Digitala verktyg i skolan - Mina favoriter och deras syfte

 

Embed or link this publication

Description

Beskrivning av digitala verktyg

Popular Pages


p. 1

Blogg Answergarden Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Har redan testat Digitala verktyg i skolan - Mina favoriter och deras syfte Detta ska jag testa Inget för mig Cecilia Jalkebo Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is 1

[close]

p. 2

Canva Bookabi Book Creator Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 2

[close]

p. 3

Goobric Garageband Explain Everything Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 3

[close]

p. 4

Google Kalkylark Google Formulär Google Dokument Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 4

[close]

p. 5

iMovie Kaizena Haiku Deck Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 5

[close]

p. 6

Keynote Mindomo Mentimeter Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 6

[close]

p. 7

Padlet PicCollage Notability Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 7

[close]

p. 8

Prezi Plickers PostIt Plus Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 8

[close]

p. 9

Quizlet Puppet Pals Röstmemo för iPad Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 9

[close]

p. 10

Quizlet Socrative Screencast-o-matic Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 10

[close]

p. 11

Tagxedo Thinglink Timeline 3D Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Har redan testat Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 11

[close]

p. 12

Videoscribe Todaysmeet Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Dina anteckningar, t.ex. vad du tänker att du kan använda verktyget till. Har redan testat Detta ska jag testa Inget för mig Inget för mig Detta ska jag testa Har redan testat Sk riv a Sk en riv sk a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p ns rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n lju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla git a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru av l Be ktur a gr er Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n Ma je tr is Sk ri v a Sk en ri v s k a ilt Åt syn er lig Ak kop t tiv pla e Br ra ai flip n Ku sto p n s rm ka p a Ut sch vä ec rd k Fö era r Sp hör ela a i G n l ju Gö öra d ra film fo t Sk oco Di riv lla gi t a g al bo e k a St nsl öd ag st st ru a v l Be ktur a gr e r Pr epp es e Ta nter nk ek a a Tid rta sli n M a je tr is 12

[close]

Comments

no comments yet