De Palestijnse Stem, ed.7

 

Embed or link this publication

Description

De Palestijnse Stem

Popular Pages


p. 1

De Palestijnse Stem Jaargang 1 , nummer 7

[close]

p. 2

Hoofdredactie: Henny A.J. Kreeft pg.9. Luidt Hebron het begin van het einde in? (Engelbert Luitsz) Eindredactie: Team Palestijnse Stem Grafische Vormgeving: KhamakarPress Persbureau email: info@khamakarpress.com telefoon: 06 - 49400851 1 Jaargang 1 - nummer 7 - januari 2016 Inhoud pg. 1. Colofon pg. 2. Voorwoord pg. 3. Overzicht september 2015 pg. 5. Overzicht oktober 2015 pg. 7. De Palestina Papers - deel 13: De Derde Intifada pg.11. Overzicht november 2015 pg.13. Overzicht december 2015 pg.15. De Palestina Papers - deel 14: Staatsterrorisme. Niets minder. Wel meer. pg.17. Diensthond of bijthond: Nederland hoofdelijk aansprakelijk Dit is een uitgave van KhamakarPress September Januari 2016 2014 nummer nummer 7 1

[close]

p. 3

Het jaar 2015 voor Palestina, deel III Dit is het laatste deel van het drieluik over een terugblik op 2015, het leven in Palestina. In 2015 zijn vele aanslagen gepleegd tegen Palestijnse burgers, waaraan de Nederlandse mid-stream media erg weinig aandacht hebben geschonken. Natuurlijk kan met een achttal foto’s per maand nauwelijks een indruk worden gegeven over de pijn van de Palestijnen, het dagelijkse leven, de executies van de Palestijnse jongeren, de annexatie van de Palestijnse gronden, de vernietiging van Palestijnse huizen en de verdrijving van Palestijnen van hun eigen gebied, maar De Palestijnse Stem wil hiertoe toch een poging doen. In het nieuwe jaar wil De Palestijnse Stem de stem van de Palestijnen wederom gaan verwoorden en gaan trachten met artikelen te komen, eigen artikelen en artikelen van schrijvers en organisatie uit Nederland, Europa, maar vooral uit Palestina. Momenteel wordt er gesproken met Palestijnen die hun verhaal kwijt willen aan Europa, de Nederlandse media en de Nederlandse politici. Voor meer nieuws, meer artikelen en meer foto’s kunt u terecht op de sites van de verschillende internationale media en tevens op de site www.khamakarpress.com. Dit is tevens een oproep aan individuele personen en organisaties die nieuws over en van Palestina willen brengen, om dit nieuws te mailen naar info@khamakarpress.com, zodat het meegekomen kan worden in een van de volgende edities. Veel leesplezier en denk aan onze broeders en zusters in Palestina. Mag 2016 eindelijk eens het goede nieuws brengen, nieuws dat de bezetting wordt opgeheven en dat de Palestijnen hun eigen land weer terug krijgen met grenzen van pre-1967. Henny A.J. Kreeft Wees een Ambassadeur voor een Vrij Palestina Hoofdredacteur De Palestijnse Stem Dit is een uitgave van KhamakarPress Januari 2016 nummer 7 Voorwoord 2

[close]

p. 4

September 2015 Het levend verbranden van Palestijnse kinderen en de religieuze wortels!! Israëlische troepen arresteren ouders van jongen die afgetuigd werd door IDF-soldaat IOF valt Palestijnse vrouw aan, arresteren 8 herders in Nablus VN: ‘Gaza kan onbewoonbaar zijn in 2020’ 3 3 Januari 2016 nummer 7

[close]

p. 5

Israëlische troepen verwonden en arresteren Palestijnse jongen Israël verbiedt journalisten van het uiten van meningen in nieuwsuitzendingen Israëlische bezetters arresteren 39 Palestijnse arbeiders Israëlische troepen vallen Palestijnse kinderen aan in al-Khalil (Hebron) Januari 2016 nummer 7 4 4

[close]

p. 6

Oktober 2015 Israël viel Gaza bijna 700 keer aan dit jaar! Israëlische kolonisten vallen iconische moskee in Jaffa aan Israëlische fascistische brutaliteit Foto: Israëlische undercoveragent schiet Palestijnse jongere van dichtbij 5 5 September Januari 2016 2014 nummer nummer 71

[close]

p. 7

Een Palestijnse dode, 288 gewonden bij Israëlische aanvallen 6 Palestijnen gedood door Israëlische schoten bij grens van Gaza Hebron woedend tegen etnische zuivering van jeugd bij begrafenis van vijf jonge martelaren Israëlische troepen doden Palestijnse jongere in Jenin Januari 2016 nummer 7 6 6

[close]

p. 8

De Palestina Papers Mahmoud Abbas waarschuwt de wereldleiders over de rellen in en rond de Al-Aqsa, maar heeft ondertussen niet in de gaten dat hij mogelijk zelf de ontsteker zal zijn of misschien al geweest is van de Derde Intifada, die op het punt staat van uitbreken. De twee eerdere Intifada’s waren een reactie als verzet tegen respectievelijk de zionistische bezetters en tegen de niet ingeloste verwachtingen van het Oslo-akkoord. De Eerste Intifada (1987-1993) In december 1987 brak een ongecoördineerde uitbarsting van geweld en volksprotest los tegen de Israëlische aanwezigheid in de Westelijke Jordaanoever en haar kolonisatiepolitiek. “Dit protest werd, naast gewelddadig verzet zoals het gooien van stenen en molotovcocktails, tevens gekenmerkt door algemene stakingen, burgerlijke ongehoorzaamheidsacties, het weigeren van het betalen van door Israël opgelegde belastingen, politieke graffiti, het oprichten van een ondergronds scholennetwerk (na het uitbreken van de Eerste Intifada beval de Israëlische regering het sluiten van alle Palestijnse scholen) en het boycotten van Israëlische producten.” (info Wikipedia). Dit werd de Eerste Intifada genoemd, waarbij na de uitbarsting verschillende acties werden gecoördineerd door het Verenigd Leiderschap van de Intifada, dat een overkoepelend orgaan was van vier partijen, te weten Fatah, PFLP, DFLP en PPP, die actief waren in de Palestijnse bezette gebieden. De PLO was niet onmiddellijk betrokken daar ze zich in Tunis bevond. Er waren aanvallen met molotovcocktails (3600), handgranaten (100) en geweren en/of explosieven (600). Meer dan 1100 Palestijnen werden gedood door de zionistische bezetters en nog eens een duizend door Palestijnen vanwege vermeende collaboratie. Aangezien in 1990 de meeste leden van het Verenigd Leiderschap van de Intifada waren gearresteerd, ging de Eerste Intifada als een nachtkaars uit. Tweede Intifada (2000-2005) Het Oslo-proces maakte de verwachtingen van de Palestijnen niet waar, waardoor de woede weer oplaaide. De verwachtingen - verbetering van de leefomstandigheden, veiligheid, vrede en vrijheid - gekoppeld aan het feit dat de bezetter nog steeds het bestuur in handen had, dat het aantal kolonisten verdubbeld was tot 400.000 en dat de economische situatie nog slechter was dan vóór 1987, gaf weer genoeg voedingsbodem voor de volgende Intifada. Er was slechts één vonk voor nodig om de acties te starten. Die vonk kwam in de vorm van Ariël Sharon, die, omringd door honderden zionistische soldaten, de Tempelberg bezocht, de plaats waar ook de Al-Aqsa staat. Het resultaat was dat er massale demonstraties en geweldsuitbarstingen uitbraken. In de periode van de Tweede Intifada, 29 september 2000 tot en met 30 juli vonden meer dan 3300 Palestijnen de dood en werden vele tienduizenden gewond, waarvan een aantal invalide is gebleven. Deel 13: De Derde Intifada De schuld voor de uitbraak zou bij Sharon en zijn bezoek aan de Tempelberg gelegd worden, maar de aanleiding was eigenlijk het feit dat Yasser Arafat de vredesplannen afwees in de zomer van 2000. De PLO ontkende dat de Intifada was gepland, wat weer tegen gesproken werd door een Palestijnse minister uit de rijen van de PLO, maar gaf wel aan dat de spanningen door het mislukken van de topontmoeting waren opgelopen. Wat gaat er komen? Wikipedia gaf in haar beschrijving over de Intifada aan dat de Derde Intifada reeds was begonnen in 2004 toen met name de Palestijnse jongeren van zich lieten horen, beter gezegd, lieten zien, toen ze de aanvallen op de bewoners van de illegale nederzettingen uitvoerden door ze te bekogelen met stenen. Of dit het begin is van de Derde Intifada valt te betwijfelen, maar het kan wel een start zijn voor weer een nieuwe Intifada. Maar de tegenstanders laten ook van zich spreken; zou het uitlokking kunnen zijn? Op de site www.christenenvoorisrael.nl wordt een artikel op 21 oktober 2013 gewijd aan de nieuwe Intifada: “Palestijnen sturen opnieuw aan op Intifada”. Een gedeelte uit het artikel : “De toename in terreur na de start van vredesbesprekingen is een bijna klassiek patroon geworden. Het gebeurde voor en na de ondertekening van de Oslo-akkoorden en later na de besprekingen op Camp David over een definitief vredesakkoord in 2000 toen Arafat de Tweede Intifada begon. Die vonk kwam in de vorm van Ariel Sharon, die, omringd door honderden zionistische soldaten, de Tempelberg bezocht, de plaats waar ook de Al-Aqsa staat 7 7 7 Januari 2016 nummer 7

[close]

p. 9

Waar heb ik dat meer gezien? Een president die voor acht miljoen pond een nieuw paleis laat bouwen (het is nog niet klaar), terwijl Palestijnen in Gaza nog niet eens een dak boven het hoofd hebben. Waar doet zo iemand het van en zou hij nog meer spaarcentjes op een zionistische bank of in Europa hebben? Micha de Winter schreef op 21 november 2014 in het blad van de Universiteit van Utrecht een column en hij eindigde met de woorden: “Er is veel onderzoek dat laat zien dat het erg onverstandig is om motieven van jongeren te ontkennen, en hun gedrag uit zijn context te halen. Het gevolg hiervan is dat kinderen al van jongs af aan mee krijgen dat er geen plaats is voor hun opvattingen, belangen en frustraties. Op deze manier is er sprake van een selffulfilling prophecy: uit angst voor terrorisme wordt verdere radicalisering gecreëerd. Opvallend vond ik overigens dat veel van mijn eigen familieleden in Israël geen flauw benul bleken te hebben van de praktijken waarover ik ze vertelde. De Israëlische pers, met uitzondering van een krant als Ha’aretz, schrijft er nauwelijks over en ook de Israëlische televisie zwijgt vooral over deze pijnlijke praktijken. Vanuit een sociaal-pedagogisch en politiek perspectief is het van het allergrootste belang om jonge mensen een ‘stem’ te geven, of anders gezegd: serieus te nemen wat hen bezighoudt en raakt. Dat is voor elk kind en voor elke jongere van belang in het kader van de ontwikkeling van een sociale en persoonlijke identiteit. Maar extra van belang is dit nog eens voor een jonge generatie die opgroeit in een sfeer van sociale en politieke spanningen en het daarmee samenhangende geweld. Gedrag dat in de ogen van een deel van de Israëlische publieke opinie en de politiek verstorend, gevaarlijk en schijnbaar zinloos is neemt, zoals we op dit moment weer kunnen zien, steeds extremistischer en gewelddadiger vormen aan wanneer de boodschap achter dat gedrag glashard genegeerd of zelfs ontkend wordt. Dat is vrijwel vragen om een Derde Intifada.” Ook nu zijn er aanwijzingen dat Palestijnse leiders aansturen op een derde Intifada. Hamas leider Khaled Mashal sprak vorige week met de Turkse premier Erdogan over een nieuwe Intifada en Hamaspremier Haniyeh riep afgelopen zaterdag Arabieren en moslims op om zich voor te bereiden op de ‘grote Al Aqsa Intifada’. Op de Facebookpagina van Fatah werden recentelijk berichten geplaatst waarin werd herhaald dat alle vormen van ‘strijd’ nodig zijn om tot de vorming van een Palestijnse staat te komen. Uit illustraties die erbij werden geplaatst blijkt dat het om drie vormen van strijd gaat: diplomatie, stenen gooien en gewapend verzet.” Volgens de schrijver van dit artikel komt de terreur dus van de Palestijnen, terwijl de zionisten al het recht hebben om kinderen te vermoorden; zelfs een jongetje van 18 maanden levend te verbranden en een meisje van 18 jaar in koelen bloede te vermoorden. En dan nog durven te beweren dat de terreur van de Palestijnen komt ? Wat een hypocrisie! Derde Intifada De redenen van het begin van de Eerste Intifada - aanwezigheid van de zionistische bezetter in de Westelijke Jordaanoever en de bijbehorende kolonisatiepolitiek - zijn nog steeds aanwezig. Ook de aanleidingen voor de Tweede Intifada zijn nog duidelijk aanwezig. Alles bij elkaar opgeteld, kan de Derde Intifada niet ver weg meer zijn. Maar er zijn nog veel meer punten aan toegevoegd: het vermoorden van onschuldige kinderen, vaak in koelen bloede, het onteigenen van Palestijns land, het vernietigen van Palestijnse olijfgaarden, de onbeschofte hit-and-ride aanvallen van de bewoners van illegale nederzettingen en zo kan de lijst nog verder geschreven worden. Maar het belangrijkste punt is volgens mij de houding van de Palestijnse Autoriteit en met name die van president Abbas. Deze laatste laat geen mogelijkheid voorbij gaan om Hamas en Gaza aan te vallen. Zijn eigen mensen, zijn eigen volk. Henny A.J. Kreeft KhamakarPress Dat is vrijwel vragen om een Derde Intifada Januari 2016 nummer 7 8 8

[close]

p. 10

Luidt Hebron het begin van het einde in? Vanmorgen werd een populair Palestijns radiostation in Hebron het slachtoffer van een Israëlische inval. De zender werd uit de lucht gehaald en de apparatuur werd gestolen of vernield. Het compleet isoleren van deze wijk en het verwijderen van communicatiemiddelen, journalisten en activisten doet het ergste vrezen. Toen in 1994 Palestijnen daar het slachtoffer werden van een joodse massamoordenaar probeerde Israël ook gebruik te maken van de onrust door alle Palestijnen te registreren. Die weigerden echter hun medewerking, waarna er een uitgaansverbod kwam dat zes maanden duurde. Palestijnen kregen slechts enkele uren per week de gelegenheid om boodschappen te doen. En dit blijf ik tot vervelens toe herhalen: niet vanwege een aanslag dóór Palestijnen, maar vanwege een aanslag óp Palestijnen! Zelfs al worden de Palestijnen in hun getto verder met rust gelaten, dan is nog steeds elk normaal leven onmogelijk geworden. De talloze roadblocks en checkpoints belemmeren medische zorg, onderwijs en bewegingsvrijheid. Maar aangezien we soortgelijke gettovorming ook in Oost-Jeruzalem zien lijkt ook dit onderdeel te zijn van een groter plan. Kennelijk heeft men in Israël genoeg van die Palestijnen die hun eigen vernedering en bezetting weigeren toe te juichen. Bezettingen kun je vergelijken en als we luisteren naar wat Radio Oranje in 1941 liet horen, wordt duidelijk dat alle elementen ook in Palestina aanwezig zijn: De nazi’s nemen er geen genoegen mee Nederland leeg te plunderen. Ze willen de geest van ons volk doden en zijn ziel roven. Zij vernietigen onze vrije organisaties. Onze vrije pers is opgeheven. Onze vrije radio is geketend. Ons ambtenarencorps wordt genazificeerd. Geforceerde registratie van Palestijnse inwoners van de wijk Tel Rumeida in Hebron. Het doel is drieledig: het fysiek afscheiden van een groep mensen van de rest van de samenleving; nog meer controle over de levens van de inwoners; het verwijderen van mensen die iets naar buiten kunnen brengen over wat zich daar afspeelt. Al decennia wordt het leven voor de Palestijnen in Hebron ondraaglijk gemaakt, maar ze blijven koppig zitten. De segregatie, de discriminatie, het geweld en het racisme ten spijt blijven ze vasthouden aan hun eigen plek, in de hoop op een toekomst waarin de mensheid weer bij zinnen komt. Hebron ligt in bezet Palestijns gebied en niet in Israël zoals nog wel eens in krantenartikelen staat vermeld. De wijk Tel Rumeida wordt momenteel helemaal afgesloten en iedereen wordt geregistreerd. Dat betekent dat een grote groep mensen uit de wijk zal verdwijnen, waaronder internationale activisten. Er wordt al bericht dat die activisten momenteel gearresteerd worden, waarna ze worden uitgewezen. De mensen die kunnen blijven, zitten dan letterlijk gevangen. Zoals een Palestijnse activist het beschrijft: Zionistische, fascistische bezettingstroepen vielen vanmorgen het kantoor van de radiozender Alhureyyah in Hebron binnen, vernietigden informatie, stalen zenders en apparatuur en kwamen met een militair bevel om de zender gedurende zes maanden te sluiten. Indien men hier geen gehoor aan geeft wordt het hele gebouw vernietigd door de fascisten. 3 november 2015. 9 Januari 2016 nummer 7

[close]

p. 11

Elke zin is van toepassing op wat er met de Palestijnse samenleving gebeurt. En hier hebben we het niet over vijf maar over bijna vijftig jaar van bezetting, zelfs als we ons beperken tot de situatie van na 1967. Een beeld uit Hebron dat alles zegt. De 19-jarige Farouk Sidr werd met kogels doorzeefd. Een kolonist geniet duidelijk van het schouwspel en maakt wat kiekjes om thuis te laten zien. De geschiedenis herhaalt zich niet, de tweede helft van 1948 zal er anders uitzien dan de eerste. Creëert Israël steeds meer mini-Gaza’tjes, wordt de etnische zuivering vooral met administratieve middelen verder doorgevoerd, of gokken ze erop dat de Palestijnen zullen bezwijken aan totale psychische en fysieke uitputting? Dat ze moeten verdwijnen staat vast. Dat de wereld machteloos blijft toekijken eveneens. Engelbert Luitsz Voor informatie, volg de website: www.alexandrina.nl Januari 2016 nummer 7 10

[close]

p. 12

November 2015 Soldaten doden Palestijnse tiener in Jeruzalem Israëlische omsingeling van Al-Aqsa ‘bijna voltooid’ Leger vernietigt drie appartementen in Jeruzalem Israëlische bezettingstroepen arresteren 2 kinderen Jeruzalem 9 11 1 9 Januari 2016 nummer 7

[close]

p. 13

Huisarrest voor 13-jarige meisje Jeruzalem Video: Israëlische politie tuigt ongewapende Palestijn af, dan zoekt scenario ter rechtvaardiging Palestijnse jongere doodgeschoten door Israëlische troepen in Oost Jeruzalem ‘Alleen-Joden-Steden’ verdrijven duizenden Palestijnen 10 12 Januari 2016 nummer 7

[close]

p. 14

December 2015 Twee martelaren alleen al op dinsdagmorgen IOF soldaten executeren Palestijns meisje ‘in cold blood’ Israëlische troepen verwonden drie Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever Twee Palestijnen doodgeschoten door Israëlische strijdkrachten op Westelijke Jordaanoever 9 13 1 9 Januari 2016 nummer 7

[close]

p. 15

Soldaten ontvoeren acht Palestijnen, waaronder zes kinderen, in Jeruzalem Israëlische bezetting doodt 3 Palestijnen op vrijdag Israëlische troepen sluiten Palestijnse stad voor derde dag af Palestijnse tiener doodgeschoten bij Israëlische controlepost in buurt Nablus Januari 2016 nummer 7 10 14

[close]

Comments

no comments yet