Expoziţia Bibliografiei Naţionale Retrospective (6-7 octombrie 2012)

 

Embed or link this publication

Description

la 145 de ani de existenţă a Bibliotecii Academiei Române

Popular Pages


p. 1

Luminiţa Radu Expoziţia Bibliografiei Naţionale Retrospective la 145 de ani de existenţă a Bibliotecii Academiei Române 6-7 octombrie 2012

[close]

p. 2

Evenimentul cultural din 6-7 octombrie, găzduit de Biblioteca Academiei Române, a oferit Bibliografiei Naţionale Retrospective prilejul de a-şi prezenta rezultatele obţinute de-a lungul anilor. Beneficiind de spaţiul pus la dispoziţie cu generozitate de doamna Mirela Ringheanu, şeful Serviciului Comunicare Colecţii, în moderna sală de lectură „N. N. Constantinescu”, am expus instrumentele bibliografice realizate în cadrul Serviciului nostru timp de peste un secol. De realizarea acestei expoziţii s-au ocupat bibliografi din cadrul Serviciului: Maria Buturugă, Luminiţa Radu şi Iliana Sulică (organizatori), Tudor Pereverza, Svetlana Căzănaru (sprijin logistic) şi Alexandra Crăciunescu (responsabil).

[close]

p. 3

Ne-am amintit, şi am spus-o tuturor, că în anul 1895, Academia Română a aprobat Planul Bibliografiei Naţionale elaborat de Ioan Bianu, bibliografierea începând cu o lucrare esenţială pentru cultura naţională: Bibliografia Românească Veche, pentru ca în anii '50 George Baiculescu să reorganizeze activitatea bibliografică, imprimându-i un caracter ştiinţific, activitate care în prezent constă în Bibliografia Retrospectivă a Cărţilor, Bibliografia Retrospectivă a Periodicelor şi Bibliografia specială Eminescu. În cadrul turului ghidat al bibliotecii, vizitatorii au trecut inevitabil prin faţa acestor materiale bibliografice, primind din partea organizatorilor lămuriri referitoare la materialele expuse, pe care le-au putut şi răsfoi.

[close]

p. 4

Mai întâi, au fost prezentate cele patru volume din Bibliografia Românească Veche, cuprinzând descrierile bibliografice ale cărţilor publicate între anii 1508 şi 1830, în ţară, în orice limbă, de orice autor, dar şi în afara ţării, în limba română sau cu autor român. Lucrarea, structurată cronologic, începe cu Liturghierul lui Macarie, publicat în 1508, considerat a fi prima carte românească tipărită. Publicarea bibliografiei în patru volume, dintre care unul chiar în opt fascicule, a ţinut cont de factori economici, financiari, politici... dar nu bibliografici. Publicarea volumelor s-a încheiat în anul 1944.

[close]

p. 5

Mai apoi, au fost prezentate cele patru volume din Bibliografia Românească Modernă, care continuă cronologic Bibliografia Românească Veche. Lucrarea este structurată de această dată alfabetic, după autori şi titluri, descriind bibliografic cărţile publicate de la 1831 până la 1918 - anul Marii Uniri -, în principal pe baza fondului de carte al Bibliotecii Academiei Române. Publicarea lucrării s-a încheiat în 1996, tot în patru volume, primind Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române. Vizitatorii au avut ocazia nu doar să răsfoiască aceste două mari repertorii bibliografice, ci şi să vizioneze conţinutul lor, care este accesibil şi consultării on-line pe site-ul Bibliotecii Academiei Române. De exemplu, s-a vizualizat Lafsaicon-ul de la 1760, pagină la care era deschis volumul al doilea din Bibliografia Românească Veche. Bibliografierea retrospectivă a cărţilor româneşti pentru anii 1919-1952, continuând repertoriile anterioare, în lucru la acest moment, se realizează în sistemul informatizat al Bibliotecii Academiei Române, conform normelor ISBD (M) şi UNIMARC, fiecare înregistrare bibliografică fiind instantaneu accesibilă utilizatorilor. Vizitatorii au putut vedea pe monitorul alăturat astfel de înregistrări bibliografice în baza BIB a sistemului integrat de bibliotecă ALEPH 500.

[close]

p. 6

Bibliografia retrospectivă a periodicelor a fost prezentă cu cele patru volume complete, cu titlul: Publicaţiile Periodice Româneşti (ziare, gazete, reviste), la care se adaugă volumul al cincilea, în lucru. Se bibliografiază aici periodicele publicate în ţară, dar şi în afara ţării, în limba română sau de către români, pe perioadele: 1820-1906 (vol. I), 1907-1918 (vol. II), 1919-1924 (vol. III), 1925-1930 (vol. IV) şi 1931-1935 (vol. V). Volumul întâi menţionează ca prim periodic Chrestomaticul românesc, de la anul 1820; volumul al doilea cuprinde şi completări la volumul întâi, extinzându-se astfel data apariţiei primului periodic românesc la anul 1790, prin descoperirea ulterioară a gazetei ieşene Courrier de Moldavie. Volumul al treilea bibliografiază perioada 1919-1924, incluzând deci şi titluri din Ardeal, Basarabia, Bucovina şi Cadrilater, ceea ce nu a fost deloc uşor de publicat în 1987. După publicarea volumului al patrulea, pentru a scurta intervalul de tipărire, volumul pentru anii 1931-1935, a fost structurat pe grupuri de litere, Partea 1, literele A-C, a fost publicată în 2009, Partea 2, literele D-L, a apărut la câteva săptămâni de la eveniment, vizitatorii având acces la acel moment la o copie a manuscrisului predat la editură. Pentru efortul de valorificare a fondului românesc de periodice, în anul 2009, Asociaţia Română de Istorie a Presei a conferit Diploma de onoare colectivului care a elaborat Publicaţiile Periodice Româneşti (ziare, gazete, reviste), volumele IV-V, diplomă pe care vizitatorii au putut-o observa printre volumele expunse.

[close]

p. 7

În cele din urmă, dar de aceeaşi importanţă, a fost expusă şi bibliografia specială: Bibliografia „Mihai Eminescu”. Viaţă - Operă. Referinţe (1866-1989), consemnând toate informaţiile publicate referitor la Mihai Eminescu, de-a lungul acestei perioade de timp. Este vorba de un volum cu numărul XVII, conceput ca tom final al seriei: Opere Mihai Eminescu, iniţiată de Perpessicius în 1939, volumul fiind structurat în două părţi. Partea I, pentru anii 1866-1938, publicată în 1999, sub formă de volum tipărit însoţit de CD-Rom multimedia, a primit Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române. Partea a II-a, pentru anii 1939-1989, a fost publicată în 2008. Bibliografierea a fost continuată apoi cu o bibliografie curentă Mihai Eminescu, pentru anii 1990-2005, acum în lucru, cu o primă versiune publicată on-line pe site-ul Bibliotecii Academiei Române.

[close]

p. 8

Această activitate bibliografică la 145 de ani de existenţă a Bibliotecii Academiei Române, pe lângă multe alte titluri de mai mică anvergură, dar nu şi mai mică importanţă, lucrate în cadrul serviciului de Bibliografie Naţională de-a lungul anilor, a fost prezentată şi într-un PowerPoint care a rulat pe un monitor alăturat.

[close]

p. 9

La finalul prezentării, vizitatorii au primit bomboane şi îndemnul de a nu ezita să ne contacteze pentru mai multe lămuriri şi informaţii, iar Biblioteca Acadmiei Române a primit din partea tuturor urări de „La mulţi ani!”.

[close]

Comments

no comments yet