De Palestijnse Stem, ed. 5

 

Embed or link this publication

Description

De Palestijnse Stem

Popular Pages


p. 1

De Palestijnse Stem Jaargang 1 , nummer 5

[close]

p. 2

Hoofdredactie: Henny A.J. Kreeft pg.9. Joods terrorisme, 21 jaar later (Engelbert Luitsz) Eindredactie: Team Palestijnse Stem Grafische Vormgeving: KhamakarPress Persbureau email: info@khamakarpress.com telefoon: 06 - 49400851 1 Jaargang 1 - nummer 5 - december 2015 Inhoud pg. 1. Colofon pg. 2. Voorwoord pg. 3. Overzicht januari 2015 pg. 5. Overzicht februari 2015 pg. 7. De Palestina Papers - deel 9: Nederlandse politiek en Palestina pg.11. Overzicht maart 2015 pg.13. Overzicht april 2015 pg.15. De Palestina Papers - deel 10: De moeilijke weg naar vrede pg.17. Israël’s organenhandel en organenroof (Jan Wijenberg) Dit is een uitgave van KhamakarPress December September 2015 2014 nummer nummer 51

[close]

p. 3

Het jaar 2015 voor Palestina In de komende drie edities zal getracht worden om met acht foto’s per maand een jaaroverzicht te maken van het moeilijke leven van de Palestijnen in hun land Palestina of wat er nog van over is. In deze editie, De Palestijnse Stem editie 5, zullen de maanden januari, februari, maart en april de revue passeren. Natuurlijk is het een overzicht dat verre van compleet is. Dat wil het ook niet zijn. Op de site www.khamakarpress.com is veel meer informatie te vinden over het lijden van de Palestijnen. De edities willen u alleen een beeld geven van wat er gebeurt in Palestina, waar het vermoorden van Palestijnen dagelijks doorgaat en waar de Nederlandse media nauwelijks enige aandacht aanschenkt. De Palestijnse Stem wil hier verandering in brengen en zal dan ook het nieuws van en over Palestina blijven brengen. Het nieuws over de executies van Palestijnse jongeren, de intifada, de vernietiging van Palestijnse huizen, het jatten van Palestijnse woningen en van Palestijns land, het vernietigen van de Palestijnse economie, het falen van het Palestijns bestuur, het nieuws van de Nederlandse regering die alleen maar de zijde van de zionistische bezetters kiest en alles wat voorbij gaat komen. Dit is tevens een oproep aan individuele personen en organisaties die nieuws over en van Palestina willen brengen, om dit nieuws te mailen naar info@khamakarpress.com, zodat het meegekomen kan worden in een van de volgende edities. Veel leesplezier en denk aan onze broeders en zusters in Palestina. Henny A.J. Kreeft Wees een Ambassadeur voor een Vrij Palestina Hoofdredacteur De Palestijnse Stem Dit is een uitgave van KhamakarPress December 2015 nummer 5 Voorwoord 2

[close]

p. 4

Januari 2015 Strijd van kinderen van Gaza om de nachtmerries van de oorlog te overwinnen Israëlische kolonisten steken Palestijns huis in West Bank in brand Israëlische kolonisten ontwortelen 6000 jonge olijfboompjes Ramallah Soldaten ontvoeren 22 Palestijnen West Bank 3 3 December 2015 nummer 5

[close]

p. 5

Palestijnse vissers belegerd, 61 gearresteerd in 2014 Twee kinderen gewond door Israëlische kogels in Nablus Twee Palestijnse baby’s vriezen dood in Gazastrook IOF arresteert 6 onlangs vrijgelaten politieke gevangenen December 2015 nummer 5 4 4

[close]

p. 6

Februari 2015 15-jarige Khalid Sheikh veroordeeld tot 4 maanden gevangenis IOA vernietigt Palestijns dorp ten oosten van Negev ‘Israël’ bevriest extra $ 100 aan Palestijnse belastinginkomsten Rapport:151 Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen 5 5 December September 2015 2014 nummer nummer 5 1

[close]

p. 7

24 Palestijnen opgesloten zonder aanklacht of proces Israëlische troepen bestormen Hebron, annexatie van gronden Israël wil 20 duizend huizen in Jeruzalem slopen Israëlische troepen arresteren 2 kinderen in Jeruzalem 6 6 December 2015 nummer 5

[close]

p. 8

De Palestina Papers In deel 4 van deze serie is er gesproken over de politiek binnen Palestina, waaruit duidelijk blijkt dat de Palestijnen daar niet veel van hoeven te verwachten. In Gaza is de democratisch gekozen Hamas aan de macht terwijl in de Westelijke Jordaanoever de PA het voor het zeggen, met tussen beide partijen opper-draaikont president Abbas. Deel 9: Nederlandse politiek en Palestina erkende grenzen voor Israël en erkenning door Israël van de Palestijnse aspiraties om tot een eigen staat te komen. Die vrede komt alleen dan in zicht als Israël zich met oog voor de belangen van de Palestijnen opstelt in het nederzettingenbeleid en als de Palestijnen Israël als staat zonder voorwaarden vooraf accepteren en erkennen.” SGP De andere religieuze Constructieve partij - als ondersteunende partij van het kabinet - is de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De SGP heeft een lijst van tien speerpunten opgesteld, waarbij een van de punten gaat over Israël. Echter, dit specifieke standpunt is niet te vinden. Maar er staat wel het een en het ander te lezen op de site van de SGP: “De staat Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, wordt van alle kanten bedreigd. En dat terwijl de steun aan het Joodse volk vanuit andere landen vermindert. Als ergens blijkt dat de islam kwaadaardige trekken heeft, is het wel in het Midden-Oosten. De SGP staat achter Israël en komt op voor het recht van het Joodse volk op een veilig bestaan.” Daarnaast nog: “Jeruzalem moet de ondeelbare hoofdstad van Israël blijven. Territoriale tegemoetkomingen aan de Palestijnen blijken vooral een aanmoediging te zijn voor voortzetting van de strijd tegen Israël. Palestijnse groeperingen die terreur als middel gebruiken (zoals Hamas) kunnen niet als gesprekspartner worden geaccepteerd en ontvangen geen financiële hulp.” CDA Het Christen Democratisch Appel (CDA) heeft de volgende tekst op haar site geplaatst: “Een alomvattend vredesakkoord voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen zal echte vrede brengen in het Midden-Oosten. Een levensvatbare tweestatenoplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, is daarbij het doel. Bilateraal en via de EU zet Nederland zich daar voor in. De internationale gemeenschap zal de voorwaarden voor een duurzame vrede moeten scheppen, op basis van het internationaal recht. Om de kans op vrede te behouden zijn drukmiddelen nodig, die de partijen bewegen beleid te staken dat een rechtvaardige oplossing in de weg staat.” Op zich is het een begin als dit het standpunt is van het CDA, waarbij de grenzen van 1967 van belang zijn, echter er wordt niets gezegd op illegale nederzettingen, moorden, ontvoeringen en gevangenschap zonder enige vorm van rechtspraak. Zaken die dagelijks door de bezettende macht worden uitgevoerd. Ondertussen zijn in Israël verkiezingen geweest en met de nieuw gevormde regering zal er in de komende tijd geen vrede en rust komen voor de Palestijnen; sterker nog de aanvallen zullen alleen maar heviger en frequenter worden. Nederland Maar wat hebben de Palestijnen van de Nederlandse politici te verwachten? Het land dat juist het Internationaal Gerechtshof in Den Haag binnen de landsgrenzen heeft. Het land dat dus met name het recht wil laten zegevieren. Religieuze Partijen Rechts van het midden in de Nederlandse politiek zijn drie religieuze partijen actief, waarbij de twee kleinere partijen behoren tot de Constructieve 3 (samen met D66). Deze twee zijn de ChristenUnie en de SGP. Daarnaast is er ook het CDA. ChristenUnie Op de site van de ChristenUnie wordt in het kader van het Midden-Oosten in feite alleen gekeken naar de rechten van de christenen, hier wordt niet een woord besteed aan de bezetting van Palestina. Daarnaast wordt er wel gezegd: “Iran vormt niet alleen een bedreiging voor Israël en het Midden-Oosten, maar ook voor Europa en de vrede in de rest van de wereld.” In een laatst gehouden debat bleek Joël Voordewind zich ook te moeten manifesteren als de hoeder van het christelijke deel van het Midden-Oosten, waarbij alles wat maar ruikt naar moslim slecht zou zijn en zeker de ‘terreurorganisatie Hamas’. Op de site van de CU worden grote woorden gebezigd over een echte rechtsstaat, maar men vergeet onmiddellijk erbij te vertellen dat Hamas democratisch is gekozen. Maar ja, Hamas past niet in het straatje van Voordewind. Maar het kan nog erger: lees bijvoorbeeld eens het verkiezingsprogramma, hoofdstuk 10: Rechtvaardige vrede voor Israël en de Palestijnen. Volgens het programma: “Israël, één van de weinige democratieën in het Midden-Oosten, vormt het nationaal tehuis voor Joden wereldwijd. Daar konden zij zich vestigen na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En nog komen Joden daar ‘thuis’. De Nederlandse ambassade wordt gevestigd in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël. Een duurzame vredesregeling kan pas standhouden met veilige en De Palestijnen zullen weinig te verwachten hebben van het VVD-PvdA kabinet en haar C3 partners December 2015 nummer 5 7 7 7

[close]

p. 9

tussen Israel en Palestina. Zowel Israëli’s als Palestijnen moeten hun eigen staat hebben zodat ze in vrede, veiligheid en voorspoed naast en met elkaar kunnen leven.” Kati Piri in het Europees Parlement schreef op dezelfde site: “De PvdA in het Europees Parlement is voorstander van de erkenning van de staat Palestina. De cyclus van geweld en terreur moet doorbroken worden. Om een tweestatenoplossing dichterbij te brengen, zijn meer gelijkwaardige machtsverhoudingen tussen de gesprekspartners noodzakelijk. Erkenning van de staat Palestina kan op die manier bijdragen aan een zinvolle hervatting van vredesonderhandelingen met een beter perspectief op een akkoord.” Een kleine stap van de PvdA, maar of het steeds zo wordt uitgedragen, betwijfel ik. D66 D66 heeft kortgeleden haar site aangepast en daardoor zijn specifieke standpunten moeilijk te vinden. Uit de speech van Marietje Schaake tijdens de D66 Midden Oosten-dag: “De tweestatenoplossing is in groot gevaar. Dit vraagt om een andere houding van Nederland en Europa ten opzichte van Israël, de Palestijnse gebieden en het conflict.” Maar een verdere invulling is niet gevonden. Linkse partijen Tenslotte de partijen GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP ter linkerzijde van het Nederlandse politiek spectrum. GroenLinks Op de site van GroenLinks kunnen we het volgende lezen: “Het Israëlisch-Palestijns conflict leidt regelmatig tot geweldsuitbarstingen, die vooral burgers treffen. Door de onevenwichtige verhouding tussen de partijen is de situatie vooral voor Palestijnse burgers onhoudbaar. Nederland zou dan ook krachtiger steun moeten geven aan het streven naar een Palestijnse staat en economisch meer moeten samenwerken met de Palestijnen. GroenLinks veroordeelt het gebruik van geweld tegen burgers aan beide kanten en pleit voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict in lijn met het internationaal recht.” GroenLinks geeft duidelijk aan om een krachtige samenwerking met de Palestijnen te voeren en het steunen van de Palestijnse Staat. Partij voor de Dieren Deze partij heeft een statement op de site staan van 2014, maar dit zijn meer vragen die ingebracht zijn in een debat. SP Dan tenslotte de Socialistische Partij (SP). We kunnen op haar site het volgende lezen: “De SP is voorstander van een twee-statenoplossing, zoals dit in resoluties van de VN is vastgelegd. Onderhandelingen moeten tot dit resultaat leiden. De SP houdt vast aan uitvoering van eerdere resoluties van de VN en van het internationaal recht. Zolang Israël bijvoorbeeld doorgaat met het illegaal bouwen van woningen in bezet Palestijns gebied moeten maatregelen hiertegen genomen worden. Dat kan onder meer door het opschorten van de associatieovereenkomst die Israël belastingvoordeel geeft bij export naar de landen van de EU. De Nederlands-Israëlische betrekkingen moeten niet geïntensiveerd worden zolang Israël doorgaat met het schenden van het internationale recht.” Het standpunt van de SP lijkt de goede kant uit te gaan. De Palestijnen zullen weinig te verwachten hebben van het VVD-PvdA kabinet en haar C3 partners. De verbeteringen voor de Palestijnen zullen van de linkse partijen moeten komen, die op dit moment te weinig macht hebben om iets te kunnen bereiken. Opvallend is dat de religieuze partijen niet opkomen voor andere religieuze groeperingen in Palestina, zoals de moslims. Rechtse partijen De Palestijnen zullen weinig voordelen halen uit eventuele toekomstige besprekingen als het aan de broeders van de religieuze partijen ligt. Naast de religieuze partijen zitten aan de rechterkant van het politieke spectrum de zogenaamde rechtse partijen: de VVD, PVV en straks ook nog VNL. VVD Op de site van de VVD is niet meer te vinden dan: “De VVD wil dat Nederland met zowel de Palestijnse Autoriteit als met de regering van Israël goede banden onderhoudt.” Met deze zin kunnen we alle kanten uit, mogelijkerwijs zelfs de goede, maar de woorden van premier Rutte dat Israël de enige democratische staat is en een staat die zich mag verdedigen, voorspelt weinig goeds. PVV Moeten we hier nog wat over zeggen? Toch nog even een blik geworpen op de site van deze groepering en daar staan enkele woorden van de buitenlandwoordvoerder Raymond de Roon: “De Palestijnse Autoriteit is minstens zo extremistisch als de terroristische groepering Hamas. De geestelijk leider van de Palestijnse Autoriteit instrueert de bevolking dat het vermoorden van Joden een religieuze plicht is. De ‘gematigde’ Abbas zegt dat hij nooit een Joodse Staat zal erkennen. Vrijgelaten terroristen ontvangen geld, huizen en een kaart waarop Israël verdwenen blijkt. Dan is er slechts één conclusie mogelijk: namelijk dat de verschillen tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas puur cosmetisch zijn.” Verder zullen hier geen woorden aan vuil gemaakt worden. VNL Dit is de nieuwe partij van Joram van Klaveren en Bram Moszkowicz, een partij die pas aan de weg timmert. Een speerpunt over Palestina heb ik nog niet kunnen vinden, maar ik houd me hart vast. Laatst heeft ook David Pinto zich bij de partij aangesloten. Ook van de rechtse partijen in de Nederlandse politiek hebben de Palestijnen weinig te verwachten. Centrum Onder centrumpartijen worden hier de Partij van de Arbeid en D66 bedoeld. PvdA De Partij van de Arbeid schrijft op haar site: “De PvdA kiest in het Midden-Oosten partij voor een ieder die vrede, vrijheid, stabiliteit en rechtvaardigheid dichter bij wil brengen. En we veroordelen hen die denken dat terroristische aanslagen, geweld tegen burgers, en schendin-gen van internationaal recht de oplossing zijn. Dat geldt ook voor het conflict Henny A.J. Kreeft KhamakarPress December 2015 nummer 5 8 8

[close]

p. 10

Joods terrorisme, 21 jaar later In de afgelopen 21 jaar is er niets veranderd in de mentaliteit van deze mensen. Vorig jaar nog werd een demonstratie van de beweging Boycott From Within tijdens de opnamen van de Amerikaanse serie Dig in Jeruzalem – een stukje onvervalste zionistische propaganda – onderbroken door orthodoxe joden die Goldsteins naam scandeerden en hem een heilige noemden. Hij was in hun ogen geen moordenaar, maar had integendeel vele joden het leven gered. En dat sentiment duikt diep in de joodse cultuurgeschiedenis. De dag van de aanslag in 1994 was niet toevallig gekozen. Het was de dag van het Poeriemfeest, wanneer joden herdenken hoe hun voorouders 2500 jaar geleden op basis van geruchten de Perzische koning Ahasveros (of Xerxes I) overhaalden alle joden te bewapenen. Dat leidde tot een onvoorstelbare moordpartij waarbij volgens de overlevering 75.000 “vijanden van de joden” werden afgeslacht, allemaal onschuldige mannen, vrouwen en kinderen. Het Poeriemfeest is een verkleedpartij en in latere jaren verkleedden sommigen zich als Baruch Goldstein om de feestvreugde compleet te maken (ik heb begrepen dat de Amerikaanse zender CNN bezig is met een documentaire over Zwarte Piet, misschien kunnen ze een vervolg maken in Israël). De continuïteit van het religieuze vijandbeeld dat we in de Palestijnse gebieden onder kolonisten en extremistische religieuze groeperingen aantreffen, kwam vorige maand griezelig dicht bij ons, toen de Brusselse rabbijn Menachem Margolin, voorzitter van de European Jewish Association (EJA), EU-lidstaten opriep hun wapenwetgeving aan te passen, zodat joodse organisaties zich zouden kunnen bewapenen. Opnieuw het bewijs dat iemand als Baruch Goldstein geen geïsoleerde gek was, maar dat zijn denkbeelden door velen worden gedeeld. Gelukkig namen andere joodse organisaties nadrukkelijk afstand van de opmerkingen van Margolin, maar het zou niet nodig moeten zijn dat vooral joden dat doen. Het gaat hier om universele principes die door iedereen aan de kaak gesteld moeten worden. Between a rock and a hard place De Engelse uitdrukking geeft het beter weer dan ons woord dilemma. Hebron staat symbool voor het failliet van het zionistische project. Een spookstad waarin een kleine groep joodse fanatici, gesteund door een enorme legermacht, het leven van de Palestijnen onmogelijk maakt. Niet de achterban van Goldstein werd aangepakt, nee, het waren de Palestijnen die moesten boeten voor een aanslag die op hen gepleegd was. Onder het eeuwige mantra van “veiligheid” werden straten afgesloten en bleef de heilige plek lang gesloten. Wanneer je na decennia van wrede onderdrukking merkt dat het helemaal niet uitmaakt of jij nu een aanslag pleegt, of dat er een aanslag op jou wordt gepleegd, omdat in beide gevallen de situatie wordt aangegrepen om de bezetting verder te versterken, is het duidelijk dat niemand nog kan geloven in rechtvaardige behandeling van de Palestijnen. De ontmenselijking van de fictieve vijand is zo diep doorgedrongen in de opvoeding en het onderwijs in Israël, dat elk menselijk gevoel lijkt te ontbreken. Een van de weinige symptomen die wijzen op de harde realiteit is het hoge aantal zelfmoorden onder Israëlische soldaten. Wanneer je na 18 jaar indoctrinatie denkt een rechtvaardige strijd te voeren en je komt er vervolgens achter dat je weerloze vrouwen en kinderen aan gort moet schieten, knapt er iets bij diegenen die niet al hun medemenselijkheid zijn kwijtgeraakt. Op 25 februari 1994 stormde Baruch Goldstein de Ibrahimi-moskee binnen in de stad Hebron op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever en schoot met een automatisch geweer 29 Palestijnen dood. Meer dan honderd anderen raakten gewond, voordat de man op zijn beurt werd overmeesterd en doodgeslagen. De eerste berichten repten over zo’n 50 doden, maar al snel werd dit teruggebracht tot 29. Waarom? Omdat die anderen waren doodgeschoten door Israëlische militairen die geacht werden de moskee te beschermen. Toen de overlevenden woedend naar buiten kwamen werden ze opnieuw onder vuur genomen. Men probeerde de daad van Goldstein af te doen als een geïsoleerd fenomeen, los van het geweld van de zionistische ideologie, de bezetting, de kolonisten, het reguliere leger en de politie. Dat bleek ook uit de reacties in de pers. De term “terrorist” werd nauwelijks gebruikt. Volgens de journalist Robert Fisk, die de kranten goed bijhield, slechts twee keer. Bill Clinton noemde het een “vreselijke tragedie”, alsof het een natuurramp betrof. En de vredesduif Yitzhak Rabin weigerde de kolonisten uit Hebron te verwijderen. Hoe anders zouden de reacties zijn geweest indien een Palestijn een dergelijk bloedbad had aangericht. Een religieuze missie Goldstein was geen marginale idioot, hij was arts en hij had een missie. Met religieuze ijver probeerde hij de Oslo-akkoorden om zeep te helpen. Hij behoorde tot de joodse terreurbeweging de Jewish Defense League (nog steeds in veel landen actief), die was opgericht door zijn jeugdvriend Meir Kahane. Deze Kahane was ook de oprichter van de extreem-rechtse Kach-partij in Israël en Goldstein stond in de jaren 80 derde op de lijst voor een zetel in de Knesset, het Israëlische parlement. In die tijd was het zelfs naar zionistische maatstaven misschien extreem wat de man deed, maar de afgelopen jaren zijn er steeds meer Israëlische politici, juristen, bloggers, professoren en rabbijnen die genocidale opmerkingen maken en daar niet op worden aangesproken. In schril contrast met talloze journalisten en anderen die op basis van nog zeer gematigd kritische tweets met betrekking tot het bloedbad dat Israël vorig jaar aanrichtte in de Gazastrook, genadeloos worden aangepakt door de zionistisch lobby. Voor Goldstein werd een monument opgericht dat pas in 1999 gesloopt werd toen er een wet kwam die monumenten voor terroristen verbood. Maar zijn graf bleef intact en is tot op de dag van vandaag een bedevaartsoord voor extremistische joden. Op zijn grafsteen staat nog steeds dat hij een man met een “zuiver hart” was. In 2010 werd onder druk van de religieuze Shas-partij de plek van het bloedbad zelfs tot nationaal erfgoed gepromoveerd. 9 December 2015 nummer 5

[close]

p. 11

Omgekeerde semantiek Het is wat Robert Fisk de “omgekeerde semantiek” noemt: Israëliërs plegen geen terreurdaden, zij voeren militaire operaties uit tegen terroristische doelen; omgekeerd is elke vorm van verzet van Palestijnen een terroristische daad. Chris Hedges noemde het “de grote leugen”: niet een beetje sjoemelen met de feiten, maar precies het tegenovergestelde beweren van wat er werkelijk gebeurt. Uiteindelijk is het allemaal bluf. Tijdens Operation Protective Edge van vorig jaar was het stokpaardje van de zionistische propaganda dat Hamas “dubbele oorlogsmisdaden” pleegde. Totdat Hamas zei: ok, dan laten we daar een internationaal gerechtshof een uitspraak over doen, waarbij de daden van het Israëlische leger uiteraard ook besproken dienen te worden. Toen haakte men in Israël snel af. Het meest beangstigende aan het memoreren van Goldsteins gruwelijke daad, nu 21 jaar geleden, is wel dat het sindsdien alleen maar erger is geworden. Wat ooit tot redelijk wat ophef leidde is nu de gewoonste zaak van de wereld geworden. Joodse toeschouwers die met een hapje en een drankje genieten van de bombardementen op de Gazastrook worden niet uitgekotst door de Israëlische maatschappij. Het levend verbranden van een Palestijnse jongen leidt niet tot een moment van bezinning. Integendeel zelfs, zijn familie werd daarnaast nog eens slachtoffer van het racistische politieoptreden en er wordt alles aan gedaan om de daders vrijuit te laten gaan. Met het negeren van het lot van de Palestijnen door de westerse landen laat men blijken niets geleerd te hebben van de eigen geschiedenis. Engelbert Luitsz Advertentie De volgende keer uw advertentie hier? Neem gerust contact met ons op Scherpe, lage prijzen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten Stuur even een mailtje naar info@khamakarpress.com December 2015 nummer 5 10

[close]

p. 12

Maart 2015 3 kinderen onder de 7 personen die in hechtenis zijn genomen Israël doodde twee Palestijnen en arresteerde 280 in februari Ministerie van Volksgezondheid hekelt het inbreken in kliniek door IOF Israël doodt visser en vermindert Gaza visgebied met 2 mijl 9 11 1 9 December 2015 nummer 5

[close]

p. 13

Bezettingstroepen verwonden 5 Palestijnen inclusief kind 308 Palestijnse vrouwen gedood, 2150 gewond bij Israëlisch offensief Bijna alle Palestijnse gevangenen worden gemarteld Joodse kolonisten vallen Palestijns meisje aan, gewond aan het hoofd December 2015 nummer 5 10 12

[close]

p. 14

April 2015 Israëlische troepen arresteren vrouwelijk Palestijns parlementslid IOF opent het vuur op Palestijnse huizen in Centraal Gaza IOF ontvoert jonge man uit weeshuis Israël hebben 561 Palestijnse kinderen in 1 jaar gedood 9 13 1 9 December 2015 nummer 5

[close]

p. 15

Israëlische minister roept op tot het doden van Palestijnen Bezettingsmacht doodt Palestijn in Al-Khalil, West Bank Israëlische rechtbanken veroordelen honderden Palestijnse kinderen Palestijn in het oog geschoten in Jeruzalem December 2015 nummer 5 10 14

[close]

Comments

no comments yet