'T Blek 2013-2014

 

Embed or link this publication

Description

De Kranige Zwaone Huissen

Popular Pages


p. 1

‘t Blèk Nao de zebra’s: Huusse’ mik snel korte mette’ met alle regeltjes en verbooje’ ien de stad. Iengegeve’ dur de wiesheid de zebrapaoi op te doeke’, worde’ now ok alle verkeersborde’ weggehaold. ‘t Eind vur de zebra’s kwam umdat automobiliste’ toch nie’ stopte’ en iedereen zomar en overal de straot overstak. “Wat het ’t dan nog vur zin parkeerborde te plaotse’ as zich d’r toch niemand aon hil’?”, zei d’r eentje op ’t gemeentehüs. Dat eigeste gel’ netuurlik ok vur fietspaoi, honde-ütlaotplekke’ en maximum-snelheid. “Wat het ’t nog vur zin te praote’ over de bebouwde kom, as alle gebouwe’ op Brouwersland worde’gesloop’?” Met ’t oog op carnaval is ok de slüttingstied vur café’s opgeheve’, umdat ging inkele kroegbaos zich hil aon die regels. Roke’ mag ok gewoon binne’, lit Jan Zweers wete’ nao ’n flinke bläökpartej ien zien eige’ woning. ’t Gif ok niks aj gewoon bier bestel a’j 14 jaor bun, want da’gebeur’ ummers overal. De pliessie hèt ok geadvisierd om de deure’ thüs nie’ mer op slot te doen, um te vurkomme’ da’ ze worde’ opegebraoke’. Ien naovolging van de gemeente hèt ok de busmaatschappej de dienstregeling afgeschaf’ umdat op tied rejje toch niet kon. Dit lèste intiatief wör met belangstelling gevolg’ dur de Nederlandse Spoorwege’. Exodus overwèèg ientusse’ om alle plèkke’ waor de bordjes zien verdwene’, ’n nej bord te hange as herinnering aon de borde’ ien ’t nao-oorlogse Huusse’. Gin Blèk gehad? Dan ku’j d’r een afhaole’ bej Inktvis Media Hüsmanstraot 6, of bej foto Van Eimere’ ien de Langestraot Jaorgang 59 * Hüsorgaon van SHCH De Kraonige Zwaone * wèèk 8 * Huusses Vastenaovend 2014 Borde’ weg üt Huusse’ Zwaonenès’ Drie rejjende zwaone, één beeld, acht ver lichte zwaone’ ‘n paor zwaonemutse’ en vur de rès’ ütgelaote zwaone’ en zwaoninne’ met de optoch’ van vor re gend jaor. Mè rech’ ‘n Zwaonenès’! Alles over programma, bändjes, ütglejjers, Prins en nog veul meer! Lèès alles over de gouwe’ eiere’ van de Zwaon middenien dit Blèk. Bändjes ien ien Huusse’ Bändjes zien helemòl ien ien Huusse’. D’r liepe’ d’r al met ’n règenboog aon kleure’ öm de ärm, mor carnavalsmòndag köm d’r nog ’n klörreke bej. Iedereen die carnaval vier ien Huusse’ krieg ’n bändje. Nou ja, krieg… Je kun d’r eentje kope’ vur € 2,50. Vur dat geld krie’j nie’ allinnig’n bändje, mor ok ’n nejje (plastic) boes waormee je ien iedere kroeg ’n consumptie kun afrèkene’. Gebrük van ’t bändje gèl vur iedereen, ongeach’ de lèèftied. De ienvoering van ’t nejje bändje is ’t gevolg van ’n overeenkoms’ tusse’ de caféhouwers, de gemeente en de Kraonige Zwaone. Op die menier wör vurkomme’ dat d’r alcohol wör geschonke’ aon kiendere’ onder de 18 jaor. Allinnig op deze manier kan iedereen worde’ toegelaote’ tot de café’s, die èrder al vurnemes waore’ um iedereen onder de 21 jaor bütte’ de deur te houwe’. Op alle punte’ wor je ’t centrum van Huusse’ binnekom, staon op mòndag units (gin Huusses) met identifiers (nog minder Huusses) wor je ’n bändje kun kope’. Grote electronische borde’ wieze’ iedereen op de regels, mor ok nor utgifteplèkke’, toiletunits, pliessie en EHBO. De grote SPEKL APPETEST ien de nejje bejlage van ‘t Blèk Lèès ok: • • • Rijk wil af van belastingplich’ Scheidsrechters op de toch’ “Biech’höre’ üt de tied” geniet ’s

[close]

p. 2

Bladzej 02 VASTENAOVEND 2014 Da Drogisterij Berendsen, Langestraat 10 Huissen 026-32500535, da.berendsen@live.nl De makelaar die u kent ! Stal uw caravan veilig en vertrouwd bij caravanstalling Lingewaard! • Ruim 30.000 m2 aan stallingsruimte. • Nog plek voor ruim 1000 objecten. • De stalling bevindt zich in een stofarme  en vochtvrije hal op betonvloer. • Permanent cameratoezicht en toegangshek. • Ruime ophaaltijden. g De grootste stallin van Gelderland! I UN ! EK Waarom Ron Pieters Makelaardij? • Communicatielijn is zeer kort; • Zeer persoonlijke benadering, u bent geen nummer of adres voor ons; • Flexibele bezichtigingmogelijkheden; • Direct contact met de verkoper na een bezichtiging; • Betrouwbaar, deskundig, flexibel; • Optimale presentatie op internet. Arnhemsepoort 106 6851 AA Huissen Tel. 026 – 388 66 83 www.ronpietersmakelaardij.nl info@ronpietersmakelaardij.nl De meest caravanvriendelijke stalling! Maak een afspraak via onze website! Locatie Veilingweg 16, 6681 LA Bemmel Caravans Vouwwagens Caravans Flyer_A5_lingewaard_caravan_algemeen.indd 1 Flyer_A5_lingewaard_caravan_algemeen.indd 2 Meer weten? Bel met Bob Scholten! Telefoon 06 - 13 70 99 69 Of maak een afspraak via www.caravanstallinglingewaard.nl Campers Vouwwagens Oldtimers Campers Oldtimers Boten Boten 10-01-14 11:25 10-01-14 11:25 Moj wa gegrave’ of geschept hebbe’ Of un mooie vijver um ien te zwemme’ Wij hebbe W ’ kraone’ ien alle maote’ hebbe’ En make’ daormee gr grote mar ok kleine gaote’ Ien alle soorte’ grondwer gr rek grondwerrek Zien wéj thuus en zien wèj sterrek Of ‘t now geet um ienzaeien van ‘n klein stukske grä gräs Of um ‘t compleet bewerke’ van z’n bunder of zes Rechtop, schoeks of over dwars, met veul kabaol of juust errug still Wèj doen ‘t hoe de klant ‘t hebbe’ wil Dus bel ons gerus’ as u wat wilt hebbe’ gedaon dan komme’ wèj d’r met de juuste machine aon www.broekmanmode.nl webshop nieuw Bergerdensestraat 1, 6851 EN Huissen Telefoon (026) 325 13 03 Fax( 026) 325 81 93 E-mail knuiman@betuwe.net Langestraat 3 /6851 AK / Huissen / Tel. 026 - 325 33 33 De Gouden Engel iedere zondag 3 gangen menu 3 Aovonde‛ Carnaval bèj “De Kraonige Zwaone” Zo en Ma: Band Rio Di: Blind date Zondags na de optocht, carnaval met medewerking van “Torkest”. Maondag en Diensdag Früshoppe‛ diverse andere orkesten. € 14,95 *Reserveer uw tafel!

[close]

p. 3

VASTENAOVEND 2014 Bladzej 03 Huusse’ al 734 jaor stad Huusse’ steet op zien kop. Op ’t moment da’ Huusse’ op ’t punt steet ‘t 700-jaorig bestaon as stad te viere’, hèt Jan Zweers ien Duitsland nejje documente’ ontdek’, waorüt bliek dat Huusse’ al ien 1280 stadsrechte’ had, 734 jaor geleeje’ dus. De ontdekking hèt verstrekkende gevolge’. Durrum lei Jan flink onder vuur. Nao de zoveulste bedreiging is de historicus ondergedoke’. Erder hadde’ fanatici al geprebierd zien hüs ien brand te stèke’. Toen zien onderduikadres ien Lathum bekend wier’, hèt ie nog geprebierd vermomd as Sinterklaos te ontsnappe’ aon de woedende menigte, die zich ’n feest dur de neus geboord zag. Volges de berichte’ is hej vur ‘t lès’ gezien met ’n zwarte cape um. Kan zien dat ie ’n raore muts op hèt of anders ’n zwart hüdje. Ientusse’ zit heel Huusse’ met de gebakke’ pere’. Ien ’t Comité Huusse’ 700 wier geprebierd de vülligheid onder de bewoners wa’ weg te neme’. “Lao’ we mor net doen as ien 1948”, zei veurzitter Wilfred Derksen, alsof ie d’r eiges bej gewès’ was. “We zegge’ gewoon da’Huusse toe is aon ’n fees’, umdat onze zelfstandigheid was gestole’.” Durrum gaon de feeste’ rond de Pinksterdaag’, ondanks de ontdekking, gewoon deur. Allinnig is dur de organiosaotie ’t motto wat aongepas’: “Huusse’ is nog lang nie’ jaorig.” Jan Zweers onder vuur nao spectaculaire ontdekking ien bütteland Ien de pòllitiek is met afschuw gereagierd op ’t twidde geval van bedreiging binnen iets meer dan ’n jaor. Henk Gertsen hèt ientusse’ al gezeid da’j ’n afwijkend standpunt kun zien as speule’ mè’ vuur. Adviesbureau Harrie het ientusse’ ok nog ongevraog’ advies gegeve’, mor daor wil niemand zien vingers aon brande’. As ze ow snejje’ dan schrieve’ ze met ’n vörk. * Gebakke’ piepers gaon nooit af. * Dur zo’n störm leer je pas dat ’n mercedes onder glas groei. * Ik hè’ al kiespien a’k dink aon de verkiezinge’. * ‘n Romein ien Huusse’. Da’ was de èrste iemport, * Wiesheid: Liever twee halve haone’ op bord, dan ’n gouwe’ op de toren. Dubbele fout: Nie’ kieke of de klant ‘n bändje umhèt en nie’oplette’ me’ welke munte hej betaol. * `t Is historisch fout, dat ers´ de Jan van Kleefstraot is gevalle´ en toen pas de Karel van Gelrestraot. * Steet de zebra niet op de lies’ van bedreigde diersoorte’? * De Dierenpartej is tege’ zebra’s umdat d’r overhin ’wör’ gereeje’. * Seizoenswèrk: Iesbaon * As je de auto bej störm ien ‘n kas stal, hèj dan panne of ‘n ope’ dak? * Hans 1: Is d’r wat te doen bej Paul van Daole’’? Hans 2: Hoezo? Hans 1: D’r staon zoveul auto’s vur de deur... De ienvoering van de nejje Boes wör ’n ramp vur de economie, zegge’ econome’ van ‘t Huusses Monetair Assiocatief Genootschap (Humag). Lang niet alle deile’ van Huusse’ zien klaor vur de nejje munt, die geliek met ‘t polsbändje wör iengevoerd. Nejje boes bedreig’ economie ‘Ze zuuge’ ’t Zand onder ons vandaon’ Op ’t Zand is mè’ iengehou- gebasierd. De bevolking is as we’ woede gereagierd op de de dood vur èrdbevinge’. De planne’ vur de ontgronding èrste, met ’n krach’ van 3 op van de polder. De bewoners de schaol van pastoor Rigter, zien bang da’ straks ok ’t zand zou al zien gevüld. En ien de op ’t Zand onder de Berkenstraot wör al hüüs’ wör ütgezoge’. geklaag’ over Erste jaore’ Met verzakkinge’ en verzakkinge’. De ienscheure’ tot gevolg. zien ’t helemòl schok woners Zoas bekend is dit zat. Ze hebbe’ bej de deil van Huusse’ ‘ontminister ‘gevraog’ um al staon’ bej de diekdeurvergoeding van de braak ien 1571, toen gevuld schaoi. “Wurrum al ’t zand üt de polder Groninge’ wel, en wej nor ’t Zand spülde. nie’?” ’t Zand is d’r dan De Zandsen zien bang dat ok heilig van overtüg da’ de de zandwinning zich now ok kerk niet dicht geet vanwège zal richten op hun plèk, um- de lèègloop, mar um ’t dat dat zand üteindelik ok üt ien-stortingsgevaor. de polder is gekomme’. De Durrum steet ’t hele Zand exploitant hèt al gezeid dat ie vierkant achter harde acties. rech’ hèt op da’grei. Mor vol- “Anders wör Huusse’ straks gens de kwaoie bewoners is nog ontZand,” zo wier d’r nog ’t hele contract op los zand wat cynisch gegrap’. De Humag vurziet ’n chaos op de geldmäärt. Van de vörrige boes zitte’ d’r nog düzzende ien ouwe sokke’, onder matrasse’ en ien kluisjes in ‘t bütteland. Kunne’ die straks worde’ iengeruild vur ’n nèj plastic ding?, is de vraog die iedereen bezighil. En wat gebeurt ‘r met de muntjes van de Büttepoort en de Ingel? Wör ’t zwarte geld van de Laak ienins ok wèr geldig? Of de bönnekes üt de veiling? Gevrees’ wör da’ d’r straks Huussese zien die met ‘n krujwage’ ouwe boeze’ aon komme’ zette’. Overwoge’ wor um oud iezerboer Gijs Janse’ as penningmeester aon te stelle’ van de Kraonige Zwaone. Ok op de financiele määrte’ is ien bliende paniek geagierd op de planne’. De aondeile’ Kraonige Zwaone zien gekelderd tot onder nul. Huusse’-stad verrèk’ ’t um nog langer steun te geve’ aon ‘t Zand waor gin bank, zelfs gin leugebänkske steet. Zelfs de Zandse pinautomaat steet op de toch’, ok al wil Lamers d’r ‘n schot nève plaotse’. As ongekend drastische oplossing wör overwoge’ um ‘t adviesbureau van Harrie de Vries as toezichhouwer op de financiele gang van zake’ ien te schakele’ . Prins Robert wil vur zien eige’ kroos’ bütte de openingstied ok nog vlug ‘n bändje kope’. Kienderbändjes zien bar populair De polsbändjes blieke’ onverwach’ populair onder kiendere’. De blage lope’ met ’n brün bandje um, da’ ze aon hun moeder laote’ zien as ze ’n cola wille’. Of ’n oranje vur ’n glääske ranja. Op de lèggere schole’ is d’r ’n hele ruilhandel ontstaon ien bändjes. Intertoys, dat de bändjes verköp, zei dat ze de vraog nie’ mer aonkunne’. Ientusse’ zien’ d’r vrollie die vur hun baby aongepaste bändjes wille’. Dur ’n wit bändje te laote’ zien, zouwe de kleintjes aongeve’ da’ ze aon de bors’ wille’. Toen ok ouwere kèrls nor die bändjes begonne’ te vraoge’, is de hele partej op verzoek van de pliessie üt de handel gehòld.

[close]

p. 4

Bladzej 04 VASTENAOVEND 2014 Zakelijke ICT oplossingen - Netwerkbeheer - E-Mail Hosting - Extern Bureaublad Huismanstraat 6, Huissen - www.zorgcomm.net Vur al ow feeste’ zo’as kouwe’ en wärme bufette’, verjaordage’, diners en brunches, Bourgondische aovonde’ etc. Voor informaotie tel. 026-3259717 Herman & Herma Schrijver Karstraot 57, Huissen. (tot 100 personen) www.degullegoedzak.nl Jeurissen Een compleet aanbod op het gebied van schilderwerk Schilderwerken T. 026 32 50 911 Veilingweg 12-14 Speciaalzaak voor de vakman en de doe-het-zelver 6851 EG Huissen Woonservicewinkel T. 026 32 50 582 www. jeurissen. net DAGELIJKS GEOPEND VAN 17.00-22.00 UUR AFHALEN MOGELIJK VIERAKKERSTRAAT 38 HUISSEN TEL 026 - 325 20 55 www.athenehuissen.com Openingstijden showroom Vrijdag: 09:00 - 20:00 uur Zaterdag: 09:00 - 15:30 uur v. Voorststraat 4 Huissen | 026 - 325 62 03 WWW.JAMESBOX.NL www.bouwman-zonwering.nl

[close]

p. 5

VASTENAOVEND 2014 Bladzej 05 Huusse’ lèèf’ ien ’n schienwereld ACHTERGROND De zebrapad-affaire hèt Huusse’ de oge’ geopend. Niks is wat ’t liek ien ’t Zwaonenès’. Je doch’ da’j veilig kon overstèke’, mor zo’n zebra is mor schienveilig. Je dink da’ Albert Heijn ooit geet verhuuze’ van de Terpweide nor de Langestraot? Ha’j gedoch’! Schienzekerheid! A’j dink da’j ’n fijne buurman hèt, bliek ‘t ’n schienaos te zien. Zonder da’j ’t wit wor overal belazerd. Je dink dat alle ambtenaore’ hard aon ’t wèrk zien vur de schienveiligheid ien Huusse’, mor ien werkelijk doen ze helemòl niks. Vergaodere’? Jao Hanne, ze zien aon ’t koffiedrinke’. En gillie geleuve’ nog steeds dat raodsleej’wat te zegge’ hebbe’? Mor ok de winkeliers hebbe’ iedereen bej de veter. Ze wekke’ de iendruk ütverkoop te houwe’ dur de prijze’ wa’ gròtter af te drukke’. Je dink dat de sportschool van Gerrit Nusteen bejna klaor is, mor da’s inkel hersengymnastiek. Hèj hil gewoon ’n bouwwedstrijd met Louis van Deelen. Heel Huusse’ geleuf dat Huusse dit jaor 700 jaor stad is. Mor Jan Zweers wit allang bèter. De kerk van ’t Zand dich’? Dan ken je Albert Hendriks nog nie’. Blage’ van 16 zegge’ da’ ze 18 zien. Kèrls zegge’ da’ ze ekkes sigarette’ zien gaon haole’, ouwe wief die ienins wief wille’ hiete’. Huusse’ is ’n schienwereld geworde’. Gelukkig is dit allemòl geloge’. En zelfs dat is niet de waorheid. Degene die de zörg hèt over de geweren bej gilden, is meteen ok de patroonheilige. * Geert van Daole’: klokkelujjer van Huusse’. * Wurrum hiet ’n tèèrhüs zo a’j binne’ toch nie’ mag roke’. * Kerstkrib van Huusse’Zand was de gròtste van Gelderland. Da’s gin stalletje, mor ‘n utstalling. * Het nejje IBAN-nummer? Wie zing’ da’? * As de Zuiderzee is iengepolderd, worde’de Huussese’ ütterwaarde’ zeker ütgepolderd. * A’j teveul met die polsbändjes lig’ te rotzooie’, dan he’j zo ’n inkelbändje. * Ien Huusse’ krie’j nooit herrie over ’n koningslied. Dan doen ze gewoon zonder koning. * Hulpje van Hans Maoters: Snuffelstagiair. * Stripke Veur overwèèg zebrapäädjes op ’t gezich’ te schildere’. * Zou Burgers Zoo de zebra’s as ongewenste vrimdelinge’ ’t land ützette’? * De gemeente; Gillie motte’ nie’ alles zo zwart wit zien. * Overdreve’ luxe: ‘n Zebrapad op ‘t Knienepäädje De Prinsegarde, dansend op de strepe’ van de zebra van Abbey Road. De Londense gemeenteroad dink d’r over um de strepe’weg te haole, umdat de Beatles toch nie’ mer zinge’. Wej, Robert d’n Bouwmeister Drager van de gouwe’ troffel; * Graaf van de bouwput; * Beschèrmheer van de Hoftimmerluj; * Groothertog van de Blauwenburcht; * As Prins opgeleverd op de twaolfde november 2011; * De XXIIIe prins van ’t Huussese Zwaonenès’ en de XXIe Vors’ van de Kraonige Zwaone en gao zo mar deur en gao zo mor deur; Prokklemiere’: Ten èrste: Da’ Wej ien Huusse’ graag pronke’ met onze eige’ vèère’; Ten twidde: Da’ zeuvehonderd jaar stad iets is om trots op te zien; Ten darde: Da’ de nèjje koning kan reagiere’ op ’n vacature bej de gilde’; Ten tiende Da’ Huusse’ dit jaor stem’, de stemming d’r ien hil, met aswoensdag de stem kwiet is, overal de stem lit heure’ en a’j ’n vurkeurstem hèt, dan mo’j béj de Slubkes; Ten elfde: Da’ Wej blej zien met ons eeuwenouwe Huusse’, dat al net zo lang wierig is as stad, da’ altied ien is vur ’n feestje en altoos schik mik en da’Wej durrum vur de kommende Drie Dolle Daag verordeniere’: Het hof: Dieteke, prins Robert, Corinne en Hofmarschalk George Huusse’ al 700 jaor wierig Ien ’t Zwaonenès’ ien ’t darde jaor van Onze regieringstied, same’ met onze prinsevrollie Corine en Dieteke, Hofmarschalk George, Onze gardes, Onze kapel, Onze Kore’, Ons buutreednersgilde, Onze Raod en wat verder nog tot Onze Sjoeg behör’, Ten vierde: Da’ wej nève’ de Huussese koninge’ now ok nog ’n sjeik hebbe’ die onder Onze leiding vil’; Ten vijfde: Dat Wej dit seizoen nog gin abdicaosie tekene’ Ten zesde: Da’ Wej as alle jaorig zünnig zien op onze kiendere’ ok al zien ze net zo wierig as vàt en moet en da’ Wej ze nie’ zulle’ afschepe’ as ze met de foekepot vurbej komme’; Ten zeuvende: Al däöi ’t ien Huusse’, carnaval is toch ’n wientersport; Ten achtste: Da’j wel op Ons kun’ stemme’ met de verkiezinge’, as ’t tenminste geet um stemming en zeker um feeststemming; Ten negende: Da’ Huusse straks ’n gat ien de polder krieg, waor alle zwaone ien kunne’ zwemme’, mor waorvan ’t risico besteet da’j straks dur ’t waoter de Rien nie’ mèr kun zien; Helau!!! Robert d’n Bouwmeister

[close]

p. 6

Bladzej 06 VASTENAOVEND 2014 Het gemak van sfeervolle woonmerken onder één dak! Slaapkamers Voor sfeervolle meubels, keukens, slaapkamers, woontextiel en accessoires kijk op jansentotaalwonen.nl OPEN! Karstraat 95 Huissen, Tel. (026) 326 99 00 www.jansentotaalwonen.nl, maandag gesloten - vrijdag koopavond @jtwonen ZONDAG ELKE UUR 12-17 Voor aan- en verkoop van uw woning Ook voor nieuwbouw op Loovelden – Huissen We zien u graag in een van onze vestigingen! Coop Huissen Gochsestraat 3 6851 JD Huissen 026-3250755 Coop Angeren Iepenstraat 2 6687 AA Angeren 026-3250737 Al meer dan 50 jaar betrouwbaar verzekeringsadvies! LESTRADE SERVICE VOF Lestrade Service, reeds 85 jaar een begrip in de regio! Alles onder één dak: • Totaal installateur • Verkoop, lease en verhuur van cv-ketels • Eigen onderhouds- en servicedienst • Reiniging, ventilatie en warmteterugwin systemen • Zonneboilers en zonnepanelen • (aangepast) Sanitair • Energiebesparende oplossingen Hermsen Garantiemakelaars en Verzekeringen Huissen Vierakkerstraat 19 6851 BB Huissen Tel. 026 325 1159 Fax 026 325 5138 huissen@hermsenmakelaars.nl info@hermsenverzekeringen.nl www.hermsenmakelaars.nl Vierakkerstraat 46 | 6851 BG Huissen | Tel. 026-3251617 www.lestrade.nl | info@lestrade.nl

[close]

p. 7

VASTENAOVEND 2014 geniet ’s met von’ ‘t wat flauw um te zegge da’ Johnny ien de keuke’ op ’t zout aon ’t spaore’ was. Dat wier uteindelik toch gedaon en ’t panel vroeg’ um ’n hele nèjje speklap. Nou zo zout hadde’ ze ’ t ien da’restaurant nog nooit gevrèète’. Köm Janet helemaol aongebrand aon taofel en meteen löp de hele familie Lentjes vül de tent üt. Zei Janet: Ik zei allinnig mor dat ze niet op iedere slèk zout moste’ legge’. Zie je now eiges dat ze hier eigenwies zien?, zeie’ de panelleeje’ onder mekaor. Nou hadde’ ze toch ien de keuke’ met zeuve’ man aon die speklap lope rükke’. Op die manier snüf ‘ je ’t zwoerd d’r nog af. En iedereen mor dinke’ da’ de Snuffelschuur aon de andere kant van de Määrt zat. ’t Was die oavend ien de Betuwe bej de beeste’ af. Mor wat wil je met de dochter van de Bok ien de bediening en de man van ’n Geit ien de keuke’. De speklappetèst is trouwes gewonne’ dur Rietje Hoppenreijs met hur läpke. Overigens: die teruggestuurde speklap is op vrejdag en zaoterdag te koop ien de Snuffelschuur. Rapport Ambiance ***** èrste speklap ***** twidde speklap ***** Bediening ***** ----------------------------------Gemiddeld ***** Bladzej 07 Wisselexpositie over ütgaon bej historische kring Ien de Hof van Hesse’ wör eind van dit jaor ’n wisselexpositie iengerich’ over ütgaon ien Huusse’. Pronkstuk van de tentoonstelling is de brandvlèk van ’t Schürreke. Daornève’ köm de kapot gereeje’ pui van de Chinees. Ok te zien is de filmprojector van Apollo, waor ’s aoves laot ’n Tiroler film wör vertoond. De film is inkel vur leeje van bove’ de 18. Ien ’n huukske van de zaol is de ienrichting van café Spika te zien, gebroederlijk nève de lèste schòngebikte stene’ van hotel de Laak. Ien ’t kader daorvan worde’ d’r ok stadswandelinge’ gegeve’ langs de verdwene’ kroege’: ’t Stüpke, de Harmonie, Spika, Why Not. De wandelinge’ staon onder leiding van de gròtste kroeglopers. ‘t Blèk Jaorlikse ütgaaf over ütgaon ien Huusse’ Huusse’ tès’ speklap De redactie van ‘t Blèk deej ‘n diepgaond onderzoek nor alle restaurants ien Huusse’, met as hogtepunt ’n speklappetès’ ien restaurant de Betuwe. ’t Panel bestoeng üt ´n schriever en ´n deskundige´, die was ütgelot üt honderd gesilliktierde bewoners van Loovelde’. Huusse’ mot toch wel ’n eigenwies volk zien, zeie’ de panelleej’ tege’ mekaor. Dat sleet netuurlik nèèrs op, mar ’t klink altied goed ien zo’n speklappetèst. Volges de Loovelder was ’t läpke goed gepèperd, mar hej Da Claudio Pittige pizza belegd met plukskes boerekool en schiefkes rookworst. Ok lekker: brei-penne’. De tent is leuk versierd met gekleurde spaghetti-slierte’. Goed ète’. Schriefgaste’ Ruzie um ‘n züpstüpke? Volgens mien ontsteet straks op de Vismäärt, je wit wel ’t Vicarieplein, lèvesgrote bonje um ’t züpstüpke. Big Fish en La Differenza hebbe’ now ’t hele plein ien hande’, mor straks wil ’t èètcafé van Bella Napoli ok ’n hükske van ’t stüpke. Henk Dingemans zou de grond al hebbe’ opgekoch’ en ok Hans Geveling het ienteresse. Dit geet nooit goed ien plek van vast goed. T. Robert: De speklap hè’k as èrste opgegète’. ***** Great Wall Prima restaurant, je kun de auto ok nor binne’ rejje’. Prebier ’s de carnavalshit: loempia gevuld met zoerkool. Of was ’t now carnaval-shit? Carnaval is ’n ütgelèze’ kans um af te valle’. eker met ’t moderne zandloperdieet. Stap af van die zwaore stamppotte’, mor kies vur ’n smoothie van boerekoolsap en gepureerde rookwors’. Um ien de stemming te komme’ zou je d’r nog wat zangzaod durhin kunne’ menge’. Prebier ok ’s de zoerkool dur de mixer te haole’ en doe d’r drie Spaanse pepers bej, dan hoef je ‘;t nie’op te wärme’. De topper van de kommende drie daag is ongetwiefeld ’t mombäkske: ’t Wör verkoch’ as citroene, mor ien feite zien ’t ütgeparste knolle’. Ien diezelfde categorie vil ok ‘t verklede uiesoepje: de look-alike. Mor volgens de kroegbaoze’ ien Huusse stèk d’r mor een smoothie met kop en schouwers boevnüt, en da’s ’t gerstenat. Dus mak ow nie’ dik en gao carnaval viere’. Afvalle’ mè’ carnaval Wa ’n gezeur um ’n speklap ***** Gulle Goedzak Vraog um de schotel van ’t hüs: de blauwe schief. Èrrepelkükskes waor je auto graag èèrs anders vur parkier. Rustig gelege’ ien ’n schielike drääi. Ze brèke’ de tent af De Huussese horeca-ondernemers zien ’t niet duk ins mè’ mekaor, mor over een ding dinke’ ze allemòl ’t eigeste: de tent wör de kommende tied wèr afgebraoke’. As ’t aon Paul Jeurisse’ van Ozzie lei, dan wör da’ pas Aswoensdag, mor vur alle andere’ geet ’t dak d’r al af op de zaoterdag vur de drie dolle daag. Want bej de kroegbaoze’ is d’r wèr heibel ien de tent. De één wil ’n afdak, de ander wil ’n ütbouw, nummer drie wil inkel ’n züpstüpke en dus make’ ze same’ keet. Mik nie’ üt: Huusse’ steet bekend um de lachende vechters: ’t vuurvechte’ van de schutters, ’t bekvechte’ ien de raodszaol en de vergaoderinge’ van de caféhouwers. Zoiets schep’ ’n band. Of, zoas je wil: ’n bändje. Ik kan me niet veurstelle’ dat d’r zo’n genäöl is over ’n speklap die nie’ zou deuge’ ien de Betuwe. Wej hebbe’ d’r altoos lekker gegèète’. Van mien kriege’ ze vijf stere’. Üt dank hè’k Johnny onderlès ’n tütje ster-appele’ gebroch’ D’n Hes De Brink wil ok ’n bändje ***** Cafetaria ’t Zand Frietje oud Huusse’: Patat gebakke’ ien reuzel, geservierd met kaoie’ en smoutappels. Ien de Zilverkamp is jaloers gereagierd op de bändjes die ien Huusse’ worde’ ütgedeild. Joke Kersten: “Ik hè’niet ins de kans gehad um nee te kunne’ zegge’.” Wurrum wör daor niks op üt gedaon? Majje Lekker thüs ***** Matthiz Het de boerekool aon de wilge’ gehange’. ***** De tent steet op ’n end. Ik èt ’t lekkerste thüs. ’t Is allinnig jammer dat ik tegeswoordig altied ’t eigeste krieg veurgeschoteld. As ik wat vraog aon mien moeder, dan vrug ze altied wèr of ik wors’ lus’. Trui

[close]

p. 8

Bladzej 08 VASTENAOVEND 2014 De Buitenpoort 4 DOLLE DAGEN CARNAVAL ‘14 ‘12 Zaterdagavond: Zaterdag: v.a. 19.00 uur Bej OZ Verkiezing CARNAVALS-IDOL van Huissen Zondag en maandag Vurpruuve Zondag: v.a. 13.00 uur jt E ku ijdens I Z ‘ e upp tz fruhshoppen Dinsdag: Optoch’ kieke’ Maandag: v.a. 10.00 uur GRANDIOOS GRATIS ONTBIJTBUFFET www.debuitenpoort.nl info: www.ozziecafé.nl nn e ’ o f bü tt e’ k DIENSDAG: BIERSJOUWE VAN DE BÜTTEPOORT NAOR OZZIE EN TERUG Inschrijven tot / start vanaf 13.30 uur. Voor kwaliteit en betrouwbaarheid krijgt u bij ons geen spijt Huttenstraat 3b 6851 DP Huissen Vierakkerstraat 30 - 6851 BE Huissen Tel. 026-3257001 - www.barlekker.nl Keuken open tot 21.00 uur. Ma. van 11.30 - 23.00 ● Di. en Wo. gesloten Do. van 11.30 - 23.00 ● vr. van 11.30 - 23.00 Za. van 11.30 - 23.00 ● T 026 325 64 43 M 06 22 10 73 94 E info@erikwierbos.nl Zo. van 12.00 - 23.00 “uw partner bij verkoop, aankoop en verhuur van onroerend goed in de gemeente Lingewaard” Wim Kemperman 06-14111000 Bezoekadres: Delta 48, 6825 MS Arnhem T. 026-3521830 F. 026-3521831 RE/MAX düt ’t anders , RE/MAX düt ‘t bèter up Feest in de Tent bi pe’ r van 10.00 tot 12.00 uur Dinsdagmiddag: Frushoppe’ bütte’ of binne’ Dinsdag: v.a. 12.00 uur nao Biersjouwe en la la la r

[close]

p. 9

VASTENAOVEND 2014 Bladzej 09 Club van de Heilige Nar Filippus Neri is de naam van ’t Huussese buutreednersgilde. Wurrum die naam? Filippus was ’n paoter, die van katte’ hiel en die ok wel de Heilige Nar wier genümd. ’n Andere bejnaam was: Pippo (!) Buono. Hej lèèfde van 1515 tot 1595. De humor lèèf deur ien ’t Buutreednersgilde, dat besteet üt zo’n vieftien minse’. Ieder jaor staon d’r ’n paor van die luj ien de buut, mor je wit nooit wie. Ze zörge’ ok vur de filmpkes, vur ‘n hele wis andere dinge’ en goed vur hun eige’. Altoos wèr lache’ met die luj. Üt- en Meevliegers op de ereloge bej de pronkzitting. Vliegesvlugge luj De ütvliegers is ’n nejje loot aon de boom van de Kraonige Zwaone. Ze prebiere de jeugd bej ’t carnaval te betrèkke’ en 59e jaorgang ’t Blèk is de carnavalskrant van de Kraonige Zwaone en gebasierd op en genümd nor ’t ienstrument van de Huussese stadsomroeper. De lèste was Toon Lippmann. ’t Pepiere’Blèk is ien ’t lève geroepe’ dur Henny W.J. Derksen en Kees Berendsen, as ’n vrolijk vervolg op ’t bläädje Contact (bedoeld vur onze jongens ien Indië). De redactie is sinds 1985 ien hande’ van J3-Tekst, ofwel Joop Brons. De druk van ’t Blèk is dit jaor verzörgd dur Inktvis Media aon de Hüsmanstraot. gezien ’t volk op de ereloge bej de pronk, luk’ ze dat bar goed. Een van de èrste dinge’ die de Ütvliegers op zich hebbe’ genome’ is ’t verzörge’ (bèter: ’t regele van de meziek) vur de mòndagaovend. De luj waore’ zo vliegesvlug, da’ ze ok op pad wiere’gestuurd vur de andere daag’. Ze zien bar ien hun sas met ’t rizzultaot. Kom de drie daag mar ’s lüstere’ bej de Gouwen Ingel, dan wit je hoe ze d’r Ganz im Blèk Dit jaor viel ’t wievebal te vroeg um ’t te kunne’ aonkondige’ en te laot vur ’n plèk ien ’t Blèk. Durrum ’n plaotje van wat langere geleej’, toen ’t Blèk als kleedje dur ’n paor vrollie wier gebrük’., meugelik geïnspirierd dur Ganz im Weiss (lèès Blèk) van Roy Blèk. De voering is wel van stof umda’ Blèk van zien eige’ nogal koud aonvül. Elfde van de elfde blief Blundere’ loon’.. Blundere’ loon zo now en dan, zolang je ’t mor met goeie bedoelinge’ doe. Harrie Klaosse’ kan d’r over meepraote’. Vörrig jaor kreeg hej de Orde van de Foekepot op de vrejdag vur de carnaval üt hande’ van de here’ van Orde van de Bevelanders. Hej was ’n actiecomité begonne’ tege’ de koms’ van de strükkelbus nor Huusse, terwijl d’r al ’n actiegroep Trolley Nee volop actief was. Goed bedoeld, mor niet slim (ien de betekenis van ’n bietje dom). Gelukkig is Huusse’ de koms’ van nog ’s zo’n honderdvieftig busse’ per dag bespaord gebleve’ nève’ die tweehonderd die d’r now al rejje’. Zes miljoen euro vur zoiets overbodigs, zelfs ien Aorem wille’ ze ‘m nie’ mèr hebbe’. A’j dat lèès snap je pas dat d’r ien Europa 120 miljard aon corruptie wör betaold. Wie is ’t aongeschote’ wild ien vliege’… Misschien bring dat de kèrls Nao ’t succes van de afgelope’ van ’t bestuur op ’t idee um ‘s drie jaor is ’t zonneklaor dat ’n keer ien Blèk tie te gaon. de elfde van de elfde helemòl vast op de jaorkalender van Huusse’ steet. De Carnavalsknal wier gehörd dur inkele honderden minse’ ondanks dat ‘t ’n gewone durdewèèkse mòndag was. Ok dit jaor wör ’t seizoen wèr op de elfde van de elfde geopend, schrief mor vas’ ien de agenda. Mor èrs’ köm netuurlik deze carnaval. En Huusse’ 700, de Huussese Dag, de Umdrach’, ’t Schuttersfees’, de kermis... BIG köm ok ien actie op Loovelde’ Harrie Klaosse’ (links), winnaor van de Foekepot ien 2013. van dit jaor? Jan Zweers umdat ie nor bed gieng met de käärse’ nog aon? Hans Maoters als bedrijfsleider van de ouwe Albert Heijn? Jan Wannet umdat ie één koning te kort köm? Huusse’ 700, umdat ’t feestjaor pas ien fibbruaori begon? A’j op vrejdag 28 fibbruaori ien ’t Moment kom, ku’j getuige zien van de zestiende winnaar van de Foekepot, as beloning vur ’n gouwe’ blunder. Een feestelike start van de carnavalsdaag’ met veul meziek en ’n hoop genäöl, vanaf ‘n uur of ach’ien ‘t Moment. Wat ku’j nog meer wense’? Ze zien ’t d’r nog niet over ins of d’r now sprake is van ’n grafstemming, mor as ’t aon de BIG (Burger Initiatief Groep, ofwel Begraofplèkke’ Ienspectiere’ en Goedmake’) lei, dan gaon ze binnekort aon de slag ien Loovelde’. Daor is ’n Romeinse grafkamer gevonde’ die ze wille’ opknappe’. Ientusse’ hebbe’ ze bej Claudio ’n èrste vergaodering gehad. Van de zommer gaon ze ien Rome op zoek nor naobestaonde’ van de begrave’ Romein. De BIG geleuf heilig dat deze èrste Huussese gastarbeider helemòl was ge-ientegrierd ien ’t Huussese. Op de èrste plek, umdat iej neers anders begrave´ wou ligge´ en nog wel ien de buurt van de Kei-zersallee. Mor vurral umdat ie elk ander kerkhof zo’n dooie boel von’. ’t Stichtingsbestuur van de Kraonige Zwaone besteet üt: Wim Roelofs (veurzitter), Wim van Baal (sikkretaoris), Patrick Hegeman (Boezeman), Jan Zweers, Remon Evers, Piet van den Brink, Henk van Geelen en Loet Berendse. ’t Sikkreariaot zit aon de Elsstraot 26, 6851HE ien Huusse’, til. 026-3252300. Het gironummer van de Kraonige Zwaone is 1220196.

[close]

p. 10

Bladzej 10 VASTENAOVEND 2014 De Zwaon De Kraonige Zwaone’ is ’n club waor je heel zünnig op mot zien. ’t Is ’n zwaon met niks as gouwe’ eiere’, zo bleek met de pronkzitting van zaoterdag 25 januaori ien de Brink. ’n Volle zaol (ok ’t balkon was zelfs nog gevuld) genoot van ’n spetterende show die al ’n half uur vur ’t begin begon met de prizzentaosie van de vrollie van ’t Wievebal. Daorna gieng ’t ien sneltreinvaart deur met alle technische middele’ die de carnavaliste’ ok mar ien hüs hadde’, en die ze konde’ gebrükke’ dankzij Tonnie Rijnders en Jan Willemse en hullie team. ’t Buutreednersgilde Filippus Neri rak steeds bèter iengespöld, met

[close]

p. 11

VASTENAOVEND 2014 Bladzej 11 met de gouwe eiere’ heerlikke optredens van Joop Brons (effe terug), Hans (van Gellicum) en Hans (Schmeinck) van Twidde Hands, Sjeik Gabri van Aolte’, vèrrekeschirurg (of plastisch boer) Frits Reijmers, en niet te vergèète’ - en nie’ over ‘t hoofd te zien: Wilma Demon. De zaol genoot, net as van de trailer die was gemak’ um de nejje filmserie over burgemeester Marianne Schuurmans aon te kondige’. En ok zej liet ’t met ’n gulle lach over zich hin komme’. Verder waore’ d’r nog de spetterende optreejes van de Slubkes (met Martijn Schenk ien de hoofdrol), van de kleine en de grote garde en van zanggroep 3xNix. D’r wier üt volle borst meegezonge’ met de Lola’s (Char)lotte en Wilma, de Bevelanders, Stripke Veur, Chantal, Ton Pouwels en de Döts, de Kwiebus en de Smèrzak. De koms’ van ‘n ‘liedjesgilde’ betòl zich dubbel en dwars üt. ’t Kon nie’ op, zo bliek üt de foto-collage op deze pagina’s. De thüsblievers kriege’ zo ’n iendruk, mor vurral ongeliek. Foto’s: Patrick van Wolferen en Tom Levels.

[close]

p. 12

Bladzej 12 VASTENAOVEND 2014 ZAOTERDAG T/M DIENSDAGAOVOND DE VALOM ien de feesttent bej CARNAVAL 4 DOLLE AOVONDE’ VANAF 20.30 UUR m.m.v COMMERCIAL BREAK SUPERSOUND EN DJ’S DIENSDAGMIDDAG IS IN DE FEESTTENT DE KIENDERMIDDAG Aanvang 13.30 uur HUESSE’ HELAU, VEUL PLEZIER MEER INFO: WWW.ZALENCENTRUMDEVALOM.NL TOEGANG ALEEN MET GELDIGE LEGITIMATIEBEWIJZEN!! Gecertificeerd reparateur van:        Schoenreparatie Sleutels Naamborden Fournituren Tassen Riemen Portefeuilles Dé winkel voor wooninspiratie, accessoires & cadeau-artikelen. Vierakkerstraat 9 Huissen • 026 325 17 57 • www.mt-sfeeridee.com

[close]

p. 13

VASTENAOVEND 2014 Bladzej 13 Gao nie’ eiges ‘t miere’, hele dage’ iegeliere’. Juridisch vur ‘MKB? Ik dink graag e es met ow mee! SANDERS Juridisch Advies T 026-7506682 M 06-20640950 mijke@sandersja.nl www.sandersja.nl 06-226 338 61 Hè’j vandaag of mèèr iets te viere’? Dan mo’j ‘s ’n fees’pop van Klaosse’ prebiere’! We’j hebbe’ de mèrste poppe’ van Gelderland. ‘ Wès d’r bejtieds bej. Autobedrijf - Keuringscentrum Felix Loeters BV Industriestraat 7-9 6851 EM Huissen Tel. : 026 - 325 66 47 Fax : 026 - 325 38 44 • Voor nieuwe- en gebruikte auto’s • Eigen carosserie-spuitinrichting • Onderhoud van alle merken auto’s • APK-keuring terwijl U wacht • Erkend kentekenplaten fabrikant • Airco service Lid van E.O.S. European Occasion Services

[close]

p. 14

Bladzej 14 VASTENAOVEND 2014 Rèj nie’ rond, mor nim de Pont

[close]

p. 15

VASTENAOVEND 2014 Bladzej 15 Effe’ klappe’ ... VUR NIKS FILLICITIERE’ Mo’j ’s goed lüstere’! Hè’ gej gin orrekes? Of wil je ons soms wèr nie’ heure’? De Slubkes Fillicitier iemand vur niks, bejvurbeeld umdat ie nog lang nie’ jaorig is of um ’n andere düstere reeje’. Slaoi mekaor vur niks op deze plèk ien ’t Blèk op de bek. Of doe lekker klef ien ’t Blèk. ’t Is toch vur niks. Wej viende’ ‘t zund’ da’ dit alwèr ‘t lèste jaor is as Prins, mor ik zal de lip nie’ laote’ hange’. Eindelijk zien Wej dan wer Ik. En ‘n kus vur Onze Monique die dan wèr Mien Monique is. D’r geet niks bove’ ’n lèkker bad met bluswaoter. Ik stèk de käärskes vas’ aon. Ow Jan xxx Kusjes van Robert en van mien, van Wej dus. Eénpersoons fees’tentje zük ‘n dito ander tentje um same’ de tent af te kunne’ brèke’ met carnaval. Wie lit zien eige’ üt de tent lokke? D’r is al ‘n sjeik, ‘n prins twee en soms wel drie koninge’, ‘n stadsprizzident, wat mot ik dan nog doen ien Huusse? xxx Marianne Hiep Hiep Hoera Wimam KZ Ik blief ien Huusse’ mè carnaval. Eèrs anders kom toch gin hond. Hiep Hiep Hoera Vur onze Wim, de enige ‘t Is jammer dat die groep buutreedner die iedere dag nie’ mèr besteet, anders ha’k Zwaonejonker kunne’ op toernee is dur Huusse’. Filippus Neri worde’. Herman Ik bun de jongste ienwoonster van 1923 en ik staoi now pas ien ‘t Blèk. Dus bun ik vül. A. Toonaangevend in logistiek Maters Huissen BV Nijverheidstraat 10 6851 EJ Huissen | T 026-3253300 | F 026-3253004 | E info@maters.nl Maters beschikt over een groot transportnetwerk in bouwmaterialen en geconditioneerd vervoer. Naast transport beschikt Maters over op- en overslag mogelijkheden zowel geconditioneerd als bouwmaterialen. ons op Facebook Voor meer mogelijkheden kijk op: www.maters.nl

[close]

Comments

no comments yet