Graniţele Moldovei

 

Embed or link this publication

Description

Sorin Ullea

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

SORIN ULLEA - GRANIŢELE MOLDOVEI

[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8

Editor: Emilia Ţuţuianu DOSPINESCU Coordonator: Dorin DOSPINESCU Coperta I: Moldova medievală Toate drepturile aparţin autorului

[close]

p. 9

Calde mulţumiri atât prietenului ing. Dumitru Năstase cu sprijinul căruia am obţinut sponsorizarea cărţii, cât şi sponsorului FACOS S.A-Suceava fără a cărui contribuţie nu ar fi apărut acest volum. Aceleaşi mulţumiri adresez şi doamnei Emilia Ţuţuianu Dospinescu, editoarea acestei cărţi, pentru bunăvoinţa deosebită de care a dat dovadă.

[close]

p. 10[close]

p. 11

Închin această carte Iaşului meu natal şi întregii Moldove între ale cărei graniţe fireşti am trăit până spre al doilea an de facultate, în 1944, când ruşii bolşevici au jefuit din teritoriul ei mult mai mult decât jumătatea jefuită de ruşii ţarişti în 1812. E adevărat că Moldova e cea mai întinsă ţară românească: aproape cât Muntenia, Oltenia şi Dobrogea împreună, dar e şi ţara clasică a culturii şi artei româneşti, drept care se poate scrie perfect o istorie a Moldovei, cu toate gloriile şi căderile ei, dar nu se poate scrie o istorie a României fără Moldova. Dar pentru că ne ocupăm aici de Moldova de peste Prut, menţionez că nu vorbesc din auzite, căci prin grija părinţilor mei, am ajuns să-mi petrec în acel pământ pierdut toate verile de la doi ani până-n studenţie. (Vezi Addenda: Există o singură Moldovă.) Amintesc totodată cititorului că din acel pământ îşi trag obârşia Mihail Kogălniceanu (de pe apa Cogâlnicului), Alecu Russo, Hasdeu, mareşalul Averescu, Maria Cebotari (din Ciubotariu) soprană de celebritate internaţională şi “vrăjitorul” Sergiu

[close]

p. 12

Celibidache 1 care se oferise să predea, fără plată, la Bucureşti, lecţii de dirijorat, dar a cărui uriaşă popularitate prin concertele şi mai ales prin repetiţiile sale uluitoare la Ateneul Român a stârnit invidia lui Ceauşescu şi a trebuit să se reîntoarcă în Occidentul care-l admira, fără a-şi mai revedea ţara pe care o iubise atât. A lupta pentru reîntregirea Moldovei este o datorie naţională. A nu lupta pentru reîntregirea Moldovei este o crimă. Continui acest Cuvânt introductiv punând sub ochii cititorului un fenomen de o gravitate extremă pentru viitorul poporului român şi anume: când ruşii ţarişti au ocupat jumătatea de est a Moldovei în 1812 nu au urmărit rusificarea populaţiei româneşti din acel teritoriu furat după cum se vede şi din Addenda mea pomenită mai sus. Ideea inversă, de a rusifica populaţia românească din teritoriul ce l-au furat este o „inovaţie bolşevică”. Am auzit la radio şi am văzut la televizor foarte clar exprimată hotărârea conducerii de la Moscova de a cere Uniunii Europene să judece aspru România pentru amestecul ei în treburile interne ale „Republicii Moldova” pentru că „Republica Moldova” este o ţară independentă, prietenă cu Rusia şi face parte integrantă din C.S.I. Va să zică: furi din ţara cuiva o mare parte iar GHEORGHE G. BEZVICONI, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, Vol. II, Bucureşti, 1948, p. 97. 1 6

[close]

p. 13

dacă cel furat protestează şi-şi cere pământul înapoi îl reclami Uniunii Europene şi-i ceri măsuri drastice împotriva lui pretinzând că locuitorii acelui pământ sunt independenţi şi prieteni cu tine şi fac parte din CSI (Comunitatea statelor independente). Asemenea procedeu e tipic rusesc şi îmbină minciuna sfruntată cu crima. Însă! Asemenea procedeu îl aplică ruşii numai ţărilor mici. De marile puteri se tem, după cum vom vedea mai jos. Conducătorii de la Moscova ştiu foarte bine că „prietenia” faţă de aşa-zisa „Republică Moldova” e de fapt o cruntă duşmănie şi că de le-ar sta în putere ar ocupa şi Moldova de dincoace de Prut până în Carpaţi. Lucrul se vede perfect de bine şi din diverse declaraţii ale moldoveanului trădător născut în românimea de peste Nistru dar devenit slugă a Moscovei sub numele de Vladimir Voronin, „preşedinte al Republicii Moldova”. Canalul antiromânesc Antena 3 al lui Dan Voiculescu începe „abil”, prin a prezenta corect ştirile politice spre a stârni încrederea spectatorilor, cum a făcut de pildă şi în ziua alegerilor anticipate din „Republica Moldova” de la 29 Iulie, după care însă invită să se pronunţe asupra ştirilor pe diverşi români, bolşevizaţi, cu mutre primitive şi total inculţi, să-şi dea cu părerea şi-n primul rând să-l atace pe Traian Băsescu – singurul care luptă pentru unificarea Moldovei de peste Prut – şi pe Monica Macovei deoarece „categoria Macovei înseamnă disponibilitatea de a fi singur împotriva 7

[close]

p. 14

tuturor pentru a apăra justeţea unei cauze, riscul de a fi marginalizat şi ostracizat în ţară, chiar dacă meritele sunt recunoscute în afară,” înseamnă „pericolul de a ţi se arunca lături în cap cu ajutorul unor trusturi de presă duşmănoase” 2. Membrii Antenei 3 o fac cu vădită plăcere căci sunt slugi ale marelui ticălos Dan Voiculescu cel care e totdeauna nul în sondaje, cu toţi banii lui de fost securist acoperit sub numele de Felix, şi tocmai de aceea a şi trebuit să se alieze cu PSD-ul pentru a putea intra în Parlament. Niciodată, nici un cuvânt despre situaţia tragică a românilor din „Republica Moldova”. Dimpotrivă, în luna mai, după manifestaţiile antibolşevice de la Chişinău din aprilie 2009, Radu Tudor afirma că în ce priveşte calificativul României în UE ea e socotită „cea mai destabilizatoare ţară din UE prin intervenţiile făcute în favoarea Basarabiei”! Ce-i pasă acestui mahalagiu muntean de durerea Moldovei? Şi ce le pasă mahalagiilor munteni plătiţi gras de Voiculescu de ruperea în două a Moldovei şi rusificarea părţii furate! Aşa dar: scopul final nu trebuie să fie acela de care tot vorbesc unii: integrarea „Republicii” Moldova în mod separat în Uniunea Europeană. Asemenea scop e şi absurd şi cinic. Scopul firesc şi normal este cel pe care l-am precizat aici: reîntregirea Moldovei. Însă moldovenii nu pot realiza ei singuri ceea ce au distrus conducătorii 2 SABINA FATI, Ce alegem anul acesta: Severini sau Macovei?, Editorial, în România Liberă, 4 Iunie 2009, p. 2. 8

[close]

p. 15

marilor puteri occidentale care ne-au vândut ruşilor: Hitler în 1939 cu faimosul său pact RibbentropMolotov confirmat ulterior de Churchill şi Roosevelt, geniali pentru ţările lor, criminali pentru România. Urmaşii lor de astăzi, din poziţiile supreme pe care le au în Germania, Marea Britanie şi S.U.A. sunt singurii care pot cere Moscovei reîntregirea Moldovei. Dacă nu vor voi să-şi facă această nobilă datorie nu văd ce rost mai are rămânerea unei Românii ciuntite în U.E. Nu sunt om politic ci vorbesc ca istoric. Dau aici şi un alt exemplu de furt pe care ruşii nu-l pot nega pentru că l-am văzut cu ochii mei. În muzeul de la Kremlin pe care ruşii îl numesc “Sala de arme” (Opyжeйнaя Пaлaтa) dar care, pe lângă arme, conţine un mare număr de tot felul de exponate, atrage atenţia o mare şi strălucitoare broderie atârnată pe un perete şi protejată sub sticlă. Broderia e o danie a domnului muntean (oltean de origine) Neagoe Basarab şi a soţiei sale Despina şi reprezintă Coborârea de pe cruce. Maria-Ana Musicescu a publicat asupra ei un studiu, apărut 1958 3, iar în 1968 precizează că “Această piesă rămâne neîntrecută în arta broderiei munteneşti” şi că “susţine cu succes comparaţia cu cele mai artistice piese din Moldova vremii lui Ştefan cel Mare” 4. M. A. MARIA-ANA MUSICESCU, O broderie necunoscută din vremea lui Neagoe Basarab, SCIA, 1958, 2, p. 35-49 + 2 pl. 4 MARIA-ANA MUSICESCU, Broderia, în Istoria artelor plastice în România,...sub îngrijirea Acad. Prof. George Oprescu, Vol. I, Ed. Meridiane, 1968, p. 279. 3 9

[close]

Comments

no comments yet