Bartin iiBF Dergisi Sayi 11

 

Embed or link this publication

Description

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

ISSN Print : 1309 – 954X ISSN Online : 2148-2497 Yıl/Year : 2015 Cilt/Volume : 6 Sayı/Number : 11 Yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta taranmaktadır. A peer reviewed international journal published two issues per year This journal has been indexed within EBSCO Host since 06.04.2015 . 1

[close]

p. 3

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. A peer reviewed international journal published two issues per year Yıl/Year: 2015 Cilt/Volume: 6 Sayı/Number: 11 ISSN Print: 1309 – 954X ISSN Online: 2148-2497 Sahibi / Owner: BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Prof. Dr. Said KINGIR (Dekan) Editör Yardımcıları / Vice Editors: Editör / Editor : Prof. Dr. Said KINGIR Prof. Dr. Adem DURSUN, Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Prof. Dr. Ali ŞEN, Prof. Dr. Cengiz TORAMAN, Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, Prof. Dr. İsmail CERİTLİ, Prof. Dr. Jorge GUILLÉN UYEN, Prof. Dr. Kahraman ÇATI, Prof. Dr. Mehmet ASUTAY, Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK, Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, Prof. Dr. Metin SABAN, Prof. Dr. Mohamad SEPEHRI, Prof. Dr. Orhan BATMAN, Prof. Dr. Reha SAYDAN, Prof. Dr. Said KINGIR, Doç. Dr. Ferit İZCİ, Doç. Dr. İzzet KILINÇ, Doç. Dr. Mahmut BOZAN, Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ, Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ, Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY, Doç. Dr. Şaban ESEN, Yrd. Doç. Dr. Hande KÜÇÜKÖNDER, Yrd. Doç. Dr. İsmail Fatih CEYHAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Said CEYHAN, Yrd. Doç. Dr. Melih BAŞKOL, Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN, Öğr. Gör. Soykan TOĞAN, Yrd. Doç. Dr. İsmail Fatih CEYHAN Öğr. Gör. Soykan TOĞAN Yayın Kurulu / Editorial Board: Atatürk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi İnönü Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bartın Üniversitesi Universidad ESAN, Peru Düzce Üniversitesi Durham University, İngiltere Sakarya Üniversitesi İnönü Üniversitesi Bartın Üniversitesi Jacksonville University, ABD Sakarya Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bartın Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Düzce Üniversitesi Bartın Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Düzce Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Bartın Üniversitesi Bartın Üniversitesi Bartın Üniversitesi Karabük Üniversitesi Bartın Üniversitesi Bartın Üniversitesi Bartın Üniversitesi Bartın Üniversitesi Editorial Secretaries: Yayın Sekreterleri Online dergi ve Web: Arş. Gör. Zafer BOZYER İstatistik: Arş. Gör. Sabahattin ÇETİN Öğr. Gör. Ahmet ÖZTEL İletişim: Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ Editing Service for papers in English Language: Res. Asst. Onur COMBA Correspondence in English Language (Contact Person): Res. Asst. Esra KAPLAN II

[close]

p. 4

Yazışma Adresi / Communication Address: Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Dergisi Editörlüğü, 74100 BARTIN Telefon: 0 378 223 53 99 Faks: 0 378 223 50 39 E-posta: iibfdergi@bartin.edu.tr Web: http://iibfdergi.bartin.edu.tr/ Yasal Sorumluluk / Legal Responsibility Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına ve çevirmenlerine aittir. The authors and translators are responsible for the content of their papers. Yayın Hakları / Copyright and Permissions Tüm yayın hakları saklıdır. Bu derginin hiçbir bölümü yazılı ön izin olmaksızın hiçbir biçimde ve hiçbir yolla yeniden üretilemez ve dağıtılamaz, ancak atıf yapılabilir. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and disseminated in any means without the prior written permission of Bartın University Faculty of Economics and Administrative Sciences. No citation can be made without reference. İndeks / Indexing Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta taranmaktadır. This journal has been indexed within EBSCO Host since 06.04.2015. Dergimizin Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) ve TÜBİTAK ULAKBİM indekslerinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir. Evaluation processes still continues in order to be scanned also within both ASOS (Academia Social Sciences Index) and ULAKBIM (TUBITAK Social Sciences Index) as per our official attempts. Baskı: Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi A Blok Kat:2 34310 Haramidere/İSTANBUL Tel: 0212 412 17 77 Sertifika No: 12027 Baskı Tarihi: Temmuz 2015 III

[close]

p. 5

Hakem Kurulu/ Referee Board Prof. Dr. Abdulkadir BİLEN, Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Abdurrahman EREN, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Adem DURSUN, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet DİKEN, N. Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet UZUN, Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Ali HALICI, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Ali ŞEN, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Ali Yılmaz GÜNDÜZ, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Prof. Dr. Aziz KUTLAR, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Bekir PARLAK, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Canan AY, Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Canan ÇETİN, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz TORAMAN, Gaziantep Üniversitesi Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Erkan OKTAY, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Fatih DOĞANOĞLU, Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Habib YILDIZ, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Hacı DURAN, Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Hacı Musa TAŞDELEN, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Hasan BAL, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Hasan TUTAR, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Himmet KARADAL, Aksaray Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Emre BAĞCE, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Prof. Dr. İsmail CERİTLİ, Bartın Üniversitesi Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ, İstanbul Gelişim Üniversitesi Prof. Dr. Jorge GUILLÉN UYEN, Universidad ESAN, Peru Prof. Dr. Kahraman ÇATI, Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Kazim DEVELİOĞLU, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Kenan ÖREN, Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Köksal ALVER, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut KARTAL, Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut PAKSOY, İstanbul Kültür Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet ASUTAY, Durham University, İngiltere Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Sinan TEMURLENK, Atatürk Üniversitesi IV

[close]

p. 6

Prof. Dr. Mehmet Şerif ŞİMŞEK, Gediz Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Metin SABAN, Bartın Üniversitesi Prof. Dr. Mohamad SEPEHRI, Jacksonville University, ABD Prof. Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Muhsin HALİS, Kastamonu Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN, Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa TİFTİK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa UÇAR, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Prof. Dr. Nevzat AYPEK, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Osman DEMİR, Canik Başarı Üniversitesi Prof. Dr. Önder BARLI, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Recep KÖK, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Reha SAYDAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Rifat İRAZ, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Said KINGIR, Bartın Üniversitesi Prof. Dr. Sami ŞENER, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Selim ERDOĞAN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Prof. Dr. Seyit KÖSE, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU, İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü YILDIZ, İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Tamer KOÇEL, İstanbul Kültür Üniversitesi Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Turhan KORKMAZ, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur YOZGAT, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Üstün ÖZEN, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Yahya FİDAN, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Yasin SEZER, Gediz Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf TUNA, İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU, Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Asiman GULİYEV, Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan Doç. Dr. Aykut BEDÜK, Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Ayşe Tansel ÇETİN, Yalova Üniversitesi Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN, Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Cahit AYDEMİR, Dicle Üniversitesi Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Ferit İZCİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Ferit KÜÇÜK, Harran Üniversitesi Doç. Dr. Ferudun KAYA, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. İsmail Hakkı ERASLAN, Düzce Üniversitesi Doç. Dr. İsmail HİRA, Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. İzzet KILINÇ, Düzce Üniversitesi Doç. Dr. Mahmut DEMİRBAŞ, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ, Düzce Üniversitesi V

[close]

p. 7

Doç. Dr. Mehmet DENİZ, İnönü Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ, Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Selami YILDIZ, Düzce Üniversitesi Doç. Dr. Murat KAYALAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM, Karabük Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN, Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Nezih Metin ÖZMUTAF, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY, Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Orhan AKOVA, İstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Sait PATIR, Bingöl Üniversitesi Doç. Dr. Şaban ESEN, Bartın Üniversitesi Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ, Cumhuriyet Üniversitesi Doç. Dr. Yusuf Cahit ÇUKACI, İnönü Üniversitesi Doç. Dr. Zafer AKBAŞ, Düzce Üniversitesi Dr. Bilal ERTÜRK, Oklahoma State University, ABD Dr. Burak ONA, InHolland University of Applied Sciences, Hollanda Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit EŞ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Dilek MEMİŞOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Emrah ÖZKUL, Kocaeli Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Farkhad ALİMUKHAMEDOV, Turgut Özal Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Burak GÜMÜŞ, Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Fatih CEYHAN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan KALAĞAN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hande KÜÇÜKÖNDER, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Harun ER, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Serdar YALÇINKAYA, N. Erbakan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ, Turgut Özal Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İsmail BAŞARAN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Fatih CEYHAN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Kazım Ozan ÖZER, Nişantaşı Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet APAN, Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYTEKİN, Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU, Bülent Ecevit Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Halit YILDIRIM, Aksaray Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU, Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN, Dicle Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet METE, Dicle Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Said CEYHAN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Melih BAŞKOL, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Muammer MESCİ, Düzce Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Orhan BOZKURT, Uludağ Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ, Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ, Düzce Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAHİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Şevki ULAMA, Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA, Bartın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar BAŞ, Bingöl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZ, Bartın Üniversitesi VI

[close]

p. 8

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ İÇİNDEKİLER *** Yıl: 2015 Cilt: 6 Sayı: 11 _______________________________________________________________________________________________ Meral AKYÜZ – Orhan BATMAN Factors Affecting Performance of Boutique Hotels: The Case of Istanbul Sultanahmet 1-22 *** Bülent AKYÜZ – Bekir EŞİTTİ Hizmet İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Çanakkale Örnekleminde Bir Araştırma 23 - 40 *** Süleyman AĞRAŞ Türkiye’deki Otel İşletmelerinin İşletme Politikalarına Yönelik Bir İçerik Analizi 41-66 *** İsmail Hakkı ERASLAN – Cem Çağrı DÖNMEZ Kümelenme Yapılanmalarının Önemi Makro, Mezo ve Mikro Düzeyde Bir Değerlendirme 67-106 *** Levent GELİBOLU – Ali Kemal ÇELİK Kars İlindeki Tüketicilerin Kaşar Peyniri Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Sıralı Modeller ile Analizi 107-130 *** Abdullah KARAKAYA – Gülten DEMİRAL Banka Şubelerinde Bilişim Sistemleri/Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Etkileri 131-144 *** Demokaan DEMİREL Yasal Çerçevede Bilgi Edinme Hakkı: Kanada ve Türkiye Örneği 145-162 *** Sima NART - Semih OKUTAN Yeniliklere Uyum ve Mobil Ticaret: Tüketicilerin Mobil Alışverişe Yönlendirilmeleri Nasıl Sağlanabilir? 163-180 VII

[close]

p. 9

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ İÇİNDEKİLER Yıl: 2015 Cilt: 6 Sayı: 11 _______________________________________________________________________________________________ *** Özgür ARPACI – Kaplan UĞURLU – Orhan BATMAN Helal Konseptli Otel İşletmelerine Yönelik Yapılan Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma 181-198 *** Mehmet Şerif ŞİMŞEK - Abdurrahim EMHAN Özgür DEMİRTAŞ - Gökşen TOPUZ Mobing, Algılanan Örgütsel Adalet ve Tükenmişlik İlişkileri Üzerine Bir Alan Araştırması 199 - 214 *** Osman Kürşat ONAT - Şaban ÇELİK Risk Sermayesi Faaliyetlerinin TMS/TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi 215-230 *** Şevki ULAMA Turizm Tanıtım Broşürlerinde Destinasyon İmajı Analizi: Türkiye Örneği 231-246 *** Murat ATİK - Yaşar KÖSE Bülent YILMAZ - Fatih SAĞLAM Kripto Para: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri 247-262 *** Şevket YİRİK – Abdullah USLU – Ferit KÜÇÜK Yerleşik Yabancıların Türkiye’ye İlişkin Sosyo Kültürel Algılarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi 263-282 *** Melih BAŞKOL – Mehmet Said KÖSE Müşteri Deneyim Kalitesini Belirleyen Boyutlar: Yapısal Eşitlik Modeli ile Boyutlar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 283-299 *** Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi Yayın İlkeleri (Editorial Policy ) 300-312 VIII

[close]

p. 10

Factors Affecting Performance of Boutique Hotels: The Case of Istanbul Sultanahmet Meral AKYÜZ Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi akyuzmeral@gmail.com Prof. Dr. Orhan BATMAN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü obatman@sakarya.edu.tr Abstract: The boutique hotels, which have a modular feature, play an important role in creating value by providing personalized services to their customers in tourism industry. The goal of the research is to determine the basic problems of the boutique hotels to analyze the effects of these problems on their business performance. The results showed that the basic problems of boutique hotel businesses are labor turnover, institutionalization, financial and marketing, personnel selection, Internet utilization, bureaucratic structure, labor supply and salary, market research and promotion problems. It has been observed that there was a positive relation between institutionalization, personnel selection, Internet utilization, market research and promotion and boutique hotel business performance. Moreover, it has been determined that financial and marketing problems have a negative effect on boutique hotel business performance. Nevertheless, institutionalization, personnel selection, Internet utilization have a positive effect on boutique hotels performance. Keywords: Boutique Hotel, Sultanahmet Destination Performance, Small Hospitality Business, Butik Otellerin Performanslarını Etkileyen Faktörler: İstanbul Sultanahmet Örneği Özet: Modüler bir nitelik arz eden butik otel işletmeleri de müşteriye kişiselleştirilmiş kaliteli hizmet sunarak turizm sektöründe değer yaratmada önemli bir işlev üstlenmektedir. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacı butik 1

[close]

p. 11

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 6 Sayı: 11 anlayışıyla hizmet sunan küçük otel işletmelerinin temel sorunlarını belirleyerek, bu sorunların işletme performansı üzer indeki etkilerini incelemektir. Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, küçük otel işletmelerinin temel sorun alanları işgücü devri, kurumsallaşma, finansal, pazarlama sorunları, personel seçimi, internet kullanımı, bürokratik yapı, personel tedariki ve ücret sorunu, pazar araştırması ve tutundurma sorunları olarak belirlenmiştir. Korelâsyon analizi sonuçlarına göre ise işgücü devri, finansal ve pazarlama sorunları ve bürokratik yapı ile küçük otellerin performansı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, kurumsallaşma, personel seçimi, internet kullanımı, pazar araştırması ve tutundurma ile küçük otellerin performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Ayrıca regresyon analizi sonuçlarına göre finansal ve pazarlama sorunlarının küçük otellerin performansı üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak kurumsallaşma, personel seçimi ve internet kullanımının küçük otel performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Butik Otel, Performans, Küçük Ölçekli Konaklama İşletmeleri, Sultanahmet Destinasyonu Introduction There are many enterprises which are different in classification and qualifications, meet the needs of accommodation while people are away from their homes.Boutique hotel is a new type ofaccommodationwith personalized and quality service on destinations, are popular with historic and architecture structures. Boutique hotel is an accommodation type, has a different architecture structure, minimum number of rooms and offers their guests personal service as small hospitality businesses (Anhar, 2001). Although boutique hotels have been a rapidly growing sector of the tourism industry (Lim and Endean, 2009; Rogerson, 2010), there are no official definitions of boutique hotels. In order to comprehend the concept of boutique hotel, Rabontu and Niculescu (2009) suggest that define these two separate terms. Boutique means small and luxurious stores that sell goods on small series or fashionable clothes, and the hotel is a building with more furnished rooms that provide accommodation to travelers (Rabontu and Niculescu, 2005). For Erkutlu and Chafra (2006) boutique is a term to describe intimate, often luxurious or quirky hotel environments. Lim and Endean (2008) have asserted that boutique hotel as “a small hotel with an intimate and individualistic atmosphere and style”. Thus, boutique hotels differentiate themselves from traditional or mainstream accommodation such as hotels and motels. It is suggested in an increasing number of studies that boutique hotels are smaller properties (Caterer Search, 2005;Albazzaz et al., 2003:5; Rabontu and Niculescu, 2009) with thematic, architecturally quirky design (Albazzaz et al., 2003:5) and personalized service 2

[close]

p. 12

Factors Affecting Performance of Boutique Hotels: Meral AKYÜZ – Orhan BATMAN The Case of Istanbul Sultanahmet (Rabontu and Niculescu, 2009; Albazzaz et al., 2003:5; McIntosh and Siggs, 2005). According to Van Hartesvelt (2006) small hotels of individual character, qualities which are commonly associated with twenty first century boutique hotels, have a long standing role in accommodation provision. However, prevailing notions of what constitutes a boutique hotel have been shaped by events since the 1980s (Henderson, 2011:218). The term comes from the United States of America (Rabontu and Niculescu, 2009; Rogerson, 2010; Lim and Endean, 2009; Henderson, 2011), and used to describe the hotels which contain usually luxurious or have a special design accommodation. There are no exactly definitive figures about boutique hotels. The term of boutique hotel is sometimes known as “lifestyle” (Rogerson, 2010), “townhouse” (Callan and Fearon, 1997) and “designer” (Rogerson, 2010) hotels accepted small hospitality businesses by operators, creators and owners (Caterer Search, 2005). The boutique hotels have small number of rooms (Albazzaz et al., 2003:5; Rabontu and Niculescu, 2009), are considerably smaller than mainstream hotels. Although there is no limitation in the number of rooms of boutique hotels often ranging from 3 to 100 guest rooms (Erkutlu and Chafra, 2006:286) while, according to Van Hartesvelt (2006:36) boutique hotels typically range from 20-150 rooms. Agett (2007) states that the relatively small size of boutique hotels affords the most efficient conditions in which personalized service may be provided, and it is advised that the number of rooms in each of these hotels be kept to a minimum, therefore exponentially more difficult above 200 rooms (Van Hartesvelt,2006:34). Freund De Klumbis (2004:7) demonstrates that “boutique hotels” swept through the market and was u sed to describe the typically 50-100 rooms property over the last two decades, for Forsgen and Franchetti (2004)the boutique hotels have unique identities and highly modern characters, with an average of 86 rooms per hotel (Agett, 2007).According to the study conducted by Rogerson (2010), 22 rooms are an average per boutique accommodation establishments which the boutique hotel industry had been examined in the case of South Africa. McNeill (2009:216) states the most common features are for boutique hotels as “individual, design conscious, small-scale operations (Rogerson, 2010). Boutique hotels form a niche of their own in the luxury hotel segment without hotel chain affiliations. Typically, boutique hotels are furnished in a themed, stylish or aspirational manner. Guest rooms and suites may be fitted with telephone and Wi-Fi Internet, air-conditioning, snack bars and often cable TV, focusing on quiet and comfort. Guest services are often attended to 24-hour-working hotel staff. Many boutique hotels have on-site dining facilities, and the majority offer bars and lounges that may also be open to the general public. 3

[close]

p. 13

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 6 Sayı: 11 A study conducted by McIntosh and Siggs (2005), investigates the reasons that boutique hotel consumers in New Zealand choose to stay in these hotels rather than more traditional accommodation. They found five key experiential dimensions setting the boutique sector differentiate from traditional accommodation offerings. These are the “unique character”, the “personalized”, the “homely feel of the accommodation”, the “high quality standards offered”, and the “value added” nature of the physical location, knowledge and culture of the hosts (McIntosh and Siggs, 2005:78). Similarly, Agett (2007) analyzed the factors that have influence growth in the UK’s b outique hotel sector. Results of this study showed that “location”, “quality”, “uniqueness”, “services provided” and “the personalized levels of service offered” are identified as the top five attributes attracting respondents to these hotels. Rogerson (2005) conclude that providers of boutique hotels have sought to distinguish this new product in terms of its experiential qualities with strong emphasis placed upon the production of high levels of design, ambience, and offerings of personalized service. Although boutique hotels are becoming more popular in the hospitality industry, there has been little attention given to the problems of boutique hotel businesses. Therefore boutique hotels are in the focus of this research. Sultanahmet destination (as well known as The Old City) contains different kind of hospitality enterprises as in the form of boutique hotel. As such, this article considers the basic problems of boutique hotels in a selected region of the Sultanahmet. Boutique accommodation is a popular alternative term used for small sized hotels; this term will be adopted throughout the context of this study. 1. Literature Review Small accomodition suppliers are well recognized and acknowledged as vital and significant contributors to economic development, employment, innovation, income generation and the general health and welfare of regional, national and international economies (Akbaba, 2013). Numerous studies have evaluated the performance of small tourism businesses. Business performance issues have drawn the interest of scholars from various disciplines and perspectives (Othman and Rasli, 2011).For example, Lerner and Haber (2000) examined the performance determinants of small tourism ventures in the Negev desert in Israel, Reichel and Haber (2005) investigated the differences in performance between and among three sectors of small ventures in the Israeli tourism industry: accommodation, sites of interest and active recreation. Previous researches investigated several factors that influence performance including gender differentials (Lerner et al., 1997; Sherifat, 2013), owners professional background, entrepreneurship training and experience (Munyaka, 2010), access to credit facilities, national policy and regulatory environment (Tunçsiper and İlban, 2006), cultural and religious beliefs, technology, markets 4

[close]

p. 14

Factors Affecting Performance of Boutique Hotels: Meral AKYÜZ – Orhan BATMAN The Case of Istanbul Sultanahmet information. Wiklund and Shepherd (2005) investigated entrepreneurial orientation positively influences small business performance. Performance of small-sized businesses is also positively influenced by access to financial capital. For Sherifat (2013), all these factors have served as sources of obstacles to success those firms in developing countries. Morrison and Teixeria (2004) emphasize management of the majority of small tourism businesses challenge economic logic as, facilitated by low barriers to entry, family and lifestyle are literally accommodated alongside that of the commercial enterprise. Performance is defined as the act of performing; of doing something successfully; using knowledge as distinguished from entirely possessing it. Nevertheless, performance seems to be conceptualized, operationalized and measured in different ways, making cross-cultural comparison difficult (Sherifat, 2013). Munyaka (2010) indicated that organizational performance comprises the actual output or results of an organization as measured against its intended outputs. Organizational performance is the concept of measuring the output of a particular process or procedure, then altering the process or procedure to increase the goals and objectives, efficiency or the effectiveness of the process or procedure. According to Sacace and Goffee (1984), the performance profile of small businesses is a complex matter and multi-dimensional in scope and character (Morrison and Teixeira, 2004). It comprises a convergence of local resources and infrastructure; and external relationships. These in turn will undoubtedly impact on quality of the product and services within the small businesses. Furthermore, Beaver et al., (1998:160) emphasize that: “competitive advantage of the principal role players, and owes much to their personal perception of satisfactory per formance and business direction”. Moreover, the traditional image presented of small tourism business orientation is that, for many, maintenance and protection of a certain lifestyle will be prioritized over a commercial focus on profit-maximization. Tunçsiper and İlban (2006) investigated the marketing problems of small sized hotels located in Balıkesir in Turkey. The results of their study showed that the most important problems of these managements are: the difficulty of following technology, inadequate demand, and difficulty of customer satisfaction, cheating and confusing advertisements, excessive competition, and not having talented and educated salesmen. For Dallaryan (2007) boutique hotels in Sultanahmet area are dealing with financial, legal, bureaucratic, production, marketing and managerial problems. Kiracı and Alkara (2009) analyzed the importance of institutionalization in family companies, which have been serving in tourism sector. They stated that institutionalization in family businesses in tourism sector is an important consideration for ensuring the sustainability of businesses. Baldemir and Bozkurt (2012) analyzed the factors of affecting performance of small accomodition suppliers in Marmaris. 5

[close]

p. 15

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 6 Sayı: 11 Considering these results, labor costs including salaries have negative effect on accommodation establishments. Even if companies run unskilled and seasonal staff in order to minimize costs; it seems like a factor that would has adverse detrimental effects on service quality of those companies in the long term. Sharma and Upneja (2005) in their literature investigated that marketing resources and capital structure mix of enterprises as well as previous experience, skill and educational level of the owners are factors influencing small business performance. Güngör (2006) concludes that the lack of understanding of modern marketing and non-implementation of modern marketing techniques occur marketing problems in small and medium enterprises. Reviewing and summarizing the present literature about factors affecting performance, some hypotheses for boutique hotel businesses can be derived. The empirical study presented in the following chapter will refer to the following hypotheses: H1: Labor turnover has a negative effect on performance. H2: Internet utilization has a positive effect on performance. H3: Financial and marketing problems have a negative effect on performance. H4: Personnel selection has a positive effect on performance. H5: Institutionalization has a positive effect on performance. H6: Bureaucratic structure has a negative effect on performance. H7: Labor supply and salary have a negative effect on performance. H8: Market research and promotion have a positive effect on performance. 2. Methodology 2.1. Sample The sampling consisted of small hotels serving with concept of boutique hotel operating on Sultanahmet region in Istanbul. The questionnaire method designed based on literature was used to collect data in this study. In this study 337 businesses were randomly selected. The small hospitality businesses were certificated into two groups: certificated by ministry and municipalities. The data for this research were collected from managers and owners of small hotel businesses listed in Ministry of Culture and Tourism and Fatih Municipality. These small businesses were based on their self-classification as boutique hotel. The respondents were contacted initially by e-mail and subsequently telephoned to arrange a convenient interview time. After eliminating the questionnaires that were annulled or not returned, there were left with a final sample of 214 respondents. The response rate was 63.5 % (214 usable 6

[close]

Comments

no comments yet