Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Segéd-Kezek Magazin 5. szám (2009. február)

Popular Pages


p. 1

2009. február 5. szám Az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény módszertani lapja

[close]

p. 2

Tartalom 20 éves az autisták országos szövetsége 20 éves az Autisták Országos Szövetsége 2008. október 4-én Budapesten került megrendezésre az Európai Autizmus Nap, melyen intézményünkből 7 pedagógus vett részt. A délelőtt folyamán visszatekintés mutatta be az AOSZ 20 éves múltját, majd Dr Simó Judit gyermekpszichiáter a jelenről – Tények és kihívások az autizmus területén 2008-ban Magyarországon címmel – tartott előadást. A jövőt: az „Országos Autizmus Stratégiát” Kemény Péter a Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese vázolta. Az Autizm Europe elnöke és elnökségi tagjai az autizmussal élők jogairól beszéltek, bemutatták az európai gyakorlatot. Érdekes volt megtekinteni „Annuska hétköznapjai” és az „Anettka étterme” címet viselő, autista fiatalok által készített filmeket. A délutáni programban megismerhettük az „Új hidak az autizmus felé” nemzetközi projekt eredményeit. A projekt egyik célja, hogy kiaknázza az innovatív tanítási és tanulási módszereket. A továbbiakban magyar szakemberek – Prekop Csilla és Őszi Tamásné - az Élethosszig tartó tanulás autizmussal élő emberek számára Magyarországon címmel beszéltek a felnőttképzés szükségességéről, lehetőségeirő l, formáiról. Végül pedig három külföldi szervezet (Portugália, Szlovénia, Spanyolország) mutatta be működését. Külföldi kollégáink eszköztárából láthattuk a sport, zene, kerámia munkák és informatika területén alkalmazott módszereiket, sikeres eredményeiket. A konferencia ideje alatt autista fiatalok munkáiból (művészeti-, kézműves-, és gazdasági tevékenységbő l származó) kiállítást tekinthettünk meg, ill. új kiadványokhoz, szakirodalomhoz juthattunk. Tartalmas és hasznos volt mindannyiunk számára ez a nap. Sziklai Szilvia és Megyerné Fodor Zsuzsanna autizmus specifikus fejlesztő pedagógusok Az AUTIZMUS-ról dióhéjban Kognitív képességek fejlesztése II. rész JÁTÉKTÁR a kognitív funkciók alakítására Inklúziós index iskolafejlesztési program Olvasósarok, könyvajánlás A magyarországi romákról III. Utazószakember-hálózat működése Idézhető idézetek a szeretetről Verssarok, gyerekszáj Hírek, információk 1

[close]

p. 3

Az AUTIZMUSAUTIZMUS-ról dióhéjban MI AZ AUTIZMUS? Az autizmus egy olyan egész életen át tartó fejlődési zavar, amely kihat az érintett személy kommunikációjára és a körülötte lévő emberekkel való érintkezésre. Tünetei már 3 éves kor előtt jelentkeznek, s egész életre szólóan megmaradnak. Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek nem képesek másokkal a szokásos módon érintkezni, kapcsolatot kialakítani és fenntartani. Nehezen barátkoznak és nem képesek megérteni más emberek érzéseit. Minden autizmussal élő személyre jellemző a társas kapcsolatok, a kommunikáció, a képzelet működésének és a környezetből származó ingerek feldolgozásának zavara. MI OKOZZA AZ AUTIZMUST? Ma még nincs erre a kérdésre tudományos válasz, bár rengeteg kutatás zajlik. Pillanatnyilag a kutatók genetikai okokat feltételeznek, amik az idegrendszer rendellenes fejlődését idézik elő. HÁNYAN VANNAK? Ez a leggyakrabban feltett és sajnos legnehezebben megválasztható kérdés. Csak néhány országban vannak statisztikai adatok. A legutóbbi európai adatok szerint minden 133. embert érinti az autizmus, míg az amerikai statisztikák azt mutatják, hogy minden 150. ember érintett. Magyarországon még nem készült felmérés, az azonban a fenti adatok alapján biztos, hogy hazánkban is több tízezer autista ember él. MIK A TÜNETEI? Az autizmussal élő személy nem érti jól a másik ember viselkedését, szándékait, közléseit, érzelmeit. Éppen ezért a társas együttműködést igénylő helyzeteket kerüli. Saját érzéseit és vágyait is nehezen vagy szokatlan módon fejezi ki. Vannak nem beszélő és beszélő autisták. Amennyiben a beszéd kialakul, sokszor nem funkcionált. Beszélgetés helyett viszszakérdez, ismételget, folyamatosan ugyanarról beszél. Az autista ember nehezen alkalmazkodik váratlan helyzetekhez, ismeretlen emberekhez, környezethez, tárgyakhoz. Gyakoriak a mozgásban megjelenő furcsaságok, ugrálás, repkedő kézmozgás, lábujjhegyen járás, pörgés. GYÓGYÍTHATÓ-E AZ AUTIZMUS? A tudomány pillanatnyi állása szerint az autizmus nem gyógyítható. Nincs rá gyógyszer. Ellenben a tünetek kezelhetők. A legeredményesebb beavatkozás a személyre szabott fejlesztés. 2

[close]

p. 4

Kognitív képességek fejlesztése II. rész Tekintsük át a kognitív képességeket, és fejleszthetőségük módját! A tanulási zavarokkal küszködő gyermekek érzékszervei épek, kifogástalanul látnak, hallanak. Problémáik abból fakadnak, hogy az érzékszerveken keresztül beérkező információk, jelek értelmezése pontatlan, hibás, a központi idegrendszer nem képes az érzékszervek által közvetített információkat pontosan felfogni, továbbítani, tárolni, korábbi ismeretekkel összehasonlítani, rendszerezni, koordinálni, feldolgozni s végül adekvát reakciót indítani. Az érzékelés és észlelés a megismerés első lépcsőfokai. Érzékelés, észlelés (percepció) Érzékelés: az információ regisztrálása. Észlelés: az érzékszervi benyomások tárgygyá, jelentéssé szerveződése Érzékleti modalitások: látás (vizuális rendszer) hallás (auditív rendszer) szaglás ízlelés bőrérzékletek: tapintás, hő mérsékletérzékelés, fájdalom érzékelése, test érzékletek Percepció zavarai Vizuális rendszer zavarai: alak-háttér zavar alak- és térészlelés hiányosságai vizuális differenciálás hiányosságai vizuális zárás, szerialitás zavara Érdekességek: kétértelmű ábrák (ugyanazt a fizikai ingert kétféleképpen is észlelhetünk, azaz értelmezhetünk) optikai csalódások (amikor az észlelés nem felel meg az inger fizikai tulajdonságainak) Auditív rendszer zavarai. Az irányhallás hiányosságai: hallási differenciálás hiányosságai hallási figura-háttér észlelés zavara hallási zárás, szerialitás zavara Tapintás/taktilitás: passzív: amit a bőrfelületre ránehezedő, vagy azon mozgó tárgy gyakorol aktív: a mozdulatlan tárgyat mi érintjük, nyomjuk Aktív tapintás, vagyis haptikus érzékelés fő leg a tárgyak alakját, nagyságát érzékeli, ezen alapszik a manipuláció. A figyelem Fogalma: a tudat válogató, szelektív irányultsága: spontán (önkéntelen) figyelem – arra, ami intenzív, mozgó, változó, újszerű vagy szokatlan, önkéntelenül felfigyelünk szándékos (akaratlagos) figyelem – erőfeszítést igényel Fajtái: szelektív figyelem – a figyelem megosztása tartós figyelem- sokáig tartó, koncentrált figyelem „Figyelmetlen gyermek” 1. Jellemzően nem tudják elérni a figyelem összpontosításának azt a szintjét, amely a tanulás alapvető feltétele. Leggyakoribb tünete, hogy a gyermek figyelme könnyen megzavarható, a változatos ingerek csábításának nem tud ellenállni. 2. Akik képesek az életkoruk szerint elvárható intenzív figyelemre, de ezt a működést nem tudja az eredményes tanuláshoz szükséges ideig fenntartani. Nagy lendülettel kezdenek a feladathoz, de hamar a kifáradás tüneteit mutatják. 3. Ha a gyermek a figyelem megosztására képtelen, vagyis nem tud gyorsan és megbízhatóan kapcsolgatni a különböző figyelmi helyzetek között. 4. A figyelem terjedelmének zavara, valójában a figyelem és a rövid távú emlékezet működésének együttes problémája. Emlékezet Fajtái: Szenzoros tár 3

[close]

p. 5

Rövid távú memória RTM Hosszú távú memória HTM Zavarai: A gyerekek számára gondot okoz az ingerek tárolása, azonnali vagy késleltetett felidézése. Csökkent, nem elégséges a tárolási kapacitásuk. Minő ségben a tárolás felszínes, nem relációkat, műveleteket, információ tömböket tárolnak, hanem a konkrét vizuális vagy akusztikus ingerek megjegyzésére törekszenek. A gondolkodás A tanulási zavarral küzdő gyermekek a konkrét feladatok szintjén elfogadhatóbban teljesítenek, a problémák többsége akkor jelentkezik, amikor a feladat absztrakt fogalmakat és formális gondolkodást igényel. Gondolkodási nehézséget jelent: - a relációk megfordíthatósága - a dolgok állandó tulajdonságainak megőrzése - generalizálása - a téri, idő i soralkotás - a rész-egész, alá-fölé rendeltség, okokozati összefüggés felismerése, lényeges - lényegtelen szétválasztása Fontos: Az algoritmusos, fegyelmezett gondolkodás kialakítása. A lépéseken végighaladva a tanuló értékeli az adott helyzetet, elveti, vagy megerősíti saját gondolatát. Cél: Az elemeire bontott eljárások rögzüljenek, hogy a gyakorlás folytán később egyszerűbb esetekben „eszközzé”, rutinná váljanak, bonyolultabb műveleteknél támpontot nyújtsanak. Tájékozódás, orientáció A téri tájékozódás alapja, hogy a gyermek képes legyen a saját testén tájékozódni, észlelje testének határait, ezzel tudatosítva térbeli helyzetét. A térészlelés lényege a mozgás, a sebesség és az irány érzékelése. Ezeket az információkat - a taktilis - kinesztetikus - vesztibuláris rendszer - valamint a vizualitás segítségével gyűjti össze a gyermek, s a kialakult érzékleti és mozgásos sémák a cselekvések által tovább finomodnak, változnak. A tapasztalatok egy nagy egészbe integrálódnak, így jön létre a környezet séma. Az a gyermek, aki megtapasztalta a teret és benne önmagát, annak kevesebb problémája lesz a síkban való tájékozódásnál is. A helyes testkép kialakítása elengedhetetlen, hiszen a saját testen való orientáció képezi - a térbeli és - időbeli tájékozódás alapját, - a sorrendiség őrzését, - az irány síkbeli észlelését és tartását. A tanulási nehézségekkel küzdő gyereknél a jobb – bal tévesztés fordul elő gyakran, s a téri összefüggések felfogásában is bizonytalanok. Ezek megnyilvánulhatnak betűfelcserélésben, hosszabb szavak olvasásánál és írásának bizonytalanságában. Mészárosné Törzsök Zsuzsanna Pothárnné Gárdonyi Ágnes gyógypedagógusok 4

[close]

p. 6

JÁTÉKTÁR a kognitív funkciók alakítására Percepció fejlesztésére Feladat :-érzékszervi finomítás -észlelési mutatók (térirányok, téri viszonyok) felismerése, testséma fejlesztése -szenzomotoros koordináció fejlesztése Hamupipőke: Különféle terméseket, apró tárgyakat keverünk össze. Ezt kell a gyerekeknek szétválogatni. Eszköz : bab, lencse, borsó, színes gyöngyök Eszkimóka: Körben állnak a gyerekek, orról orra adnak át egy gyufás skatulyát egymásnak. Ha nehéz, ujjról ujjra is lehet játszani. Eszköz: gyufás doboz Vándorbot: Ujjunk között vándoroltatunk egy ceruzát, vagy pálcikát, mindig 1 ujjnál átfordítva. Visszafele is megpróbálhatjuk. Eszköz: ceruza/bot A vak szobrász: Gyurmából egyszerű formákat készítünk (golyó, kocka stb.). Ha már jól begyakoroltuk, megpróbáljuk vakon, az asztal alatt elkészíteni. Összehasonlítjuk az eredetivel. Eszköz: gyurma, kendő Vakond: Körben állnak a gyerekek. Középen egy bekötött szemű gyerek, aki megnevez 2 másikat, nekik helyet kell cserélni. Helycsere közben a középen álló megpróbálja elfogni őket. Akit elkap, az lesz a vakond. Eszköz: kendő/sál Hol ketyeg az óra?: Egy hangosan ketyegő órát helyezünk valahová a szobában. Bekötött szemmel kell megkeresni. Eszköz: óra Vízöntő: Bekötött szemmel öntik a gyerekek a vizet kancsóból pohárba. Az a legügyesebb, aki a hallására támaszkodva a legpontosabban tölt, és nem folyik ki a víz. Eszköz: kancsó, pohár, víz Mi van a dobozban?: Fémdobozba klf. tárgyakat teszünk. Megmutatjuk a gyerekeknek, megrázzuk a dobozokat, hogy hallják a hangjukat, majd hallás után fel kell ismerni a dobozban lévő tárgyakat. Eszköz: fémdobozok, gombok, kavicsok, pénzérmék, gyöngyök stb. A kutya meg a csontja: Egy gyerek ül középen, ölébe hajtott fejjel. Ő a kutya. Előtte a földön fekszik egy bot, ez a csont. Míg a kutya alszik, a többiek megpróbálják egyenként ellopni a csontot. Ha zajt hall a kutya, felébred. Ha sikerül a csontot ellopni, az lesz a kutya, aki megszerezte. Eszköz: bot, szék Felhasznált irodalom: Pinczésné Dr. Palásthy Katalin: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok * Egy gyermek a padlón fekve egyszerű testhelyzetet vesz fel. Társa egy kötéllel körülkeríti a fekvő gyermek testhatárait. A partner azután megpróbál ugyanilyen pózt felvenni a padlón fekve. (Egyre bonyolultabb testhelyzettel lehet ugyanezt játszani.) *A padlóra 16 kerek korongot teszünk, rajtuk betűk (szavak, számok, mondatok). Terv szerinti menetirányt jelölünk ki egy lapon. A gyerekek az utasítás szerint mennek/ugrálnak a korongokra, útközben öszszeszedik az útvonalon lévő betűket (szavakat, számokat, mondatokat). Az asztalnál alkosson a betűkbő l szavakat (mondatokat; állítsa növekvő, csökkenő sorrendbe a számokat, vagy csoportosítsa valamilyen szempont szerint; a mondatokat állítsa sorrendbe). /Számolás-, olvasás-, beszédfejlesztés/ 5

[close]

p. 7

Emlékezetfejlesztés: *Rendezzünk el 8 színes kártyát a padlón véletlenszerű alakzatban. „Most mindenkinek megmondom, hogy melyik színre lépjen. Figyeljetek nagyon, és amikor befejeztem, lépjetek a színekre abban a sorrendben, ahogy azt mondtam!” Amikor befejezték, kérjük, hogy ismételjék meg a színszekvenciát verbálisan. Érdekesebb, ha arra kérjük őket, hogy szökdécseljenek vagy ugorjanak egyik színről a másikra. *Rendezzünk el 8 szimbólum kártyát a padlón. Ugyanezek a kártyák kicsiben a kezemben vannak. „Néhány kártyát mutatok nektek. Próbáljatok ugyanabban a sorrendben rálépni a padlón lévő kártyákra, ahogy azt mutattam nektek!” Kezdjük a szekvenciát két vizuális szimbólummal, majd növeljük a sorozat elemeinek számát. „Föléd hajolok, hajlik a sás. Nevedet mondom, szél dudorász. Megsimogatlak, ringat a tó, Játszani hívlak, szól a rigó. Csikót itattam, bársony az ég, Holnap is hívlak játszani még.” /Ádám Erika Dúdoló/ 6

[close]

p. 8

Inklúziós index iskolafejlesztési program Az inklúzió szót először Kanadában kezdték használni az integrált nevelés egy továbbfejlesztett változatára. Az inkluzív nevelés egy olyan megközelítésmód, amely arra ad választ, hogy hogyan lehet az oktatási rendszereket átalakítani annak érdekében, hogy kezelni tudják a tanulók közötti különbségeket. Az ENSZ Education for All (Oktatás Mindenkinek) világprogramja alapelvként határozza meg, hogy az iskolák minden gyermeket befogadjanak függetlenül testi, értelmi, szociális, érzelmi, nyelvi vagy egyéb állapotoktól. Az ilyen inkluzív orientáltságú iskolák az aktuálisan megjelenő összes egyéni nevelési szükségletet megpróbálja felismerni és megfelelő en támogatni, legyen az fogyatékosságból adódó, vagy éppen kiemelkedő tehetségbő l származó. Nem véletlen, hogy az OECD sajátos nevelési igény fogalma jóval tágabb a Magyarországon használatosnál. Az alapelv szerint sajátos nevelési igényű az a gyermek, akinek pedagógiai többlettámogatásra van szüksége. Így a fogyatékos gyermekek mellett a tanulási nehézségekkel küzdők, a hátrányos helyzetűek és a tehetséges gyermekek is ebbe a kategóriába tartoznak, hiszen optimális fejlődésükhöz az ún. „normál pedagógiai eszköztár” nem elegendő. Az Inklúziós Indexet egy pedagógusokból, szülőkből, igazgatókból, iskolafenntartókból, kutatókból és fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek képviselő ibő l álló csoport fejlesztette ki Angliában 1997 és 2000 között. Az első kiadás Booth és Ainscow neve alatt Inklúziós Index: Kézikönyv a befogadó iskolák fejlesztéséhez címmel jelent meg 2000-ben. A programot először 6 általános iskolában próbálták ki, majd a brit oktatási minisztérium ingyenesen hozzáférhetővé tette minden iskola számára. A magyar változatot a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő iskola munkatársai készítették el. Első kipróbálása Budapesten a Heltai Gáspár Általános Iskolában történt 2006-ban. Az Inklúziós Index célja a belső iskolafejlesztés támogatása segédanyagok (indikátor és kérdéssorok, kérdőívek…) segítségével. Az Index az inklúzió szempontjából ideális helyzetet jelenít meg. Az egész intézményre - minden pedagógus, minden gyermek – érvényesül, és nem pusztán a sajátos nevelési igényű tanulókra koncentrál, hanem más csoportokra is (pl. hátrányos helyzetű, tartósan beteg, tehetséges, idegen ajkú, stb.). Az inklúzió a nevelésben azt jelenti, hogy - kivétel nélkül valamennyi tanulót és pedagógust az iskolaközösség fontos tagjának tartjuk - növeljük és kiterjesztjük a tanulók részvételének lehetőségeit az iskolában és csökkentjük azokat az alkalmakat, amelyeken nem vehetnek részt - az iskola szemléletét, pedagógiai programját és mindennapi gyakorlatát úgy alakítjuk át, hogy az megfeleljen az iskolánkba járó tanulók szükségleteinek - valamennyi tanuló szempontjából – tehát nemcsak a sajátos nevelési igényű tanulók esetében – csökkentjük a tanulást és az iskola közösségi életében való részvételt akadályozó körülményeket - tapasztalatainkat rendszeresen összegezzük annak érdekében, hogy a tanulók számára egyenlő esélyeket biztosítsunk mind a tanulás, mind a közösségi részvétel terén - tanulási lehetőségeket – és nem csupán legyőzendő problémát –látunk a tanulók között fennálló különbségek megismerésében - az iskola fejlesztése során éppúgy figyelembe vesszük a pedagógusok véleményét, mint a tanulókét - hangsúlyos szerephez jut az iskola a közösségépítés, az értékközvetítés és a teljesítmény fokozása terén - törekszünk az iskola belső és külső kapcsolatainak tartósságára, folyamatos és kölcsönös ápolására - véleményünk szerint az iskolába történő befogadás a társadalmi befogadás fontos alapfeltétele 7

[close]

p. 9

- úgy gondoljuk, a tanulóknak joguk van arra, hogy a lakóhelyükhöz legközelebbi iskolába járjanak. Az Inklúziós Index a szemlélet, a program és a gyakorlat triászára épül. Mindhárom dimenzióban indikátorokat fogalmaz meg, melynek segítségével az intézmény értékelheti magát a befogadás szempontjából, és célokat fogalmazhat meg. Inklúziós Index 2000, 2002 i e ap zé s enn ve nd zer mi gs ás me gad AK efo ÁN a b LAT OR AK GY ab efo ga dó pe me dag ga ógi lko ai tás PR OG a RA M B2. szakasz: A pedagógiai többlettámogatások megszervezése Ez a dimenzió biztosítja, hogy a befogadó iskolai szemlélet áthassa az iskola pedagógiai programját. A program kialakítása során támogatjuk a tanulók és a munkatársak részvételét az iskola közösségi életében, attól kezdve, hogy belépnek az iskolába, hogy a program elérjen minden az iskola körzetében élő tanulót, és ezáltal csökkentse a kirekesztés veszélyét. A program egyes részeiben egyértelmű lépéseket határozunk meg a változás tekintetében. Pedagógiai többlettámogatásnak tekintünk minden olyan tevékenységet, amely bővíti az iskolának a tanulók közötti különbségek kezelésére irányuló lehetőségeit. C DIMENZIÓ: A befogadás mindennapi GYAKORLATÁNAK megszervezése • C1. szakasz: A tanulás szervezése • C2. szakasz: Az iskolában és környezetében rejlő lehetőségek és erőforrások felhasználása Ez a dimenzió az iskolai gyakorlat fejlesztésére koncentrál úgy, hogy az visszatükrözze a befogadó iskola szemléletét és pedagógiai programját. Az oktatási módszerek áttekintésére késztet abból a szempontból, hogy a tanítási folyamat valóban megfelel-e a tanulói különbségeknek. Arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy a tanulók tudását és iskolán kívüli tapasztalatait aktívan használják fel a tanítás során A pedagógusok együtt keressék meg azokat a lehetőségeket és erőforrásokat, amelyek a tantestületen belül, a tanulókban, a szülőkben/gondviselőkben vagy a települési környezetben elérhetők, és használják fel azokat a tanulás és az iskola közösségi életében való részvétel támogatása érdekében. • a befogadó SZEMLÉLET kialakítása Az Index dimenziói és szakaszai A DIMENZIÓ: A befogadó SZEMLÉLET kialakítása • A1. szakasz: Közösségfejlesztés • A2. szakasz: A befogadás, mint érték hangsúlyozása Ez a dimenzió azt a célt tűzi ki, hogy kialakuljon egy biztonságos, elfogadó, együttműködő, ösztönző közösség, amelyben mindenki fontossá válik, és amelyben mindenkire szükség van az egész közösség jó teljesítménye érdekében. Ezáltal a befogadást értékként ismerhetjük el, és közvetíthetjük minden új pedagógus, tanuló, szülő/gondviselő felé. B DIMENZIÓ: A befogadó pedagógiai PROGRAM megtervezése • B1. szakasz: Mindenki számára megfelelő iskola fejlesztése Irodalom Szoboszlainé Mile Anikó gyógypedagógus BOOTH, T. – AINSCOW, M (2000, 2002): Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol CSÁNYI, Y. – SCHIFFER, CS. (2007): Inklúziós index: Az iskolai befogadás minőségének fejlesztése. Országos Neveléstudományi Konferencia 2007 okt. 25-27. 8

[close]

p. 10

Olvasósarok Szakirodalmi ajánló érdeklődőknekTisztelt Olvasók! Újságunk új rovatot indít azzal a céllal, hogy tájékoztatást adjon a kollégák által ajánlott szakmai lapok, tanulmányok és könyvek friss információiról, módszerekről, kutatási eredményekről és minden olyan kérdésről, amely segítheti gyógypedagógiai munkánkat. A többségi iskolában dolgozó kollégákat, szülőket és érdeklődőket szeretnénk támogatni abban, hogy a gyógypedagógiai szakirodalom specifikumait megismerjék. Ez alkalommal a FEJLESZTŐPEDAGÓGIA című pedagógiai szakfolyóiratra szeretném felhívni figyelmüket. A 19. évfolyam, 2008/3 számára … CSAK EGY VILÁG LÉTEZIK alcímmel. Dr. Salné Lengyel Mária, kiadó – főszerkesztő, IRÁNYTŰ című bevezető írásában, arról tájékoztat bennünket, hogy a 2008/2009-es tanévben három lapszám jelenik meg, amelyekbő l egy a fogyatékos gyermekek/ tanulók épekkel történő együttnevelésének kérdéskörét tárja fel. A folyóirat INKLUZIÓ-AHOGY MI CSINÁLJUK című írása ragadta meg legjobban figyelmemet, így ezt ajánlom Önöknek is. A Némethné Tóth Ágnes- Golez AndreaGyörkéné Mölcs Mária-Tóth Katalin-Tulok Szilvia - Tüske Adél szerzőtársak azt vizsgálták, hogy „Vajon inklúzív-e az önmagát befogadóként hirdető iskola?” Vallják, hogy a befogadó elsődleges letéteményese a pedagógus, így vizsgálatukban a pedagógusok befogadó attitűdjeire fókuszáltak. 5 általános és 5 középiskolát választottak ki véletlenszerűen a Dunántúlról és 186 pedagógust kérdeztek meg. Sok grafikonnal, táblázattal tárják elénk kutatásaik eredményét. Ebben a lapszámban további kilenc írást találhatunk még, ezekhez is jó olvasást kívánok! Schindeléné Tiringer Gabriella könyvtáros Könyvajánlás Irodalomjegyzék finommotorika fejlesztéséhez *Kocsis – Rosta : Ez volnék én ? *Rosta – Rudas –Kisházi : Hüvelykujjam … *Szautner : A tanulási zavarok korrekciója kisiskoláskorban I – III. tanítói segédlet és képességfejlesztő feladatgyűjtemény *Csabay : Lexi , Lexi iskolás lesz *Sedlak – Sindelar : „ De jó , már én is tudom ! „ *Tölgyszéky P. Gyuláné : A tanulási nehézségek kezelése *Németh – S . Pintye : Mozdul a szó … *Rosta – File –Arany : Színezd ki …és rajzolj te is *Murayné : Játékos beszédnevelés *Ajtony : Logopédia a gyakorlatban *Montágh – Montághné – Vinczéné : Gyakori beszédhibák a gyermekkorban *Dr . Szabó Pál : A játéktól az iskoláig (3-6 év ) A kisiskolás (6-10 év) Szülőknek – nevelésről sorozat *Krausz – dr. Maróth – dr. Szabó – Rózsáné :Pszichopedagógia –korrekciós nevelés I. *Dr. Torda : Példatár az emberalakábrázolás és a vizuo - motoros koordináció diagnosztikus értékeléséhez 9

[close]

p. 11

*Kulcsár Mihályné A tanulási problémákkal küzdő gyerekek vizsgálati módszerei és terápiája *Íráselemek gyakorlására szánt foglalkoztató füzetek *A dőlt írás tanítása – módszertani útmutató 1. oszt. *Tanulási zavarok, fejlesztő játékok *Mozgásnevelés kézikönyve II. *Anna Jablonska: Játék az anyaggal *Szandi Györgyné: ÖTLETTÁR kézügyesség fejlesztéshez (Megyerné F. Zsuzsa) A magyarországi romákról III. Roma gyermekek az iskolában Minden kölcsönös igyekezet ellenére az iskola céljai és elvárásai több pontban is eltérnek a roma család céljaitól és elvárásaitól. Az iskola feltételezi, hogy falai között társadalmi egyetértésen alapuló normák, értékek érvényesülnek, mellyel minden polgára könnyedén azonosulhat. A gyerekek az iskolában az életre készülnek fel. Az intézmény oktatás és nevelés során jobb életesélyeket kínál tanulóinak, melyben a megtanítandó ismereteket önmaga kívánja meghatározni. A nevelési és oktatási folyamat során tanulóit osztályzatokkal minő síti. Mivel nevelési feladatokat vesz át a családtól ezért tanítási időben az iskoláé az elsőbbség, a szülőknek ilyenkor nincs helyük a gyermekük mellett. A tanulók mindig gyermekek az iskola falain belül, a tanárhoz való viszonyban, az iskolai munka lényegéhez nem tartoznak személyes érzelmek. Iskolai konfliktusok tanár és tanuló, valamint tanuló és tanuló között fordulnak elő. A roma család ezzel szemben az iskola működését nem társadalmi megegyezés eredményének, hanem a törvények által fenntartott rendszernek tekinti, következésképpen nézete szerint az iskola kényszerít, büntet és megtorol. A családok értelmezésében az iskola nem a valódi életre tanít, a valódi élet az iskola falain kívül zajlik, az iskola csupán írni, olvasni és számolni tanítja meg 10 tanulóit, közben dicséretekkel és szidásokkal minősít. A családoknak, gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy meghatározzák az elsajátítani kívánt ismereteket. Ha az iskola nem elégedett a gyermek felkészültségével, ne várja el azt a családtól, biztosítson olyan felkészülést, amilyet maga megkíván. Mindig a közösségé a főszerep, az elsőbbség, csak a család, a közösség nevelheti igazán a gyermeket. A szülő, család, közösség kötelessége, hogy a gyereket az iskolában is megvédje, mert az iskolai konfliktusok mindig romák és nem romák között jönnek létre. A gyermek csak a prepubertásig igazán gyermek, az iskolai légkör akkor fogadható el, ha a tanárokat a gyerekhez személyes, érzelemmel teli viszony fűzi. A kétféle szemlélet ismerete segítségünkre lehet a hétköznapi pedagógiai gyakorlatban. A gyerekekkel, családokkal való kapcsolatunk során törekedhetünk arra, hogy tapintatosan, empatikusan és toleránsan viszonyuljunk a tőlünk eltérő véleményhez, segítve ezzel a tanulók beilleszkedését. Befejezésül álljon itt néhány kiemelkedő roma személyiség neve, kik a saját területükön maradandót alkottak: Bari Károly költő, képzőművész Choli Daróczi József költő, műfordító Csemer Géza dramaturg, író, rendező Lakatos Menyhért költő, író, rendező Szécsi Magda újságíró, grafikus, költő Hollai Kálmán színművész Banda Ede gordonkaművész Cziffra György zongoraművész Rácz Aladár cimbalomművész Babos Gyula jazzmuzsikus, gitáros Pege Aladár jazzművész, nagybőgős Tony Lakatos jazzmuzsikus, szaxofonos

[close]

p. 12

Snétberger Ferenc jazzmuzsikus, gitáros Lázár Péter pedagógus Daróczi Ágnes népművelő, előadóművész Zsigó Jenő szociológus Péli Tamás festőművész Mága Zoltán hegedűművész Jónás Tamás költő Nyári Oszkár színművész Hollósy Emőke szociálpedagógus Az utazószakemberutazószakember-hálózat működése Az utazó gyógypedagógus tevékenységköre és kompetenciái • A gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű, különtámogatást igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítésére képesített szakember. Utazó gyógypedagógiai tanárként az integráltan nevelt gyermekek oktatási-nevelési folyamatát segíti. • Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével, az SNI koordinátorral, a fogadó pedagógusokkal. Az igények alapján közösen meghatározzák a segítő szerepkör alapjait. • Megismeri a gyermek diagnózisát, a gyermeket, tanulmányi és egyéb körülményeirő l tájékozódik. • Segít a szakvélemény értelmezésében, fejlesztő feladatok meghatározásában. • A fogadó pedagógus információi, a szakvélemény és a gyermek képességeinek, készségeinek felmérése alapján egyéni fejlesztési tervet készít, melynek egy példányát a fogadó pedagógusnak adja át a fejlesztési célok, feladatok oktatási, nevelési folyamatba való beépítése céljából /természetesen az integráló pedagógus munkájának, törekvéseinek maximális elismerése mellett, csak ajánlásként!/. • Tervét rövid távra készíti /max.5 hónap/ a probléma függvényében. • Az egyéni fejlesztési terv alapján egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat vezet. • A fogadó pedagógus hozzájárulásával hospitál a tanórákon, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket tanórai környezetben is megfigyelhesse, segíthesse. Megfigyeli a gyermek szabadidős tevékenységét is. • Fejlesztő feladatsorok elkészítésével segítséget nyújt az osztályban tanító pedagógusnak a differenciáláshoz. Javaslatot tesz a differenciált foglalkoztatás formáira. • Segítséget ad az oktatási és terápiás eszköztár, médiatár, játéktár, vonatkozó szakirodalom megismertetésében. /A gyógypedagógiai intézmény saját eszköztárával, szakirodalmi gyűjteményével készséggel áll az integráló pedagógusok rendelkezésére/. • Igény szerint konzultál a szülő vel, tanácsot ad a gyermek otthoni segítésére, nevelésére vonatkozóan. • Kapcsolatot tart a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, segítő szervezetekkel, szociális szolgáltatókkal. • Tevékenységeit fejlesztési naplóban adminisztrálja, melyet havonta szignáltat a fogadó iskola igazgatójával. • Rendszeresen konzultál az integráló pedagógusokkal, SNI koordinátorokkal a felmerülő feladatokról, problémákról, egyeztet a feléje irányuló elvárásokkal kapcsolatban 11

[close]

p. 13

Idézhető idézetek a szeretetről A szeretet nem azt jelenti, hogy valaki gondolkodás nélkül mindent megad. Megfontoltan kell adni, s időnként józan megfontolásból meg kell tagadni dolgokat. Megfontoltan kell dicsérni és megfontoltan kell bírálni. (...) Gyakran olyan döntéseket kell hozni, amelyek meghozatala fájdalommal jár. Morgan Scott Peck A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet. Goethe Különös dolog az adás képessége. Megtanít arra, hogy a tárgyak és a szeretet osztogatható kincsek. Minél több emberhez vándorolnak, nem kevesebb lesz belő lük, hanem több. Schäffer Erzsébet Ó igen, adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet, mosolyt, simogatást. Jó szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget. Melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek, a náladnál szegényebbnek. Szeretettel adni és érte semmit sem kívánni. Így kell élni. Mezei Mária Van, akit azért gyűlölsz, mert szeretni is tudnád. Márai Sándor A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem az, amikor mindketten ugyanabba az irányba néznek. Antoine de Saint-Exupéry Akit együttérzésbő l szeretünk, azt nem szeretjük igazán. Milan Kundera 12

[close]

p. 14

Verssarok „Szólítsd köréd a kisgyermekeket, És simogasd meg kezecskéjüket! Ha látsz közöttük rútat, rongyosat, Gyermeki arccal búbánatosat, Ismerd meg benne a korán szenvedőt, Öleld magadhoz és csókold meg őt!” /Gárdonyi Géza/ Hírek, információk Könyvtári állományunk: 6843 kötet, fejlesztő eszközeink száma: 232 darab Nyitva tartás: Hétfő: 1425-1600 Péntek: 1200-1335 Gyerekszáj - Értelmes vagy értelmetlen ez a szó? Mamalöc: - ”Igen, a malac anyukája.” - Mondj mondatot az ember főnévvel! - „A férfi is ember.” Iskolatej sorakozik uzsonnakor a tálcán. Megszólal az egyik diák: -„Na, tojnak ám a tehenek!” „Akkor tud valaki figyelni, ha össze – vissza szedi magát.” Szövegértés fejlesztés; olvasmány feldolgozása kérdésekre történő válaszadással: - Ki dolgozott többet a varázsgyűrűért? A macska vagy a kutya? - „Az egér.” … Lejegyezte: Lugosiné Neumann Márta Gyógytestnevelés: a foglalkozások helye és időpontja: Székesfehérvár, Szekfű Gyula u 6. Kedd: 1500-1610, Csütörtök: 1500-1610 Arany-hétfő: Weblap: www.aranyegymi.hu A következő szám tartalmából - nyelvi képességek, készségek fejlesztése - szakmai írások ajánlása - autizmus - sérülés specifikus esetek Az iskola adószáma: 15360829-2-07 Alapítványunk száma: Szivárvány Szociális Alapítvány 18485134-1-07 Köszönjük visszajelzéseiteket, jókívánságaitokat, és várjuk ötleteiteket, kérdéseiteket, témákat, melyek érdekelnek benneteket!

[close]

p. 15

Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u.6. E-mail: arany@suli.t-online.hu Tel.: 22/504-674, 22/504-675 Honlap: www.aranyegymi.hu Az 5. számot készítették: Szoboszlainé Mile Anikó, Megyerné Fodor Zsuzsanna, Mészárosné Törzsök Zsuzsa, Sziklai Szilvia, Pothárnné Gárdonyi Ágnes, Schindeléné Tiringer Gabriella, Hollósy Emőke, Bogárdi Ernő, Fülöp Anita, Nagy Gáborné

[close]

Comments

no comments yet