ILGIN BELEDİYESİ

 

Embed or link this publication

Description

ILGIN BELEDİYESİ HARİTA

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 1349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt" adıyla büyük bir şehir devleti olarak kurulmuştur. Hititler'den 1077 yılında Büyük Selçuk Devleti'nin hakimiyetine kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu Selçukluları zamanında Başşehir Konya'nın değerli bir "su şehri" olan Ilgın bu dönemde büyük imar görmüştür. Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte ılıcası ve geniş meraları nedeniyle orduların ve hac kafilelerinin en önemli konaklama merkezi olmuştur. Bu stratejik özelliklerinden dolayı Sultan Murad döneminde Mimar Sinan'a Anadolu'nun en büyük Menzil künyelerin­ den olan Lala Mustafa Paşa Külliyesi yaptırılmıştır. Ilgın Milli Mücadelede döneminde ise İzmir'e giren ilk Türk Birliği olan 5. Süvari Kolordusu'na ev sahipliği yapmıştır. Tarihi ve kültürel birçok özelliği bünyesinde barındıran Ilgın aynı zamanda;Termal suyu, gölü, ormanları ve verimli toprakları olan, şeker fabrikası ve kaplıcaları ile tanınan gelecek vadeden bir ilçedir. Kaplıca bölgesi Hamam Dağı eteklerinde 1235-1236 tarihilerinde Sultan Alaeddin Keykubat tarafından Mimar Celaleddin'e yaptırılmıştır. Bilahare 1267 yılında Sahip Ata Fahreddin; Han, Zaviye ve Kaplıcadan oluşan Külliye şeklin­ de yeniden inşa ettirilmiştir. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami Ilgın Kaplıcaları Ilgın şehir merkezindeki Külliye, Sultan Murad zama­ nında Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa tarafından 1576 yılında yaptırılmıştır. Birbirine bitişik iki büyük han, açık ve kapalı bölümlerden oluşan arasta, merkezdeki cami, tabhane, imaret, sıbyan mektebi, hamam ve helalardan oluşan külliye, Mimar Sinan tarfından yapılmış bölgenin en büyük menzil külliyesidir. Romalılardan beri kullanılıp gelmekte olan Ilgın Termal Suyu; karıştılmadan, bekletilmeden, ısıtılmadan, yer altından çıktığı gibi direk havuzlara verilmektedir. Tarihinin her döneminde insanlara şifa dağıtmış ve dağıt­ makta olan Ilgın termal suyu Mevlana Celaleddin-i Rumi, Evliya Çelebi, Alaeddin Keykubat tarafından da kullanılmış ve kendilerine derman olmuştur. Termal suyun şifa verdiği hastalıklar şunlardır; Göz hastalıkları, egzama, cüzzam, felç, bers (abraş), sinir hasta­ lıkları, akciğer iltihaplanmaları, yara iyileşmesi, deri ve cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kadın hastalıkları, kireç­ lenme, bel ve boyun fıtığı, damar sertliğine iyi gelmektedir. Anadolu termalleri arasında gerek tarihi, tıbbi ve toplum sağlığı açısından önem arz eder. Buhar Banyosu Sauna Türk Hamamı Spor Aletleri

[close]

p. 3

Yalburt Hitit Su Anıtı Pir Hüseyin Bey Cami (Ulu Cami) llgın'ın yaklaşık 23km kuzeydoğusunda bulunan Yalburt Su Anıtı M.Ö. XIII. yıl Hitit İmparatorluğuna aittir. Sungurbey Türbesi Ilgın merkez çarşı içinde bulunan cami 1422 yılında Karamanoğulları döneminde Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey tarafından yaptırılmıştır. Zeminden 1,5 m aşağıdaki kaldı­ ğından halk tarafından Çukur Cami adıyla anılmaktadır. Redif Taburu Merkez Konağı Mahmuthisar mahallesinin 4km kuzeyinde Ilgın Ovasına hakim bir tepededir. Karamanoğulları döneminde1341 yılında inşa edilmiştir. Dediği Sultan Mescit ve Tekkesi Kurtuluş Savaşının kazanılmasında önemli yere sahip olan Ilgın Manevraları esnasında'da Karargah işleviylede hizmet veren bina 1893 yılında yapılmıştır. Günümüzde Müze olarak kullanılmaktadır. f i > m 1 y ı F V " i ■ ı ILGIN ÇAVUŞCUGOL llgın'ın 3 km kuzeybatı­ sında yer alır. ia y L j 4 1 u ı 1 BULCUK GOLETI llgın'ın 18 km güneyin­ de yer alan orman içi piknik ve mesire alanı. 1 ll_ _ |l Horosanda Ahmed Yesevi neslinden gelen Dediği Sultan'ın Tekke ve Mescidi 1180 yılında inşa edilmiştir. Beykonak Mahallesinin 1km güneydoğusunda yer alır. Şeyh Bedreddin (Sadeddin İsa Türbesi) KUM DÖKEN Ilgın - Beyşehir yolu üzerinde 25. km'de yer alan şifalı suyu olan orman içi piknik ve mesire alanı. GÜGGÜ PINARI Ilgın Yukarıçiğil mahalle­ sinin 2 km kuzeydoğusunda yer alan şifalı suyu olan orman için piknik ve mesire alanı. Ilgın ilçe merkezinin doğusundaki Ulu Mezarlığın güneyinde bulunan türbe 1286-87 yılında Sadeddin İsa tarafından yaptırılmıştır.

[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

Comments

no comments yet