Bibliografia scrierilor lui Lev N. TOLSTOI din colecţiile Bibliotecii Academiei Române

 

Embed or link this publication

Description

bibliografie

Popular Pages


p. 1

Adrian Magher Bibliografia scrierilor lui Lev N. Tolstoi din colecţiile Bibliotecii Academiei Române 2015 1

[close]

p. 2

Suntem conştienţi că un asfel de demers, bibliografierea lucrărilor unui scriitor, necesită update-uri, aşadar, demersul nostru rămâne unul deschis. Un element interesant de istorie literară şi de receptare a scriitorului rus în cărţile şi publicaţiile timpului din România ar întregi demersul nostru bibliografic, aşadar un nou articol va veni în completarea acestuia. 2

[close]

p. 3

Născut în anul 1828, la Iasnaia Poliana, viitorul scriitor Lev Tolstoi va nelinişti lumea cu concepţia sa religioasă şi artistică. L. Tolstoi devine cunoscut prin trilogia autobiografică Copilăria, Adolescenţa, Tinereţea (1952-1956) şi ciclul de povestiri Sevastopol în Decembrie, Sevastopol în Mai şi Sevastopol în August, lucrări apărute în publicaţia Sovremennik1. Faima lui literară depăşeşte graniţele Imperiului Ţarist după publicarea capodoperei Război şi Pace2. A fost excomunicat de Biserica Ortodoxă Rusă, prin decizia Sinodului din 24 februarie 1901, consecinţă a acuzelor repetate ale scriitorului că Biserica a falsificat adevăratul creştinism3. Printre altele, Tolstoi a retradus din greaca veche şi a comentat Evangheliile. A fost repropus la Premiului Nobel pentru literatură4 în anul 1906, distincţie pe care nu a primit-o poate şi pentru faptul că şi-a exprimat în scris dorinţa de a nu fi premiat5. L-a influenţat pe Mahatma Ghandi cu privire la principiul non -violenţei. A susţinut şi a argumentat că forţa paşnică (nonviolentă) este singura potrivită pentru a schimba fundamental societăţile, din interior, în mod lucid, evitându -se astfel schimbările bruşte şi inconsistente (revoluţiile). Comportamentul exemplar a fost preocuparea consecventă a scriitorului.6 Patriotismul lui Tolstoi a fost unul larg . g7. Iubirea de oameni a fost mai presus de iubirea de ţară. Interesul publicului faţă de scriitor este mare. Gândirea şi arta lui sunt subiecte de doctorat oriunde în lume. Din fondul de tipărituri al Bibliotecii Academiei Române (BAR), vom prezenta toate cărţile lui Lev Tolstoi traduse în limba română, apelând atât la catalogul clasic, cât şi la cel electronic, online (OPAC), aflat la dispoziţia publicului, pe site -ul Bibliotecii. 1 Contemporanul. Revista a fost înfiinţată în anul 1836 de către Puşkin. v. Ion Biberi, Lev Tolstoi, ed. Cartea Rusă, Bucureşti, 1947, p. 92. 2 Romanul va fi început în anul 1860 şi terminat în anul 1869. Publicat pe capitole în revista Russkii vestnik (Mesagerul rus). 3 v. Confesiuni (1882) şi Întoarcere la învăţătura lui Hristos (1883). 4 A doua oară. Prima propunere i s-a făcut în anul 1901. 5 “Aflând că Academia de ştiinţe a Rusiei l-a propus din nou pentru Premiul Nobel, L. T. îi trimite scriitorului şi traducătorului norvegian Arvid Iarnefeld o scrisoare cu rugămintea să intervină pe lângă colegii suedezi să încerce să facă în aşa fel încât să nu fiu nominalizat, fiindcă dacă acest lucru s-ar întâmpla, mi-ar fi foarte neplăcut să-l refuz” Lev Tolstoi la Bucureşti, editor A. Kovacs, ed. Est-Vest, Bucureşti, 2013, p 18. 6 “Tolstoismul este şi va ramâne, mai presus de altceva, o doctrină morală.” (I. Ianoşi, Tolstoi, p.257) 7 Afecţiunea faţa de pământul natal este un element care completează afecţiunea faţă de oameni, nu invers. 3

[close]

p. 4

TOLSTOI, Lev Nicolaevici (1828-1910) 1889 Cruzimile Ţarului… Bucuresci, 1889. 228 p. I 169924 1891 Sonata Kreutzer / Trad. de I. I. R.. Bucuresci, 1891.184 p. II 86434 1898 Cu ce trăesc omenii: poveste / tradusă direct din ruseşte şi cu învoirea autorului de Climent I. Bontea. Roman: Editura Librăriei L. Beram, 1898. 43 p. I 409689 Prin ce vieţuiesc oamenii: povestire / Trad. din ruseşte de A. Giers. Bucuresci: Editura Librăriei Socecu, 1898. 46 p. I 409740 1901 Cum s-a iscodit rachiul / Poveste prelucrată în versuri şi pusă în scenă de Ion I. Onu. Tulcea, 1901. 36 p. (Biblioteca antialcoolică) I 424168 1904 Războiul ruso-japonez. Desmeticiţi-vă! / Trad. de Alexandrescu-Dorna. Bucureşti: Editura Biroului Universal Ath. I. Niţeanu. 1904, 91 p. I 2676 Romanul căsătoriei. Piatra-Neamţ, 1904. 87 p. (Autori celebri, Literatură şi ştiinţă. Colecţiunea M. & C.D. Gheorghiu) II 348573 1905 Sclavia modernă. Piteşti: Tipografia Mihail Lazăr-Fiu, 1905. 109 p. II 1195 Lev N. Tolstoi 4

[close]

p. 5

Lev N. Tolstoi 1906 Un vis de fericire. Piatra-Neamţ, 1906. 95 p. (Autori celebri. Literatură şi ştiinţă popularizată. Colecţiunea Mathilde & C. D. Gheorgiu) II 348575 1907 Cele din urmă: [scrieri din Dernières paroles şi din Testamentul]. Cu fragment dintro autobiografie / Traduse de Constantin I. Anestiu. Bucureşti: Editura Biuroului Universal, Ath. I. Niţeanu, 1907. 78 p. I 5934 Nuvele: Un dezmoştenit al soartei şi Romanul unui cal / Trad. de Porsenna Ionescu. Bucureşti: Editura Biuroului Universal, Ath. I. Niţeanu. 148 p. (Biblioteca Universală ; 89) I 7727 1908 Păcat mare / Traducere din ruseşte de Luca Brânză. Bucureşti, 1908. 35 p. II 9868 Romanul căsătoriei / Traducere de B. Marian. Bucureşti, 1908. 184 p. (Biblioteca pentru toţi) I 15148 Viaţa, amorul, fericirea / Traducere de A. Luca. Bucureşti, [1908]. 16 p. I 11508 Lev N. Tolstoi 5

[close]

p. 6

Lev N. Tolstoi 1909 Amintiri din Sevastopol. Scene din asediul dela 1854 / Traducere de N. Cadioschi. Bucureşti, 1909. 2 vol. 198 p. (Biblioteca Minervei; 47-48) I 14789 Ivan Prostul: poveste / Traducere din ruseşte de G. Carp. Bucureşti, 1909. 70 p. (Biblioteca românească enciclopedică Socec; 35) I 13568 Revoluţionarii / Trad. din ruseşte de Dr. I. Duscianu. Bucureşti, 1909. 110 p. (Biblioteca pentru toţi; 516) I 20012 Sonata Kreutzer / Trad. de Math. Gherghiu. Introducere de L. Dauş. Ediţia a II -a. Bucureşti, 1909. 155 p. (Biblioteca pentru toţi; 364) I 15304 Ştiinţa şi religia / Traducere de A. Luca. Bucureşti, [1909]. 32 p. (Biblioteca Lumen ; 21) I 21642 1910 Adevărul şi minciuna şi alte povestiri / Traducere de A. Luca. Bucureşti,1910. 32 p. (Biblioteca Lumen; 51) I 20151 Există Dumnezeu?... / Traducere de A. Luca. Bucureşti, 1910. 32 p. (Biblioteca Lumen; 41) I 21658 Învierea / Traducere din ruseşte de Dr. I. Duscian. Bucureşti, [1910]. 302 p. (Biblioteca pentru toţi; 581-583) I 20061 Mici povestiri / Traduse de A. Luca. Bucureşti, 1910. 32 p. (Biblioteca Lumen ; 61) I 21669 Rămas bun: [testamentul meu filozofic]. / Bucureşti, 1910. 16 p. I 23337 Să nu ucizi! / Trad. de A. Luca. Bucureşti,1910. 32 p. (Biblioteca Lumen; 31) I 21652 Lev N. Tolstoi 6

[close]

p. 7

Lev N. Tolstoi 1911 După bal. Ce văzui în vis: nuvele postume / Trad. de B. Nemţeanu. Bucureşti, 1911. 32 p. (Biblioteca Lumen) I 27328 În ce constă fericirea?... / Trad. de A. Luca. Bucureşti, 1911. 32 p. (Biblioteca Lumen; 81) I 23244 Memoriile mele / Trad. de A. A. D. Bucureşti, [1911]. 31 p. (Biblioteca Lumen; 71) I 21661 Stapân şi slugă / Trad. de M. Negru. Bucureşti, 1911. 76 p. (Biblioteca Lumen ; 9192) I 23789 1912 Ana Karenin: roman / Trad. de E. Darzeu. Cu un studiu critic de G. Brandes. [Bucureşti]: Rampa, [1912]. 2 vol. ( 388 p. , 332 p.). (Biblioteca Rampa) II 60957 Două patimi / Trad. de I. Constantinescu-Delabaia. Bucureşti, [1912]. 32 p. (Biblioteca Lumen) I 27327 Povestiri populare / Trad. de I. Bârseanul. Bucureşti, 1912. 102 p. (Biblioteca Minervei; 124) I 29554 Cazacii / Trad. de E. Ene. Bucureşti, 1912-1913. 2 vol. (Biblioteca Minervei; 126127) I 30776 1913 Religia mea…/ [Trad. de C. Antonescu]. Bucureşti, [1913]. 28 p. (Din religiile oamenilor mari) I 31360 Lev N. Tolstoi 7

[close]

p. 8

Lev N. Tolstoi 1914 Pamfil şi Juliu: povestire din timpurile întâilor creştini / Trad. de I. ConstantinescuDelabaia. Bucureşti, [1914]. 139 p. (Biblioteca pentru toţi; 802) I 631868 1915 Mărturisiri: 1879 -1881 / Trad. de C. I. Chiţulescu. Bucureşti, 1915. 110 p. I 45295 Scrisorile lui.../ Trad. de I. C. Apostol. Iaşi, 1915. 37 p. II 41864 1916 Cu ce trăiesc oamenii / Trad. din ruseşte de Nicodem. Huşi, 1916. 45 p. (Extras din revista Gânduri bune) I 49225 Războiul / Trad. şi prefaţă de I. Constantinescu - Delabaia. Bucureşti, 1916. 104 p. (Biblioteca Minervei; 211). I 49247 Viaţa, Amorul, Fericirea / Trad. de A. A. Luca. Bucureşti, [1916]. 16 p. (Biblioteca Lumen; 5) I 49213 1917 Doi bătrâni : [povestire după Tolstoi de Preotul G. Bedreag.]. Bucureşti, 19 17. 40 p. (Ia şi citeşte. Biblioteca cercului de publicaţii religioase şi morale; 13) I 50430 Lev N. Tolstoi 8

[close]

p. 9

Lev N. Tolstoi 1918 Napoleon şi Alexandru: roman istoric / Trad. de G. B. Rareş. Bucureşti:1918. 384 p. II 50597 Război şi pace: roman istoric / Trad. de G. B. Rareş. Studiu critic de George Brandes. Bucureşti: 1918. 2 vol. (391 p; 428 p.). II 50596 1919 Revoluţionarul. De ce? Bucureşti, [1919]. 32 p. (Scriitori celebri; 2) I 51613 1920 Hagi Murad: roman istoric / Trad. de G. B. Rareş. Bucureşti: 1920. 157 p. II 59262 Nuvele şi povestiri / Trad. de N. D. Michail. Bucureşti, 1920. 91 p. II 59225 1921 Doi bătrâni: [povestire după Tolstoi de Preotul G. Bedreag.]. Bucureşti, 1921. 40 p. (Ia şi citeşte. Biblioteca Cercului de publicaţii religioase şi morale; 13) I 61340 Oropsiţii de soartă: Mama şi Copilul în grădina lui Dumnezeu: cu ilustraţii / Trad. de Vedembra. Bucureşti, 1921. 15 p. (Biblioteca de Aur a Copiilor şi Tinerimii, Anul I; 4) I 69761 Lev N. Tolstoi 9

[close]

p. 10

Lev N. Tolstoi 1922 Cadavrul viu / Trad. de Gr. Avakian şi P. Florenţiu. [Bucureşti]:[Cultura Naţională], [1922]. 95 p. (Literatură universală. Colecţie îngrijită de V. Pârvan) I 340780 Sonata Kreutzer / Trad. de Math. Gheorghiu. Cu o introducere de Ludovic Dauş. Bucureşti, 1922. 124 p. (Biblioteca pentru toţi; 364, 364a, 364b, 364c) I 65427 1923 Cadavrul viu / Trad. de Gr. Avakian şi P. Florenţiu. [Bucureşti]: [Cultură Naţională. Literatură Universală], [1923]. (1879-1881) 95 p. (Cultura Naţională. Literatura Universală) I 71531 Poveşti pentru popor / Trad. de G. B. Rareş. Bucureşti: Editori R.O. David & M. Şaraga, 1923. 79 p. Pe copertă, titlul: Cât pământ trebuie unui om şi alte povestiri. II 466336 Povestiri pentru popor / Trad. de V. Harea. Bucureşti, 1923. 122 p. (Casa şcoalelor. Biblioteca pentru popor; 16) I 69746 1924 În ce constă credinţa mea? Întoarcerea spre învăţătura lui Christos / Trad. din ruseşte de dr. I. Duscian. Bucureşti: 1924. 230 p. I 80529 Lev N. Tolstoi 10

[close]

p. 11

Lev N. Tolstoi 1925 Amintiri din Sevastopol. Scene din asediul dela 1854 / Trad. de N. Cadioschi. Bucureşti: Editura Cartea Românească, [1925]. 2 vol. 216 p. (Biblioteca Minerva; 47 48) I 498781 Cu ce trăiesc oamenii şi alte povestiri / Trad. de G. Carp. Bucureşti: Editura Librăriei Universala Alcay. 96 p. (Biblioteca pentru toţi nr. 705) I 80628 Cu ce trăiesc oamenii… / Trad. din ruseşte de Episcopul Nicodem. [Ediţia a II -a]. Mănastirea Neamţu, 1925. 48 p. (Extras din revista Gânduri bune) I 80656 Doi bătrâni/ Trad. de Preotul G. Bedreag. Ediţia a II-a. Bucureşti, 1925. 31 p. (Ia şi citeşte! BIblioteca Cercului de Publicaţiuni Religioase şi morale, 1921; 13) I 90206 Există Dumnezeu? Religia mea Să nu ucizi … Noul creştinism. Testamentul spiritual / Cu un studiu introductiv asupra doctrinei lui L. Tolstoi. Bucureşti, 1925. 61 p. (Colecţiune Probleme şi idei, XV) II 83001 Prisonierul din Caucaz şi alte povestiri. Sibiu, 1925. 72 p. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, Anul XIV; 125) I 80623 1926 Pe drumul mântuirii ( Deux pelerins ): povestiri / Trad. de G. B. Rareş. Bucureşti, 1926. 126 p. II 86471 Lev N. Tolstoi 11

[close]

p. 12

Lev N. Tolstoi 1927 Cu ce trăiesc oamenii. / Trad. din ruseşte de Episcopul Nicodim. Ediţia a IV-a. Mănăstirea Neamţu: Editura Sf. Monastirei Neamţu, 1927. 40 p. I 91449 1928 Ana Karenina: roman / Trad. de Ion Pas şi Sarina Cassvan. Bucureşti: S Ciornei, 1928. 2 vol. (476 p.; 558 p.). (Colecţiunea autorilor celebri contemporani) I 109822 Ana Karenin / Text complect tradus de Ana G. Bottez. Ediţie pentru centenar. Bucureşti: [1928]. 2 vol. (416 p.; 423 p.) II 94945 Doi bătrâni / Trad. de Preotul G. Bedreag. Ediţia a III-a. Bucureşti, 1928. 31 p. (Ia şi citeşte! BIblioteca Cercului de Publicaţiuni Religioase şi morale; 13) I 98099 Sonata Kreutzer: Roman / Trad. de G. B. Rareş; cuvânt introductiv de E. Lovinescu. Ediţie pentru centenar. Bucureşti, [1928]. 315 p. II 94943 Stăpân şi slugă şi alte povestiri / Trad. de G. B. Rareş. Ediţie ilustrată pentru centenar. Bucureşti, [1928]. 185 p. I 94099 1929 Până când aveţi lumină, umblaţi în lumină / [Trad. de] Episcop Nicodem. Chişinău, 1929. 88 p. I 102252 Prizonierul din Caucaz şi alte povestiri / Trad. de E. Boureanul. [Bucureşti], 1929. 136 p. (Din publicaţiunile Casei şcoalelor) II 97228 Napoleon şi Alexandru: roman / Trad. de G. B. Rareş. Ediţie ilustrată. Bucureşti, 1929. 488 p. II 97185 Lev N. Tolstoi 12

[close]

p. 13

Lev N. Tolstoi 1930 Tolstoi povestind copiilor. Judecata copiilor cu darul părintesc, Banditul Pugacef, Îngerul şi Diavolul, Ţăranul păcălit, Cuibul părăsit, Cea mai frumoasă moştenire.. ./ Bucureşti, [1930]. 141 p. (Colecţia clasicilor români şi străini pentru copii şi tineret). I 102171 Trei întrebări…??? Asarhadon, regele Asiriei / Mănăstirea Neamţu, 1930. 20 p. (Biblioteca Monastirei Neamţ) I 106042 Unde-i fericirea? / [Trad. de] Episcop Nicodem. Monastirea Neamţu: Editura Monastirei Neamţu, 1930. 29 p. I 102235 1932 Menirea ştiinţei şi artei sau: Religia este ştiinţa ştiinţelor / Trad. de Episcopul Nicodem. Monastirea Neamţu, 1932. 412 p. (Seminţe Evanghelice pentru Ogorul Domnului, vol. III) II 239813 1936 Cu ce trăiesc oamenii / Trad. din ruseşte de Nicodim, Mitropolitul Moldovei. Ediţia a V-a. Mrea Neamţu, 1936. 45 p. I 181927 1937 Despre educaţie. Memoriul către Bulgakof / Trad. de C. A. Angelescu; precedat de un studiu asupra operei educative a lui Tolstoi scris de L. Charles Baudouin. Bucureşti, 1937. 65 p. I 151954 1939 Asediul / Trad. de Th. Constant. [Bucureşti], 1939. 152 p. I 169827 Lev N. Tolstoi 13

[close]

p. 14

Lev N. Tolstoi 1940 Cu ce trăiesc oamenii / Trad. de Nicodem Patriarhul României. Ediţia a V-a. Mănăstirea Neamţu: Editura şi tiparul Sfintei Monastiri, 1940. 64 p. I 177005 Stăpân şi slugă: roman / Trad. de Th Constant. [Bucureşti], 1940. 160 p. I 169868 1945 Policuşca / Trad. din limba rusă de Alex. Gornu. [Bucureşti]: Cartea rusă, [1945]. 99 p. (Clasicii ruşi) I 203056 Povestea despre Ivan-Prostul, Simion-războinicul şi Taras-burtăverde./ [Bucureşti]: 1945. 50 p. I 193581 1946 Moartea lui Ivan Ilici / Trad. din limba rusă de I. Biberi şi M. Calmâc; cu un studiu introductiv de Ion Biberi; Ilustraţii de Vasile Kazar / [Bucureşti]: Edituta Cartea rusă, [1946]. 175 p. II 199411 1947 Hagi Murad / Trad. de I. Biberi şi M. Calmâc. [Bucureşti]: Cartea rusă, 1947. 140 p. II 200208 Povestea despre Ivan-prostul, Simion-războinicul şi Taras burtăverde. / [Bucureşti]: Editura revistei Prietenul, 1947. 50 p. I 529267 Război şi pace / Trad. de N. Parocescu. Bucureşti: Cartea rusă, 1947-1948. 4 vol. (Clasicii ruşi) II 205031 Lev N. Tolstoi 14

[close]

p. 15

Lev N. Tolstoi 1948 Prizonierul din Caucaz: povestire pentru tineret / Trad. de R. Boureanu. Bucureşti: Forum, 1948. 69 p. (Colecţia Cheia de aur; 14) I 209644 1949 Povestiri din campanie / Trad. din limba rusă de L. Demetrius şi E. Culacov. Bucureşti: Cartea Rusă, 1949. 190 p. II 212515 Război şi pace/ Trad. din limba rusă de N. Porocescu şi I. Frunzetti; apare sub îngrijirea literară a lui Al. Philippide. Ediţia a II -a. [Bucureşti]: Cartea rusă, 19491955. 4 vol. (Clasicii ruşi) II 363290 1950 Ana Carenina / Trad. de M. Sevastos şi R. Donici. Bucureşti: Editura de Stat, 1950. 760 p. II 221541 Cazacii / Trad. de Acad. Prof. S. Sanielevici. Bucureşti: Edituta Cartea rusă, 1950. 138 p. II 223827 1951 Bancnota falsă / Trad. de Gh. Nicolau. Bucureşti: Editura Cartea Rusă, 1951. 100 p. I 221700 Hagi Murad / Trad. de I. Biberi şi M. Calmâc. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1951. 165 p. I 242983 Învierea / Trad. de E Culacov şi L. Demetrius; prefaţă de N. Moraru. Bucureşti: Editura Cartea Rusă, 1951. 470 p. II 234520 Sonata Kreutzer / Trad. de Gh. Nicolau; prefaţă de H. Bratu. Bucureşti: Editura Cartea Rusă, 1951. 98 p. II 250131 Lev N. Tolstoi 15

[close]

Comments

no comments yet