AJI_Okoiskola

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Saját városi, régiós szintű innovációk

Popular Pages


p. 1

KÖRNYEZETI NEVELÉSI HAGYOMÁNYAINK, PROGRAMJAINK, TEVÉKENYSÉGEINK SAJÁT VÁROSI, RÉGIÓS SZINTŰ INNOVÁCIÓK

[close]

p. 2

KÖRNYEZETI NEVELÉSI HAGYOMÁNYAINK, PROGRAMJAINK, TEVÉKENYSÉGEINK SAJÁT VÁROSI, RÉGIÓS SZINTŰ INNOVÁCIÓK Inklúzót segítő szakmai műhely: 1. Saját készítésű fejlesztő eszközök, játékok a tanulási képességek fejlesztéséhez Jó gyakorlat és programsorozat a képességfejlesztés eszközhiányának segítésére az újrahasznosítás jegyében A programokon tanult játékokat különféle tanória és szabadidős foglalkozásokon tanulóinkkal közösen is elkészítjük A jó gyakorlat minősítése után, maximális pontszámot elérve minősített referenciaintézménnyé váltunk 2015. augusztusában Diakép a „Csigaprojekt” ppt-ből 2014. május A jó gyakorlat pályázati forrásból kiadott kötete A program kiadványának internetes elérhetősége: https://www.facebook.com/ Eszköztár/ saját készítésű, fejlesztő játékok A rany János Óv od a, Általános Iskola, Spe ciális S zakisk ola és Eg y ség es Gy ógy ped ag óg iai Mód sze rtani Intézmé ny

[close]

p. 3

KÖRNYEZETI NEVELÉSI HAGYOMÁNYAINK, PROGRAMJAINK, TEVÉKENYSÉGEINK Jó gyakorlat látogatók Kaposvárról – 2014. december 2. Fogyatékossághoz kapcsolódó világnapok Városi és régiós érzékenyítő programok, kiállítások, konferenciák Autizmus Világnapja 2014. április Autizmus Konferencia, rajzpályázat és városi érzékenyítő program – 2015. április 3. Esélyegyenlőségi Tematikus Hét A rany János Óv od a, Általános Iskola, Spe ciális S zakisk ola és Eg y ség es Gy ógy ped ag óg iai Mód sze rtani Intézmé ny

[close]

p. 4

KÖRNYEZETI NEVELÉSI HAGYOMÁNYAINK, PROGRAMJAINK, TEVÉKENYSÉGEINK Esélyegyenlő ségi Tematikus Hét – 2014. április 4. Integrált regionális sportnap A társadalmi befogadás, integráció jegyében épek és sérültek közös sportünnepe 2014. szeptember 5. Integrált regionális kulturális fesztivál A társadalmi befogadás, integráció jegyében épek és sérültek közös fellépése, művészi produkciói A rany János Óv od a, Általános Iskola, Spe ciális S zakisk ola és Eg y ség es Gy ógy ped ag óg iai Mód sze rtani Intézmé ny

[close]

Comments

no comments yet