Garis Panduan Perancangan GP023

 

Embed or link this publication

Description

PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD

Popular Pages


p. 1

PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD

[close]

p. 2

PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD p JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 2012

[close]

p. 3

Cetakan Pertama 2012 © Hakcipta Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Hakcipta Terpelihara Mana-mana bahagian dalam laporan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu Diterbitkan di Malaysia oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

[close]

p. 4

Pemberitahuan Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama undang-undang, peraturan-peraturan, dasar Persekutuan dan Negeri, serta garis panduan yang telah disediakan oleh Jabatan atau agensi-agensi teknikal berkaitan. Garis panduan ini juga menyokong garis panduan sedia ada di jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi lain. Garis panduan perancangan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Oktober 2011 dan Mesyuarat Majlis Bagi Kerajaan Tempatan (MNKT)ke-65 pada 21 Mac 2012.

[close]

p. 5

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD i 1 1 1 3 3 5 5 6 7 7 9 9 10 14 16 16 16 18 19 19 26 26 27 ISI KANDUNGAN 1. 2. TUJUAN SKOP 2.1 Definisi Kawasan Brownfield 2.2 Kategori Kawasan Brownfield PRINSIP-PRINSIP GARIS PANDUAN KAWASAN BROWNFIELD GARIS PANDUAN UMUM 4.1 Mengenalpastian Kriteria Kawasan Brownfield 4.2 4.3 4.4 Menentukan Jenis dan Perolehan Hakmilik Tanah 4.2.1 Perolehan Hakmilik Tanah Mengenalpasti Nilai Warisan Tapak atau Bangunan Melaksanakan Penilaian Tapak 4.4.1 Tatacara Mengenalpasti, Menilai Dan Membaikpulih Tanah Yang Tercemar 4.4.2 Tatacara Membaikpulih (Remediation) Tanah Tercemar 4.5 Penentuan Elemen Reka Bentuk Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield 3. 4. 5. GARIS PANDUAN KHUSUS SETIAP KATEGORI BROWNFIELD 5.1 Kategori A: Bekas Lombong/Kuari 5.1.1 Definisi Bekas Lombong 5.1.2 Definisi Bekas Kuari 5.1.3 Perbezaan Di Antara Lombong Dan Kuari 5.1.4 Jenis-Jenis Pembangunan Semula Kawasan Brownfield Kategori A Yang Dicadangkan Kategori B: Kawasan Bekas Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Yang Telah Penuh/Tidak Lagi Digunakan Secara Kekal 5.2.1 Definisi 5.2.2 Jenis-Jenis Pembangunan Semula Kawasan Brownfield Kategori B Yang Dicadangkan 5.2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 6

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD 5.2.3 Pemulihan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Yang Telah Ditutup 5.3 Kategori C: Kawasan Kilang/Perniagaan/Perumahan/Institusi Yang Telah Ditinggalkan Melebihi 10 Tahun 5.3.1 Definisi 5.3.2 Jenis-Jenis Pembangunan Semula Kawasan Brownfield Kategori C Yang Dicadangkan 5.3.3 Kaedah Pengekalan Dan Pemuliharaan Bangunan Yang Telah Lama Ditinggalkan Kategori D: Projek-Projek Pembangunan Terbengkalai Yang Tidak Siap Dalam Tempoh Pelaksanaan Pembangunan Melebihi 10 Tahun 5.4.1 Definisi 5.4.2 Jenis-Jenis Pembangunan Semula Kawasan Brownfield Kategori D Yang Dicadangkan 5.4.3 Pendekatan Pemulihan Imej Projek-Projek Terbengkalai Kategori E: Bangunan/Deretan Lot-Lot Bangunan Yang Telah Terbiar Melebihi 10 Tahun 5.5.1 Definisi 5.5.2 Jenis-Jenis Pembangunan Semula Kawasan Brownfield Yang Dicadangkan 5.5.3 Pendekatan Pembangunan Semula Lot-Lot Bangunan Berderet Atau Mempunyai Nilai Warisan Yang Terbiar 30 30 30 31 37 ii 5.4 38 38 40 41 5.5 42 42 44 45 5.6 Kategori F: Kawasan Bekas Depot/Stesen Pengangkutan Awam, Kemudahan Infrastruktur Dan Utiliti 47 5.6.1 Definisi 47 5.6.2 Jenis-Jenis Pembangunan Semula Kawasan Brownfield Kategori F Yang Dicadangkan 48 51 6. PANGKALAN DATA GIS UNTUK KAWASAN BROWNFIELD Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 7

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD 7. APLIKASI DALAM PERANCANGAN 7.1 Rancangan Struktur 7.2 Rancangan Tempatan 7.3 Rancangan Kawasan Khas 7.4 Laporan Cadangan Pemajuan 54 54 55 55 56 iii SENARAI JADUAL Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 : : : : Kategori Kawasan Brownfield Contoh Metadata Gunatanah Semasa Kawasan Brownfield Kategori C Geokod Mengikut Klasifikasi Gunatanah Kawasan Brownfield Susunan Keutamaan Pembangunan Semula Bagi Kawasankawasan Brownfield 3 52 53 54 SENARAI RAJAH Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 : : : Carta Alir Pembangunan Bangunan Warisan Kawasan Brownfield Proses Penilaian Tapak bagi Tanah Tercemar Proses Membaikpulih Tanah Tercemar 8 12 13 SENARAI LAMPIRAN Lampiran A : Lampiran B : Lampiran C : Senarai Industri & Aktiviti Yang Berpotensi Mencemarkan Tanah Dan Air Tanah Garis Panduan Pembangunan Reka Bentuk Bandar Cabutan Garis Panduan Meroboh Bangunan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor 57 58 64 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 8

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD iv 17 17 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 31 31 31 31 32 33 SENARAI FOTO Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto 8 9 10 11 12 13 14 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Tapak bekas lombong bijih timah di Jalan Pasir Putih, Ipoh Tapak bekas lombong bijih timah yang dibangunkan semula sebagai kawasan perumahan di Jalan Pasir Putih, Ipoh Tapak kuari yang terbiar di Bloomington, Indiana, USA. Salah satu tapak kuari mamar di Ipoh, Perak The Mines Wonderland di Mines Resort City, Sri Kembangan Selangor Hotel Palace of the Golden Horses, Sri Kembangan Selangor Pancutan air sebagai daya tarikan di The Mines Wonderland Resort City, Sri Kembangan, Selangor Pembangunan taman tema di Sunway Pyramid, Selangor Pembangunan hotel di Sunway Pyramid, Selangor Ilustrasi cadangan aktiviti memancing di kawasan tasik Zoo Taiping yang terletak di dalam Taman Tasik Taiping, Perak Aktiviti yang disediakan di Taman Tasik Taiping, Perak Keadaan persekitaran di Taman Tasik Perdana, Kuala Lumpur Gambaran keseluruhan pembangunan Clearwater Sanctuary Golf Resort, Ipoh Perak Penanaman pokok jambu batu di Bidor, Perak Contoh gambar penternakan ikan dalam sangkar yang diusahakan di kawasan bekas lombong Keadaan fizikal tapak di Jalan Sikamat, Seremban Keadaan fizikal tapak pelupusan sisa pepejal di Bercham, Jalan Bercham, Ipoh Keadaan fizikal tapak pelupusan sisa pepejal di Cendering, Kuala Terengganu Sebelum pembangunan semula merupakan kawasan pengumpulan sampah Selepas pembangunan semula menjadi taman rekreasi Padang Golf Tok Jembal, Kuala Terengganu Kilang terbiar di Seremban Rumah teres terbiar di Ipoh, Perak Deretan Kedai yang terbiar di Ipoh, Perak Sekolah terbiar di Pulau Pinang Pusat Teknologi Pittsburgh, USA Susunatur pembangunan semula Jaya One, Petaling Jaya Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto 21 22 23 24 25 26 27 28 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 9

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD Foto 29 Foto 30 Foto 31 Foto 32 Foto 33 Foto 34 Foto 35 Foto 36 Foto 37 Foto 38 Foto 39 Foto 40 Foto 41 Foto 42 Foto 43 Foto 44 Foto 45 Foto 46 Foto 47 Foto 48 Foto 49 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pandangan hadapan pembangunan semula Jaya One, Petaling Jaya Sebelum pembangunan semula Highbury Stadium Selepas projek pembangunan semula dilaksanakan dikenali Highbury Square Unity Junior High School, Cicero Unity Junior High School - dua sekolah bawah satu bumbung, dibahagikan kepada kampus timur dan barat Pusat Pemulihan Jerejak Selepas pembangunan semula sebagai Jerejak Resort dan Spa, Pulau Pinang Sebelum pembangunan semula Gambaran Penang Times Square yang dicadangkan Pengekalan fasad bangunan Wisma Yeap Choor EE, Pulau Pinang Projek pembinaan hotel terbengkalai di Jalan Toman 2, Seremban Keadaan fizikal tapak yang telah lama ditinggalkan telah ditakungi oleh air hujan sehingga menjadi “kolam” di Seremban Mall, Seremban Kawasan kedai di Jalan Raja Dr. Nazrin Shah, Ipoh Projek komersial ini terbengkalai di Lintang Sungai Emas, Batu Ferringhi, Pulau Pinang Projek terbengkalai rumah pangsa kos rendah/sederhana Bukit Florida, Seremban, Negeri Sembilan Queensbay Mall terbengkalai pada tahun 1997 Queensbay Mall selepas pembangunan semula menjadi pusat tumpuan orang ramai Penambahan elemen landskap Pusat perniagaan yang dibangunkan di bekas tapak pelupusan sisa pepejal, Seremban Deretan unit rumah kedai lama dan terbiar di Jalan Chung On Siew, Ipoh Deretan rumah kedai lama dan terbiar di persimpangan Jalan Yam Tuan dan Jalan Tunku Hassan, Seremban 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 39 40 41 41 41 42 43 44 v Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 10

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD Foto 50 : Foto atas menunjukkan keadaan sebelum pembangunan manakala gambar foto bawah menunjukkan keadaan selepas aktiviti-aktiviti perniagaan diterapkan di lot-lot bangunan tersebut di New Jersey, USA 45 Contoh ilustrasi perletakan papan tanda perniagaan pada bangunan rumah kedai 46 Stesen Sentral Kuala Lumpur 48 Ilustrasi pembangunan Stesen Sentral Kuala Lumpur 49 Greenwich Millennium Village, London 49 Canary Wharf pada tahun 1980 50 Foto udara kawasan sebelum (1979) dan selepas (2002) 51 pembangunan semula vi Foto 51 Foto Foto Foto Foto Foto 52 53 54 55 56 : : : : : : Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 11

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD 1 1. TUJUAN Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan untuk membantu kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan (PBT), agensi pelaksana, pemaju–pemaju dan perunding–perunding perancangan dalam pengenalpastian dan memudahcara pembangunan kawasan brownfield selaras dengan amalan perancangan terbaik. Garis panduan ini digunapakai di peringkat penyediaan rancangan pemajuan untuk mengenal pasti kawasan brownfield dan menetapkan syarat-syarat pemajuan dalam proses kawalan perancangan. Selain itu, garis panduan ini juga termasuk keperluan untuk membentuk pangkalan data Geographical Information System (GIS) bagi inventori kawasan brownfield di peringkat negeri dan PBT. dan pemilik tanah atau bangunan dalam mengenalpasti dan membangunkan semula kawasan brownfield; iv. memberi panduan kepada kerajaan negeri atau PBT untuk membentuk sistem pangkalan data GIS bagi menyediakan inventori kawasan brownfield; dan v. keperluan pembangunan kawasan brownfield dalam perancangan. semula sistem 2.1 Definisi Kawasan Brownfield Sarni. W 2010 telah mendefinisikan kawasan brownfield sebagai kawasan yang dahulunya merupakan kawasan yang digunakan sebagai industri, atau kawasan komersial yang mungkin telah tercemar atau tidak tercemar, tetapi mempunyai potensi untuk dibangunkan semula setelah kawasan berkenaan dibersihkan atau dipulihkan semula.1 Untuk tujuan Garis Panduan Pengenalpastian bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield ini, definisi di atas telah diperincikan seperti berikut: 2. SKOP Garis panduan ini meliputi i. definisi kawasan brownfield dan pengenalpastian jenis-jenis brownfield dalam konteks pembangunan di Malaysia; prinsip-prinsip pembangunan brownfield; perancangan semula kawasan ii. iii. garis panduan umum dan khusus sebagai panduan kepada PBT, pemaju 1 Sarni W. (2010), “Greening Brownfields: Remediation Through Sustainable Development”, McGraw Hill Companies Inc. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 12

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD “Kawasan brownfield adalah kawasan yang telah dibangunkan tetapi ditinggalkan atau terbiar atau mempunyai struktur pembangunan yang usang atau kawasan pembangunan yang tidak siap sepenuhnya dan terbengkalai. Kawasan ini mungkin tercemar atau tidak tercemar. Tanah kawasan brownfield ini juga termasuk tanah kerajaan atau tanah persendirian.” Istilah brownfield juga meliputi bangunan yang telah lama terbengkalai atau bangunan yang telah siap tetapi tidak terjual. Tafsiran ini juga merujuk kepada projek-projek terbengkalai yang tidak siap dalam tempoh pelaksanaan pembangunan melebihi 10 tahun. Kawasan brownfield juga merangkumi situasi berikut: i. kawasan yang telah lama terbengkalai; dan ii. kawasan yang telah siap tetapi tiada pemilik. Bagi tujuan garis panduan ini, kawasan brownfield meliputi projek-projek terbengkalai yang tidak siap dalam tempoh pelaksanaan pembangunan sekurang-kurangnya 10 tahun.2 2 Berdasarkan definisi di atas, kawasankawasan kosong yang masih belum dibangunkan atau kawasan-kawasan pertanian atau kawasan-kawasan underused atau bangunan-bangunan usang yang masih digunakan tidak diambil kira sebagai brownfield. Kawasan setinggan yang masih dihuni untuk petempatan juga tidak dikategorikan sebagai brownfield. Kawasan setinggan hanya diklasifikasikan sebagai brownfield setelah setinggan dipindahkan dan masih belum ada sebarang rancangan untuk pemajuan. Di samping itu, tanah perkuburan lama yang tidak digunakan lagi tidak dikategorikan sebagai kawasan brownfield. Ini kerana tanah perkuburan merupakan kawasan sensitif terutamanya dari segi keagamaan dan perundangan di mana pembangunan semula kawasan perkuburan terbiar adalah bercanggah dengan nilai sosio-budaya penduduk tempatan. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 28 April 2010 dan maklum balas dari Jabatan Perumahan Negara. 2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 13

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD 2.2 Kategori Kawasan Brownfield Kawasan-kawasan brownfield dikategorikan seperti Jadual 1Foto Jenis Brownfield 3 3. boleh PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD Jadual 1 : Kategori Kawasan Brownfield Kategori Garis panduan ini berdasarkan prinsipprinsip perancangan berikut : a) Kemampanan penggunaan sumber semula jadi Garis panduan ini mempraktikkan konsep pembangunan mampan yang mementingkan amalan 3R (reduce, reuse, recycle) untuk menjimatkan sumber asli iaitu tanah. Ini bertujuan untuk mengurangkan keperluan pembangunan di kawasan baru khususnya kawasan hijau (greenfield) seperti kawasan pertanian dan hutan. b) Pematuhan kepada undang-undang dan garis panduan sedia ada Sebelum menjalankan sesuatu pembangunan semula kawasan brownfield, pengenalpastian dan perolehan hakmilik tanah adalah perkara utama yang perlu diuruskan mengikut keperluan undangundang pentadbiran tanah seperti Kanun Tanah Negara (Akta 56/1965) dan Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486). Pembangunan untuk kawasan-kawasan warisan juga perlu merujuk kepada Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) supaya dapat dikekalkan dan dipulihara mengikut amalan terbaik. Untuk Bekas lombong/kuari A Kawasan bekas tapak pelupusan sisa pepejal yang telah penuh /tidak lagi digunakan secara kekal Kawasan kilang/ perniagaan/ perumahan/institusi yang telah ditinggalkan melebihi 10 tahun Projek – projek pembangunan terbengkalai yang tidak siap dalam tempoh pelaksanaan pembangunan melebihi 10 tahun Bangunan/deretan lot-lot bangunan yang telah siap tetapi terbiar melebihi 10 tahun Kawasan bekas depot/ stesen pengangkutan awam, kemudahan infrastruktur dan utiliti B C D E F Sumber: Kajian Lapangan Brownfield 2007, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. Nota: Kategori A, B, C, D, E dan F digunakan sebagai rujukan sahaja dan bukan berdasarkan gred atau taraf mengikut kriteria tertentu. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 14

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD menangani masalah kawasan brownfield yang tercemar, perundangan dan garis panduan yang berkaitan seperti Contaminated Land Management and Control Guidelines No. 1, 2 dan 3 terbitan Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia perlu dirujuk. Dalam konteks proses kelulusan kebenaran merancang ianya hendaklah mematuhi Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) atau akta-akta lain yang dikuatkuasakan bagi kawasan yang berkenaan. c) Keprihatinan terhadap kesihatan dan keselamatan penduduk Kawasan brownfield seperti tapak pelupusan sisa pepejal, kawasan kilang, depot atau stesen pengangkutan awam, stesen minyak atau infrastruktur penjanaan kuasa elektrik merupakan kawasan yang mempunyai risiko pencemaran yang boleh mengancam kesihatan penduduk. Takungan air daripada pembangunan yang terbengkalai atau terbiar juga menggalakkan pembiakan nyamuk yang menyebarkan penyakit. Bangunan yang kosong dan terbiar juga menjadi tempat persembunyian penagih dadah dan penjenayah yang memberi ancaman terhadap keselamatan komuniti. d) Peningkatan imej bandar 4 Kawasan brownfield seperti bangunanbangunan yang ditinggalkan, usang dan terbiar, serta projek-projek yang terbengkalai akan mencacatkan imej bandar atau ‘eye-sore’. Ia memerlukan tindakan pembangunan semula yang sewajarnya untuk memulihkan dan meningkatkan imej bandar. Garis panduan ini merangkumi pendekatan-pendekatan reka bentuk bandar yang boleh diamalkan ke arah mewujudkan imej bandar yang lebih indah dan menarik. e) Pemuliharaan warisan Kebanyakan bangunan lama yang berusia hampir atau lebih 100 tahun mempunyai nilai warisan dari aspek sejarah atau senibina. Bangunan ini boleh mencerminkan sejarah bandar harus dikekalkan dan dipulihara mengikut garis panduan pemuliharaan yang sewajarnya. Integrasi antara bangunan lama dan baru akan membawa kepada kepelbagaian senibina yang lebih menarik seterusnya meningkatkan lagi daya tarikan sesebuah bandar khususnya dalam industri pelancongan. f) Menambah nilai hartanah bandar dan mewujudkan peluang pelaburan Kawasan brownfield merupakan liabiliti terhadap ekonomi bagi tanah yang dimiliki oleh kerajaan, swasta atau persendirian. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 15

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD Jika tidak dibangunkan, kawasan brownfield tidak mempunyai nilai ekonomi yang boleh menjana hasil dan pendapatan, malahan menjadi liabiliti kepada kerajaan. Kesannya akan menjatuhkan nilai hartanah dan menjejaskan nilai pasaran hartanah di sekitarnya. Dari perspektif ekonomi, usaha pembangunan semula kawasan brownfield akan memberi pulangan lebih tinggi. Ia juga dapat menjana peluang pekerjaan dan meningkatkan produktiviti kegunaan tanah. Projek pembangunan semula juga boleh menjana aktiviti ekonomi yang lain dan seterusnya meningkatkan daya saing, ekonomi tempatan dan pelaburan. 5 atas atau di bawah tanah, membuat apaapa perubahan material mengenai penggunaan mana-mana tanah atau bangunan atau mana-mana bahagian daripadanya”. Contoh pembangunan mengikut tafsiran tersebut adalah perumahan, perniagaan, perindustrian, institusi, terminal pengangkutan awam, stesen penjanaan kuasa elektrik, perlombongan, tapak pelupusan sisa pepejal dan sebagainya. Ia juga merangkumi kawasan yang telah dijalankan kerja-kerja kejuruteraan sebelum ini, termasuk kerja-kerja tanah sama ada pembentukan atau meratakan tanah. ii. Kawasan pembangunan yang telah dikosongkan atau terbiar 4. GARIS PANDUAN UMUM Kriteria Kawasan 4.1 Mengenalpasti Brownfield Kawasan brownfield dikenalpasti berdasarkan kesemua atau salah satu atau kombinasi beberapa kriteria berikut: i. Kawasan yang telah dibangunkan Kawasan yang telah dikosongkan atau dibiarkan yang memerlukan pembaikan atau pemuliharaan terhadap keadaan tanah atau bangunan. Walau bagaimanapun, terdapat sebahagian kawasan yang telah dikosongkan atau terbiar digunakan secara sementara pada masa sekarang, sama ada seluruh atau sebahagian tanah yang digunakan untuk tempat letak kereta, kargo, bengkel dan sebagainya. Sejarah dan latar belakang kawasan perlu dikenalpasti secara mendalam supaya dapat membantu pihak berkaitan untuk Kawasan yang telah dibangunkan merupakan pembangunan yang dimaksudkan dalam Seksyen 2, Akta 172, iaitu “apa-apa kerja bangunan, kejuruteraan, perlombongan, perindustrian, atau apa-apa kerja lain yang seumpamanya pada, di atas, di sebelah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

Comments

no comments yet