Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Segéd-Kezek Magazin 6. szám (2009. május)

Popular Pages


p. 1

2009. május - 6. szám Az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény módszertani lapja

[close]

p. 2

Tartalom Arany-gála AranyArany-gála Az ember életében sokszor érkeznek el olyan események, pillanatok, amelyek aztán emlékezetesek maradnak egész életére. Én úgy gondolom, iskolánk életében az immár évről-évre megrendezésre kerülő, bizton állíthatom, hogy hagyománnyá vált „Arany - gálák” ilyenek. Mi is tulajdonképpen az „Arany-gála”? Nagyon nehéz röviden bemutatni, hirtelen annyi minden eszembe jutott, ami fontos és kihagyhatatlan. Iskolánk tanulóinak kevés alkalmuk van megmutatni, tudásukat, tehetségüket. Ezen a gála műsoron, „kulturális seregszemlén” minden évben lehetőséget kapnak arra, hogy megmutathassák, mit tudnak. Iskolánk legfiatalabb tanulóitól a lassan az életbe kilépő szakiskolás diákokig, mindenki – pedagógusa segítségével- lelkesen készül. A produkciókhoz „megalkotják” a jelmezeket, a díszletet. A műsorszámok között fellelhető: néptánc, zenés mesejáték, vers, népdalcsokor, népi játékok, dalok gitár kísérettel, humoros jelenetek, modern-, és pom-pom tánc, pedagógus énekkarunk bemutatója és még sorolhatnám tovább, nem lenne elég rá egy oldal sem. Minden évben vannak meghívott, külső vendégszereplőink, akik műsorszámukkal emelik a több, mint 2 órás előadás színvonalát. Tudom, látom, hogy kollégáink az idén immár 7. alkalommal megrendezésre kerülő Arany-gálára is, a megszokott magas színvonalon készülnek, készítik fel a gyerekeket. És ki tudja, lehet, hogy innen indul el a „világot jelentő deszkák” felé tehetséges tanulóink egyike. Biztos vagyok benne, hogy az idei műsor hasonlóan sikeres lesz, mint az elmúlt években, hiszen ez a rendezvény nagy népszerűségnek örvend mind a gyermekek, mind a felnőttek körében. A kulturális fesztivál együttes irodalmi, zenei, művészeti, közösségi élményt nyújt mindannyiunk számára. Bakonyiné Lajtos Andrea gyógypedagógus Az AUTIZMUS-ról dióhéjban II. A montessori pedagógiáról Nyelvi készségek és képességek fejlesztése Anyanyelvi játékok és feladatok Mozgásfejlesztés Könyvajánló Idézhető idézetek anyanyelvünkről Verssarok, gyerekszáj Hírek, információk 1

[close]

p. 3

Az AUTIZMUSAUTIZMUS-ról dióhéj dióhéjban II. Az autizmus1 az egész személyiséget átható pervazív fejlődési zavar. Az autizmus három fejl ődési területen okoz minőségi károsodást: A kommunikációban: mind szóbeli, mind a nem szóbeli területen (pl. gesztusok , arckifejezések használata és megértése) A társas kapcsolatokban (kapcsolatteremtés másokkal, együttműködés, beleérző képesség stb.) A rugalmas viselkedésszervezésben, gondolkodásban (alkalmazkodás, kreativitás). A tünetek általában hároméves kor előtt jelentkeznek. A korszerű szemlélet az autizmust „spektrumzavarként írja le, ami egy olyan tartomány, ahol a fenti három területet érintő fejl ődési zavar a súlyos esetektől az egészen enyhe, jól beszél ő, kimagasló képességű érintettekig terjed. Az autizmus tünetei, megjelenési formái igen változatosak, az érintett gyermekek nagyon sok szempontból különböznek egymástól, így a segítségadás módja és tartalma is teljesen egyénre szabott. A szülők többféle diagnózissal is találkozhatnak, amelyek egyaránt az autizmus-spektrumzavarok körébe tartoznak: pl. gyermekkori (kanneri) autizmus, Asperger-szindróma, atipusos autizmus. A viselkedéses kép az autizmusban való érintettség súlyosságától, a személyiségtől, az értelmi képességektől, az életkortól, valamint az egyéb képességektől és a környezettől függ. Az autizmushoz társulhatnak más fejl ődési zavarok (leggyakrabban értelmi sérülés) betegségek is. A konkrét diagnosztikus kategóriákon kívül gyakran további jelzőket, illetve hasonló jelentésű fogalmakat is használnak az állapot megnevezésére: pl. autisztikus spektrumzavar, pervazív fejlődési zavar, PDD (pervasive developmental disorder) ASD (autism spektrum disorder). Az enyhe vagy nem típusos tüneteket mutató, illetve nagyon jó képességű gyermekek esetében gyakran használják az autisztikus jelzőt. Nagyon fontos, hogy ezekben az esetekben is meg kell értenünk, miben áll a gyermek mássága, milyen nehézségekkel küzd, és nem hagyhatjuk megfelelő segítség nélkül. Az enyhébb tünetek nem jelentik azt, hogy a gyermek megértés és segítség nélkül is boldogul. AZ AUTIZMUS JELLEGZETES TÜNETEI KISGYERMEKKORBAN A korai felismerés lehetősége Bár a tünetek általában két-három éves kor előtt jelentkeznek, az eltérő fejődés hátterében rejlő okok felismerése nem egyszerű. Kisdedkorban a viselke1 désmintázat gyakran még nem elég határozott a megalapozott diagnózis felállításához. Egyes jellegzetességek együttes megléte már gyanúra adhat okot. Így pl. a szinte már közömbös csecsemő, akinél hiányzik a hangok és a gesztusok utánzása, az örömreakciók ismerős személyek megjelenésekor. Figyelmeztető jel lehet, ha a gyermek nem figyel az emberi beszédre, bár a hallássérülés kizárható, vagy ha nem jelenik meg az élménymegosztó viselkedés (pl. nem figyelhető meg, hogy a gyermek megmutat valamit az édesanyjának, hogy érdeklődését, örömét megossza). Óvodáskor Az évek múlásával a tünetek változhatnak: enyhülhetnek, de sajnos súlyosbodhatnak is. Egyes tünetek, viselkedések megszűnhetnek, újak jelenhetnek meg. A tünetek általában két- ás ötéves kor között a legsúlyosabbak. Jellegzetes tünetek a rugalmas viselkedésszervezés, gondolkodás területén: gyakori, hogy a gyermek óvodáskorban nehezen illeszkedik a csoportba, nem játszik szívesen társaival. Ha mégis, akkor inkább az ismétlődő elemeket tartalmazó elfoglaltságok (vonatok, autók tologatása, kerekeik pörgetése) kötik le, nem azok, amelyekben a képzeletvilág is szerepet kap. A mesék, játékok, az emberek helyett a térképek, telefonkönyvek, szakácskönyvek, menetrendek állhatnak a gyermek érdeklődésének középpontjában. A kreatív, rugalmas gondolkodást igénylő problémamegoldás nehézséget jelenthet számára, és nagyobb biztonságban érezheti magát állandó környezetben, ismert tárgyak között, ismétlődő, rutinszerű cselekvéseket végezve. Sok autizmussal élő gyermeknél láthatjuk, hogy teljesen kétségbe esik, ha a megszokott dolgok megváltoznak. Az azonossághoz való ragaszkodás messze túlmutat a gyermekek megszokott ragaszkodásán, pl. a kedvenc játékhoz. Görög szó, jelentése: önmagára irányultság 2

[close]

p. 4

Az autizmus a társas viselkedés, a szociális készségek területén is jellegzetes tünetekkel jár. Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek számára nehézséget jelent a társas kapcsolatok íratlan szabályainak megértése, a kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Vannak, akik zárkózottnak tűnnek, nehéz velük kapcsolatot teremteni és ők sem keresik mások társaságát; egyes gyermekek pedig igen passzívak, nagyon ritkán kezdeményeznek, de elfogadják mások kezdeményezését, irányítását. Mások épp ellenkezőleg: furcsa, bizarr módokon, de folyamatosan keresik mások társaságát, de sajnos nem veszik figyelembe a partnerek szempontjait, érdeklődését. A társas képességek erősen korlátozott volta a kommunikáció területén is jelentkezik, a kommunikációs kezdeményezésekből gyakran hiányzik a kölcsönösség. Előfordulhat a beszéd teljes hiánya. Jellemző az egyenetlen vagy megkésett fejl ődésű, tartalmilag gyakran nem a helyzethez illően használt beszéd; az elvont tartalmú fogalmak szó szerinti értelmezése; a beszélgetés során a nem szavakkal, hanem hanglej- téssel, hangsúllyal stb. kifejezett többletjelentés megérésének hiánya; és ezen jelzések használatának nehézsége. Jellegzetes a kommunikációs funkciók (kérés, kérdezés, válaszadás, vélemény, érzelemmegosztás) megjelenésének késése, hiánya. Az autizmus a szenzoros érzékelés és a mozgás területén is jellegzetes tüneteket okozhat. Az autizmussal élő gyermekeknél gyakran előfordul, hogy a különböző ingerekre furcsa, számunkra érthetetlen, bizarrnak tűnő reakciókkal válaszolnak: szemforgatás, az ujjak vagy a kéz rázogatása a szem előtt, kopogatás, vagy éppen különböző tárgyak és személyek szagolgatása, nyalogatása. Sokszor megfigyelhető egyfajta furcsa járás, fej- vagy testtartás. Forrás: Iránytű, Autisták Országos Szövetsége, 2008 Őszi Tamásné Vezető gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, Budapest A montessori pedagógiáról A Montesssori-módszer Maria Montessori nevéhez fűződik, aki több mint 90 évvel ezelőtt nyitotta meg első intézményét Casa dei Bambini néven Rómában. A Montessori-pedagógia a gyermekek életkori szükségleteiből indul ki. Erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, mély érzelemre nevel. Pedagógiai célja: minden gyerekben megvan a cselekvési vágy, a világ megismerésének igénye, csak ennek kibontakoztatását kell elősegíteni. A tanulási folyamat csak akkor válhat eredményessé és örömteljessé, ha figyelembe vesszük a gyermek adottságait, fejlettségi szintjét, haladási tempóját. Biztosítani kell a problémák önálló megoldását, a felfedezés örömét. „ A gyermek fejl ődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk a gyermeket, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet.”(Montessori) Montessori a túlverbalizált, azaz a beszédközpontú pedagógia ellen folytatott harcot. A módszer alkalmazását az aprólékosan kidolgozott eszközrendszer segíti. Ezek az eszközök lehetőséget adnak a gyermekeknek arra, hogy önmaguk ismerjék meg a dolgokat: Egy kis érdekesség: kommunikációval foglalkozó szakemberek megállapították, ha csak hallás útján tanulunk, annak hatékonysága csupán 20 %-os. Az olvasásnál ugyanez 30 %, az olvasás és hallás kombinációjával 50 %, ugyanakkor, ha a tanulásban aktív tevékenység is van, tehát, ha a gyermek dolgozik is, nemcsak figyel, ez mindjárt 90 %-ra emelkedik. Érdemes rajta elgondolkodni! A Montessori-féle eszközök az életkornak megfelelő módon szólítják meg a gyermekek érzékeit és gondolkodási készségeit. Ezek a játékok egyszerre fejlesztik az érzékelést és a gondolkodást, s ráadásul önellenőrzésre is alkalmasak. Cél: minél előbb önálló feladatmegoldásra képes, a felnőttektől egyre kevésbé függő gyermeket neveljünk: „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” elvét követve a gyermek felől; így alakítva őt a tanítás során, egyengetve őt a megismerő tevékenységek alakításakor. (folytatjuk) Pothárnné Gárdonyi Ágnes gyógypedagógus 3

[close]

p. 5

Nyelvi yelvi készségekkészségek-, és képességek fejlesztése Nyelvi készségek-, képességek alatt értjük azon kézségek -, és képességek együttesét, melyek lehetővé teszik, alkalmassá tesznek bennünket a szóbeli és írásbeli nyelvi jelrendszer (jelen esetben a magyar nyelv) felfogására, kódolására, értelmezésére, tárolására, alkalmazására. Nagy ívet átfogó terület, hiszen a hangok /fonémák / meghallásától a nyelvtani szabályok használatán át a szövegolvasásig s annak megértéséig terjed. Zavarának gyökere normál, ép intellektus esetében és fogyaték fennállásakor is valamely részképességek hiányának együttes előfordulása. A nyelvi képességek hiányosságai, azok felismerése, pótlása, javítása, helyreállítása a TANULÁSI ZAVAROK körébe sorolhatók. „Tanulási zavarnak tekintjük azt az –intelligenciaszint alapján elvárhatónál lényegesen alacsonyabb – tanulási teljesítményt, amely gyakran neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos tünet együttessel. Ezek a részképesség zavarok alapvetően nehezítik az iskolai tanulás során az olvasás, írás és /vagy matematika elsajátítását. A teljesítménykudarcok gyakran másodlagos neurotizációhoz vezetnek. A tanulási zavar a legkoraibb időszakban alakul ki és tünetei felnőtt korban is fellelhetők. Kognitív és tanulási terápiával jól befolyásolható. Társuló tünetként megjelenhet különböző fogyatékosságoknál.”(Zsoldos- Sarkady, 1992.) A tanulási zavarok altípusai A, Neurogén tanulási zavarok (részképesség zavarok) - elsődlegesen a központi idegrendszer zavarai következtében jönnek létre. B, Pszichogén tanulási zavarok –a korai életszakaszokban elszenvedett környezeti ártalmak hatására alakulnak ki, az érzelmi élet, a motiváció, az alkalmazkodó viselkedés és az ezekkel összefüggésben álló, különböző teljesítmények zavaraiban fejez ődnek ki. C, Poszttraumás tanulási zavarok – a gyermekkori szerzett agykárosodások következtében alakulnak ki, tüneteiben a neurogén tanulási zavarokhoz hasonlítanak.(Gerebenné,1995.) Diagnosztikus kritériumok 1. az intelligencia szint és a tanulási teljesítmény közötti eltérés 2. teljesítményzavarok, amelyek az általános iskola első osztályaiban vagy –enyhébb tünetek esetén – később ismerhetők fel - olvasás -, és írás zavar (diszlexia, diszgráfia) - számolási zavar (diszkalkulia) 3. jellegzetes magatartásképek - figyelemzavar hiperaktivitási rendellenesség, hypoattentív szindróma - másodlagos neurotizáció 4. multikauzális háttér (ld. típusok) 5. jellegzetes kognitív tünetegyüttes (részképesség gyengeségek) -elsősorban –az A és C altípus esetében - a percepció zavara –vizuális, taktilis, kinesztéziás, helyzet-, és mozgásérzékelés, vesztibuláris modalitások felfogásának nehézsége - a beszédszerveződés, nyelvi készség zavara –a beszédészlelés, szerialitás, szimbólumképzés, szó –és jelentésasszociáció, artikuláció, motoros programozás, beszéd és nyelvi integráció, szókincs stb. akadályozottsága - az emlékezet gyengesége - a szerialitás képesség zavara - laterális és /vagy a saját testen és a térben való tájékozódás akadályozottsága - mozgáskoordináció és a finommozgások A nyelvi képességek zavarával küzdő gyerekek gyakran korlátozott kódú nyelvi –szociális környezetből kerülnek ki, sok a megkésett, akadályozott beszédfejl ődésű közöttük, ami a további fejl ődésüket befolyásolja, visszaveti. Tanulási zavar – speciális oktatási –nevelési szükséglet Fellelhető: Ált. pszichés teljesítményben Nyelvi képesség beszédmegértés beszédprodukció Mozgásképesség nagymozgás finommozgásbeszédmozgás Megismerő folyamatok - érzékelés, észlelés - figyelem - emlékezet - gondolkodás Iskolai teljesítményben olvasás (diszlexia) írás, helyesírás (diszgráfia) ábrázolás/rajzolás számolás (diszkalkulia) 4

[close]

p. 6

A hiányok és dysfunkciók az információfeldolgozás hiányaira is visszavezethetők. Pl.: látási- érzékletek hallási inger felvétele, raktározása, figyelem, rövid és hosszú távú emlékezet feldolgozás tárolás, hasznosítás Tanulási zavarok tünetcsoportjai: 1. Részképesség zavarok (kognitív és motoros funkciók zavarai) 2. Komplex tanulási zavarok (sajátos teljesítési területek: olvasás, írás, számolás) 3. Viselkedés, énkép, önértékelés zavarai A nyelvi képességek feltérképezésekor, a terápia alkalmazásakor ezért komplex szemlélettel kell gondolkodni, mert a nyelvhasználat rendkívül öszszetett, bonyolult folyamat. Területei osztályozhatók: I. Szükséges részképességek II Beszédészlelés, beszédértés III Nyelvi fejlettség, szókincs IV Olvasás, szövegértés V Írás, helyesírás Autizmus és spektrumába tartozó rokon állapotok esetében: kommunikációfejl ődés problémaköre. (Irodalom : Autizmus füzetek Patricia Howlin– Michael Rutter: Az autisztikus gyermekek kezelése A nyelvi fejlődés előmozdítása Tony Attwood: Különös gyerekek) VIZSGÁLATOK/ MÉRÉSEK I. Részképességek mérése szükséges minden nyelvi képességzavar megismeréséhez. Emlékezet Feladattudat A következ ő területek vizsgálatát megfelelő kompetenciával rendelkező szakember végezheti. /+hangjavítás, beszédhibák javítása logopédus kompetenciája!! / II. Beszédészlelés, beszédértés, nyelvi fejlettség vizsgálata Vizsgálóeljárások, tesztek: GMP tesztcsomag (beszédészlelés/megértés teljesítménymérés) DPT (diszlexia veszélyeztetettség vizsgálata Dr Juhász –Bittera : Megkésett /akadályozott beszéd -,és nyelvi fejl ődés vizsgálata Meixner–féle szókincsvizsgálat Logopédiai vizsgálatok Peabody és a Garner-teszt (aktív-passzív szókincs vizsgálata) PPL (nyelvi fejlettség diagnosztikája) III. Olvasás, szövegértés vizsgálata Meixner –féle felmérőlapok Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere Bp.,1998. Torda Ágnes értékelőlapok a dislexia, disgráfia mérésére Logopédiai vizsgálatok IV. Írás, helyesírás vizsgálata Meixner felmérőlapok Ill.ua, mint az olvasás vizsgálatánál Célszerű a vizsgálati területeket felosztani. Fontos bemérni, melyik gyereknek hol van lemaradása. Ennek tükrében határozzuk meg a megfelelő terápiát. A felmérések elvégzése után a fejlesztési területek, szintek figyelembevételével kell egy–egy csoport összetételét megállapítani. (folytatjuk) Megyerné Fodor Zsuzsanna szakvizsgázott nyelv-, és beszédfejlesztő pedagógus Reprodukáló képesség Térirányok Szem –kéz koordináció Iránykövetés Alak –háttér megkülönböztetés Alakállandóság Gestalt látás Azonosság –különbözőség Látás, színfelismerés Dominancia (szem, kéz, láb) Nagymozgások Finommozgások Keresztcsatornák Auditív megkülönböztetés Beszédkészség (összefüggő, szavakban kérdésekre, szókincs) Általános tájékozottság Gondolkodási műveletek (összefüggés, következtetés kép alapján) Testséma (testrészek, ujjak neve) Figyelem (jól rögzíthető, tartós, könnyen elterelhető) 5

[close]

p. 7

Anyanyelvi játékok és feladatok I. Hang-betű differenciálás Fejezd be a szót! Az asztalon tárgyak K és T hanggal. (Kesztyű, kanál, kutya, kulcs, kenyér, kifli, kígyó, tányér, tojás, tészta, toll, törölköző, tulipán, tükör). Az óvónő/tanár kiejti a tárgyak első szótagját, amelyik gyermek először be tudja fejezni a szót, kezébe veheti a tárgyat és eldughatja a teremben. Így mindent eldugnak a végén. 1.Soroljuk fel milyen tárgyak voltak az asztalon! Amit fel tudtak sorolni, annak a képét a mágnes táblára erősítjük. Ki tudja hová dugtuk a kesztyűt? stb, 2. Most a táblán lévő képekkel játszunk. Nem mondjuk ki a tárgynak a nevét, csak az elejét. Titkos üzenetet küldünk. Pl. ka..., aki kitalálja, hogy kanál, az megkeresheti a tárgyat és kihozhatja az asztalra. Kisebb gyermekek játéka. Valami megváltozott! Ülünk a szobában vagy az osztályban. Egyvalaki kimegy, mielőtt elindul, jól körülnézhet. Amíg kint van, valamit megváltoztatunk: pl helyet cserél két három gyerek, kicsit átrendezzük a helyiséget stb. Otthon a családban játszhatjuk úgy is, hogy valaki átöltözik, átrendezzük a díszpárnákat, megcseréljük a képeket stb. Mikor visszajön a kiküldött gyerek, ki kell találnia, hogy mi változott. Ez a játék már kicsikkel is játszható, csak akkor szembeszökőbb dolgokat, és kevesebbet kell változtatnunk. A vizuális emlékezet fejlesztése mellett a megfigyelő-képesség fejlesztésére is alkalmas. Helykereső Megadunk egy betűt. Olyan rajzokat készítünk, amelyek nevében szerepel a kiemelt betű. A nevek helyét lepontozzuk. Meg kell találni a betű helyét a szóban. Ez a feladat fejleszti az analizáló-szintetizáló képességet, a figyelmet és az auditív/vizuális emlékezetet. Betűkereső Képeket, rajzokat vagy tárgyakat mutatunk. Kiválasztunk egy betűt/hangot. Jelöljük meg azokat, amelyek nevében szerepel. Lehet versenyszerűen vagy időre is játszani. Ezek és az ezt követő feladatok fejlesztik az analizáló-szintetizáló képességet, a figyelmet és az auditív/vizuális emlékezetet. Hibakereső Képek alá hibásan van leírva a megnevezés (zöngés-zöngétlen, hosszú-rövid, vizuálisan hasonló betűk, j-ly stb.). Keressük meg a hibát, írjuk le a szót helyesen. Melyik hiányzik? Szavakat írunk, amelyekből egy betű hiányzik. Ezt kell a gyereknek megtalálnia, egyeztetnie vagy pótolnia. Nehezebb, ha a mondat hiányos. A pótlást lehet önállóan, magadott szavak közül való válogatással vagy képek felhasználásával elvégezni. Melyik a felesleges? Olyan szavakat írunk, amelyekbe van egy felesleges betű. Meg kell keresni és áthúzni. Érdemes leíratni a szót helyesen. Rakd össze! Kirakunk néhány képet. A hozzájuk tartozó szavakat szótagokra bontjuk és összekeverjük. A szótagokból kell kiválasztani és összeállítani a szavakat. Nehezítésképpen megadhatunk fölösleges szótagokat is. Anagramma Anagramma: összekevert betűkből értelmes szót kell alkotni úgy hogy minden betűt fel kell használni. Kisebbeknél segít a kép. Pl. Á, O, B, R, G: Gábor, bogár Mi a sorrend? A mondat szavait összekeverjük. Értelmes mondatot kell alkotni. Nem baj, ha nem ugyanaz lesz, mint amit kigondoltunk. Kicsiknek képekkel lehet segíteni. Bontójáték Egybeírunk egy kifejezést vagy mondatot. Szavakra kell tagolni. Nem baj, ha tréfás lesz. Pl. hatalmasok: hat alma sok, hatalmas ok, hatalma sok stb. Igaz vagy hamis? Állítások igazságát kell felismerni és jelölni. Nehezíthetjük pl. a mondat összetett, azonos kifejezések összefűzése más kötőszóval stb. Egyeztető játékok Számtalan variációja létezik. Pl. szó-kép, nyomtatott-írott, kisbetűk-nagybetűk, kép-mondat, ellentétek (lásd memória) stb. 6

[close]

p. 8

Válogató Képek szétválogatása gyűjt őfogalmak alapján. Vagy: szavak szétválogatása képek alapján Fejezd be! Megkezdett mondatokat kell befejezni saját gondolatok alapján. Nagyobb gyerekek szívesen játsszák. Nagyon jó hatású önismereti játékká is alakulhat. Rejtvények Igen sok fajtája létezik. Pl. hagyományos, skandináv, betűtábla, szótábla, betűtábla, számtábla (számok bontásán alapszik), haladás köralakban, meghatározott irányban, lóugrással stb. Válogatta: Mészárosné Törzsök Zsuzsanna gyógypedagógus Mozgásfejlesztés Konduktív pedagógia az Arany János általános iskola mindennapjaiban A 2008-09-es tanév szeptemberétől konduktorként kezdtem dolgozni a székesfehérvári Arany János Általános Iskola falai között, s bár ekkor már nyolc éves tapasztalat volt a hátam mögött, mégis teljesen új lehetőségként vágtam neki a feladatnak. Az újdonság számomra a konduktív pedagógia gyakorlásának kiterjesztésében „kiköltöztetésében” mutatkozott. A Pető András professzor által kifejlesztett, s azóta világhírűvé vált módszer Magyarország konduktív hálózata segítségével sok-sok központi idegrendszer sérült, mozgássérült embernek nyújtott már segítséget, felnőttnek és gyermeknek egyaránt. A mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevel őintézetében a konduktív pedagógia segítségével napi aktivitásra, önálló életvezetésre tanítják, készítik fel a mozgássérülteket, hogy az életkedv, életöröm, önmaguk értékes embernek látása az együtt elért teljesítményen, és kitűzött, majd teljesített konduktív oktatási –és nevelési célokon át a mindennapok részévé váljon. A mindennapos program (napirend) egy teljes, komplex fejlesztést ölel fel, mely kiterjed az önellátási teendőktől a mozgásfejlesztésen át egészen az értelem fejlesztésig. A mindennapi munkát több facilitációs (segítséget nyújtó) lehetőség is követi: 1. Eszközös facilitáció: ezek lehetnek speciális „petős” bútorok, ortopédiai eszközök stb. 2. Verbális facilitáció: ritmikus intendálás, amikor az adott mozgásfolyamatot (a folytonosság berögzülésével számolással is követjük pl. egyenesen állok… egyenesen-egyenesen-egyenesen vagy: mindkét talpamra nehezedve felállok… Felállok (1 – 2 – 3 – 4 - 5 3. Helyzeti facilitáció: olyan kiinduló helyzetet idézünk elő, melynek segítségével már önállóan végrehajtható az adott feladat 4. Manuális facilitáció. Nos, a már említett „kiköltöztetés” arra vonatkozott, hogy hogyan lehet mindezt általános iskolai keretek között úgy megvalósítani, hogy a konduktív pedagógia megőrizhesse valódi módszerét, de mégis alakuljon az új helyzethez. Eddig az iskolai oktatás volt a konduktív pedagógia része a Pető Intézeten belül, most felcserélődött mindez. Bizony, kihívást jelentett, hogy az önellátási funkciók, a mozgásfejlesztés és az értelmi fejlesztés is beleférhessen az adott órakeretbe, megalkuvás nélkül. Az eszközös megsegítés és a kollégák segítsége, tapasztalatuk, melyeket megosztottak velem, nagyon jó ugródeszkának bizonyult. Egyéni fejlesztési tervek, állapotfelmérés előzte meg a tényleges munkát, s jelenleg kilenc évfolyamból 14 gyermek kap egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztést. Közöttük vannak mozgássérült, illetve nem mozgássérült gyermekek is. Az előbbiek esetében a mozgás terén nagy sikerélmények érik a gyerekeket, és mindez köszönhető a kollégák támogatásának, pozitív viszszajelzéseinek. A nem mozgássérült gyermekek esetében is nagy segítséget nyújtanak a feladatsorok egyes elemei a részképességek fejlesztéseiben, s a gyerekek is szívesen vesznek részt a feladatokban Fontosnak tartom itt megemlíteni, hogy mindezekhez nagyban társul a személyes hangvétel, a humor is. A családban, egyéb területeken gyakran 7

[close]

p. 9

elszenvedett negatív élmények is szóba kerülnek a foglalkozásokon. Gyakran megtörténik, hogy egy végletekig feszes izmot csak akkor lehet kilazítani, ha előtte orvosolni próbáltuk az esetleges lelki tényezőt… Több hónapos tapasztalat mutatja, hogy szívesen fogadták ezt az új fejlesztési lehetőséget a szülők is, akikkel próbálunk minél többet konzultálni, lehetőséget adunk nyílt órákra. Az osztályokban tanító kollégák is látogatják az órákat, így az adott gyermekkel kapcsolatos problémákat együtt tudjuk pozitív irányba befolyásolni. Nyiriné Godó Andrea konduktor - tanító Könyvajánlás Tisztelt Olvasók! Dr. Kálmán Zsófia: Beszélgetések a konyhában című könyvét szeretném ajánlani Önöknek. Már a cím is sejteti számunkra, hogy igazi „életszagú” olvasnivalóval van szerencsénk találkozni. Ajánlásként álljanak itt a szerző saját gondolatai, amelyeket könyve bevezet őjében olvashatunk: „Mindenki tudja, hogy beszélgetni jó, s azt is mindenki tudja, hogy a legjobban a konyhában lehet beszélgetni. Nem véletlen, hogy minden buli, parti vagy családi vendégség központja a konyha: bármilyen kicsi legyen, úgyis mindenki odagyűlik a végén. Talán az otthonosság, a jó ízek és illatok emléke teremti meg azt a természetes légkört, amelyben nem is lehet másképp, csak elengedetten és őszintén beszélni. A Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központjában hosszú évek – nevezetesen 1997 – óta minden szerdán ilyen jóízű beszélgetések színtere a konyha. Sérült gyermekek édesanyái – néha egy-egy fehér hollóként felbukkanó apával – ülik körül a nagy konyhaasztalt, s míg ujjaikat a kávés- vagy teásbögrék hasán melengetik, beszélgetnek. Beszélgetnek egymással és Pajor András tanár úrral, aki nem elmagyarázni szereti a dolgokat, hanem megkérdezni: És maguknál ez hogy van? És mások hogy látják? Emlékeznek rá, hogy kinél hogy történt ugyanez? Mintha a múltkor valami hasonlóról számoltak volna be, nem?” „Amikor most megkíséreljük, hogy az elmúlt évek során felbukkant számtalan téma közül néhányat megosszunk, tudjuk, sok elvész a kávéillatú konyhában megfogalmazottak melegségéből és erejéből. Mégis érdemes erőfeszítéseket tenni, hiszen ha valaki bejárt egy nehéz utat, hasznos dolog meghallgatni a tapasztalatait. És természetesen hasznos odafigyelni azoknak a szakembereknek a szavára is, akik életük húsz-harminc-negyven évét tették a gyermekek és szüleik életének jobbítására.” „Hangsúlyozzuk, hogy e kiadványban kifejezetten és kizárólag nagyon súlyosan, halmozottan sérült gyermekek problémáival foglalkozunk.” „Nem állítható, hogy egyszerűbb vagy enyhébb fokú fogyatékosságok esetén a tárgyalt problémák egyike sem jelenik meg a családokban, de a legtöbb felvetett kérdés egyértelműen a halmozott sérülésből adódik. Így e kiadványt elsősorban a súlyos, halmozott sérüléssel élő gyermekek szüleinek ajánljuk abban a reményben, hogy sikerül némely égető kérdésükre választ találniuk.” Jó szívvel ajánlom a Bliss Alapítvány e kiadványát, amely az iskolai könyvtár állományból is kölcsönözhető. Schindeléné Tiringer Gabriella Könyvtáros - tanító 8

[close]

p. 10

Idézhető idézetek anyanyel anyanyelvünkről Az egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik… (Bárczi Géza) A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes miénk. A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával. (Kazinczy Ferenc) A magyart is tanulni kell, még született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folyamatosan, berozsdásodik. (Kodály Zoltán) A szép szelíd beszéd sok barátot szerez, A jóakaró nyelvnek szépen felelgetnek. (Ószövetség) Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni. (Illyés Gyula) A szó, ha olykor fájdalommal szállhat, nem ajkakon, a lelkekben bont szárnyat. (Balla László) Úgy bánjunk egymással a nyilvánosság perzselő fényében, amilyen bánásmódra mi is igényt tartanánk másoktól. (Takács István) Szólj, gondolj, tégy jót s Minden szó, gondolat és Tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád. (Vörösmarty Mihály) 9

[close]

p. 11

Verssa Verssarok Tanulni kell. A téli fákat. Ahogyan talpig zúzmarásak. Tanulni kell. A nyári felhőt. A lobbanásnyi égi-erdőt. Tanulni kell mézet, diót, jegenyefát és űrhajót, a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek, tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel: tanulni kell, szeretni kell. (Nemes Nagy Ágnes) Gyerekszáj Mottó: „ Nyelvében él a nemzet.” (Kazinczy) Óvodában az óvó néni már 5 perce próbálja lecsendesíteni a gyerekeket. Az egyik kislány odamegy hozzá: -Óvó néni, mondd nekik, hogy „Kuss!”, akkor elhallgatnak. A farsangi műsorpróba után a középső csoportos kisfiú így szól társához: -Na ezzel végeztünk. Lépjünk le! A kisgyerek az óvoda udvarán áll, lábát a kibomlott fűzővel az óvó néni elé rakja: - Kösd be! Mire az óvó néni: -Kérem a varázsszót! -Csiribí, csiribá! Mai nyelvújító: Kozmetikus ismerősöm kisfia a minap azt javasolta anyukájának, cserélje ki üzlete feliratán a táblát: -Anya, írd ki azt, hogy „Patti-kommandó” Mosolyod… Mely szívből fakad, Aranyozza be arcodat… Gazdagítja azt, aki kapja S nem lesz szegényebb az sem, aki adja, Pillanatig tart csupán, De örök nyomot hagy maga után. Senki sem oly gazdag, Hogy nélkülözni tudná, És senki sem oly szegény, Hogy meg nem érdemelné. Az igaz barátság látható jele, Hintsd be a világot egészen vele. Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak, Bátorság a csüggedőnek, Vigasztalás a szomorkodónak. Mosolyod értékes, nagyon nagy jó, De semmiért meg nem vásárolható. Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem, Mert csak abban a percben van értéke, Amelyben arcodon megjelen. És, ha ezután olyannal találkozol, Aki nem sugározza a várt mosolyt, Légy nagylelkű, s a magadét add, Mert senkinek sincs Nagyobb szüksége mosolyra, Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja. Hírek, informá információk Könyvtári állományunk: 6675 kötet, fejlesztő eszközeink száma: 143 darab Nyitva tartás: Hétfő: 1335-1600 Kedd: 1055-1200 Szerda: 1000-1045 Csütörtök: 1000-1045 Gyógytestnevelés: a foglalkozások helye és időpontja: Székesfehérvár, Szekfű Gyula u 6. Kedd: 1500-1610, Csütörtök: 1500-1610 Arany-hétfő: 2009. május 11. 1500 Műhelymunka: fejlesztőeszközök házi készítése Weblap: www.aranyegymi.hu A következő szám tartalmá tartalmából Montessori pedagógiáról II. Komplex tanulási zavarok Integráció Játékötletek, fejlesztő gyakorlatok Reményik Sándor: Mosoly Az iskola adószáma: 15360829-2-07 Szivárvány Szociális Alapítvány: 18485134-1-07 Köszönjük visszajelzéseiteket, jókívánságaitokat, és várjuk ötleteiteket, kérdéseiteket, témákat, melyek érdekelnek benneteket!

[close]

p. 12

Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u.6. E-mail: arany@suli.t-online.hu Tel.: 22/504-674, 22/504-675 Honlap: www.aranyegymi.hu Az 6. számot készítették: Bakonyiné Lajtos Andrea, Megyerné Fodor Zsuzsanna, Mészárosné Törzsök Zsuzsa, Nyiriné Godó Andrea, Pothárnné Gárdonyi Ágnes, Schindeléné Tiringer Gabriella, Bogárdi Ernő, Nagy Gáborné

[close]

Comments

no comments yet