Garis Panduan Perancangan GP0014-A

 

Embed or link this publication

Description

Taman Atas Bumbung

Popular Pages


p. 1

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAMAN ATAS BUMBUNG

[close]

p. 2[close]

p. 3

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAMAN ATAS BUMBUNG JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 2012

[close]

p. 4[close]

p. 5

Cetakan Pertama 2012 © Hak cipta Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Hak cipta terpelihara Mana-mana bahagian dalam laporan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau pun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada penerbit terlebih dahulu. ISBN 978-983-2839-29-3 Diterbitkan di Malaysia oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tel : 03 – 2698 9211 Fax: 03 – 2692 9994

[close]

p. 6[close]

p. 7

Pemberitahuan Garis Panduan ini menggantikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Pembangunan Taman Atas Bumbung JPBD 2/97 yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Garis panduan ini tidak mengatasi mana-mana garis panduan lain, sama ada dari aspek subjek atau pun pertapakan, yang disediakan di bawah peruntukan perundangan oleh mana-mana pihak. Ia hendaklah merujuk undang-undang, dasar Persekutuan, Negeri dan garis panduan yang melibatkan keperluan pelbagai agensi teknikal berkaitan serta menyokong garis panduan sedia ada jabatan Kerajaan dan agensi lain. APRIL 2012

[close]

p. 8[close]

p. 9

GLOSARI CCTV GBI JBPM KeTTHA PBN PBT RKK RT SSM UKBS Sistem Kamera Litar Tertutup (Closed Circuit Television System) Indeks Bangunan Hijau (Green Building Index) Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia Pihak Berkuasa Negeri Pihak Berkuasa Tempatan Rancangan Kawasan Khas Rancangan Tempatan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam

[close]

p. 10[close]

p. 11

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAMAN ATAS BUMBUNG i ISI KANDUNGAN 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. TUJUAN LATAR BELAKANG SKOP GARIS PANDUAN Definisi Taman Atas Bumbung Kategori Taman Atas Bumbung PERUNTUKAN PERUNDANGAN DAN DASAR PRINSIP PERANCANGAN Keselamatan Keindahan dan Keselesaan Penjimatan dan Kecekapan GARIS PANDUAN UMUM GARIS PANDUAN KHUSUS Perancangan Reka Bentuk Penyelenggaraan Komponen Taman Atas Bumbung Aktiviti Rekreasi Taman Atas Bumbung 1 1 5 5 6 9 9 9 9 10 11 11 11 13 16 18 20

[close]

p. 12

ii SENARAI FOTO GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAMAN ATAS BUMBUNG Foto 1a: Kondominium Suasana Sentral, Kuala Lumpur, November 2011. Foto 1b: The Gardens Hotel & Residence, Mid Valley, Kuala Lumpur, Disember 2011. Foto 1: Foto 2: Contoh Taman Atas Bumbung Bangunan-bangunan di Kuala Lumpur. Kompleks perniagaan 1Utama, Kuala Lumpur yang menyediakan taman di dalam bangunan mewujudkan persekitaran yang sihat dan menjadi perintang api kebakaran, 8 Mac 2011. Contoh sistem rain water harvesting. Kaedah rooftop gardening menjana pendapatan Politeknik Jeli. Contoh taman atas bumbung di sebuah pangsapuri di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, 2 Disember 2011. 1 1 1 3 4 5 5 Foto 3: Foto 4: Foto 5: Foto 6a: Taman terletak di aras atas dan di aras tengah bangunan Swiss Garden Hotel and Residence, Kuala Lumpur, 2 Disember 2011. Foto 6b: Taman atas bumbung di tingkat 1, Masjid Sultan Zainal Abidin, Putrajaya, 30 November 2011. Foto 6: Foto 7: Contoh taman atas bumbung mengikut definisi. Contoh taman atas bumbung ekstensif di Kompleks Perniagaan 1Utama, Bandar Damansara, 8 Mac 2011. Contoh taman atas bumbung intensif di The Garden Hotel and Residence, Mid Valley Megamall, Kuala Lumpur; 30 November 2011. Taman atas bumbung di Rockerfeller, Manhattan. 6 6 6 7 7 10 Foto 8: Foto 9:

[close]

p. 13

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAMAN ATAS BUMBUNG iii 12 Foto 10: Contoh taman atas bumbung di Swiss Garden Hotel and Residences, Kuala Lumpur, 2 Disember 2011. Foto 11: Contoh pagar yang dibina untuk menjamin keselamatan pengguna di Swiss Garden Hotel and Residence, Kuala Lumpur, 2 Disember 2011. Foto 12: Contoh bahan kemasan lantai yang sesuai digunakan di The Garden, Mid Valley Megamall, Kuala Lumpur, 2 Disember 2011 Foto 13: Contoh reka bentuk menarik yang mengintegrasikan elemen landskap lembut dan kejur di The Garden, Mid Valley Megamall, Kuala Lumpur, 2 Disember 2011. Foto 14: Pokok Calathea Foto 15: Lapisan taman atas bumbung Foto 16: Contoh kerja-kerja penyelenggaraan di taman atas bumbung. Foto 17: Kolam renang, antara contoh komponen taman atas bumbung di Subang Avenue, Selangor, 7 Oktober 2011. Foto 18: Contoh komponen taman atas bumbung yang memberi keselesaan kepada pengguna, 2009. 14 15 15 16 16 17 19 19 SENARAI JADUAL Jadual 1: Komponen Yang Dibenarkan di Taman Atas Bumbung Jadual 2: Aktiviti Rekreasi dan Sukan di Taman Atas Bumbung 18 20

[close]

p. 14

iv SENARAI RAJAH GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAMAN ATAS BUMBUNG Rajah 1: Perbandingan di antara Taman Atas Bumbung Ekstensif dan Intensif 8 SENARAI LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II Lampiran III : : : Komponen Green Building Index Teknologi Hijau, Tunggak dan Sektor Dasar Ringkasan Garis Panduan Khusus

[close]

p. 15

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAMAN ATAS BUMBUNG 1 1. TUJUAN antara penduduk dan penghuni setempat. Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam menyediakan kemudahan taman atas bumbung terutamanya pihak berkuasa negeri (PBN), pihak berkuasa tempatan (PBT) dan pemaju. Selain itu, tujuan garis panduan ini disediakan ialah untuk menggalakkan PBN, PBT dan pemaju membina bangunan yang mempunyai penerapan Indeks Bangunan Hijau (GBI) bagi menyokong Dasar Teknologi Hijau Negara dan Dasar Perubahan Iklim Negara. 2. LATAR BELAKANG Foto 1a: Kondominium Suasana Sentral, Kuala Lumpur, November 2011. Keperluan penyediaan Garis Panduan Taman Atas Bumbung di Malaysia bermula dari kes Lembaga Rayuan Pulau Pinang yang membenarkan rayuan mengenai penyediaan taman atas bumbung sebagai menggantikan keperluan tanah lapang di atas permukaan tanah, pada awal tahun 1990an. Selain itu, Garis Panduan ini disediakan berasaskan 3 keperluan berikut: i. Ameniti dan Estetik a. Taman atas bumbung berfungsi sebagai ruang alternatif untuk melakukan aktiviti rekreasi pasif di samping sebagai tempat untuk menggalakkan interaksi sosial Foto 1b: The Gardens Hotel & Residence, Mid Valley, Kuala Lumpur, Disember 2011. Foto 1: Contoh Taman Atas Bumbung Bangunanbangunan di Kuala Lumpur. b. Pembinaan taman atas bumbung melalui penanaman pokok membantu meningkatkan kualiti, nilai estetik dan visual sesebuah bangunan dan bandar secara amnya.

[close]

Comments

no comments yet