AJI_Okoiskola

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Pedagógiai tervezés és gyakorlat

Popular Pages


p. 1

KÖRNYEZETI NEVELÉSI HAGYOMÁNYAINK, PROGRAMJAINK, TEVÉKENYSÉGEINK PEDAGÓGIAI TERVEZÉS ÉS GYAKORLAT

[close]

p. 2

KÖRNYEZETI NEVELÉSI HAGYOMÁNYAINK, PROGRAMJAINK, TEVÉKENYSÉGEINK PEDAGÓGIAI TERVEZÉS ÉS GYAKORLAT Minden pedagógiai dokumentum elkészítésekor érvényesítjük a környezeti, fenntarthatóságra nevelési szempontokat. Évente az alapfok és a speciális szakiskola közös ökoiskolai munkatervet készít. HÓNAP 2014. okt. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Állatbemutató, állatsimogató az iskolában kutya, galamb, papagáj lógondozás, lópatkolás bemutató Megemlékezés a Zene Világnapjáról − Játékos zenés feladatok, − Közös kánonéneklés: Viva la musica! Rendhagyó történelem órák − Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja Munkaközösségi foglalkozás Téma: Belső továbbképzés - IKT eszközök, SDT használata a tanulási-tanítási folyamatban, a digitális tábla használatában rejlő lehetőségek Részvétel az október 23-ról megemlékező városi programokon, megemlékezéseken Témanap A hónap témája projekt havi lezárása Szabad péntek programok projektzáró rendezvénye Ökoliget gondozása − aktuális feladatai, lehetőség szerint szülők bevonása a munkálatokba IDŐPONT, HATÁRIDŐ október 6. FELELŐ S Mervai Tibor Sebestyénné Oroszi Ágnes Almási Gabriella október 2. október 6. 2 alkalommal a hónap folyamán Lugosiné N. Márta alapfok Vuity Adrienn szakiskola Nagy Gáborné Török Miklós szakoktatók osztályfőnökök projektvezetők a hónap felelős osztálya, osztályfőnöke Fülöp Judit kerti munkás szakoktató, Bozori Zsuzsa, Szabó Tünde virágkötő szakoktatók Környezeti Nevelési Munkaközösség munkaközösség vezetők október 22. osztályok saját beosztása szerint október 24. időjárás függvényében Egészségvédelmi Nap előkészítése szervezés, előkészítés feladatok delegálása október utolsó hete Részlet Ökoiskolai Munkatervünkbő l Környezeti nevelés az autista tagozaton Tanulóik eltérő szükségleteihez igazodva, saját ökoiskolai munkaterv alapján, lehetőség szerint a közös iskolai programokba is bekapcsolódva valósítják meg környezeti nevelésüket. Közös jelmezkészítés Kézműves foglalkozás a szabadban A rany János Óv od a, Általános Iskola, Spe ciális S zakisk ola és Eg y ség es Gy ógy ped ag óg iai Mód sze rtani Intézmé ny

[close]

Comments

no comments yet