Balatoni Futár 2015. oktober

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2015. október

Popular Pages


p. 1

2015. október utár Időutazás Balatonfüreden Balatoni horgász konferencia Az aranyat érő Györök Csopak, a vállalkozó önkormányzat

[close]

p. 2

Aktuális Balatoni horgász konferencia: együtt a tó élővilágáért Elismerés, díj Zákonyi Botondnak és Kiszely Pálnak Második alkalommal hívta fórumra, beszélgetésre, baráti találkozóra a tóparti horgászegyesületek vezetőit, tagjait a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a tihanyi ökológiai kutatóközpontba. A helyszín kiválasztása szimbolikusnak is tekinthető: csak a tudomány, a felkészült szakemberek segítségével óvhatjuk meg a magyar tengert és élővilágát a számtalan veszélytől. E koncepció jegyében két fontos téma és két jeles kutató – Kiszely Pál és Balogh Csilla - hangolta rá a konferencia résztvevőit a párbeszédre, a horgászokat foglalkoztató aktuális kérdések felvetésére. Szári Zsolt, a halgazdálkodási részvénytársaság vezérigazgatója bevezetőjében kiemelte: a konferencia iránt megnyilvánuló érdeklődés jelzi a témák fontosságát, s egyben tükrözi a halászat iránt megnyilvánuló bizalmat. Előadásában átfogó képet rajzolt a cég működéséről, a balatoni halgazdálkodás lehetőségeiről, a horgászokat érintő változásokról, s a fejlesztési elképzelésekről. - A Balaton különleges bánásmódot igényel. Ezt a horgászok és a halászok naponta érzékelhetik, s mivel tudatában vannak felelősségükkel, ekként is cselekszenek. Örvendetes, hogy a tó vízminősége stabil, nem kell félni a halpusztulástól. Pecázásra azonvenni erre a célra. A pozitív hírek közé tartozik azonban, hogy a halászati tevékenység leállítása, megszűnése új távlatokat nyit a sporthorgászok előtt. A vezérigazgató kitért azokra a gondokra is, amelyek egyaránt foglalkoztatják a horgászokat és a balatoni idegenforgalomban érintett vállalkozásokat. Ezek közé tartozik a változékony, esetenként kiszámíthatatlan időjárás, a szél, a csapadékszegénység, a klímaváltozás. További problémát jelent a halak szaporodási lehetőségeinek beszűkülése, a planktonikus táplálékkészlet szegénysége, a halállomány őrzésének embert próbáló feladata, s hogy a horgászturizmus csak sokadrangú balatoni idegenforgalmi szempont. - A balatoni halgazdálkodás veszélyei sem elhanyagolhatók, hiszen az aszályok, áradások mellett érzékelhetjük az idegenhonos halfajok természetes terjedését, s az antropogén hatásokat is. Mindezek együtt járhatnak halpusztulásokkal, halbetegségekkel is. A magyar horgásztársadalom azonban optimista, s ezért egyik leg fontosabb feladatunk a lehetőségek tárházának bővítése. Így szorgalmazzuk a nyíltvízi horgászat fejlesztését, csónakkikötők, sólyaterek építését, s a hozzánk érkező, helyívó- és élőhely fejlesztéssel – a déli berekterület becsatlakoztatásával -, saját termelésű halak telepítésével kívánjuk elérni. S bár időnként különleges rendeltetésű vízterületként aposztrofáljuk a Balatont, tudnunk kell: a földművelésügyi miniszter júliusi rendelete csak megalapozott indokokkal engedélyezi a „kiemelt státuszt”. A génállomány megőrzése érdekében, oktatási és kutatási célból, valamint a természetvédelmi és az országos jelentőségű turisztikai érdekek érvényesítése miatt. Szári Zsolt kitért a halászat megszűnésének okaira, a törvényi szabályozásra, s a döntés pozitív hatásaira. Mint mondta: kiiktatták a horgásztársadalommal való konfliktus fő forrását, a cég gazdálkodásából eltűnt egy veszteséges ágazat, a horgászjegyek vásárlásának alakulása pedig nem csak plusz bevételt hozott a részvénytársaságnak – jelzi a horgászok részéről megnyilvánuló bizalmat is. A megújult horgászrend kapcsán elmondta: a változások elsősorban a horgászturizmus érdekeit szolgálják! Csakúgy, mint a haltelepítés, melynek során saját termelésű kopoltyúsokkal bővítik a Balaton élővilágát. Márciusban pótolták a tavaly elmaradt harminc tonna ponty új élettérbe helyezését, s őszszel folytatják ezt a munkát: eddig nyolcvan tonna csobbant a Balatonba. Emellett másfél tonnával több compó és hétszázötven kilóval több kétnyaras harcsa is „érkezett” a halastavakból, míg előnevelt csukából kétszázötvenezer, egynyaras süllőből négyezerötszáz, menyhalból pedig – szinte csak jelzésértékű népesítéséként – hatszázötven darab növeli a horgászok fogási lehetőségét. A vezérigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a tógazdasági háttér rendezetlen, s ez negatívan befolyásolhatja a társaság haltenyésztési elképzeléseit, gyakorlati megvalósításait is. A horgász konferencián számos, megoldásra váró kérdés is elhangzott. A horgászok nehezményezik - sőt, inkább felháborítónak tartják - a csónak kikötők engedélyezési eljárásával kapcsolatos bürokráciát – esetenként hét-nyolc év után sincs érdemi döntés. Javaslatot tettek a fogási naplók egyszerűsítésére, illetve arra, hogy ez különüljön el a területi engedélytől. utár 2015. október ban csak az elvek szintjén van korlátlan lehetőség, hiszen a déli parton a beépítettség, az északin a nádasok világa határolja be a horgászok mozgását – a turisztikai szezonban, a strandok állandó használata miatt pedig még kisebb területeket lehet igénybe ismerettel nem rendelkező sporttársak számára kísérő biztosítását. Álláspontunk szerint a turisztikai szezon hosszabbításához a bojlizás, a tavaszi pontyhorgászat és az őszi süllőzés egyaránt hozzátartozik. Ügyelnünk kell a tó halállományára, s ezt 2

[close]

p. 3

2015. október Méltók a horgásztársadalom elismerésére A II. Balatoni Horgász Konferencián „A Balatoni Horgászatért” díjban részesítették Kiszely Pált és Zákonyi Botondot – szakmai és publikációs tevékenyíségüket örökös horgászjeggyel is honorálták. Kiszely Pál Budapesten született 1943. november 5-én. Édesapja hajóépítő, édesanyja varrónő és dajka volt. Általános iskolai tanulmányait Balatonfüreden végezte, majd a Lóczy Lajos Gimnáziumban érettségizett. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem biológia-kémia szakán diplomázott középiskolai tanárként, diplomatémája a balatoni dévérkeszeg állományát vizsgálta. A későbbiekben biológiai doktorátust szerzett. Doktori témája a tógazdasági harcsatenyésztés problémával foglalkozott. Hosszú éveken keresztül tanított több intézményben is. 1979-84 között a Magyar Országos Horgász Szövetség Veszprém megyei Intéző Bizottságának környezetvédelmi referense. 1984-94-ig a Balatonfüredi Horgász Egyesület i úsági felelőse, majd 1994-től az egyesület alelnöke. 1998-tól Balatonfüred város alpolgármestere. Balatonfüred Városért Közalapítvány titkára, 2002-től Balatonfüred Városért Közalapítvány kuratóriumának tagja, 2003-2005-ig a Balatontourist Zrt. igazgatóságának tagja, 2004-2005 között a horgászturizmus oktatását végezte a Kodolányi Főiskolán, Siófokon. A kilencvenes évek elejétől elkötelezett kutatója a hazánkban megtalálható tízlábú rák fajoknak, elsődlegesen a Balaton, és vízgyűjtőjére vonatkoztatva. Többek között az Astacus program keretén belül foglalkozott a rákok visszatelepítésével a Balatonba, rákok ketreces tartásával és táplálkozás élettani vizsgálatával, balatoni ketreces tartásukkal, balatonvizes akváriumban való keltetésükkel. Munkássága során több publikációt jelentetett meg a Balatonhoz kötődő halgazdálkodással, horgászturisztikával kapcsolatosan. Kiváló munkáért pedagógiai kitüntetést kapott, 1999-től Pedagógus Kutatói Pályadíj birtokosa. Zákonyi Botond első írásai a Veszprém Megyei Naplóban jelentek meg az 1960-as évek elején. Mint a legtöbb kezdő tollforgató, ő is versekkel jelentkezett, és olyan költők társaságában jelentek meg zsengéi, mint Weöres Sándor, Jankovich Ferenc, Takáts Gyula, Ladányi Mihály és a napló irodalmi rovatának akkori szerkesztője, Cserhát József. Néhány évvel később Keresztúri Dezső, a hajdani vallás- és közoktatásügyi miniszter, később Széchenyi-díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító, és a család jó barátjának tanácsát megfogadva fordult az újságírás felé. Ma már ennek több mint fél évszázada. utár Aktuális ton könyve című olvasókönyvnek, amely a tó természeti és kulturális értékeit mutatja be. Egyedüli szerzője „A balatoni horgászsport története a kezdetektől a napjainkig” című könyvnek, és a Balaton és vidéke című nagy lélegzetű munkának, amely feldolgozza a ba- Kiszely Pál, Szári Zsolt és Zákonyi Botond Újságírói tevékenységének jelentős része kötődik a Balatonhoz, a balatoni halászathoz és horgászathoz. Nem véletlenül, hiszen édesapjának balatoni idegenforgalmi, néprajzi és tudományos munkássága meghatározó volt életében. Olyan szerencsés helyzetben volt, hogy első kézből olvashatta, tanulmányozhatta édesapja jó barátjának és munkatársának, a Balaton egyik kiemelkedő halas tudósának, dr. Lukács Károlynak, a Balatoni Halászati Részvénytársaság egykori igazgatójának munkásságát. Lukács Károly művei mind arra inspirálták, hogy maga is kutassa a még fellelhető anyagokat, és az így szerzett ismereteket beépíthesse, felhasználhassa a horgászatról szóló írásaiban. Így készült el az első, A Balaton süllőző horgászhelyeinek térképe című kiadványa, amelyben sok segítséget kapott Sörös Lajos tihanyi és Pápai András siófoki halászmestertől, Szakáll Tamás termelési igazgatótól, Elek László akkori halászati igazgatótól és Reöthy Ferenc balatoni szakírótól. Végigjárta az újságírói ranglistát: volt a Magyar Horgász olvasószerkesztője, valamint vezető szerkesztőként és főszerkesztőként is dolgozott a Sikeres Sporthorgásznál. Társszerzője volt több horgászattal foglalkozó könyvnek, úgymint a Horgászismeretek kezdőknek és haladóknak, a Csepel szigeti horgászatok, illetve a Dunai horgászatok című munkáknak. A Horgász zsebkönyv Gyulai Ferenccel közös munkája, amely négy egymást követő kiadást ért meg. Szintén társszerzője a Balalatoni halászat és horgászat történetét, balatoni halászmeteorológiát, a Balaton környékének festészetét, építészetét, vízrajzát, a tó születését és gasztronómiáját. Ennek a könyvnek szaklektorai Tölg István és Pénzes Bethen voltak, akikre ma is hálás szívvel gondol a szerző. Horgásztémájú írásai mellett kilenc évig volt a magyar és angol nyelven megjelenő Mister magazin főszerkesztője. Mindeközben részt vett horgásztémájú filmek készítésében szerkesztőként, forgatókönyvíróként és műsorvezetőként is. Az utóbbi években halas és természettudományi filmeket rendez, 2010-ben a Tihanyról készült filmje a Pusztaszeri Természetfilm Fesztivál különdíját nyerte el. A legutóbbi, Magyar tenger című filmje Balatonfüred önkormányzatának felkérésére készült el és Balatonfüreden a tavaly átadott Balatoni Vízivilág ökológiai látogatóközpontban tekinthető meg. Hosszú évek óta ír természetjárással, utazással, világjárással kapcsolatos cikkeket, munkatársa a Magyar Turista című lapnak, a Ridikül magazinnak és a Vadászlapnak. Több éven át dolgozott a Blikk-nek, a Zsaru magazinnak és több online portálnak. 2013-ban Horvátországban Arany toll díjjal jutalmazták több évtizedes, Horvátországot bemutató és népszerűsítő írásaiért, és büszke az idén kapott Libatoll díjra is, amellyel a balatoni halgazdálkodás vezetése értékelte eddigi munkáját. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács Újabb turisztikai célú fejlesztések a régióban A jövő került terítékre a tanács szeptemberi ülésén, s a téma fontosságát igazolandó két tárca is magas szinten képviseltette magát. A 2014-20 fejlesztési időszak aktuális feladatairól Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságának irányítója, míg a Balaton térség környezet- és természetvédelmét, valamint vízgazdálkodását érintő kérdésekről Rácz András, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára tájékoztatta a grémium tagjait. Kis Miklós Zsolt államtitkár elmondta: az aktuális vidékfejlesztési programban változások vannak az előző időszakhoz képest. Először is megpróbálják azt elérni, hogy a vállalkozások fejlesztése eredményeképpen emelkedjen a foglalkoztatottak száma. Ezt csak úgy tudják megtenni, ha bizonyos ágazatokat kiemelten kezelnek, így főleg a kis- és középvállalkozási szektort helyezik középpontba. Az államtitkár ismertette, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet az előző tervezési időszakban mekkora támogatásban részesült. Összesen több mint tizenegyezer olyan kifizetést találtak, amely a régiót érintette, s a már kifizetett összeg megközelítette a harmincmilliárd forintot. S bár a vidékfejlesztési program logikájából adódik, hogy regionális lehatárolás nem lehetséges, a BKÜ nem szorul ki semmilyen fejlesztési programból. A vidéki térség specifikus eszközein belül a nem mezőgazdasági tevékenységek indításával kapcsolatban felhívta a figyelmet arra: a Balatonnál kiemelten sikeres lehet valaki, ha mezőgazdasági tevékenységén túl falusi turizmussal is kíván foglalkozni - esetleg kézműves iparral, vagy olyan szolgáltatással, amely nem mezőgazdasági jellegű. Álláspontja szerint a régióban bizonyára számos olyan vállalkozás akad, amely így, ezzel a koncepcióval sikeresen tud majd pályázni. Erre mintegy 14 milliárd Ft biztosított. Azt természetesen nem tudják a pontozási szempontrendszerben lehatárolni, hogy ha valaki a BKÜ-ből érkezik, akkor több pontot kap, de a vidékfejlesztési program rendelete sem engedélyezi, hogy ilyen megkülönböztetés legyen. Az államtitkár úgy gondolja, hogy a Balatonnál is nagy igény lenne még a szennyvízkezelés megoldására – főleg a kétezer fő alatti településeknek. Itt tizenkétmilliárd forintos kerettel lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy autonóm természet-közeli szennyvíztisztító megépítésével hozzájárulhassanak a környezetvédelemhez és a települések fejlődéséhez. A pályázatot a kisebb önkormányzatok közösen is benyújthatják. te a régió turizmusában is jelentős szereppel bíró Balaton-felvidéki Nemzeti Park tevékenységét, működési területét, fő feladatait. Ezek közé tartozik a védett természeti- és Natura 2000 területek kezelése, megőrzése, az állapotjavítás, a fenntartás-kezelés és az adatszolgáltatás. Az igazgatóság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az élettelen és élő természeti értékek megőrzésére, fenntartására, az ökoturisztika népszerűsítésére, az oktatásra, a társadalmi kapcsolatok ápolására. A nemzeti parkok társadalmi beágyazottságát segít bővíteni a Nemzeti Parki Termék védjegy rendszer. Ezzel nem csak anyagilag tudják előnyösebb helyzetbe hozni a gazdálkodókat – az adott tárgy vagy termék presztízse és készítője is kedvezőbb pozícióba jut. Csak az kaphatja meg a védjegyet, aki helyben él, helyi terméket dolgoz fel és helyi munkaerőt foglalkoztat. Ezzel a védjeggyel a termékek piacra juttathatók és teljes volumenben értékesíthetők. A Balaton-felvidéken jelenleg tizenhat termelő került ebbe a pozícióba, összesen százhúsz termékkel. Az államtitkár bemutatta azokat a fejlesztéseket, amelyek az elmúlt években készültek el, s szinte azonnal az érdeklődés homlokterébe kerültek: ilyen például a Tihanyi Levendula Ház a Belső-tó partján, vagy a Pannon Csillagda Bakonybélben, de változatlanul tömegeket vonz a felújított, látogatóközponttal és új kiállítással bővített Tapolcai-tavasbarlang is. A beruházások jogosságát a regisztrált vendégek száma is visszaigazolja: 1998-ban hatvanötezer, 2014-ben már 371.815 fő kereste fel a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot. Mint mondta: a nyolcszázmillió forintból megvalósuló Kis-Balaton Látogatóközpont újabb harminc-negyvenezer turista úti célja lehet, s ez indokolttá teszi a kerékpár- és turistautak összekötését – a pályázat kiírása reményeik szerint még ősszel megtörténik. Rácz András a BFT ülésén több, a tárcához korábban írásban megküldött kérdésre is válaszolt. Süli Ferenc utár 2015. október Rácz András, helyettes államtitkár Rácz András helyettes államtitkár előadásában a tárca természet- és környezetvédelmi feladatait ismertette, kitérve a Balaton régióban lezárult vizsgálatokra, eredményekre is. Mint mondta: korábban a hatósági jogosítványok is a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörébe tartoztak, ám ezeket április 1-jétől a megyei kormányhivatalok látják el. Természetesen számos kérdésben a minisztériumhoz is lehet fordulni, hiszen a kormányhivatal főosztályának szakmai felügyeletét ők látják el - megyei szinten, tehát a kormányhivatalokban azonban integráltan folyik a természetvédelmi, illetve környezetvédelmi hatósági munka. A tárca szerepe viszont megkérdőjelezhetetlen a terület- és településrendezési tervek véleményezésében, illetve a panaszbejelentések vizsgálatában. A visszatérő gondok mindenki számára ismerősek: zaj, illegális hulladéklerakás, víz- és levegőszennyezés, a természetvédelmi szabályok megsértése. Rácz András részletesen ismertet- 4

[close]

p. 5

2015. október Zamárdi ínyencek és horgászok: Halban-sztár Egyszerű horgászversenynek indult, de mivel mindenből megpróbáljuk kihozni a legtöbbet, így ezt a versenyt is felfűszereztük rendesen – vendégeink szórakoztatására. Úgy kezdődött, hogy régi kedves barátunkkal és horgásztársunkkal, Straub Dezsővel beszélgetve megálmodtunk egy olyan horgászverzott hullámzás végig nehezítette a versenyzők dolgát. Versenyzőink kitartásának köszönhetően azonban estig jó néhány ponty „elesett a csatában”. Szimbolikusan persze, hiszen minden ponty épen és egészségesen visszakerült a Balatonba. Az első versenynap végét követő vacsora azonban újabb meglepetéseket hozott. Az esti értékeléskor fontos bejelentésre került sor: Kozári Miklós MOHOSZ alelnök kért szót és tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a szervezet és a Hethland Kft. hamarosan stratégiai együttműködési szerződést köt. Ennek fő irányvonala a horgászsport népszerűsítése – főleg a fiatal korosztály tekintetében -, továbbá hasonló versenyek rendezése. A komoly bejelentés után pedig megint csak a vidámságé lett a terep. Most a nyúl vitte a puskát, színészeink kérték fel a profi versenyzőket és a MOHOSZ vezetőségének jelenlévő tagjait, hogy adjanak számot versfelolvasási képességeikről. Szóval szavaltak ám szebbnél-szebb verseket. Ezt követően pedig még karaaoke versenyre is sor került, amatőr versenyzőink énekhangját értékelhettük vacsora után. A vacsora is igencsak ízletesre és egyben különlegesre sikerült, tényleg elmondhattuk, hogy ettünk vadat s halat mi jó falat… Szóval a vacsora és az azt követő beszélgetések sokáig elhúzódtak, a reggel pedig korán kezdődött. Irány a versenypálya újra! A hideg szél másnap sem kímélte versenyzőinket, de mégis sikerült néhány halacskát fogniuk, s sor kerülhetett az eredményhirdetésre is. Versenyzőink rengeteg értékes díjat vehettek át, többféle kategóriában. Így külön díjaztuk az amatőr, a profi és a színművész kategóriákat is. Az abszolút verseny fődíja több napos Lexus tesztvezetés lett, a legnagyobb hal kifogója balatoni területi engedélyt kapott, színművészeink pedig egy-egy 5 napos olasz horgásztúrát nyertek. Köszönettel tartozunk támogatóinknak, akik segítették a verseny létrejöttét. Köszönjük Csákovics Gyulának, Zamárdi polgármesterének segítségét. Köszönjük Szári Zsoltnak, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának sokoldalú támogatását. Köszönjük a Lexus Buda által felajánlott díjakat. Köszönjük Csortos Mihálynak a fantasztikus pálinkákat és a szegedi Borklubnak a csodálatos borokat. Köszönjük a Marosmix segítségét és a rengeteg etetőanyagot. Nem utolsósorban pedig Straub Dezsőnek tartozunk hálával fantasztikus szervező munkájáért és az esti felejthetetlen percekért. Varró Zoltán, az esemény szervezője utár Aktuális seny tervét, ahol amatőrök, profik és színművészek együtt versenyezhetnek. Javaslatára becsempésztünk pár olyan kedves versenyszámot is, amelyek vidámmá és emlékezetessé tették az eseményt. Horgászainknak nem csak a halfogás tudományában kellet jeleskedni, hanem például profi versenyzőnk, a horgász világbajnok Erdei Attila tett fel horgászpraktikákkal kapcsolatos kérdéseket az amatőröknek és a színészeknek a verseny felkészülési szakaszában. Emellett Láda Gáspár, a megújuló MOHOSZ alelnöke horgászetikai kérdésekkel tesztelte versenyzőink tudását. A szellemi felvezetés után kezdődött el a tényleges verseny első fordulója. Az időjárási körülmények igencsak zordak voltak, eső éppen nem esett, de a viharosan erős szél és az általa oko- Eredmények: I. Pálfi Gábor II. Varró Lajos III. Finta András IV. Horváth Csaba V. Vajtó Ferenc VI. Kondor Norbert VII. Reviczky Gábor VIII. Kozári Miklós IX. Borbás Zoltán X. Barát Attila, Dányi Krisztián, Erdei Attila, Hevér Gábor, Kiss Zoltán, Méhes László, Zubor Zsolt, Straub Dezső, Trokán Péter, Virág József 5

[close]

p. 6

Aktuális Gazdag őszi programkínálat A turisztikai főszezon zárásaként szeptember végén a tóparti önkormányzatok tulajdonában álló Balatoni Hajózási Zrt. új vezetése értékelte a társaság idei teljesítményét. Az esemény apropóját a Balatoni Hajózási Nap szolgáltatta. Sikeres szezont zárt a Balatoni Hajózási Zrt. Kollár József vezérigazgató e jeles napot arra is felhasználta, hogy a sajtó munkatársaival találkozva a szélesebb publikummal is megossza a szezon minősítését is jelző forgalmi adatokat. Elmondta: a személyhajózás tekintetében a március – augusztus közötti időszak vonatkozásában 1,8%-kal növekedett a társaság árbevétele. A menetrend szerinti hajókon ugyan 4,2%-os utas szám csökkenést regisztráltak, amit azonban a nem menetrendi hajójáratok 1,3%-os növekedése ellensúlyozott. A vezérigazgató a számokhoz magyarázatul hozzáfűzte, hogy utasaik idén nagyobb arányban választottak drágább, de tartalmasabb hajózási programokat. A térség közlekedése szempontjából stratégiai fontossággal bíró komp üzletág tekintetében a március – augusztus közötti időszak vonatkozásában mind az utasok (+4,5%), mind a járművek (+6,6%) számában növekedést regisztrált a BAHART. A tizenegy településen található vitorláskikötő-lánc szintén eredményesen teljesített a január – augusztus időszak vonatkozásában, s 2,5%os árbevétel növekedést produkált. A BAHART szálláshelyein – a siófoki Hotel Móló, a szemesi Hattyú Kemping és a boglári Sellő Kemping - mind a külföldi, mind a belföldi turisták vendégéjszakáinak száma meghaladta az előző évi bázis értéket, a növekedés összesen 22,6% a 2014. évhez viszonyítva. Kollár József hangsúlyozta, hogy a balatoni hajózási szezon még nem ért véget. Számos Balaton-parti rendezvényhez és eseményhez kapcsolódva a társaság az ősz folyamán több településről is indít hajókat. A hajózási társaságnál bíznak a kellemes őszi kiránduló időben, ennek szellemében a korábban meghirdetett és október 4-ig tartó őszi menetrendet meghoszszabbítva, a kedvelt útvonalakon hajójáratokat indítanak péntek – szombat – vasárnapi napokon egész októberben. Utasaik így hétvégeken menetrend szerinti hajókkal is eljuthatnak olyan kedvelt településekre, mint Balatonfüred, Tihany, Badacsony. Az utazók több kiemelt fesztivált is felkereshetnek hajós programok keretében: ezek közé tartozik a szigligeti Süllő Fesztivál és a november 13-15. között tartandó tihanyi Garda Fesztivál is. A vezérigazgató fontosnak tartotta kiemelni: a régió állandó lakói 25%-os kedvezményre jogosultak a menetrend szerinti hajójegyek áraiból. A vezérigazgató a jövő évi terveket is felvázolta: a társaság 2016-ban működésének 170. hajózási szezonját kezdi meg. A kerek évfordulót a BAHART rangos eseményekkel kívánja megünnepelni, melyhez további apropót szolgáltat majd két nosztalgiahajó, a Kelén és a Helka, melyek jövőre ünneplik 125. születésnapjukat. Az újdonság jegyében pedig ismét vízre bocsátják a küllemében és funkciójában is megújult, modernizált „Siófok” katamaránt. Kollár József hangsúlyozta: a balatoni turizmus további fejlesztéséhez elengedhetetlen a helyi szervezetek összefogása, együttműködése, amelynek eredményeként elszigetelt szolgáltatások helyett „élmény-csomagokat” nyújthatnak az idelátogatóknak, olyan turisztikai attrakciókat, amelyeket például a hajózás tud öszszekötni. Fentieket hivatott hangsúlyozni a társaság új szlogenje, mely szerint a BAHART „A Balaton motorja”. Lapunk kérdéseire válaszolva a vezérigazgató elmondta: a cég tulajdonjogában érintett önkormányzatok vezetői a nyitott kapcsolat hívei, s ezt folyamatos konzultációk keretében kívánják megvalósítani. Az eddigi tapasztalatok és visszajelzések azt igazolják: az új vezetés által megfogalmazott irányelvek, stratégiai célok és munkamódszerek pozitív fogadtatásra leltek körükben. S mivel valamennyien a balatoni turizmus fejlesztésének elkötelezett hívei, számos ponton találkoznak érdekeik. Az új balatoni kompátkelő kapcsán Kollár József elmondta: hosszabb hallgatás után ismét előtérbe került ez a beruházás, s a projektben remélhetőleg meghatározó szerepe lesz a hajózásnak. A koncepció nem csak a kikötők és az utak ki- és átépítésére vonatkozik: az új, direkt a magyar tengerre tervezett átkelőhajók lehetővé teszik, hogy az eddig forgalomban lévő vízi járműveket kiváltsák. Az esztétikus, környezetbarát kompok 40-50 gépjármű és több száz utas gyors célhoz juttatását képesek megoldani Fonyód és Badacsony között. Süli Ferenc utár 2015. október Az első hajózási napot a munkahelyi szakszervezet kezdeményezésére 2001-ben rendezték meg – az esemény immár másfél évtizede a balatoni gőzhajózás megalapítójának, gróf Széchenyi Istvánnak a születésnapjához köthető. A rendezvény alkalmat kínált arra, hogy a cég vezetői köszöntsék a munkavállalókat, s az érdekvédőkkel együtt megkoszorúzzák azt az emléktáblát, amelyet az elődök tiszteletére állított a társaság tizenöt évvel ezelőtt, a második világháború romjaiból újjáélesztett balatoni hajózás előtt tisztelegve. Az ünnepség keretében került sor a jubileumi jutalmak átadására is: idén a társaság harminckét dolgozójával foghatott kezet ebből az alkalomból Kollár József vezérigazgató. A jutalmazottak közül is kiemelkedik Martin Henrik, a Kelén hajó kapitánya, aki immár negyven éve szeli a Balaton hullámait. Két olyan munkatársat is találhattunk a díjazott szakemberek között, akik harmincöt éve állnak a hajózás szolgálatában. Fehér András hajóvezető és Magyarosi Imre vezető tervező kapott elismerő oklevelet több mint három évtizedes áldozatos munkájáért. A társaságnál és jogelődjénél eltöltött három évtizedes munkaviszony elismeréséül Pámmer Jánosné, Finta Gábor, Slinglár Tibor, Sárközi Lajos és Zrínyi Gyula vehette át az értékes aranygyűrűt. Az ünnepi megnyitót követően a munkavállalók és családtagjaik jó hangulatban, főzőversennyel és színes programokkal búcsúztatták a hosszú és kimerítő nyári szezont. 6

[close]

p. 7

2015. október Látni és látszani Vízgyűjtő-gazdálkodás Az ősz beköszöntével egyre rövidülnek a nappalok, szaporodnak a ködös, sötét napszakok. Évtizedek óta a címben is olvasható szlogennel igyekeznek a közlekedés szervezői felhívni a figyelmet a biztonságra, mely gyalogost és járművezetőt egyaránt érint. Mi most a számtalan szegmens közül egyet emelünk ki: a járművek világítótestjeit. Nem is olyan régen a lámpákat üvegbúra borította, amely legfeljebb eltörött, de nem „vakult” meg (a foncsor annál inkább). A mai járművek többsége műanyagbúrás lámpát kap a gyártótól, melynek elsősorban a súlycsökkentés a célja. Csakhogy ezek a napsugárzás és az egyéb behatások következtében gyorsan mattulnak, fakulnak. Fényáteresztő képességüknek akár 50%át is elveszíthetik pár éven belül. Cseréjük ugyancsak költséges (a legtöbb esetben csak a teljes lámpatesttel lehetséges), több tízezer forintra is rúghat. Egy speciális polírozási módszernek köszönhetően vadonatújjá varázsolhatóak járművünk lámpái. Képeink is bizonyítják: „ilyen volt, ilyen lett”. A balatonfüredi Horváth Autóhifi szakszerűen és gyorsan adja vissza autónk, motorunk szeme fényét korrekt munkadíj ellenében. Érdeklődni: Horváth Autóhifi, Balatonfüred, Tamási Áron utca 37. tel.: 30/309-92-70. e-mail: horvhifi@t-online.hu A Balaton és a vízgyűjtő-gazdálkodás címmel indított szakmai tanácskozás sorozatot a tó körüli több településen a Nők a Balatonért Egyesület (NABE). A programra azzal a céllal került sor, hogy rávilágítsanak mindarra, amit a szakma és a civil társadalom tesz és tehet a Balaton, valamint más természeti értékek védelméért. A napokban Gyenesdiás volt a házigazda, ahol Gál Lajos természetvédelmi szakmérnök, a település polgármestere tartott bevezető előadást a forrás- és csapadékvizek Keszthelyi-hegységben, valamint a „Keszthelyi Riviérán” való hasznosulásáról. A vendég előadók közt volt a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviseletében Szabó Péter, aki a Balaton vízgyűjtő területén való gazdálkodás tervezéséről és annak eredményeiről beszélt. Téma volt a karsztvíz rendszerek alakulása, a mederkotrás és az iszapkezelés lehetőségei. Az összefüggésekre a Balaton és környezte elemzése során számos szempontból mutattak rá a szakemberek. Az elhangzottakról, a kialakult véleményekről és javaslatokról a NABE üzenetet küld a vízgyűjtő-gazdálkodás felelőseinek. Céljuk, hogy az év végén szakmai vitára kerülő hoszszú távú vízgyűjtő-gazdálkodási terv számoljon a civil szférából érkező véleményekkel. utár Aktuális Védnöki tábla vendéglátósoknak Ahova érdemes betérni egy ebédre vagy vacsorára Harminckét, túlnyomórészt balatoni vendéglátósnak nyújtott át védnöki táblát szeptember közepén Siófokon Parragh László, a Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke és Ruszinkó Ádám, turizmusért felelős helyettes államtitkár. A somogyi, veszprémi és zalai kamarák által alapított „minőségjelző” elismerés a jó színvonalú vendéglátás garanciája - hangzott el az eseményen. Ruszinkó Ádám a jelen lévő vendéglátósoknak azt tanácsolta: a jó színvonalú szolgáltatás, a jó minőség és a szakemberek megtartása érdekébe fair, elfogadható árat szabjanak meg. - „Ne legyünk Európa olcsójánosai!” Sok rossz hír keringett az ezredforduló táján a vendéglátásról - különösen a Balatonon -, ezért kezdeményeztük a tisztességes vendéglátók védelmében a védnöki tábla-rendszert. Ahol a Balatont körülölelő megyék által adományozható kamarai védnöki táblával találkozik a vendég, oda nyugodtan beléphet, mert figyelmes és színvonalas kiszolgálásban lesz része - mutatott rá a minősítési rendszer lényegére Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. - Önkéntes a jelentkezés, a védnöki táblára pályázónak először nyilatkoznia kell a kötelezettségek vállalásáról, majd el kell végeznie egy önminősítést. Ezt követően a másik két megyéből (például somogyi pályázó esetében Veszprém és Zala megyéből) egy anonim szakértői csoport próbafogyasztást végez az adott vendéglátó-egységben - ismertette a minősítés menetét a somogyi kamara elnöke. A védnöki tábla visszavonásig érvényes, de háromévente utóellenőrzésen 2015. védnöki táblás balatoni vendéglői: Siófoki Diána és Sándor étterem, Kovács Vendéglő, Öreg Halász , Piroska Csárda és Fogadó, Rádpusztai Gasztronómiai Élménybirtok, Boglári Kis Szieszta, Fenyvesi Hubertus – Hof, fonyódi Makkos Vendéglő, földvári Kukorica Csárda, tihanyi Echo Étterem és Kávézó, keszthelyi John’s Pub and Restaurant. dől el, továbbra is jogosult-e arra a vendéglátós. Megtudtuk, először adtak át új, egységes, a három balatoni megye kamarája részéről adományozható táblát. Somogyból 22 vendéglátóhely újította meg a védnöki tábláját, négy most kapott először, Veszprémből kettő, Zalából négy új üzlet került a táblások körébe. Varga József elmondta, a védnöki táblával minősített, túlnyomórészt balatoni vendéglátóhelyek listáját eljuttatták a gasztronómiai, turisztikai szervezetekhez, szaklapokhoz és a Budapestre akkreditált külföldi kamarák képviselőihez. Nincs drámai helyzet, a migránsok és a turisták útvonala a Keleti pályaudvart kivéve nem keresztezi egymást. Elnézést kértünk, kérünk azoktól a vendégeinktől, akiknek kellemetlenséget okozott, okoz magyarországi jelenlétük - jegyezte meg az ágazat helyzetéről szóló előadásában Ruszinkó Ádám. Gulyás J. Attila Ilyen volt... és ilyen lett. 7

[close]

p. 8

Aktuális Kategóriaász az új Suzuki Nem a miénk, de az lehet... Nagycsaládos lévén nem vagyok a kisautók híve, ám most felül kellett bírálnom eddigi álláspontomat. Amikor a veszprémi Ring Autónál kézbe vehettem a Suzuki Celerio kulcsát, fölkészültem arra, hogy kuporogni fogok benne, a meredekebb bakonyi utakon fölfele tolni kell a kisautót, s lenézően néznek rám azok, akiknek négy, öt vagy még több hengerben mozognak le-föl a dugattyúk. Csalódtam, de szerencsére jó értelemben. Előzetesként csak ennyit: alig több, mint négy litert fogyasztott százon! Valljuk be: minden típus iránt élnek bennünk kipusztíthatatlan sztereotípiák, buta előítéletek, melyeket kizárólag személyes tapasztalataink képesek megcáfolni. Nem dicsőség, de így voltam én is a Suzukival. Aztán jött a mellbevágó igazság: a Celerio nagyon jól „eltalált” kocsi. Lássuk a tényeket: besorolása szerint az „A” szegmensbe (mini autó) tartozik, de annál egy kicsit (nem is kicsit!) több! 3,6 méter hosszú, s mintha ebből a beltérbe a fizika határain felül is jutna. Nem szeretek a kormány mögé hajolva vezetni, s az ülést azonnal hátrébb lököm az átlagosnál. Ilyenkor szokta finom udvariassággal megjegyezni a mögöttem ülő, hogy nem híve az azonos neműek testi közelségének… Az, hogy nem így volt, máig is mozgatja a fantáziám, de elfértünk, s a hátsó padon sem ült utasom „félrebillent fejjel”. Másképpen: az utastérben van hely (meg rekesz, pohártartó, s a mama is be tudja suvasztani ridiküljét az ülés alá, ha észre nem vesszük merényletét), de még a csomagtartóban is! Ez pedig 254 literes, s gyanúsan győztese lehet kategóriájának. Ha pedig lehajtjuk a hátsó üléseket, megspórolhatunk egy taxiköltséget új tévénk hazaszállításánál. Fordítom az indítókulcsot, bejön, amit vártam: remeg, de cseppet sem úgy, mint elődei vagy pár más márka. El kell fogadni: az alig egyliteres erőforrás három hengere ezt produkálja. Amint feljebb kapcsolunk, megszűnik, vagy legalábbis jelentősen csökken a jelenség, s a jól eltalált „zörgéscsillapítóknak” hála, a minőségi zenék is élvezettel hallgathatóak. Hamar belendül, ezért – különösen lakott területen – érdemes a műszerfalra pillantani. Apropó, műszerek: ami kell, az ott van, s jól láthatóan. A fordulatmérőn kívül föllelhető egy gesztusértékű műszer. Elsősorban kezdő autósoknak ajánlott, utár 2015. október de ha nagyon igyekszünk a fogyasztást „értéken tartani”, akkor érdemes szemünk sarkából odafigyelni. Ma még kevés típus alapfelszereltsége a sebességi fokozat kijelzése. Nos, ez ott van a Celerioban, megspékelve egy nyilacskával, mely jelzi, illik le vagy föl váltani. Utóbbit hitelesebbnek éreztem, előbbi kissé eltér vezetési stílusomtól. Visszatérve a bevezetőben említett félelmemről: nem kell tolni a meredek emelkedőn. A beépített 68 lovacska teszi a dolgát, persze akkor, ha az amúgy igen jól eltalált ötödikből legalább egyet viszszakapcsolunk. Tele fuvar esetén észszerűen cselekedjünk, különösképp előzéskor, mert a kevésbé udvarias vezetők „levillognak” kétmásodperces előnyükért… Újabb apropó: tükrök. Igaz, kézzel kell bentről állítani mindkettőt, de nagyon jól tájékoztatnak a mögöttünk történő eseményekről. Ha pedig dizájnról szó eshet, hát ez a kocsi egyik legszebb eleme. Fájó, hogy a kasztniról ez nem mondható el, mert arányai nem éppen az aranymetszésnek megfelelők, de fölsejlik bennem a „valamit valamiért” elve: lehet, hogy épp ezért tágas belül? Kinek a pap, kinek a papné. Jó színválasztással kellemesebbnek láthatjuk, avagy megszokhatjuk idővel. Az új Suzuki Celerio észrevehetően „lop” a motorerőből, a szeptember közepi hőségben is rövid időn belül hűs utasteret varázsol. Bár a motorházba csak benézni érdemes (ki merne ennyi elektronikához nyúlni két villáskulccsal és egy csavarhúzóval?), azért megemelhetjük cilinderünket a sok-sok újítás láttán. Íme – a teljesség igénye nélkül – néhány a sajtóanyag segítségével: a motor a szívóoldalon változó szelepvezérléses, a kompressziója 12:1-es, a kipufogógáz- viszszavezető rendszere hűtött, kettős befecskendező-rendszere van, szelepeit pedig görgős himbák nyomkodják. A váltó belső mechanikai veszteségeit 40 százalékkal csökkentették az elődnek tekinthető Splashéhez képest – mindezt kisebb olajtöltettel, mérsékelt súrlódású csapágyakkal. A Celerio szén-dioxid-kibocsátása csupán 84 g/km, s a motor teljesíti az Euro 6-os normákat. Bár apró autóról írtunk, a biztonság terén nincs mit szégyellnie. Ellenkezőleg: maradéktalanul teljesíti az Euro NCAP ütközési normáját, kiviteltől függően van benne hat légzsák, menetstabilizáló elektronika, emelkedőn való elindulást segítő automatikus fék, guminyomás-figyelő stb. És ide paszszol a fentebb említett alacsony fogyasztás. Igaz, ideális körülmények közepette, kímélően hajtottam, s talán ez is magyarázhatja a feltűnően alacsony fogyasztást. Sokan azt várnák, hogy az esztergomi szalagokról már holnap ezek az autók fognak legurulni, erre azonban még várni kell egy ideig. A Celerio ugyanis külföldön készül igen szigorú előírásoknak, s a technológiai előírásoknak megfelelően. Bízzunk benne, hogy ez is a „mi” autónk legyen, hiszen népszerűségre van ítélve… szöveg és kép: Zatkalik András Áttekinthető, kellemes világítású műszerfal Egy mai autóról szinte felesleges megemlíteni, hogy egyenesfutása, fékje, kormányzása hibátlan, de hozzá kell tenni, hogy kategóriájában. Ne keressük benne sem a Ferrari vagy a Land Rover képességeit. Szamárság is lenne, merthogy ennek az autónak nem az a funkciója, mint a másik kettőé. Kis, családi (netán második?) autó, mely veri kategóriatársait sok tekintetben is. Ennek megfelelően kényelmes, jól fűthető (ezt egy hajnali indulásnál meg is tapasztaltam), klímája, noha 8

[close]

p. 9

2015. október utár A római fürdőélet hagyományain közép-európai turisztikai szolgáltatók közt igyekszik partneri kapcsolatokat generálni. A rendezvényen mintegy 100 fő vett részt, a vendéglátás széles területét felölelő szolgáltatók, utazási irodák képviseletében. Az esemény újabb módot adott arra, hogy a programra látogatók jobban megismerjék Hévízt, vonzerejét a térségi kínálatokkal együtt. A szlovén-magyar kapcsolatok jó irányú haladásáról beszélt Ksenija Skrilec, Szlovénia magyarországi nagykövete. Elmondta: nagyszerűen használható ki a két ország közt az egymáshoz utazás lehetősége, s ez minden réteg számára érvényes. Mindez diplomáciai részről is nagy támogatottságot élvez. Házigazda városvezetőként Papp Gábor polgármester arról beszélt, Települések Európa gyógyfürdői ma már nem versenytársként tekintenek egymásra. A turisztikai piac azt mutatja, hogy a térség országainak vendéglátó adottságai inkább kiegészítik egymást, a kínálat együtt ütőképesebb. Mindezt körvonalazta az a Hévízen tartott soros nemzetközi találkozó, ahol a római hagyományokra épülő fürdőélet összefogással való kiaknázása volt a téma. A Hévíz TDM Egyesület partnerségével a fürdővárosban került megrendezésre a Szlovéniából elindult nemzetközi találkozó, mely a hogy Hévíz örömmel és büszkeséggel őrzi a kincset érő gyógytót, s hogy ez mind többeket szolgálhasson, ahhoz szükség van a partnerségre és az újabb kapcsolatokra. Erre azzal is rámutatott, hogy az orosz beutazás csökkenése ellenére Hévíz az év első 7 hónapjának forgalmával is őrzi a leglátogatottabb vidéki város pozíciót, ami új piacok megnyerésének köszönhető. A magánszálláshelyeken növekedett a foglaltság. A találkozót úgy értékelte a polgármester, hogy az az újabb forgalmi térnyerés mellett ahhoz is segítséget nyújt, hogy le lehessen szűrni, miket kell másként, vagy jobban tenni. Az elhangzottak rámutattak arra, hogy a forgalom generálásához együttes kreatív gondolkodásra, közös marketing munkára van szükség. A vendégek a tartózkodásuk 3 napja során a város szállodáit látogatták meg, workshopon vettek részt, megtekintették a Tófürdőt, előadást hallgattak a környék sportolási lehetőségeiről, valamint a sportrehabilitációról. H. Á. Mulattak a lovasiak Negyedik alkalommal rendezték meg Lovason a faluház udvarán a szüreti fesztivált. Az idő is kegyes volt a rendezvényhez, így sokan vigadtak a közösségi színtérnél. Tavaly a faluház felújítása miatt elmaradt a szüreti fesztivál, melyet mindig október első szombatján rendeznek meg. Délután 4 órakor volt a gyülekező, miközben fellépett a füredi Kék Balaton Népdalkör. Ezután a település lankás utcáin szüreti felvonulást tartottak, majd a faluház kistermében Ferenczy Gáborné polgármester asszony megnyitotta Praznovszky Mihály LEGO kiállítását. A tárlat nemcsak a gyerekeknek tetszett, hanem a szülőknek, nagyszülőknek is. Kiderült, hogy a legoból ma óránként 2,3 millió kockát gyártanak. A nyíregyházi lego gyárban duplót gyártanak, naponta 70 ezer doboznyit. Praznovszky Mihály speciális gyűjtő, csak várost épít, 68 évesen legozik, 40 éve kezdte el. Ilyenekből áll a városa: városközpont középületekkel, iskola, kórház, áruház, bank, rendőrség, tűzoltóság, üzleti negyed, modern lakópark, kisvárosi lakópark, kemping tóval, csónakokkal, horgászokkal, mezőgazdasági terület, azaz tanya, bánya, új városrész építése, autószalon, autóverseny, autóbontó, sporttelep: labdarugó stadion, teniszpálya, kosárpálya, repülőtér, húsz repülőgéppel, mellé egy kis városi űrkilövőtér, több vonatszerelvény, egy vidámpark körhintával, riáskerékkel, szabadtéri koncerttel, egy téli város házakkal, síugrósánccal, korcsolyapályával, hoki pályával, karácsonyi vásárral, több mint száz autó, több kisember, fák, virágok, bokrok. A kiállítást Nádasi Elemér nótaestje követte, miközben főtt a kondérban a babgulyás és a vendégek megkóstolhatták a finom lovasi borokat. Este pedig a Jolly Joker együttes utcabáljára ropták nagyon sokan a faluház udvarán. Szendi Péter 9

[close]

p. 10

Települések Balatonszabadi jelszó: mindent az iskoláért, a diákokért Több évszázados múltra tekint viszsza Balatonszabadiban a szervezett iskolai oktatás – hajdan a két, egymástól mindössze kétszáz méterre lévő templom nem csak a hívőknek szolgált útmutatásul, a szomszédságukban lévő A két évtized alatt a tágas, kézilabda pályával ellátott udvaron tornatermet építettek, hőszigetelték a falakat, s a tetőn napelemeket helyeztek el a világítási és fűtési költségek csökkentése érdekében. Kozmáné Kovásznai Mária igazgató szerint a folyamatos felújítások is jelzik: az önkormányzat kiemelten kezeli az oktatás ügyét. - Intézményünkben kétszázhuszonöt gyermek szellemi fejlődéséről gondoskodunk, s örömmel konstatáljuk, hogy nem csak a megyei és országos szaktárgyi vetélkedőkön, vagy a sportági megmérettetéseken szerepelnek kiválóan. Az itt folyó munka minőségét jelzi, hogy valamennyi végzős diákunkat felveszik az általuk kiválasztott középfokú intézménybe, s mert figyelemmel kísérjük sorsukat, azt is tudjuk: magatartásuk példás, s jól beilleszkednek az adott közösségbe. A siker háttere az alapos tudás: huszonhat kollégám az elmúlt két évben fontosnak tartotta, hogy akkreditált továbbképzésen vegyen részt – így frissítették ismereteiket, így lettek az adott tárgyból ismét naprakészek. Az igazgatónő elmondta: szeptember végén zárult az a huszonhatmillió forintos projekt, amelynek három pillére újabb lendületet adott tevékenységükhöz. Ez az összeg tette lehetővé a tanítók, tanárok újabb tanfolyamokon való részvételét, jelentősen bővülhetett az oktatási eszközpark, s mindennapi gyakorlattá válhatott az élménypedagógia. Süli utár 2015. október felekezeti intézmények diákjainak is. A református és a katolikus iskola közé a XX. század közepén beékelődött egy harmadik, a központi épületegyüttes is, amelynek bővítésével, korszerűsítésével húsz évvel ezelőtt igazi oktatási centrum jött létre. Kormányablak Balatonalmádiban is Szeptember 15-én Balatonalmádiban is megnyílt a kormányablak. Az állampolgárok a Balatonalmádi Járási Hivatalhoz tartozó, korábban okmányirodaként működő földszinti ügyféltérben intézhetik továbbra is ügyeiket. A kormányablakban a megnyitást követően az okmányirodai ügyeken túl lehetőség nyílik egyéb, egyes családtámogatási ügyek, nyugdíj ügyek, állampolgársági ügyek, ÉTDR ügyek intézésére, továbbá papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat és hiteles térképmásolat kiadására is. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefonszáma: 88/550-264, 88/550-265, 88/550-537 Telefaxszáma: 88/550-536 Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu E-mail: kormanyablak.balmadi@balatonalmadi.vemkh.gov.hu Nyitvatartási idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 7.00-17.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-18.00 8.00-13.00 A felújít á s uniós pály á z at és ha z ai for r á s felha s ználá s áv al v alósult meg , melynek ere dményeképp en a z épület ak adálymentes b ejár at t al , a kor mány ablak megújult b els ő tér rel , új t árg y alóv al , hát tériro dáv al és ak adálymentes mos dóv al v árja üg y feleit . Változott a kormányablak ügyfélfogadási ideje és telefonos elérhetősége – tudta meg lapunk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal vezetőjétől, dr. Tar Viktóriától. Z.A. 10

[close]

p. 11

2015. október utár Időutazás Balatonfüreden Látványos és szórakoztató; változatos és a városhoz méltó volt a szeptemberi „Romantikus reformkor” rendezvénysorozat. Ebben az esztendőben az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán volt a díszvendég, aki a hagyományok életben tartását emelte ki. Talán az Anna-bálihoz lehetne hasonlítani azt a forgatagot, amellyel a szervezők ismét letették névjegyüket a hagyományőrzés asztalára. A magánjellegű kezdeményezés, az ötlet egykoron Schindele Györgynéé volt, melyet a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület karolt fel később, s vitt sikerre. Tízedik esztendeje öltöznek be az egyesület tagjai (és szimpatizánsaik) a reformkort idéző ruháikba, s idézik meg elődeiket. A három napon át tartó programkínálatból kiemelkedik a fergeteges Mága Zoltán koncert, a giccsmentes népművészeti és kirakodóvásár, a gasztronómiai verseny, a sétahajózás, illetve a reformkori bál az Anna Grand Hotelben. Számos tanulsággal szolgált Katona Csaba történész, aki színes előadásában – Füred alulnézetben címmel – a reformkor lehetőségeit megragadó kisstílű szélhámosokról, csalókról, örömlányokról, kicsapongó asszonyságokról, a fürdőélet árnyoldalairól beszélt. A városházától a reformkori városrészig (régebben Fürdővárosig) felvonuló huszárokat, zenészeket, hintós és gyalogos résztvevőket mindenütt nagy taps és elismerő közbekiáltások kísérték. A Kisfaludy Színpadon tartott beszédében Balog Zoltán kifejtette: „A Romantikus Reformkor rendezvény példa arra, hogy egy város képes élni a hagyományaiból úgy, hogy hozzáteszi a saját jelenkori értékeit.” A színpadon többek között dr. Huszár Pál világi elnök (Magyarországi Református Egyház Zsinata) elevenítette föl nagyjaink pályáját, de gondoltak a gyermekekre is, akik a régmúlt korok játékait próbálhatták ki. A korábbi esztendőkben is találkozhattunk vendégként meghívott ősi családok utódaival, most egy beszélgetés során „emberközelbe” került Bethlen, Teleki, Batthyány sarj. A „Romantikus reformkort” megkoronázó bál is felért egy időutazással: a terembe belépőket név és titulus szerint köszöntötték, majd az egyesület elnöke, Vászolyiné Dobrosi Ágnes pezsgővel koccintott velük. Hölgyek és urak egy- Települések Népszerű dallamokat jártszott a verklis Balog Zoltán miniszter köszöntő beszéde aránt korabeli kosztümben voltak, s mint azt megtudtuk többüktől is, bizony, hozzá kellett „edződni” azok viseletéhez. A pohárköszöntőt dr. gróf Bethlen István mondta, kiemelve, hogy nemcsak a reformkorban, de ma, 2015-ben is Magyarország kulturális fővárosának tekinthetjük Balatonfüredet. A város akkor is támogatója volt a magyar szellemiségnek, és ma is. Hozzátette: jó lenne, ha a tehetősek – mint ennek a bálnak a támogatói is – erejükhöz mérten járulnának hozzá a hasonló rendezvényekhez. A mecénás szerep ugyanis egyfajta erkölcsi kötelesség. A táncaival fellépő Kecskemét Táncegyüttes műsora kapcsán megjegyezte: „Ne mi táncoljunk Európa kedvére, hanem Európa táncoljon a mi kedvünkre!” A reformkor szellemiségét őrző és gondozó rendezvényre jövő ilyenkor is sor kerül Balatonfüreden. Zatkalik BSZ fórumon a strandok minősítése A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége idén is megrendezte hagyományos Kék Hullám Zászló strandminősítését. Ebben az évben megújított pontozási rendszerrel, egy-, két- és háromcsillagos minősítést kaphattak a benevezett strandok, de több kategóriában különdíjak is gazdára találtak: családbarát strand, kerékpáros-barát strand, legsportosabb strand, legjobb szabad strand. Az idei tapasztalatokról, a tervezett változásokról, illetve a strandüzemeltetőket érintő gyakorlati kérdésekről a közelmúltban Balatonfüreden rendeztek fórumot. A rendezvényt Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke nyitotta meg, aki értékelő beszédében hangsúlyozta: mindannyiunk érdeke, hogy a balatoni strandok évről évre magasabb színvonalúak és egyre vonzóbbak legyenek az idelátogatók számára – a színvonalas szolgáltatás ugyanis az egyik legfontosabb kritérium a turista számára. Elmondta: ebben az évben új szempontok szerint történt a minősítés - a vendégek szemszögéből próbálták elemezni a látottakat, s hogy valóban hű képet kapjanak, „működés” közben járták be a fürdőhelyeket. Kellemes meglepetést okoztak a szabad strandok, amelyek képesek ugyanolyan magas szintű szolgáltatást nyújtani, mint a fizetősek. Süli 11

[close]

p. 12

Települések Vigadtak a paloznakiak Idén az időjárás nem fogadta a kegyeibe a paloznaki falunapokat. A legoptimistábbak azt mondták, legalább az esőt megúsztuk. Az első napon a Hajdúböszörményi Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból álló kiállítást nyitotta meg Fórizs László, Hajdúböszörmény alpolgármestere, majd ezt követően a Tájház udvarán az ünnepélyes megnyitón Czeglédy Ákos polgármesterrel együtt köszöntötte a megjelenteket. Idén Hatvári Lajosnénak az önkormányzati hivatal volt dolgozójának és Englert Dezsőnek, a borklub létrehozójának és elnökének adta át a polgármester a Paloznakért kitüntetést. A hímzőkör által alapított „Örökségünk” díjat Márffy István vehette át. Az ün- utár 2015. október nepélyes események után Szecsődi Béla pörköltjét ízlelhették a vacsorára vágyók, majd hajnalig tartó buli volt a Búgócsiga együttessel. Másnap a kissé borongós idő ellenére hét csapat vett részt a főzőversenyen, melyet a „Lekkkeményebb” és egyben legfi- atalabb csapat nyert, a „Paci” és a „Népkonyha” előtt. A szüreti felvonulást a Bocskai Néptáncegyüttes műsora vezette fel, az itthon maradottakat a Nyírettyű Együttes szórakoztatta. Közben Czeglédy Ákos polgármester, mint kisbíró rímbe szedte a helyi híreket. A kisbíró után legelőször a Légierő Zenekar, majd a Tilos a B Együttes koncertjét hallhatta a nagyérdemű. A napot a Bulizenekar utcabálja zárta. A zárónapon a búcsúi szentmisét követően avatták fel az új stáció képeket a kálvárián, melyeket Petrás Mária készített. Délután az előző évben született gyermekeknek ültettek fát a szülők, akik az alapítvány emléklapját és vésett tálat kaptak az esemény örömére. Szendi Péter Zamárdi: megújuló orvosi rendelők Pályázati forrásból, hatvanmillió forintos költségvetéssel újult meg Zamárdiban a két körzet egészségügyi ellátását biztosító orvosi rendelő. A komplexum rekonstrukciója során szinte csak a tartófalak maradtak eredeti állapotban: a munkálatok során kicserélték a víz-és csatorna vezetékeket, az elektromos hálózatot, a tetőszerkezetet, s a fűtési költségek optimalizálása érdekében álmennyezetek beépítésével csökkentették a közösségi terek, szobák belmagasságát. Az épület külső szigetelése hasonló célt szolgált, míg a korábbinál alacsonyabb hajlásszögű, akadálymentesített feljáró a nehezen mozgó, vagy tolókocsiba kényszerült betegeknek jelent könnyebbséget. S hogy az intézmény nem csak praktikus, hanem esztétikus is, arról a belső színek és a burkolatok harmóniája árulkodik. A pályázati pénzből egyébként jutott korszerű orvosi műszerek, eszközök beszerzésére is. Csákovics Gyula polgármester elmondta: az orvosi rendelők átépítésével gyakorlatilag véget ért a zamárdi közintézmények rekonstrukcióját célzó program. - Az elmúlt években jelentős összeget, több száz millió forintot fordítottunk az iskola, az óvoda, a művelődési ház, a kertmozi és a polgármesteri hivatal felújítására. Néhány adósságunk még van, hiszen többek között be kell fejeznünk a vasútállomás mögötti közterület parkosítását is. A leg fontosabbnak azonban az utak, utcák burkolatának javítását tartom – ez egybeesik a lakosság igényével. A közelmúltban aláírásgyűjtő íveket kapott az önkormányzat, melyben a helybeliek szorgalmazzák az úthálózat felújítását. A tervezési folyamat megkezdése előtt valamennyi utcára költségvetést készítünk, a munkálatok ütemezéséhez pedig biztosítjuk a pénzügyi fedezetet. Úgy gondolom, ezen a területen is jól állunk a környező településekhez képest, hiszen idén hetvenmillió forintot fordíthattunk ilyen célra: ebből az összegből tíz utcát újítottunk fel, közülük kettő pedig teljesen új burkolatot kapott. Bízom abban: a város büdzséje még hosszú ideig lehetővé teszi, hogy Zamárdi infrastruktúrája valóban méltó legyen a turizmusban betöltött szerepéhez. Süli Ferenc 12

[close]

p. 13

2015. október utár Csopak, a vállalkozó önkormányzat Évente mindössze három természetes személy és szervezet veheti át az első helyhatósági választások napján, szeptember 30-án a Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjat. Idén Csopak első emberét, Ambrus Tibort érte a megtiszteltetés. Ennek apropóján beszélgettünk eredményekről, lehetőségekről és korlátokról. Másképp fogalmazva: sokkal magasabbról tudtunk továbblépni. Infrastrukturális és gazdasági adottságaink jók voltak. Persze kellett az is, hogy a kitűzött célok egyezzenek a polgárok céljaival. A testület döntései során soha nem a „nagypolitika”, hanem Csopak jelene és jövője vezérelt minket. Talán az előbbi is magyarázata annak, hogy a település nevét hallva nagyon sokan elismeréssel szólnak rólunk. - Milyen mérlege van az idei esztendőnek? - Egyértelműen sikeres. Persze ehhez kellett három jó nyári hónap is kitűnő időjárással. A feltételek természetesen adottak voltak, de a strandidő hiányában most nem lennénk elégedettek. Nem dicsekszünk, elégedettek vagyunk. Ahogy a 2014-es rossz évben sem panaszkodtunk, hanem tudomásul vettük. A 2100 lakosú Csopak nyolcszázmilliós költségvetésből gazdálkodik, s már most, október elején elmondhatjuk, hogy bevételeinket túlteljesítettük. Például az idegenforgalmi adó, aminek az adja a jelentőségét, hogy a községnek nincsenek nagy szállodái, zömében magán szálláshelyek vannak. - Kétségtelen, hogy az időjárás alapvetően befolyásolja a bevételeket, de a sikerekhez az ön által említett feltételek is kellenek. Melyek ezek? - Túl az infrastruktúrán ilyen a Csopak kártya, a Best kártya. Ezek kedvezményeket adnak a vendégeknek. Természetesen a programok, az ingyenes parkolás is vonzerő. Sajnos, az elmúlt időben nem voltak olyan pályázati lehetőségeink, melyekkel nagyobb volumenű idegenforgalmi beruházásokat végezhettünk volna. Véleményem szerint át kellene gondolni a támogatási és pályázati lehetőségeket. Az elmúlt öt évben mintegy hatvanmillió forintnyi pályázatot nyertünk. Fejlesztéseink az iskola, az óvoda felújítására fordíttattak. Most kempinget szeretnénk kialakítani, egy idegenforgalmi központot a Települések Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjat kapott a polgármester parti részen, és nagyon fontos lenne a Füredre vezető felső utat is felújítani, de egyelőre ezekre nincs pályázati lehetőségünk. Így bármennyire furcsán hangzik, büszke vagyok arra, hogy ilyen színvonalon ilyen minőségben saját erőből tartjuk fenn önmagunkat. Itt említeném meg azt, hogy Csopak Önkormányzata „vállalkozó. Vagyis igyekszünk nem kiadni a kezünkből a lehetséges vállalkozásokat. Magunk üzemeltetjük az üdülőfalut, a strandot stb. - Meglehetősen markánsan fogalmaz olykor… Néha megsértődnek rám, mert valóban nem vagyok egy konfliktuskerülő ember. Nem szeretem a perceket értelmetlen dolgokra és értelmetlen beszélgetésekre pazarolni. Előttem a cél nem más, mint a csopakiaknak és a vendégeinknek egy élhetőbb, komfortosabb életteret fenntartani, fejleszteni. A megoldáson sokat gondolkodom, s a megvalósításban partnereim (olykor vitapartnereim) a képviselő társak, a hivatali dolgozók, s a lakosság is. Engem bármikor meg lehet állítani az utcán, irodám is nyitva áll. Csak egy példát hadd említsek: a napokban megkerestek azzal az ötlettel, hogy kopjafát állítanának a Csonka torony előtt, ahol azok, akiknek messze kellene utazniuk szeretteik sírjához, gyertyát gyújthassanak. Ezt a hónap végéig meg szeretném valósítani, így a képviselő-testületnek most kell döntenie, hogy a halottak napján állhasson a kopjafa. - A közelmúltban egy delegációval Lengyelországban járt. Milyen céllal? Testvértelepülésünk a Krakkóhoz közeli Myślenice, ahová igazi magyar napokat vittünk kapcsolatunk tízedik évfordulójának szentesítésére. Nagyon jól éreztük magunkat. A lengyel kapcsolatunk nem formális, hiszen a legtöbb külföldi éppen Lengyelországból érkezik Csopakra. Zatkalik Ambrus Tibor, Csopak polgármestere - Polgármester úr, gratulálunk lapunk olvasói nevében is. Mi áll a kitüntetés hátterében? - Köszönöm. Az indoklásban ez állt: „Csopak község és a környező települések érdekében önkormányzati képviselőként, majd polgármesterként végzett színvonalas szakmai tevékenysége elismeréséül, szeptember 30-a, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából Ambrus Tibor úr részére Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjat adományozok. dr. Pintér Sándor.” A Belügyminisztériumban – dr. Pintér Sándor távollétében – dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár és Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár adta át az elismerést. Én úgy gondolom, a mögöttem álló 21 önkormányzati esztendő éppúgy része ennek a díjnak, mint a Csopak hírnevét öregbítő képviselők, hivatali dolgozók munkája. És ezt nem közhelyként mondom! Volt mire építkeznem, hiszen 1994-ben képviselőként, majd később polgármesterként jó alapokkal kezdhettem meg a munkát. 13

[close]

p. 14

Települések Tihany nem lesz ismét város, de továbbra is ékkő marad Tihannyal együtt 23 pályázó kérte a városi státuszt, ám szeptember közepén valamennyit elutasították. A község nem csügged, ezután is az ország egyik legnépszerűbb kiránduló célpontja akar maradni. Ehhez adottságai és szándékai egyaránt megvannak. Tósoki Imre polgármesterrel beszélgettünk. Visszhang-domb fejlesztésére, melyet a Veszprém megyei önkormányzat is támogatna, de ilyen a kerékpárút és a turistautak rendbetételére, az Echo kilátó finanszírozása is. - Balaton-szerte jó szezonról beszélnek. Megerősíti? - Az elmúlt tizenötből a tavalyi év volt a legsikeresebb. Igaz, közrejátszott a hűvösebb időjárás is. Akkor azt hittük, nem lehet ezt felülmúlni, és mégis: tovább emelkedett a kiránduló vendégek száma. Ne felejtsük: Tihany elsősorban kiránduló, s nem nyaralóhely. A tavalyihoz képest 13,5%-kal szárnyaltuk túl a vendégéjszaka számot, s 8.5–9%kal nőtt a parkolók bevétele úgy, hogy díjat sem emeltünk, s újabb parkolóhelyeket sem létesítettünk. Az elégedettséget igazolják a vendéglátósok, kereskedők is, de a strandunk is, melynek bevétele kb. 120%-kal növekedett. - Mekkora a költségvetése a község büdzséjének? - A főösszeg 1, milliárd Ft, s bevételeink - túl az állami támogatáson - a telekadóból, építményadóból, az iparűzési adóból, a kurtaxából adódnak össze. 950 üdülőépület van a közigazgatási területünkön (akkor, amikor mindössze 450 a családi házak száma!), valamint a magánkézben lévő szállodák, a Club Tihany. - Van tehát miből költeni. Idén milyen fejlesztéseket hajtottak végre? - Mivel komolyabb pályázatok nem voltak, nagyobb fejlesztéseket nem tudtunk megvalósítani. Jelen pillanatban még a kerékpárút harmadik ütemének utár 2015. október - Polgármester úr, mivel indokolták az elutasítást? - A miniszterelnökségtől kapott levélben többek közt az szerepel indokként, hogy nincs sem rendőrőrsünk, sem kapitányságunk, sem komolyabb egészségügyi vagy kórházi ellátásunk, Tósoki Imre, Tihany polgármestere sem középiskolánk. Emellett kifogásolták kistérségi szerepünket is, jóllehet a befejező szakasza folyik. Szeretnénk, Aszófő, Balatonakali, Balatonudvari és hogy október végére a használatba véÖrvényes tartozik közös önkormányzateli engedélyt megkapjuk. Közel százti hivatalunkhoz. millió forintos költséggel voltak kisebb - Számítottak az elutasításra? park-, és járdafelújításaink. Ám ne feled- Nem. Villányhoz és Visegrádhoz hajük az elmúlt három-négy év nagyszabásonló „imázs” város szeretnénk lenni. Hozsú fejlesztéseit (hajóállomás és környézáteszem, Tihany az elmúlt 5-600 év soke, Legenda projekt, elsők lettünk az eurán volt már mezőváros. Érdekességként rópai falumegújítási programon), meelmondom: a hozzánk érkező megkeresélyek kellő sajtónyilvánosságot is kaptak, sek 85%-ában Tihany város polgármestetovábbá olyan marketingmunkát, melyreként szólítanak meg bennünket. nek gyümölcseit most élvezhetjük. Az a - Anyagiakban is érinti Tihanyt a döntapasztalatunk, hogy nagyon sokan tértés? nek ismét vissza Tihanyba, s nagyon jók - Ha városi státuszunk lenne, 15-20 mila visszajelzéseik. Az idei levendulafesztilió forint közigazgatási hozzájárulásban vál elsöprő sikerű volt, jövőre kéthetesrészesülhetnénk, könnyebben pályázhatre kívánjuk bővíteni. tervezünk újabb ülnánk településközpont, utak fejlesztésére. tetvényeket is. De ki is tekintünk a félNekünk például a rév elhanyagolt környészigetről: Tihany lesz ugyanis a díszvenkére férne rá egy alapos, milliárdos szindége a békéscsabai kolbászfesztiválnak. tű felújítás. Erről nem kívánunk lemondaVisszük a népművészeti csoportjainni, így más források (példákat, s reméljük, a széul turisztikai) után nézünk. kelykáposzta főző verProjekt alapszinten vannak senyen nekünk is terem már terveink. Bízunk abban majd babér… is, hogy a rebesgetett ba- Mit várnak az év hátlatoni projektkeret „megralévő hónapjaitól? születik”. Az azonban biz- Sokat, hiszen a hosztos, hogy a megyei TOP-os szú hétvégére tekintéprogramokra lehet pályázlyes a szállodák előfoglani, élünk is velük, de azzal lása, s jön a nagyon hatisztában vagyunk, hogy a mar népszerűvé lett garrév környékére egy nyertes dafesztivál. Erre a három TOP-os pályázat nem lehet napra több tízezer venelegendő, hiszen sokkal nadéget várunk november gyobb volumenről van szó. 13–15. között. Felújításra vár a rév és környéke Tihanyban Sokkal inkább számítunk a Zatkalik 14

[close]

p. 15

2015. október Az aranyat érő Györök Balatongyörök arany minősítést nyert el az idei európai virágosítási versenyben. A díj átvételére Bíró Róbert polgármester vezetésével küldöttség utazott az angliai Bristol városban megtartott eredményhirdető ünnepségre. Az üdülőtelepülés a hazai mozgalomban elért előző évi legjobb eredményének köszönhetően képviselhette Magyarországot a nemzetközi versenyen, falu kategóriában. Az Entente Florale Europe zsűrije a nyár elején szemlézte a felkészülést. A bíráló bizottság régóta tartó következetes munka eredményeit, s az alkalomra megvalósított újdonságokat láthatott. Tudvalévő, hogy a verseny a virágosítás és a környezettudatosság együttes fokmérője, a látogatók ismerkedtek többek közt a zöldóvoda programmal, megtekintették a csónakkikötőt, ahol nemrég épült ki a vizes Kneipp frissítő létesít- utár Települések mény. Majd megnézték a strand megújult bejáratát és közvetlen környezetét, továbbá az ugyancsak idén elkészült templomteret, a temetőkertet. Bíró Róbert az eredmény feletti örömmel együtt mondta el, hogy a felkészülésben sok segítséget kaptak a Magyar Turizmus Zrt. tanácsadóitól, akik több alkalommal helyszíni bejárásokat téve, javaslataikkal folyamatosan segítették a munkát. A feladat elé felelősséggel tekintett a lakosság, az érzékelhető települési szintű mun- ka nagyban hozzájárult a kialakult kedvező szakmai értékítélethez. Tradíciókra tudtak építeni: Balatongyörök ezelőtt 25 évvel is ott volt már Európa virágos települései között. Akkor ez nevezés nélkül, egyedi jelölés alapján történt, hiszen a magyarországi verseny csak három évvel később, 1993-ban indult. Ebben is több alkalommal kaptak különféle elismerést, 2000-ben az Ezredforduló Legvirágosabb Települése címet nyerték. Hagyományai vannak a lakosság körében évről évre meghirdetett és díjazott kertdíszítő, épített környezetet ápoló mozgalomnak. A most kapott európai arany oklevél értékét szoros mezőny nagy számai is jelzik: az immáron 40 esztendős hagyományra épülő verseny évente mintegy 24 ezer nevezővel zajlik. Györök idén 12 ország 16 települése alkotta élmezőnyben került a legelőkelőbb helyre. Horányi Árpád Prémium Hungaricum az asztalon - Egy rendezvény valamely termékhez kapcsolása mindig olyan programot jelent, ami alapjaiban tradíciókhoz kötődik. A gyenesdiási burgonyaünnep erre az egyik legjobb példa. E szavakkal kommentálta a Gyenesdiáson 4. alkalommal tartott burgonyás nap jelentőségét Danyi Éva, a Prémium Hungaricum Egyesület elnöke. Az általuk adományozott védjegyet immáron 5 keszthelyi burgonyafajta nyerte el. Az elismerés a hagyományőrzést, az innovációt, s a magyar termékek hírnevének öregbítését elismerő jelkép. A szórakoztató műsorral kísért eseményre a Magyar Gasztronómiai Szövetség támogatásával, került sor, „Terítéken a keszthelyi burgonyafajták” címmel, a település önkormányzata és a Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központja közös szervezésében. A rendezvény keretében volt burgonyavásár, fajtabemutató, termesztési tanácsadás, főzőverseny zajlott családok, csapatok, éttermek részvételével. Vitte a prímet a Botond fajta, amely legutóbb, a keszthelyi nemesítésű burgonyák közt ötödikként nyerte el a Prémium Hungaricum Egyesület védjegyét. Gál Lajos polgármester elmondta: a településen működő termelői piacon programokkal is igyekeznek népszerűsíteni a helyi termékeket és a jó minőséget, ehhez jól illeszkedik az immár tradicionális burgonyás nap. Összesen 13 főzőcsapat készítette minőségi versenyben a különféle burgonyás ételeket. - Örömteli nap ez, amikor ennyi jót lehet hallani a burgonyáról - mondta dr. Polgár Zsolt professzor, a Burgonyakutatási Központ igazgatója. - Mi nemesítéssel és vetőgumó előállítással foglalkozunk, a fő cél természetesen az, hogy a munkánk eredménye az étkezőasztalon érvényesüljön. Ez a rendezvény a főzőver- sennyel együtt jól hangsúlyozza, hogy a fajtatulajdonságok mit jelentenek a konyhán. Ezért próbáljuk szorgalmazni a burgonyafélék név szerinti forgalmazását, hiszen a vásárlók csak így juthatnak hozzá mindenkor garantáltan a megismert, megkedvelt tulajdonságú burgonyához. Horányi Árpád 15

[close]

Comments

no comments yet