Katsiras

 

Embed or link this publication

Description

Πολιτικο-Κοινωνικές μεταβολές και πολιτισμική ταυτότητα

Popular Pages


p. 1

«Πολιτικο-κοινωνικές μεταβολές και πολιτισμική ταυτότητα: ο ρόλος του σύγχρονου Σχολείου» Λεωνίδας Β. Κατσίρας Σχολικός Σύμβουλος Νομικός – Πολιτικών Επιστημών. Σχ. Σύμβουλος ΠΕ13, Αττικής, Νήσων Β. και Ν. Αιγαίου και Κρήτης 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 1

[close]

p. 2

Αλλαγές στις σύγχρονες κοινωνίες Το τέλος του 20ου και οι αρχές του 21ουαιώνα έφερε σημαντικές και ευρείας κλίμακας αλλαγές στις σύγχρονες κοινωνίες με το άνοιγμα των εθνικών συνόρων και τη δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Ραγδαίες αλλαγές που επηρεάζουν όλες τις πλευρές της ελληνικής πραγματικότητας. Η τεχνολογική εξέλιξη, η Ε.Ε., κατάργηση των συνόρων, παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, της εργασίας και της κοινωνίας. 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 2

[close]

p. 3

• Η νέα αυτή εποχή θεωρείται ως μετανεωτερική. • Ως νεωτερικότητα θεωρείται η περίοδος που ξεκινάει από τον 15° αιώνα μέχρι το 19° αιώνα (Εποχή του Διαφωτισμού ). • Ο εθνικισμός είναι μια από τις βασικές ιδεολογίες της Νεωτερικότητας, φαινόμενο σύστοιχο με τις μεγάλες πολιτικές επαναστάσεις της περιόδου Νεωτερικότητα 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 3

[close]

p. 4

• Η εποχή της μετανεωτερικότητας έχει χαρακτηριστεί «ως το τέλος του Διαφωτισμού….». • Χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση από τη βιομηχανική Κοινωνία στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, από την Εθνικιστική στην πολυπολιτισμική κοινωνία. • Μ. Κουτσελίνη, Σύγχρονες στάσεις και προοπτικές των αναλυτικών Προγραμμάτων , σσ. 35-49. G. Pasias &G. Flouris, Modern My thologies and Postmodern Realities, σ. 482. 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 4

[close]

p. 5

Νέες Οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις • Οι Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν έδωσαν νέες Οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο, στη δομή και την οργάνωση της κοινωνίας. • Είναι κοινωνία πολυπολιτισμική, «εφόσον περιλαμβάνει στους κόλπους της περισσότερες από μια πολιτισμικές κοινότητες , που θέλουν να επιβιώσουν». • (Μ. Δαμανάκης, Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων, σ. 89). 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 5

[close]

p. 6

Πολιτισμός - κουλτούρα • Για τον καθορισμό της έννοιας της πολιτισμικής ταυτότητας είναι σημαντικό ν΄αναφερθούμε αρχικά στην έννοια του πολιτισμού. • Ε. Τέυλορ: κουλτούρα ή πολιτισμός, με την ευρεία εθνολογική έννοια, είναι η ολότητα που περιλαμβάνει τη γνώση, τις πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική, το δίκαιο, τα έθιμα και τις άλλες ικανότητες ή συνήθειες που αποκτήθηκαν από τον άνθρωπο ως μέλος της κοινωνίας. • Cuche D. H έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες, εκδ. Γενηθήτω. Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2001, σ. 33. 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 6

[close]

p. 7

«Πολιτισμός» και «κουλτούρα» • Οι όροι «πολιτισμός» και «κουλτούρα» αποκτούν σε κάθε εποχή και σε κάθε γλώσσα διαφορετικό περιεχόμενο. • Κάθε πολιτισμός εκφράζει και εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας σε μια δεδομένη στιγμή της ιστορικής της πορείας. Νόβα- Καλτσούνη Χ. Κοινωνικοποίηση. Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. [Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής], εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998, σ. 26. 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 7

[close]

p. 8

Οριοθέτηση «πολιτισμικής ταυτότητας» • Βάσει καθοριστικών κριτηρίων: κοινή καταγωγή, γενεαλογία, γλώσσα, κουλτούρα, θρησκεία, δεσμοί μ’ ένα τόπο. • Η πολιτισμική ταυτότητα επηρεάζεται άμεσα και από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πολιτισμικής ομάδας που ζει και κινείται το άτομο. • Έτσι, κάθε άτομο διαμορφώνει κάθε φορά και μια διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα ανάλογα με την ομάδα με την οποία αλληλεπιδρά σε κάθε δεδομένη στιγμή. Cuche D., H έννοια της κουλτούρας…, 2001, σσ. 149, 161. 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 8

[close]

p. 9

Πολιτισμική ταυτότητα • Έτσι, άλλη πολιτισμική ταυτότητα έχει ο Έλληνας που γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στο τόπο προέλευσής του από τον Έλληνα που για διάφορους λόγους ζει σε άλλη χώρα. • Το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους κάθε άλλης εθνικότητας. 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 9

[close]

p. 10

Αντικατοπτρισμός στο σύγχρονο σχολείο • Η νέα αυτή πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται στο σύγχρονο Ελληνικό σχολείο και οδήγησε στη δημιουργία τάξεων υποδοχής και διαπολιτισμικών σχολείων. • Επιπλέον, αυξάνεται κάθε χρόνο το ποσοστό φοίτησης αλλοδαπών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. • (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 10

[close]

p. 11

Μετα - παραδοσιακή κοινωνία • Σήμερα, στη «μεταπαραδοσιακή» κοινωνική κατάσταση, ο κόσμος μας, και κατά συνέπεια και ο κόσμος του παιδιού και του νέου, είναι «παγκοσμιοποιημένος» (Ν. Ρέλλος, 2010). • Έτσι, στο χώρο του σύγχρονου σχολείου συμβιώνουν μαθητές και μαθήτριες με διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα, κουλτούρα, δηλ. με διαφορετικό «σύνολο από αξίες, ιδέες, πρακτικές, σύστημα νοημάτων, συμβόλων και δράσεων, μοντέλο αυτοερμηνείας και αυτοπροσδιορισμού», (Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό –ΕΚΕΠ, 2011). 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 11

[close]

p. 12

Πολυπολιτισμικό σχολείο • Μετατρέπεται σ’ ένα «πολυπολιτισμικό» περιβάλλον: ένα περιβάλλον ισότιμης συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών, με αναγνωρισμένο το δικαίωμα αυτόνομης ανάπτυξης της καθεμιάς πολιτισμικής ομάδας, με σεβασμό και αποδοχή του «άλλου», του διαφορετικού και καλούνται να μοιραστούν κοινές εμπειρίες, ν’ αναπτύξουν σχέσεις, ν’ αλληλεπιδράσουν και να διαμορφώσουν το νέο «διαπολιτισμικό» περιβάλλον στο οποίο θα δράσουν. 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 12

[close]

p. 13

Εθνοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας • Η διαπολιτισμική επικοινωνία, επομένως, «εναντιώνεται καθημερινά, μέσα από την παιδαγωγική πρακτική, σε κάθε είδους διάκριση (κοινωνική, πολιτισμική, φύλου, γλωσσική, θρησκευτική), σε κάθε είδους στερεοτυπική ιεράρχηση του διαφορετικού. • Εναντιώνεται στην εθνοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας και τη στερεοτυπική και υποτιμητική παρουσίαση των άλλων πολιτισμών» (Θεόδωρου Κ.Θεοδώρου,2007). 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 13

[close]

p. 14

Στερεότυπα στην κατανόηση του άλλου • Η αναγνώριση του άλλου απαιτεί το να αναρωτηθούμε για τον εαυτό μας. • Και όταν αυτό είναι αδύνατο, τότε εμφανίζεται το στερεότυπο και δίνει τη θέση του στην αδυναμία κατανόησης του άλλου και κατ’ επέκταση του εαυτού μας». Κοψίδου,Ι.,2009). Βαφοπούλου, Γ.(2010): «Η Συμβουλευτική στην εκπαιδευτική πράξη», Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και προσανατολισμού,92 -93, σελ.18-32ΕΚΕΠ.(2011). 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 14

[close]

p. 15

Πολιτισμική ομοιογενοποίηση ή διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας»; • το μεγάλο δίλημμα και ερωτηματικό στις επιλογές πολιτικών, στρατηγικών, σχεδιασμών και προγραμμάτων. • Το ένα άκρο βρίσκεται στην απόρριψη των «άλλων» και το άλλο στην ανοχή, κατανόηση και αποδοχή των πολιτισμών. • Η συλλογική ταυτότητα μιας ομάδας ανθρώπων ή μιας τοπικής κοινωνίας δεν παραμένει σταθερή και αμετάβλητη.Ε. Κανακίδου & Β. Παπαγιάννη, Διαπολιτισμική Αγωγή, σσ.7-10. 29/9/2015 Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών Επιστημών 15

[close]

Comments

no comments yet