и осећаја задовољства. Свако дете има право на позитиван осећај сопствених вредности. Степен самопоштовања може се мењати уколико се плански и систематски утиче на његову промену. Високо самопоштовање омогућава деци да имају поверења у сопствене снаге, да препознају, опажају, закључују, доносе одлуке, износе одређене ставове и судове... Оно је веома драгоцено за развој креативности у играма и дружењу. Такође код деце подстиче независност и енергичност у дружењу са вршњацима. Деца која имају високо самопоштовање активно учествују у групним дискусијама где слободно постављају питања и причају о личним темама. Они су уверени да ће их залагање довести до успеха и добрих резултата. Тако код деце формирамо осећај поверења што је веома значајно на овом узрасту. Рад на овом Програму обухвата децу узраста од 5 – 7 година и подразумева активно учешће васпитача, родитеља и целе породице. Целокупан Програм се састоји од три матрице: 1. ПОРОДИЧНИ СПОМЕНАР - Циљ програма је формирање дечије слике о себи као члану своје породице. Неки од садржаја су нпр. Моје тело, Ја као главни јунак приче, Отисци прстију, Дланови мојих родитеља и мене, Мој аутопортрет, Породични родослов, Породични грб, Породични ручак... У прилогу се налазе фотографије детета у периоду бебе, фотографије родитеља... У изради Породичног родослова индиректно учествују и чланови шире породице. 2. ЛИЧНИ КОВЧЕЖИЋ - Циљ програма је да деци пружи прилику да спознају значај и садржај своје приватности. Могући садржаји радионица су нпр. Моје тело, Моје лепе речи, Моје ружне речи, Моји страхови, Благослови... 3. СВИТАК ДЕЧИЈИХ ПРАВА - Циљ програма је да деца препознају свој положај међу људима и активно пружа подршку у остварују својих права. Садржаји радионица су нпр. Моје жеље, Моје моћи, Дечији законик, Дечија република... У оквиру програма тј. Матрице деца су самостално ангажована вођена од стране васпитача. Неке активности деца раде у паровима или са васпитачем. Одређени број радионица захтева активно ангажовање родитеља и породице. Све радионице су веома интересантне и пружају велико задовољство како деци и васпитачима, тако и члановима породице. Свако дете има прилику да покаже зашто је баш оно јединствено и непоновљиво. Деца имају прилику да пронађу многе разлоге због којих могу да се поносе што су део своје породице. Васпитачи имају прилику да покажу своју креативност и способности. Пружају им се могућности да боље упознају дете и чланове уже породице. Сарадња са породицом је веома успешна и значајна за подстицање развоја дечијег самопоштовања. 11

[close]

p. 13

Путић кроз вртић ОБОЈИ ДОЦРТАЈ ПОВЕЖИ Нацртај квадрат, троугао и круг! 12

[close]

p. 14

Путић кроз вртић МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ПУ ”БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА ”ДАНИ МЕДА“ 500 деце из предшколске установе је дана 25.09.2015. године посетило изложбу и продају меда и пчелињих производа Конвенција о правима детета – Промоција права детета на обавезе деце ”кроз радионице”, илустровање, постављање садржаја у кутак родитеља Програм активности од 5. до 11. октобра 2015. години одвијао се под мотом: ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ! Драмско стваралаштво – позоришна представа “Вук и три прасета” Ликовно стваралаштво Тема: "Креда црта маштом" , „Моја породица - моја срећа “ Музичке активности – „Песмом до смеха“ 13

[close]

p. 15

Путић кроз вртић МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ПУ ”БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА У складу са Римском декларацијом, Градоначелник заштитник деце председник општине Инђија, примио је децу, дружио се, разговарао, а све у циљу сагледавања потреба деце и подизању квалитета живота деце. Заједничке спортске активности . Луткарска представа: ”Лав и миш “ Луткарска представа”Супер зубић “ 14

[close]

Comments

no comments yet