Magasin Gällö Skog #2.15

 

Embed or link this publication

Description

Magasin Gällö Skog #2.15.

Popular Pages


p. 1

Magasin + GÄLLÖ SKOG 02 ’15 LASERSCANNING SKARP UTFLYKT BRÖD & MUSIK VINN YXAN! Tävling! En dag med en MARKBEREDARE S ID 1 2 ¿ GILLA OSS PÅ FACEBOOK.COM/GALLOSKOG // LÄS MER PÅ WWW.GALLOSKOG.SE

[close]

p. 2

LEDARE Mats Andersson, VD för Gällö Skog: Intensiv period Vi befinner oss i en intensiv period för oss skogsbrukare. Markberedning och plantering pågår för fullt och ni kan i det här numret följa ett av våra markberedningslag under en intensiv dag. ÀDiss! sina håll i landet. Nu håller vi upprepning från i fjol. Vi fick en rekordregnig maj på tummarna för att sommaren blir en ¿ Att vi nu erbjuder högre ränta på innestående medel för de som gör affärer med Gällö Skog. Hiss! B eträffande röjning finns några saker att ha med i planeringen: • Löv kan röjas hela säsongen. • Gran i våra trakter bör röjas efter juli och framåt hösten. • Tallbestånd röjs helst före mitten av juli. • Värdet av röjning kan inte nog understrykas. Du skapar det framtida beståndet med en möjlighet att få viss lönsamhet redan i första gallringen. Du kan även skapa naturvärden genom aktiva beslut redan i röjningen. Särskilt gamla kulturområden eller i närheten av små vattendrag är det viktigt att tänka till när man åtgärdar beståndet. Organisatoriskt förstärker Gällö Skog både på köp- och produktionssidan: • Elsa Järvholm arbetar från och med maj som produktionschef inom Gällö Skog. Hon ansvarar nu för allt det operativa med avverkning och skogsvård. • Ny köpare inom Team Mitt med huvudområde i Storsjöbygden är Magnus Eriksson från Vällviken. • Ny på produktionen är Magnus Eriksson från Fanbyn. Samma namn fast två olika personer alltså. Upplagt för sammanblandning. Denne Magnus kommer att leda produktionsprocessen inom kärnområdet runt Gällösågen. Både Magnus och Magnus har gedigen erfarenhet från sina respektive yrkesområden och de kommer att förstärka Gällö Skog på ett mycket positivt sätt. Väl mött i skogarna! Mats Andersson VD, Gällö Skog #2.15 Omslag: Mancin Zuchowski, i en av Skyttmos Skogsentreprenads markberedare. Foto: Gustav Kron Ansvarig utgivare: Hans Lantz Redaktör: Gustav Kron Redaktionsråd: Hans Lantz, Jonas Zwahlen, Mats Andersson, Jonathan Mattsson, Mikael Frick, Andreas Ohlsjö och Gustav Kron. Upplaga: 8 000 exemplar/nummer Tryck: Åtta45 Tryckeri AB Produktion: Duplicera, www.duplicera.nu Magasin Gällö Skog: Ett kundmagasin från Gällö Skog som utkommer fyra gånger per år. Delas ut till skogsägare inom Gällö Skogs verksamhetsområde, mellan kust och fjäll. Vår såg producerar bra och behöver timmer. Marknaden för sågade trävaror är under ständig förändring och påverkas av valutor, lager och konsumtion. Gällösågen har dock stabil efterfrågan på grund av stor marknad internt till hyvlerier vidare till Skandinavien och Sverige. Beträffande virkespriser är det risk för att prognosen i verkligheten visar att vi har fel. Vi lider fortfarande av alldeles för höga virkeslager och det är främst massavedsöverskottet som består. Timmer är mer i balans men här kommer dämpningen av färdigvarupriserna in som en besvärande faktor. Läs mer på: www.galloskog.se GILLA GÄLLÖ 2 facebook.com/galloskog

[close]

p. 3

INNEHÅLL #2.15 Magasin GÄLLÖ SKOG PRYLAR 12 10 16 Sommarens heta ting 6 SKARPT RESMÅL Häng med till Gränsfors Bruk 10 BEREDEN V ÄG En dag med en markberedare 12 LASERSCANNING Vi kärar ner oss i Bakgården 18 Dra nytta av Skogsstyrelsens verktyg 16 BRÖD OCH MUSIK DESSUTOM: Notiser 4 Marknadsanalys 5 2x Magnus Eriksson 7 Transport 8 Kontakta din virkesköpare 9 Vinn en Gränsforsyxa 20 6 Tävling! 18 3

[close]

p. 4

Möt Urban Wiklund, ny vd för Gällo Timber! Urban Wiklund tog över efter Johan Olofsson som vd på Gällo Timber i mars. Urban är 53 år och driver tillsammans med fru och tre barn ett deltidsjordbruk på Rödön med skog och 30 dikor. Urban har tidigare arbetat på Camfore, NWP och SCA. – I min roll hos Gällo ser jag främst att försvara och utveckla positionen som ett av de effektivaste sågverken i vår region. Sågen är mycket viktig ur ett regionalt skogsägarperspektiv och det är den som garanterar att förädlingen stannar i länet. Min viktigaste målsättning kommer därför vara att förvalta både namnet och verksamheten för framtiden. Johan Karlsson vann i Kilen. V ÅRENS VINNARE Under våren har Gällö Skog delat ut priser vid två skyttetävlingar, vi vill passa på att gratulera vinnarna. Priset i Kilen, Hammerdal, vanns av Johan Karlsson från Högarna. Priset i Hällesjö (deltävling i Landbys Cup) vanns av Peter Zwahlen från Stugun. Stort grattis! % Vi ger ränta på din skog Peter Zwahlen vann i Hällesjö. När du säljer skog eller ett avverkningsuppdrag till Gällö Skog kan du få ränta på innestående pengar från och med bokföringsdatumet då slutregleringen sker. Överenskommelse om detta görs vid kontraktstecknande med Gällö Skogs virkesköpare. Räntan som skogsägaren får är en marknadsmässig skogskontoränta + 0,1 % Som referens används Handelsbankens skogskontoränta. Ränta betalas ut årligen i januari eller början av februari. Prata med din virkesköpare för närmare detaljer. INVENTERA OCH DOKUMENTERA DINA GRÖNA TILLGÅNGAR! www.galloskog.se Diskutera SPLAN K U R B S G O K S kesmed din vir köpare! 4

[close]

p. 5

Magasin GÄLLÖ SKOG Tack vare fjolårets tillvaratagande av stormvirke har sågen i Gällö en god råvarusituation Stabila priser i norr I början av juni kunde man läsa i Lantbrukets affärstidning att ”Timmerpriserna drar iväg i söder”. Uttalandet härrör sig från Södra Skogsägarna som marknadsförde en leveranstidspremie om 20 kr/m³fub och de andra sågverksföretagen i söder följde strax efter med motsvarande justeringar. I samma artikel kunde man också konstatera att timmerlagren var lägre jämfört samma period föregående år samt att avverkningsanmälningarna är färre. Då sågverken fortfarande producerar i god takt medför detta naturligtvis konkurrens om råvaran och därför blir en prishöjning logisk. I vår region är det i dagsläget en helt annan situation. Vi har idag en god råvarusituation för sågverket i Gällö. När det gäller massavedssortimenten har vi ett kraftigt överskott på lövmassaveden. Efterfrågan på frisk och färsk granmassaved kommer med stor sannolikhet att öka framöver hösten i sedvanlig ordning. Det »» Vi har genom fjolårets tillvaratagande av stormvirke en god råvarusituation för sågverket i Gällö.« kan bli ett bekymmer då grantimmerlagren fortfarande är höga. På färdigvarumrknaden kan vi kostatera att trävarupriserna inte har kunnat hållas på den nivå vi upplevde under fjolåret. Det gör att färdigvarulagren ökar något. Vi upplever en prispress nedåt och det blir normgivande för sågverken i hela Sverige. Det är den effektiva produktionen i Gällö som möjliggör vår konkurrenskraft och gör att vi ständigt behöver ett starkt flöde av timmer. Gällö Skog har därför lokalisering vid sju olika kontor i Jämtland och Västernorrland med ett tydligt uppdrag, att anskaffa råvara i hela Mellannorrland. Vi har ett fortsatt behov att köpa barmarkstrakter för att trygga leveranser på senhösten. Trakter med bra bärighet både i skog och väg är alltid eftertraktade. Det har vi märkt i den blöta period vi nu har lämnat bakom oss. Av: Hans Lantz, marknadschef Gällö Skog 5

[close]

p. 6

2. 1. 3. 4. SOMMAR! Dags för sommar och semester ute i skog och mark. Vi har listat våra favoritprylar för sommarens aktiviteter i det gröna. Allt från tåliga kläder för varierande väder till nyttiga hjälpmedel för skarpa knivar och navigation ute i markerna. 6. 5. 7. 3. 1. Plantrör Pottiputki 38 mm. Pris cirka 1 200:www.skogma.se 2. Ryggsäck Lundhags Forest 40 liter. Pris 1 400:www.lundhagsfabriksbutik.se 3. GPS Garmin Oregon 600 Pris cirka 3 600:www.garmin.se 4. Regnställ Grundéns Sunnan 111 Pris 899:www.itaboutdoor.se 5. Klotgrill Bar-B-Kettle 57 cm från Weber. Pris 999:www.icahemma.se 6. Cykelfäste för hundkoppel, Biker-set deluxe. Pris 389:www.djurmaxi.se 7. Knivslip Worksharp Ken Onion Edition Pris 1 995:www.hylte-lantman.com 6

[close]

p. 7

Magasin GÄLLÖ SKOG S U N G S A U M N G A M N O S S K N I O R S E S ERIK Nej du ser inte dubbelt, vi har faktiskt anställt 2x Född och uppvuxen i Lit med ett stort friluftsintresse kommer han att besöka skogsägare i Gällö Skogs relativt nya region Storsjöbygden. Lokal råvara och lokal industri kompletteras nu med en lokal ortsbo från Fanbyn. Magnus Eriksson, ny virkesköpare i Storsjöbygden: – Min bakgrund sträcker sig från plantsättare till fallskärmsjägare. Jag började min skogliga bana som feriearbetare i skogen och intresset väcktes redan på den tiden för skog och natur. Friluftslivet har alltid legat mig varmt om hjärtat och det gjorde att jag under några säsonger jobbade på Vålådalens fjällstation. Det var också friluftslivet som senare gjorde att jag sökte in till Fallskärmsjägarskolan. »» Gällö Skog Att jag senare hamnade i just Hallen har även det har ett högt med naturen att göra. Vi har en dragningen till fjällen i alla dess former. Både jag, sambon och våra anseende både barn har intresse inom idrott, jakt och fiske. Vi är hos konkurgärna ute tillsammans i skog och mark. Själv jagar renterna och jag fågel med stående hund och jag har haft arbete som hundförare och jaktguide. skogsägare.« Efter militärtjänsten startade Magnus och några till ett företag där de erbjöd manuella skogstjänster. Efter några år anställdes han vid Norrskog och arbetade i samma område som idag. – När jag såg annonsen om att Gällö Skog sökte folk blev jag intresserad. Gällö Skog har ett högt anseende både hos konkurrenterna och skogsägare. Vidare har organisationen en uttalad lokal förankring och fördelen av två starka ägare. Det gör att jag kan känna ett lugn när jag gör affärer med dig som skogsägare. Hos Gällö Skog vet jag att de kommer vara trygga. Det är ett viktigt argument när jag besöker våra kunder. Jag drivs av helhetssynen på samhället och blir illa till mods när obehandlad råvara skeppas ut ur regionen. Magnus är på gång att påbörja processen att ta över släktgården och ett skogsskifte i Häggenås. Han har mångårig erfarenhet av skogsrådgivning och virkesköp med stationering i Östersund och har västra Storsjöbygden med omnejd som område. Magnus Eriksson, ny produktionsledare i Bräcke och Gällö. Magnus började i juni som produktionsledare för område ”mitt”, med placering i Gällö. Närmast kommer han från SCA, även där som produktionsledare. Magnus är utbildad jägmästare från SLU i »» Efter elva år åt Umeå där han gick i fem år. samma arbets– Efter elva år åt samma givare kände jag arbetsgivare kände jag att det var det dags att prova att det var det något nytt. Både med nya dags att prova människor och nya erfarenheter. Gällö Skog är ett litet något nytt.« företag i sammanhanget men med starka ägare i bakgrunden. Utmaningen från motsvarande arbetsuppgifter hos SCA blir framför allt att Gällö Skog inte äger någon skog själv. Planeringen blir viktigare när man inte kan samköra åtgärder med närliggande egen skog till exempel. Magnus ägnar gärna sin fritid åt terräng- och fjällöpning när det finns tid över från familjelivet som annars tar mycket av tiden. Angående att det nu finns två Magnus Eriksson i det relativt lilla företaget tar han med ro. – Jag konstaterade tidigare att jag hade en namne i Norrskog. Att vi sedan skulle hamna på samma företag var väl lite otippat, avslutar han. Text: Gustav Kron Foto: Natalie Solomons 7

[close]

p. 8

Prövningarnas tid U 8 Fågelsång och bristande knoppar är alltid ett bra tecken. Det innebär att våren och sommaren är på väg att ta överhanden över det kalla, blöta och lite halvdeppiga mellanläget som alltid infinner sig när den den underbara vårvintern och våren är förbi. Grönskan tar makten över fjolårsgräs och smetiga vägar. Föresfallet är över och de som jobbar med skogsbruk kan återigen börja koncentrera sig på lite mer långsiktiga planer och framåtsyftande arbete. nder våren har både transporter och avverkning rullat på halvfart; precis som det brukar vara under den årstiden. Maskinerna har stått lite om vartannat då våren gjort sitt antågande i ettapper över vårt verksamhetsområde. Den begränsade faktorn för produktionen är i nio fall av tio vägen. Vi strävar efter att hålla en jämn avverkningstakt under året för att kunna tillgodose sågens behov men våren är en tid då vi får se oss besegrade av vädrets makter. Sågen behöver virke kontinuerligt men tyvärr har vi ett vägnät som inte klarar av att leverera det. Både enskilda och allmänna vägar blir tidvis stängda eller nedsatta. Det stora problemet är inte att vägar stänger; det kan vara nödvändigt för att skydda vägen. Problemet är istället det att det väldigt ofta är osäkert när vägen öppnar igen. Det blir »» Gällö Skog kör varje år många mil skogsbilvägar och vi kan se väldigt stora kvalitetsskillnader på olika vägar. Den största skillnaden märker man nu på våren och försommaren. « svårt att planera körning både för lastbilar och maskiner. Vi har på många ställen en bra dialog med vägfogden och i dialog kan vi till exempel komma överens om att köra ut några lass med CTI-bil innan vägen egentligen är öppen för tung trafik. Gällö Skog kör varje år många mil skogsbilvägar och vi kan se väldigt stora kvalitetsskillnader på olika vägar. Den största skillnaden märker man nu på våren och försommaren. En väl underhållen väg, där vägföreningen är noga med att slå dikeskanter och hålla dem rena från sly, är farbara långt tidigare på våren än de som har ett sämre underhåll. Genom att underhålla sina skogsbilvägar ökar man tillgängligheten och kan i förlängningen också öka värdet på fastigheten. Nu väntar sommaren med ett ännu högre fokus på virke, avlägg och vägar. Under sommarmånaderna skärps kravet på när virket skall vara inkört. Timmer som avverkas mellan den 1 juni och den 31 augusti skall vara inkört inom två veckor. Massaveden får ligga ytterligare någon vecka men även den har ett färskhetskrav. Så bara för att vi har kommit igenom det beryktade föresfallet så innebär det inte att utmaningarna är över, snarare tvärt om! Men det är väl kanske det som tjusningen med att jobba i skogen? Text: Elsa Järvholm Foto: Gustav Kron

[close]

p. 9

Magasin GÄLLÖ SKOG KONTOR MATFORS Erik Lundgren Matfors - Härnösand KONTOR ÅNGE Lars-Olof Sahlin Matfors - No.Hälsingland 0693-180 11 lars-olof.sahlin@galloskog.se KONTOR ÖSTERSUND Lennart Magnusson Ånge - Yttehogdal 0693-180 08 lennart.magnusson@galloskog.se Markus Forsberg 0693-180 12 markus.forsberg@galloskog.se 0693-180 05 erik.lundgren@galloskog.se Ånge - Stöde Mikael Frick Krokom 0693-180 29 mikael.frick@galloskog.se Magnus Eriksson Storsjöbygden 0693-180 30 magnus.eriksson@galloskog.se KONTOR STUGUN, Bengt-Arne Bergvall Stugun Syd 0693-180 24 bengt-arne.bergvall@galloskog.se KONTOR HAMMARSTRAND Joakim Thor Stugun Nord 0693-180 28 joakim.thor@galloskog.se Pär Jonsson Kyrkås - Lit 0693-180 17 par.jonsson@galloskog.se Bernt Lindström Hammarstrand 0693-180 23 bernt.lindstrom@galloskog.se Per Nyberg Sösjö - Liden 0693-180 19 par.nyberg@galloskog.se KONTOR GÄLLÖ Mikael Oscarsson Östersund - Svenstavik KONTOR HAMMERDAL Jonathan Mattsson Gällö - Bräcke 0693-180 21 jonathan.mattsson@galloskog.se Mats Kullström Hammerdal 0693-180 04 mats.kullstrom@galloskog.se Alexander Edholm Strömsund 0693-180 16 alexander.edholm@galloskog.se 0693-180 26 mikael.oscarsson@galloskog.se KONT AKT A DIN SPECIALIST! Med flera kontor i södra Norrland finns våra virkesköpare där du har din skog. Vi kan på så sätt ge dig snabba och kvalitativa råd. Rätt riktade skogsåtgärder ger dig ett mervärde för framtiden. Våra skogsspecialister har den kunskap och det engagemang som krävs för att göra rätt val. Välkommen till Gällö Skog! 9

[close]

p. 10

Skarpt besöksmål med gamla anor Vill du få ha egen yxa Gränsfors Bruk? Var m Gällö Skogs tävling och en äkta Gränsforsyxa! D hittar tävlingen på sista 10

[close]

p. 11

Magasin GÄLLÖ SKOG I över 100 år har det tillverkats yxor på Gränsfors Bruk i den lilla orten Gränsfors väster om Gnarp. I det familjeägda bruket jobbar drygt 30 personer med tillverkning och försäljning, året om. Gränsfors Bruk är inte bara tillverkning. Här sker även kurser i smide och timring i den vackra miljön kring bruket. a från med i vinn Du sidan. I återvinningen är en viktig del för dag är det förra ägaren bruket. Miljöaspekten finns med i Gabriel Brånbys söner Adam hela ledet och att minska det onödiga och Daniel Brånby som driver och behålla kärnan. Det var också det bruket. Förutom tillverkningen av handsmidda yxor finns även som tidigare ägaren Gabriel var noga med när han la grunden för dagens en fabriksbutik, ett yxmuseum och tillverkning. Ledorden för produktionen under sommarhalvåret en restaurang. är att ta mindre av naturens resurser, Dessutom anordnas hantverkskurser råvaror och energi. i smide och timring för att bevara – Ett ansvar traditionen och föra »» Allt vi gör här lämnar för det totala helt kunskapen vidare, oss med en egen själ enkelt. Där kommer berättar Emma Carlsson. och vi vill att våra kun- även personalen in. De som jobbar på Emma håller i der ska känna att de bruket känner en turistverksamheten köper en yxa för livet. yrkesstolthet och tilloch kurserna på bruket. Hon lovordar Sedan är den ju väldigt hörighet. Det märks i slutprodukten. Allt verksamheten som vacker att se på. « vi gör här lämnar oss något unikt bland med en egen själ och vi vill att våra Sveriges besöksmål. Hur folk hittar hit kunder ska känna att de köper en yxa är fortfarande något som inte är helt för livet. Sedan är den ju väldigt vacker självklart men att besökarna ändå gör att se på, avslutar Emma. det råder det inga tvivel om. – Vi har besökare så långt bort som Bredvid smedjan finns även en Australien, Kanada och Japan. Mycket blomkruksfabrik. Produktionen av tror jag beror på dagens sociala lerkärl i Gränsfors började 1883 och medier där folk visar vad de gjort med sedan 1900-talet bedrivs blomkruksyxor från Gränsfors. Det skapar en fabriken av familjen Bergström. Leran sorts magi runt bruket och när vi visar i Gränsfors lämpar sig väl för att forma runt besökarna blir de närmast lyriska. och bränna och krukorna kallas lite Det är lite som en annan värld med skämtsamt för ”krukornas Rolls Royce”. de gamla maskinerna, smederna och Kring bruket finns vackra vandringsderas yrkeskunskap. Besökarna som kommer hit är allt från gammal till ung, leder och under sommaren ger omgivningarna ett mycket rofyllt intryck. barnfamiljer och pensionärer. Besök gärna www.gransforsbruk.com Hela tillverkningen sker på för vägbeskrivning och öppettider. bruket. Allt från smidet av huvudet i återvunnet stål till skaftet. Just Text: Gustav Kron Foto: Natalie Salomons 11

[close]

p. 12

BEREDEN V ÄG... för plantan Ett taktfast ljud ekar i skogen från Anton Bångs markberedare. Det är tidig fredag och skiftet har just börjat. Ytan där Anton och kollegan Marcin Zuchowski arbetar ska vara klar samma dag. Båda jobbar för Skyttmos Skogsentreprenad, flitigt anlitad av Gällö Skog. 12

[close]

p. 13

Magasin GÄLLÖ SKOG 1. M arkberedning sker under en kort säsong på året och skiftarbete är nödvändigt för att hinna med årets åtaganden. Anton och Marcin jobbar en vecka i taget och byts sedan av på fredagar. Just idag ska de dessutom hinna med service på maskinen, en ombyggd skotare med aggregat från Bracke Forest i Bräcke. Maskinen slits hårt i den ojämna terrängen. Bucklor och repor tillhör vardagen för denna arbetshäst som ska klara både stubbar, träd och stenar. – Ägaren Jonas Skyttmo ligger i framkant när det gäller teknik och har varit med och hjälp till vid utvecklingen vid Bracke, berättar Anton. Framförallt gäller det smartare verktyg och den tekniska biten där Jonas verkligen har visat framfötterna med dels mekaniska lösningar och it-lösningar. Forest Link är ett av hans program som sitter i markberedaren. Det är Jonas skapelse och den är nära på branschstandard inom markberedning. Den sköter den mesta av administrationen och skickar upp data tillbaka till en central server där vi loggar körningar, raster, produktion, skiftbyten och så vidare. Kvalitetsarbete är en annan viktig del av markberedningen. Egenkontroller av varje markberedningstrakt sker genom objektivt utlagda cirkelprovytor med arean 100 m2. Antalet provytor bestäms av storleken på trakten. Fem till tio provytor ska tas på varje trakt. Sedan klassas planteringspunkterna in i ett system efter kvalitet. Fem är den bästa men ned till tre är acceptabelt. Det är mineraljorden man vill åt och det är där plantan ska sättas. Anton berättar att du dessutom ska vänta ett år efter markberedning för att inte Snytbaggen ska äta upp barken på de små plantorna. På Gällö Skog arbetar den nyanställde Anders Linberg, med många års erfarenhet av kvalitetsuppföljning. – Vi följer även upp markberedningsentreprenörens jobb med egna mätningar. EN ARBETSDAG SOM MARKBEREDARE i ordning i baracken innan han går på skiftet. Det är kallt och halvmörkt. Ljusförhållanden är viktiga vid markberedning och skumt ljus är det svåraste att köra i. Det beror på att kontrasterna på tiltorna blir svåra att urskilja. Dagtid är det inga problem och när det blir mörkt framåt hösten använder de starka lampor på markberedaren som ger ordentlig kontrast. 1. 0.00 Anton stiger upp och gör sig när den kör fram över stubb och sten. Med en knapp i hytten kan föraren parera armarna på aggregatet för hinder i vägen. 2. Maskinen får mycket stryk 3. 04.49 En kort rast innan arbetet återupptas. Skift- och nattarbete är en förutsättning eftersom säsongen är kort för markberedningen. 2. 3. FORTSÄ TTNING P Å NÄST A SIDA. 13

[close]

p. 14

Det ligger mycket kunskap på föraren att dels kunna hantera maskinen men även att välja rätt program för rätt marktyp. Det finns egentligen två varianter av markberedning. Den ena är högläggning som Skyttmos gör åt oss men det finns även lägen där det är lämpligare att köra med en harv. I princip gör harven långa fåror i marken där man sedan sätter planten uppe i tiltan. Siffergraderingen är ett kvalitetsmått på det utförda uppdraget. Helst vill vi ju ha femmor överallt men det är i princip omöjligt att få det. Det finns sten, stubbar och andra hinder som helt enkelt sätter stopp för det. Vid planteringen ställs det också höga krav på var plantan sätts. Det kan skilja otroligt mycket på hur tillväxten kommer se ut de närmaste 80-100 åren, menar Anders. EN ARBETSDAG SOM MARKBEREDARE forts. 4. 8.43 Komatsus servicebil har kört fast i den lösa vägen. Idag är det ett större servicearbete som ska göras på markberedaren. I vanliga fall görs den mesta av servicen av förarna men på dagens agenda står mer underhåll än de har verktyg för. Att dra upp servicebilen går givetvis enkelt med en skogsmaskin, van vid besvärlig terräng. inför kommande vecka. Tillsammans med serviceteknikerna från Komatsu äter de lunch i den lilla vagnen en bit från hygget. De jobbar en vecka och är sedan ledig en vecka i rotation. 9. »» Det är stor skillnad mellan en bra och en dåligt utförd markberedning och plantering. Det kan i sin tur resultera i tappat eller vunnet värde när det en dag är dags för slutavverkning. « Det är stor skillnad mellan en bra och en dåligt utförd markberedning och plantering, vad det gäller tillväxt de närmsta åren. Det kan i sin tur resultera i tappat eller vunnet värde när det en dag är dags för slutavverkning. Drömscenariot är att vänta två år efter avverkningen innan markberedaren tas in. Efter markberedning bör man låta hygget vila i ett år av samma orsak som Anton nämner men även för att snön ska tynga ner tiltorna och ge markkontakt åt plantorna. Anders tips vid plantsättningen är att sätta plantan precis mitt i den mineralrika delen av tiltan, med cirka tio centimeter mineraljord runt om och se till att den har ordentlig markkontakt. Då får man bäst resultat av planteringen. När det nalkas mot lunchtid kommer Robin och Mikael för att byta av. De äter lunch med serviceteknikerna på Komatsu i den lilla vagnen. Marcin och Anton gör sig klara för att avsluta veckan i skogen och bege sig hem. Närmare kvällen går frakten av markberedaren vidare till nya marker. Text och foto: Gustav Kron träffas i vagnen för frukost och morgonkaffe. Det blir inte så ofta de träffas mer än just när de byts av. om servicen på den ombyggda skotaren. Aggregatet kommer från Bracke Forest i Bräcke. Marcin lagar en trasig lampa och Anton laddar över några filer på en USB-sticka. 5. 9.40 Anton och Marcin 8. 13.46 Marcin lämnar över planerna till Mikael för dagens uppdrag och kommande jobb. Allt finns i datorn men det har fördelar att fortfarande ha dem till hands på papper. 9. 16.08 Arbetet fortsätter framåt kvällningen med den ombyggda och nu nyservade markberedaren. Allt ska markberedas samma dag för att sedan flytta till nästa ställe. 6. 10.07 Komatsu sköter 7. 12.20 Robin och Mikael kommer lagom till lunch. De ska byta av Marcin och Anton 10. Dags för flytt. Trailern är specialbyggd för den här markberedaren och står alltid i närheten. På trailern finns även en stor dieseltank för påfyllning av markberedaren. 4. 5. 7. 8. 14

[close]

p. 15

Magasin GÄLLÖ SKOG 10. 6. 10. 15

[close]

Comments

no comments yet