RKK Parit Raja

 

Embed or link this publication

Description

Rancangan Kawasan Khas Bandar Parit Raja

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 MUKA SURAT 1.0-1 1.0-1 1.0-1 1.0-1 1.0-2 1.0-3 1.0-3 1.0-4 1.0-4 2.0-1 2.0-1 2.0-1 2.0-1 2.0-3 2.0-5 2.0-6 2.0-6 2.0-7 2.0-8 2.0-11 2.0-12 KANDUNGAN B) Landskap 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16 2.2.17 2.3 MUKA SURAT 2.0-22 2.0-22 2.0-22 2.0-23 2.0-23 2.0-23 2.0-24 2.0-24 2.0-29 2.0-30 2.0-33 2.0-35 2.0-36 PENDAHULUAN MATLAMAT HASIL KAJIAN KAWASAN KAJIAN PENGANGKUTAN DAN AKSESIBILITI HIERARKI PUSAT PETEMPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SEMASA PENDUDUK PENEMUAN 2.1 GUNA TANAH 2.1.1 Pengenalan 2.1.2 Cadangan Pembangunan Guna Tanah dalam RTD Batu Pahat 2020 2.1.3 Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja 2.1.4 Kawasan Tepu Bina i) Kediaman ii) Perniagaan iii) Industri iv) Institusi dan Kemudahan Masyarakat 2.1.5 Cadangan Awal REKA BENTUK BANDAR & LANDSKAP A) Reka Bentuk Bandar 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 Pengenalan Imej Bandar Parit Raja Rumusan Reka Bentuk Bandar Isu, Masalah dan Potensi Cadangan Awal Pengenalan Latar Belakang dan Landskap Parit Raja Landskap Bandar Lompang dan Tumpat Sirkulasi dan Aktiviti Visual dan Pengalaman Persepsi dan Karakter Sosial Topografi Landskap Jalan Ruang Landskap Bandar Isu, Masalah dan Potensi Rumusan Isu, Potensi dan Halangan PENGANGKUTAN DAN LALU LINTAS 2.0-37 2.3.1 Pengenalan 2.0-37 2.3.2 Rangkaian Jalan Bandar Parit Raja 2.0-37 2.3.3 Isu dan Masalah 2.0-38 2.3.4 Cadangan Awal 2.0-38 3.0-1 3.0-1 3.0 PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN 3.1 3.2 CADANGAN PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN 2.2 2.0-12 2.0-12 2.0-17 2.0-19 2.0-21 TEMA & KONSEP PEMBANGUNAN PUSAT 3.0-3 BANDAR 3.2.1 Konsep Pembangunan Guna Tanah Pusat Bandar 3.0-3 3.2.2 Konsep Pembangunan Perniagaan Pusat Bandar 3.0-5 3.2.3 Konsep Pembangunan Lalu Lintas Pusat Bandar 3.0-6 3.2.4 Konsep Pembangunan Reka Bentuk 3.0-7 Bandar dan Landskap 3.2.5 Konsep Keseluruhan Cadangan 3.0-12 Pembangunan Pusat Bandar Parit Raja i

[close]

p. 3

KANDUNGAN 4.0 MUKA SURAT 4.0-1 4.0-3 4.0-3 4.0-3 4.0-4 4.0-7 4.0-9 4.0-15 4.0-17 4.0-19 4.0-23 4.0-24 4.0-24 4.0-29 4.0-29 4.0-30 4.0-31 4.0-35 4.0-37 KANDUNGAN 4.3 MUKA SURAT CADANGAN PENINGKATAN DAN NAIK TARAF SISTEM LALU LINTAS 4.3.1 Cadangan Peningkatan Sistem Lalu Lintas Pusat Bandar Parit Raja 4.3.2 Cadangan Jalan Lingkaran Luar Parit Raja 4.3.3 Cadangan Naik Taraf Persimpangan 4.0-39 4.0-39 4.0-40 4.0-42 5.0-1 5.0-1 5.0-3 5.0-5 5.0-5 5.0-13 6.0-1 6.0-1 6.0-10 6.0-10 6.0-10 6.0-11 6.0-14 7.0-1 CADANGAN DAN SPESIFIKASI PEMBANGUNAN 4.1 NAIK TARAF IMEJ DAN IDENTITI PUSAT BANDAR PARIT RAJA 4.1.1 GUNA TANAH DAN KAWALAN PEMBANGUNAN a) Guna Tanah b) Kawalan Pembangunan Jalan Protokol 4.1.2 Cadangan Dataran dan Legaran Parit Raja a) Cadangan Dataran Parit Raja b) Cadangan Medan Parit Raja c) Naik Taraf Kawasan Dewan Orang Ramai Parit Raja d) Cadangan Peningkatan Imej Kompleks Niaga Parit Raja e) Cadangan Legaran Parit Raja 5.0 KAWALAN GUNA TANAH PARIT RAJA 5.1 PELAN SUSUN ATUR DAN KAWALAN PEMBANGUNAN 5.2 KAWALAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH 5.3 JADUAL KELAS GUNA TANAH 5.3.1 Cadangan Guna Tanah dan Kelas Kegunaan Tanah Zon 1 5.3.2 Cadangan Guna Tanah dan Kelas Kegunaan Tanah Zon 2 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN 6.1 6.2 GARIS PANDUAN REKA BENTUK & LANDSKAP BANDAR GARIS PANDUAN SISTEM PENGANGKUTAN & LALU LINTAS 6.2.1 Pembangunan Sistem Pengangkutan & Lalu Lintas 6.2.2 Penerapan Konsep Tenang Trafik (Traffic Calming) PENERAPAN KONSEP BANDAR SELAMAT GARIS PANDUAN REKA BENTUK IMEJ BANDAR 4.2 NAIK TARAF KEMUDAHAN LANDSKAP & REKREASI 4.2.1 Cadangan Taman Rekreasi (Semulajadi) Sungai Semberong 4.2.2 Cadangan Naik Taraf Landskap Jalan Protokol, Pintu Gerbang dan Mercu Tanda a) Cadangan Naik Taraf Landskap Jalan Protokol b) Cadangan Pintu Gerbang / Mercu Tanda di Pintu Masuk Parit Raja 4.2.3 Cadangan Naik Taraf Landskap di Kawasan Perindustrian Parit Raja 4.2.4 Cadangan Naik Taraf Landskap di hadapan Kawasan Institusi Pendidikan - UTHM 4.2.5 Cadangan Terminal Bas dan Teksi di Taman Universiti 6.0 6.3 6.4 7.0 PROGRAM PELAKSANAAN ii

[close]

p. 4

SENARAI JADUAL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 MUKA SURAT 1.0-2 1.0-3 1.0-3 1.0-3 1.0-4 2.0-3 2.0-8 2.0-23 2.0-23 2.0-26 2.0-26 2.0-29 2.0-30 2.0-32 2.0-36 2.0-37 2.0-37 SENARAI RAJAH 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 MUKA SURAT 1.0-1 1.0-2 1.0-2 2.0-1 2.0-2 2.0-3 2.0-4 2.0-5 2.0-6 2.0-8 2.0-9 2.0-10 2.0-10 2.0-11 2.0-13 2.0-13 2.0-14 2.0-15 2.0-16 2.0-17 2.0-18 2.0-24 2.0-25 2.0-27 iii Maklumat Asas Kawasan Kajian Rangkaian Jalan Utama Parit Raja Jaringan Jalan yang Menghubungkan Parit Raja dengan Bandar Utama Senarai Hierarki Petempatan Daerah Batu Pahat Unjuran Penduduk Daerah Batu Pahat Mengikut Pusat Petempatan (2000-2020) Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2010 Kemudahan Masyarakat Mengikut Jenis bagi Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2011 Rumusan Analisis Penemuan Lompang dan Tumpat Bandar Parit Raja Rumusan Analisis Penemuan Sirkulasi dan Aktiviti Bandar Parit Raja Rumusan Analisis Penemuan Visual dan Pengalaman Bandar Parit Raja Rumusan Penemuan Persepsi dan Karakter Sosial bagi Perancangan Landskap di Bandar Parit Raja Huraian Isu dan Masalah serta Cadangan bagi Sektor Topografi dan Tumbuh-tumbuhan Setempat Huraian Landskap Jalan bagi Bandar Parit Raja Huraian Landskap Kejur bagi Bandar Parit Raja Rumusan Isu, Potensi dan Halangan Kawasan RKK Rangkaian Jalan Utama Parit Raja Jaringan Jalan yang Menghubungkan Parit Raja Dengan Bandar Utama Ringkasan Hasil Kajian Pelan Lokasi Parit Raja Lokasi Kawasan Kajian RKK Parit Raja di dalam Blok Perancangan Menurut RTD Batu Pahat 2020 Pelan Kawasan Guna Tanah & Pembangunan Pusat Bandar Parit Raja Cadangan Guna Tanah RKK Bandar Parit Raja (BP 2.1,2.2) Pecahan Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2010 Guna Tanah Semasa RKK Bandar Parit Raja Pembahagian Peratusan Guna Tanah Tepu Bina Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2010 Pembahagian Peratusan Jenis Perniagaan Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2010 Peratus Bilangan Kemudahan Masyarakat di Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2011 Taburan Kemudahan Masyarakat di Bandar Parit Raja Isu, Potensi dan Halangan - Zon Institusi Pendidikan dan Perindustrian Isu, Potensi dan Halangan - Zon Pusat Bandar Cadangan Awal - Zon Pusat Bandar, Zon Institusi Pendidikan & Zon Perindustrian Analisis Nodus Keseluruhan Bandar Parit Raja Analisis Nodus Pusat Bandar Parit Raja Analisis Sudut Pemisah Keseluruhan Pusat Bandar Parit Raja Analisis Keseluruhan Laluan Pusat Bandar Parit Raja Analisis Mercu Tanda Pusat Bandar Parit Raja Analisis Kawasan Keseluruhan Pusat Bandar Parit Raja Rumusan Analisis Reka Bentuk Pusat Bandar Parit Raja Lompang dan Tumpat Sirkulasi dan Aktiviti Visual dan Pengalaman

[close]

p. 5

SENARAI RAJAH 2.22 2.23 2.24 2.25 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 MUKA SURAT 2.0-28 2.0-31 2.0-34 2.0-37 3.0-1 3.0-2 3.0-4 3.0-5 3.0-6 3.0-8 3.0-10 3.0-11 3.0-13 4.0-1 4.0-2 4.0-5 4.0-6 4.0-39 4.0-41 4.0-43 5.0-1 5.0-2 5.0-8 5.0-9 5.0-10 5.0-11 5.0-12 Persepsi dan Karakter Sosial Taburan Landskap Pinggir Jalan Taburan Kawasan Lapang dan Rekreasi Kedudukan Bandar Parit Raja di Laluan Koridor Utama Pembangunan iaitu Batu Pahat - Sri Gading - Parit Raja - Ayer Hitam Pelan Zon Pengurusan Pembangunan Konsep Pembangunan Keseluruhan Bandar Parit Raja Konsep Pembangunan Guna Tanah Pusat Bandar Konsep Pembangunan Perniagaan Pusat Bandar Konsep Pembangunan Lalu Lintas Pusat Bandar Rumusan Konsep Pembangunan Reka Bentuk Bandar & Landskap Bandar Parit Raja Konsep Landskap Kejur Parit Raja Konsep Pembangunan Reka Bentuk Bandar Konsep Keseluruhan Pembangunan Pusat Bandar Parit Raja Pelan Induk Pembangunan Keseluruhan Bandar Parit Raja Pelan Induk Pembangunan Pusat Bandar Parit Raja Kawasan Garisan Anjakan Pembangunan Jalan Protokol Keseluruhan Bandar Parit Raja Garisan Anjakan Pembangunan Jalan Protokol Dalam Kawasan Pusat Bandar Cadangan Lalu Lintas Pusat Bandar Cadangan Lingkaran Luar Parit Raja Cadangan Naik Taraf Persimpangan Pembahagian Mengikut Blok Pembangunan RKK Pelan Cadangan Guna Tanah Parit Raja,2020 Pelan Cadangan Pembangunan BK 1A Pelan Cadangan Pembangunan BK 1B Pelan Cadangan Pembangunan BK 1C Pelan Cadangan Pembangunan BK 1D Pelan Cadangan Pembangunan BK 1E iv

[close]

p. 6

1.0 PENGENALAN Rajah 1.1 : Ringkasan Hasil Kajian 1.0-1 1.1 1.1 PENDAHULUAN PENDAHULUAN LAPORAN PENDEKATAN Kajian RKK Bandar Parit Raja dijalankan atas tujuan:  Melaksanakan tindakan segera pembangunan, kawalan dan pengurusan kawasan bagi Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP). Ini berkaitan dengan kepesatan pembangunan selepas pembangunan institusi pendidikan iaitu Universiti Tun Hussein Malaysia serta pelbagai kolej lain.  Memfokus kepada DUA sektor iaitu pembaikan fizikal bandar (pusat bandar dan landskap) dengan terperinci dan pembaikan pengangkutan; sementara cadangan ringkas pembaikan utama bagi perumahan, industri dan institusi juga dikaji dan dirujuk bersama RTD Pengubahan Batu Pahat 2020 yang telah disediakan.  Membantu MPBP dalam mempercepatkan proses Permohonan Kebenaran Merancang terutama dengan garis panduan pembangunan yang disediakan.  Membantu mendapatkan peruntukan dalam menggalak dan menjana pemajuan di kawasan Parit Raja terutama berasaskan pelan tindakan projek yang dicadangkan. RKK ini disediakan juga selaras dengan fungsi Parit Raja sebagai Pusat Separa Wilayah yang menyokong Bandar Batu Pahat sebagai Pusat Perkhidmatan Utama Daerah. LAPORAN DRAF AWAL RKK LAPORAN RKK BANDAR PARIT RAJA 1.2 MATLAMAT PEMBANGUNAN BANDAR PARIT RAJA MEMBANGUNKAN BANDAR PARIT RAJA SEBAGAI KAWASAN HUB PENDIDIKAN NEGERI 1.3 HASIL KAJIAN PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN  Pelan Pengurusan Spesifikasi Pembangunan dan Jadual Tindakan Pembangunan  Garis Panduan Khusus dan Umum– Zon Pengurusan dan Kawalan Pembangunan Sumber : Kajian RKK Bandar Parit Raja, 2011. PROGRAM PELAKSANAAN  Fasa Pembangunan, Projek dan Program  Kos dan Agensi Pelaksana Laporan RKK Bandar Parit Raja merupakan hasil akhir pelaksanaan kajian ini. Hasil kajian ini adalah dijelaskan dalam Rajah 1.1. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA 4.0 -

[close]

p. 7

1.0-2 1.0 PENGENALAN 1.4 KAWASAN KAJIAN Rajah 1.3 : Lokasi Kawasan Kajian RKK Bandar Parit Raja di dalam Blok Perancangan menurut RTD Batu Pahat 2020 Parit Raja merupakan pusat institusi pendidikan utama di daerah ini dengan wujudnya Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Kolej Kemahiran Tinggi MARA dan Kolej Jururawat Masyarakat yang sedang membangun di dalam Daerah Batu Pahat. Kawasan kajian RKK merangkumi kawasan sempadan had pembangunan berdasarkan Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020 dengan liputan kawasan seluas 2,586.62 hektar atau 1.38% daripada keluasan daerah. Jadual 1.1 : Maklumat Asas Kawasan Kajian Kawasan Batu Pahat Kawasan RKK Bandar Parit Raja Luas (Hektar ) 187,702.06 2,586.62 Jumlah Penduduk (2000) 336,509 3,024 Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020 Rajah 1.2 menunjukkan pelan lokasi Parit Raja di dalam Daerah Batu Pahat. Manakala Rajah 1.3 menunjukkan kawasan kajian RKK di dalam Blok Perancangan RTD Batu Pahat 2020. Rajah 1.2 : Pelan Lokasi Parit Raja Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020 Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020 4.0 - DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA

[close]

p. 8

1.0 PENGENALAN 1.0-3 1.5 PENGANGKUTAN DAN AKSESIBILITI 1.6 HIERARKI PUSAT PETEMPATAN Dari segi jaringan perhubungan, Bandar Parit Raja berada di Laluan Persekutuan 50 iaitu Jalan Kluang-Batu Pahat Jadual 1.2 : Rangkaian Jalan Utama Parit Raja Bil. 1. Jalan Laluan Persekutuan 50 (Jalan Kluang-Batu Pahat) Jalan Negeri J122 (Jalan Parit Raja Darat) Rizab Jalan Jalan 4 lorong 2 hala (rizab 100 kaki) Menghubungkan Bandar Kluang - Ayer Hitam - Parit Raja - Sri Gading Bandar Penggaram Parit Raja - Rengit - Bandar Pontian Menurut RTD Batu Pahat (2020), hierarki petumbuhan bagi Parit Raja diklasifikasikan sebagai Pusat Separa Wilayah yang berperanan sebagai Pusat Perdagangan dan Perkhidmatan Utama yang menyokong fungsi pusat pembangunan utama daerah iaitu Bandar Batu Pahat (Bandar Penggaram). Jadual 1.4 : Senarai Hierarki Petempatan Daerah Batu Pahat Hierarki Petempatan Pusat Wilayah Tahap II Pusat Separa Wilayah Bandar / Pekan Bandar Penggaram Yong Peng Parit Raja Ayer Hitam Pusat Petempatan Utama Parit Sulong Rengit 2. Jalan 2 lorong 2 hala (rizab 66 kaki dan 80 kaki) Sumber : Kajian RKK Bandar Parit Raja, 2011. Jadual 1.3 : Jaringan Jalan yang Menghubungkan Parit Raja dengan Bandar Utama Bandar Utama Johor Bahru Lumpur Bandar Kluang Bandar Batu Pahat Bandar Pontian / Kuala Laluan Utama Lebuh Raya Utara Selatan (Tol Ayer Hitam)- Laluan Persekutuan 50. Laluan Persekutuan 50 Laluan Persekutuan 50 Laluan Persekutuan 5 – Jalan Negeri J122 – Laluan Persekutuan 50 (Pontian – Rengit – Parit Raja) Pusat Petempatan Kecil Semerah Lam Lee Sri Medan Parit Yaani Kangkar Baru Senggarang Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020 Sumber : Kajian RKK Bandar Parit Raja, 2011. Jaringan perhubungan Parit Raja dengan bandar berdekatan adalah seperti berikut : a) b) 13 km dari Tol Ayer Hitam, Lebuh Raya Utara Selatan (PLUS) 8 km dari Kawasan Perindustrian Sri Gading Hierarki Parit Raja sebagai Pusat Separa Wilayah menunjukkan kepentingan terhadap peranan bandar ini bagi menyokong keperluan Bandar Penggaram sebagai Pusat Utama Daerah (Pusat Wilayah Tahap II). Pada masa kini, fungsi Bandar Parit Raja mampu diketengahkan sebagai ‘Hub Pendidikan Daerah’ kerana wujudnya beberapa institusi berhierarki tinggi seperti UTHM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA dan Kolej Jururawat Masyarakat. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA 4.0 -

[close]

p. 9

1.0-4 1.0 PENGENALAN 1.7 PEMBANGUNAN EKONOMI SEMASA Jadual 1.5 : Unjuran Penduduk Daerah Batu Pahat Mengikut Pusat Petempatan (2000-2020) Penduduk Sebenar Hierarki Pusat Wilayah Tahap 2 Pusat Separa Wilayah Pusat Petempatan Bandar JUMLAH BANDAR Jumlah Suburb Jumlah Urban Jumlah Luar Bandar Jumlah Daerah Ratio Urban-Daerah Bandar Bandar Penggaram Yong Peng Parit Raja Ayer Hitam Parit Sulong Rengit 2000 79,421 5,023 3,024 4,210 1,771 1,193 101,821 106,343 208,164 128,345 336,509 0.62 Unjuran 2010 97,344 14,196 11,512 8,032 2,571 3,581 150,091 128,781 278,872 122,436 401,308 0.68 2020 115,266 23,370 20,000 11,854 3,370 5,969 198,360 151,219 349,580 116,527 466,106 0.75 ‘Growth Rate’ 20002020 1.88 7.80 9.90 5.31 3.27 8.38 3.40 1.77 2.63 -0.48 1.64 - Terdapat pelbagai aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di Bandar Parit Raja; antaranya ialah perindustrian, perkhidmatan, perniagaan, dan pertanian. Kawasan perindustrian di Bandar Parit Raja melibatkan kawasan seluas 42.44 hektar. Ia merangkumi perindustrian seperti kilang pemprosesan kelapa sawit, elektrik dan elektronik, pembuatan perabot, perkayuan, barangan binaan, plastik, barangan logam dan sebagainya. Meskipun terdapat pelbagai aktiviti ekonomi di Bandar Parit Raja, namun aktiviti perniagaan merupakan ekonomi utama penduduk Bandar Parit Raja. 1.8 PENDUDUK Aktiviti perniagaan sebagai sektor yang menyediakan perkhidmatan untuk alat perkhidmatan industri Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020 Berdasarkan maklumat penduduk Laporan Teknikal RTD Batu Pahat, 2004, Parit Raja mempunyai bilangan penduduk seramai 3,024 orang pada tahun 2000 iaitu ke empat tertinggi berbanding pusat petempatan lain. Unjuran sehingga tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk di Parit Raja dijangka mengalami peratus pertumbuhan penduduk tertinggi iaitu 9.90% berbanding peratus daerah (1.64%) dan bandar lain. Jangkaan pertambahan ini adalah kesan positif yang wujud daripada beberapa institusi pengajian tinggi seperti UTHM dan juga Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Pada masa ini (tahun 2010) sahaja UTHM telah menjana kira-kira 9,537 orang pelajar dan jumlah ini dijangka meningkat kepada 15,000 orang pada masa akan datang (tidak termasuk jumlah kakitangan). Jumlah ini melebihi separuh daripada jumlah penduduk Parit Raja yang diunjurkan pada tahun 2020 (20,000 orang penduduk). Dengan adanya institusi-institusi tersebut, Parit Raja dijangka akan mengalami potensi pertambahan penduduk yang pesat. Peningkatan penduduk ini menunjukkan keperluan terhadap penyediaan perumahan, kemudahan dan infrastruktur yang mencukupi diperlukan pada masa akan datang manakala penggunaan tanah perlu dilakukan secara optimum ke arah pembangunan bandar yang efisien dan komprehensif. 4.0 - DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA

[close]

p. 10

2.0 PENEMUAN 2.1 GUNA TANAH 2.0-1 Strategi dan cadangan pembangunan dalam RTD Batu Pahat 2020 bagi kawasan kajian adalah sebagaimana berikut (Rujuk Rajah 2.1 dan Rajah 2.2) : 2.1.1 Pengenalan Bahagian ini akan mengetengahkan kajian guna tanah bagi keseluruhan kawasan RKK Bandar Parit Raja. Tumpuan akan diberikan kepada ciri-ciri guna tanah semasa dan kawasan tepu bina serta cadangan guna tanah yang ditetapkan oleh RTD Batu Pahat 2020. RTD Batu Pahat 2020 yang telah disediakan pada tahun 2003 dan RTD Batu Pahat (Pengubahan) 2010 akan menjadi rujukan penting atas dasar :  Guna tanah terbesar adalah kediaman dengan keluasan 1,186.80 hektar atau 50.92 peratus. Ini diikuti dengan guna tanah industri, perniagaan dan perkhidmatan dan institusi kemudahan masyarakat. UTHM termasuk kawasan tambahan berkeluasan 607.96 hektar (26.08%). Merupakan guna tanah tersendiri yang utama di kawasan RKK Bandar Parit Raja.  Rajah 2.1 : Pelan Kawalan Guna Tanah dan Pembangunan Pusat Bandar Parit Raja   Ia merupakan kajian yang sah dan diiktiraf di bawah Akta 172, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976. Penyediaan RKK ini adalah kesinambungan daripada kajian tersebut dan perlu diterjemahkan ke peringkat boleh dilaksanakan. Data asas dan unjuran akan diguna pakai seperti guna tanah, penduduk, dan sebagainya. Tumpuan RKK ini adalah penyediaan Pelan Tindakan bagi tujuan memperelokkan kawasan Bandar Parit Raja dan akan mengandungi perincian bagi Cadangan Landskap, Pelan Tindakan Pengangkutan, Pelan Tindakan Pemuliharaan Reka Bentuk Bandar dan lain-lain yang difikirkan perlu.  2.1.2 Cadangan Pembangunan Guna Tanah di dalam RTD Batu Pahat 2020 Mengikut kajian RTD Batu Pahat (Pengubahan) 20102020, kawasan kajian termasuk di dalam :   Blok Perancangan 2.1 - Bandar Parit Raja (B.P 2.1) Blok Perancangan 2.2 - UTHM (B.P 2.2) Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA 4.0 -

[close]

p. 11

TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN PON PON PON 2.0-2 TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN HARMONI HARMONI HARMONI HARMONI HARMONI TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TANJUNG TANJUNG TANJUNG INDAH INDAH INDAH INDAH TANJUNG TANJUNG TANJUNG INDAH INDAH 2.0 PENEMUAN 0 U T A R A 500 1,000 meters RAJAH 2.2 : CADANGAN GUNA TANAH RKK BANDAR PARIT RAJA (BP 2.1 & 2.2) Petunjuk : 157.77 h 1029.03 h 42.84 h 151.58 h 30.82 h 271.48 h 408.40 h 2.38 h 8.96 h 0.90 h 1.37 h 1.24 h 2.34 h 9.36 h B.P 2.2 B.P 2.1 UTHM 23.00 h 6.21 h 0.26 h Seri Seri Seri Medan Medan Seri Seri SeriMedan Medan Medan Medan Tanjung Tanjung TanjungSembrong Sembrong Sembrong Sembrong Tanjung Tanjung Tanjung Sembrong 8.31 h Ke Ke Kluang Kluang 3.31 h 9.45 h 3.83 h BP BP BP6.4 6.4 6.4 6.4 BP BP BP 6.4 6.4 Simpang Simpang SimpangKiri Kiri Kiri Kiri Simpang Simpang Simpang Kiri BP BP BP5.2 5.2 5.2 BP BP BP1.29 1.29 1.29 1.29 BP BP BP1.28 1.28 1.28 BP BP BP 1.29 1.29 BP 1.28 BP 1.28 Linau Linau Linau Linau Linau Linau Lubok Lubok Lubok Lubok Lubok Lubok BP BP BP1.27 1.27 1.27 1.27 BP BP BP 1.27 1.27 BP BP BP5.3 5.3 5.3 5.3 BP BP BP 5.3 5.3 BP BP BP1.15 1.15 1.15 1.15 BP BP BP 1.15 1.15 BP BP BP1.13 1.13 1.13 1.13 BP BP BP 1.13 1.13 BP BP BP1.7 1.7 1.7 1.7 BP BP BP 1.7 1.7 BP BP1.10 1.10 1.10 BP BP BP1.11 1.11 1.11 BP BP 1.10 BP 1.10 BP BP BP1.8 1.8 1.8 1.8 BP BP BP 1.8 1.8 BP BP BP1.9 1.9 1.9 Simpang Simpang SimpangKanan Kanan Kanan Kanan Simpang Simpang Simpang Kanan BP BP BP1.25 1.25 1.25 1.25 BP BP BP 1.25 1.25 BP BP BP1.12 1.12 1.12 1.12 BP BP BP 1.12 1.12 BP BP BP1.22 1.22 1.22 1.22 BP BP BP 1.22 1.22 SRI SRI SRI GADING GADING GADING GADING SRI SRI SRI GADING BP BP BP6.3 6.3 6.3 6.3 BP BP BP 6.3 6.3 136.14 h BP BP BP6.2 6.2 6.2 6.2 BP BP BP 6.2 6.2 Sri Sri SriGading Gading Gading Gading Sri Sri Sri Gading Gading BP BP BP6.1 6.1 6.1 6.1 BP BP BP 6.1 6.1 Ke Ke Ke Muar Muar Muar Muar Ke Ke Ke Muar BP BP BP 5.1 5.1 BP BP BP5.1 5.1 5.1 5.1 SEMERAH SEMERAH SEMERAH SEMERAH SEMERAH SEMERAH BP BP1.14 1.14 1.14 BP 1.14 BP BP 1.14 PENGGARAM PENGGARAM BP BP BP PENGGARAM 1.16 1.16 1.16 PENGGARAM PENGGARAM Ke Ke Johor Johor Bahru Bahru BP BP BP2.2 2.2 2.2 2.2 BP BP BP 2.2 2.2 BP BP BP2.1 2.1 2.1 2.1 BP BP BP 2.1 2.1 PARIT PARIT PARIT RAJA RAJA RAJA RAJA PARIT PARIT PARIT RAJA BP BP BP2.3 2.3 2.3 2.3 BP BP BP 2.3 2.3 BP BP BP 1.5 1.5 BP BP1.6 1.6 1.6 BP BP BP1.5 1.5 1.5 1.5 BP BP 1.6 BP 1.6 Bagan Bagan Bagan Bagan Bagan Bagan Peserai Peserai Peserai Peserai Peserai Peserai BP BP BP1.19 1.19 1.19 1.19 BP BP BP 1.19 1.19 BP BP BP1.20 1.20 1.20 1.20 BP BP BP 1.20 1.20 BP BP BP1.2 1.2 1.2 1.2 BP BP BP 1.2 1.2 BP BP BP1.4 1.4 1.4 BP BP BP4.7 4.7 4.7 4.7 BP BP BP 4.7 4.7 BP BP BP4.6 4.6 4.6 4.6 BP BP BP 4.6 4.6 BP BP BP4.8 4.8 4.8 4.8 BP BP BP 4.8 4.8 BP BP BP1.24 1.24 1.24 1.24 BP BP BP 1.24 1.24 BP BP BP 1.1 1.1 BP BP BP1.1 1.1 1.1 1.1 BP BP BP1.3 1.3 1.3 1.3 BP BP BP 1.3 1.3 BP BP BP2.4 2.4 2.4 2.4 BP BP BP 2.4 2.4 BP BP BP 3.8 3.8 BP BP BP3.8 3.8 3.8 3.8 BP BP BP1.23 1.23 1.23 BP BP BP4.2 4.2 4.2 4.2 BP BP BP 4.2 4.2 BP BP BP3.4 3.4 3.4 3.4 BP BP BP 3.4 3.4 Kampung Kampung KampungBahru Bahru Bahru Bahru Kampung Kampung Kampung Bahru BP BP BP4.1 4.1 4.1 4.1 BP BP BP 4.1 4.1 BP BP BP 4.3 4.3 BP BP BP4.3 4.3 4.3 4.3 SENGGARANG SENGGARANG SENGGARANG SENGGARANG SENGGARANG SENGGARANG Pengubahan cadangan guna tanah RTDBP (Pengubahan) 2010-2020, daripada cadangan kawasan perniagaan kepada Dataran Parit Raja. BP BP BP4.5 4.5 4.5 4.5 BP BP BP 4.5 4.5 Minyak Minyak MinyakBeku Beku Beku Beku Minyak Minyak Minyak Beku Beku Sungai Sungai SungaiPunggor Punggor Punggor Punggor Sungai Sungai Sungai Punggor Punggor BP BP BP3.3 3.3 3.3 3.3 BP BP BP 3.3 3.3 TANPA SKALA BP BP BP3.6 3.6 3.6 3.6 BP BP BP 3.6 3.6 RENGIT RENGIT RENGIT BP BP BP3.1 3.1 3.1 3.1 RENGIT RENGIT BP BP BP 3.1 3.1 Sungai Sungai SungaiKluang Kluang Kluang Kluang Sungai Sungai Sungai Kluang Kluang PELAN LOKASI BP BP BP3.2 3.2 3.2 3.2 BP BP BP 3.2 3.2 BP BP BP3.5 3.5 3.5 3.5 BP BP BP 3.5 3.5 Ke Ke Ke Pontian Pontian Pontian Keluasan : 2,586.62 Hektar Sumber : RTD Batu Pahat M M 1.2 1.2 (Pengubahan) 2010-2020 4.0 - DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA

[close]

p. 12

2.0 PENEMUAN 2.1.3 Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja  Kawasan kajian RKK adalah seluas 2,586.62 hektar. Sebahagian besar kawasan (59.08%) merupakan guna tanah pertanian. (Rujuk Jadual 2.1). Guna tanah pertanian tersebut terdiri daripada kelapa sawit (54.84%), getah (2.74%) dan lain-lain jenis pertanian. Ladang-ladang tanaman komoditi ini kebanyakannya adalah milik pekebun-pekebun persendirian yang terletak di bahagian utara dan selatan tapak. Namun begitu, menurut RTD Batu Pahat (Pengubahan) 2010-2020, kawasan-kawasan pertanian ini telah dizonkan sebagai kawasan pembangunan akan datang bagi menampung perkembangan pesat Bandar Parit Raja terutamanya untuk perluasan kawasan UTHM. Guna tanah kedua terbesar adalah kediaman yang terdiri daripada perumahan terancang sebanyak 5.76% (148.99 hektar) dan perumahan tidak terancang sebanyak 6.59% (170.39 hektar). Institusi dan kemudahan masyarakat merangkumi 8.08% (209.01 hektar) yang terdiri daripada institusi pendidikan, keagamaan, kesihatan dan sebagainya. Peratusan yang tinggi ini adalah kerana terdapatnya beberapa institusi pendidikan di kawasan RKK iaitu UTHM, Kolej Jururawat Masyarakat dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Guna tanah perindustrian hanya merangkumi kawasan seluas 42.44 hektar (1.64%) di kawasan kajian yang merupakan antara hub pengeluaran industri utama Daerah Batu Pahat. 2.0-3 Jadual 2.1 : Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2010 Guna Tanah Semasa Guna Tanah Tepu Bina Kediaman Perumahan Terancang Perumahan Tidak Terancang Jumlah Kediaman Perniagaan Perniagaan Terancang Perindustrian Industri Terancang Institusi dan Kemudahan Masyarakat Pendidikan Kesihatan Keagamaan Perkuburan Rumah Kebajikan Kegunaan Kerajaan Lain-lain Kemudahan Jumlah Institusi dan Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang dan Rekreasi Tanah Lapang Infrastruktur dan Utilti Bekalan Elektrik Pembentungan Pelupusan Sisa Pepejal Bekalan Air Pengairan dan Saliran Jumlah Infrastruktur dan Utiliti Pengangkutan Jalan Raya Kemudahan Pengangkutan Jumlah Pengangkutan Jumlah Tepu Bina Guna Tanah Bukan Tepu Bina Pertanian Kelapa Sawit Getah Lain-lain Jenis Pertanian Jumlah Pertanian Lain-lain Tanah Kosong Sungai Jumlah Lain-lain Jumlah Bukan Tepu Bina Jumlah Keseluruhan 148.99 170.39 319.38 37.53 42.44 180.14 2.38 9.01 1.37 1.24 2.34 12.53 209.01 23.47 25.62 3.21 0.21 9.42 3.65 42.10 253.41 0.27 253.67 927.60 5.76 6.59 12.35 1.45 1.64 6.96 0.09 0.35 0.05 0.05 0.09 0.48 8.08 0.91 0.99 0.12 0.01 0.36 0.14 1.63 9.80 0.01 9.81 35.86 Luas (Hektar) %    Rajah 2.3 : Pecahan Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2010 1418.60 70.93 38.58 1528.11 12.46 118.45 130.91 1659.02 2586.62 54.84 2.74 1.49 59.08 0.48 4.58 5.06 64.14 100.00 Sumber : RTD Batu Pahat (Pengubahan) 2010-2020 Sumber : RTD Batu Pahat (Pengubahan) 2010-2020 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA 4.0 -

[close]

p. 13

TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN PON PON PON 2.0-4 TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN HARMONI HARMONI HARMONI HARMONI HARMONI TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TANJUNG TANJUNG TANJUNG INDAH INDAH INDAH INDAH TANJUNG TANJUNG TANJUNG INDAH 2.0 PENEMUAN 0 U T A R A 500 1,000 meters RAJAH 2.4 : GUNA TANAH SEMASA RKK BANDAR PARIT RAJA Petunjuk : KEDIAMAN Perumahan Terancang Perumahan Tidak Terancang PERNIAGAAN Perniagaan Terancang INDUSTRI Industri Terancang INSTITUSI & KEM. MASYARAKAT Pendidikan Kesihatan Keagamaan Perkuburan Rumah Kebajikan Kegunaan Kerajaan Lain-lain Kemudahan TANAH LAPANG & REKREASI Tanah Lapang INFRASTRUKTUR & UTILITI Bekalan Elektrik Pembentungan Pelupusan Sisa Pepejal Bekalan Air Pengairan & Saliran KE AYER HITAM PARIT RAJA TI S 3 0 0 PENGANGKUTAN Jalan Raya Kemudahan Pengangkutan PERTANIAN Kelapa Sawit Getah Lain-lain Pertanian LAIN-LAIN Tanah Kosong Sungai UTHM KAW. PERINDUSTRIAN PARIT RAJA BANDAR UNIVERSITI KE BANDAR PENGGARAM Pelan Lokasi : Ke Kual a Lumpur Ke Segambut Ke Paloh Lam Lee Kangkar Baru Yong Peng Parit Yaa’ni Ke Kluang Ayer Hitam Ke Johor Bharu Ke Muar Parit Sulung Ke Muar KE SENGGARANG Semerah Bandar Penggaram Parit Raja Senggarang Rengit Ke Pontian Keluasan : 2,586.62 Hektar Sumber : RTD Batu Pahat M M 1.2 1.2 (Pengubahan) 2010-2020 4.0 - DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA

[close]

p. 14

2.0 PENEMUAN 2.1.4 Kawasan Tepu Bina Dalam kawasan RKK Bandar Parit Raja, 35.86% merupakan kawasan tepu bina iaitu seluas 927.60 hektar. Rajah 2.5 menunjukkan perincian guna tanah kawasan tepu bina terdiri daripada kediaman, infrastruktur, perindustrian, perniagaan, kemudahan masyarakat dan institusi. Rajah 2.5 : Pembahagian Peratusan Guna Tanah Tepu Bina Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2010 Tanah Lapang dan Rekreasi 2.53% Institusi dan Kemudahan Masyarakat 22.53% 2.0-5 Rumusan daripada guna tanah kawasan tepu bina adalah :  Ciri-ciri tepu bina menunjukkan bahawa guna tanah semasa perniagaan adalah masih rendah dan tidak mencerminkan fungsi sebenar yang digariskan dalam RTD Batu Pahat sebagai Pusat Separa Wilayah. Oleh itu, dengan berpandukan kepada RTD Batu Pahat, penekanan proses perbandaran dan keperluan guna tanah perniagaan perlu diberi perhatian. Walau bagaimanapun, pembangunan perniagaan semakin berkembang di sepanjang laluan utama perlu dirancang dan dikawal agar tidak menimbulkan sebarang kecelaruan aktiviti di pusat bandar dan bertujuan mengelak daripada berlakunya lebihan penawaran. Keperluan terhadap kawasan perniagaan seperti restoran makanan dan minuman, hotel-hotel, pasar raya, open air cafe, piazza dilihat berpotensi tinggi untuk dimajukan di kawasan sekitar Parit Raja yang dapat memberikan kemudahan terhadap para pelajar di institusi pendidikan berdekatan. Infrastruktur dan Utiliti 4.54% Pengangkutan 27.35% Perindustrian 4.58% Perniagaan 4.05%  Kediaman 34.43% Sumber : RTD Batu Pahat (Pengubahan), 2010-2020 Keperluan penduduk dan unit-unit perumahan semakin bertambah seiring dengan pertambahan peluang-peluang pekerjaan yang wujud daripada institusi-institusi pendidikan sedia ada (seperti UTHM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA) serta pekerjaan yang dijanakan oleh kawasan-kawasan industri di sekitarnya. Isu permintaan perumahan ini dijangka akan semakin meningkat pada masa hadapan. Penyediaan kemudahan masyarakat seperti kemudahan keagamaan, keselamatan, kesihatan dan lain-lain dilihat penting bagi menampung keperluan semasa penduduk sedia ada dan akan datang. Populasi penduduk yang semakin bertambah dilihat sebagai faktor utama yang perlu dititikberatkan dalam penyediaan kemudahan masyarakat di BandarParit Raja agar sesuai dengan fungsi kawasan Parit Raja sebagai Pusat Separa Wilayah. Carta tersebut menunjukkan kediaman merupakan guna tanah tepu bina utama iaitu sebanyak 34.43% . Diikuti dengan pengangkutan dan institusi dan kemudahan masyarakat yang masing-masing mencatatkan peratusan tepu bina tinggi 27.35% dan 22.53%. Guna tanah perniagaan, perindustrian, tanah lapang dan rekreasi serta infrastruktur dan utiliti adalah seimbang pecahan peratusannya. Guna tanah semasa bandar melambangkan fungsi Parit Raja sebagai pusat petempatan dan institusi pendidikan.  DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA 4.0 -

[close]

p. 15

2.0-6 2.0 PENEMUAN i)  Kediaman Perumahan terancang sedia ada di kawasan RKK Bandar Parit Raja meliputi 148.99 hektar iaitu 5.76% daripada keseluruhan guna tanah keseluruhan di kawasan ini. Manakala sebanyak 170.39 hektar (6.59%) daripada keseluruhan guna tanah merupakan perumahan tidak terancang di kawasan RKK. Peningkatan terhadap permintaan kediaman terancang berlaku disebabkan dengan kemunculan beberapa institusi pengajian tinggi di sekitar kawasan Bandar Parit Raja. Permintaan yang meningkat setiap tahun adalah disebabkan kebanyakkan pelajar dan kakitangannya tinggal di luar kampus. Aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan di Bandar Parit Raja   Rajah 2.6 : Pembahagian Peratusan Jenis Perniagaan Semasa Kawasan RKK Bandar Parit Raja, 2010 Institusi Swasta (Kewangan, Insurans, Latihan, Tusyen dll) 7% Pejabat/Persatuan 2% Pasar Awam/Gerai MDL 0% ii)  Perniagaan Kajian terperinci guna tanah perniagaan adalah untuk menentukan tren penawaran semasa dan jangkaan masa hadapan perniagaan di RKK Bandar Parit Raja. Terdapat kira-kira 37.53 hektar (1.45%) daripada keseluruhan guna tanah kawasan adalah kawasan perniagaan terancang. Peningkatan aktiviti perniagaan adalah diperlukan bagi memenuhi keperluan penduduk yang semakin bertambah. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti migrasi masuk ke Pekan Parit Raja melalui peluang pekerjaan, pendidikan dan permintaan guna tanah sekitar. Kesannya, pertambahan penduduk ini secara tidak langsung akan mewujudkan pelbagai jenis premis perniagaan yang sangat sinonim dengan populasi pelajar seperti restoran makanan segera, cyber cafe, institusi perbankan, kedai alat tulis, percetakan gambar dan sebagainya . Runcit 14%  Rumah Tumpangan/Hotel 1% Perabut dan peralatan rumah 5% Pakaian dan lain-lain 3% Kedai Kosong 36%  Makanan/Restoran 6% Barangan Logam 1% Perkhidmatan Persendirian (klinik, dobi, foto, salon dll) 18% Elektrik 2% Bengkel dan alat Ganti 5% Sumber : Kajian Lapangan RKK Bandar Parit Raja, 2011 Terdapat 13 jenis perniagaan yang telah dikenal pasti beroperasi di kawasan perniagaan Bandar Parit Raja (Rajah 2.6). 4.0 - DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PARIT RAJA

[close]

Comments

no comments yet