Katalog Wydawnictwo Nowik I-VI 2015

 

Embed or link this publication

Description

Katalog Wydawnictwo Nowik

Popular Pages


p. 1

Oferta zima/wiosna 2015 www.tr Opy.pl Biuro Handlowe 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 p. 104, tel. 77/454 36 04 www.nowik.com.pl e-mail: biuro@nowik.com.pl l Nowości

[close]

p. 2

Seria książek: Egzaminy Udowodnij, że... Zdasz!!! MATURA 2015 Nowość Maria Romanowska: Matura 2015. Matematyka. Zakres rozszerzony Zbiór zadań z odpowiedziami, rozwiązaniami i dowodami Powtórka przed maturą 2015! Przygotowanie się do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym wymaga systematycznej i rzetelnej pracy ucznia i wytężonej pracy nauczyciela. Aby sprostać oczekiwaniom, opracowaliśmy zbiór zadań na poziomie rozszerzonym obowiązującym na maturze od 2015 roku. W zbiorze na początku każdego działu znajdują się treści nauczania – wymagania szczegółowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W każdym dziale znajduje się 10 zadań zamkniętych, 10 zadań kodowanej odpowiedzi i zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Przy zadaniach podana jest liczba punktów. Zadania kodowanej odpowiedzi, które są nowością, wymagają od ucznia wyjątkowej precyzji, nie może w nich wystąpić błąd niedopatrzenia czy wynikający z braku koncentracji. Szczególną uwagę zwrócono na nowe zadania pojawiające się w informatorze, zwłaszcza z rachunku różniczkowego. W zbiorze bardzo dużo uwagi poświęcono zadaniom optymalizacyjnym, wiele z nich rozwiązano według obowiązującego schematu oceniania. Na końcu zbioru znajdują się trzy przykładowe arkusze maturalne, które pomogą sprawdzić wiedzę i wczuć się w atmosferę egzaminu maturalnego. Do wszystkich zadań zamieszczono odpowiedzi, a do większości rozwiązania. Niepodważalną zaletą zbioru jest to, że przeprowadzono dowody zadań lub podano szkice ich rozwiązań. Zasygnalizowano również znaczenie wysoko punktowanych zadań otwartych z kombinatoryki. Książka pomoże osiągnąć sukces, jakim jest pomyślne i bezstresowe zdanie matury na poziomie rozszerzonym i dostanie się na wymarzony kierunek studiów. Opole 2014, 176 stron, B5, ISBN 978-83-62687-55-8 Cena 26,50 zł Maria Romanowska: Matura 2015. Matematyka. Ćwiczenia dla zakresu podstawowego Powtórka przed maturą 2015! Wydanie zgodne z nową podstawą programową „Nowa matura”, czyli matura zgodna z nową podstawą programową, jak wszystko co jeszcze nieznane, wprowadzające zmiany, budzi lęk i rozmaite obawy. Doskonale to rozumiemy! Drogi Czytelniku, nie bój się, pamiętaj, że strach ma wielkie oczy, wyolbrzymia zwykłe wątpliwości – i że bardzo łatwo sobie z nim poradzić, poznając to, z czym masz się zmierzyć. Niniejszy zeszyt ćwiczeń pomoże Ci skutecznie przygotować się do matury, a to będzie gwarancją poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie w czasie egzaminu! Dołożyliśmy starań, aby forma zeszytu ćwiczeń ułatwiała pracę i pomogła w osiągnięciu sukcesu. Forma ćwiczeń zawartych w Matura 2015. Matematyka nawiązuje do znanej już wcześniej i życzliwie przyjętej Powtórki przed maturą. Ćwiczenia z matematyki. Książka uwzględnia wymagania nowej podstawy programowej, jest tak skonstruowana, by dobrze przygotować do egzaminów przeprowadzanych według formuły obowiązującej od roku 2015. Nowością są dodane na końcu trzy autorskie arkusze maturalne, które posłużą skutecznej weryfikacji wiedzy. Matura 2015 Matematyka może być także bardzo użytecznym narzędziem w pracy nauczyciela. Pomaga przy powtórkach materiału, wspiera w ćwiczeniu umiejętności koniecznych, aby bez lęku przystąpić do egzaminu z matematyki. Opole 2014, 204 stron, A4, ISBN 978-83-62687-57-2, Cena 28,60 zł

[close]

p. 3

Seria książek: Egzaminy Dorota Nowak, Maria Romanowska: Powtórka przed maturą. Ćwiczenia z matematyki LO, LO i T, LUT. Zakres podstawowy. Wydanie II rozszerzone Zeszyt ćwiczeń przygotowujący ucznia do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Jest to praktyczne narzędzie w pracy nauczyciela. Wspomaga powtarzanie pojęć i ćwiczenie umiejętności niezbędnych do solidnego przygotowania ucznia do egzaminu. Zeszyt ćwiczeń ułatwi pracę i pomoże racjonalnie wykorzystać czas zajęć, jednocześnie wspierając przy wyrównaniu poziomu wiedzy uczniów. Wydanie II zawiera dodatkowo zadania typu Udowodnij, że. Opole 2012, 160 stron, A4, ISBN 978-83-62687-08-4, Cena 21 zł 10 zł Jerzy Nowik: Kalkulator na maturze i nie tylko. Wykorzystaj na maksa! Na maturze można korzystać z kalkulatora prostego. Warto zatem wykorzystać go w maksymalny sposób, ułatwiając sobie rachunki i bardziej złożone obliczenia. Książka na licznych przykładach pokazuje, jaką pomocą może być kalkulator podczas żmudnych obliczeń, w planowaniu działań złożonych, zwłaszcza w zadaniach ze statystyki. Ćwiczenia pomagają nabrać wprawy w posługiwaniu się tym prostym urządzeniem, dzięki czemu na egzaminie można będzie skoncentrować się na problemach, a nie rachunkach. Książka przyda się również gimnazjalistom oraz wszystkim, którzy chcą lepiej wykorzystać swój kalkulator prosty. Opole 2016, 64 strony, A6, ISBN 978-83-89848-47-5, Cena 6,30zł Egzamin Gimnazjalny Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki: Egzamin gimnazjalny. Matematyka. Przygotuj się i zdaj. Zbiór zadań i arkuszy zgodny z nową formułą. Wydanie II rozszerzone Książka dla uczniów gimnazjum przygotowujących się do egzaminu z matematyki opracowana z myślą o nowej formule Podstawy programowej egzaminu z uwzględnieniem jej wymagań szczegółowych. Dodano 180 zadań do działów, z którymi gimnazjaliści mieli najczęściej trudności podczas egzaminów. Zbiór zawiera 961 zadań, w tym 633 zadań zamkniętych i 328 otwartych. Składa się z trzech części: ! Pierwsza to czternaście rozdziałów programowych z matematyki, czyli zadania wymagające stosowania wiadomości i umiejętności określonych przez nową formułę podstawy. ! Część druga to sześć przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z zadaniami sprawdzającymi opanowanie wymaganych na egzaminie wiadomości i umiejętności. ! Część trzecia to odpowiedzi do prawie wszystkich zadań, a do trudniejszych dodatkowe wskazówki. Zadania są zróżnicowane pod względem trudności. Książka może być wykorzystywana na lekcjach powtórzeniowych jako zbiór dodatkowych zadań do powtórzenia wiadomości i umiejętności oraz do samodzielnego przygotowania się do egzaminu. Opole 2013, 160 stron, A4, ISBN 978-83-62687-38-1, Cena 26 zł Norbert Dróbka, Karol Szymański: Matematyka dla gimnazjalistów. Zbiór zadań. Wydanie IV Nowa wersja zbioru zadań z matematyki dla gimnazjum, z którego można korzystać niezależnie od realizowanego programu nauczania. Jest zgodny z aktualną Podstawą programową. W każdym z działów zamieszczone są dodatkowe zadania o takiej samej formie jak występujące w arkuszach egzaminacyjnych opracowanych przez CKE. W zbiorze jest ponad 1500 zadań o różnym stopniu trudności, poczynając od zadań bardzo łatwychi łatwych, a kończąc na trudnych i bardzo trudnych. Do większości zadań podane są odpowiedzi oraz wskazówki pomocne w rozwiązywaniu zadań trudniejszych. Na końcu zbioru zamieszczono 12 testów sprawdzających, 4 arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi do nich. Zbiór będzie przydatny na lekcjach matematyki, będzie stanowić znaczącą pomoc w przygotowywaniu się do egzaminu po III klasie gimnazjum i z pewnością pomoże także w pracy poprzedzającej udział w konkursach matematycznych. Opole 2012, 304 strony, B5, ISBN 978-83-62687-25-1 Cena 28,50 zł

[close]

p. 4

Seria książek: Egzaminy Sprawdzian po VI klasie Joanna Świercz: Sprawdzian po klasie VI. Zbiór zadań Nowe rodzaje zadań zgodne z formułą obowiązującą od roku 2015 Zbiór prawie 1000 zadań opracowanych pod kątem wymagań nowego egzaminu. Systematyczna praca z tym zbiorem, prowadzona samodzielnie przez ucznia w domu lub wspólnie na lekcji pod okiem nauczyciela matematyki, pozwoli doskonalić umiejętności przewidziane w podstawie programowej i dobrze przygotować się do sprawdzianu. ź Zawartość i układ książki pozwala korzystać z niej już od klasy IV. ź Zbiór zadań obejmuje trzynaście działów zgodnych z punktami podstawy programowej z matematyki dla II etapu edukacyjnego. ź W każdym z działów są zadania tekstowe wspomniane w ostatnim rozdziale podstawy programowej. Praca ze zbiorem zapewnia sprostanie wymaganiom ogólnym kształcenia matematycznego obowiązującym w szkole podstawowej, tj. sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne oraz rozumowanie i tworzenie strategii. ź Każdy rozdział składa się z zestawów złożonych jedynie z zadań zamkniętych oraz zestawów złożonych wyłącznie z zadań otwartych. Wyjątkiem jest rozdział trzynasty, w którym uczeń gromadzi, porządkuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach. ź Książka zawiera odpowiedzi oraz propozycję punktacji zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. ź Zbiór zawiera wszystkie typy zadań, o których mowa w Informatorze CKE oraz w Przykładowym zestawie zadań publikowanym na stronie Komisji. Opole 2014, A4, 208 stron, ISBN 978-83-62687-58-9 Cena 29,50 zł Joanna Świercz: Sprawdzian po klasie VI. Testy Nowe rodzaje zadań zgodne z formułą obowiązującą od roku 2015 Od roku 2015 wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową będą pisali Sprawdzian w klasie VI według nowej formuły. Najważniejszą zmianą, jaka zostanie wprowadzona, są nowe typy zadań oraz bardziej skomplikowany sposób ich kodowania na karcie odpowiedzi. ź Zbiór 10 testów opracowanych pod kątem wymagań nowego egzaminu. ź Każdy z testów zawiera zadania otwarte i zamknięte, których liczba jest zgodna z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. ź Ponadto każdy z testów ma formę identyczną jak próbny test opublikowany przez CKE. Wewnątrz znajdują się kartki na wzór tych, które w teście będą przeznaczone do wyrywania – uczeń na nich będzie rozwiązywał zadania otwarte. ź Do testów dołączone są także karty do zakodowania odpowiedzi. ź Tak opracowany materiał pozwoli uczniom nie tylko dobrze powtórzyć umiejętności przewidziane w podstawie programowej I i II etapu kształcenia, ale również poznać formułę egzaminu. ź Zbiór zawiera wszystkie typy zadań, o których mowa w Informatorze CKE oraz w przykładowym zestawie zadań publikowanym na stronie Komisji. Ponadto zawiera karty odpowiedzi oraz testy przygotowane w formie zaproponowanej przez CKE. Opole 2014, 92 strony, A4, ISBN 978-83-62687-59-6 Cena 18,50 zł

[close]

p. 5

Seria książek: Matematyka na szóstkę Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki: Matematyka na szóstkę. Zbiór zadań dla klas I–III gimnazjum. II wyd. Zbiór dla uczniów klas I–III gimnazjum, zgodny z aktualną Podstawą programową, zawierający 1160 zadań i składający się z trzech części: č Pierwsza to 920 zadań, w tym 515 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi i 405 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi. Przed każdym rozdziałem tej części umieszczona jest tematyka zadań, tak więc książka może być wykorzystana na każdej lekcji matematyki. č Część druga zawiera osiem zestawów egzaminacyjnych, a w nich 240 zadań, w tym 160 zamkniętych różnego typu i 80 otwartych, sprawdzających opanowanie wiadomości i umiejętności w formie, z jaką uczeń spotka się na egzaminie. č Część trzecia to odpowiedzi do prawie wszystkich zadań, a do trudniejszych – dodatkowe wskazówki. Zadania w zbiorze są zróżnicowane pod względem stopnia trudności i zostały tak dobrane, aby uczeń rozwiązując je, zdobywał i doskonalił umiejętności oraz utrwalał wiedzę. Treść zadań i ich forma są atrakcyjne dla uczniów oraz przybliżają zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Zbiór może być wykorzystany przez nauczycieli i uczniów na lekcjach matematyki, na zajęciach kółka matematycznego w klasach I–III gimnazjum oraz przez uczniów przygotowujących się do konkursów matematycznych. Opole 2015, II wydanie, B5, ISBN 978-83-62687-67-1 Stanis³aw Kalisz Jan Kulbicki Henryk RuDzki MATEMATYKA NA SZÓSTKÊ. Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki: Matematyka na szóstkę. Zadania dla klasy IV. Wyd. IV Zbiór ponad 400 interesujących i atrakcyjnych zadań. Znajdują się w nim: zadania problemowe, zadania zamknięte, zadania ukazujące praktyczne zastosowanie matematyki, zadania łatwe i trudne, dla uczniów zainteresowanych matematyką, do trudniejszych zadań wskazówki, do wszystkich odpowiedzi. Książka dla ucznia i nauczyciela! Do wykorzystania na lekcjach, na zajęciach kółka matematycznego i samodzielnie przez ucznia w domu. Zadania ciekawe, zróżnicowane pod względem trudności, wiele zadań problemowych, wymagających pomysłu i cierpliwości, ale możliwych do rozwiązania przez uczniów mających ambicję otrzymania oceny celującej z matematyki. Każdy rozdział kończy się krzyżówką matematyczną. Opole 2013, 120 stron, A5, ISBN 978-83-89848-58-1 Zadania dla klasy IV Wydanie III rozszerzone, zgodne z nową Podstawą programową Cena 18 zł Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki: Matematyka na szóstkę. Zadania dla klasy V. Wyd. IV Zbiór zawiera 399 zadań otwartych i 160 zamkniętych, dostosowanych do Podstawy programowej. Znajdują się w nim: zadania problemowe, zadania ukazujące praktyczne zastosowanie matematyki, zadania zamknięte, zadania łatwe i trudne, dla uczniów zainteresowanych matematyką, do trudniejszych zadań wskazówki, do wszystkich odpowiedzi. Książka dla ucznia i nauczyciela! Do wykorzystania na lekcjach, na zajęciach kółka matematycznego i samodzielnie przez ucznia w domu. Opole 2012, 168 stron, A5, ISBN 978-83-89848-84-0 Cena 18,70 zł Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki: Matematyka na szóstkę. Zadania dla klasy VI. Wyd. IV Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką. W zbiorze znajduje się ponad 400 zadań. Zadania ciekawe, zróżnicowane pod względem trudności, wiele zadań problemowych, wymagających pomysłu i cierpliwości, ale możliwych do rozwiązania przez uczniów mających ambicję otrzymania oceny celującej z matematyki. Dużo zadań typu praktycznego, ukazujących zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Każdy rozdział kończy się krzyżówką matematyczną. Do zadań podane są odpowiedzi, do trudniejszych wskazówki ułatwiające rozwiązanie. Książka do wykorzystania na lekcjach, na zajęciach kółka matematycznego oraz samodzielnie przez ucznia w domu. Opole 2011, 160 stron, A5, ISBN 978-83-89848-50-5 Cena 18,90 zł Zostań Autorem - wydaj u nas swoją książkę! ? Jeżeli uważasz, że chcesz się swoją wiedzą podzielić z innymi – napisz do nas! ? Jeżeli masz opracowany godny uwagi materiał, o dużej przydatności metodycznej, sprawdzony w praktyce szkolnej – napisz do nas! ? Jeżeli czekasz kolejny rok na wydanie Twojej książki w wydawnictwie uczelni, a studenci nie przestają pytać, kiedy się ukaże – napisz do nas! ? Jeżeli chcesz zostać autorem zjednującej sobie czytelników, ciekawej książki – napisz do nas! e mail: matma@nowik.com.pl

[close]

p. 6

Książki na kółka i konkursy matematyczne Teresa Dziemidowicz: Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej Zbiór zawiera około 250 zadań (z rozwiązaniami) z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego z lat 2004–2014. Znajdują się tu pełne zestawy zadań z konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Większość zadań nie wykracza poza szkolny program nauczania matematyki, choć obecnie już nie wszystkie treści są zawarte w aktualnej podstawie programowej. Dla uczniów dociekliwych, lubiących matematyczne zmagania, zadania będą stanowiły dobry materiał do pracy samodzielnej, zwłaszcza że do każdego zadania są podane wskazówki dotyczące rozwiązania i odpowiedź. Zbiór świetnie się nadaje do pracy z uczniami na zajęciach kół matematycznych w szkole podstawowej. Może być pomocą dla uczniów przygotowujących się do kolejnych konkursów matematycznych. Opole 2014, 96 stron, A5, ISBN 978-83-62687-54-1 Cena 18 zł Nowość Witold Bednarek: Ciekawa matematyka dla uczniów liceum Zbiór zadań konkursowych dla uczniów liceum, którzy lubią rozwiązywać nieschematyczne zadania matematyczne i logiczne, poruszone są tu tematy dotyczące geometrii, arytmetyki i algebry. Nie są to typowe zadania, które uczniowie znajdą w swoich podręcznikach. Dla uczniów lubiących matematykę będzie to miła i pożyteczna lektura. Książka zawiera także zadania do samodzielnego rozwiązywania, które są uzupełnieniem głównego tekstu. Opole 2015, 96 stron, A5, ISBN 978-83-62687-56-5 Cena 18,80 zł Witold Bednarek: Ciekawa matematyka dla uczniów gimnazjum Zbiór zadań konkursowych dla uczniów klas gimnazjalnych, którzy lubią rozwiązywać nieschematyczne zadania matematyczne i logiczne. Zadania są różnorodne i ich poziom trudności jest zróżnicowany od łatwych do takich, których rozwiązywanie wymaga dużej pomysłowości. Niektóre problemy podane są jako ciekawostki a mimo prostoty ich sformułowania, do tej pory nikt nie znalazł ich rozwiązania. Opole 2014, 80 stron, A5, ISBN 978-83-62687-49-7 Cena 17,10 zł Janusz Karkut: Zadania konkursowe dla uczniów gimnazjum Zbiór zadań konkursowych jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Zawiera 125 zadań otwartych i 100 zadań zamkniętych o różnym stopniu trudności – od stosunkowo łatwych do wymagających niestereotypowego myślenia. Znajdą się tu również zadania na dowodzenie, a do wszystkich zadań dołączono rozwiązania. Rozwiązywanie zadań z tego zbioru ułatwi skuteczne przygotowanie się do konkursów matematycznych, będzie stanowić pomoc w poszerzaniu wiedzy – samodzielnie lub na zajęciach kółka matematycznego. Opole 2013, 168 stron, A5, ISBN 978-83-62687-29-9 Cena 19 zł

[close]

p. 7

Książki na kółka i konkursy matematyczne Witold Bednarek: Olimpiady matematyczne w gimnazjum i liceum. Przygotuj się sam! Zbiór zadań Witolda Bednarka – autora wielu znanych publikacji polecanych przez organizatorów konkursów i olimpiad – zawiera przystępnie podane zagadnienia z zakresu teorii liczb, algebry, geometrii i kombinatoryki. Jest uzupełnieniem książek z serii Jeśli lubisz matematykę, części I, II i III. Zamieszczone w nim zadania przyczynią się do rozwoju uzdolnień matematycznych i będą pomocne w przygotowaniu do konkursów i olimpiad. Sto początkowych zadań ma pełne rozwiązania i Czytelnik może porównać uzyskane przez siebie z autorskimi. Do następnych stu zadań podano podpowiedzi. Czwarty rozdział zawiera wiele elementów budzących zainteresowanie treścią teorii liczb. Ambitny Czytelnik znajdzie wiele satysfakcji w studiowaniu tych zagadnień. Książkę kończy zestaw 10 zadań konkursowych. Stanisław Zieleń: Opole 2014, 104 strony, A5, ISBN 978-83-62687-19-0 Cena 18,50 zł Stanisław Zieleń: Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum Zbiór zawiera zestawy zadań z konkursów matematycznych przeprowadzanych w gimnazjach na terenie województwa opolskiego w latach 2001–2011. Prezentowane zestawy obejmują treści zadań przeznaczonych na eliminacje gminne i zawody wojewódzkie. Zadania w zestawach są różnorodne i zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Wszystkie zadania mają kompletne rozwiązania, co umożliwia samodzielne ich rozwiązywanie w trakcie przygotowań do następnych konkursów i służy pogłębianiu wiedzy matematycznej. Zbiór świetnie nadaje się do pracy z uczniami na zajęciach kół matematycznych w gimnazjum. Opole 2012, 80 stron, A5, ISBN 978-83-62687-17-6 Cena 16,80 zł Jan Kowolik, Tomasz Szwed: Matematyka dla odważnych. Zbiór zadań konkursowych dla uczniów uzdolnionych matematycznie. Szkoła ponadgimnazjalna i nie tylko Zbiór zadań przeznaczony do pracy na kołach matematycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych o uzdolnieniach matematycznych. Opracowanie to pozwala uczniom zapoznać się z różnymi rodzajami oraz stopniem trudności zadań matematycznych występujących w konkursach matematycznych oraz w rejonowych etapach olimpiad matematycznych. Większość zadań podanych jest z rozwiązaniami. Na końcu każdego rozdziału umieszczone są zadania do samodzielnego rozwiązywania, które można traktować jako materiał treningowy. Opole 2011, 128 stron, A5, ISBN 978-83-89848-92-5 Cena 18,90 zł Witold Bednarek: Konkurs matematyczny w gimnazjum. Przygotuj się sam! Wyd. V rozsz. Piąte, wzbogacone o nowe zadania, wydanie znanego i popularnego zbioru zadań konkursowych! Książka umożliwia samodzielne przygotowanie się do konkursów matematycznych w gimnazjum. Zadania pogrupowane są w zestawy po pięć. W każdym zestawie znajdują się zadania z arytmetyki, algebry i geometrii, a także zadania o podwyższonym stopniu trudności. Do większości zadań podane są wskazówki i pełne rozwiązania. Opole 2012, 160 stron, A5, ISBN 978-83-62687-18-3 Cena 17,90 zł

[close]

p. 8

Książki na kółka i konkursy matematyczne Witold Bednarek: Jeśli lubisz matematykę cz. 3 Trzecia część książki znanego autora ciekawych zbiorów zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką. Zadania mogą być wykorzystane na zajęciach kółka matematycznego oraz przez uczniów przygotowujących się do konkursów matematycznych, zarówno na poziomie gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej. Można tu znaleźć zagadnienia, które nie występują w podręcznikach szkolnych. Dotyczą one arytmetyki, algebry, geometrii i rachunku prawdopodobieństwa. Opole 2011, 88 stron, A5, ISBN 978-83-62687-04-6 Cena 16,70 zł Witold Bednarek: Jeśli lubisz matematykę cz. 2 Druga część książki Jeśli lubisz matematykę autora ciekawych zbiorów zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką. Zadania mogą być wykorzystane na zajęciach kółka matematycznego oraz przez uczniów przygotowujących się do konkursów matematycznych, zarówno na poziomie gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej. Opole 2010, 72 stron, A5, ISBN 978-83-89848-90-1 Cena 13 zł Witold Bednarek: Arabeski matematyczne Zbiór oryginalnych, ciekawych esejów matematycznych z zakresu teorii liczb, algebry, analizy, geometrii oraz teorii mnogości. Książka adresowana do nauczycieli i studentów matematyki oraz uczniów szkół średnich i gimnazjum. Opole 2011, 72 stron, A5, ISBN 978-83-62687-00-8 Cena 14,20 zł Zdzisława Szkotak, Lucyna Dzikiewicz-Niski: Potyczki ze statystyką Ze statystyką spotykamy się bardzo często. Wystarczy zaglądnąć do gazety, a tam – tabele, zestawienia, wykresy, diagramy. Zadania sprawdzające wiedzę ze statystyki są też w sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej i na egzaminie w gimnazjum. Zebrane w książce zadania i prace projektowe uczniów związane z konkursami pod hasłem Potyczki ze statystyką pozwolą:poznać bliżej zastosowania statystyki, interpretować napotykane informacje statystyczne, przedstawiać informacje w formach stosowanych przez statystyków, przygotować się do egzaminu w gimnazjum. Opole 2004, 68 stron, A5, ISBN 83-87631-76-0 Zdzisława Szkotak, Lucyna Dzikiewicz-Niski Cena 9,50 zł Barbara Stryczniewicz: Bliskie spotkania z matematyką. Zbiór zadań na kółka matematyczne dla szkoły podstawowej Zbiór dla uczniów chcących pogłębiać swoje umiejętności matematyczne i lepiej przygotować się do czekającego ich sprawdzianu w klasie szóstej lub brać udział w konkursach matematycznych. Rozwiązując zadania ze zbioru na kółku matematycznym, uczniowie będą mobilizować się do pracy, pobudzać do kreatywnego działania, kształtować swój twórczy niepokój. Kierując aktywnością ucznia, nauczyciel może wpływać na jego postawy, tak aby uczeń stawał się bardziej samodzielny, otwarty, aktywny, dociekliwy, pomysłowy, a w konsekwencji, aby preferował twórczy styl życia. Opole 2013, 120 stron, A5, ISBN 978-83-89848-63-5 Cena 16,90 zł Barbara Stryczniewicz: Matematyka to nie czarna magia. Zbiór zadań na kółka matematyczne Matematyka to nie czarna magia! Przekonuje nas o tym doświadczona nauczycielka i autorka opracowań metodycznych. Prezentowane zestawy zadań dla klas I–III gimnazjum to zadania nie tylko dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Wiele zadań jest takich, z którymi nawet przeciętnie uzdolniony uczeń sobie poradzi. Rozwiązywanie ciekawych zadań na pewno spowoduje zainteresowanie matematyką i podniesie poziom umiejętności uczniów, którzy zaczną dostrzegać piękno i harmonię w tym niełatwym przedmiocie. Opole 2009, 160 stron, A5, ISBN 978-83-89848-35-2 Cena 14,90 zł

[close]

p. 9

Seria książek: Gry i zabawy matematyczne Krystyna Wojciechowska: Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu Gry i zabawy urozmaicają zajęcia przedszkolne, a także mobilizują do wysiłku umysłowego związanego ze zdobywaniem wiedzy matematycznej, do samodzielnego jej odkrywania, by w momencie systematyzowania wiedzy dziecko mogło powiedzieć: przecież ja to znam, tylko nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Z opracowania mogą skorzystać również terapeuci pracujący z uczniami edukacji wczesnoszkolnej mającymi trudności w uczeniu się matematyki. W książce zaprezentowano 30 gier i zabaw dydaktycznych, w większości w kilku wersjach, których reguły są proste, co umożliwia skoncentrowanie uwagi na osiąganiu celów. Opole 2011, 74 strony, A5, ISBN 978-83-89848-72-7 Cena 14 zł Krystyna Wojciechowska: Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i rodziców uczniów klas I–III. Z opracowania mogą korzystać również terapeuci pracujący z uczniami klas młodszych mającymi trudności w uczeniu się matematyki, można je także przeprowadzić w świetlicy szkolnej. Charakterystyczną cechą gier i zabaw dydaktycznych jest wysiłek umysłowy i możliwość samokontroli (wygrać to znaczy wykonać poprawnie). Gry rozwijają w dzieciach pomysłowość, wymagają używania ścisłej i zrozumiałej terminologii, a także wysiłku woli i działania według planu. Przestrzeganie reguł często wymusza podporządkowanie swoich interesów interesom grupy. W książce zaprezentowano 75 gier i zabaw dydaktycznych, przy czym niektóre mają kilka wersji, a wprowadzając zmiany w regułach, można tworzyć nowe. Opole 2015, 160 stron, A5, ISBN 978-83-89848-82-6 Cena 17,30 zł Alicja Kozłowska-Brzoza: Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej Propozycje 50 gier i zabaw dla klas I–VI, które pozwalają w niekonwencjonalny sposób przekazać uczniom wiedzę matematyczną, utrwalić ją i sprawdzić jej opanowanie, czyli – uczyć przez zabawę. Zastosowanie matematycznej gry nie tylko lekcję urozmaica, uatrakcyjnia, ale i ułatwia uczniom jej zrozumienie, pomaga rozbudzić ich zainteresowania, pokazuje, że matematyka wcale nie jest taka trudna. ˝Bawić się w matematykę˝ przy pomocy zaprezentowanych gier można na zajęciach kółka matematycznego, w świetlicy i w domu. Z ich pomocą można ucznia zmobilizować do nauki, uprzyjemnić ją, a przy okazji uzupełnić ewentualne zaległości. Książka dla nauczyciela, ucznia i jego rodziców! Opole 2012, 112 strony, A5, ISBN 978-83-89848-30-7 Cena 15,80 zł Alicja Kozłowska-Brzoza: Nowe gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Gry i zabawy matematyczne to niekonwencjonalny, choć mało wykorzystywany sposób nauczania matematyki. A szkoda! Gdy na lekcjach korzystamy z gier i zabaw – nawet słabsi uczniowie mogą polubić matematykę. Łączmy więc przyjemne z pożytecznym – zabawę z nauką. Niektóre gry i zabawy przedstawione w tej książce nadają się do wykorzystania już w młodszych klasach szkoły podstawowej, inne w starszych, a część dopiero w gimnazjum. Nie wymagają specjalnego wyposażenia. Można je stosować na lekcjach w szkole, na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz na kółku matematycznym, w świetlicy szkolnej i na imprezach klasowych lub szkolnych, a także w domu i na wakacjach – na koloniach i obozach. Opole 2012, 192 strony, A5, ISBN 978-83-89848-62-8 Cena 18,10 zł Marek Pisarski: Matematyka dla naszych dzieci. Nietypowe gry i zabawy matematyczne Książka zawiera 50 scenariuszy gier i zabaw przeznaczonych dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Można z niej korzystać w domu lub w szkole, podczas lekcji i zajęć w świetlicy. Proponowane gry i zabawy są dobre zarówno na długie zimowe wieczory, jak i na letnie deszczowe poranki. Rozwijają umiejętności przydatne podczas rozwiązywania zadań matematycznych oraz umożliwiają miłe i pożyteczne spędzanie czasu. W książce znajdziemy także szczegółowe omówienia zasad prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi, przyczyny ich trudności z matematyką oraz praktyczne rady, jak nie popełniać typowych błędów metodycznych. Opole 2011, 176 stron, B5, ISBN 978-83-62687-06-0 Cena 22,60 zł

[close]

p. 10

Seria książek: Gry i zabawy matematyczne Nowość Joanna Świercz: Bingo matematyczne. Gry matematyczne dla uczniów gimnazjum Książka zawiera ponad 1600 zadań, zebranych w 59 zestawów, które służą do gry w Bingo Matematyczne. Zasady tej gry są bardzo proste i może grać w nią każdy, potrzeba tu jedynie kartki papieru i czegoś do pisania. Zadania są opracowane z myślą o uczniach klas I–III gimnazjum. Konstrukcja książki umożliwia ćwiczenie ponad 80% umiejętności wymienionych jako konieczne w podstawie programowej z matematyki dla III etapu edukacyjnego. Prezentowany zestaw gier jest doskonałą propozycją dla nauczycieli matematyki, którym nie wystarczają przykłady podane w podręcznikach, a są świadomi faktu, że ich uczniowie nie w pełni opanowali ćwiczone na lekcji umiejętności. Przedstawiona w książce metoda pracy stanowi skuteczne narzędzie do wykorzystania w czasie lekcji powtórzeniowych, utrwalania wiedzy pod koniec semestru czy roku szkolnego. Innym praktycznym zastosowaniem Bingo jest użyteczność w sytuacji, gdy pełni się zastępstwo w innej klasie. Bingo Matematyczne pomoże także rodzicom, którzy starają się pomóc w kształtowaniu umiejętności matematycznych swoich dzieci. Jest niewątpliwie atrakcyjną alternatywą dla ślęczenia nad kolejnymi przykładami w zeszycie ćwiczeń czy podręczniku do matematyki. Opole 2015, 96 strony, A4, ISBN 978-83-89848-65-7 Cena 23 zł Joanna Świercz: Bingo matematyczne. Gry matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej Książka zawiera ponad 1500 zadań, zebranych w 50 zestawów, które służą do gry w Bingo Matematyczne. Zasady tej gry są bardzo proste i może grać w nią każdy, potrzeba do niej jedynie kartki papieru i czegoś do pisania. Zadania są opracowane z myślą o uczniach klas IV – VI szkoły podstawowej. Prezentowany zestaw gier jest doskonałą propozycją dla nauczycieli matematyki, którym nie wystarczają już przykłady z podręcznika, a ich uczniowie nie w pełni opanowali ćwiczone na danej lekcji umiejętności. Można je także ze sobą zabrać, udając się na zastępstwo albo grać z własnymi uczniami w dni, kiedy nie mają zajęć z matematyki. Zaproponowana metoda pracy stanowi doskonałe narzędzie w czasie lekcji powtórzeniowych, utrwala wiedzę pod koniec semestru czy roku szkolnego. Bingo Matematyczne pomoże także rodzicom, którzy każdego dnia doskonalą umiejętności matematyczne swoich dzieci. Jest niewątpliwie atrakcyjną alternatywą dla ślęczenia nad kolejnymi przykładami w zeszycie ćwiczeń czy podręczniku do matematyki. Opole 2014, 72 strony, A4, ISBN 978-83-89848-48-0 Cena 22 zł fotomatematyka.pl Matematyka w kadrze { } Konkurs FOTOGRAFICZNY Pokaż matematykę na zdjęciu!

[close]

p. 11

Nowość Krystyna Dąbek: Matematyka dla dzieci Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej Z Jackiem w świat Chcesz odejść od monotonii na zajęciach edukacji matematycznej, dbasz o rozwój aktywności dziecka? Zajrzyj do tej książki. Znajdziesz tu ciekawe sposoby realizacji treści matematycznych w klasach młodszych. To matematyka, ruch i zabawa! Książka jest propozycją dydaktyczną dla nauczycieli przedszkoli i pierwszego poziomu edukacyjnego.[…]. Każde zadanie – zabawa jest opatrzone informacją, jakie obszary aktywności są w nim realizowane, np. odporność emocjonalna na trudne sytuacje, orientacja w przestrzeni, myślenie przez analogię, liczenie oraz jakie strefy rozwija. […] Bardzo pomocny dla nauczyciela jest przygotowany przez Autorkę do każdego zadania zestaw pytań i poleceń kierowanych do ucznia. To właśnie dzięki tym pytaniom uczeń zdobywa umiejętności wypowiadania swojej myśli, przygotowanie własnej strategii rozwiązania i myślenia. Pozwala też zobaczyć inne koncepcje i być kreatywnym. Dzieci poprzez zabawę poznają świat matematyki i doskonalą umiejętności logicznego myślenia.. Książka jest bardzo dobrą pozycją dydaktyczną. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na takie książki przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, a nawet nauczycieli klas IV szkoły podstawowej. Opole 2015, 72 strony, B5, ISBN 978-83-62687-66-4 Cena 18,20 zł Joanna Kwatera: Nowość Po nitce do kłąbka czyli jak ćwiczyć sprawność rachunkową uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej Każdy uczeń powinien wynieść ze szkoły podstawowej sprawność rachunkową. Fundamentem tej sprawności jest rachunek pamięciowy. Książka zawiera 18 różnych zestawów sekwencji działań, które uczeń ma wykonać w pamięci. Początkowe ćwiczenia dotyczą podstawowych umiejętności, które uczeń powinien opanować w klasie trzeciej (np. dodawanie i odejmowanie oraz tabliczka mnożenia i dzielenia do 100). Stopniowo wchodzimy w ćwiczenia rachunkowe związane z nowo poznanymi działaniami w klasach IV–VI. Wygodny dla nauczyciela format umożliwia szybkie przygotowanie ćwiczeń. Kserujemy arkusze z zadaniami, rozcinamy i rozdajemy uczniom. Dzieci wklejają karteczkę do zeszytu i liczą, a my błyskawicznie sprawdzamy ostateczny wynik, utrzymując go w tajemnicy, póki ostatni uczeń nie skończy rachować. Zaproponowane ćwiczenia to także inspiracja do różnych form pracy. Takich jak błyskawiczna kartkówka, zawody, kto bezbłędnie i najszybciej policzy, pomoc koledze, który zrobił błąd. Po nitce do kłębka – dzięki ćwiczeniom w formie zabawy dążymy do sedna, czyli opanowania istotnych treści. Opole 2015, 24 strony, B5, ISBN 978-83-62687-68-8 Cena 10 zł

[close]

p. 12

Jak rozwiązywać zadania... Dusan Kotyra, Alica Sivosova: Jak rozwiązywać zadania tekstowe z matematyki Poradnik dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Czy rozwiązywanie zadań tekstowych jest trudne? NIE! Trzeba jedynie umieć dobrać odpowiednią metodę, bo jak mówią autorzy poradnika: „Każdy z nas urodził się z określonymi zdolnościami matematycznymi i to właśnie one często decydują o tym, którą metodę wybieramy”. Ta książka z pewnością pomoże Ci dobrać odpowiednią metodę i rozwiązać każde zadanie. Opole 2013, 72 strony, B5, ISBN 978-83-62687-32-9 Cena 14,70 zł Dusan Kotyra, Alica Sivosova: Jak rozwiązywać zadania z ułamkami Poradnik dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Ułamek to jedno z najstarszych pojęć matematycznych, które poznać, zrozumieć i umiejętnie stosować musi już uczeń szkoły podstawowej. Książka jest poradnikiem dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Jej celem jest przybliżenie uczniowi samego ułamka i jego rodzajów, działań na ułamkach i z ułamkami, nauczenie go rozwiązywania różnorodnych zadań z ułamkami. Zadania dotyczą sytuacji „z życia wziętych”, by pokazać przydatność wiedzy o ułamkach w praktyce, oraz zagadnień międzyprzedmiotowych występujących na sprawdzianach i egzaminach Opole 2013, 88 stron, B5, ISBN 978-83-62687-33-6 Cena 15 zł Barbara Stryczniewicz: Oswoić matmę. Jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? Najbardziej nowoczesne metody nauczania, komputery i pomoce naukowe nie zastąpią uczniowi szkoły podstawowej nauczyciela. Dobry nauczyciel dzięki swojej osobowości i doświadczeniu w dziedzinie przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności będzie potrafił dotrzeć do najbardziej nawet „opornego” dziecka. Proponowany zbiorek zadań i ćwiczeń dla 4–6 klasy szkoły podstawowej może pomóc w osiągnięciu tego celu. Jeżeli nauczyciel zachęci uczniów do rozwiązywania zadań i uwzględni ich pracę w procesie oceniania, dzieci chętniej się-gną po te dodatkowe zadania, a przecież wiadomo, że jedynie rozwiązując zadania, można w pełni zrozumieć matematykę i ją „oswoić”. Rozwiązane karty pracy i ich analiza mogą stanowić cenny materiał do planowania dalszej pracy z uczniem, będą także cenną informacją dla rodziców czy poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli uczeń będzie tam skierowany. Opole 2013, 116 stron, format A4, ISBN 978-83-62687-28-2 Cena 21 zł Barbara Stryczniewicz: Praca z uczniem mającym trudności z matematyką. Książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum Drugie wydanie, dostosowane do aktualnej Podstawy programowej i napisanej przez doświadczoną nauczycielkę książki przedstawia sposoby pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki i podpowiada, jak zorganizować taką pomoc, by ucznia zachęcić do nauki i przekonać, że może osiągnąć zadowalające wyniki. Szczegółowo zaprezentowane są metody pracy i oceniania na zajęciach w zespołach wyrównawczych, zamieszczone zostały przygotowane dla każdej klasy gimnazjum karty pracy, uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych, a także sprawdziany dla uczniów uczęszczających na te dodatkowe zajęcia. W książce omówiono również przyczyny niepowodzeń dydaktycznych, m.in. takie specyficzne, jak dysleksja, dyskalkulia czy akalkulia. Opole 2012, 156 stron, format A4, ISBN 978-83-62687-22-0 Cena 23 zł

[close]

p. 13

CIEKAWA SERIA NA POLSKIM RYNKU Pan Pytajnik panpytajnik.pl Łamigłówki Zapałczane Wypróbuj siłę swojego umysłu Zapałki już dawno przestały pełnić tylko swoją pierwotną funkcję. Od czasów ich wynalezienia, te małe patyczki były wykorzystywane jako zaskakujące i zdumiewające elementy łamigłówek, które rzucają wyzwa-nia i sprawiają radość. W tym niesamowitym zbiorze znajdują się klasyczne oraz ponadczasowe łamigłówki. Zróżnicowanie trudności sprawia, że będą one bawić zarówno początkujących jak i miłośników. Zawarty jest tu także zbiór sztuczek z zapałkami którymi można zadziwić i zaskoczyć swoich przyjaciół oraz rodzinę. Sprawdź czy potrafisz rozwiązać te podchwytliwe zagadki Opole 2014, 128 stron, A5, ISBN 978-83-62687-47-3 Cena 25,00 zł Domino i kości. Łamigłówki Sprawdź swoje umiejętności logiczne Tradycyjne, od wieków znane gry w domino i w kości, przeżywają swój prawdziwy renesans! Nie tylko zapewniają wiele dobrej zabawy, ale i uczą cierpliwości, sztuki wyciągania logicznych wniosków, analitycznego myślenia. To świetna gimnastyka dla każdego umysłu, doskonaląca talent skutecznej strategii, nieodzowny w dzisiejszych czasach! Prezentowany Państwu zbiór zawiera ponad 90 łamigłówek – początkowo są to zadania bardzo proste, potem jednak poziom trudności zadań stopniowo wzrasta, nie brak tu bardziej skomplikowanych zagadek, których rozwiązanie przynosi wiele satysfakcji. Opole 2013, 128 stron, A5, ISBN 978-83-62687-40-4 Cena 25,00 zł Monety, karty i klucze. Łamigłówki Wzmocnij możliwości swojego umysłu Zagadki i sztuczki z monetami, kartami i kluczami są stosowane od pokoleń przez iluzjonistów i magików, aby zaskakiwać widzów. Stanowią wyzwanie dla nawet najbardziej błyskotliwych umysłów. W zbiorze są przedstawione łamigłówki, począwszy od prostych zadań po trudniejsze matematyczne zagadki i triki karciane, których rozwiązanie przyniesie wiele satysfakcji zarówno tym początkującym, jak i mistrzom łamigłówek. Opole 2014, 128 stron, A5, ISBN 978-83-62687-50-3 Cena 25,00 zł

[close]

p. 14

CIEKAWA SERIA NA POLSKIM RYNKU Pan Pytajnik panpytajnik.pl Nobuyuki Yoshigahara: 101 Łamigłówek - wyzwanie mistrza Drodzy Łamigłówkowicze, prezentujemy wydaną pierwszy raz w Polsce książkę Noba Yoshigahary, znanego na całym świecie mistrza i twórcy genialnych łamigłówek, takich jak Rushhour, Hoppers, Shape by shape, a Puzzle T właśnie jemu zawdzięczają swój obecny wygląd. Nobuyuki Yoshigahara – ヶ原 伸 (1936–2004) tworzył i kolekcjonował łamigłówki. Jest autorem około 70 książek na temat łamigłówek i innych pasjonujących zagadek. 101 łamigłówek - wyzwanie mistrza to zbiór łamigłówek z różnych dziedzin nauki. Znajdziecie tu coś dla miłośników fizyki, iluzji optycznych, koncepcyjnych zagadek i oczywiście – matematycznych. Będziecie się zmagać z trudnościami, których pokonanie zapewnia wiele prawdziwej satysfakcji. Książka zawiera pełne rozwiązania wszystkich łamigłówek. Będzie to stanowić świetną pomoc dla mniej doświadczonych łamigłówkowiczów, może także stwarzać wrażenie, że poddaliśmy się egzaminowi u samych mistrzów i wyszliśmy z tej próby zwycięsko! Opole 2013, 136 stron, A5, ISBN 978-83-62687-37-4 Cena 25,00 zł 謎 Łamigłówka 88 Równe iloczyny Wybierz siedem liczb spośród 1 – 9 i wpisz je (każdą tylko raz) w kółka, tak, aby iloczyny liczb leżących w rzędach były równe. Katarzyna Lipszyc: Kryptarytmy czyli arytmetyka słów Matematyka jako atrakcyjna rozrywka umysłowa! Oryginalne łamigłówki! „{…) autorka po mistrzowsku wykorzystuje wzajemną grę znaków i nadawanych im znaczeń. W tym ujęciu zabawa ma swój niepowtarzalny wdzięk, który wciąga wielu ludzi, którzy mają zdolności matematyczne, ale poszli w innym kierunku, raczej z dala od matematyki. Gra różnych reprezentacji słownych, literowych i liczbowych rozwija wrażliwość, która może być wykorzystana do rozwijania myślenia w stylu matematycznym zarówno przez tych, co układają te zagadki, jak i tych, co je rozwiązują. Mogę zarekomendować tę pożyteczną rozrywkę każdemu, i młodym, i starym. Parafrazując jedno z błyskotliwych skojarzeń autorki, mogę powiedzieć: ćwiczcie, a Muza da rozum”. (Z Przedmowy prof. Wacława Zawadowskiego) Opole 2013, 64 strony, B6, ISBN 978-83-62687-31-2 Cena 15,00 zł podstaw cyfry pod litery tak aby działanie się zgadzało PÓŁ + PÓŁ = CAŁA MUZO+RAZ+DAJ=ROZUM

[close]

p. 15

Metodyka Jerzy Nowik: Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej Książka dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, która pomoże znaleźć odpowiedzi na pytania: [ Czego chcę nauczyć? [ Po co tego uczę? [ Czy przekazywane wiadomości i umiejętności będą dla ucznia zrozumiałe i będą mu potrzebne? [ Czy mają charakter wspomagający – służą tylko przygotowaniu ucznia do poz- nawania innych ważnych treści? [ A może mają charakter propedeutyczny i dopiero w dalszej edukacji będą poznawane dokładniej? [ Jak pracować z dzieckiem, by przygotować je do dalszej nauki? Opole 2014, 304 stron, B5, ISBN 978-83-62687-60-02 Cena 32,30 zł Gabriela Badura-Strzelczyk: Pomóż mi policzyć to samemu. Matematyka w ujęciu Marii Montessori od lat trzech do klasy trzeciej Autorka wyjaśnia w sposób możliwie najprostszy zasady rządzące matematyką nie tylko elementarną. Wyjaśnienie to jest tak proste i intuicyjne, że staje się czytelne dla każdego nauczyciela i rodzica nawet dla tych, którzy matematykę szkolną wspominają jako najstraszniejszy przedmiot w ich życiu. Szczególnie warte uwagi są wskazane przez autorkę środki dydaktyczne ułatwiające wprowadzenie i kształtowanie umiejętności wykonywania działań arytmetycznych, które w epoce komputerów i kalkulatorów są niesłusznie lekceważone. Książka ta jest adresowana do rodziców dzieci w wieku lat 3-10 oraz do nauczycieli przedszkola i edukacji elementarnej. Powinna stać się też lekturą obowiązkową studentów tych kierunków. Opole 2008, 96 stron, B5, ISBN 978-83-89848-68-0 Cena 23,70 zł Krystyna Wojciechowska: Zabawy z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej Książka dla ucznia i jego rodziców, nauczyciela i terapeuty. Opracowane zabawy przeznaczone są dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. W książce zaprezentowano 32 układanki mające na celu rozumienie struktury zadania tekstowego, poznanie sposobu analizy zadania tekstowego, graficzne i symboliczne przedstawianie danych, dostosowanie rozwiązania i sprawdzenie jego poprawności zgodnie z warunkami podanymi w treści zadania tekstowego. W trakcie zabaw dziecko nie rozwiązuje samodzielnie zadania, ale wybiera wśród podanych informacji te, które są podane w poleceniu. Opole 2011, 16 stron+32 wkładki kartonowe, A4, ISBN 978-83-89848-94-9 Cena 31,50 zł Grzegorz Bryll, Robert Sochacki: Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać nauczyciele matematyki i studenci kierunków nauczycielskich, a także licealiści i osoby podejmujące studia. Jest ona rezultatem wielu własnych przemyśleń i doświadczeń dydaktycznych autorów. W książce omawia się głównie te zagadnienia, które są pomijane lub wzmiankowane w zwartych pracach o charakterze dydaktycznym. Główny nacisk położony został na poprawne kształtowanie pojęć matematycznych oraz na prezentację mało spopularyzowanych metod nauczania niektórych zagadnień. Autorzy dołożyli starań, aby nauczanie matematyki uczynić atrakcyjnym, nie rezygnując z rzetelności i poprawności prezentacji materiału rzeczowego. Dla ułatwienia zrozumienia wielu pojęć i problemów podano liczne przykłady i komentarze. Autorzy wyrażają przekonanie, że książka wzbogaci wiedzę merytoryczną Czytelnika oraz rozszerzy zakres Jego narzędzi badawczych stosowanych przy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Opole 2012, 406 stron, B5, ISBN 978-83-62687-21-3 Cena 46 zł Aneta Goch: Inscenizacje baśni braci Grimm - ZABAWA W TEATR. Märchenvorstellungen von den Brüdern Grimm. THEATER SPIELEN Zbiór ośmiu scenariuszy teatralnych napisanych na podstawie znanych i lubianych baśni braci Grimm. Adresowana jest nie tylko do nauczycieli języka niemieckiego, aby mogli wzbogacić swoje zajęcia, ale także uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, jak również szkół średnich, by ułatwić im naukę i pobudzić ich wyobraźnię. Opole 2005, 128 stron, A5, ISBN 83-89848-15-5 Cena 12,60 zł 9 zł

[close]

Comments

no comments yet