Brandplan

 

Embed or link this publication

Description

Sikkerhed

Popular Pages


p. 1

Brandplan Møldrup skole 2015 Denne plan opdateres en gang om året af AMR og Teknisk servicemedarbejder på Møldrup skole

[close]

p. 2

Indhold: 1. Brandinstruks 2. Alarmeringsplan 3. Evakueringsplan 4. Flugtvejsplan 5. Brandmateriellets anvendelse 6. Tegningsbilag

[close]

p. 3

1. Brandinstruks Bevar roen! Sørg for, at elever, personale og brugere i truede bygningsdele kommer i sikkerhed. Dette kan ske ved mundtlig alarmering og ved at anvende skolens ringesystem som intern brandalarm – vedvarende ringning. Brandtryk findes på forkontoret bag ved Mette. Når branden er lokaliseret og omfanget kendt, præciseres dette telefonisk ved alarmering på: 1-1-2 Alarmcentralen kan således videregive disse oplysninger direkte til brandvæsenet og evt. rekvirere ambulance, hvis der er behov. Alarmer ledelsen: Katrine Larsen 23644007 eller Ivan Flarup 29108025 Mogens tager imod brandvæsenet – nummer 21724172 2. Alarmeringsplan: Kontrolleret brand: En kontrolleret brand, defineres som en mindre brand, som man med simple hjælpemidler selv vil kunne slukke. Luk døre og vinduer og sluk branden med det for hånden værende brandslukningsmateriel –bilag 2 Der vil således ikke være behov for alarmering. Ukontrolleret brand: En ukontrolleret brand, defineres som en brand, som man normalt ikke vil kunne slukke med det for hånden værende brandslukningsmateriel. Se evakueringsplan – ring 1-1-2

[close]

p. 4

3. Evakueringsplan – ved ukontrolleret brand Når brandalarmen lyder: Bevar roen!          Luk døre og vinduer Tæl antallet af elever Tag brandsedlen fra plastiklommen – gå til nærmeste fri udgang og gå på fodboldbanen v. løbebanen – stil op klassevis på række og tæl eleverne igen. Ring til KL og giv besked om, at alle elever er ude – hvis nogen savnes skal det meddeles. Lærerne fra 6. a, 7.a, 8.a og 9.a går mod indskolingen og hjælper med at stå vagt ved dørene, så der ikke kan komme nogen ind i bygningen igen. Se tegning for placering – bilag 1 Er det muligt påbegyndes slukningsarbejdet med de tilstedeværende slukningsredskaber Elever kan ikke vende tilbage til skolen før beskeden er givet til lærerne. Hvis alarmen lyder i frikvarteret – søger alle børn og voksne mod fodboldbanen og opstiller klassevis. Kontaktlærerne 6.a og op fordeler sig i skolen og gennemsøger klasselokaler, gange og toiletter for børn. Uddybning af evakueringsplanen:  Gå aldrig ind i et røgfyldt lokale (røgfyldt lokale – når man ikke kan se den modsatte væg)  Luk døre til flugtveje (gangarealer), da døre uanset kvalitet yder en vis beskyttelse mod spredning af branden.  Ved evakuering fra røgfyldte lokaler bevæger man sig sikrest ud langs gulvet(kravler)  Vælg altid den korteste vej ud – gå til fodboldbanen

[close]

p. 5

4. Flugtvejsplan– bilag 1 Indgange der skal dækkes af personale – når alle elever og personale er kommet i sikkerhed på fodboldbanen       1. Hovedindgang – dækkes af kontorpersonale 2. Udgang til lille skolegård ved børnehave 9.a´s lærer 3. udgang ved SFO dækkes af 7.a´s lærer 4. udgang ved skydedør ud til skolegård dækkes af 6.a´s lærer 5. udgang ved fagfløj/blå indgang dækkes af 8.a´s lærer Ivan og Katrine er på kontoret eller lige ude foran, de modtager opkald mv. og koordinere indsatsen.

[close]

p. 6

5. Brandmateriellets placering: Bilag 2 Bygningens brandslukningsmateriel og placering er godkendt af kommunens brandmyndighed. Materiellet skal altid være intakt og kontrolleres jævnligt af skolens sikkerhedsgruppe og 1 gang årligt af Viborg Brandvæsen. Brandmateriellets anvendelse: Glødebrand: Ved glødebrand, det vil sige brande i træ, papir, tøj og andre faste stoffer, bruges vand. De vandfyldte slangevindere bruges så tæt på ilden som muligt med max. Forstøvning. Samme form for brande kan på et tidligt tidspunkt slukkes ved kvælning med brandtæppe eller lignende. Gas –eller væskebrand: ved brand i gasser eller brandbare væsker bruges pulverslukkere, evt. kulsyresneslukkere. Friturebrand: Ved friturebrand eller ved brand i fedtstof anvendes et grydelåg, brandtæppe eller kulsyresneslukker. Sprøjt aldrig vand på fedtbrand/oliebrand. Installationsbrand: Ved brand i stærkstrømsinstallationer skal anvendes kulsyresneslukkere. Disse må ikke anvendes på mennesker, da de er minus 79 grader. Personbrand: ved brand i en person bruges brandtæppe og/eller vand. Brandtæppet kastes om skulderene på personen, og denne bringes til vandret stilling. Klap godt på tæppet, så det er sikkert at alt er slukket. Tæppet fjernes forsigtigt, det kontrolleres, at alt er slukket. Efter slukning overbruses eventuelle forbrændinger med vand til ambulancen når frem. Udbredelse af brandplan: Denne plan findes i ophæng i alle klasseværelser. Flugtplanen i lamineret udgave ved siden af. Planernes tilstedeværelse i klasserne tjekkes to gange årligt på sikkerhedsrunden. Personale instrueres om planen i uge 32 på fællesmøde. Evakueringsplanen afprøves en gang årligt ved en intern afprøvning.

[close]

p. 7

Oversigtsplan –bilag 1

[close]

p. 8

Oversigtplan for brandmateriel – bilag 2

[close]

p. 9[close]

Comments

no comments yet