Din producţia editorială românească a anului 1912 : titluri care atrag atenţia după o sută de ani

 

Embed or link this publication

Description

studiu bibliografic

Popular Pages


p. 1

Maria Buturugă Din producţia editorială românească a anului 1912 - titluri care atrag atenţia după o sută de ani - extras din „Revista română de istorie a cărţii”, nr. 9 / 2012, p. 124-144

[close]

p. 2[close]

p. 3

Această bibliografie, structurată tematic, se bazează pe informaţiile bibliografice extrase exclusiv din repertoriul Bibliografia Românească Modernă, volumele I-IV, Bucureşti, 1984-1996, reprezentând o selecţie din titlurile monografiilor româneşti publicate în anul 1912. Se remarcă titlurile care propun revalorizarea relaţiilor dintre românii din ţară şi cei din afara ţării, în special din zona balcanică, unde tocmai se aprinseseră spiritele în războiul cu turcii, dar şi relaţiile cu Basarabia, care împlinea o sută de ani de la despărţirea de România. Este anul morţii premature a lui I. L. Caragiale, dar şi un an prolific pentru activitatea editorială a lui Nicolae Iorga. Scena politică era dominată de Partidul Naţional Liberal. Se publică mult în domeniile militar, medical, agricol. Au loc congrese cu prilejul cărora se analizează situaţii de fapt şi se ridică numeroase probleme pentru care se caută în continuare rezolvări. Structurarea titlurilor din 1912 s-a făcut pe următoarele tematici: - vecinii noştri românii, aromânii, Bulgaria, Austro-Ungaria, Dobrogea, Basarabia - personalităţi evocate, Nicolae Iorga - scena politică - oraşul Bucureşti - domeniul educaţei - domeniul militar - matematică, astronomie, numismatică, arheologie, geologie - medicină - industrie, industria petrolului - agricultură, viticultură - texte literare, Maurice Maeterlinck, Eminescu, viaţa teatrală - congrese - alte titluri interesante

[close]

p. 4

vecinii noştri... românii BRM 47067. Cu cine ne putem uni / Al. M. Popescu. Turnu-Severin, 1912. 15 p. BRM 706. Importanţa românilor de peste hotare pentru Regatul României / Victor Albini. PiatraNeamţ, 1912. 29 p. BRM 5798. Relations des Roumains avec les Serbes, les Bulgares, les Grecs et la Croatie en liaison avec la question macédo-roumaine / Ilie Bărbulescu. Iaşi, 1912. 369 p. aromânii (sau macedo-români) BRM 43573. Aromânii din punct de vedere istoric-cultural / P. Papahagi. Bucureşti, 1912. 16 p. BRM 43577. Din trecutul cultural al aromânilor / P. Papahagi. Bucureşti, 1912. 36 p. BRM 9176. Per l'idea macedo-romena / C. Burileanu. Roma, 1912. 168 p. Bulgaria BRM 21393. Discurs relativ la convenţiunea de delimitare a fruntariei fluviale dintre România şi Bulgaria / Zamfir Filotti. Ed. II. Galaţi, 1912. 27 p. BRM 36158. Memoriu pentru verificarea liniei de frontieră dintre Regatul Român şi Imperiul Austro-Ungar. Râmnicu-Vâlcea, 1912. 31 p.

[close]

p. 5

Austro-Ungaria BRM 23826. Cum s'ar putea asigura viitorul şcoalei româneşti din Ungaria / O. Ghibu. Arad, 1912. 21 p. BRM 28930. Dezbinările Românilor din Ungaria / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 13 p. BRM 15614. Însemnări asupra învăţământului popular românesc din Transilvania şi Ungaria / Fl. Cristescu. Bucureşti, 1912. 31 p. Dobrogea BRM 31195. Deposedările pământurilor din Dobrogea / I. N. Lahovari. Bucureşti, 1912. 118 p. BRM 3561. Quadrilaterul dobrogean / B. G. Assan. Bucureşti, 1912. 64 p. Basarabia BRM 5212. Basarabia / editor M. N. Pacu. Bucureşti, 1912. 68 p. BRM 72714. Centenarul răpirii Basarabiei / A. D. Xenopol. Iaşi, 1912. 16 p. BRM 39413. Cântece basarabene / D. C. Moruzi. Iaşi, 1912. 16 p. BRM 28935. Din ţinuturile pierdute / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 78 p. BRM 11159. O sută de ani de robie / P. Cazacu. Iaşi, 1912. 21 p. BRM 29094. Pagini despre Basarabia de astăzi / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 113 p. BRM 39817. Pentru Basarabia / D. Munteanu-Râmnic. Ploeşti, 1912. 136 p. BRM 39417. Pribegi în ţară răpită / D. C. Moruzi. Iaşi, 1912. 408 p.

[close]

p. 6

Personalităţile evocate BRM 26386. Albarran şi operele lui / P. Herescu. Bucureşti, 1912. 16 p. BRM 37068. Caragiale. Omul şi Opera / Octav Minar. Iaşi, 1912. 64 p. BRM 45549. Comemorarea lui Costache Negri la Galaţi / P. D. Petrovici şi Gh. N. MunteanuBârlad. Galaţi, 1912. 103 p. BRM 28979. Gheorghe Asachi ca tipograf şi editor / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 25 p. BRM 45763. Jean Jacques Rousseau, ideile sale pedagogice şi critica acestora / P. Pipoş. Arad, 1912. 66 p. Cuza Vodă BRM 46744. Cuza Vodă / C. Fulger. Bucureşti, 1912. 576 p. BRM 23049. Cuza-Vodă / C. Georgescu. Târgovişte, 1912. 43 p. BRM 43151. Cuza Vodă / C. Palade. Iaşi, 1912. 38 p. BRM 16067. Cuza-Vodă. Alegerea, faptele şi răsturnarea lui. Bucureşti, 1912. 160 p. Reeditare 1912. BRM 41722. Cuza-Vodă şi Biserica Română / Gh. V. Niculescu. Râmnicu-Vâlcea, 1912. 46 p. BRM 49425. Închinare lui Cuza-Vodă / N. Pruşanu. Ploieşti, 1912. 32 p. BRM 72962. 24 Ianuarie / C. D. Zaharia. Vălenii de Munte, 1912. 24 p. Nicolae Densusianu BRM 1584. Activitatea istorică a lui Nic. Densusianu / Al. Lăpedatu. Bucureşti, 1912. 63 p. BRM 29680. Nic. Densuşianu - viaţa şi opera sa / C. I. Istrati. Bucureşti, 1912. 100 p. Henri Poincaré BRM 8135. Henri Poincaré / Gh. Bratu. Iaşi, 1912. 13 p. BRM 25898. Henri Poincaré / S. Haret. Bucureşti. 1912. 11 p.

[close]

p. 7

Nicolae Iorga BRM 28882. Câteva ştiri nouă privitoare la Istoria Românilor / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 23 p. BRM 28870. Chestiunea Rinului / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 272 p. BRM 28895. Contribuţii la Istoria Bisericii noastre / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 35 p. BRM 29033. Însemnătatea ţinuturilor de peste Prut pentru istoria românilor şi pentru folclorul românesc / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 12 p. BRM 29050. Mănăstirea Hurezului / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 79 p. BRM 29051. Mănăstirea Neamţului / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 91 p. BRM 29082. Un ofiţer român în oastea lui Carol al XII-lea / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 5 p. BRM 29107. Plângerea lui Joan Sandu Sturza Vodă împotriva sudiţilor străini în Moldova / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 11 p. BRM 29110. Politica Austriei faţă de Unire / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 30 p. BRM 29117. Portul popular românesc / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 31 p. BRM 29147. România, vecinii săi şi chestiunea Orientului / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 254 p. BRM 29150. Les Roumains et le nouvel état de choses en Orient / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 19 p. BRM 29156. Să părăsim ortodoxia? / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 34 p. BRM 29160. Scrisori Domneşti / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 214 p. BRM 29212. Trei drame / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 297 p. BRM 29213. Trei lecţii de istorie despre însemnătatea Românilor în istoria universală / N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1912. 49 p.

[close]

p. 8

Scena politică BRM 30562. Descreşterea voluntară a populaţiunii noastre şi mijloace de îndreptare / I. Kiriac. Bucureşti, 1912. 86 p. BRM 35930. Europa şi chestia Orientului / G. Meitani. Bucureşti, 1912. 20 p. BRM 8524. În Chestia Reformei Electorale / N. Brânzeu. Piteşti, 1912. 48 p. BRM 6354. Legea pentru descentralizarea administrativă / M. D. Berlescu, N. N. Săveanu, A. Teodorescu. Bucureşti, 1912. 96 p. BRM 8850. Monografia electorală a judeţului Brăila 1866-1911 / V. Budescu. Brăila, 1912. 43 p. BRM 6356. Pentru reforma electorală / M. D. Berlescu, Bucureşti, 1912. 106 p. BRM 441. Problema educaţiunii populare şi activitatea extraşcolară / Gh. Adamescu. Bucureşti, 1912. 62 p. BRM 15406. Politica economică şi financiară a partidelor noastre de guvernământ / G. D. Creangă. Bucureşti, 1912. 57 p. BRM 6358. Studiu de legislaţiune electorală comparată / M. D. Berlescu. Bucureşti, 1912. 106 p. Oraşul Bucureşti BRM 36761. Colecţiune de legi şi regulamente usuale cu diferite decizii şi aprobări speciale, privitoare la comuna Bucureşti / C. G. Mihăiescu şi P. G. Bucoveanu. Bucureşti, 1912. 398 p. BRM 11746. Clădirea palatului comunal din Bucureşti / Sp. Cegăneanu. Bucureşti, 1912. 19 p. BRM 4486. Descentralizarea administrativă comunală a Oraşului Bucureşti / Al. C. Bacaloglu. Bucureşti, 1912. 40 p. BRM 2667. Inconstituţionalitatea legei din 18 Decembrie 1911 asupra tramvaielor Comunei Bucureşti / M. Antonescu. Bucureşti, 1912. 67 p.

[close]

p. 9

domeniul educaţei BRM 27625. Carte de aritmetică, pentru clasa I-a primară urbană / Gh. Ioan şi C. Nazare. Galaţi, 1911-1912. 80 p. BRM 27626. Carte de aritmetică, pentru clasa II-a primară urbană / Gh. Ioan şi C. Nazare. Galaţi, 1911-1912. 77 p. BRM 27627. Carte de aritmetică, pentru clasa III-a primară urbană / Gh. Ioan şi C. Nazare. Galaţi, 1911-1912. 100 p. BRM 27628. Carte de aritmetică, pentru clasa IV-a primară urbană / Gh. Ioan şi C. Nazare. Galaţi, 1911-1912. 106 p. BRM 27629. Carte de aritmetică, pentru divizia I-a rurală / Gh. Ioan şi C. Nazare. Galaţi, 19111912. 37 p. BRM 27630. Carte de aritmetică, pentru Divizia II-a rurală, anul I şi II / Gh. Ioan şi C. Nazare. Galaţi, 1911-1912. 118 p. BRM 27631. Carte de aritmetică, pentru Divizia III-a rurală / Gh. Ioan şi C. Nazare. Galaţi, 19111912. 204 p. BRM 23814. Evoluţie şi Educaţie / I. Ghibănescu. Bucureşti, 1912. 30 p. BRM 27635. Exerciţii de gramatică şi compuneri, pentru clasa III primară urbană / Gh. Ioan, C. Popovici şi C. Petrescu. Galaţi, 1911-1912. 92 p. BRM 27637. Exerciţii de gramatică şi compuneri, pentru clasa IV primară urbană / Gh. Ioan, C. Petrescu şi C. Popovici. Galaţi, 1911-1912. 105 p. BRM 27640. Exerciţii de gramatică şi compuneri, pentru Divizia III rurală, anul I şi II / Gh. Ioan, C. Petrescu şi C. Popovici. Galaţi, 1911-1912. 151 p. BRM 27643. Exerciţii de gramatică şi compuneri, pentru divizia III-a rurală, anul al II-lea / Gh. Ioan, C. Petrescu şi C. Popovici. Galaţi, 1912-1913. 83 p. BRM 27749. Învăţământul profesional în străinătate / R. Ionaşcu. Iaşi, 1912. 385 p. BRM 29062. Nevoia reînnoirii cunoştinţelor istorice în învăţământul secundar / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 43 p.

[close]

p. 10

domeniul militar BRM 20947. Amintiri din răsboiul ruso-româno-turc din 1877-1878 / Al. M. Fălcoianu. Bucureşti, 1912. 90 p. BRM 25786. Cariera militară / George V. Haneş. Bucureşti, 1912. 79 p. BRM 15341. Despre istoria armatei române. Bucureşti, 1912. 76 p. BRM 15340. Despre istoria armatei române / G. Crăinicianu. Bucureşti, 1912. 63 p. BRM 38154. Legea de Organizare şi regulamente ale serviciului sanitar al armatei. Bucureşti, 1912. 241 p. BRM 2201. Marşul infanteriei care atacă / M. Andriot. Buzău, 1912. 20 p. BRM 29054. Mediul moral şi virtuţile ostăşeşti / N. Iorga. Bucureşti, 1912. 24 p. BRM 1044. Necesitatea unei noi legi de recrutare / N. Alevra. Bucureşti, 1912. 21 p. BRM 7808. Ofensiva strategică ruso-română în campania din 1877-78 / E. Boteanu. TurnuSeverin, 1912. 13 p. BRM 27085. Ordinele cu caracter permanent / Al. Iarca. Craiova, 1912. 102 p. BRM 15300. Strategia în manevrele imperiale germane din 1912 / C. Crăinicianu. Bucureşti, 1912. 50 p. BRM 2398. Studiu critic al antegardelor tactice şi antegardelor strategice / P. Angelescu. Bucureşti, 1912. 174 p. BRM 23367. Tragerile artileriei de câmp în Armata austro-ungară / V. Geormăneanu. Bucureşti, 1912. 24 p.

[close]

p. 11

matematică BRM 69656. L'enseignement mathématique en Roumanie / G. Ţiţeica. Bucarest, 1912. 16 p. BRM 69676. Sur les réseaux conjugués à invariants égaux d'une quadrique / G. Ţiţeica. Paris, 1912. 10 p. BRM 69679. Sur les réseaux dérivés / G. Ţiţeica. Bucarest, 1913. 4 p. BRM 69683. Sur les surfaces isothermiques / G. Ţiţeica. Cambridge, 1912. 5 p. BRM 31237. Introduction à la Théorie des équations intégrales / T. Lalescu. Paris, 1912. 152 p. BRM 683. Studiul unor funcţiuni periodice care admit o formulă de adiţiune raţională în raport cu ele însăşi / V. Alaci. Bucureşti, 1912. 24 p. BRM 682. Sâmburii simetrici strâmbi şi aplicaţiile lor la ecuaţiile diferenţiale de ordin al 3-lea / V. Alaci. Bucureşti, 1912. 16 p. BRM 6752. Proprietăţi ale triunghiului în legătură cu cercul lui Taylor / N. Blaha. Botoşani, 1912. 16 p. astronomie BRM 25905. Pata cea mare roşie de pe planeta Jupiter / Spiru C. Haret. Bucureşti, 1912. 3 p. BRM 14527. Mărimea aştrilor la orizont / I. Corbu. Bucureşti, 1912. 5 p. BRM 2265. Observaţiuni astronomice. Planeta Venus în 1911 / Victor Anestin. Bucureşti, 1912. 10 p. BRM 2250. Cometele, eclipsele şi bolizii ce s'au observat în România între 1386 şi 1863 / Victor Anestin. Bucureşti, 1912. 23 p. BRM 2255. Eclipsele sau Întunecimile de Soare şi de Lună / Victor Anestin. Bucureşti, 1912. 31 p. BRM 2267. Povestea cerului / Victor Anestin. Bucureşti, 1912. 95 p. BRM 2272. Romanul Cerului. Astronomie pentru toţi / Victor Anestin. Bucureşti, 1912. 160 p. numismatică, arheologie, geologie BRM 41130. Greutăţi antice din Dobrogea / R. Netzhammer. Bucureşti, 1912. 12 p. BRM 41113. Ce-mi povestesc Monetele mele din Tomis / R. Netzhammer. Bucureşti, 1912. 20 p. BRM 41114. Ceva nou despre Istros / R. Netzhammer. Bucureşti, 1912. 8 p. BRM 29647. Comunicări arheologice / C. I. Istrati. Bucureşti, 1912. 13 p. BRM 39937. Studii de geografie fizică în Dobrogea de Nord / G. Munteanu Murgoci. Bucureşti, 1912. 40 p. BRM 33636. Asupra extensiunei numuliticului în Dobrogea / G. Macovei. Bucureşti, 1912. 10 p.

[close]

p. 12

medicină BRM 4050. Anatomie şi mica chirurgie / A. A. Babeş şi A. C. Borcescu. Bucureşti, 1912. 160 p. BRM 44208. Din istoria doctrinelor medicale / D. Em. Paulian. Bucureşti, 1912. 18 p. BRM 30524. Noţiuni de medicină şi farmacie populară / C. Kernbach. Bucureşti, 1912. 375 p. BRM 2428. Dare de seamă asupra activităţii Secţiei chirurgicale a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi / P. Anghel. Iaşi, 1912. 41 p. BRM 2315. Întrebuinţarea stovainei ca anestezic pe cale rachidiana / C. Angelescu şi N. Atanasescu. Bucureşti, 1912. 12 p. BRM 2331. Amintiri din activitatea mea ca medic al oraşului Buzău / G. Angelescu. Buzău, 1912. 56 p. BRM 42448. Ce mi-a spus unchiul meu, doctorul, despre chestiunile sexuale / Max Oker-Blom. Bucureşti, 1912. 40 p. BRM 4215. Rapport sur la rage / V. Babeş. Paris, 1912. 11 p. BRM 4283. Traité de la rage / V. Babeş. Paris, 1912. 677 p. BRM 43301. Vaccinaţiunea antitifică / V. Panaitescu. Bucureşti, 1912. 16 p. BRM 35545. Mijloace şi măsuri noui pentru Apărarea populaţiunei Capitalei contra epidemiilor de febră tifoidă şi alte epidemii / N. Măldărescu. Bucureşti, 1912. 13 p. BRM 42900. Instrucţiuni relative la practicarea dezinfecţiilor în bolile contagioase / C. Gh. Orleanu. Bucureşti, 1912. 23 p. BRM 67370. Despre acidul salicilic / C. Şumuleanu. Vălenii-de-Munte, 1912. 50 p. BRM 14380. Sull’incompatibilità di alcuni medicamenti / N. Conta. Napoli, 1912. 14 p. BRM 49712. Acţiunea apelor minerale din Olăneşti (Vâlcea) şi rezultatele obţinute în boalele de femei / I. Puţurianu. Râmnicu-Vâlcea, 1912. 47 p. BRM 49716. Consideraţiuni clinice asupra artritismului, gutei şi reumatismului şi tratamentul lor hidromineral prin apele din Olăneşti / I. Puţurianu. Târgu-Jiu, 1912. 66 p. BRM 5715. Apele minerale de la Slănic (Moldova) / G. Băltăceanu. Bucureşti, 1912. 150 p. BRM 66438. Izvorul cu apă minerală Mihai Bravul com. Pietroşiţa (Dâmboviţa) / Al. ŞaabnerTuduri. 1912. BRM 37800. Lege pentru scutirea pe timp de 10 ani de orice dări către Stat, judeţ, comună, etc. a clădirilor în fiinţă sau a celor ce se vor construi în staţiunea balneară Tekirghiol. Bucureşti, 1912. 7 p. BRM 46267. Isvorul de apă minerală Dorna / I. Polizu. Bucureşti, 1912. 12 p. BRM 25497. Călăuza locurilor de băi şi de odihnă din România / F. Grünfeld. Bucureşti, 1912. 208 p. BRM 29638. O carte puţin cunoscută despre apele minerale ale Valahiei / C. I. Istrati. Bucureşti, 1912. 4 p.

[close]

p. 13

industrie BRM 49284. Proiectul de lege al guvernului pentru încurajarea industriei. Bucureşti, 1912. 24 p. BRM 37790. Lege pentru încurajarea industriei naţionale. Bucureşti, 1912. 16 p. BRM 37793. Loi sur l'encouragement de l'Industrie Nationale. Bucarest, 1912. 46 p. BRM 27550. Instrucţiuni privitoare la aplicarea legii pentru încurajarea industriei naţionale. Bucureşti, 1912. 7 p. BRM 37791. Lege pentru încurajarea industriei naţionale. Constanţa, 1912. 51 p. BRM 38519. Desbateri asupra Legei pentru încurajarea Industriei Naţionale / G. G. Mironescu. Bucureşti, 1912. 46 p. BRM 43167. Discurs pronunţat în Senat cu ocazia discuţiei din 9 martie 1912 / C. D. Pallade. Brăila, 1912. 29 p. BRM 11922. Discursul d-lui dr. Ştefan Cerkez rostit în şedinţa Senatului din 8 februarie 1912. Bucureşti, 1912. 16 p. BRM 24122. Discursul rostit de d-l George Gianni, în şedinţa de la 26 ianuarie 1912. Bucureşti, 1912. 32 p. BRM 26101. Legea pentru încurajarea industriei naţionale / C. Hălăceanu. Bucureşti, 1912. 21 p. BRM 26102. Observaţiuni asupra proiectului de lege industrială / C. Hălăceanu. Bucureşti, 1912. 57 p. BRM 15036. Încurajarea industriei naţionale / E. Costinescu. Bucureşti, 1912. 56 p. BRM 45067. Istoricul Industriei şi Comerţului din România / C. M. Petrescu. Bucureşti, 1912. 27 p., 78 pl. industria petrolului BRM 36658. Conductele de petrol Băicoi-Constanţa / E. S. Miclescu. Bucureşti, 1912. 14 p. BRM 24538. Exportul petroleului prin Constanţa în legătură cu legea pentru încurajarea industriei naţionale şi construirei unei conducte Băicoi-Constanţa / E. Goliger. Constanţa, 1912. 11 p. BRM 14237. Memoriu justificativ pentru stabilirea profilului în lung al conductelor de petrol Băicoi-Constanţa / T. Constantinescu. Bucureşti, 1912. 31 p. BRM 20319. Sur l'origine du pétrole / C. Engler şi E. Severin. S.l., 1912. 7 p. BRM 35067. Legea pentru Regularea şi Consolidarea drepturilor de a exploata petrolul şi ozocherita pe proprietăţile particulare / N. G. Marinescu. Bucureşti, 1912. 210 p. BRM 37608. Colecţia legilor pentru taxa de consumaţie asupra zaharurilor, zahărului denaturat, taxa de consumaţie asupra petrolului şi pentru împărţirea consumului total de petrol lampant între distileriile din ţară. Bucureşti. 1912. 55 p. BRM 19824. L'industrie du pétrole en Roumanie / L. Edeleanu. Bucarest, 1912. 28 p. BRM 49675. L'industrie du pétrole en Roumanie / V. Puşcariu. Bucarest, 1912. 26, 37 p. BRM 39601. L'industrie du pétrole en Roumanie / L. Mrazec. Bucarest, 1912. 79 p. BRM 22231. L'industrie du pétrole en Roumanie / C. A. Fundăţeanu. Paris, 1912. 152 p.

[close]

p. 14

agricultură BRM 25154. Sur la politique agraire en Roumanie / C. Grigoresco. Paris, 1912. 213 p. BRM 28532. Discurs / M. Ionescu-Călineşti. Bucureşti, 1912. 32 p. BRM 24123. Interpelare / G. Gr. Gianni. Bucureşti, 1912. 37 p. BRM 27557. Introducerea irigaţiilor în România şi aranjarea marilor canale pentru navigaţie. Bucureşti, 1912. 54 p. BRM 5499. Problema rectificării râurilor, drenagiului şi irigaţiilor în raport cu politica noastră agrară / C. I. Băicoianu. Bucureşti, 1912. 8 p. BRM 34396. Industria laptelui / C. Mantu. Bucureşti, 1912. 52 p. BRM 9459. Organizarea eficace şi extensiunea controlului laptelui şi a derivatelor sale / D. Buzenchi. Bucureşti, 1912. 10 p. BRM 29378. Examenul bacteriologic al laptelui din consumaţia publică în oraşul Bucureşti / D. Isbăşescu. Bucureşti, 1912. 19 p. BRM 4808. Laptele din punct de vedere sanitar / Dumitru Banciu. Sibiu, 1912. 31 p. BRM 23094. Igiena şi controlul producţiei laptelui / C. I. Georgescu. Bucureşti, 1912. 22 p. BRM 21252. Laptele, industria şi derivatele sale / C. Filipescu. Bucureşti, 1912. 319 p. viticultură BRM 13848. Primul Congres Naţional de Viticultură şi Oenologie / Societatea Viticola din Iaşi. Iaşi, 1912. 6 p. BRM 15195. Durata viţelor altoite şi mijloacele de a o prelungi / G. Couderc. Iaşi, 1912. 35 p. BRM 72912. Îngrăşarea viilor / M. Zahareanu. Bucureşti, 1912. 32 p. BRM 32572. Carte instructivă pentru viticultura practică / C. C. Leonte. Focşani, 1912. 191 p. BRM 24989. Cultivarea viei, manuarea vinului, morburile şi vindecarea lor / D. D. Graur. Şimleul-Silvaniei, 1912. 278 p.

[close]

p. 15

texte literare BRM 610. Schiţe şi povestiri / I. Agârbiceanu. Orăştie, 1912. 310 p. BRM 595. Adevărata bogăţie sau Împăratul printre săteni / I. Agârbiceanu. Cluj, 1912. 16 p. BRM 608. Povestiri / I. Agârbiceanu. Bucureşti, 1912. 95 p. BRM 8319. Întuneric şi Lumină / I. Al. Brătescu-Voineşti. Iaşi, 1912. 213 p. BRM 33617. Flori sacre / Al. Macedonski. Bucureşti, 1912. 148 p. BRM 41964. Locotenentul / F. Gh. Niţescu. Râmnicu-Sărat, 1912. 368 p. BRM 42144. Descântece şi vrăji din popor / A. M. Nour. Turnu-Măgurele, 1912. 64 p. BRM 4554. Bianca Milesi e Giorgio Asaky / E. Bacaloglu. Roma, 1912. 23 p. BRM 36784. Beţia morţii / N. Mihăescu-Nigrim. Bucureşti, 1912. 24 p. BRM 36785. Cavalul fermecat / N. Mihăescu-Nigrim. Bucureşti, 1912. 176 p. BRM 36788. Din grozăviile Parisului / N. Mihăescu-Nigrim. Bucureşti, 1912. 164 p. BRM 36789. Doctrina vieţii unui nebun / N. Mihăescu-Nigrim. Bucureşti, 1912. 207 p. BRM 36791. Humorul englezesc / N. Mihăescu-Nigrim. Bucureşti, 1912. 56 p. BRM 36792. Ideal şi anarchie / N. Mihăescu-Nigrim. Bucureşti, 1912. 46 p. BRM 36797. Teoria supremaţiei / N. Mihăescu-Nigrim. Bucureşti, 1912. 73 p. Maurice Maeterlinck BRM 33732. Pasărea albastră / M. Maeterlinck. [191?]. BRM 33730. Oaspete nepoftit. Piesă într'un act / M. Maeterlinck. Bucureşti, 1912. 16 p. BRM 33724. Femeia şi Iubirea / M. Maeterlinck. Bucureşti, 1912. 16 p. BRM 33734. Steaua / M. Maeterlinck. Bucureşti, 1912. 31 p. BRM 33733. Sora Beatrice. Miracol în 3 acte / M. Maeterlinck. Bucureşti, 1913. 80 p. Eminescu BRM 37070. Cum a iubit Eminescu / O. Minar. Iaşi, 1912. 160 p. Ed. II, 176 p. BRM 34881. Postumele lui Eminescu / C. Marinescu. Bucureşti, 1912. 180 p. viaţa teatrală BRM 39041. O privire asupra evoluţiei artei dramatice / C. Moldovanu. Bucureşti, 1912. 16 p. BRM 34872. Teatru. Autorii şi artiştii noştrii / C. Marinescu şi G. Popescu. Bucureşti, 1912. 32 p. BRM 44938. Este mişcarea noastră teatrală un lux? / H. Petra-Petrescu. Braşov, 1912. 15 p. BRM 4473. Teatrul Naţional din Bucureşti / Ion C. Bacalbaşa. Bucureşti, 1912. 16 p.

[close]

Comments

no comments yet