Δημοπρασία Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 5 Νοεμβρίου 2015

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Σπάνιων Βιβλίων, Χειρογράφων, Εγγράφων & Χαρακτικών 5 Νοεμβρίου 2015

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο Athens Plaza Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 │6.00 μ.μ.

[close]

p. 2[close]

p. 3

Σπάνια βιβλία, Xειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 5 Νοεμβρίου 2015 | 6.00 μ.μ.

[close]

p. 4[close]

p. 5

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 5 Νοεμβρίου 2015 | 6.00 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 6.00 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν Νεοφύτου Δούκα 10 Ἀπό 20 Ὀκτωβρίου ἕως 4 Νοεμβρίου 2015, κάθε μέρα (ἐκτός Κυριακῆς) 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. (Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.) Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 BEƒ°√™ Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Νεοφύτου Δούκα 10, Ἀθήνα 106 74 Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 6

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Συντονισμός Ἀνδρέας Βέργος Παραγωγή καταλόγου Indigo Graphics Εἰκόνες ἐξωφύλλου Νο 427 καί 327

[close]

p. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξένη λογοτεχνία 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 3. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 4. 16ος – 17oς αἰώνας 5. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 6. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 7. Παιδεία 8. Θρησκεία 9. Μουσική 10. Φιλοσοφία 11. Ἐπιστῆμες 12. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 13. Ἱστορία 14. Ναυτικά - Στρατιωτικά 15. Τοπικά 16. Διάφορα 17. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 18. Xάρτες 19. Φωτογραφία 20. Τέχνες 21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 22. Σχέδια, Ὑδατογραφίες, κλπ. 23. Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες 24. Νεοελληνική χαρακτική 1-7 8-73 74-81 82-83 84-89 90-97 98-101 102-113 114-118 119-122 123-130 131-153 154-239 240-244 245-313 314-316 317-333 334 335-347 348-363 364-383 384-410 411-430 431-456

[close]

p. 8

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 6.00 μ.μ. Mέρος Α´: 1-316 1. Ξένη λογοτεχνία 1 KHAYYAM, Omar. Τά ρουμπαγιάτ, μετάφραση Σ. Σκίπη (ἔκδοση περιοδικοῦ Ἀκρίτας). Ἀθήνα 1922. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 76 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ μεταφραστῆ («Τοῦ ἀγαπητοῦ μου / κ. Χρήστου Μπουγάτσου / ἀνάμνηση / Σ. Σκίπης / Ἀθήνα 27 Αὐγ. / 1922»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 30-40 2 LORCA, Federico Garcia, καί Rafael ALBERTI. Μοιρολόγια γιά τόν ταυρομάχο Ἰγνάτιο Σάνχεθ Μεχίας, μεταφρασμένα ἀπό τόν Κλεῖτο Κύρου. Ἀθήνα, Ποιητική Τέχνη, [1951]. Δεύτερη ἔκδοση, [32] σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Γ. Βακαλό). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρός λεκές). [μαζί:] LORCA, Federico Garcia. Μοιρολόϊ γιά τόν Ἰγνάτιο Σάνχεθ Μεχίας, σέ μετάφραση ἀναπλασμένη τελικῆς μορφῆς Κλείτου Κύρου. Θεσσαλονίκη 1963. 15 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Γ. Βακαλό), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στό Λεφτέρη Ραφτόπουλο / ἐγκάρδια / Κ. Κύρου / Γεν. 1964 - Θεσσαλονίκη»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] ELIOT, T. S. Ἡ Τετάρτη τῶν Τεφρῶν, μετάφραση καί σχόλια Κλείτου Κύρου (ἀνάτυπο ἀπό τό περιοδικό Διαγώνιος, 1965/1). Θεσσαλονίκη 1965. 25 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς κυρίας Ντιάνας / Ἀντωνακάτου – θερμή / προσφορά / Κ. Κλείτου»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (3) € 60-80 3 LORCA, Federico Garcia. Ὁ ματωμένος γάμος, εἰσαγωγή καί μετάφραση ἀπό τά ἰσπανικά Νίκου Γκάτσου. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945. 106 σ. Πανί. € 80-120 4 VERNE, Jules. Αἱ χῶραι τῶν μηλωτῶν, μετάφρασις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό ***, ἐκδίδοται ἀδείᾳ τοῦ ἐπί τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου ὑπό Νικολάου καί Περικλέους Ρομποτῶν, [πάνω:] Ἔκτακτοι περιηγήσεις εἰς τάς βορείους παγωμένας θαλάσσας. Κωνσταντινούπολη, Α. Ζέλιτς & Υἱοί, 1880. 4ο, 244 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, σχισμένη ἡ κάτω ἕνωση, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.366. Πρώτη ἑλληνική μετάφραση τοῦ Le Pays des fourrures (1873). € 50-70 5 ZIEGLER, Friedrich Wilhelm. Ἑρμιόνη, ἤ ἡ Μεμνηστευμένη τοῦ Ἅδου, τραγῳδία παθητική εἰς πέντε τμήματα, μετενεχθεῖσα εἰς τήν καθομιλουμένην ἡμῶν ὑπό Ζ. Μ. Πέστη, M. Trattner, 1826. 8ο, 127 σ. (3 μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περιθώριο). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1826.17. € 100-150 6 Μαρία Ρολάν, μυθιστόρημα, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς ὑπό Ι. Σπηλιοπούλου καί Σ. Γουλῆ. Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Ὁ Κάδμος Ν. Καραγιάννη, 1878. 8ο, 16 σ. (ὀξείδωση). Πάνινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.403, Legrand & Pernot, 3117. [δεμένο μαζί:] Τοῦ διασήμου ἀστρονόμου Καζαμία, ἑλληνικόν ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1886, ἔτος πέμπτον. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1885. 8ο, 42 + [2] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ξυλόγραφες βινιέτες. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1885.917. [δεμένο μαζί:] GIACOMETTI, Paolo. Ἡ τυφλή μήτηρ μου, δρᾶμα εἰς πράξεις δύο, μετάφρασις ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ ὑπό Ι. 6

[close]

p. 9

3 7 Γ. Σ., ἐκδίδεται ὑπό Ἀριστείδου Χ. Δημητρίου. Πειραιάς, τυπογραφεῖο τῆς Σφαίρας, 1885. 8ο, 77 σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἠλιού & Πολέμη, 1885.690. [δεμένο μαζί:] Ποῖος πληρώνει τά χρέη μου; – Ὁ βωβός τοῦ Ἁγίου Μαλώ, κωμῳδίαι μονόπρακτοι, ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ ὑπό Ἐμ. Ἀμαδίου. Κέρκυρα 1885. 2 μέρη, 8ο, 16 +(17-32) σ. (λείπει ὁ τίτλος, σέ λάθος θέση 2 φύλλα τοῦ δεύτερου μέρους: σ. 27-30). Ἠλιού & Πολέμη, 1885.728. € 80-120 7 ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Βασίλης. Vers (1923-1935). Λωζάνη, 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 8 [ΤΡΙΒΩΛΗΣ, Ἰάκωβος]. Ἱστορία τοῦ βασιλέως τῆς Σκότζιας, μέ τήν ρίγησαν τήν Ἰγκλητέρας. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1848. 8ο, 15 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 4757, Legrand & Pernot, 1553. € 80-120 9 Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία, Ἑλληνική Τυπογραφία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1850. 8ο, 14 σ. (λεκέδες ἀπό νερό). Χωρίς ἐξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 5202. € 80-120 10 ΧΟΡΤΑΤΖΗΣ, Γεώργιος. Ἡ Ἐρωφίλη, τραγῳδία Éditions du Miroir, 1962. 64 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 150 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν ποιητή, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Pour Antonaki Phocas / ces / [VERS] / qui sont un choix d’ erreurs / d’ enfance et d’ extrême jeunesse, / affectueux hommage / de l’ auteur / Vassilaki / Photiades»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί:] Φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ Φωτιάδη. Τύπωμα ἀργύρου, 160 x 113 mm. (μέ τά περιθώρια). (2) € 80-120 Γεωργίου Χορτάτζη (1600), ἐκδιδομένη ἐκ τῶν ἀρίστων πηγῶν μετ’ εἰσαγωγῆς καί λεξιλογίου ὑπό Στεφ. Ξανθουδίδου (Texte und Forschungen zur by- 7

[close]

p. 10

Κεφαλληνία, 1880. 8ο, δ´ + 112 σ. (κομμένα μικρά τμήματα ἀπό τό κάτω περιθώριο τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρτου φύλλου, ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού & Πολέμη, 1880.52. € 60-80 13 MARCELLUS, Marie Louis J. A. C., comte de. Chants du peuple en Grèce. Παρίσι, J. Lecoffre, 1851. 2 τόμοι, 8ο, XIX + 428 καί 496 σ. (2 μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο πρός τό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου, ὀξείδωση). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (καί στούς δύο τόμους: «A Monsieur Mignet / de l’Académie Française, / Paris. 16 avril 1854. / Offert par l’ Auteur. / Le Comte de Marcellus»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, ἀξάκριστο). Γκίνης & Μέξας, 5459, πρβ. Blackmer 1088. (2) € 200-300 13 14 zantinisch - neugriechischen Philologie, Nr. 9). Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1928. μζ´ + 166 σ. (λεκές στήν πάνω ἐξωτερική γωνία μερικῶν φύλλων). Δερμάτινη ράχη. € 30-40 11 ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ὁ περιπλανώμενος, ποίΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Εὐσυνειδησία καί ἀσυνειδησία, κωμῳδία εἰς μέρη τρία. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Θέμιδος Ἰω. Σκλέπα, 1873. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 116 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λεκέδες ἀπό νερό, χαλαρωμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1873.201. € 40-60 ημα λυρικόν εἰς ᾄσματα τέσσαρα, καί ἡ Ἀγγελία, παρέπονται δέ τά Δικαστικά τῶν ἐτῶν 1839-40 καί 1852, ἔκδοσις δευτέρα τοῦ ὅλου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ὁ Κοραῆς, 1874. 8ο, μβ´ + 247 σ. Πάνινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1874.20. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ ἐξόριστος τοῦ 1831, δρᾶμα κωμικοτραγικόν, ἔκδοσις δευτέρα ὑπό Νικοκλέους Ρωμανίδου. Ἀθήνα, Τέκνα Δράκου, 1876. 8ο, δ´ + 167 σ. (κομμένο μέρος ἀπό τό κάτω περιθώριο τοῦ τελευταίου φύλλου, μικρότερη τρύπα στήν ἴδια θέση τῶν ἀμέσως προηγούμενων φύλλων, ἐλαφρά λερωμένος ὁ τίτλος). Ἠλιού & Πολέμη, 1876.28. € 50-70 12 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Γεώργιος Ν. Ἀνθολογία, ἤ συλλογή ἐθνικῶν ᾀσμάτων, ἐκδοθεῖσα πρός χρῆσιν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ 15 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Ἐποχές. Θεσσαλονίκη 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. Μέ 2 ὁλοσέλιδες ἀναπα- ραγωγές σχεδίων τοῦ Τ. Ἀλεξανδρίδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 16 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Λάκα - Σούλι. Λονδίνο, Ἐκδόσεις 8½, 1969. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 28 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ ληξίαρχος. Λονδίνο, Ἐκδόσεις 8½, 1970. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 27 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Bella Ciao. Λονδίνο, Ἐκδόσεις 8½, 1970. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 30 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Συνάντηση μέ τόν ἥλιο. Λονδίνο, Ἐκδόσεις 8½, 1972. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 39 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (4) € 80-120 8

[close]

p. 11

17 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Θ. Προσφορά. Θεσσαλονίκη 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 31 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Κύριο / Κ. Μ. Μιχαηλίδη, / μέ πολλήν ἐκτίμηση. / Γ. Θ. Βαφόπουλος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 18 ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Ὁ Μανώλης Λέκας, κι ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα 1928. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 139 σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένη ἡ μιά πλευρά κάθε τυπογραφικοῦ). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου ἀρχιμπασιμποζοῦκο / τό Νικήτα, πολύ φιλικά / Η. Βενέζης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, ἰδιόχειρη σημείωση τοῦ ἀποδέκτη: «Π. Νικήτας»). € 60-80 19 ΒΛΑΧΟΣ, Ἄγγελος. Λυρικά ποιήματα. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1875. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 300 + δ´ σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.1. € 30-40 21 22 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Κατεβαίνοντας στή σιγή τῶν αἰώνων. Ἀθήνα, Α. Ν. Μαυρίδης, 1933. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 71 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 20 ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Δημοσθένης. Ἡ σιδερένια πόρτα (μυ- 23 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Κάτω ἀπό σκιές καί θιστόρημα), (Βιβλιοθήκη «Λογοτεχνίας», ἀρ. 6). Ἀθήνα, Ἡ Λογοτεχνία, 1925. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 142 σ. Ἀρχικά χαρτόνια (μικρή φορά στή ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀνάσταση νεκρῶν καί ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα 1929. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 138 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό σπίτι τῶν ἑρπετῶν. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, χ.χ. [π. 1940]. 128 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο Ἄλκη Ζαφειρό- / πουλο / μέ τή μεγαλύτερη ἐκτί- / μηση / Δημοσθ. Ν. Βουτυρᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). (3) € 60-80 21 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ὁ πόλεμος. Ἀθήνα 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 30 σ. Μέ 2 ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τῆς Μελισσάνθης. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 60-80 φῶτα, ποιήματα. Ἀθήνα 1929. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 47 σ. Δερμάτινη ράχη (λερω- μένη). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό ἀγρίμι, 19411943. Ἀθήνα, Α. Ματαράγκας, 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 86 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΠΟΙΗΤΗ / ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΥΛΙΔΗ / ΑΔΕΛΦΙΚΑ / Ν. Κ. Βρεττάκος / 21. 7. 45»). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό γυμνό παιδί. Ἀθήνα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, [1939]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 79 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο μου / ποιητή καί κριτικό / Λεωνίδα Παυλίδη / Μέ ἀγάπη / Ν. Κ. Βρεττάκος»). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Δυό ἄνθρωποι μιλοῦν γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου. Πειραιάς, Τά Πειραϊκά Χρονικά, 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 75 σ. (λείπει τό πρῶτο (λευκό) φύλλο). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Πλούμιτσα. Πειραιάς, Τά Πειραϊκά Χρονικά, 1952. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 19 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Λεωνίδα Παυλίδη / ἐγκάρδια / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). 9

[close]

p. 12

μένα στήν πίσω ὄψη ἐξωφύλλων ἄλλης ἔκδοσης, πιθανῶς δοκίμιο). € 30-40 26 ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος. Ἀμοργός. Ἀθήνα, Ἀετός, 1943. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 308 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [40] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Ἀντρέα Καραντώνη / τό φίλο καί τόν ἄνθρωπο / Νῖκος Γκάτσος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 250-350 27 ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος. Ἀμοργός, δεύτερη ἔκδοση. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1963. [40] σ. Μέ 4 εἰκόνες ἐκτός κειμένου (ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ἔργων τοῦ Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 26 Τό Κάτω ἀπό σκιές καί φῶτα εἶναι ἡ πρώτη ποιητική συλλογή τοῦ Βρεττάκου. € 250-350 24 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Λόγος ἑνός ληστῆ στή 28 ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Στά μυστικά τοῦ Βάλτου. Ἀθήνα, Ἑστία, 1937. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 301 καί (305-597) σ. Οἱ τίτλοι σέ διακοσμητικό πλαίσιο τῆς Σ. Λασκαρίδη, 2 χάρτες τῆς Στ. Φάρκου στόν πρῶτο τόμο (ἕνας μεταξύ τῶν σ. 80 καί 81 καί ἕνας ἀναδιπλούμενος στό τέλος, λυμένος), εἰκόνες τοῦ Δ. Μπισκίνη (8 ἐκτός καί 10 ἐντός κειμένου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐπιδιόρθωση μέ κολλητική ταινία στό πάνω ἐξώφυλλο τοῦ πρώτου τόμου). (2) € 50-70 Διάσκεψη τοῦ Πότσδαμ. Ἀθήνα, Α. Ματαράγκας, 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό βιβλίο τῆς Μαργαρίτας. Ἀθήνα, Ἀνδρομέδα, 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 46 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τῆς Βάσως, λίγο λερωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ Ταΰγετος καί ἡ σιωπή. Ἀθήνα, Λογοτεχνική Γωνιά, 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 37 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ τήν ἔνδειξη «Ἔκδοση “Τά Πειραϊκά Χρονικά“», λερωμένα, μικρά σχισίματα, μεταγενέστερη ταινία χαρτιοῦ στή ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Λειτουργία κάτω ἀπό τήν Ἀκρόπολη. Ἀθήνα 1981. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 44 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (4) € 60-80 25 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Τό μεσουράνημα τῆς 29 [ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Θεώνη] «ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ». Τά δῶρα τῆς ἀγάπης. Ἀθήνα 1932. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 76 σ. (λυμένα μερικά φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στό Βάρναλη («Στόν Ποιητή Κ. Βάρναλη / μέ φιλία, καί βαθύτατο θαυ- / μασμό στό ἔργο του. / Μυρτιώτισσα / 14. 6. 32»). Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο. € 80-120 30 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἡ ἐπιστροφή τῶν που- φωτιᾶς, ποιήματα, 1938-1940. Ἀθήνα, Ἀντωνόπουλος, 1940. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 40 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τυπω10 λιῶν. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1946. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 285 ἀριθμημένα

[close]

p. 13

30 32 ἀντίτυπα. 96 σ. Προμετωπίδα (σχέδιο τοῦ συγγραφέα), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Γιά τήν Αὔρα / Νῖκος Ἐγγονόπουλος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 400-600 31 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἥλιος ὁ πρῶτος, μαζί μέ τίς παραλλαγές πάνω σέ μιάν ἀχτίδα. Ἀθήνα, Γλάρος, 1943. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 600 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 38 σ. Προμετωπίδα τοῦ Γ. Τσαρούχη (ἀναπαραγωγή χαλκογραφίας). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 250-350 γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1599 ἀντίτυπα, 36 σ. Μέ μιά ἔγχρωμη λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη, ἕνα ἀπό τά 99 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί «ἔγχρωμο Ingres». Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 300-400 34 ΘΕΜΕΛΗΣ, Γιῶργος. Ποιήματα, I[-II]. Θεσσαλονίκη 32 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό Ἄξιον Ἐστί. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. 92 σ. Μέ μιά λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή Ρίτα Λυμπεράκη, / Μέ φιλία καί ἀγάπη, / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 300-400 1969-1970. Πρώτη συγκεντρωτική ἔκδοση, 2 τόμοι, 177 καί 207 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ κ. Δημητρίου Τσάκωνα / Μέ ξεχωριστή ἐκτίμηση / Γ. Θέμελης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). (2) 60-80 35 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗΣ, Γ. Ἡ πολι- 33 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο τική τοῦ Καβάφη. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1926. 14 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἱ κύκλοι τῆς Κολάσεως τοῦ Δάντη στήν ποίηση τοῦ Καβάφη. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1926. 16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα, ἄκοπο ἀντίτυπο). (2) € 60-80 11

[close]

p. 14

37 40 36 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. [Ποιήματα 1910-1912]. Ἀλεξάν- 38 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1907-1915). Ἀλεξάν- δρεια, [1912]. 10 ποιήματα σέ 10 λυτά φύλλα διαφόρων διαστάσεων πιασμένα μέ μεταλλικό συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (μαζί μ’ ἕνα λευκό φύλλο στήν ἀρχή καί ἕνα στό τέλος, ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα). Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν ποιητή («Κ. Π. Καβάφης»). Σαββίδης, Γ1. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ «ΣΥΛΛΟΓΗΣ» ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ. Συγκροτήθηκε ἀπό ἀνάτυπα τῶν πρώ- δρεια, [1926-1930]. 44 φ. Αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 2 φύλλων, ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΛΗ («Εἰς τόν ποιητή Κ. Βάρναλη. / Κ. Π. Καβάφης»), χωρίς τό λυτό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερο τό πάνω). Σαββίδης Γ6. € 800-1.200 39 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάν- των δημοσιεύσεων σέ περιοδικά τῶν ποιημάτων: «Ἡ πόλις», «Ἡ σατραπεία», «Μάρτιαι εἰδοί», «Τελειωμένα», «Τυανεύς γλύπτης», «Ἀπολείπειν ὁ θεός Ἀντώνιον», «Ἰωνικόν», «Ἡ δόξα τῶν Πτολεμαίων», «Τά ἐπικίνδυνα» καί «Ἰθάκη». € 600-800 37 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Περιμένοντας τούς βαρβάρους. δρεια, [1929-1933]. 30 φ. (λείπει τό λυτό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 4 φύλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). Σαββίδης Γ8. € 250-350 40 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Βάρδια. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, Ἀλεξάνδρεια, Ι. Κ. Λαγουδάκης, 1904. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη πιθανῶς σέ 50 ἀντί- τυπα. [4] φ. Ὁ τίτλος στό φ. [1] μέ κόκκινο μελάνι. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). Σαββίδης Α5. € 1.500-2.000 1954. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 178 σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΛΗ («Τοῦ μεγάλου ποιητῆ / Κώστα Βάρναλη / μέ θαυμασμό, σεβασμό / καί φιλία / Ν. 12

[close]

p. 15

Καββαδίας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (μικρές φθορές). € 150-200 41 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Μαραμποῦ, δεύτερη ἔκδοση. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, 1947. 60 σ. ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΛΗ («Στό Βάρναλη τόν / πολύ μεγάλο ποιητή / ὁ μαθητής του στό / σχολεῖο καί στήν τέχνη / Ν. Καββαδίας»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Σπ. Βασιλείου). € 150-200 42 [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος]. «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, Πέτρος». Ὁ Πρωτομάστορας, τραγωδία. Ἀθήνα, Παναθήναια, 1910. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 47 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ξεθωριασμένα). € 60-80 43 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδύσεια. Ἀθήνα, Πυρ- 42 46 ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ, Μένης. Τά μηχανάκια. Ἀθήνα, σός, 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ συγγραφέα. 4ο, 365 x 260 mm., 835 σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Τό «Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύσειας» δεμένο μεταξύ τοῦ ψευδότιτλου καί τοῦ τίτλου. Πανί στή ράχη καί τίς γωνίες (ex-libris Χ. Α. Νομικοῦ). € 1.200-1.600 Γ. Φέξης, 1962. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 134 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ. Ἀλέξη Διαμαντό- / πουλο / σ’ ἐκτίμηση τῆς ὡραίας / & ἀμερόληπτης πνευματικῆς / δουλειᾶς του. / Μένης Κουμαντα- / ρέας / Αὔγουστος ’62»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (τοῦ Ν. Κούνδουρου). € 60-80 47 ΛΑΣΚΟΣ, Ὀρέστης. Τό φίλμ τῆς ζωῆς, ποιήματα. 44 ΚΑΜΠΥΣΗΣ, Γιάννης Α. Στά σύγνεφα. Ἀθήνα, Τέχνη, 1899. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 29 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1899.190. € 30-40 45 ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος. Ἐνθύμιον. Ἀθήνα, Ἴκαρος, Ἀθήνα, Τά Χρονικά, 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 750 ἀντίτυπα. 78 σ. Εἰκονογράφηση Β. Χανιώτη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν διαλεχτό ποιητή / κ. Γιάννη Κυριακόπουλο / μέ ἀγάπη / Ὀ. Λάσκος / Ἰσμαηλία 5/1/36»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 30-40 48 ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ, Στέφ. Ballades, ποιήματα ὑπό Στεφά- 1972. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 47 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ- ρωση («Τοῦ Μπούλη Φραγκόπουλου / μέ ὅλη μου τή φιλία / Νίκος Καρύδης / Πάσχα 72»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 30-40 νου Μαρτζώκη. Ζάκυνθος, Σ. Καψοκέφαλος, 1889. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 39 σ. Ἀπόδετο. Ἠλιού & Πολέμη, 1889.91, Legrand & Pernot, 3618. 13

[close]

Comments

no comments yet