Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2014

 

Embed or link this publication

Description

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2014

Popular Pages


p. 1

PIAGAM PELANGGAN 1 : Mengurusetiakan Mesyuarat Perancang Negeri 3 kali setahun JPBD Negeri Pahang C Dato’ Zainon Ahmad 09-5721181 / 09-5732001 Jawatankuasa i. ii. iii. iv. v. Nama Agensi Kod Kategori Agensi Nama Ketua Agensi No. Telefon dan Faks : : : : Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan:Pn.Fazliana bt. Pazin 1. OUTPUT Dasar perancangan bandar dan desa. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Dasar yang diterimapakai dan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan agensi kerajaan negeri. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 33.3%. Satu (1) mesyuarat telah diadakan iaitu: i. JPN 1/2014 – 26 Mei 2014 Mesyuarat tidak dapat dilaksanakan sebanyak 3 kali disebabkan oleh ketiadaan Pengarah selaku setiausaha mesyuarat dan kesukaran mendapatkan tarikh ketetapan mesyuarat dengan YB. Menteri Besar. 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi Kementerian : : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan

[close]

p. 2

PIAGAM PELANGGAN 2 : Kebenaran Merancang Pelan Tatatur Dalam Tempoh 14 Hari Memberi Ulasan Perancangan kepada Permohonan i. ii. iii. iv. v. Nama Agensi Kod Kategori Agensi Nama Ketua Agensi No. Telefon dan Faks : : : : JPBD Negeri Pahang C Dato’ Zainon Ahmad 09-5721181 / 09-5732001 Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En.Faizalnizam bin Mohd Zain 1. OUTPUT Ulasan perancangan. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tepat, terkini dan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh diterima. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 91% Jumlah permohonan : 496 Proses 14 hari : 449 Proses melebihi 14 hari : 47 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi Kementerian : : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 2

[close]

p. 3

PIAGAM PELANGGAN 3 : Menyedia Cadangan Pelan Tatatur Bagi Projek Khas Dalam Tempoh 60 Hari JPBD Negeri Pahang C Dato’ Zainon Ahmad 09-5721181 / 09-5732001 i. ii. iii. iv. v. Nama Agensi Kod Kategori Agensi Nama Ketua Agensi No. Telefon dan Faks : : : : Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Faizal bin Abu Bakar 1. OUTPUT Pelan pembangunan/tatatur. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Pelan rujukan pembangunan sahaja. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 100%. 2 pelan telah disediakan dalam tempoh 60 hari iaitu:i. ii. Bandar Baru Kampung Cinta Manis – 30 hari; dan Cadangan Pembangunan Rekreasi Tanjung Lumpur – 7 hari. 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi Kementerian : : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 3

[close]

p. 4

PIAGAM PELANGGAN 4 : Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Setiap 6 Bulan JPBD Negeri Pahang C Dato’ Zainon Ahmad 09-5721181 / 09-5732001 i. ii. iii. iv. v. Nama Agensi Kod Kategori Agensi Nama Ketua Agensi No. Telefon dan Faks : : : : Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En.Faizalnizam bin Mohd Zain 1. OUTPUT Mesyuarat Penyelarasan OSC 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Arahan dan Maklumat Perancangan Terkini dan Tepat untuk digunapakai oleh OSC dalam pemprosesan permohonan. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 100%. Dua (2) Mesyuarat dengan Ketua Unit OSC telah diadakan iaitu: i. Bil. 1/2014 pada 27 Januari 2014 di Bilik Mesyuarat JPBD Pahang. ii. Bil. 2/2014 pada 05 Jun 2014 di Bilik Mesyuarat JPBD Pahang. 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi Kementerian : : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 4

[close]

p. 5

PIAGAM PELANGGAN 5 : Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Dari Pengerusi Lembaga Rayuan JPBD Negeri Pahang C Dato’ Zainon Ahmad 09-5721181 / 09-5732001 i. ii. iii. iv. v. Nama Agensi Kod Kategori Agensi Nama Ketua Agensi No. Telefon dan Faks : : : : Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Faizal bin Abu Bakar 1. OUTPUT Keputusan bertulis Lembaga Rayuan. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Keputusan bertulis Lembaga Rayuan dipertimbang dan dipersetujui oleh ahli Lembaga Rayuan. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tiada Penilaian. 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi Kementerian : : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 5

[close]

p. 6

PIAGAM PELANGGAN 6 : Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh 5 Hari JPBD Negeri Pahang C Dato’ Zainon Ahmad 09-5721181 / 09-5732001 i. ii. iii. iv. v. Nama Agensi Kod Kategori Agensi Nama Ketua Agensi No. Telefon dan Faks : : : : Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En.Faizalnizam bin Mohd Zain 1. OUTPUT Salinan pelan zoning, sebahagian syit piawai dan garis panduan/piawaian perancangan serta lain-lain maklumat perancangan yang tidak terhad melalui surat. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tepat dan boleh digunakan untuk tujuan perancangan projek dan kebenaran merancang. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 100%. Jumlah permohonan maklumat perancangan sehingga Disember 2014 adalah sebanyak 202 permohonan. 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi Kementerian : : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 6

[close]

p. 7

PIAGAM PELANGGAN 7 : Memberi Layanan kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh 5 Minit JPBD Negeri Pahang C Dato’ Zainon Ahmad 09-5721181 / 09-5732001 i. ii. iii. iv. v. Nama Agensi Kod Kategori Agensi Nama Ketua Agensi No. Telefon dan Faks : : : : Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :Pn. Maszita Abdul Aziz 1. OUTPUT Memberi khidmat nasihat perancangan di kaunter melalui Borang Pertanyaan. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Maklumat yang tepat dan tekini. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 100%. Sebanyak 38 orang telah mengisi borang di kaunter, 38 pelanggan telah dilayan dalam tempoh 5 minit. 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi Kementerian : : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 7

[close]

p. 8

PIAGAM PELANGGAN 8 : Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Lain-Lain Permohonan Perancangan Meliputi Perancangan Tapak, Pecah Bahagian Dan Pencantuman Tanah Yang Lengkap Dalam Tempoh 30 Hari JPBD Negeri Pahang C Dato’ Zainon Ahmad 09-5721181 / 09-5732001 i. ii. iii. iv. v. Nama Agensi Kod Kategori Agensi Nama Ketua Agensi No. Telefon dan Faks : : : : Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Faizalnizam bin Mohd Zain 1. OUTPUT Ulasan perancangan. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tepat, terkini dan diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh diterima. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 99.6%. Jumlah permohonan : 1631 Proses melebihi 30 hari : 6 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi Kementerian : : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 8

[close]

Comments

no comments yet