Epistolele pastorale ale Monseniorului Raymund Netzhammer în Biblioteca Academiei Române

 

Embed or link this publication

Description

studiu bibliografic

Popular Pages


p. 1

Maria Buturugă Epistolele pastorale ale Monseniorului Raymund Netzhammer în Biblioteca Academiei Române extras din: Pro memoria: revistă de istorie ecleziastică, nr. 12/2013, p. 79-96

[close]

p. 2

Monseniorul Raymund Netzhammer fusese în România, în anii de la cumpăna secolelor XIX şi XX, ca Superior al Seminarului Arhiepiscopal. Atunci a învăţat limba română şi a călătorit mult prin ţară. Se va întoarce după trei ani, ca arhiepiscop catolic de Bucureşti, începându-şi activitatea pastorală în septembrie 1905. Comunitatea catolică pe care o are în grijă, pentru următorii nouăsprezece ani, aparţine unei ţări ortodoxe, dar cu rege (Carol I) şi principe (Ferdinand) catolici.

[close]

p. 3

Epistolele pastorale transmise preoţilor şi credincioşilor catolici de către episcopul Raymund Netzhammer, publicate fiind la Bucureşti, ca dealtfel şi multe alte lucrări cu acelaşi autor, pe diverse teme: religie, istorie, arheologie, numismatică, toate sunt cuprinse în bibliografia retrospectivă românească a cărţii. Printre acestea, păstrate în fondurile Bibliotecii Academiei Române, sunt epistolele pastorale de Păresimi (cum se spunea Postului Paştelui) pentru anii 1906, 1907, 1908, 1909, 1911 şi 1913. În anul 1907, a fost publicată şi o epistolă pastorală adresată clerului, cu ocazia Jubileului Sfântului Ioan Gură-de-Aur Episcopul Raymund Netzhammer a scris credincioşilor şi clericilor săi despre: învăţământul religios, credinţa în Biserica Catolică, sacramentul căsătoriei, atitudinea de creştin, Prima Sfântă Împărtăşanie, edictul lui Constantin cel Mare, Sf. Ioan Gură-de-Aur, teme acoperind mare parte din spectrul nevoilor şi aşteptărilor Bisericii, fiind publicate în ediţii paralele, în limbile: română, germană, italiană şi franceză, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de pastoraţie ale comunităţilor catolice cărora le erau destinate.

[close]

p. 4

Epistola pastorală de la 1906 1.1 Epistola pastorală a Excelenţei Sale Monseniorului Raymund Netzhammer O.S.B. Arhiepiscop latin de Bucureşti, cu ocazia Păresimilor 1906. Bucureşti, 1906. 14 p. 1.2 Hirtenbrief Sr. Excellenz des Hochwürdigsten Herrn Raymund Netzhammer O.S.B. Katolischer Erzbischof von Bukarest. Uber den christlichen Unterricht, gelegentlich der Fastenzeit 1906. Bukarest, 1906. 16 p. 1.3 Lettre pastorale de Sa Grandeur Monseigneur Raymund Netzhammer O.S.B. Archevêque catholique de Bucarest, à l'occasion du carême de l'Année 1906. Bucarest, 1906. 16 p. Epistola pastorală de la 1907 2.1 Epistola pastorală a excelenţei sale monseniorului Raymund Netzhammer O.S.B. Arhiepiscop latin de Bucureşti, cu ocazia Păresimilor 1907. Bucureşti, 1907. 11 p. 2.2 Lettre pastorale de sa grandeur Monseigneur Raymond Netzhammer O.S.B. Archevêque catholique de Bucarest, à l'occasion du carême de l'année 1907. Bucarest, 1907. 12 p. 2.3 Hirtenbrief Sr. Excellenz des Hochwürdigsten Herrn Raymund Netzhammer O.S.B. Katholischer Erzbischof von Bukarest, gelegentlich der Fastenzeit 1907. Bucureşti, 1907. 13 p. Epistola pastorală de la 1908 3.1 Epistola pastorală a Excelenţei Sale Monseniorului Raymund Netzhammer O.S.B. Arhiepiscop catolic de Bucureşti, cu ocazia Păresimilor 1908, asupra căsătoriei catolice. Bucureşti, 1908. 14 p. 3.2 Hirtenbrief Sr. Excellenz des Hochwürdigsten Herrn Raymund Netzhammer O.S.B. Katolischer von Bukarest, gelegentlich der Fastenzeit 1908. Uber die Katolische Ehe. Bucureşti, 1908. 14 p. 3.3 Lettre pastorale de Sa Grandeur Monseigneur Raymund Netzhammer O.S.B. Archevêque catholique de Bucarest, à l'occasion du Carême de l'année 1908, sur le mariage catholique. Bucureşti, 1908. 14 p.

[close]

p. 5

Epistola pastorală de la 1909 4.1 Epistola pastorală a Excelenţei Sale Monseniorului Raymund Netzhammer O.S.B. Arhiepiscop catolic de Bucureşti, cu ocazia Păresimilor 1909. Bucureşti, 1909. 9 p. 4.2 Hirtenbrief Sr. Excellenz des Hochwürdigsten Herrn Raymund Netzhammer O.S.B. Katolische Erzbischof von Bukarest, gelegentlich der Fastenzeit 1909. Bist du ein Christ? Bucureşti, 1909. 10 p. 4.3 Es-tu chrétien? Lettre pastorale de Son Excellence Monseigneur Raimond Netzhammer O.S.B. Archevêque catholique de Bucarest, à l'occasion du Carême 1909. Bucureşti, 1909. 10 p. Epistola pastorală de la 1911 5.1 Epistola Pastorală a Excelenţei sale Monseniorului Raymund Netzhammer O.S.B. Arhiepiscop catolic de Bucureşti asupra Sfintei Împărtăşanii. Bucureşti, 1911. 13 p. 5.2 Hirtenbrief Sr. Excellenz des Hochwürdigsten Herrn Raymund Netzhammer O.S.B. Katholischer Erzbischof von Bukarest über die Kinderkommunion. Bucureşti, 1911. 14 p. 5.3 Lettre pastorale de Sa Grandeur Monseigneur Raymund Netzhammer O.S.B. Archevêque catholique de Bucarest sur la S. Communion. Bucureşti, 1911. 14 p. Epistola pastorală de la 1913 6.1 Epistola Pastorală a Excelenţei Sale Monseniorului Raymund Netzhammer O.S.B. Arhiepiscop catolic de Bucureşti cu ocazia Păresimilor 1913. Bucureşti, 1913. 7 p. 6.2 Hirtenbrief Sr. Excellenz des Hochwürdigsten Herrn Raymund Netzhammer O.S.B. Katolischen Erzbischof von Bukarest anlässlich des Constantinischen Jubilaeums 1913. Bucureşti, 1913. 7 p. 6.3 Pastorale di sua Eccellenza Monsignore Raimondo Netzhammer O.S.B. Arcivescovo cattolico di Bucarest a l’occasione del giubileo Costantiniano 1913. Bucureşti, 1913. 7 p.

[close]

p. 6

Epistola pastorală adresată preoţilor la 1907 7.1 Epistolă pastorală a Excelenţei Sale Înalt prea sfinţitului Raymund Netzhammer O.S.B. Arhiepiscop catolic de Bucureşti despre centenarul Sf. Ioan Gură-de-Aur (Crisostom) către Clerul arhidiecesei sale. Bucureşti, 1907. 11 p. 7.2 Ausprache Sr. Exzellenz des Nachwürdigsten Herrn Erzbischofs Mgr. Raymund Netzhammer, an die Gemeindeversammlung Santa Maria Gratianum, bei Gelegenheit der Chysostomusfeier in Bukarest 24. November 1907. Bukarest, 1907. 7 p. 7.3 Hirtenschreiben Seiner Excellenz des Hochwürdigsten Herrn Raymund Netzhammer O.S.B. Katholischer Erzbischof von Bukarest. Uber das Centenarium des hl. Joh. Chrysostomus (407-1907), gerichtet an den Klerus seiner Erzdiözese. Einsiedeln, 1907. 13 p.

[close]

Comments

no comments yet