Putic kroz vrtic br1

 

Embed or link this publication

Description

casopis Predskolske ustanove"Boško Buha" Indjija

Popular Pages


p. 1

Часопис Предшколске установе "Бошко Буха" Инђија, Душана Јерковића 17а • година прва • број 1 • април, 2015. године •

[close]

p. 2

Путић кроз вртић Поштовани читаоци, Пред Вама је први број часописа Предшколске установе "Бошко Буха“. Како смо ми установа која уважава потребе деце и родитеља негујући толеранцију и тимски рад, жеља нам је да на једном месту презентујемо актуелна дешавања у нашој установи. На наредним страницама представиће своје радове деца, васпитачи и стручни сарадници. Незаобилазан партнер у реализацији целокупног васпитнообразовног процеса су наши родитељи, садашњи и потенцијални, па ће свакако и они имати значајно место у креирању нашег часописа. У нади да ће овај први број на наше читаоце оставити позитиван утисак, желимо Вам срдачну добродошлицу. Садржај Увод ................................................................. Некад и сад ................................................... Наши први кораци ........................................ Сада и ово можемо ...................................... Припремни предшколски програм ............... Монтесори у вртићу ...................................... Страни језици у вртићу ................................ Из угла стручне службе ................................. 1 2 3 4 5 6 7 8 Актуелно ......................................................... 11 Реч две о упису ............................................. 12 Сарадња са породицом ................................ 13 Сарадња са друштвеном средином ............. 14 Дечија страна ................................................. 15 Наша мала галерија ...................................... 18 Impressum Редакцијски тим: Тина Сурла, Гордана Јовић, Љиља Манић, Ивана Рончевић, Милена Ралић Сарадници: Весна Мишић, Бранко Поповић, Милана Пашић, Светлана Девић, Сања Стефановић, Слађана Вуковић,Мирјана Шкорић, Милица Тодорчевић 1

[close]

p. 3

Путић кроз вртић НЕКАД … Институционално предшколско васпитање у Инђији има традицију више од једног века. У том периоду смењивала су се приватна забавишта као и забавишта под општинским старатељством и забавишта у основној школи у свим насељеним местима општине Инђија. Први објекат који је наменски грађен почиње са радом 1979. године има капацитет да прими 200 деце узраста од једне до седам година. Отварањем оваквог наменског објекта у Инђији формирају се четири васпитне групе целодневног боравка и 10 полудневног боравка. Те прве радне године Предшколска установа "Бошко Буха“ има пет васпитача, четири неговатељице, три радника на техничким пословима и 6 на административним пословима. Десет година касније Инђија добија још један објекат истог капацитета. То је садашњи објекат “Невен“, а треба напоменути да је 1974, године изграђен објекат у Бешки са капацитетом да прими 120-оро деце. Директор новоотвореног објекта у Инђији је васпитач Боја Бањац која ће у два наврата обављати ову дужност. Од 2001. године Предшколском установом руководи професор педагогије Јадранка Узелац. Организација рада је имала неколико крупних промена. Развојем целодневног боравка и отварањем нових објеката одлучено је 1995. године да се васпитне групе полудневног боравка врате под окриље Предшколске установе. Овим је Предшколска установа одредила своју улогу у локалној заједници. Била је и остала препознатљива по задовољавању потреба родитеља за збрињавањем, васпитањем, неговањем и образовањем предшколске деце. САД … Данас смо умрежена Предшколска установа која је отворена, толерантна, посвећена потребама деце и родитеља и где са својим сталним стручним усавршавањем негује квалитет. Сада Предшколска установа има 56 васпитних група са 1450 деце о којима брине 165 запослених. Због потреба родитеља објекат "Сунце“ је више пута реконструисан и тако су створени услови за смештај деце у 18 васпитних група. Од 2000. године Предшколска установа покрива сва насељена места у општини отварајући васпитне групе целодневног боравка. У насељеним местима у којима не постоји целодневни боравак за децу од три године до поласка у припремни програм, а где је и мали број деце, која су стасала за припремни програм, формирају се мешовите групе у којима се остварује два програма рада са децом. Такве су групе у Љукову, Јарковцима, Сланкаменачким Виноградима и Старом Сланкамену. Уз стручност и професионалност васпитача, медицинских сестара васпитача, бригу и потребе деце и родитеља поткрепљује и стручна служба Установе коју чине: психолог, педагог, логопед, нутрициониста, сарадник за физичко, библиотекар. Наша визија је да и даље унапређујемо васпитно-образовни рад и будемо Установа која пружа подршку деци, родитељима и свим учесницима у васпитно-образовном процесу. Васпитач Тина Сурла 2

[close]

p. 4

Путић кроз вртић Наши први кораци... Јаслени кутак КИША И МРАВ (бројалица ) Пала киша на травицу, мрав се скрио под гљивицу. Поручује киши мрав: ”Падај, падај сваки дан, купио сам кишобран!” Деца у јаслицама воле да слушају приче, а посебно се радују свакој њеној драматизацији, зато медицинске сестре неретко осмишљавају активности овог типа, укључујући и децу у њиховој реализацији. Поред активности везаних за упознавање околине, деца у јасленом узрасту врло радо усвајају и нова знања везана за боје, облике.. Позитивна атмосфера у групи подстиче се и кроз музичко – ритмичке активности, извођење бројалица уз пратњу инструмената, чиме се развија осећај за ритам . Као и васпитачи и медицинске сестре су савладале семинар из Монтесори праксе и применилe га у својим групама, на радост деце која су уживала убацујући чепове у флаше, пресипајући воду из суда у суд, чиме су развијала фину моторику руку, развијала координацију око – рука, независност, концентрацију, задовољавала потребу за редом. Медицинске сестре – васпитачи Весна Мишић и Гордана Јовић 3

[close]

p. 5

Путић кроз вртић Васпитне групе од 3 до 5 година САДА И ОВО МОЖЕМО... Програм рада са децом од 3 до 5 година реализују васпитачи наше Установе кроз пажљиво испланиране активности уз поштовање индивидуалности сваког детета, његове личности, узрасних могућности и интересовања. У свом раду, васпитачи имају за циљ да обезбеде развој укупних потенцијала детета, напредовање у сваком од његових аспеката и квалитетно усавршавање оних области које је дете усвојило. Деца узраста 3-5 година са великим ентузијазмом и маштом уче и откривају нове ствари кроз игру. За дете овог узраста игра је основна активност. У пријатној радној атмосфери, уз акдекватне игре и дидактички материјал деца истражују сопствене могућности, уче и истражују свет који их окружује, оспособљавају се да схвате осећања других и саосећају са другим. Васпитач Ивана Рончевић Деца старијих група су заједно са својим васпитачицама приредили приредбу за родитеље под називом "8. март ДАН ЖЕНА“. Приредбе су одржане у току недеље, посвећене мамама, у холу објекта "Сунце“. Деца су певала, рецитовала, драматизовала и наступала уз ритмичке тачке. Неке од њих су "Љубав је за маму најлепше цвеће“ и „Мајка је најлепша бајка“. Маме и баке су биле изненађене поклонима које су деца сама направила (честитке, цртежи и торбе за маме). Једно лепо поподне проведено у ведрој и пријатној атмосфери памтиће деца, маме, баке и васпитачи. 4 11

[close]

p. 6

Путић кроз вртић ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ Последња година боравка у Предшколској установи допуњује и пређашња богато стечена знања и искуства. Сфере развоја васпитања и учења на овом узрасту крећу се ка откривању и упознавању самог себе. Игра је и даље облик учења и она је највећи интерес за дете јер има мотивацију, омогућава слободу избора и одлуку, а истовремено захтева и поштовање правила. Овакво учење је процес усклађивања знања путем посматрања, истраживања, експериментисања, манипулисања, упоређивања и решавања проблема. Деца на овакав начин развијају своје самопоштовање, сигурност и позитивне потенцијале. Улога васпитача у овом програму је да ствара позитивну, ведру атмосферу за децу и услове за дечији развој и напредовање. Васпитач Тина Сурла 5

[close]

p. 7

Путић кроз вртић МОНТЕСОРИ У ВРТИЋУ Монтесори је светска призната педагошка концепција у образовању, представља целовит и оригиналан васпитно образовни систем који наглашава значај самоактивности детета и индивидуални темпо развоја. Ово је јединствени приступ техници учења. У Монтесори учењу подстицајна средина је та која повећава дечју природну радозналост и омогућава да кроз игру деца уче спонтаним откривањем. Циљ Монтесори метода је да се дечја индивидуалност негује, индиректно подстиче интересовање за различита подручја а учење се претвара у игру. Групе по учењу Монтесори метода су мешивите јер млађи уче од старијих а старији стичу самопоуздање помажући млађима. У овој врсти учења све је прилагођено детету његовим потребама за правилан психофизички развој. Монтесори васпитач је припремљен и посвећен детету у потпуности. Припрема васпитача подразумева личну стручну и духовну припрему. Задаци Монтесори васпитача су: посматрање деце, презентација вежби, поштовање постигнуте концентрације, очувањe и надгледање прибора, израда нових материјала. Васпитач Ивана Рончевић Материјал за вежбе математике Материјал за вежбе практичног живота материјал за развијање језика и говора Материјал за космичко васпитање Материјал за развијање чула (сензорноперцептивни) 6

[close]

p. 8

Путић кроз вртић Let’s count together СТРАНИ ЈЕЗИЦИ У ВРТИЋУ Васпитачи у нашој Установи реализују активности из програма усвајања комуникативних вештина на енглеском и немачком језику. Аутор ових програма је др Меланија Микеш, лингвиста. Усвајање страног језика је креативан процес, деца опонашају оно што чују у свом окружењу и то им помаже да искористе језичку креативност која им је природно урођена. У усвајању језика природним путем много помажу ситуације у којима се одвија говорни чин и све оно што је у тренутку говорног чина приступачно чулима детета које усваја језик. Поред контекста у којем се одвија говорни чин, тј. заступљености онога што је приступачно чулима детета, потребно је да дете уложи и умни напор како би усвојило језик. Богатији контекст изискује мање умног напора, а сиромашнији више, док одсуство било каквог контекста повезаног са говорним чином изискује највише умног напора. Стога се не препоручују облици активности на нематерњем језику без повезивања са контекстом. Циљеви програма су :  Да деца прихвате страни језик као средство комуницирања којим се укључују у игре и друге активности за које су мотивисана. Да се код деце развија способност за откривање елемената, структура и правила језика, што ће им омогућити да на начин сличан природном усвајању језика стекну комуникативне вештине на страном језику Да се код деце развија вештина артикулисања гласова Да покажу интересовање за тековине духовне културе народа на чијем језику стичу и развијају комуникативне вештине.    У готово свим нашим објектима, деца и васпитачи су укључени у ове програме. Активности се раеализују свакодневно у трајању од 15 до 20 минута. Васпитач се деци обраћа на страном језику, осим у случајевима када треба додатно објаснити правила игре и начин укључивања деце. Поред активности које се обављају у одређеном делу дана када деца усвајају страни језик, деца и васпитачи се на страном језику споразумевају и у свакодневним активностима док се децао блаче, перу руке, једу и сл. Васпитачи кроз стручне састанке и заједничке дискусије снимљених активности размењују своја искуства у циљу унапређења ових програма. Васпитач Милена Ралић ”Five little monkeys jumping on the bed “ 7

[close]

p. 9

Путић кроз вртић Из угла стручне службе... Физичко васпитање у вртићу се организује кроз организационе облике, а то су:  Јутарње телесно вежбање  Усмерена активност (гимнастика, тлетика, кошарка, одбојка, рукомет, фудбал, полигони свестраности)  Покретна игра  Шетње, излети  Корективне вежбе, вежбе за криву кичму, равна стопала.  Такмичарске активности (турнире, дечију олимпијаду).  Сарадник за физичко васпитање ствара оптималне услове за праћење и подстицање уравнотеженог психофизичког развоја, са фокусом на моторни развој, као и индивидуалан приступ сваком детету, организује спортска дружења са родитељима.. Велика је подршка васпитачима и медицинским сестрама - васпитачима у планирању активности и креирању рада са децом. Сарадник за физичко БранкоПоповић ЗНАЧАЈ ИСХРАНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ Време, стрпљење и ... наравно машта. Ово су основни „састојци“ ако желите да научите дете правилним навикама у исхрани. Опште је познато да је исхрана један од кључних фактора који одређују развој и здравствени статус човековог организма, али мало људи ту чињеницу и примењује у пракси. Утицај хране на здравље човека почиње још у мајчиној утроби када се потребни нутријенти добијају путем крви. Ми као предшколска установа имамо задатак да заједно са родитељима помогнемо у стицању правилних навика у погледу исхране. Успоставити правилне навике у предшколском периоду је много лакше и ефикасније него исправити погрешне навике у исхрани у одраслом добу. Обезбеђивање одговарајуће количине хране j е веома важан део у правилној исхрани деце. Деца предшколског узраста требала би да уносе око 1300 кcal до треће године живота и 1600 кcal од треће до шесте године живота . Oве калорије треба де се обезбеде од 2-3 порције млека и млечних производа, две до три порције из меса, рибе јаја, три до пет порција из поврћа, две до четири порције из воћа и 6-11 порција из житарица сваки дан. Деца најбоље знају колико ће јести, на нама је да им понудимо правилну и здравствено безбедну исхрану. Сарадник за исхрану Дијететичар нутрициониста Ђурђица Добрић Тепавац Наша библиотека располаже са око 7000 наслова о којима брине библиотекар-медијатор чији је задатак да кроз индивидуални и групни рад са децом брине о заштити дидактичког материјала и књига, навикава децу на пажљиво коришћење и чување књига, чиме развија љубав и интересовањe за књигу. У договору са васпитачима набавља и прикупља нове књиге уважавајући потребе деце и родитеља. Библиотекар учествује у планирању и реализацији културних манифестација и јавних наступа, промовише књиге за децу и одрасле правећи тематске изложбе. Библиотекар Бранка Мандић 8

[close]

p. 10

Путић кроз вртић Из угла стручне службе... Психолог у вртићу настоји да, директно или индиректно, допринесе подстицању психофизичког развоја сваког детета и да саветодавним радом и директним интервенцијама у групи помогне у превазилажењу тешкоћа у адаптацији, развојних криза, поремећених навика, проблематичног понашања... Најбитнија област је превенција, а она се остварује кроз следеће задатке: Психолог прати и прилагођавање детета на вртић. Прати задовољавање потреба детета. Идентификује децу са посебним потребама. Пружа квалитетну подршку родитељима кроз индивидуалне саветодавне разговоре. Основна оријентација логопеда у раду је давање доприноса у оптимизацији говорно-језичког и психомоторног развоја и унапређења менталног здравља све деце у втрићу. Оваква оријентација рада је у складу са Конвенцијом о праву детета, Светском декларацијом о опстанку, заштити и развоју деце. С обзиром да је говор једно од основних средстава за комуникацију и социјализацију деце,тешкоће и специфичности у говорној комуникацији могу бити препрека за постизање успеха као и за интелектуални, емоционални и социјални развој Рад логопеда у установи обухвата превенцију, стимулацију, идентификацију, дијагностику, хабилитацију и рехабилитацију деце. Рад на оптимизацији развоја реализује се непосредним радом са децом, едукацијом родитеља и васпитача, сарадњом са друштвеном заједницом, са стручњацима других профила, са школама итд. Логопед Снежана Прелић Тамо где превенција није била довољна да спречи настанак тешкоћа, психолог почиње са саветодавним радом у два смера: 1. Консултације тј. договори са в аспитачима о конкретним поступцима у раду са децом која имају одређених тешкоћа у некој од сфера развоја. 2. Саветодавни рад са родитељима у циљу превазилажења уочених проблема код детета. Родитељи се обраћају психологу у вртићу, најчешће због: тешкоћа деце у адаптацији, дечијих страхова, дечијег неприлагођеног понашања, затим због проблема са исхраном, грицкањем ноктију, тикова, замуцкивања, продуженог ноћног мокрења... Психолог помаже пружајући му потребне информације о дечијем развоју и сугерише му промене у понашању у односу према детету и предлаже поступке који најчешће воде промени дечијег понашања. Психолог пружа континуирану подршку и свим запосленима, како би постигли што бољу радну ефикасност, повећа ли своје задовољство послом, остварили добре колегијалне односе и развили тимски дух унутар Установе. Психолог Биљана Рашковић Живковић 9

[close]

p. 11

Путић кроз вртић И ОНИ БРИНУ О НАМА … Здрава предшколска средина је вишеструко важна: обезбеђује услове за складан психички и физички развој деце, представља основу за стицање хигијенских навика и развијање и подизање здравствене културе на ниво који омогућава заштиту и унапређење здравља. Деца у овом узрасту имају потенцијал да се правилно развију и усвоје здраве стилове живота, а какав ће бити стварни резултат много зависи од фактора у предшколској средини. Хигијена је наука чији се ефекти не препознају одмах, а последице деловања или неделовања су бројне и озбиљне. Сваки објекат испуњава хигијенско снабдевање водом за пиће и хигијенску диспозицију отпадних материја. Важне карактеристике предшколских установа су: локација, година изградње, одржавање и стање предшколске зграде, како су организоване слободне површине, да ли постоји и у каквом је стању фискултурна сала. Хигијенски боравци имају одговарајућу површину и микроклиму, адекватан намештај и осветљење. Организација исхране има врхунски хигијенски и квалитативан-нутритиван значај. Хигијенски надзор у предшколским установама, као и ранијих година обавља Министарство здравља кроз мрежу Завода и Института као и уз редовну сарадњу Санитарне инспекције. Превентивна здравствена заштита у вртићу планира се и спроводи на основу Правилника о превентивно здравственој заштити , упутства за спровођење превентивно здравственој заштити. Приоритетни циљеви:  Очување и унапређење здравља деце  Безбедност деце  Здравствено васпитни рад са децом и запосленима.  Формирање навика које воде ка очувању и унапређењу здравља деце  Континуирано одржавање хигијене простора у којима бораве деца Превентивну заштиту спроводе медицинске сестре на превентивној здравственој заштити и Координатор тима за превентивну здравствену заштиту. Свакодневно и континуирано се врши контрола здравственог стања и чистоће деце, прати се раст и развој деце, санитарно хигијенско стање комплетних објеката у којима бораве деца. У вртићу се реализује програм,,Здрав вртић“ са предвиђеним садржајем и одређеном динамиком. Сарадња са родитељима се одвија кроз родитељске састанке, кутка за родитеље и индивидуалне разговоре. Веома је важна сарадња са родитељима у интересу здравља деце. У оквиру сарање са Домом здравља у току године обављени су систематски стоматолошки прегледи деце предшколског узраста и офталмолошки прегледи деце са навршене три године. Координатор тима за превентивну заштиту Сарадник за здравствену заштиту, безбедност и здравље на раду Бранка Ђаниш Максић . Љубица Добић 10

[close]

p. 12

Путић кроз вртић АКТУЕЛНО… МАНИФЕСТАЦИЈЕ И КОНКУРСИ На манифестацији „ Ал' је леп овај овај свет одржаној 27. Марта“ у Новом Саду под покровитељством Удружења васпитача Војводине учествовала су деца старије васпитне групе из објекта “Невен“ са васпитачима Мрвић Милком и Попадић Драганом. У програму је представљено 12 плесних тачака а деца наше установе су изводила плесну тачку уз музичку нумеру “Отвори се цвете плави“. Драмско стваралаштво деце“ Пећинци: 29.04.2015. Бач : 18.05.2015. Представљају нас деца припремне групе и васпитачи Механџић Наташа Крнета Светлана објекта „Маслачак“ Бешка са представом” Ружно паче “ „Фестивал луткарског драмског стваралаштва“ Ириг 20.05.2015. Причу „Капетан Џон Пиплфокс“ представиће деца старије групе објекта „Маслачак“ Бешка и васпитачи Милица Тодорчевић и Барањ Марина Ликовни конкурс поводом Дана Установе са темама: „Мој вртић“, „Моја васпитачица“, „Вртић из моје маште“, “Мој путић за вртић“ за све узрасне групе Ликовни конкурс „Пролеће“ Оџаци Отворен је до 10.04.2015. за све узрасне групе Амбасадори одрживог развоја и животне средине „Екопакет“април 2015. 11

[close]

p. 13

Путић кроз вртић И ове школске године Предшколска установа »Бошко Буха» врши упис деце у целодневни боравак и обавезни припремни предшколски програм. Упис деце у школску 2015/2016 годину почиње 1.05. 2015. године и трајаће до 31.05.2015. године у времену од 12 до 16 часова, сваког радног дана у управној згради објекта «Сунце», улица Душана Јерковића 17а, за сва насељена места територије Инђија. Упис деце у припремни предшколски програм обухвата узраст деце од 1.03.2009. до 1.03.2010. године. Документација коју родитељи подносе при упису је :  Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија)  Потврда од лекара о здравственој способности детета(издат од стране надлежног дечијег лекара Дома здравља)  Фотокопија личне карте једног од родитеља  Потврда о месту пребивалишта детета(издаје се МУП-у)  Доказ о радном статусу родитеља НАПОМЕНА ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ КОЈА НИСУ ИШЛА У ВРТИЋ: Приликом уписа у припремни предшколски програм, родитељ треба да поведе дете, пошто ће при подношењу пријава за упис, стручни сарадници установе обављати разговор са дететом и родитељима. Сву потребну документацију потребну за упис деце у установу, можете преузети са сајта вртића www.vrtic-indjija.rs Комисија за упис деце Упис деце у целодневни боравак врши се у све наше објекте: ”Сунце” Инђија ”Невен” Инђија ”Маслачак” Бешка ”Цврчак” Крчедин “Ђурђевак“ Чортановци ”Сунцокрет” Нови Карловци ”Пчелица” Нови Сланкамен ”Бамби” Марадик 12

[close]

p. 14

Путић кроз вртић Један од најбитнијих фактора у васпитно-образовном раду јесте добра и квалитетна сарадња са породицом. Све почиње првим сусретом родитеља и васпитача, кроз организоване родитељске састанке на самом почетку школске године. Родитељима су свакодневно доступне информације о темама и садржајима који се реализују у раду са децом на паноима за родитеље. Заједничке активности увек буду испраћене песмом и игром у току тематских дружења и приредби за баке, деке, маме, тате а поводом годишњих доба, Дана жена, Нове године, Ускрса. Прави тим постајемо када учествујемо у хуманитарним акцијама и помажемо другима када је то најпотребније. Спортски дух се развија кроз спортска дружења деце и родитеља са васпитачима. Прва занимања о којима развијамо сазнања су занимања људи из наше породице, зато су родитељи радо виђени гости у нашим групама, са својим алатима и занатима. Да би се наша установа развијала у складу са потребама родитеља и деце формиран је Савет родитеља који нам даје подршку у одлукама, као и предлоге за даљи рад. Свака васпитна група има термине за отворена врата када родитељи могу да разговарају несметано са васпитачима, али свакако да смо ту много више од тога да би наша деца расла безбрижно... Васпитач Милана Пашић 13

[close]

p. 15

Путић кроз вртић Сарадња са друштвеном средином и школом Деца се током целокупног предшколског периода припремају за школу. На том путу одрастања, да би васпитач на најбољи могући начин искористио позицију планера, креатора рада у групи користи више полазишта. Имајући у виду узрасне карактеристике деце, интересовања и потребе, садржаје и циљеве, окружење, потенцијале које са собом носе родитељи, актуелности и друго, васпитач организује и реализује и сарадњу са локалном заједницом. Сарадња са Домом здравља, установама културе, зоо-вртом, спортским удружењима и теренима, оближњим занатским радњама, комуналним институцијама и предузећима, станицама полиције и ватрогасаца, железничким и аутобуским станицама, црквама, сеоским домаћинствима, разним удружењима грађана и слично, одвија се континуирано, на обострано задовољство. Дани меда… Кроз различите типове окупљања, манифестације, акције, догађања за децу и одрасле, остварују се срдачни сусрети, дружења, искрена и добра сарадња. Посета ватрогасној служби… Важна сарадња остварује се са школом која је следећа институција у коју се деца током свог одрастања укључују. Предшколска установа и школа тесно сарађују, да би детету прелазак из једне институције у другу текао што безболније и успешније. Да би подстакао ту сарадњу васпитач мора да иницира активну сталну, флексибилну и добру комуникацију(сусрети са ђацима и запосленима у школи; учешће у школским акцијама, на приредбама, присуство на школском часу, коришћење школског простора и слично). Отвореност предшколске институције према средини у којој живи и ради, подразумева и долазак у госте деци глумаца, музичара, позоришних трупа, спортиста, представника разних професија и занимања, културних и јавних радника, занимљивих личности уопште, разних узраста и животног искуства, на радост деце и васпитача. васпитач: Стефановић Сања Посета библиотеци… 14

[close]

Comments

no comments yet