Algemeen inhoudelijk plan BonteHond 2013-2016

 

Embed or link this publication

Description

De hoofdpunten uit het inhoudelijk plan 2013-2016

Popular Pages


p. 1

A. Algemeen inhoudelijk plan BonteHond 2013-2016 1. Profiel BonteHond BonteHond is een jonge hond. In 2005 ging BonteHond in Almere van start als gezelschap én productiehuis voor jeugdtheater. Dit op verzoek en met steun van de drie overheden, die de culturele infrastructuur van Flevoland een impuls wilden geven. Een luttele zes jaar later is BonteHond, onder artistieke leiding van regisseur Noël Fischer, een gevestigde naam in heel Nederland en ook in België een graag geziene gast. Dankzij de opname in de Basisinfrastructuur voor de periode 2009-2012 kon de dubbele opdracht met verve worden uitgevoerd en een belangrijke professionaliseringsslag worden gemaakt. Zowel in standplaats Almere als in de rest van Nederland, zowel in theaters als op festivals en op locatie zijn voorstellingen gerealiseerd. Het productiehuis bracht nieuwe, succesvolle makers voort als Alexandra Broeder (met Kind geselecteerd voor het Vlaams Theaterfestival 2011), Elien van den Hoek en Judith Hofland, en regelmatig viel BonteHond in de prijzen (Candyland van Broeder, Liggen op je rug en Spoonface van Fischer). Het netwerk met scholen en andere culturele instellingen in de regio is gemaakt, de verkenning van het wonderlijke Almere in het al even wonderlijke Flevoland is gebeurd. Met de nieuwe inrichting van het Nederlandse theaterbestel per 2013 is er binnen BonteHond geen plaats meer voor een productiehuis. Nieuwe makers kunnen zeker nog een rol spelen binnen het gezelschap, maar talentontwikkeling is geen primaire taakstelling meer. In het kader van deze verandering is de missie aangescherpt. BonteHond vindt dat theater deel moet uitmaken van de leefwereld van kinderen en jongeren omdat deze vorm van expressie en communicatie een manier is om hen met meer zelfvertrouwen en verbeeldingskracht in het leven te laten staan. Door het leven met al zijn mooie en lelijke kanten in het theater te verbeelden, voelen zij zich hopelijk (h)erkend en gesteund in wat zij aan moois en lelijks in hun eigen omgeving meemaken. Daarnaast wil BonteHond het Nederlandse jeugdtheater artistiek ontwikkelen; BonteHond streeft ernaar artistieke grenzen te blijven verleggen. In de derde plaats ziet BonteHond, vooralsnog de enige voorziening voor jeugdtheater in Flevoland, het als zijn taak om het culturele klimaat in Flevoland te voeden. Hoe kun je van waarde zijn als je niet ook meedenkt over het grotere geheel, de langere termijn? Bovendien, je moet wel als jeugdtheatergezelschap in Almere: het is de jongste stad van Nederland met de meeste jonge gezinnen en tegelijkertijd de laagste cultuurparticipatie van de tien grote steden. Idealiter is BonteHond in 2016 nog steeds een voorhoedespeler in het Nederlandse jeugdtheater en staat tegen die tijd ook heel (jong) Almere te springen als er weer een nieuwe BonteHond uitkomt. Dat laatste is nu nog niet het geval; met je kinderen naar het theater gaan is hier geen vanzelfsprekendheid. Voor de komende jaren zet BonteHond daarom twee activiteiten centraal. Het gezelschap blijft artistiek hoogwaardig en uitdagend jeugdtheater produceren, (familie)voorstellingen voor peuters tot (jonge) jongeren. Daarnaast wordt de publiekswerking in Flevoland, bedoeld om meer en breder publiek te trekken, uitgebreid en naar een hoger, artistieker plan getild door nieuwe makers die kleine locatievoorstellingen gaan maken. (Voor deze nieuwe makers doet BonteHond een beroep op de innovatietoeslag, zie punt 6.) BonteHond produceerde in de periode 2009-2011 15 nieuwe producties (zowel in het theater als op locatie inclusief reprises). De zichtbaarheid was groot: 182 voorstellingen in Almere en Flevoland met 13.477 bezoekers, 229 voorstellingen in de rest van Nederland met 21.297 bezoekers en 94 speelbeurten in het buitenland met 14.005 bezoekers. Ook zijn er 174 schoolvoorstellingen gegeven voor 22.085 leerlingen. Sinds 2005 hebben bij BonteHond 17 nieuwe makers een of meerdere projecten gerealiseerd. 2. Artistieke signatuur en ambities BonteHond is een openhartige hond. Centraal staat de wens om het publiek emotioneel te raken. In haar Staat van het Jeugdtheater, geschreven op uitnodiging van het Nederlands Theater Festival 2010, stelt artistiek leider en regisseur Noël Fischer: ‘Ik vind het mijn opdracht om mijn publiek het gevoel 1

[close]

p. 2

te geven dat ze als mensen verbonden zijn, dat ze emoties hebben en delen en dat die emoties groot zijn en deel uitmaken van wie ze eigenlijk zijn. Ik wil ze laten weten dat in een harde omgeving juist kwetsbaarheid nodig is en dat kwetsbaarheid je uiteindelijk weerbaarder maakt dan afwijzing. En, helemaal aan het eind, dat compassie de moeite waard is. Want compassie houdt onze wereld bij elkaar.’ BonteHond neemt het kind en zijn emoties uiterst serieus. Hoewel het publiek ook humor, troost en perspectief wordt geboden, wordt het niet om de tuin geleid met een wereld die enkel lief, leuk en gezellig is. Natuurlijk mogen dreumesen zich vermaken met Harig Hondje en kunnen zevenjarigen avonturen beleven in Ruigland. Maar BonteHond deinst er niet voor terug om te laten zien hoe de wereld werkt, met alle fricties van dien; de voorstellingen confronteren kinderen met de maatschappij. Daarom vraagt de Almeerse context ook: tussen alle imposante architectuur en al het weelderig groen wonen verhoudingsgewijs veel kinderen die, aldus de laatste cijfers, opgroeien in relatieve armoede, in een eenoudergezin, op een matig presterende school. Bij hen hoef je niet aan te komen met sprookjes. BonteHond windt er dus geen doekjes om en duikt met volle vaart in realistische thematieken als scheiden (Mijn vader is een Indiaan), ‘anders zijn’ en ook nog eens kanker hebben (Spoonface), onhandelbaarheid (Watou) of bijvoorbeeld het verschil tussen vrijheid en van God los zijn (Candyland). Het gezelschap heeft als referentiekader de veranderende samenleving, waar verstedelijking en migratie belangrijke katalysatoren zijn, en het moderne gezin, dat allerlei leefvormen kent. Daarbij is new town Almere een belangrijke inspiratiebron; zijn rauwe, ongepolijste cultuur komt ontegenzeggelijk terug in de taal van BonteHond. De gevoelige, expressieve inhoud van BonteHond wordt gecommuniceerd via een beeldende, fysieke stijl. Die sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen en de huidige beeldcultuur en levert een directe herkenning van de thematieken op, omdat niet het hoofd maar het hart wordt aangesproken. In het werkproces heeft dit sterk maker gerelateerde concepten en beeldscenario’s tot gevolg, die zich door middel van improvisatie uitkristalliseren. BonteHond heeft zich ontwikkeld in locatietheater, een genre dat binnen het jeugdtheater nog weinig wordt beproefd. BonteHond verhoudt zich graag nauw tot een plek en zijn bewoners, en wil ook publiek dat de drempel van het theater te hoog vindt de hand reiken. Voor beide doeleinden is locatietheater ideaal. De producties vinden hun voedingsbodem in Almere Flevoland, maar hun reikwijdte is groter en universeler en daardoor zijn ze verplaatsbaar. Zo vertrok Candyland van een zandvlakte in Almere Poort naar de NDSM-werf in Amsterdam-Noord en de Terschellinger duinen. Almere is voor locatietheater een zeer inspirerende standplaats gebleken: toen BonteHond opgroeide, was Almere de snelst groeiende stad van Nederland, maar wel gelegen in een verder extreem lege polder waar het ’s nachts buiten nog echt donker is en scheepswrakken de ondergrondse schatten zijn. BonteHond werkte in plattelandshotel Kraggenburg, in wijken of aan de rafelranden van de stad. Koolzaad, een voorstelling van Fischer over de pioniersgeschiedenis van Flevoland, speelde in twee boerenschuren in Tollebeek en Zeewolde. Regelmatig neigen dit soort locatieproducties naar community art omdat er gemeenschapsverhalen worden verteld en de gemeenschap soms ook meedoet; voor Koolzaad traden amateurkoren uit Flevoland aan, Candyland en Kind maakte Broeder met deels Almeerse en deels Amsterdamse kinderen. In de periode 2013-2016 zal BonteHond zijn artistieke signatuur bestendigen en verdiepen. Het streven is om in 2013 en 2014 jaarlijks twee jeugdtheaterproducties voor het midden circuit en één jeugdtheaterproductie voor het kleine circuit uit te brengen. Die laatste wordt gemaakt door jonge regisseurs, die echter wel al zover zijn dat ze minimaal 15 speelbeurten kunnen genereren. Het midden circuit is aan artistiek leider Noël Fischer en Alexandra Broeder, die in 2014 haar eerste (locatietheater)productie op die schaal bij BonteHond gaat maken. Broeder zal de komende jaren als gastregisseur aan het gezelschap verbonden zijn. Het is de bedoeling dat Fischer in 2015 doorgroeit naar een productie in het grote circuit. ‘Ik doe in gevoel, in sensitivering. In een gebied dat zo jong is, zo vlak, zo effen, zonder geschiedenis, zonder wortels, zonder samenhang, zonder gemeenschap, is dat heel hard nodig. Wat niet nodig is: verdere verharding, verruwing en vervreemding. Almere is in veel opzichten nog maar een kind, met een heel jonge, ongeleefde ziel. En zo’n jonge ziel is eigenlijk wat gevoelsarm.’ – Noël Fischer in: Staat van het Jeugdtheater, 2010 2

[close]

p. 3

3. Landelijke positionering BonteHond is een unieke hond. Zijn grensverleggende onderwerpen, en dan vooral de openhartige, rauwe, ongepolijste aanpak daarvan, maken BonteHond anders dan verwante gezelschappen. Bovendien is BonteHond het enige jeugdtheatergezelschap dat zich heeft gespecialiseerd in het maken van locatietheater. Dat BonteHond bij dit alles ook nog eens een sterke relatie met de jongste generatie makers heeft ontwikkeld, is een logisch en gelukkig gevolg van zijn voormalige (neven)functie als productiehuis. Hoewel BonteHond straks geen productiehuis meer is, zal het wel de vruchten blijven plukken van deze vrijdenkende generatie, die het jeugdtheater niet meer hoeft te emanciperen en net zo makkelijk voorstellingen maakt voor jeugd als voor volwassenen, voor zalen als voor festivals. Niet alleen artistiek, ook wat betreft publieksbereik neemt BonteHond in Nederland een onderscheidende positie in. Het publieksbereik van BonteHond is namelijk buitengewoon breed. BonteHond speelt landelijk, zowel in zalen als op festivals. Maar BonteHond is ook de enige professionele jeugdtheatervoorziening in Flevoland, de jongste en vaakst vergeten provincie van Nederland, en draagt zo bij aan evenwichtige spreiding van het jeugdtheateraanbod in Nederland. De pioniersrol die BonteHond vervult, is geen gemakkelijke: hoewel er veel potentieel jong publiek in Almere is, groeit dat op in een gebied met een matige culturele infrastructuur (in 2012 eindigde Almere op plaats 49 van de cultuurranglijst van de vijftig grote steden) in thuissituaties waar Piet Piraat het doorgaans wint van Baby Einstein. BonteHond hecht groot belang aan samenwerkingen, allianties en coproducties omdat die het mogelijk maken een andere, diepere relatie op te bouwen met de directe omgeving en het publiek. In Almere is BonteHond huisgezelschap van de Schouwburg en werkt het voor projecten samen met Corrosia! Theater de Roestbak en Faust Theaterschool. Inhoudelijke samenwerkingsverbanden zijn er de komende periode verder onder andere met het Antwerpse theatergezelschap Laika. Hiermee gaat BonteHond (opnieuw) coproduceren, wat BonteHond ook een groot publieksbereik in België oplevert. Het ‘productieplatform’ van de grote gezamenlijke festivals (Oerol, Over het IJ Festival, Boulevard, Karavaan en Cultura Nova) heeft BonteHond uitgenodigd een keer in de twee jaar een grote locatieproductie in coproductie te maken en op minimaal drie festivals te spelen. Ook wordt er per project gezocht naar culturele partners buiten de podiumkunstensector (musea, bibliotheken) en maatschappelijke partners zoals eerder al woningbouwverenigingen, landschapsorganisaties, boerenverenigingen, koren, instellingen voor kinderopvang, ouderenzorgcentra et cetera. Landelijk heeft BonteHond een netwerk van ongeveer zestig podia die regelmatig voorstellingen afnemen. In en met De Krakeling in Amsterdam en de Stadsschouwburg Utrecht kunnen speciale (locatie)projecten (in langere series) worden gespeeld. Er zijn jarenlange partnerships met Over het IJ Festival en Oerol en verder wordt er gespeeld op de festivals Tweetakt, 2 Turven Hoog, De Karavaan, Jong, De Boulevard en – in Flevoland – het Havenfestival, Oord, Passie in de Polder en New Town Festival. De landelijke tourneeplanning van de zaalvoorstellingen wordt verzorgd door Stip Theaterproducties. Ook in België heeft BonteHond een netwerk van ongeveer veertig podia opgebouwd. ‘Theatermaker Noël Fischer weet de achterkant van dat geluk op indringende wijze voelbaar te maken. Zijden handschoentjes heeft ze niet aangetrokken – gelukkig maar. Des te meer ruimte zo voor de overrompelende troost van humor.’ – Isabella Steenbergen in NRC Next over Mijn vader is een Indiaan. 4. Ondernemerschap BonteHond is een actieve hond. BonteHond richt zich met zijn (familie)voorstellingen op vrij publiek in theaters en op festivals in en buiten Almere. Om de diverse publieksgroepen van BonteHond preciezer in kaart te krijgen, wordt in 2012 een groot publieksonderzoek uitgevoerd op basis van de Mosaicmethode. Het doel voor de komende periode is niet alleen het bereiken van nieuw publiek, maar ook het binden van publiek: incidentele bezoekers moeten trouwe volgers worden. 3

[close]

p. 4

Om zowel het landelijke als het Almeerse publiek te doen groeien, bewandelt het gezelschap vijf wegen. De belangrijkste: doorgaan met het eigenwijze theater dat BonteHond zo herkenbaar maakt. Dat is wat BonteHond uniek maakt, zonder dat geen BonteHond. Verder wordt de continuïteit in het aanbod versterkt: met zijn eerste peutervoorstelling in 2012 (Harig Hondje) is BonteHond er voortaan voor alle jeugdige publieksgroepen. Via de viertrapsraket peuters / kleuters / onderbouw primair onderwijs / bovenbouw primair onderwijs en 1 en 2 voortgezet onderwijs kan een kind zo opgroeien met BonteHond. In de derde plaats wordt er nog steviger werk gemaakt van nieuwe speelplekken; zo zal Harig Hondje bij de reprisetournee in 2013 worden ingezet om BonteHond te introduceren bij nieuwe theaters en tevens spelen in bibliotheken, musea, buurthuizen, en bso’s. Belangrijk in de marketing zijn voorts de langdurende, persoonlijke relaties met theaters, scholen en pers. Daarin gaat extra worden geïnvesteerd. Met name theaters en scholen moeten in de publiekswerving betrokken partners worden. Het gezelschap zal zich daartoe pro-actiever opstellen bij het verkoopproces, de promotie door derden en de tourbegeleiding, en de verkoop aan een deel van de theaters in eigen beheer proberen te nemen. Theaters worden persoonlijk bezocht om het nieuwe seizoensaanbod te presenteren en een promotieafspraak en -taakverdeling per voorstelling te maken. De scholen zullen op verschillende niveaus worden aangesproken. Zo komen er ‘juffen-en-meesterdagen’, digitale prentenboeken voor ouders en kind en kunnen jongeren ambassadeur van BonteHond worden. Specifiek in Almere wordt nog een extra, vijfde stap gezet om publiek te binden: een uitgebreid publiekswerkingsprogramma gaat mensen op andere manieren bereiken dan alleen via reguliere voorstellingen (zie punt 6). Wat de financiering betreft is met ingang van 2011 een nieuwe werkwijze ingevoerd: meteen al in de fase van de artistieke planvorming wordt de financiering meegenomen en gekeken bij welke culturele en maatschappelijke organisaties het project inhoudelijk aansluiting kan vinden. BonteHond is veel meer gaan denken vanuit een soort middelpuntvliedende energie: de voorstelling, het artistieke product, vormt het hart van de organisatie en van daaruit worden alle andere activiteiten in gang gezet, of het nu gaat om publiekswerking, talentontwikkeling, marketing, sponsoring, fondsenwerving of samenwerking. Het is een transparante, doelgerichte manier van werken die het profiel van het gezelschap versterkt. Deze benadering is gebaseerd op het succes van Koolzaad, dat een groot aantal lokale financiers had die niet alleen voor geld, materialen en mankracht zorgden, maar ook voor draagvlak. Voor de periode 2013-2016 hebben de gemeente Almere en de provincie Flevoland toegezegd de subsidie op het huidige niveau te continueren. Daarnaast vraagt BonteHond per project financiering aan bij private fondsen (met name voor talentontwikkeling en educatie) en – vooral lokale – bedrijven: het zal gaan om realistische bedragen, want de sponsormarkt is weinig rooskleurig op dit moment. Verder realiseert BonteHond eigen inkomsten uit speelbeurten in België (Noël Fischer heeft daar sinds 2001 veel geregisseerd en een goede naam opgebouwd) en wil het community art-projecten commercieel gaan hernemen; zo kunnen de Knuffelautomatiek en Het Gebreide Huis prima worden verhuurd aan ziekenhuizen of meer commerciële festivals. Voorts is een Vriendenvereniging (voor jonge ouders) in oprichting, evenals een Opdrachtenbureau. Dit onderdeel van BonteHond gaat theaterprojecten realiseren in opdracht van scholen, maatschappelijke organisaties of commerciële partijen. Tot slot blijft BonteHond zich ook in zijn artistieke beleid als een ondernemer gedragen, door te doen aan risicospreiding: sommige producties worden bewust ontwikkeld omdat ze een groot publiek zullen bereiken (Cowboys huilen niet, Zebra Hop Hop), van andere producties weet je bij voorbaat dat ze kwetsbaarder zijn (Opstand van de nerds, Weeshuis voor uitzonderlijke kinderen). Bij tegenvallende inkomsten zal BonteHond de reprisetour van de veelgevraagde productie Harig Hondje uitbreiden en een keuze maken in het aantal (publiekswerkings)projecten. In het kader van de kostenreductie werkt BonteHond op sommige onderdelen van de organisatie en de marketing samen met andere Flevolandse cultuurinstellingen. Het gezelschap is gevestigd in broedplaats De Voetnoot en daar worden repetitieruimten en backoffice gedeeld. BonteHond onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een gezamenlijke culturele nieuwsbrief. BonteHond houdt zich aan de Code Cultural Governance. Het gezelschap wil op termijn naar een Raad van Toezicht-directiemodel. 4

[close]

p. 5

‘BonteHond wil met al zijn externe relaties betrokken partnerschappen creëren. Die le veren, ook op termijn, het meeste op. Om partners te vinden die een wezenlijke bijdrage leveren wat betreft publieksbereik of financiën, moet de inhoud van een voorstelling het vertrek- en aanknopingspunt zijn. Het werven van fondsen en sponsoren is dus altijd maatwerk. In de partnerschappen speelt de lokale gemeenschap een belangrijke rol; die zijn de meest directe link naar je publiek. Voor Koolzaad gaf Connexxion Tours buskorting, verzorgde de plaatselijke middenstand de catering en lagen kaartverkoop en collectieve marketing in handen van de Flevolandse theaters. Met de bibliotheken is een actie opzet om nieuw publiek te werven en de meewerkende amateurkoren creëerden mond-tot-mondreclame. In het educatietraject voor kinderen zijn de drie Rabobanken van Flevoland betrokken geraakt bij een film over droomwensen.’ – Roeland Dekkers, zakelijk leider BonteHond 5. Spreiding BonteHond is een buitenhond. In Flevoland zijn de theaters dun gezaaid. Los van het feit dat BonteHond graag locatietheater maakt en het een uitdaging vindt om zowel theaters als festivals te bespelen, is het dus noodzaak om ook andere (buiten)locaties en speelplekken in Flevoland te annexeren en te toeren door de rest van Nederland. Voor de makers is het bovendien goed dat zij hun werk kunnen spiegelen aan verschillende publieken en settings. En als producties uit Almere een succes in de rest van Nederland zijn, straalt dat succes ook weer af op Almere. De keuze voor Almere als vestigingsplaats in 2005 was een idealistische en heeft tot op heden grote invloed op het gezelschap: in de artistieke praktijk zijn new town-thematieken, locatietheater en community art een belangrijke rol gaan spelen, wat publieksbereik betreft moeten er voortdurend extra inspanningen worden geleverd. Het lijkt uitgekauwd om het klassieke negatieve imago van Almere weer aan te halen, maar keer op keer blijkt hoe complex het is om hier een publiek op te bouwen voor kunst. Ook BonteHond ondervindt dit aan den lijve. Het klimaat verandert wel, maar langzaam en alleen met continue inspanning. In Almere moet je echt de wijken in om je publiek te leren kennen en veroveren. Het is ook hierom dat BonteHond zich zo inspant op het gebied van locatietheater, community art en schoolvoorstellingen. Almere zet je op scherp. Dat is niet makkelijk, wel ongelofelijk spannend. 6. Innovatie BonteHond is een nieuwsgierige hond. BonteHond wil in het kader van zijn publiekswerking jaarlijks twee kleinschalige locatievoorstellingen laten maken door nieuwe makers en hoopt hiervoor de innovatietoeslag te kunnen inzetten. De voorstellingen worden waar mogelijk bewerkt voor een landelijk festivaltournee (Over het IJ Festival en Oerol hebben hun intentie tot samenwerking al uitgesproken) en raken soms aan community art. Met dit initiatief snijdt het mes aan meer dan twee kanten. Nieuwe makers krijgen een kans (op doorstroom en verdieping) en leveren door de specifieke opdracht van BonteHond meteen ook een bijdrage aan de ontwikkeling van locatietheater voor jeugd, een segment dat nog in de kinderschoenen staat. Doordat de projecten zijn ingebed in het uitgebreide publiekswerkingsprogramma van BonteHond en er een nauwe relatie tot nieuwe publieksgroepen tot stand moet worden gebracht, worden de nieuwe makers bovendien getraind in cultureel ondernemerschap. Anderzijds zorgen zij ervoor dat die publiekswerking het artistiek-inhoudelijke niveau krijgt dat BonteHond nastreeft; hun locatievoorstellingen zijn in hun artistieke kwaliteit volledig autonoom, dat is ook de eis van BonteHond, maar ze dragen tegelijkertijd wel bij aan het bereiken van nieuwe publieksgroepen. Last but not least is het natuurlijk goed dat via dit soort kleine presentaties het landelijke publiek wordt geconfronteerd met bijzondere kunst van Flevolandse makelij. Publiekswerking is een van oorsprong Vlaamse concept, een innovatieve vorm van publieksontwikkeling en marketing, bedoeld om mensen op andere manieren dan alleen via reguliere voorstellingen te bereiken en directe binding en betrokkenheid te veroorzaken. Het aanwakkeren van een cultureel bewustzijn staat centraal, het bereiken van nieuwe doelgroepen is het doel. Met De Kopergietery in Gent en HetPaleis in Antwerpen als voorbeelden wordt de publiekswerking van 5

[close]

p. 6

BonteHond de komende jaren geïntensiveerd. De kleine locatievoorstellingen van nieuwe makers staan naast community art projecten, educatieve activiteiten en theaterateliers, die ook door professionele theatermakers worden ingevuld (in 2013 en 2014 Alexandra Broeder, Anil Jagdewsing, Karlijn Benthem). Voor de publiekswerking is financiering aangevraagd bij de gemeente Almere, de provincie Flevoland, het Fonds Cultuurparticipatie en de in educatie geïnteresseerde partner Rabobank Flevoland; alleen voor de nieuwe makers die de kleine locatievoorstellingen maken waarmee BonteHond de podiumkunsten bijna letterlijk in het leven van mensen kan laten infiltreren, wordt een beroep op de innovatietoeslag van het Fonds Podiumkunsten gedaan. BonteHond heeft in zijn voormalige functie als productiehuis gedegen ervaring en een goede reputatie op het gebied van talentontwikkeling en locatietheater ontwikkeld. In de periode 2006-2012 werden locatieprojecten gerealiseerd van onder anderen Muriel Besemer, Alexandra Broeder, Daan Colijn, Anouke de Groot, Marie Groothof & Floor van Leeuwen, Roos van Haaften, Bert Hana, Elien van den Hoek, Judith Hofland, Emke Idema, Peerke Malschaert en Boukje Schweigman. Sommigen van hen zullen opnieuw worden uitgenodigd, voor andere projecten wordt gescout (doorgaans op de Mime- of Regieopleiding van de AHK en de opleidingen van de Toneelacademie Maastricht). Het verschil is dat de nieuwe makers straks niet meer door BonteHond worden begeleid. Wel kunnen ze dramaturgische ondersteuning krijgen bij de realisatie van hun eigen artistieke concept. Makers die BonteHond in gedachten heeft voor de locatievoorstellingen of de ateliers zijn: Ruut van der Beele (filmmaker/regisseur), Roos van Haaften (beeldend kunstenaar), Bert Hana (theatermaker), Judith Hofland (theatermaker/vormgever), Emke Idema (theatermaker), Oscar Kocken (schrijver/theatermaker), Peerke Malschaert (theatermaker), Jasper Rijsdijk (vormgever/uitvinder), Malou de Roy van Zuydewijn (schrijver), Nick Steur (theatermaker), Ilmer Rozendaal (regisseur), Simon Weeda (schrijver) en Dagmar van Wersch (fotograaf/beeldend kunstenaar). Voor de vier kleine locatieprojecten in 2013 en 2014 zijn al uitgangspunten geformuleerd. Hierbinnen gaan de makers straks een eigen plan ontwikkelen: Kameel vol verhalen (werktitel): rondreizend community project van Ilmer Rozendaal (Toneelacademie Maastricht 2011, winnaar Ton Lutz prijs voor haar locatievoorstelling Medea) en Simon Weeda (schrijfopleiding HKU 2011, won de ITs Playwright award met zijn afstudeerstuk). Met bewoners en een kameel op een verlaten veldje wordt een schat aan verhalen verzameld. Vanaf 7 jaar. En toen was ik stuk... (werktitel): voorstelling in ziekenhuizen en op zorglocaties over ziekte en gezondheid. Vanaf 6 jaar. Bijna normaal (werktitel): voorstelling in kunstencentrum De Witte Olifant en op festivals, waarin acteurs en verstandelijk gehandicapte acteurs onderzoeken wanneer uiterlijk en gedrag ‘normaal’ zijn. Vanaf 8 jaar. In & Out of Prison (werktitel): voorstelling in en bij gevangenissen met acteurs en jong gedetineerden, over criminaliteit en leven in detentie. Vanaf 12 jaar. De innovatietoeslag kan het mogelijk maken dat nieuwe makers het jeugdtheater blijven voeden, talenten die werkenderwijs een deel van die zo belangrijke publieksontwikkeling voor podiumkunsten op zich nemen. ‘Met zijn aandacht voor talentontwikkeling blijft BonteHond bouwen aan een sterk theaterveld en houdt het de vinger aan de pols van de tijd. Juist op een betrekkelijk geïsoleerde plek als Almere/Flevoland is dit van belang. Wij vragen de nieuwe makers om zich heel direct te verhouden tot de locatie en het publiek. Dat doen ze door de verhalen te zoeken die hier en nu werkelijk van belang zijn en tegelijk ook een universele dimensie hebben. Het relatief ‘cultureel onontgonnen’ Almere/Flevoland is voor nieuwe theatermakers een rijke voedingsbodem om te proeven en testen wat voor hun theater is. Voor de volgende stap in hun ontwikkeling zijn festivals en landelijk spelen essentieel. BonteHond en de verschillende samenwerkingspartners kunnen die doorstroom bewerkstelligen.’ - Simone Hogendijk, dramaturg artistieke team BonteHond 6

[close]

Comments

no comments yet