Bibliografierea naţională retrospectivă în Biblioteca Academiei Române

 

Embed or link this publication

Description

la 145 de ani de existenţă a Bibliotecii Academiei Române

Popular Pages


p. 1

Maria Buturugă şi Luminiţa Radu Bibliografierea naţională retrospectivă în Biblioteca Academiei Române - la 145 de ani de existenţă a bibliotecii - rezumatul articolului publicat în „Biblioteca - Revista Bibliotecii Naţionale a României” nr. 2 / 2013

[close]

p. 2[close]

p. 3

Bibliografierea naţională retrospectivă, pentru publicaţiile monografice şi periodice, are în vedere o vastă perioadă de timp, începând cu anul 1508, pentru publicaţiile monografice, respectiv cu anul 1790, pentru publicaţiile periodice, până la anul 1952, de când Biblioteca Naţională a României elaborează bibliografia naţională curentă.

[close]

p. 4

* Bibliografia naţională retrospectivă a cărţilor a început să prindă contur editorial în anul 1903, când Ion Bianu şi Nerva Hodoş au publicat primul volum, pentru anii 1508-1716, din Bibliografia Românească Veche, cuprinzând descrierile bibliografice ale cărţilor publicate în ţară, în orice limbă, de orice autor, dar şi în afara ţării, în limba română sau cu autor român. Al doilea volum, bibliografiind cartea din perioada 1717-1808, este publicat în anul 1910. Volumul al treilea, bibliografiind cartea din perioada 1809-1830, a fost publicat în 8 fascicule, de aceiaşi autori, începând din 1912, până în 1934. Publicarea bibliografiei s-a încheiat în anul 1944, cu un al patrulea volum, cuprinzând Adăugiri şi îndreptări la primele trei volume, sub îngrijirea lui Dan Simionescu, bibliolog şi bibliograf de excepţie. Tot pentru bibliografia naţională retrospectivă a cărţilor, s-a elaborat şi publicat Bibliografia Românească Modernă, care continuă cronologic Bibliografia Românească Veche. Publicarea lucrării s-a încheiat în anul 1996, tot în patru volume, primind Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române. Pentru bibliografierea naţională retrospectivă a cărţilor din anii 1919-1952, o continuare a repertoriilor anterioare, în lucru la acest moment, s-a ales metoda de realizare on-line, conform normelor ISBD (M) şi UNIMARC. În acest fel, fiecare înregistrare bibliografică este instantaneu accesibilă utilizatorilor, în detrimentul presupusei exhaustivităţi, la care se va ajunge doar la finalul bibliografierii.

[close]

p. 5

* Pentru bibliografia naţională retrospectivă a periodicelor, având titlul generic Publicaţiile Periodice Româneşti (ziare, gazete, reviste), s-au publicat până în prezent integral patru volume, cuprinzând descrierile bibliografice ale periodicelor publicate în ţară, dar şi în afara ţării, în limba română sau redactate de români, pentru perioadele: 1820-1906 (tom I), 1907-1918 şi Supliment 1790-1906 (tom II), 1919-1924 (tom III), 1925-1930 (tom IV). Tomul întâi, publicat în anul 1913, menţionează ca prim periodic Chrestomaticul românesc, scos de Theodor Racoce, la Cernăuţi, în anul 1820. Elaborarea tomului al doilea, care a fost tipărit în anul 1969, cuprinde şi completări la volumul întâi, extinzându-se astfel data apariţiei primului periodic românesc la anul 1790, prin descoperirea gazetei ieşene Courrier de Moldavie. Tomul al treilea bibliografiază perioada 1919-1924, prima perioadă după înfăptuirea Marii Uniri, incluzând deci şi titluri din Ardeal, Basarabia, Bucovina şi Cadrilater, ceea ce nu a fost deloc uşor de publicat în anul 1987. Începând cu volumul al patrulea al acestei serii, informaţia despre existenţa periodicului analizat s-a îmbogăţit, cuprinzând şi indice de nume şi indice geografic. Tomul IV a fost editat în anul 2003. Tomul V, care analizează presa din anii 1931-1935, cuprinde şi un indice de tipografii. Partea 1 a tomului V, literele A-C, a fost publicată în anul 2009, iar Partea 2, literele D-L, în anul 2012. În prezent se continuă bibliografierea periodicelor lucrându-se la Partea 3, ultima a tomului V din Publicaţiile Periodice Româneşti. Pentru efortul de valorificare a fondului românesc de periodice, Asociaţia Română de Istorie a Presei a conferit Diploma de onoare colectivului care a elaborat tomurile IV şi V ale acestei bibliografii.

[close]

p. 6

* Bibliografierea naţională retrospectivă în Biblioteca Academiei Române, la 145 de ani de existenţă a bibliotecii, pune la dispoziţia utilizatorilor săi noi instrumente bibliografice care, alături de bibliografiile tradiţionale, reflectă imaginea de ansamblu a activităţii publicistice şi editoriale naţionale de până la mijlocul secolului trecut. În Baza BIB din Catalogul on-line (OPAC), se găseşte spre consultare bibliografia naţională retrospectivă în lucru, pentru publicaţiile monografice din anii 1919-1952: http://www.biblacad.ro/catonline.html. Pentru publicaţiile monografice de până la anul 1918, informaţia bibliografică oferită de Bibliografia Românească Veche şi Bibliografia Românească Modernă a fost încărcată pe site-ul Bibliotecii Academiei Române prin intermediul aplicaţiei SIMBNR : Sistem Informatizat de Management al Bibliografiei Naţionale Româneşti: http://www.biblacad.ro/bnr/index.html

[close]

p. 7

* Bibliografierea retrospectivă presupune, pe lângă activitatea obişnuită de identificare a materialului specific în fondurile de bibliotecă, şi o importantă parte de cercetare. Această activitate implică necesitatea identificării şi delimitării cât mai precise a persoanelor sau instituţiilor responsabile de existenţa unei anumite manifestări bibliografice, ca şi stabilirea datelor editoriale sau de publicare cât mai exact posibil, demersuri care presupun identificări de informaţii bibliografice din izvoare tipărite, colecţiile diverselor biblioteci, baze de date on line, pagini web. Pe parcursul acestor cercetări, bibliograful are ocazia de a se întâlni cu informaţii inedite referitoare la publicarea unor cărţi sau periodice, şi referitoare la persoanele cu responsabilităţi asupra unor astfel de publicaţii. În scopul mediatizării informaţiilor inedite obţinute, şi pentru ca acestea să nu se disipeze în bogăţia de informaţie oferită de repertoriile bibliografice de amploare, bibliograful le consemnează în articole de specialitate sau comunicări ştiinţifice, prin care se pune în valoare activitatea de cercetare bibliografică întreprinsă. Astfel, domeniul cercetării biblioteconomice româneşti se îmbogăţeşte continuu, iar Biblioteca Academiei Române se dovedeşte a fi parte integrantă a acestui generos spaţiu de cercetare.

[close]

Comments

no comments yet