Oil & Gas Today mag Vol 2 No 3 July-September 2015

 

Embed or link this publication

Description

This month' s edition of Thailand's only bilingual Oil & Gas magazine is packed full of exciting news from the region with Thai Oil Firm PTT Seeks LNG Partnerships and the oil field comes on stream offshore, Mubadala starts production at Nong Yao in Gulf

Popular Pages


p. 1

Vol.2 #3 Jul - Sep 2015 th / en Thai Oil Firm PTT Seeks LNG Partnerships, Including with Petronas ปตท. เล็งหาพันธมิตรแอลเอ็นจี เตรียมเกีย ่ วแขนเปโตรนาส Why Thai Produces Less Oil Than Its Neighbors? ท�ำไมประเทศไทย ผลิตปิโตรเลียมได้นอ ้ ยกว่า ประเทศเพือ ่ นบ้าน? Importer In 2017 จับตาจีนปี 2560 น�ำเข้าน�้ำมันดิบมากทีส ่ ุดในโลก China To Beat Us As World’s Top Crude อินโดนีเซีย กลับสู่ต�ำแหน่งเดิม Mr.Aaron Ng บทสัมภาษณ์ พิเศษ Country Manager of Dräger Safety (Thailand) Ltd. Nong Yao Oil OPEC Welcomes Field Comes Indonesia Back Onstream Offshore Into Its Ranks Thailand โอเปคอ้าแขนรับ แหล่งนงเยาว์ในอ่าวไทย เริ่มผลิตแล้ว

[close]

p. 2[close]

p. 3

OGAS Solutions (Thailand) Co., Ltd. OGAS Solutions, Energy For Success! WHO WE ARE OGAS Solutions was founded in Thailand in 1999, serving the E&P sector for major operators and contractors operating companies in South-East Asia. Since 2006, OGAS Solutions has grown up to be a strong actor of the industry in Europe, Africa and Asia. OUR EXPERTISE Manpower contracting and associated technical services Recruiting Recruitment and Human Resource support Training: Oil & Gas / Marine Services: Engineering & Design, Fabrication & Modularization, Construction, Commissioning & Hook Up - Installation, Operations & Maintenance, Drilling & Well Site Management, Workover Sectors: Oil & Gas: Offshore, Onshore and Subsea Petrochemical & Refinery Power Generation & Distribution and Renewable Energies Integrated Solutions: Visa and work permits International and local individual logistics International and local administration support Local taxation management International health /Disability /Life and repatriation OGAS Solutions (Thailand) Co., Ltd. (Medevac) Room 1608, 16th Floor, One Pacific Place Building 140 Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey Bangkok 10110 THAILAND Tel: +66 (0) 2653-3745 Fax: +66 (0) 2653-3748 Website: www.ogassolutions.com

[close]

p. 4

Publisher : w w w . fi r e w o r k s b i . c o m Editor Managing Director Kenny Yong Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com Editorial Consultants Poontarika Saenrit Editor’s Message Dear Readers, Greetings and a warm welcome to the next edition of Thailand Oil & Gas Today This month' s edition of Thailand's only bilingual Oil & Gas magazine is packed full of exciting news from the region with Thai Oil Firm PTT Seeks LNG Partnerships and the oil field comes on stream offshore, Mubadala starts production at Nong Yao in Gulf of Thailand. We should keep an eye on China, They're coming up to world’s top crude Importer in 2017 and OPEC welcomes Indonesia back into its ranks, there were also many to it with new mergers formed in the subsea industry. I feel even more thankful for being able to meet and conduct an interview session with Mr. Aaron Ng, the Country Manager of Dräger Safety (Thailand) Ltd, who makes the "In The Hot Seat" in this issue. His sharing of experience and knowledge in the oil and gas industry. The mission of publishing this magazine is to bring stories, interviews and articles to capture the whole oil and gas industry from upstream to downstream, in other words, to bring the people in this industry together and closer by updating each other from the smallest trivia to the most significant happening in the industry. Cheerios! Board of Directors Kenny Yong Susan Tricia Mervyn Yong Jerel Soo Media Executive Anon Ruktigoon Translator Atipong Amornwongpeeti Designer Yossak Chiwpreecha Fireworks Business Information (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel Fax : (+66) 2513-1418 Ext.108 : (+66) 2513-1419 Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Email : thai@fireworksbi.com

[close]

p. 5[close]

p. 6

CONTENTS Vol.2 No.3 Jul - Sep 2015 Bilingual Edition Thai And English 12 Cover Story China to Beat US as World’s Top Crude Importer In 2017 จับตาจีนปี 2560 น�ำเข้าน�้ำมันดิบมากที่สุดในโลก 6 Regional Industry News 6 PTTEP Reveals Better Than Expected Q1 Operating Results ปตท.สผ. เผยผลการด�ำเนินงานไตรมาสแรกปี 2558 ดีกว่าเป้าหมาย 7 Thai Oil Firm PTT Seeks LNG Partnerships, Including With Petronas ปตท. เล็งหาพันธมิตรแอลเอ็นจี เตรียมเกี่ยวแขนเปโตรนาส 8 Bangchak to Invest ฿ 50 bn. in Oil E&P บางจากลงทุน 5 หมื่นล. รุกส�ำรวจ-ผลิตน�้ำมัน 9 Petro Vietnam buys Chevron Vietnam ปิโตรเวียดนามควบบริษัทลูกเชฟรอนในเวียดนามหลังรัฐบาลไฟเขียว 10 Nong Yao Oil Field Comes Onstream Offshore Thailand แหล่งนงเยาว์ในอ่าวไทยเริ่มผลิตแล้ว 16 In the Hot Seat Exclusive Interview with บทสัมภาษณ์พิเศษกับ Mr.Aaron Ng Country Manager of Dräger Safety (Thailand) Ltd. 4 Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 7

22 International News 22 23 24 25 26 Mirach Teams Up With Chinese Contractors Offshore Cambodia “จีน” เสริมทัพ “ซีพีเอชแอลซี” พัฒนาแผนขุดเจาะใน “กัมพูชา” Mexico's Pemex Unveils Biggest Oil Find in Years, Sees 200,000 Bpd Boost เปเม็กซ์เผยพบขุมน�้ำมันหวังเพิ่มยอดกว่า 2 แสนบีพีดี Huarong Energy Completes M656 Wel Production Test in Kyrgyzstan Project ‘หัวหยง เอเนอร์จ’ี้ เผยโครงการคีรก ์ ช ี สถาน บ่อน�ำ ้ มัน เอ็ม 656 มีผลผลิตดี Saudi Arabia Pumps Oil Flat Out in Citi, Goldman's New Oil Order ซาอุดิอาระเบียเร่งผลิตน�้ำมันจ�ำนวนมาก โต้ออเดอร์น�้ำมัน ซิตี้กรุ๊ปและโกลด์แมน OPEC Welcomes Indonesia Back Into Its Ranks โอเปคอ้าแขนรับอินโดนีเซียกลับสู่ต�ำแหน่งเดิม 40 41 Did You Know ? Why Thai Produces Less Oil Than Its Neighbors ? ท�ำไมประเทศไทยผลิตปิโตรเลียมได้น้อยกว่าเพื่อนบ้าน? Product And Technology News New S- and W-Series X-Edition Hydraulic Torque Wrenches 28 Subsea News 28 29 30 DCNSExpands ROV Fleet with Saab Seaeye Tiger and Falco ดีซีเอ็นเอสผนึกซ้าบซีอายไทเกอร์และฟาลคอน หวังส่งอาร์โอวีสู่ภูมิภาค Iran Progresses Oman Subsea Gas Pipeline Studies อิหร่านเร่งศึกษาท่อแก๊สใต้สมุทรมุ่งสู่โอมาน Åsgard Subsea Gas Compression Installation Commences เอเคอร์ลุยปั้มแก๊สจากแอสการ์ดเพิ่ม 282 ล้านบาร์เรล 42 47 Event Highlights Oil&Gas Thailand 2015 and Petrochemical Asia 2015 Calendar Of Events 2015 Calendar Oil&Gas Event List 2015 32 Safety Solutions Increasing Safety in Hazardous Work Environments in Oil and Gas Operations เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยวิทยุสื่อสารลดความเสี่ยง ในการด�ำเนินงานน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ Article by Motorola Solutions (Thailand) Ltd. 36 Engineers Corner How to Maximiz Lifetime Your Equipment ? ท�ำอย่างไรจะยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานที่สุด Article by WIKA Instrumentation Corporation (Thailand) Thailand Oil & Gas Today Magazine 5

[close]

p. 8

Regional Industry T evin Vongvanich, President and Chief Executive Officer, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), said that the upstream business in the first quarter of this year remained tough for E&P companies mainly due to low crude price environment. PTTEP has run the business cautiously in that quarter with aims to minimize impact from plunging oil prices and, at the same time, maintain the company’s long-term growth and petroleum production volume to serve the domestic consumption. The careful business plan has resulted in positive bottom line and strong financial structure with enough liquidity to cope with volatile global crude prices. The first quarter’s performance is as detail below. In comparison with the fourth quarter of 2014, PTTEP’s unreviewed consolidated net profit of USD 264 million in this year’s first quarter was more than 100% increased from net loss of USD 739 million in the fourth quarter which recognized impairment loss of assets in PTTEP Australasia project and Mariana Oil Sands project amounting to USD 997 million. “Our operating results in the first quarter of this year were better than our expectation. The good bottom line was partly due to the result of our initiative “SAVE… to be SAFE” program. of four planned exploration wells. This series of wells is expected to be completed during the fourth quarter of 2015. Australasia: Montara field in PTTEP Australasia Project: The project produced at an average rate of 21,000 BPD during the first quarter of 2015. America: Canada’s Mariana Oil Sands project in Canada: The project successfully completed the Winter Delineation Campaign (WDC) in early March with operating and financial efficiency that is in line with the Oil Sands Industry standard. The campaign was able to prove presence of oil resource as per targeted. The project is awaiting results of reserve assessment which will be submitted to the government of Alberta as supporting material for the approval of Thornbury Phase 1 development. Studies for the project’s development plan, including Pre-FEED are also being undertaken. Brazil Barreirinhas AP 1 project: The project is making preparations for 3D seismic acquisition and awaiting approval of its EIA report from Brazilian authorities. Exploration activities are expected to begin in the fourth quarter of 2015. Brazil BM-ES-23 project: The project has plans for two additional exploration wells in 2015. The first well, called Pacoca, was spud in March. PTTEP Operation Update for the 1st quarter of 2015 ก�ำไรสุทธิไตรมาส 1/2557 ที่จ�ำนวน 380 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เที ยบเท่า 12,435 ล้ านบาท) โดยสาเหตุหลักมาจากราคา น� ้ำมันผันผวนในตลาดโลก จึงท�ำให้ ผลิตภัณฑ์ เฉลีย ่ ของ ปตท.สผ. ลดลงจาก 64.92 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน� ้ำมันดิบ มาอยูท ่ ี่ 48.74 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่า น� ้ำมันดิบ แม้ ว่าปริ มาณการขายเฉลี่ยใน ไตรมาส 1 ปี นี ้เพิ่มขึ ้นเป็ น 327,145 บาร์ เรล เทียบเท่าน� ้ำมันดิบต่อวัน เทียบกับไตรมาส 1/2557 ซึง ่ อยูท ่ ี่ 298,621 บาร์ เรลเทียบเท่า น� ้ำมันดิบต่อวัน ทังนี ้ ้ผลการด�ำเนินงานที่ใช้ แนวทาง ลด ละ เลื่อน ตามโครงการ “SAVE…to be SAFE” ได้ ตามแผนเห็นได้ ชด ั ว่าช่วยลดค่า ใช้ จา ่ ยในโครงการอื่นๆต่อไป “อย่ างไรก็ตาม สถานการณ์ ราคา น�ำ ้ มันในช่ วงที่เหลือของปี ยังไม่ สามารถ คาดการณ์ ได้ ดังนัน ้ ปตท.สผ. จึงยังเดิน หน้ าโครงการ “SAVE…to be SAFE” และ ติดตามการบริหารความเสี่ยงทัง ้ ในด้ าน การปฏิบัติการและด้ านการเงินอย่ าง ใกล้ ชด ิ ” นายเทวินทร์ กล่าว Africa & Middle East: Algeria 433a & 416b project: Significant activities for projects in the development phase include construction of production facilities and pipeline systems. Production is expected to begin in the second half of 2015 with a capacity of 20,000 BPD. Mozambique Rovuma Offshore Area 1 project: A total of five appraisal wells are planned in 2015 to further assess petroleum potential. During the first quarter of 2015, the project completed three appraisal wells, namely Tubarao Tigre-2, Golfinho-Atum G01 and Golfhinho-Atum G02. Results from these wells are being assessed. The project is currently drilling GolfinhoAtum G03 and Golfinho-Atum G04 with expected completion in the second quarter of 2015. PTTEP and subsidiaries in the first quarter of 2015 booked unreviewed consolidated net profit of USD 264 million (equivalent to THB 8,616 million), a decrement of 31% from USD 380 million (equivalent to THB 12,435 million) posted a year ago. The major factors were attributed to a drop in petroleum sales revenue due to plunging average selling price from USD 64.92 per barrel of oil equivalent (BOE) to USD 48.74 per BOE albeit the increment of average sales volume which rose to 327,145 barrels of oil equivalent per day (BOED) from 298,621 BOED recorded in the same quarter of last year. The increased sales volume was contributed from Zawtika project which commenced the production in 2014, as well as higher sales volume recognition from Contract 4 project and Sinphuhorm project after the acquisition of Hess Thailand last year. PTTEP currently invests in 43 projects in 11 countries as the following details; Southeast Asia : Zawtika project: The project is also continuing a campaign to drill 10 appraisal wells which begun during the third quarter last year, and is expected to complete during the second half of 2015. Natural gas sales volume from the Zawtika project during the first quarter averaged 310 MMSCFD (46,500 BOED). Myanmar M 3 project: The project has finished drilling five appraisal wells as planned. The drilling began during the third quarter of 2014 and was completed during the first quarter of 2015. Post-well evaluation will be undertaken to assess the field’s resource potential and its prospects for commerciality. Myanmar PSC G & EP2 project: The exploration campaign of the project is currently drilling the second นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน เจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จด ั การใหญ่ บริ ษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ ปตท.สผ. เปิ ดเผย เกี่ ยวกับผลการด�ำเนิ นงานของไตรมาส ที่ 1 ว่าบริ ษัทย่อยมี ก�ำไรสุทธิ ก่อนสอบ ทานส�ำหรับไตรมาสที่ 1/2558 รวม 264 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. (เที ย บเท่ า 8,616 ล้ านบาท) ลดลงร้ อยละ 31 เมื่อเทียบกับ ปั จจุบน ั ปตท.สผ. มีโครงการส�ำรวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย และต่างประเทศ รวม 43 โครงการ ใน 11 ประเทศ โดยความก้ าวหน้ าของโครงการ หลัก ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี ้ โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น โครงการซอติก้า มีการพัฒนาแหล่ง ก๊ า ซธรรมชาติ อ ย่า งต่อ เนื่ อ งรวมถึง การ ติ ด ตัง ้ แท่ น หลุม ผลิ ต เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รั ก ษา ระดับการผลิตในระยะยาว โครงการในออสเตรเลี ย คื อ โครงการพีทีทีอีพี ออสเตรเลีย โดยมีแหล่ง มอนทารา ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง น� ำ ้ มัน ที่ มี ก าร ผลิตแล้ วที่อต ั ราเฉลี่ยในไตรมาส 1/2558 ที่ 21,000 บาร์ เรลต่อวัน โครงการในทวีปอเมริ กา ซึง ่ อยู่ ระหว่างการส�ำรวจทัง้ 3 โครงการ ดังนี ้โครงการ มาเรี ยนา ออยล์ แซนด์ ในประเทศแคนาดา เสร็จสิ ้นการเจาะส�ำรวจ Winter Delineation Campaign (WDC) โครงการ บาราริ นเนียส์ เอพี 1 ในประเทศบราซิล อยูร ่ ะหว่างเตรี ยม การส�ำรวจวัดคลืน ่ ไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ รอการอนุมต ั ิรายงานการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้ อม (EIA) โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 มีแผนการเจาะหลุมส�ำรวจเพิ่มเติม จ�ำนวน 2 หลุม โดยได้ เริ่ มงานเจาะหลุมแรก แล้ วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผา ่ นมา โครงการในแอฟริกาและตะวันออก กลาง เช่น โครงการแอลจี เรี ย 433 เอ และ 416 บี อยู่ระหว่างการก่อสร้ างระบบ การผลิตและท่อขนส่ง โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรี ย วัน ได้ เสร็ จสิ ้น การเจาะหลุมประเมินผล จ�ำนวน 3 หลุม (Tubarao Tigre-2, Golfinho-Atum G01 และ Golfinho-Atum G02) จากแผนการ เจาะหลุมประเมินผล ทั ้งสิ ้นหลุม 5 หลุม คาดว่าจะแล้ วเสร็จภายในไตรมาส 2 นี ้. ความก้าวหน้าในโครงการ ที่ส�ำคัญของ ปตท.สผ. ส�ำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2558 6 Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 9

Thai Oil Firm PTT Seeks LNG Partnerships, Including With Petronas ปตท. เล็งหาพันธมิตรแอลเอ็นจี เตรียมเกี่ยวแขน เปโตรนาส T hailand’s PTT PCL said it plans to negotiate arrangements for import of liquefied natural gas (LNG) with several gas suppliers, including Chevron Corp, to offset a decline in domestic resources and to secure long-term supply. State-controlled PTT also plans to expand its partnership with Qatar Liquefied Gas Co Ltd, a major long-term LNG supplier, PTT chief executive PailinChuchottaworn said in a statement released while attending the World Gas Conference in Paris this week. PTT, Thailand’s sole gas supplier, has a 20-year contract to buy 2 million tonnes of LNG a year from Qatar starting this year. The company has so far not revealed the names of the firms with which it is in talks for LNG supplies, except for Anadarko Petroleum Corp, an operator of a Mozambique gas field in which PTT’s unit has a stake. Natural gas is used for almost 70% of Thailand’s power generation. About a fifth of supplies are piped from Myanmar. But imports from Myanmar are likely to fall, given Thailand’s neighbour is expected to use more of its natural gas resources for its own development. PTT executives also planned to have talks with Malaysia’s Petronas about potential LNG cooperation in the future, the statement said. To secure short term supply, PTT is looking to form partnerships with France’s Total SA and Shell about possibilities to buy LNG from the spot market, it said without elaborating. Thailand’s domestic gas consumption is expected to average 4,800 million cu ft per day this year, or a growth rate of about 3%-4% a year, PTT said. On May, state-run Electricity Generating Authority of Thailand said it signed a preliminary agreement with Tokyo Electric Power co to cooperate on LNG imports. บมจ. ปตท. ประเทศไทย เผยว่าทางบริ ษัทวางแผน เจรจาจัดหาน�ำเข้ าแก๊ สธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) จาก คูค ่ ้ าหลายราย เช่น เชฟรอน คอร์ ป เพื่อถ่วงดุลกับการลดลง ของทรัพยากรในประเทศและจัดหาสินค้ าในระยะยาว นายไพริ นทร์ ชโ ู ชติถาวรประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จด ั การใหญ่บมจ.ปตท. เผยในแถลงการณ์ ขณะเข้ าร่ วมการประชุมแก๊ สโลกที่ กรุ งปารี สว่า ปตท. ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ควบคุมโดยรัฐนั ้น ได้ วางแผนขยายความ ร่ วมมือกับบริ ษัท กาตาร์ แก๊ สเหลว จ�ำกัด ซึ่งเป็ นคู้ค้า แก๊ สแอลเอ็นจีระยะยาวของปตท. ทังนี ้ ้ ปตท. เป็ นผู้ผลิตแก๊ สรายเดียวในประเทศไทย และมีสญ ั ญาซื ้อขายแก๊ สแอลเอ็นจีสองล้ านตันต่อปี จาก กาตาร์ เป็ นระยะเวลา 20 ปี ตังแต่ ้ ปีนี ้เป็ นต้ นไป อย่างไรก็ตาม ทางปตท.ยังไม่ได้ เปิ ดเผยรายชื่อ บริ ษัทที่ก�ำลังเจรจาซื ้อขายแก๊ สแอลเอ็นจี เปิ ดเผยแต่เพียง ชื่อบริ ษัท อนาดาร์ โค ปิ โตรเลียม คอร์ ป ซึง ่ เป็ นผู้ด�ำเนินการ แหล่งแก๊ สในโมซัมบิกที่ปตท. ถือหุ้นออกมาเพียงรายเดียว เท่านัน ้ ทังนี ้ ้ การผลิตไฟฟ ้ าเกือบร้ อยละ 70 ของไทยอาศัย แก๊ สธรรมชาติ โดยปริ มาณแก๊ สราวหนึง ่ ในห้ าที่ใช้ นี ้ส่งผ่าน ท่อมาจากประเทศเมียนมาร์ แต่ถึงอย่างนั ้นปริ มาณการน�ำเข้ าจากเมียนมาร์ มีแนวโน้ มลดลงเนื่องจากเมียนมาร์ เองก็มีแนวโน้ มต้ อง ใช้ ทรัพยากรแก๊ สธรรมชาติเพิ่มขึ ้นในการพัฒนาภายใน ประเทศเช่นกัน นอกจากนัน ้ แถลงการณ์ยง ั เผยด้ วยว่า ผู้บริ หารของ ปตท.ได้ วางแผนเจรจากับเปโตรนาสของมาเลเซียเพื่อหารื อ เรื่ องความร่วมมือด้ านแก๊ สแอลเอ็นจีในอนาคตอีกด้ วย ทั ้งนี ้ แถลงการณ์ ยง ั บอกด้ วยว่า เพื่อเป็ นการหา แหล่งแก๊ สระยะสัน ้ ทางปตท.ก�ำลังพยายามสร้ างพันธมิตร กับ โททาล ของฝรั่งเศสและเชลเพื่อดูความเป็ นไปได้ ในการ ซื ้อแก๊ สจากตลาดการค้ าน� ้ำมัน แต่ไม่ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากนี ้ ทางปตท. ยังกล่าวอีกด้ วยว่า การบริ โภคแก๊ สภายใน ประเทศในปี นี ้น่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 4,800 ลูกบาศก์ฟต ุ ต่อวัน หรื อมีอต ั ราการเติบโตเฉลี่ยราวร้ อยละ 3-4 ต่อปี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การไฟฟ ้ าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทย ซึง ่ มีรัฐเป็ นผู้ด�ำเนินการ แถลงว่าได้ ลงนาม ข้ อตกลงเบื ้องต้ นกับบริ ษัทพลังงานไฟฟ ้ าโตเกี ยวด้ าน ความร่วมมือในการน�ำเข้ าแก๊ สแอลเอ็นจี. Thailand Oil & Gas Today Magazine 7

[close]

p. 10

Regional Industry iming for a foothold in the clean energy business, “Bangchak” has unveiled its five-year investment plan worth THB 50 billion to readjust its ratio of incomes from oil and its other businesses to 50:50 and gear up for oil exploration and production overseas. Despite dips in global oil prices, the company’s income has bucked the market trend and risen, thanks to its risk management on several factors, said Mr. Chaiwat Kovavisarach, President of Bangchak Petroleum PLC (BCP). As the retail oil prices dropped at slower rates than global crude prices, risk management could be achieved, resulting in a satisfactory gross refining margin and this year’s estimated earnings before tax margin ofapproximately 10.4 billion baht. Bangchak has launched a five-year investment plan(2015-2019) in the petroleum exploration and production business and the clean energy business, both domestic and overseas, worth at least THB 50 billion to push its petroleum production to 20,000 b/d and increase the electricity generation capacity from solar energy, bio-energy, biomass, wind farms, geothermal energy, etc., to 500 MW to ensure national energy security. To this end, and in response to the global economic trends of greater dependence on renewable energy, the company has adjusted >>Mr. Chaiwat Kovavisarach, President of Bangchak Petroleum PLC (BCP). A into the renewable energysector. Such initiatives include solar cell projects, petroleum exploration and production, its overseas power plant construction joint ventures, such as in Japan, and its lithium mining joint venture for lithium battery and cell phone battery production, in which the Board approved the acquisition of the shares of a lithium mining company in the U.S. at USD five million. The company’s production capacity at 1.5 million tons/year is expected to increase by 400,000 tons/year in the next six years. Furthermore, Bangchak is also looking for windows to expand its energy business overseas after its investment to acquire 82% of Nido Petroleum,a listed company in the Australian Securities Exchange, through its subsidiary BCP Energy International Pte. Ltd. NIDO owns a concession in Galoc field in Indonesia, which produces 7,000 b/d, and is in the process of developing West Linapacan field in the Philippines. the income ratio of the company’s oil business to its other businesses from the current 70:30 to 50:50 in the next five years by advancingmore actively "บางจาก" รุกหนักพลังงานสะอาด กางแผนลงทุนยาว 5 ปี 5 หมื่นบ้ านบาท ปรั บ ลดสัด ส่ ว นรายได้ น� ำ ้ มั น กั บ ธุ ร กิ จ อื่นเหลือ 50:50 ลุยงานส�ำรวจและผลิต ในต่างประเทศ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิ โตรเลียม (BCP) เปิ ดเผยว่า แม้ ราคาน� ้ำมันตลาดโลก จะปรั บตัวลดลง แต่รายได้ ของบางจาก เพิ่มขึ ้นสวนกระแสตลาด เพราะได้ บริ หาร ความเสี่ยงในหลายด้ าน เนื่องจากราคา น� ้ำมันขายปลีกปรับลดลงช้ ากว่าน� ้ำมันดิบ ตลาดโลก จึงสามารถบริ หารความเสี่ยงได้ ท� ำ ให้ ค่ า การกลั่น อยู่ใ นระดับ น่ า พอใจ โดยคาดว่าผลประกอบการในปี นี ้ท�ำก�ำไร ก่อนหักภาษีได้ ประมาณ 10,400 ล้ านบาท ทังนี ้ ้ บางจากได้ วางแผนการลงทุน 5 ปี (2558-2562) ในธุรกิจส�ำรวจและผลิต ปิ โตรเลี ย ม และธุ ร กิ จ พลัง งานสะอาด ทังในและต่ ้ างประเทศ ใช้ เงินลงทุนไม่ตำ �่ กว่า 50,000 ล้ านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต ปิ โตรเลียมให้ ได้ 20,000 บาร์ เรลต่อวัน และ ขยายธุรกิจผลิตไฟฟ ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ ชีวมวล ธุรกิจโรงไฟฟ ้ าจาก พลังงานลม พลังงานความร้ อนจากใต้ พิภพ ฯลฯ เพิ่มเป็ น 500 เมกะวัตต์ เพื่อสร้ างความ มัน ่ คงด้ านพลังงานให้ กบ ั ประเทศ บริ ษัทจึงได้ ปรับสัดส่วนรายได้ จาก ปั จจุบันอยู่ในสัดส่วนน� ำ ้ มันต่อธุรกิ จอื่น 70:30 แต่เมื่อแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกหันไป พึง ่ พาพลังงานทดแทนมากขึ ้น จึงปรับเป็ น 50:50 ในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า ด้ วยการรุกด้ าน พลังงานทดแทนมากขึน ้ เช่น โครงการ โซลาร์ เซลล์ การส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม การร่วมลงทุนสร้ างโรงไฟฟ ้ าในต่างประเทศ เช่น ญี่ปน ุ่ การร่วมลงทุนผลิตเหมืองลิเธียม เพื่อผลิตแบตเตอรี่ ลิเธี ยม และโทรศัพท์ มือถือ โดยคณะกรรมการ (บอร์ ด) อนุมต ั ิ ให้ เข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัทขุดเจาะเหมืองลิเธียม ในสหรัฐวงเงิน 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ก�ำลัง การผลิต 1.5 ล้ านตันต่อปี และอีก 6 ปี ข้ างหน้ าจะเพิ่มอีก 4 แสนตันต่อปี อีกทัง ้ หาโอกาสต่อยอดธุรกิจด้ าน พลังงานในต่างประเทศ จากเดิมได้ เข้ าไป ลงทุนในบริ ษัท NidoPetroleu เป็ นบริ ษัท จดทะ เบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย สัดส่วน 82% ผ่านบริ ษัทย่อย BCP Energy International Pte. Ltd. ซึ่ง NIDO ได้ สัมปทานแหล่ง Galocในอินโดนีเซีย ปริมาณ การผลิตน� ้ำมันดิบ 7,000 บาร์ เรลต่อวัน และอยู่ระหว่างการพัฒนาแหล่ง West Linapacan ในฟิ ลป ิ ปิ นส์ เป็ นต้ น. 8 Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 11

P etroVietnam has taken over Chevron subsidiaries and assets in Vietnam, following government approval. This will see the Vietnamese oil major own Chevron Vietnam (Block B), Chevron Vietnam (Block 52) and Chevron Southwest Vietnam Pipeline, plus gain operatorship for exploration blocks located in the country's continental shelf. Chevron Vietnam (Block B) holds 42.38 % operating interest in the PSC covering Blocks B and 48/95 and Chevron Vietnam (Block 52) holds 43.40% operating interest in the PSC covering Block 52/97. Chevron Southwest Vietnam Pipeline holds a 28.7% working interest in a pipeline project that would deliver natural gas from offshore to gas users in Vietnam. Nguyen Xuan Son, chairman of the members’ council of PetroVietnam said this acquisition would facilitate the acceleration of field development and the implementation of projects to make gas quickly available to serve the development needs of the national economy. “The Block B gas project is PetroVietnam’s main oil and gas project. The project is of major significance contributing to ensure the energy security of the country and promoting the socioeconomic development of the region,” he said. Blocks B, 48/95 and 52/97 cover 3200sq km of the Malay Tho Chu basin, southwest of Vietnam in water depths ranging from 60-80m. Gas estimates reviewed by Vietnamese authorities suggest gross gas at 6.008 Tcf and recoverable gas reserves at 3.78 Tcf. The Block B O Mon project is designed to transport gas from Block B, 48/95 and 52/97 in waters southwest of Vietnam to the O Mon KienGiang power plant hub, and to supplement gas supply to the Ca Mau gas fertilizer hub. Total investment for field development and construction of the power plant project is estimated to exceed US$10 billion. Also this month, PetroVietnam expanded its cooperation with Ka- zakhstan through an agreement to jointly explore for oil and gas with Kaztransgas. This also includes PetroVietnam’s participation to complete the Kansu project and other oil and gas service activities in Kazakhstan through the provision of drilling services, gas exploration and transportation for Kazakhstan’s oil and gas companies. Moreover, since its cooperation with Russia, the group is now promoting collaborations with Azerbaijan and Uzebekistan as well. In 2014, BCP also installed a new, 100,000b/d Crude Distillation Unit No. 3 to replace the refinery’s older 80,000b/d unit, according to BCP’s latest earnings report. บริ ษัท ปิ โตรเวียดนามได้ ควบรวม บริษท ั ลูกและสินทรัพย์ของเชฟรอนในเวียดนาม หลังได้ รับความเห็นชอบจากรัฐบาล การควบรวมนี ้ท�ำให้ บริษท ั น� ้ำมันหลาย ใหญ่ของเวียดนามรายนี ้ได้ เป็ นเจ้ าของเชฟ รอน เวียดนาม (บล็อก บี) เชฟรอน เวียดนาม (บล็อก 52) และ เชฟรอน เซาธ์เวสต์ เวียดนาม ไพพ์ไลน์ รวมไปถึงได้ ด�ำเนินการในบล็อก ส�ำรวจที่อยูบ ่ นไหล่ทวีปของเวียดนาม เชฟรอน เวียดนาม (บล็อก บี) ถือ ผลตอบแทนการด�ำเนินงานร้ อยละ 42.38 ในสัญญาร่ วมผลิตที่ครอบคลุมทังบล็ ้ อก บี และ บล็อก 48/95ส่วน เชฟรอน เวียดนาม (บล็อก 52) ถือผลตอบแทบการด�ำเนินงาน ร้ อยละ 43.40ในสัญญาร่วมผลิตที่ครอบคลุม บล็อก 52/97 ส่วนเชฟรอน เซาธ์เวสต์ เวียดนาม ไพพ์ไลน์ ถือผลตอบแทนการด�ำเนินงานร้ อย ละ 28.7 ในโครงการท่อส่งแก๊ สธรรมชาติจาก นอกชายฝั่ งมาสูผ ่ ้ใ ู ช้ แก๊ ซในเวียดนาม เหงียน ซวน ซอน ประธานสภาสมา ชิกปิ โตรเวียดนาม กล่าวว่า การควบรวมจะ ช่วยเร่งการพัฒนาแหล่งแก๊ ซและการด�ำเนิน การโครงการให้ ผลิตแก๊ ซได้ อย่างรวดเร็วเพื่อ ตอบสนองต่อความต้ องการในการพัฒนา เศรษฐกิจของชาติ เขากล่าวว่า “โครงการแก๊ ซบล็อก บี เป็ นโครงการน�ำ ้ มันและแก๊ ซหลักของปิ โตร เวียดนาม โครงการนีจ ้ ะมีส่วนส�ำคัญอย่ าง ยิ่งในการประกันความมั่นคงทางพลังงาน ของประเทศและส่ งเสริมการพัฒนาทาง สังคมและเศรษฐกิจในภูมภ ิ าค” ทังนี ้ ้บล็อกบี บล็อก 48/95 และ บล็อก 52/97 ครอบคลุมพื ้นที่ 3,200 ตารางกิโลเมตร ในอ่าวมาเลย์ โท ชู ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของ เวียดนามที่ความลึกตังแต่ ้ 60-80 เมตร โดย ทางการเวียดนามได้ ประมาณการณ์ก๊าซว่าน่า จะมีปริมาณสุทธิ 6.008 ล้ านล้ านลูกบาศก์ฟต ุ และมีปริ มาณแก๊ ซที่ดง ึ ขึ ้นมาใช้ ได้ 3.78 ล้ าน ล้ านลูกบาศก์ฟต ุ โครงการบล็อกบี โอ มอนนี ้ออกแบบ มาเพื่อล�ำเลียงแก๊ ซจากบล็อกบี บล็อก 48/95 และ บล็อก 52/97จากน่านน� ้ำทางตะวันตก เฉียงใต้ ของเวียดนามมายังศูนย์กลางโรงผลิต ไฟฟ ้ า โอ มอน เคียน เกียง และเพื่อเสริ มปริ มาณแก๊ ซที่ศน ู ย์กลางโรงงานท�ำปุ ๋ ยจากแก๊ ซ โดยคาดว่าเงินลงทุนพัฒนาแหล่งแก๊ ซและการ สร้ างโครงการโรงผลิตไฟฟ้ าน่าจะมีมล ู ค่าเกิน หนึง ่ หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ นอกจากนัน ้ ในเดือนนี ้ปิ โตรเวียดนาม ได้ ขยายความร่วมมือกับคาซัคสถานผ่านข้ อ ตกลงร่วมส�ำรวจน� ้ำมันและแก๊ ซกับคาซทราน แก๊ ซ ซึง ่ ในการนี ้ ปิ โตรเวียดนามจะเข้ าร่ วม ท�ำโครงการคานซูและปฏิบต ั ิการน� ้ำมันและ แก๊ ซอื่นๆ ในคาซัคสถานให้ เสร็ จสิ ้นด้ วย การจัดหาบริ การสว่าน การส�ำรวจแก๊ ซ และ อ�ำนวยการขนส่งให้ แก่บริ ษัทน� ้ำมันและแก๊ ซ ของคาซัคสถาน นอกจากนัน ้ ตังแต่ ้ ทางกลุม ่ ได้ ร่วม มือกับรัสเซีย ทางกลุม ่ ก�ำลังเพิ่มการปฏิบต ั ิ งานร่ วมกับอาเซอร์ ไบจันและอุซเบกิสถาน เช่นกัน โดยรายงานรายได้ ล่าสุดของบีซีพี เผยว่าในปี พ.ศ. 2557บีซีพี ได้ ติดตังหน่ ้ วย กลัน ่ น� ้ำมันดิบหมายเลขสามเครื่ องใหม่ ซึง ่ มีก�ำลังการผลิต 100,000 บาร์ เรลต่อวัน เพื่อแทนที่หน่วยกลัน ่ เดิมที่มีก�ำลังการผลิต 80,000 บาร์ เรลต่อวัน. Thailand Oil & Gas Today Magazine 9

[close]

p. 12

Regional Industry M ubadala Petroleum has delivered first oil from the Nong Yao field in the G11/48 license in the Gulf of Thailand. Production currently flows from three wells. This also represents the first field development onstream for partner KrisEnergy. Nong Yao is located in the G11/48 license in the southern Gulf of Thailand, about 165km off Thailand in 75m water depth. Production at Nong Yao is expected to reach a peak rate of approximately 10,000 b/d, as more production wells are completed. Proved and probable reserves contained in Nong Yao’s primary reservoirs, and recoverable by water injection are estimated to be in the order of 12.4 MMbbl, Mubadala said. The facilities comprise a wellhead processing platform (WPP) and a minimum facility wellhead platform (WHP), with crude export via a floating storage and offloading (FSO) vessel. The facilities have production capacity of up to 15,000 b/d of oil and 30,000 b/d of fluids. The joint venture of G11/48 consists of Mubadala, Singaporebased KrisEnergy, and Palang Sophon Ltd., which have together invested approximately US$320 million in the development. Nong Yao is Mubadala’s second development off Thailand, after Manora that the company has taken from discovery and appraisal through to development and now production. The field was originally discovered in 2009 and further appraised by five wells. The development concept was selected in 2012 and the project was sanctioned in August 2013. “Nong Yao follows on the heels of the Manora field which started production in November 2014 and is currently producing at its peak rate of approximately 15,000 b/d,” Musabbeh Al Kaabi, Mubadala CEO said. “With three fields producing in Thailand, Jasmine, Manora and now Nong Yao, our gross production in Thailand will reach around 40,000 b/d during 2H 2015. This is more than double the rate from a year ago and will make us Thailand’s second largest producer of black oil.” Oil from Nong Yao will be sold for local use to meet Thailand’s growing energy needs. Mubadala is the operator of the G11/48 license with a 67.5% working interest. Partners include KrisEnergy (22.5%) and Palang Sophon Ltd. (10%). Jasmine Mubadala’s 100% owned Jasmine oil field in the B5/27 license has six platforms and one floating production, storage and offloading (FPSO) unit in operation. The Production started in March 2005, just 13 months after concession acquisition. The first Jasmine platform, WPA, was installed and first oil was produced in June 2006. Ban Yen produced first oil in 2008. The fields have already produced well over 55 MMbbl barrels; a substantial increase from the estimate made at the time of purchase in 2004, Mubadala said. Manora Mubadala’s operated Manora oil field is located in the G1/48, in the Northern Gulf of Thailand. Production began in November 2014, with a peak rate of approximately 15,000 b/d. The field was discovered in 2009 and the development was sanctioned in July 2012. The facilities include a wellhead processing platform with water injection facilities to maximize oil recovery with oil stored in a FSO vessel. Mubadala holds 60% interest. Partners include Tap Oil (30%) and Northern Gulf Petroleum (10%). บริ ษัทมูบาดาลา ปิ โตรเลียม ได้ เริ่ มส่งน� ำ ้ มันรอบแรกจากแหล่งนงเยาว์ ในแปลงจี 11/48 ในอ่าวไทยแล้ ว โดยการ ผลิตนี ้อาศัยน� ้ำมันจากสามบ่อ ซึง ่ ถือเป็ น การผลิต จากแหล่ง ที่ พัฒ นาขึน ้ ครั ง ้ แรก ของบริ ษัท คริ สเอเนอร์ จี ้ ที่เป็ นหุ้นส่วน แหล่งนงเยาว์ตงอยู ั้ ใ ่ นแปลงจี 11/48 ในอ่ า วไทยตอนใต้ อยู่ห่ า งจากชายฝั่ ง ประเทศไทยราว 165 กิโลเมตรและอยู่ที่ ความลึก 75 เมตร ทั ้งนี ้ มูบาดาล่ากล่าวว่า คาดว่า แหล่ง นงเยาว์ จ ะมี อัต ราการผลิ ต สูง สุด ที่ 10,000 บาร์ เรลต่อวันเมื่อบ่อผลิตอื่นๆ แล้ วเสร็จ โดยคาดว่าปริ มาณน� ้ำมันที่พิสจ ู น์ และและที่นีาจะมีในแหล่งกักเก็บหลักของ แหล่งนงเยาว์ที่สามารถน�ำขึ ้นมาใช้ ได้ ด้วย การฉีดน� ้ำน่าจะอยูร ่ าว 12.4 ล้ านบาร์ เรล อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นแหล่ง ได้ แ ก่ แ ท่ น แปรรู ปปากบ่อและแท่นหลุมผลิตปากบ่อ โดยน� ำ ้ มันดิบจะถูกส่งล�ำเลียงด้ วยคลัง ลอยน� ำ ้ และเรื อขนถ่าย โดยเครื่ องมื อนี ้ จะสามารถผลิตน� ้ำมันได้ ถง ึ 15,000 บาร์ เรล ต่อวันและแปรรู ปของเหลวได้ ถึง 30,000 บาร์ เรลต่อวัน การร่ วมลงทุนในแปลงจี 11/48 ครัง ้ นี ้ประกอบด้ วยบริ ษัทมูบาดาล่า คริ ส เอเนอร์ จี จ ้ ากสิ ง คโปร์ และพลัง โสภณ จ�ำกัด ซึง ่ ทังสามบริ ้ ษัทได้ ร่วมลงทุนพัฒนา แปลงดังกล่าวแล้ วราว 320 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ทั ้งนี ้ แหล่งนงเยาว์ เป็ นโครงการ พั ฒ นานอกฝั่ งประเทศไทยแห่ ง ที่ ส อง ของมูบาดาล่า หลังจากที่ได้ พฒ ั นาแหล่ง มโนราห์ตงแต่ ั ้ การค้ นพบ ประเมิน ไปจนถึง การพัฒนาจนเริ่ มผลิตแล้ วในปั จจุบน ั แหล่งนงเยาว์ถูกค้ นพบในปี พ.ศ. 2552 และภายหลังมีเจาะบ่อทังหมดห้ ้ าบ่อ เพื่อประเมิน จากนันจึ ้ งมีการเลือกแนวทาง ในการพัฒนาในปี พ.ศ. 2555 ก่อนที่โครงการ จะได้ รับการอนุมต ัใ ิ นปี พ.ศ. 2556 มูซบ ั เลห์ ประธานบริ หารของมูบาดาล่ากล่าวว่า "แหล่ งนงเยาว์ จะเจริญรอย ตามแหล่ งมโนราห์ ซ่ ง ึ เริ่มด�ำเนินการผลิต ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557 และ ก�ำลังผลิตด้ วยก�ำลังผลิตสูงสุดราว 15,000 บาร์ เรลต่ อวัน ขณะนีเ้ รามีสามแหล่ งใน ประเทศไทย ได้ แก่ จัสมิน มโนราห์ และ ขณะนีม ้ ีนงเยาว์ อีกแห่ ง ดังนัน ้ การผลิต สุทธิในเมืองไทยน่ าจะแตะราว 40,000 บาร์ เรลต่ อวันในช่ วงครึ่งปี หลังของปี พ.ศ. 2558 ซึ่งตัวเลขนี่เกินอัตราการผลิตสุทธิ ของปี ที่แล้ วกว่ าครึ่งและจะท�ำให้ เรากลาย เป็ นผู้ผลิตน�ำ ้ มันด�ำหลายใหญ่ เป็ นอันดับ สองในประเทศไทย" ทั ง ้ นี ้ น� ำ ้ มั น จากแหล่ ง นงเยาว์ จะจ� ำ หน่ า ยเพื่ อ บริ โ ภคในประเทศเพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการพลัง งานที่ เ พิ่ ม ขึน ้ ของประเทศไทย บริ ษัทมูบาดาล่าเป็ นผู้ด�ำเนินการ ในแปลงจี 11/48 โดยถือผลประโยชน์จาก การด�ำเนินการร้ อยละ 67.5 และมีห้ น ุ ส่วน ได้ แก่ คริ สเอเนอร์ จี ้ (ร้ อยละ 22.5) และ พลังโสภณ จ�ำกัด (ร้ อยละ 10) แหล่งจัสมิน แหล่งจัสมินในแปลงบี 5/27 มีบริ ษัท มูบาดาล่าเป็ นผู้ถือครอง 100 เปอร์ เซ็นต์ มีแท่นขุดเจาะทังหมด ้ 6 แท่นและมีหน่วย ผลิต กักเก็บ และขนถ่ายลอยน� ้ำปฏิบต ั ิงาน อีกหนึ่งหน่วย ทั ้งนี ้แหล่งนี ้เริ่ มต้ นผลิตใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ซึง ่ เป็ นระยะเวลา เพียง 13 เดือนหลังได้ รับสัมปทาน แท่นผลิต แรกในแหล่งจัสมินหรื อที่เรี ยกว่า ดับเบิลยู พีเอ ถูกติดตั ้งและเริ่ มผลิตน� ้ำมันครัง ้ แรก ในเดือนมิถน ุ ายน พ.ศ. 2549 ส่วนแหล่ง บานเย็ น เริ่ ม ผลิต น� ำ ้ มัน ครั ง ้ แรกในพ.ศ. 2551 บริ ษัทมูบาดาล่า ยังเสริ มด้ วยว่า แหล่งน� ้ำมันเหล่านี ้ผลิตน� ้ำมันได้ กว่า 55 ล้ า นบาร์ เ รลแล้ ว ซึ่ง มากกว่า ปริ ม าณที่ ประมาณการณ์ ตอนซื ้อแหล่งนี ้ในปี พ.ศ. 2547 แหล่งมโนราห์ แหล่งน� ้ำมันมโนราห์ด�ำเนินการโดย บริ ษัท มูบาดาล่า และตังอยู ้ ใ ่ นแปลงจี 1/48 ในอ่าวไทยตอนเหนือ โดยแหล่งนี ้เริ่ มการ ผลิตในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และมี ก�ำลังการผลิตสูงสุดราว 15,000 บาร์ เรล ต่อวัน แหล่งมโนราห์ถก ู ค้ นพบในปี พ.ศ. 2552 และได้ รับอนุญาตให้ พฒ ั นาในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีแท่นแปรรู ป ปากบ่อและเครื่ องฉีดน� ้ำเพื่อเพิ่มปริ มาณ น� ำ ้ มัน ที่ ผ ลิต ได้ ส่ว นน� ำ ้ มัน ที่ ผ ลิต ได้ จ ะ ถูกกักเก็บไว้ ในเรื อคลังกักเก็บและขนถ่าย ลอยน� ้ำ ทัง ้ นี ้ บริ ษั ท มูบ าดาล่ า ถื อ ผล ประโยชน์ร้อยละ 60 และมีห้ น ุ ส่วนได้ แก่ แท็ป ออยล? (ร้ อยละ 30) และนอร์ ธเทิร์น กัลฟ ์ ปิ โตรเลียม (ร้ อยละ 10). 10 Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 13

Thailand Oil & Gas Today Magazine 11

[close]

p. 14

C hina is expected to become the world’s largest crude importer by 2017, beating the US, which is expected to cut its crude intake from abroad amid robust domestic oil and shale gas production, industry sources said. Demand for crude in China, record high at 7.37m barrels, exceeding the volumes imported by the US for the first time, based on official data from the two countries. For the whole of this year, however, US’ total crude imports at 340m tonnes or 6.82m bbl/day will remain higher than China’s 327m tonnes or 6.54m bbl/day. But China's net crude imports are projected to grow at an annual average of 5.9% to 434m or 8.68m bbl/day in 2020. By the end of the decade, imports will account for as much as 66% of the meanwhile, is expected to outpace its domestic production, necessitating higher imports. In April, China’s daily average volume of crude imports hit a 12 >>Masses of vehicles move slowly during a traffic jam. Source: AP Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 15

On the other hand, China’s crude output is expected to grow at a much slower annual pace of 0.9%, supported by higher yields from on-shore oilfields in northwest China and off-shore oilfields. Major oilfields, such as Daqing and Shengli oilfields, face declining exploitable resources and increasing difficulty in crude exploitation. In contrast, the US’ crude imports will slow down in 2015-2020, while domestic output is projected to rise at a CAGR of 2.6%, against a 0.5% growth in demand, according to the US’ Energy Information Administration (EIA). US’ annual crude imports are expected to hit a low of 300m tonnes (6.05m bbl/day) in 2019 before picking up to 307m tonnes (6.14m bbl/day) in 2020. With China becoming a major influence in the global crude market, major oil producers are shifting their focus to the East from the West. “Everyone’s eyes are glued to China’s economic data and its crude demand,” said an analyst from Unipec, China’s top crude importer. The Chinese economy has been continuously weakening over the past four years, with GDP growth in 2015 projected at 7% - the slowest in 25 years. Its crude consumption will slow down but will remain higher compared with those of other major economies, industry sources said. Major crude exporters are seeking opportunities to cooperate with China, including Russia, the Middle East and South America. Meanwhile, China has been also strengthening partnership with oil producing countries to guarantee security in its crude supply. China National Petroleum Corp (CNPC) and Russia’s state-owned oil company Rosneft reached an agreement in late 2013 to increase supply of Russian crude to China. A 13m tonne/year refinery, co-invested by Saudi Aramco, PetroChina and Yuntianhua United Commerce, is scheduled to come on stream at Kunming in Yunnan province in the first half of 2016. China has also signed loan-for-oil agreements with several oil production countries in South America. In 2014, the country has become the largest oil export destination of oil cartel OPEC. It has a 40% share of Iran’s crude shipments and a 49% share of Angola’s crude exports, according to official data. Among non-OPEC countries, Oman supplied 60% of its crude exports to China last year. Russia has been increasing its crude exports to China in the face of sluggish European economy and western sanctions. China comes in second to the Netherlands in terms of consumption of Russian crude, and will likely become the largest crude exporting market for Russia eventually, industry sources said. country's total crude requirements, according to projections from ICIS China. Crude consumption in the world’s second biggest economy is predicted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 4% in 2015-2020, during which period the country will likely continue to build up strategic petroleum reserves and commercial crude reserves on crude security concern. Its demand for oil products will keep rising amid a sustained economic growth, ICIS China research showed. แหล่งข้ อมูลในอุตสาหกรรมคาดกันว่า จีนจะกลายเป็ นผู้น�ำเข้ าน� ้ำมันดิบรายใหญ่ ที่สด ุ ในโลกภายในปี พ.ศ. 2560 และแซงหน้ า สหรัฐอเมริ กา ซึง ่ คาดว่าน่าจะปรับลดการ น�ำเข้ าน� ้ำมันดิบจากต่างชาติหลังมีการผลิต น� ้ำมันและแก๊ ซจากหินดินดานอย่างกว้ าง ขวาง ในขณะเดียวกันก็มก ี ารคาดการณ์กน ั ว่า ความต้ องการน� ้ำมันดิบในจีนจะแซงก�ำลัง การผลิตในประเทศ ท�ำให้ ต้องน�ำเข้ าเพิ่มขึ ้น โดยในเดือนเมษายนที่ผา ่ นมา ประเทศจีนน�ำ เข้ าน� ้ำมันดิบเฉลีย ่ ต่อวันสูงเป็ นประวัตก ิ ารณ์ Thailand Oil & Gas Today Magazine 13

[close]

Comments

no comments yet