De Palestijnse Stem, ed. 6

 

Embed or link this publication

Description

De Palestijnse Stem

Popular Pages


p. 1

De Palestijnse Stem Jaargang 1 , nummer 6

[close]

p. 2

Hoofdredactie: Henny A.J. Kreeft pg.9. Licht voor Gaza (Benji de Levie) Eindredactie: Team Palestijnse Stem Grafische Vormgeving: KhamakarPress Persbureau email: info@khamakarpress.com telefoon: 06 - 49400851 1 Jaargang 1 - nummer 6 - december 2015 Inhoud pg. 1. Colofon pg. 2. Voorwoord pg. 3. Overzicht mei 2015 pg. 5. Overzicht juni 2015 pg. 7. De Palestina Papers - deel 11: De kolonisten, deel II pg.11. Overzicht juli 2015 pg.13. Overzicht augustus 2015 pg.15. De Palestina Papers - deel 12: Einde van het tijdperk Abbas pg.17. Overzicht November 2015 (Stichting Staat van Beleg) Dit is een uitgave van KhamakarPress December September 2015 2014 nummer nummer 61

[close]

p. 3

Het jaar 2015 voor Palestina, deel II In dit tweede deel van het drieluik ‘Het jaar 2015 voor Palestina’ wordt in het kort naar de maanden mei, juni, juli en augustus gekeken. Middels een achttal foto’s per maand van artikelen uit de internationale media wordt stilgestaan bij het leven van de Palestijnen in hun bezette Palestina. Natuurlijk is met acht foto’s per maand nauwelijks uit te leggen hoe het leven is onder een jarenlange bezetting; er is alleen getracht een impressie te geven. Er zijn zoveel foto’s, zoveel impressies te delen om een ieder mee te geven hoe het leven werkelijk is in Palestina. Het echte en dagelijkse leven en niet zoals zo vaak wordt voorgeschoteld door de midstream media en tv programma’s hier in Nederland. Voor meer nieuws, meer artikelen en meer foto’s kunt u terecht op de sites van de verschillende internationale media en tevens op de site www.khamakarpress.com. Op deze laatste site worden (bijna) elke dag 15 artikelen geplaatst over het leven na de Arabische lente, maar vooral over de Palestijnen en hun lijdensweg onder de zionistische bezetting. Dit is tevens een oproep aan individuele personen en organisaties die nieuws over en van Palestina willen brengen, om dit nieuws te mailen naar info@khamakarpress.com, zodat het meegekomen kan worden in een van de volgende edities. Veel leesplezier en denk aan onze broeders en zusters in Palestina. Henny A.J. Kreeft Wees een Ambassadeur voor een Vrij Palestina Hoofdredacteur De Palestijnse Stem Dit is een uitgave van KhamakarPress December 2015 nummer 6 Voorwoord 2

[close]

p. 4

Mei 2015 Israëlische troepen beschieten en verwonden 3 tieners in omgeving Ramallah Israël doodde 7 Palestijnen, namen er 375 gevangen in april 2026 nederzetting woningen gebouwd op particulier Palestijns land volgens rechtse studie Palestijnse man doodgeschoten, een ander ernstig gewond omgeving Tel Aviv 3 3 December 2015 nummer 6

[close]

p. 5

Israëlische soldaten kregen opdracht tot ‘doden op zicht’ in Gaza Palestijnse vrachtwagenchauffeur ontsnapt aan hinderlaag door kolonisten 17 Palestijnen gewond door gebruik van geweld door Israëlische leger op Nakba dag Israëlische kolonisten vallen Palestijns kind aan in Al-Khalil December 2015 nummer 6 4 4

[close]

p. 6

Juni 2015 Bemanning van schip op weg naar Gaza ontvoerd door de Israëlische marine Palestijnen in Bourj el-Barajneh kamp regelmatig gedood door losse elektrische kabels Rode Kruis: ernstige verslechtering in gezondheid hongerstaker Khader Adnan Bezettingsmacht arresteert 14 Palestijnen inclusief 2 kinderen 5 5 December September 2015 2014 nummer nummer 6 1

[close]

p. 7

Israëlische troepen voeren beperkte inval in Gaza uit PLO: 850.000 Palestijnen vastgezet in Israël sinds 1967 IOF vallen twee steden in al-Khalil binnen Gevangen in Gaza: Maak kennis met de gezichten achter de blokkade van de Gazastrook December 2015 nummer 6 6 6

[close]

p. 8

De Palestina Papers Met de moord op baby Ali Saad Dawabsha is de aanwezigheid van radicale terroristische kolonisten van illegale nederzettingen weer met een grote klap kenbaar gemaakt aan de wereld. De wereld die moord en brand schreeuwt over de daden van Islamitische Staat maar ondertussen doof, dom en blind is voor de wandaden van deze joodse terroristen. In deel I van de serie De Palestina Papers is reeds aandacht geschonken aan het fenomeen kolonisten en illegale nederzettingen. Gezien de aanvallen steeds bruter en onbeschofter worden en steeds vaker optreden, wordt er in dit deel wederom aandacht aan de kolonisten geschonken Internationale wet In het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het PvdA-kamerlid Servaes staat te lezen: “Israëlische nederzettingen in bezet gebied, ongeacht hun status onder Israëlisch recht, zijn volgens het kabinet en de EU in strijd met internationaal recht en vormen een obstakel voor het bereiken van een twee-staten-oplossing. De zogenaamde ‘buitenposten’ zijn opgericht zonder dat er een politiek besluit van de Israëlische regering aan ten grondslag lag en zijn ook naar Israëlisch recht illegaal. Dit laat onverlet dat overheidsinstanties vaak een faciliterende rol spelen ten aanzien van ‘buitenposten’. Israël heeft zich niettemin met de aanvaarding van de ‘Roadmap’ gecommitteerd aan de ontmanteling van alle ‘buitenposten’ die sinds maart 2001 zijn gebouwd. Het totale aantal in de vraag genoemde ‘buitenposten’ wordt door andere bronnen bevestigd. Voor 20 tot 25 ‘buitenposten’ geldt dat de Israëlische regering de intentie tot autorisatie heeft uitgesproken of dat zij zich in verschillende stadia van autorisatie bevinden.” (informatie van de site www.rijksoverheid.nl) De Nederlandse regering is dus van mening dat Israëlische nederzettingen in bezet gebied in strijd zijn met het internationaal recht en dit werd nogmaals aangegeven in april 2015. Maar hoe wordt dan bezet gebied volgens de regering omschreven? Daar draait het dan om. Maar van enige vorm van acties is nog niet veel te merken geweest. Maar zou dit veranderen na de brute moord op een anderhalf-jarige baby? Nederzettingen De site www.madeinillegality.org spreekt in haar informatie van 23 februari 2014 over: “Israëls nederzettingenbeleid is illegaal en vormt een ernstige schending van het internationaal recht. Artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève verbiedt een bezettende macht om een deel van haar eigen burgers te verplaatsen naar het gebied dat ze bezet. Daarnaast ondermijnt de kolonisatie het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk.” De nederzettingen komen voor op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem; voorheen was dat ook in de Gazastrook, alleen daar zijn de nederzettingen ontmanteld in 2005 uit Israëlische strategische overwegingen. Deel 11: De kolonisten deel 2 De opeenvolgende Israëlische regeringen hebben een beleid gevoerd van confiscatie van Palestijns land en van gewoon vestigen van nederzettingen. Volgens de eerder genoemde site: “Sinds de Oslo-akkoorden van 1993 is de bevolking in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem verdubbeld. Momenteel leven er meer dan 500.000 Israëlische kolonisten te midden van een bevolking van 2,5 miljoen Palestijnen. In Oost-Jeruzalem wonen ongeveer 200.000 kolonisten, tegenover 250.000 Palestijnse inwoners … Daarnaast brengt de bijbehorende infrastructuur, nodig voor de leefbaarheid en uitbreiding van de nederzettingen, ook schendingen van het internationaal recht en ernstige inbreuken op de rechten van de Palestijnen met zich mee. De bouw van infrastructuur zoals wegen gereserveerd voor de kolonisten of checkpoints om de verplaatsingen van Palestijnen te controleren, schendt de mensenrechten van de Palestijnse bevolking. Om tegemoet te komen aan de economische noden van de kolonisten, zet Israël de inbeslagneming van vruchtbaar land en waterbronnen voort.” Dat zijn dus de nederzettingen: illegaal, in strijd met het internationaal recht en ze zorgen voor ernstige inbreuken op de rechten van de Palestijnen. Maar enig actie vanuit Europa - behalve dan een beetje papegaaitoeteren - is niet te bespeuren, geen actie vanuit de politiek maar ook geen doordachte actie vanuit de media. Niets … de Palestijnen worden, zoals nu al vanaf 1948, in de steek gelaten. Terroristen Wie niet alleen staan, zijn de kolonisten van de illegale nederzettingen. Heel vaak worden de kolonisten - die nu ook in de joodse media als terroristen worden afgeschilderd (of is dat alleen maar voor de bühne?) - begeleid en beschermd door de militaire en politionele macht van de zionistische bezetters. De leiders in Tel Aviv kunnen zeggen wat ze willen om het internationale publiek te behagen, maar uitvoering van arrestaties worden nauwelijks tot een einde gebracht, als er al een arrestatie volgt. Zo wist de site www.english.palinfo.com op 3 augustus te melden dat ooggetuigen gezien hadden dat 18 kolonisten de Al-Aqsa hadden bestormd via de Al-Magharebah poort onder bescherming en begeleiding van de Israëlische politie en de Special Forces. In heel juli is dat al veel vaker gebeurd, door in totaal 930 joodse kolonisten. Heel vaak worden de kolonisten begeleid en beschermd door de militaire en politionele macht van de zionistische bezetters 7 7 7 December 2015 nummer 6

[close]

p. 9

In het kort: in 1948 wordt een kapitale blunder begaan door joden te plaatsen in een land waar al andere mensen wonen, nl. de Palestijnen. Maar dat was nog niet alles: stapje voor stapje werden en worden de Palestijnen verdreven van huis en haard. Vele miljoenen Palestijnen ontvluchtten hun vaderland met het idee om eens terug te keren. Echter, dat idee wordt tegengewerkt door steeds maar nieuwe nederzettingen die over de gehele Westelijke Jordaanoever en Al-Quds uit de grond worden gestampt. Elke week komen er artikelen uit waarin duidelijk wordt dat de bezettende macht weer goedkeuring heeft gegeven aan onteigening (niets meer of minder dan landdiefstal) en het optrekken van weer een nieuwe nederzetting. Naast het feit dat Palestijnen worden verjaagd naar het buitenland of naar steeds maar kleiner wordend Palestijns grondgebied, worden Palestijnen ook opgejaagd door hit-and-ride aanvallen of brute moorden met brandbommen en Molotov-cocktails. Voor mij is verjaging en uitroeiing, er vallen steeds meer civiele Palestijnse slachtoffers en dan nog vaak ook nog jongeren, samen etnische zuivering. In Palestina is een etnische zuivering aan de gang waarover niemand zijn mond open doet. Doordat niemand iets durft te zeggen over deze zuivering, worden we met zijn allen medeverantwoordelijk voor deze etnische zuivering. Nu wil de Israëlische minister-president ons laten geloven dat de terrorist van de brute moord op baby Ali voor het gerecht zal gaan komen; ik ben bang dat ik dit verhaal niet zo maar geloof. Mogelijk wordt er iemand opgeofferd die even moet zitten en dan plotseling’ verdwijnt’. De site www.middleeasteye.net geeft op 3 maart in een opinierend artikel aan: “... Israëlische straffeloosheid achter kolonisten geweld … Er is nog niemand gearresteerd voor de aanval op de Dawabshehs maar Israël reageert vaak op Palestijnse aanvallen met het en masse arresteren van verdachten … “ Als ik de artikelen zo lees - en er zijn nog vele als deze - zou je toch zeggen dat de kolonisten niet alleen staan, sterker nog ze worden gesteund door de politie, Special Forces en dus door de overheid. Nadat het laatste kabinet in functie kwam, wordt de kwestie zelfs openbaar gespeeld. Zeker als de premier in officiële toespraken toegeeft dat Israël nooit (lees: NOOIT) uit de nederzettingen weg zal gaan. De kwestie van de illegale nederzettingen zal dus altijd een sta in de weg voor vrede zijn. Er is geen ander woord voor. Doel Rest nog het onderwerp: het doel. Zit er een vooropgesteld plan achter of zijn het aanvallen van mensen die zich vervelen? Dat laatste geloof ik dus niet. Met andere woorden: het is een vooropgesteld plan. Maar wat voor plan moet dat dan zijn? Het kan niet anders zijn dan het meest eenvoudige plan wat er bestaat: etnische zuivering. De gegevens optellend kom je steeds weer terug op deze kreet: etnische zuivering. Henny A.J. Kreeft KhamakarPress Voor mij is verjaging en uitroeiing, er vallen steeds meer civiele Palestijnse slachtoffers en dan nog vaak ook nog jongeren, samen etnische zuivering December 2015 nummer 6 8 8

[close]

p. 10

Licht voor Gaza Maak Gaza minder afhankelijk van de Israëlische bezetter en ledig de ergste noden, dat waren twee belangrijke uitgangspunten van het samenwerkingsverband Rotterdam voor Gaza bij de start van de campagne “Licht voor Gaza”. Al ruim vijftien jaar steunt de Stichting Palestina -onderdeel van het Rotterdamse Palestina Komitee PKR- vooral medische projecten in de door Israël bezette Palestijnse strook van Gaza. Campagnes als “Medicijnen voor Gaza”, “Steun Kifaya” , “Rotterdam voor El Wafa” en “Eerste hulp voor Khan Younis” leverden vele tienduizenden Euro’s op voor de gezondheidszorg in Gaza. Maar ook initiatieven als een schilderproject van studenten met door oorlogsgeweld getraumatiseerde kinderen uit het vluchtelingenkamp Khan Younis en een theatergroep voor jongeren in Gaza stad konden op steun rekenen. Campagnes die vaak samen gingen met publieksevenementen als kunstveilingen, “Muziek voor Gaza” en “Dichters voor Gaza”. Bijeenkomsten waarbij informatie over de bezetting en de strijd van de Palestijnen, bewustwording en geldinzameling hand-in-hand gingen. En er vaak sprake was van een directe Skype verbinding met Gaza. Daadwerkelijk contact met de mensen daar zegt immers duizend keer meer dan de mooiste flyers of de meest informatieve brochures. Persoonlijke contacten Het persoonlijke contact was van meet af aan fundamenteel voor de steuncampagnes. Niet alleen door Skype-sessies, telefoongesprekken , WhatsApp en e-mail, maar ook door persoonlijke bezoeken vanuit de Stichting Palestina aan Gaza. Toen dat nog mogelijk was, natuurlijk. De laatste twee jaar houdt Israël zich doof voor doorreisvergunningen naar Gaza; terwijl sinds de staatsgreep in Egypte ook dat land zijn grens met Gaza bijna constant gesloten houdt. Virtuele communicatie heeft de lijfelijke aanwezigheid nu noodgedwongen vervangen. Sinds enige jaren is het Dar Essalam ziekenhuis in de stad Khan Younis de belangrijkste partner voor de Stichting Palestina. Een klein ziekenhuis met een breed palet aan voorzieningen, maar ook het enige ziekenhuis in het zuidelijke deel van de Gazastrook. Dar Essalam zorgt niet alleen voor de intramurale zorg, dus de zorg binnen het ziekenhuis, en medicijnenverstrekking aan thuis verblijvende zieken, maar traint ook mensen om in hun eigen woonomgeving eerste hulp te bieden. Een uitgebreide kist met daarvoor noodzakelijke medicamenten en instrumenten is in elke wijkpost aanwezig. Daarnaast verstrekt het “arme patiënten fonds” financiële bijstand aan degenen die onverzekerd zijn en niet genoeg geld hebben voor medische hulp. Twee initiatieven die vanuit Rotterdam ook financieel zijn ondersteund. In de oorlog van 2008/2009 was de elektriciteitscentrale van Gaza ernstig beschadigd; in 2012 werd de deels herstelde voorziening opnieuw gebombardeerd Milieubewustzijn en zelfstandigheid Al voor de derde vernietigende oorlog die Israël in de zomer van 2014 tegen de Palestijnen in Gaza voerde, leefde het idee binnen het platform Rotterdam voor Gaza om een nieuwe campagne te starten gericht op duurzaamheid en een grotere mate van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Leidend hierbij waren de wensen, ervaringen en expertise binnen het Dar Essalam ziekenhuis. In de oorlog van 2008/2009 was de elektriciteitscentrale van Gaza ernstig beschadigd; in 2012 werd de deels herstelde voorziening opnieuw gebombardeerd. De geringe overgebleven capaciteit maakte Gaza nog meer afhankelijk van uit Israël ingevoerde stroom; en dure dieselolie uit dat land en Egypte. Noodaggregaten in het ziekenhuis waren noodzakelijk om de haperingen in de stroomleverantie op te vangen, maar die haperingen kwamen dagelijks voor en duurden soms ook vele dagen. De kosten voor dieselbrandstof rezen de pan uit en legden een enorm beslag op de voor medische doeleinden bestemde middelen. De leiding van het Dar Essalam ziekenhuis besefte dat ze dit probleem structureel zou moeten aanpakken; en dat ook zou kunnen doen door gebruik te maken van het in Gaza ruim aanwezige zonlicht. Met behulp van een externe deskundige stelde zij een plan op voor gefaseerde bouw en installatie van een zonnecollectorensysteem. Zonnecollectoren zijn gelukkig geen high tech meer en met de in Gaza aanwezige expertise en, vooral, inventiviteit en handigheid, zou slechts een gering deel van de benodigde middelen uit het buitenland geïmporteerd behoeven te worden. Binnen Rotterdam voor Gaza werd het plan met enthousiasme begroet – ook omdat het gefaseerd zou kunnen worden ingevoerd en het totale bedrag van € 78.000 de mogelijkheden in het Rotterdamse ver te boven ging. Milieubewustheid, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid zijn termen die het goed zouden doen bij de achterban van de deelnemende organisaties. En het project “Licht voor Gaza” kreeg vorm. Helaas gooide de oorlog van 2014 om heel veel redenen roet in het eten; en werd de roep om noodhulp sterker dan die om investeringen. Een noodkreet vanuit de Stichting Palestina bracht ruim € 10.000 op voor direct noodzakelijke medicijnen. “Licht voor Gaza” leek even vergeten. Rotterdam voor Gaza Tijdens de Gaza oorlog van 2008-2009 worstelden heel wat Rotterdammers met hun woede en de behoefte die ook te kunnen uiten. Op initiatief van de SP en het PKR kwam een groot aantal organisaties bijeen om initiatieven te ontwikkelen die ruimte konden geven aan het Rotterdamse tegengeluid. 9 December 2015 nummer 6

[close]

p. 11

Het platform Rotterdam voor Gaza organiseerde meerdere demonstraties en manifestaties waarbij duizenden Rotterdammers hun boosheid konden uitschreeuwen. Maar belangrijker nog, de deelnemende organisaties besloten ook na die oorlog bijeen te blijven om Gaza op de agenda te houden. De hulpcampagnes van de Stichting Palestina bleken een belangrijk instrument te vormen om activiteiten bij aan te laten sluiten. En omgekeerd vormde de deelname van het platform een enorme versterking en verbreding van de campagnes. Een compleet zonnecollectoren-systeem voor het Dar Essalam kost € 78.000. Maar gefaseerde invoering is erg goed te doen. En wordt dus gedaan. Meest urgent bleek een basis systeem te zijn ten behoeve van de ontvangstruimte, nood operatiezaal, laboratorium, apotheek en administratie/ elektronisch netwerk. Vijftienduizend Euro haalde Rotterdam voor Gaza hiervoor op en aangevuld met kleinere donaties van het Palestijnse Zakat Instituut en uit eigen middelen was dit voldoende om de eerste fase succesvol te realiseren. Dit succes inspireert Rotterdam voor Gaza om door te gaan met de campagne “Licht voor Gaza” en ook de noodzakelijke tweede fase te realiseren. Filmavonden, veilingen, informatie bijeenkomsten, collectes en evenementen zullen ook in 2016 (mede)georganiseerd worden om de mensen te informeren, te enthousiasmeren en geld uit de zak te kloppen. En ook voor niet-Rotterdammers blijft de bankrekening open staan: Stichting Palestina, IBAN NL94INGB 0006360364, onder vermelding van “Licht voor Gaza”. Meer informatie en contact onder www.rotterdamvoorgaza.nl www.rotterdamvoorpalestina.nl en via het e-mail adres info@rotterdamvoorpalestina.nl Rotterdam voor Gaza bestaat nu uit een viertal politieke partijen –PvdA, GroenLinks, NIDA en SP- religieuze organisaties als Pauluskerk, Ettaouhid en SPIOR; Palestijnen in Nederland verenigd in Al Awda, Palestijns Huis, Palestijnse Vrouwen en Youth for Palestine; en een breed scala aan maatschappelijke organisaties waaronder Platform Buitenlanders Rijnmond, Nederlands Palestina Komitee, Werkgroep PaIs, Een Ander Joods Geluid, PKR en Stichting ISRAA. Licht voor Gaza Het Dar Essalam ziekenhuis heeft zich ten doel gesteld om het ziekenhuis gedurende24 uur per dag te kunnen voorzien van zonne-energie. Op het ziekenhuis dak geïnstalleerde zonnepanelen kunnen zonnestralen omzetten in elektriciteit die direct kan worden gebruikt voor operaties wanneer de reguliere elektriciteitsvoorziening uitvalt, hetgeen in de regel gedurende vele uren per dag het geval is. Maar de elektriciteit kan ook worden opgeslagen in batterijen voor gebruik gedurende de avond en nacht als de elektriciteitsvoorziening altijd afgesloten is. Een noodzakelijke voorziening dus, maar tegelijk eentje die het milieu niet belast en enorm kostenbesparend werkt. De prijs van dieselolie voor aggregaten, die vaak ook uit Egypte moet worden gesmokkeld, is schrikbarend hoog en kan oplopen tot bijna duizend dollar voor een hele dag. Gelukkig is dat zelden nodig. Benji de Levie December 2015 nummer 6 10

[close]

p. 12

Juli 2015 Palestijn gedood en een ander gewond door Israëlisch geweervuur bij grens met Gaza Aanvallen blijven op de Westelijke Jordaanoever als kolonisten Palestijnse man aanvallen Israël confisqueert 70m² grond in de buurt van Migron nederzetting, Ramallah UNRWA moet mogelijk 700 scholen sluiten wegens gebrek aan financiële middelen 9 11 1 9 December 2015 nummer 6

[close]

p. 13

PA arresteert meer dan 100 Hamas-leden IOF valt 10-jarig Palestijns meisje aan bij Al-Aqsa Moskee Israël doodde 23 Palestijnen sinds het begin van 2015: PLO Analyse: De geest van Gaza December 2015 nummer 6 10 12

[close]

p. 14

Augustus 2015 Palestijnse jongere sterft na botsing met Israëlische troepen IOF ontvoert vijf jongeren, kolonisten breken in Hebron dorp IOF arresteert vijf Palestijnse studenten Hebron: IOF valt jongere aan en dwingt hem om benzine te drinken 9 13 1 9 December 2015 nummer 6

[close]

p. 15

Verschillende ziekenhuizen in Gaza mogelijk dicht Israël is van plan hongerstakende Palestijnse gevangenen dwingen te eten Israëlische soldaten doden Palestijnse tiener op Westelijke Jordaanoever Israëlische troepen evacueren Palestijnse families voor militaire oefening December 2015 nummer 6 10 14

[close]

Comments

no comments yet