Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

PENJENAMAAN EKSA Identiti sendiri Meningkatkan persaingan antara agensi Kekal Relevan Memenuhi keperluan semasa TUJUAN Imej Baharu

[close]

p. 3

1 Imej Korporat Persekitaran kerja kondusif 2 3 Kepelbagaian Agensi Kreativiti & Inovasi 4 Go Green 5

[close]

p. 4

1 CONTOH IMEJ KORPORAT

[close]

p. 5

1 CONTOH IMEJ KORPORAT…..samb

[close]

p. 6

2 CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF Parking OKU disediakan

[close]

p. 7

2 CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF

[close]

p. 8

3 KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM Pelbagai Agensi Jenis Agensi Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP) Perkhidmatan Awam Negeri (PAN) Badan Berkanun Persekutuan (BBP) Badan Berkanun Negeri (BBN) Kluster Keselamatan & Infrastruktur Ekonomi Pentadbiran Sosial

[close]

p. 9

3 CONTOH KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM…samb PENTADBIRAN Mahkamah KESELAMATAN Polis KESIHATAN Hospital Imigresen Pusat Latihan Klinik Tentera PBT PENDIDIKAN Pejabat Kadi Sekolah Kastam SOSIAL APMM Masjid

[close]

p. 10

4 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI 10 PENGKELASAN JENIS UBAT MENGIKUT WARNA TANDA PERGERAKAN PEGAWAI YANG KREATIF

[close]

p. 11

4 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI …samb TANDA ARAS BORANG Mencukupi Buat pesanan Perlu Tambah SISTEM PERGERAKAN FAIL YANG SISTEMATIK DAN KREATIF

[close]

p. 12

4 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI …samb TEMPAT LETAK PAYUNG MENGGUNAKAN KOTAK LAMA TEMPAT LETAK KASUT MENGGUNAKAN KOTAK LAMA ETIKA DI PANTRY MENGGUNAKAN KALENDAR LAMA

[close]

p. 13

5 CONTOH GO GREEN 13 Daun pandan

[close]

p. 14

FAEDAH EKSA Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi) Meningkatkan kecekapan & keberkesanan pengurusan organisasi Mengenalpasti, mengurang & menghapuskan pembaziran Meningkatkan imej agensi sektor awam 14 Menjana idea kreatif di kalangan warga agensi

[close]

p. 15

FAEDAH EKSA….samb Meningkatkan semangat esprit de corp Meningkatkan disiplin warga jabatan Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan Mewujudkan piawaian kerja yang jelas

[close]

Comments

no comments yet