2015. június Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2015.06

Popular Pages


p. 1

2015. június utár Levendulafesztivál Tihanyban Kollár József a BAHART új vezérigazgatója Jelentős fejlesztések Veszprém megyében Zamárdi, a fesztiválváros

[close]

p. 2

Aktuális Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács A Balaton Fejlesztési Tanács májusi ülésén a régió gazdaságfejlesztését érintő kérdések kerültek előtérbe. Tipold Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője arról tájékoztatott, hogy ugyan a 2014-20-as időszakkal kapcsolatos tervezési és koordinációs feladatok a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe tartoznak, ám a Nemzetgazdasági Minisztérium is részt vett ebben a munkafolyamatban - három olyan operatív programot dolgozott ki, amelyek nagyban hozzá fognak járulni az ország fejlődéséhez. Támogatható régiós fejlesztések utár 2015. június nak a hatékony felhasználását, illetve azoknak a konkrét projekteknek a meghatározását, amelyek kiemelt célokat szolgálnak az ország fejlődése érdekében. E tárgykörhöz csatlakozott hozzászólásával Dányi Gábor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára is. Elmondta, hogy készül egy kormány előterjesztés, amelynek tartalma három fő részre bomlik. Az első a Balaton fejlesztési stratégiájának elfogadása, második az ehhez szükséges, több operatív programot érintő forrásallokáció, a harmadik pedig olyan projek- Bóka István, a BFT elnöke Elmondta, hogy a tárcának a magyar tengert érintően más feladat- és hatáskörei is vannak: így például a Balaton Fejlesztési Tanács felügyelete és munkájának segítése. A BFT irányításával kidolgozott fejlesztési dokumentumok kapcsán jelezte: a minisztérium elkötelezett az integrált, decentralizált tervezés mellett. A BFT által kidolgozott terv összhangban van a nemzeti fejlesztési és területfejlesztési elképzelésekkel, ezért támogatja a koncepció és program kormány elé történő benyújtását és elfogadását. Hangsúlyozta: a koncepció integrált, ezért azok a források, amelyek az NGM kezelésében vannak, nem elégségesek a célkitűzések teljes körű megvalósulásához - ezért más operatív programok forrásainak a bevonására is szükség van. Ez a feladat- és hatáskör viszont már átmegy a Miniszterelnökség területére: az ő feladatuk összehangolni ezeknek a forrásoktek nevesítése, amelyek emblematikusak lehetnek a Balaton stratégia megvalósítása kapcsán. Tájékoztatott arról is, hogy a második tartalom tekintetében a stratégiát, illetve a Balaton Integrált Területi Programját figyelembe véve négy olyan csomópontot tudtak azonosítani, amelyeket ágazati programok is tartalmaznak. Ez megegyezik azzal, amelyet az ITP is megfogalmazott: ez pedig az innováció, az egészséges Balaton, a legbiztonságosabb tó és a közlekedés kérdésköre. Ezekre projekteket és forrást is allokált az ITP. Így kiindulva kialakítható az a négy csomag, amelyről a kormány döntést hozhat, és az ezeket felügyelő minisztereket felkéri arra: olyan módon tegyék ezeket a forrásokat elérhetővé, hogy a stratégiában, illetve az ITPben megfogalmazott célok elérése érdekében megfelelő felhívások jelenjenek meg a Balaton számára. Elmondta továbbá, hogy a kastély- és a várprogramban is vannak már olyan tételek, amelyek a Balatont érintik. Ezek például: a keszthelyi Festetics kastély, a sümegi, nagyvázsonyi, szigligeti vár, valamint Csobánc és Gyulakeszi. Véleménye szerint mérlegelni kellene, hogy milyen elv alapján lehetne a turisztikai forrásból a Balaton számára forrásokat elkülöníteni. Ha 20-25%-os arányt állapítanak meg, akkor azt lehet mondani, hogy a dedikált forrásokat is beleértve ez a 20-25%-os turisztikai pénz az összes turisztikai forrás negyede. Álláspontja szerint ez megcélozható és reális elképzelés. Elmondta: ebből a hat csomagból fog összeállni az a forrásallokáció, amely a kormány előterjesztés 1. pontjában elfogadott stratégia finanszírozási oldala lehet. Úgy látja, hogy a kétszázmilliárd forint feletti összeg - az operatív programokból - reálisnak tűnik. Az elmúlt hét évet figyelembe véve, amikor nem volt külön kiemelt balatoni kormányzati intézkedés, százkilencvennyolcmilliárd forintot kaptak a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései. Ez a 198 milliárd Ft-os projektállomány az, amely a Balaton térségét szolgálta, s úgy látja, hogy ez az öszszeg a következő időszakban is mindenképpen elérhető lesz. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés a kabinet elé fog kerülni a Balaton környéki kihelyezett kormányülésen - ennek időpontja azonban még tisztázatlan. A Balaton Fejlesztési Tanács ülésén a turisztikai szezont érintő napirendi pontot is megvitattak a tagok. Fekete Tamás, a regionális TDM szövetség alelnöke elmondta: kiépült a tóparti hálózat, ám mivel valamenynyi szervezet alulfinanszírozott – vélhetőleg emiatt hiányoznak a jól képzett munkatársak is -, uniós források bevonásával lehetne javítani a helyzeten. A Nyitott Balaton akció értékelésekor hangsúlyozta. az önkormányzatok és a tóparti vállalkozók partnerek a programok és a szolgáltatások kidolgozásában, megszervezésében. A jó marketing munkának köszönhetően hárommillió emberhez jutott el az akció híre, s ennek a gyümölcsét várhatóan még nyáron is élvezhetik az érintettek. Süli Ferenc 2

[close]

p. 3

2015. június Kemény munka, egység, szervezettség Kollár József a balatoni hajózási cég új vezérigazgatója jogi, gazdasági, valamint alapvető műszaki ismeretekre tettem szert. Kollár József szerint a közösségi tulajdonú vállalatoknál különösen fontos a hatékony, eredményes működés, bár kétségtelen, hogy jelen esetben az érintett önkormányzatoknak eltérő érdekei is lehetnek. - Kompromisszumra és párbeszédre törekszem. A kemény munka híve vagyok, melyet belül egység és szervezettség jellemez, kifelé pedig megújuló, a partnerek irányában megbízható és nyitott szervezet képét sugallja. A BAHART a balatoni emberek, a régió több mint százhatvan éves kincse – ekként is kell vigyáznunk rá! Süli Ferenc utár Aktuális Szakmai önéletrajz Az Adidas AG magyarországi leányvállalatának nagykereskedelmi részlegén 6 éven át multinacionális vállalati környezetben dolgozhattam. A cégnél részese lehettem a nagykereskedelmi részleg megújításának, közreműködtem a kereskedelmi tevékenység technikai és operatív működési kereteinek kidolgozásában, emellett éves szinten mintegy 1,2 milliárd Ft-os értékesítésért feleltem. 2005-től 2015-ig az állami és önkormányzati tulajdonú Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nél dolgoztam vezetői pozíciókban. Felelősségi körömbe tartozott a vállalat különféle - állami, önkormányzati és gazdasági - érdekhordozóival való kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Tanulmányaim során a kereskedelmi és marketing ismeretek mellett megismerhettem a modern vezetési és menedzsment módszereket, emellett 2011-től kezdődően részese lehettem egy 2.000 fős, 17 milliárd Ft nettó árbevételű nagyvállalat irányításának, amelynek során gyakorlatban is elmélyíthettem vállalatszervezési ismereteimet. Pályafutásom alatt a kereskedelmi és szolgáltatási szektorban megszerzett szervezési, irányítási tapasztalataim mellett megismerkedtem a közösségi tulajdonú vállalatok menedzselési sajátosságaival. Munkám során kapcsolatba kerültem a Dunántúl, ezen belül a Balatoni-régió több meghatározó településvezetőjével, továbbá tapasztalatokat szereztem az önkormányzatok alapvető működési sajátosságaiban. Irányításommal a DRV Zrt. működési területe mintegy 30%-kal növekedett, a vállalat jelenleg Magyarország legtöbb településén szolgáltató, meghatározó piaci szereplő a szektorban. A BAHART közgyűlésén – több mint 99%-os támogatottsággal – a tulajdonosi kört jelentő huszonkét tóparti település képviselői 2018-ig szóló mandátummal Kollár Józsefet bízták meg a cég irányításával. Az új vezérigazgató személye nem ismeretlen a régióban: korábban a DRV Zrt. önkormányzati divízióját irányította. - A funkció egyértelműen gyönyörű feladatot kínál fel egy menedzsernek, ez a tisztség azonban roppant nagy felelősséggel, kihívással jár. Ugyanakkor talán felesleges hangsúlyoznom, hogy egyben óriási megtiszteltetést is jelent – ismerteti az előzményeket Kollár József. A vezérigazgató új beosztása kapcsán elmondta: nincsenek ugyan konkrét hajózási tapasztalatai, ám azt tudni kell, hogy napjainkban a vállalati irányítás gyökeresen különbözik az évtizedekkel korábban megszokottól. - Ha körülnézünk a nagyvilágban, azt láthatjuk, hogy a számos vállalkozásnak – közöttük műszaki szolgáltatást nyújtóknak is – közgazdászok az irányítói. Ez nyílván nem véletlen, hiszen egy cég irányításában azok az átfogó ismeretek szükségesek, amelyek lehetővé teszik, hogy a vezető átlásson egy szervezetet, annak működési folyamatait képes legyen az ott folyó munka irányítására. Összességben arra kell koncentrálnia, hogy építse az adott vállalatot, elemezze az üzletágak eredményességét - s még hosszasan lehetne sorolni ezeket a kritériumokat. Korábbi munkahelyemen, a DRV Zrt.-nél – beosztásomból adódóan – viszonylag széles körű a Balaton Díj adományozására A Balatoni Szövetség által 1994. évben alapított Balaton Díj azoknak a polgároknak, intézményeknek, ill. közösségeknek adományozható, akik a Balaton érdekében, annak fejlesztésében (társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, sport és gazdasági téren) kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak a Balaton és térsége erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához. A Balaton Díjra javaslatot tehetnek a Balatoni Szövetség önkormányzatai, pártoló tagjai, tisztségviselői és a Szövetséggel együttműködési megállapodást aláíró szervezetek. (Balatoni Szövetség Alapszabálya 41. 42. pont) Kérjük, hogy a Balaton Díjra javaslataikat a megfelelő indoklással írásban a Balatoni Szövetség titkárságára (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.) megküldeni szíveskedjenek. Határidő: 2015. augusztus 31. Balatoni Szövetség Javaslat megtételére FELHÍVÁS 3

[close]

p. 4

Aktuális Természetvédelmi tréning Izlandon a zöld civil szektor önmegerősítésére európai jó gyakorlatok alapján A Balaton természeti-társadalmigazdasági egyensúlyának megtalálása sok tekintetben a civilek munkája is. Izlandon többen is ismerik és ami még fontosabb - meglátogatták már a Balatont. Van miért és kiért tenniük a civil szervezeteknek! Idén tavasszal 2 hetes képzésen vehetett részt a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége (https://www. facebook.com/BCSZSZ) egyik tagszervezetének önkéntese. A résztvevők tapasztalatairól gondolatébresztő előadás is elhangzott a Zöld OT 2015, a civil szervezetek országos találkozóján. A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány pályázatának és a Norvég Civil Alap forrás támogatásának segítségével 6 fő, hazai civil szervezetnél tevékeny önkéntest fogadott az izlandi SEEDS szervezet. A tanulmányút célja a természetvédelmi szektor erősítése, önmegerősítésre való képessé tétele (a gyakorlati természetvédelmi készségek fontosságának, az „öntevékeny szerveződés” valódi működésének megismertetése és elsajátíttatása, az állami forrásoktól független, önszerveződő, lakossági bázisra épülő erősebb zöld civil szféra felé való elmozdulás elősegítése). Cél még a a természet védelmi szektorban tevékenykedők tudásának, munka- és elhelyezkedési lehetőségeinek növelése, helyzetük megerősítése; valamint a figyelemfelhívás az oktatási és munkaerőpiaci diszharmóniákból táplálkozó leszakadására, a civil szektor egészének sérülékenységére. A magyar csapat sokféle, érdekes és elhivatott emberből állt öszsze, akik ennek köszönhetően sikeresen végezték el a feladatuk. A 12 nap nettó tapasztalatszerzési idő alatt megismerkedtek az izlandi önkéntes élettel, több szervezet munkájával, melybe egy-egy napra be is kapcsolódtak munkájukkal. Számos külföldön már jól bejáratott út áll rendelkezésre, mint az önkéntesek fogadása, bekapcsolódás a nemzetközi folyamatokba, a kommunikáció erősítése és folyamatossá tétele a civilek és a társadalom széles rétegei között. A feladata a jelenlegi önkéntes társadalmi szervezeteknek, NGO-nak a hazai adaptálás és működtetés az önfenntartó és erős hazai civil élet megteremtése érdekében. Miókovics Eszter utár 2015. június Balatonkenese: megújuló városközpont Balatonakarattya leválásával jelentősen, mintegy 250 millió forinttal csökkent Kenese éves költségvetése. Természetesen a feladatok száma és aránya ennek megfelelően kevesebb lett, ám a település vezetése változatlanul nagy gondot fordít az esztétikus megjelenésre, a komfortos életminőség biztosítására. A közelmúltban fejeződött be a strand előtti parkoló átépítése. Tömör István polgármester elmondta: erre a beruházásra ötvenkétmillió forint saját forrást biztosítottak, s nagy gondot fordítottak a virágosításra, fák ültetésére is. Balatonkenesén - a többi tóparti településhez hasonlóan – a turisták által gyakran látogatott településrészeken a nyári időszakban felfüggesztik a zajjal, porral járó munkálatokat, de a fejlesztések ősszel folytatódnak. Elsődlegesen az infrastrukturális hiányok pótlására, az utak és közvilágítás korszerűsítésére gondolnak, de jócskán ad még feladatot egyes területek ivóvíz ellátása, a hiányzó csatornahálózat kiépítése is. 4

[close]

p. 5

2015. június Jelentős fejlesztések Veszprém megyében Interjú Polgárdy Imrével, a megyei közgyűlés elnökével Évtizedek emlékei, történései kötik Pápához a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét – a város patinás iskoláinak diákjai azonban nem csak legendás tanáraikra, nevelőikre gondolnak tisztelettel, hanem azokra az elődökre – Petőfi, Jókai, Deák - is, akik a haza és a szűkebb tájegység fejlődéséért oly sokat tettek. Polgárdy Imrének is megadatott az a lehetőség, hogy – beosztásából adódóan – letegye névjegyét a megye választópolgárainak asztalára. - Elnök úr, ön akkor került jelenlegi pozíciójába, amikor már a helyi és a megyei önkormányzatok szerepe főleg a tervezésre, koordinációra módosult. Hogyan látja: sikerült ehhez a feladatkörhöz a testületnek alkalmazkodnia? - Valóban olyan feladatokat kaptak 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok, amelyek gyökeresen megreformálták teendőinket, s korábban kevésbé jellemezték kötelezettségeinket. Az intézmények más irányítás alá kerültek, s immár negyedik éve elsődlegesen a tervezéssel, a település- és területfejlesztéssel, a koordinációval foglalkozunk. A közelmúlt és napjaink teendői közül prioritást élvez a 2020-ig szóló uniós pénzügyi ciklus forrásainak célszerű, pragmatikus felhasználása. Az elképzelések, koncepciók, konkrét fejlesztések harmonizálása, egységes rendszerbe olvasztása hosszas egyeztetések, konzultációk eredménye. - A vágyak és a pénzügyi lehetőségek között azonban gyakran olyan szakadékok vannak, melyeket nehéz áthidalni. A megyei önkormányzatnak ez mennyiben sikerült? - A következő, mintegy fél évtizedben negyvenötmilliárd forint áll rendelkezésünkre – ezen felül Veszprém megyei jogú város saját maga dönthet a rendelkezésére álló források felhasználásáról. Minden járásban többször hívtunk öszsze fórumot e témával kapcsolatban, s vártuk, kértük a településvezetők, a vállalkozók javaslatait is. Főként az úthálózattal, a közlekedéssel, a turizmussal és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérések, igények fogalmazódtak meg. Talán meglepő a szám: ezerkétszáz feletti ötletet jegyeztünk fel! Ezek egy része a pályázati rendszerben esélyes, tehát megvalósulhat, más része pedig a szaktárcáknál kiírt pályázatokra számíthat. - S ha már a közlekedés került szóba – milyen formában, milyen műszaki tartalommal folytatódhat a 8-as főút építése? - Mint ismeretes, hosszú évek óta vajúdik a döntés, hogy gyorsforgalmi útként vagy autópályaként korszerűsítsék ezt a rendkívül forgalmas utat. Ami bizonyos és jól látható: mind Várpalota, mind Herend felől kiváló tempóban épülnek az aszfaltcsíkok a megyeszékhely irányában, s úgy tűnik, a műtárgyak kialakítása a későbbiekben lehetővé teszi a sztráda kiépítését is. utár Aktuális - A Balaton északi partjának közlekedési infrastruktúrája ugyancsak gyors intézkedésért kiált… - Valóban: a vasút villamosítása nem csak az utazó sebesség növelése – a zaj- és a környezeti terhelés miatt is fontos és sürgető feladat. Ugyanakkor a turisztikai szezon szinte minden napján érzékelhetjük a közutak zsúfoltságát, s ezen csak részben segített a Kenesét elkerülő szakasz megépítése. A probléma lassan a balatoni idegenforgalomra is árnyékként vetül. - Elnök úr jelenleg Balatonalmádiban él – bizonyára ezért választotta első lakossági fórumaként ezt a települést helyszínként. Milyen elképzelések motiválták, milyen hozadékot várt ennek meghirdetésekor? - Amikor a megyei közgyűlés elnöke lettem, jeleztem: több időt kívánok eltölteni a választók körében. Az almádi fórumot kicsit tesztnek is szántam: ismerős környezetben fogadhattam a gondjaikat velem megosztó polgárokat. Funkciómból adódóan tanácsadással, az érintett hivatalok bevonásával segíthetek nekik. Ezeket a találkozókat rendszeressé kívánom tenni, s főként a kistelepüléseket keresem fel: ott van a legnagyobb szükség a jó szóra, a bizalom fenntartására, ápolására. Számomra tehát ez lelkiismereti kérdés - a megyei önkormányzat kihelyezett üléseire is e szellemiség jegyében kerül sor. - SF - 5

[close]

p. 6

Aktuális Utazás gépkocsi nélkül - iskolai rajzpályázat A győztes alkotó gárdát a nemzeti park látta vendégül lyamatban lévő, ám már hamarosan befejeződő közlekedési fejlesztések. A beruházások elsődlegesen a közösségi közlekedési infrastruktúra korszerűsítését, a déli vasút felújítását, az új buszvárók építését, a korszerű utas tájékoztató táblák kihelyezését tartalmazzák. Ezeknek köszönhetően várható, hogy az itt élők utazásaik tervezésekor szívesebben használják majd a közösségi közlekedési eszközöket, mint korábban. A döntésnél a racionális érvek mellett érzelmi momentumok is közrejátszanak, hiszen a gyermekekben még él a vonatozás romantikája, s itt, a Balaton partján a kerékpározás vagy a hajóval történő utazás sem számít kuriózumnak. A pályázati kiírásban ezért a családi gyakorlat esetleges módosítására, a tanulók véleményének elfogadására fókuszáltak a rajzpályázat kiírói, hiszen - utazni autó nélkül is lehet. S természetesen tudatosítani kívánták azt is, hogy a közösségi közlekedés a környezetvédelemben is fontos szerepet kap. A vetélkedő lehetőségével a gyermekek, a tanulók fantáziáját kívánták megmozgatni: egyénileg, kisebb csoportokban, osztályközösségekben vagy családi körben az utazásnak mely formáját részesítenék előnyben. A résztvevők egyénileg, csoportban vagy osztályszinten adhatták le pályaműveiket. A Szőke György grafikusművész által elnökölt zsűri több tucat alkotást bírált el: különösen a lellei és fenyvesi diákok voltak aktívak – őket Erdélyi Ernő festőművész – tanár látta el hasznos tanácsokkal. A kollektív alkotói munka példáiként is minősítették az ítészek a balatonszentgyörgyi műveket – a Kovácsné Bejczi Marianna tanár által irányított csapat joggal nyerte el a kategória legjobbjának felajánlott tapolcai kirándulást. A tavasbarlang látogatóközpontjának interaktív kiállítása, a földalatti csónakázás, a Malomtó mellett lévő Gabriella étterem vendéglátása méltó – a diákok szerint feledhetetlen zárása volt a tanulmányi évnek is. utár 2015. június A díjazottak: • MÁV különdíj: Dörfler Enikő, Fonyód • Egyéni 1. helyezés: Kácsor Judit, Balatonlelle • Egyéni 2. helyezés: Nyárádi Daniella, Balatonlelle • Egyéni 3. helyezés: Tapsonyi Dzsennifer, Szárszó és Sáfár Zsófia, Balatonfenyves A kollektív alkotói díjat hat pályaművel a balatonszentgyörgyi iskola nyerte. A Balatoni Integrációs Kft. - a Balatoni Futár közreműködésével – rajzpályázatot hirdetett a dél-balatoni általános iskolák felső tagozatos tanulóinak számára „Utazás gépkocsi nélkül” címmel. Mint ismeretes, a magyar tenger somogyi oldalán fekvő települések lakóit érintik elsősorban a jelenleg is fo- KÖ N Y V KÖ TŐ vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, valamint oklevél, vendégkönyv és étlaptartó készítését. Tel.: 0620/9615-834 E-mail: mvarnagy@freemail.hu 6

[close]

p. 7

2015. június Megújul a Kék Hullám Zászló strandminősítő rendszer A Balatoni Szövetség – mely több, mint tíz éve végzi a balatoni, Velencei-tavi strandok és kikötők minősítését - az idei évtől több újdonságot is bevezet a minősítés során. Az előző évektől eltérő, a látogatói igényeket jobban tükröző szempontrendszer alapján történik idén a nevezett strandok minősítése. Az alapvető szolgáltatások meglétén túl a minősítők a szolgáltatás színvonalát tartják szem előtt, így összehasonlítják az egyes strandok zöldfelületeinek, vizesblokkjainak, játszótereinek állapotát, de nézik a szükséges parkoló szám meglétén túl az akadálymentes parkolási, vízbe jutási lehetőséget is. Bekerült a vizsgálati szempontok közé a strandok WIFI-vel való ellátottsága, és a területen levő vendéglátóhelyek minősége, kínálata is. Idei évben először keresik a Balaton családbarát strandját, a Balaton kerékpáros-barát strandját és a Balaton legsportosabb strandját. Ezeket a címeket egy-egy strand kapja majd meg, amely az alapvető szolgáltatásokon túl olyan plusz kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, amelyek a fenti kategóriákban kiemelik a többiek közül. A címek odaítélésénél olyan szempontokra lesznek figyelemmel, mint a családbarát strandnál a játszóterek megfelelő árnyékoltsága, családi öltöző, illetve az éttermekben gyermek, vagy családi menük megléte. A Balatoni Szövetség a különdíjak alapításával fel kívánja hívni a szolgáltatók figyelmét a családi értékek, ezzel együtt a családbarát szolgáltatások fontosságára, a Balaton körüli kerékpár turizmus fejlődésére, bővülésére, valamint a szabadidő aktív eltöltésének fontosságára. A három kiemelt kategóriában különdíjak kerülnek kiosztásra. Az eredményhirdetés Gyenesdiáson a Játékstrandon 2015. június 26-án délután 15 órakor lesz, az esemény fővédnöke Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár. utár Aktuális Mentőmellényt fel! Szerte a világban számos olyan baleset történik, amely megelőzhető lenne a mentőmellény viselésével. Sajnos, a Balatonon is okozott már végzetes sporttragédiát az eszköz mellőzése. Népszerűsítése érdekében világméretű kampány indult, melynek a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) volt a zászlóvivője. Valószínűleg mindenki tisztában van azzal, hogy vastag ruházatban (esetleg csizmában is) szinte lehetetlen egy vízbemerülést követően a felszínre vergődni. Ugyanakkor azzal, hogy vitorlásverseny, vagy csak kényelmes hajókázás során is relatíve hosszú idő telik el, amíg a személyzet hozzáfog a mentéshez. Ilyenkor a másodpercek is hosszúak. Nem véletlen, hogy a fegyelmezett sportolók akkor is használják az eszközt, ha az egy kicsit kényelmetlen (emlékezzünk csak a biztonsági öv – majd jóval később a légzsák – bevezetése körüli és utáni vitákra), icipicit korlátoz a mozgásunkban. Érthető tehát, hogy egy játékosnak tűnő, de szándékaiban nagyon komoly és előremutató világrekordhoz éppen azok csatlakoztak kezdeményező hazai félként, akik naponta néznek farkasszemet a veszéllyel: a vízimentők. A VMSZ május 16-án, Balatonfüreden, a Magyar Vitorlás Szövetség által rendezett Balatoni Évadnyitó Wirecorner Nagydíj vitorlásverseny díjátadóján a mentőmellény-viselési világrekord kísérletre invitálta a közönséget. A kezdeményezés az amerikai kontinensről indult 2010-ben, s azóta nem más a célja, mint túlszárnyalni az előző évet, és egyre több mentőmellény viselőt látni világszerte a vizeken! Az elmúlt évben 175 eseményen közel 7000 rekorder vett részt, s ehhez csatlakozott 2015-ben hazánk is a VMSZ kezdeményezésével. (A hivatalos eredmény a világ minden részéről beérkezett regisztrációk és fotók összesítése után lesz csak ismeretes.) A májusi évadnyitó vitorlásversenyen elinduló mintegy 150 hajó legénységei is csatlakoztak a megmozduláshoz, s csatlakoztak hozzájuk a balatoni és a dunai vízirendészeti rendőrkapitányságok munkatársai is. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata egyik fő prevenciós feladatának tekinti a vízi balesetek számának csökkentését. /zatyipress/ fotó: VMSZ 7

[close]

p. 8

Aktuális utár Ötvenéves az Európa Diploma Az Európa Tanács az Európa Diploma létrehozásának 50 éves évfordulója alkalmából különleges rendezvényt tartott Olaszországban, „Védett területek Európában: a következő 50 év” címmel. A 2015. május 21-22 között, az olaszországi Migliarino, San Rossore és Massaciuccoli Regionális Parkban megrendezett szakértői találkozóra 28 ország 73 diplomás területének 2-2 képviselőjét hívták meg. A magyar küldöttséget a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság / Tihanyifélsziget utóvulkáni képződményei részéről dr. Kopek Annamária és Vers József, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság/ Ipolytarnóci Ősmaradványok részéről Dudás György és Szarvas Imre, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság/ Szénás-hegycsoport részéről Bokros Katalin és dr. Kézdy Pál képviselte. A kétnapos programot intenzív műhelymunka jellemezte. A szekcióülések az új technológiák alkalmazása és a védett területek kommunikációs kihívásai, a védett területek kezelése, a klímaváltozás a nem őshonos invazív fajok terjedésének kihívásai, valamint az innovatív menedzsment témái köré csoportosultak. Négy szekcióban összesen 18 előadás hangzott el, a magyar prezentációk erősségét jelzi, hogy a szervezők mindkét előadás-tervezetet beválogatták a programba. Az Európa Diplomás területek és geopark kezdeményezések kapcsolata Magyarországon címmel Szarvas Imre, a Magyarországi Európa Diplomás területek természetvédelmi kezelése, különös tekintettel a nem őshonos invazív növényfajok problémájára címmel dr. Kézdy Pál tartottak előadást, az utóbbi előadáshoz több hozzászólás és kérdés kapcsolódott. A rendezvény során a magyar képviselők számos konzultációt is folytattak, így nem csoda, hogy az Európa Tanács szervező titkára, State Masson Tatiana az aktív részvételt utólag is megköszönve egységes, jó csapatként jellemezte a magyar delegációt. A rendezvényre, illetve annak eredményeként több fontos kiadvány és dokumentum született. A hazai delegáció képviselői állították össze és vitték magukkal a három hazai diplomás területet bemutató European Diploma for Protected Areas in hungary című kiadványt. A címet eddig elnyerő 73 területről áttekintést adó European Diploma for Protected Areas című füzet szintén az ünnepségre készült el. 2015. június Öreg kontinensünk természeti örökségének kiemelkedő példái 1965 óta Európa Diplomások lehetnek. Ezt a kitüntető címet olyan különleges jelentőséggel bíró, védett státuszú európai területeknek ítéli oda az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, melyek kiemelkedőn gazdag tudományos, természeti és/vagy tájképi értékekkel bírnak és egyben megfelelő oltalom alatt állva kezelésük példaértékű. A Diploma rangját megőrizni hivatott, hogy szigorú felülvizsgálati követelményei vannak, hiszen csak 5 éves időtartamra szól és megítélésekor ajánlásokat is megfogalmaznak. Éves jelentések, helyszíni vizsgálatok, terepszemlék és széleskörű szakértői vélemények alapján a címet további 5 éves periódusokra meghosszabbíthatják, de a kezelésben fellépő kedvezőtlen folyamatokra, ajánlások be nem tartására válaszul a diploma vissza is vonható, sajnos erre már több esetben került sor. A jelenleg 28 országra kiterjedő, 73 diplomás területet felsorakoztató összeurópai természeti értéklistán 3 magyarországi terület található. A pilisi lennek otthont adó Szénás-hegyek és a világhírű Ipolytarnóci Ősmaradványok 1995-ben, a Tihanyi félsziget utóvulkáni képződményei pedig 2003-ban érdemelték ki az Európa Diplomát. Tovább épül a szennyvízhálózat Némi módosítással folytatódik a szennyvízhálózat kiépítése és a tisztítóművek kapacitásának növelése a magyar tenger déli partján, illetve a régióhoz tartozó településeken. Hidvégi József, Fonyód polgármestere, a társulás elnöke elmondta: az érintett öt agglomerációból két terület szakaszolásáról kellett dönteni, így ezek pénzügyi elszámolása átkerül a 2020-ig tartó ciklusba. A beruházás zökkenőmentes végrehajtását számos körülmény nehezítette: az egyik legnagyobb gondot az jelentette, hogy a siófoki szennyvíztelep leendő területén érintett ingatlanok tulajdonosaival csak hosszas egyeztetések után tudtak kompromisszumra jutni. A hatóságokkal való együttműködés során pedig az is kiderült: bár az állam a megrendelő, a hatóságok adminisztratív tevékenysége, az engedélyeztetési eljárások rendkívüli módon hátráltatják a kivitelezés megkezdését. - Számomra elfogadhatatlan ez a munkatempó, hiszen négyezer ingatlant kell szolgalmi joggal ellátni, s ha a tulajdonossal nem tudunk megegyezni, a kényszer szolgalmi jog, vagy a kisajátítás jelentheti csak a megoldást. A jelzett problémáktól függetlenül jól haladunk az egyes részfeladatok végrehajtásával - így a karádi agglomerációban kimondottan jó ütemben zajlik a fejlesztés, de jól halad a kéthelyi szennyvíztisztító-telep és az ottani nyomóvezetékek kiépítése is. A lellei agglomerációban érintett három városban – Bogláron, Fonyódon, Lellén – a hónap végéig földbe kerül a csatornahálózat, s október 30-ig befejeződik a lellei tisztítómű felújítása is. Somogytúr környezetében ugyancsak szakaszolásra került sor – itt 2016 végéig fejeződnek be a munkálatok, csakúgy, mint a siófoki szennyvíztelep építésénél. A gondok ellenére elégedettek lehetünk az elvégzett munkával, hiszen a szennyvízhálózat létrejöttével több tucat településen megnyílik a lehetőség új beruházások, fejlesztések előtt. Természetesen még számos feladat hárul ránk, s nem csak kint a terepen. December 31-ig a pénzügyi zárásnak is meg kell történnie, mert ez a határidő érvényes a 2013-ig szóló kifizetések elszámolására. Süli 8

[close]

p. 9

2015. június utár Kiegyensúlyozott a város költségvetése Már az új uniós ciklust tervezik Fonyódon ták 2014-ben Fonyódon - az év elején napvilágot látott takarékbanki csődök azonban az önkormányzati büdzsére is hatással voltak. Hidvégi József polgármester azonban hangsúlyozza: a város működése egy pillanatilag sem forgott veszélyben. - Bár százötmillió forintunk „beragadt” egy rövid időre – ez képezte a tartalékot, a pályázati önerőt - a közelmúltban ezt az összeget az utolsó fillérig visszakaptuk a kormányzattól. Hangsúlyoznom kell: Fonyód az átmeneti időszakban is teljesíteni tudta fizetési kötelezettségeit, napjainkra pedig helyreállt az optimális helyzet. A város számlájának egyenlegét immár a folyamatosan érkező adóbevételek is növelik – jelenleg pedig százhatvanmillió forintunk van lekötve. A kiegyensúlyozott gazdálkodást racionális szervezések és döntések alapozták meg: két cikluson keresztül rendkívül takarékosan működtünk, s mi- Települések A takarékos gazdálkodásnak és a kormány adósság átvállalásának köszönhetően az elmúlt negyed-század legstabilabb költségvetését zár- vel már nem kell évente száz-százhúszmillió forint adósságot törleszteni, jobb munkát tudunk végezni, s így a pályázatokhoz is biztosított a saját forrás. A polgármester elmondta azt is, hogy egyre élénkebb érdeklődés nyilvánul meg Fonyód iránt, s a helybeliek, valamint az ide érkező vendégek is elismerőleg szólnak az új művelődési házról, az átépített Balaton áruházról, az esztétikus városközpontról. A fejlesztésekkel azonban nem állnak le: a képviselő-testület célja, hogy 2020-ig, vagyis az uniós pénzügyi ciklusban újabb beruházások alapozzák meg a jövő városát. - Az idegenforgalmi szezonra befejeződik a sándortelepi strand felújítása - várhatóan június végén adjuk át a megszépült, funkciójában kibővült létesítményt. Itt több játszótér és számos kulturális program biztosít majd önfeledt szórakozást, kikapcsolódást vendégeinknek. Süli Új választás - régi praxis Hat balatonszabadi képviselő néhány héttel ezelőtt rendkívüli testületi ülés öszszehívását kezdeményezte a polgármesternél - a fórum célja a hivatalban lévő településvezető lemondatása, eltávolítása volt. S hogy követelésüknek a helybeliek előtt is hangot adjanak, nyílt levélben fordultak a község polgármesteréhez és a választópolgárokhoz. Balatonszabadi lakói Tóthné Balogh Mária személyében először részesítették előnyben a „gyengébb nem” képviselőjét, aki több választási ciklusban, összesen tíz évig volt az önkormányzat tagja, s 2008-tól alpolgármesterként szerzett rutint a település irányításában. A most kialakult helyzet fonáksága abban is tükröződik, hogy egy évtizeddel ezelőtt az elődjét is hasonló módon távolította el az akkor egységesnek tűnő ellenzék. A felszólítás azonban nem érte el célját, ezért a képviselők a május 28-ai ülésen bejelentették, hogy lemondanak mandátumukról, s ezzel a lépéssel megteremtették az új választás jogi alapját. Lemondott a képviselő-testület Balatonszabadiban - Ez az egységes akarat tulajdonképpen már a választások időpontjában érzékelhető volt – elfogadva a kritikát azonban ma is úgy gondolom, hogy az élhetőbb település megteremtése érdekében inkább a közös munkára lehetett volna ezt az energiát fordítani. Most ambivalens érzések kavarognak bennem, hiszen döntenem kell: megmérettessem-e magam az augusztus végén esedékes önkormányzati választáson, vagy sem! Ha az újabb kihívást nem vállalom, önmagammal kerülök konfliktusba, mert a velem szimpatizálók, a voksukkal mellettem kiállók bíztak bennem, s úgy gondolhatják: cserbenhagytam őket. A verbális fenyegetettség árnyékában azonban könnyen hajlok arra, hogy érdemi megmérettetés nélkül átadjam a helyem. Most egyre gyakrabban fordulok Márai Sándorhoz, aki így ír: „Nem számíthatsz arra, hogy akad egyetlen ember is a világban, aki szavad, cselekedeted pontosan úgy érti majd meg, úgy fogja fel és magyarázza, ahogyan te elgondoltad. Mindig csak te tudod, mit akartál igazán: a világ mindig annyit ért és lát csak szándékodból, amit az emberi értelem rejtélyes, torzító tükre felfog és visszatükröz.” Én tudom, hogy mit akartam! - SF - 9

[close]

p. 10

Települések utár Zamárdi, a fesztiválváros Négyszázhúszmillió forint jut idén fejlesztésre Az elmúlt nyolc-kilenc hónapban csatatér látszatát keltette Zamárdi belvárosa: a déli vasút rekonstrukciójával párhuzamosan, illetve ennek keretében a település közúti csomópontjának áthelyezése történt meg. A munkálatok azonban hamarosan befejeződnek, így Csákovics Gyula polgármester is derűsebben tekint a rohamtempóban közelítő idegenforgalmi szezon elé. - A Zamárdiban közlekedők gyakorlatilag már birtokba vették azt az új útszakaszt, amely a település déli oldalát és az üdülőterületet köti össze. A vasút felújítására központi források nyújtanak fedezetet, ám a városkép kialakításában, az állomás környezetének esztétikus kialakításában az önkormányzatnak is megkerülhetetlen feladatai vannak - a polgármesteri hivatalt övező, az átmenő forgalomtól immár mentesülő terület közcélú hasznosítását kell biztosítani. Erre a célra száztízmillió forintot különítettünk el költségvetésünkben. A polgármestertől megtudhattuk, hogy az elmúlt évek plusz bevételeinek köszönhetően jelentős tartalékot tudtak képezni, így az idei büdzsé harmincöt százalékát, azaz négyszázhúszmillió forintot tudnak fejlesztésre fordítani. Ebből az összegből – a Szabadság tér átépítése mellett – hetvenmillió forint értékben útfelújítást, szilárd útburkolatok kialakítását tudják elvégezni. Idén három játszóteret adtak át, közöttük a harmincmillió forintból épített több generációst, s megkezdődött - hatvanmillió forintos költségvetéssel – az orvosi rendelők tatarozása is. - Zamárdit fesztivál fővárosként is emlegetik, s ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nyáron hozzánk érkező mintegy háromszázezer ember számára megfelelő infrastruktúrát tudjunk biztosítani. Három olyan rendezvényünk lesz – a Balaton Sound, valamint a B my Lake és a strandfesztivál -, amely óriási tömegek érdeklődését kelti fel. Ezekben az időszakokban megtelik a település, de a helybeliek már jól kezelik a zsúfoltságot. Tudják jól, hogy a rendezvényekből származó bevételek alapozzák meg a további fejlesztési lehetőségeket. A szükséges infrastrukturális beruházásokat azonban nem csak a köz pénzéből kívánjuk megvalósítani: eredményes az együttműködésünk a szervezőkkel is: ők hatvanötmillió forintot fordítanak a rendezvények helyszínének rehabilitációjára, a vízelvezetésre és a parkosításra. Csákovics Gyula elmondta azt is, hogy több, már korábban sikeresnek minősülő programsorozat folytatására számíthatnak a helybeliek és a turisták: többek között ismét megrendezik a Filmzene- és a Rosé fesztivált, s a Balaton-átúszó versenyt is. - A széles publi- 2015. június kum ingerküszöbét talán kevésbé érte el az a hír – ám a helybeliek számára rendkívül fontos -, hogy áttörés történt a Kárpát-medence legnagyobb avar kori temetőjének, lelőhelyének vonatkozásában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az ELTE tudós professzorainak szakmai irányításával ezen a nyáron folytatódnak az ásatási munkálatok. Önkormányzatunk anyagi kötelezettséget is vállalt, ám jövőre már megnyílnak a pályázati források is. Nem mondunk le arról az álmunkról sem, hogy a leleteket – restaurálás után – tematikus parkban mutassuk be a nagyközönségnek. A polgármestertől megtudhattuk, hogy ezekben a napokban vehetik majd kézbe a diákok a Zamárdi Város Önkormányzata, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Hethland Kft. összefogásával, anyagi támogatásával megjelenő, a Balaton halait bemutató könyvet, amely számos hasznos információ mellett rajpályázati részvételre is ösztönzi a gyermekeket. Szelektív gyűjtőrendszer hatvannégy településen A jelenlegi, évente lerakásra kerülő huszonnégyezer tonnányi hulladék jelentős részét forgathatja vissza a szelektív gyűjtési rendszer ettől az évtől a délnyugat-balatoni régió hatvannégy településén. Az uniós forrásból finanszírozott projekt hatására a lerakásra szánt hulladék várhatóan negyven százalékkal csökken majd. Ez a mennyiség jelentős, nagyságrendileg évente tizenöt olimpiai úszómedencét elfoglaló hulladék lerakásától kíméli meg a térség környezetét. A projekt célja a lakosság bevonása mellett a környezetterhelés csökkentése és a meglévő hulladéklerakók kapacitásával való ésszerű gazdálkodás. A hamarosan kiépülő új hulladékgazdálkodási infrastruktúra a térség teljes területén legalább harmincéves időtartamra biztosítja a lakosság szilárd hulladékának szabályszerű, környezetkímélő kezelését, ártalmatlanítását. 10

[close]

p. 11

2015. június utár Balatonmárián a névadóra emlékeztek A település történetének egyik legfontosabb eseményeként fogják – vélhetően az idők végeztéig – számon tartani a helybeliek 2015. május 23-át. Azt a napot, amikor a névadó földi maradványait a családi sírkápolnában elhelyezték. A szertartáson természetesen nem lehetett jelen Balatonmáriafürdő valamennyi lakosa, ám a helybeliek megtalálták illő módját a tisztelgésnek, az emlékezésnek. - A tradicionálisan megrendezendő falunap mindig fontos közösség formáló esemény, s egyben szezonkezdet is – a turizmusban érdekelt vállalkozóknak kemény munkát vetít előre. S bár hagyományról beszélünk, ma mégis kissé hevesebben ver a szívünk, ma mégis hajlamosabbak vagyunk könnyebben elérzékenyülni – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Balatonmáriafürdő polgárait Galácz György polgármester. - Különleges napra ébredtünk, mert ma Andrássy Mária grófnőre emlékezünk: településünk névadójára, aki százötven éve született, s 1953 májusában Ausztriában hunyt el. Ma, május 23-án a család akarata szerint a déli harangszóval egyidőben Somogyváron, a családi sírkápolnában helyeztük el földi maradványait. Ma azonban nem csak névadónkra, hanem férjére, gróf Széchényi Imrére is emlékezünk. Kettejüknek köszönhetjük, hogy ebben a csodálatos környezetben élhetünk. A balatonmáriafürdői lakosok ismerik a történetet: a tizenkilencedik század végén a filoxéra járvány miatt a kormányzat háromszáztizenhét hold földet osztott ki a tó déli partján az elszegényedett zalai családok között – zömmel Tomaj és Györök községekből érkeztek a telepesek. Kemény, férfias tartást igényelt tőlük az élet, de a szakmai tudásnak, kitartásnak – s főként Széchényi Imre kormánybiztos elkötelezett tevékenységének köszönhetően - 1899-ben már megtarthatták az első szüretet. Hamarosan Máriatelep lett a település neve, s kialakult a szőlőtelepi, hullámtelepi rész is. Ideiglenes házak, hajlékok épültek, de már villák, nyaralók is jelezték: a megkezdett út tovább járható. Fellendült a fürdőélet, s házaikat a tulajdonosok hamarosan bérbe adták a pihenni vágyóknak. A huszadik század elején megalakult a fürdőegylet, s 1912-ben felépült az első, harminchat szobás szálloda is. A település történetének fontos pontja, amikor az államvasutak megállóhelyet létesített Balatonmáriafürdőn. Települések - Mint ahogy ez a nap is csodálatos száHosszú évtizedeken keresztül a szőlő- és borkultúra jellemezte községünket, ám az el- momra: tombolnak bennem az érzelmek, múlt évszázad hetvenes éveire szinte teljesen az egymást érő pozitív hatások. Hálás vaátalakult környezetünk: beépítették a szőlős- gyok a helybelieknek, hogy így ápolják dédanyám emlékét. Ismerve őseim tetteit, tiszkerteket. S ha tovább tallózunk a történéseink- ta szívvel jelenthetem ki, hogy valamennyiben, érdemes megemlíteni: az első önkor- en szorgalmas, aktív és elkötelezett hazafimányzati jellegű intézmény az 1898-ban lét- ak voltak. A falunap alkalmat adott arra, hogy rejött hegyközség volt. Ugyancsak mérföldkőnek számít az 1925-ös év, amikor a Hul- posztumusz díszpolgári címmel fejezzék lámtelep és a Máriatelep egyesült, s meg- ki hálájukat a balatonmáriai lakosok gróf alakult Balatonmária kisközség. A végle- Andrássy Mária és gróf Széchényi Imre elges név és rang – azaz Balatonmáriafürdő évülhetetlen érdemeiért – hasonló elisme– 1927-re datálódik. Fellendült a turizmus, résben részesült Berkes Györgyné is. - Tősgyökeres balatonmáriai vagyok fél évszázad alatt településünk üdülőkkel, ifjúsági táborokkal, hajókikötővel gazdago- ezer szállal kötődöm a településhez. Évtizedott, s azt láthatjuk, hogy harmónia van az dekig a helyi takarékszövetkezet, később a épített és a természeti környezet között. Ha Kéthely és vidéke pénzintézet vezetője volmérleget kívánunk vonni – esetleg minősí- tam. Nálunk családi tradíció a helyi közteni településünket - elmondhatjuk, hogy életben való részvétel – arra neveltek, hogy Balatonmáriafürdő otthonos, hangulatos la- a közösségért tenni kell. A korábbi közigazkóhely és remek, vonzó lehetőségeket tud biz- gatási rendszerben tanácstagként képviseltem a szűkebb lakóhely érdekeit, majd a tetosítani a pihenni vágyók számára is. A gyászszertartásra, a falunapi ünnep- lepülés elöljárója, a rendszerváltás után peségre Chiléből hazaérkezett a legendás tör- dig képviselő-testületi tag voltam – két alténelmi család sarja, Széchényi Zahorán kalommal alpolgármesteri tisztséget is betölthettem. Megtapasztaltam azt is, hogy Ákos. - Nem volt könnyű életük a magyar ne- nem könnyű feladat harmóniába hozni az meseknek a második világháború után, állandó lakosok és a villatulajdonosok érdeezért szinte valamennyien emigrációba keit. Máriafürdő azonban gyönyörűen fejkényszerültünk - a famíliából csak Zsigmond lődik. Az elmúlt években egymilliárd forint maradt szülőföldjén. Édesanyám áldott ál- értékű fejlesztések történtek, megújultak a lapotban kelt útra, így én már Olaszország- strandok, a közterek. Pénzügyi szakemberban láttam meg a napvilágot. A szétdúlt, bi- ként is mondhatom: általában jó költségzonytalan jövőjű Európából azonban tovább kívántunk utazni, a végső döntést viszont nem a családi akarat, hanem a vízum lehetőségek befolyásolták: emiatt Argentínában Galácz György polgármester és Széchényi Zahorán Ákos telepedtünk le. Chilében érettségiztem, majd Kanadában vetési pozíciók jellemezték az önkormányszereztem erdőmérnöki diplomát. Huszon- zatot, s kell-e mondanom: büszke vagyok a hat évesen jöttem először Magyarország- díszpolgári címre, melyet a település lakóira, s bár vegyes érzésekkel keltem útra, el kell nak jelenlétében, ünnepélyes körülmények mondanom: az akkori körülményekhez ké- között vehettem át. Süli Ferenc pest barátságos fogadtatásban részesítettek. 11

[close]

p. 12

Települések utár Irodát kaptak a gyenesdiási polgárőrök A napokban a gyenesdiási Liget Plaza emeletén nyitott irodai és közösségi helyiség együttest a község Polgárőr Egyesülete. Szabó Sándor egyesületi elnök elmondta, hogy 8 éves tevékenységük során elismerést szereztek a lakossági körben, mintegy 40 fős stabil létszámmal dolgoznak. Felszereltségük jó, szolgálati gépkocsival, két Honda robogóval, több kerékpárral, s vízi feladatokhoz hajóval rendelkeznek. - Irodánk azonban mindeddig nem volt. Ez most nagy hiányt pótol, fontos bázist jelent - hangsúlyozta az elnök. - Stratégiai szövetségesünk lett a nemrég alakult balatoni vízi polgárőrség, a szervezettel szoros együttműködésben tevékenykedünk. A rendezvényen elhangzott: a társszervezetek általi elismerést jelenti, hogy a korábbi években vendég polgárőröket is fogadhattak a nyári közbiztonság erősítéséért, továbbá országos polgárőr napi rendezvény házigazdái is lehettek. Az iroda olyan infrastrukturális hátteret jelent, ami szervezési, 2015. június kapcsolati, közösségi ügyekben nagyban hozzájárul a mind eredményesebb tevékenységhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere megemlítette, hogy az önkormányzat évi 300 ezer forint támogatást nyújt a polgárőrségnek, emellett felvállalják az iroda működtetésének finanszírozását. A közbiztonságot a település vezetése súlypontosan kezeli, annak személyi és technikai feltételeinek éppen úgy figyelmet szentel, mint a lakosságot és az üdülővendégeket közvetlenül szolgáló fejlesztéseknek. Ez utóbbiak között említette a jelenleg éppen folyó útfelújítási munkálatokat. A rendezvényen jelen volt a keszthelyi rendőrkapitányság, s több szomszédos település önkormányzatának és polgárőrségének képviselete. H. Á. Jenő Atya közösségi háza Csaknem ötven millió forintot költöttünk a templomkertünkben álló, Badalik Bertalan püspökről elnevezett közösség ház felépítésére, amellyel remélhetőleg méltó emléket állítottunk a rendkívüli szociális érzékenységgel megáldott egykori veszprémi főpásztorunknak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 18,5, a Kaposvári Egyházmegye kétmillió forinttal támogatta a beruházást. A kétszintes, együttesen 360 nm hasznos alapterületű épület fölszintjén egy kétszobás paplakást alakítottunk ki, az éppen lakhatásra szoruló plébános, hitoktató vagy kántor számára, az emeleten hat szoba, vizesblokk és teakonyha vár egy-egy rászoruló családra, és matracos fekhellyel húsz hátrányos helyzetű fiatalra. Akiket a lakóhelyük szerinti plébános javasol általában egy-egy hetes balatoni üdülésre. A közösségi ház e nyári vendégei júliusban és augusztusban kárpátaljaiak lesznek. Talán ez is jelzi képviselő-testületünk egykori cserkészházunkat is átható missziós küldetését: továbbra is egyfajta szeretetszolgálati tevékenységet kívánunk folytatni. Például azzal is, hogy az üdültetési költséget az önköltség alatt számoljuk fel. A kárpátaljai testvéreink vendégül látásához egyébként a balatonlellei önkormányzat és a település lakói termé- szetbeni támogatására is számítunk. Ami pedig a közösségi ház nyitottságát illeti, itt tartja foglalkozásait a helyi polgári kör és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének lellei csoportja. (Kovács Jenő balatonlellei plébános munkatársunknak, Gulyás J. Attilának nyilatkozott.) Fenyvesi fejlesztések Már a turisztikai szezon kezdete előtt átadták Balatonfenyves új, kulturális rendezvények megtartására is alkalmas sétáló utcáját. A vasútállomástól a vízpartig nyúló sétányon éttermek, cukrászdák, családi szórakozást nyújtó szolgáltatások gondoskodnak a vendégek ellátásáról és kényelméről. A Balatontól néhány méterre található zenepavilon ezen a nyáron is számos koncert helyszíne lesz, s a beruházás várhatóan eléri célját: a település turisztikai centruma lesz. Lombár Gábor polgármester elmondta azt is: jó ütemben halad a vitorláskikötő építése és a hozzá kapcsolódó szállodai fejlesztés. Mindkét létesítmény átadását jövő nyár elejére tervezik. SF 12

[close]

p. 13

2015. június utár Balatonlellén az emberek tudják, mi az a Comenius projekt A gyerekek sokkal nyitottabbá, függetlenebbé váltak, és akkor teljesítettek a legjobban, amikor szabad kezet kaptak. A projekt során fejlődtek a szociális készségeik, képesek lettek átlátni a tevékenységeket, megtanultak csapatban dolgozni, és folyékonyan beszélnek angolul. Mindez alkalmassá teszi őket arra, hogy további projektekben vegyenek részt, később pedig megállják a helyüket a munka világában. Hogyan vettek részt az iskola munkatársai? Az iskolában természetes, hogy ha van egy pályázatunk, akkor a kiemelt nevelési célunkat ehhez kötjük, és így az adott projekt témája áthatja az iskola életét. A minden évben meghirdetett irodalmi és rajzos karácsonyi pályázat témáját is eszerint határozzák meg a kollégák. A projekt indulásakor készítettem és minden kollégának adtam egy egyszerű, áttekinthető táblázatot arról, hogy melyik hónapban milyen tevékenység várható, arra buzdítva őket, hogy kapcsolódjanak be. Különösen a rajzot, illetve a természetismeretet oktató tanárokkal tudtunk aktívan együttműködni, de az igazgató és az igazgató-helyettes is folyamatosan foglalkozott a projekttel. Az alsó tagozatos tanítók, és más felsős tanárok pedig a balatonlellei projekttalálkozó alatt nagyon sokat segítettek azzal, hogy házigazdaként nagyszerű hátteret adtak. Ettől függetlenül természetesen mindig van még hová fejlődni, mindig van, akit még jobban be lehet vonni és aktivizálni. Hogyan volt jelen az iskola életében a projekt? A projekthez hangoltuk a Föld Napja rendezvényt, megtartottuk a Víz Világnapját, a természetismeret csapatversenynek a vizes élőhelyek adták a témáját a projekt alatt. Az iskolában a környezetvédelmet egyébként is fontosnak tartjuk, amihez jól tudott illeszkedni ez a pályázat: a Balaton partján szemetet szoktunk szedni, az épített és a növényi környezetre is nagyon figyelünk, az ügyeleti szol- Települések Hogyan lehet iskolás gyerekek figyelmét felhívni a víz védelmének fontosságára? Hogyan épülhet be egy iskola mindennapjaiba egy két éven át tartó, nyolc partner együttműködésében megvalósuló projekt? Gombos Filoména koordinátorral a nemzetközi együttműködés előnyeiről, a gyerekek élményeiről és a projektmenedzsment rejtelmeiről beszélgettünk. Mitől különleges ez a projekt? Egyik legfontosabb sajátossága, hogy a nyolc partnerintézmény már a pályázati anyagot is együtt állította össze, így mindenkinek a javaslatait, ötleteit be lehetett építeni a tevékenységlistába. A víz, mint téma eredetileg a román partner – akinek a pályázata sajnos nem nyert – ötlete volt, és nagyon jó választásnak bizonyult, mivel rengeteg oldalról meg lehet közelíteni, így egy nagyon komplex projekt jöhetett létre. A természetvédelem mellett kulturális szempontok mentén is foglalkoztunk a vízzel. Sok audiovizuális, illetve rajzos projekttermék készült, ami lehetővé tette, hogy eltérő képességekkel és tudással rendelkező gyerekeket vonhassunk be a tevékenységekbe. Két emelt angolos, hetedik és nyolcadik osztályos csoport a projekt megvalósításában kapott központi szerepet, a többiek pedig rajzoltak, a logó tervezésében vettek részt, videókat készítettek. Hogyan hatott a projekt a gyerekekre? A két emelt angolos csoportot második osztálytól tanítottam, így szoros kapcsolat alakult ki köztünk. Nagyon különböző egyéniségű, tudású gyerekekről van szó: volt, aki a zenéhez értett, mások az informatikához, a videókészítéshez. A projekt kapcsán ezekre a képességeikre, ismereteikre fény derülhetett, amire nem biztos, hogy egyébként lett volna mód az iskolában, és én magam is rengeteget tanultam tőlük. Mivel az egyes tevékenységek többféle feladatot foglaltak magukba, mindenki kiválaszthatta a számára legszimpatikusabbat, és még a legcsendesebb fiú is – aki sosem szólalt meg órán, bár mindig mindenre jelest kapott – szerepelt az egyik kisfilmben, járt Spanyolországban és utána már bátran beszélt angolul. Az pedig a ráadás, hogy nyolcadikos fiúk hajlandóak voltak videóra felénekelni a Széles a Balaton című népdalt! Ez talán sokat elmond a projektről. gálatunk például nagy hangsúlyt fektet a szeméttel kapcsolatos megfelelő nevelésre. Az oktatásba hogyan lehet beépíteni a projekt eredményeit? A nyelvórákon tananyagként tudom használni a projekttermékeket, a rajzórákat is áthatotta a pályázat, illetve a fizika és kémia órákon bemutathatók a vízzel kapcsolatos kísérletekről készült videók. A helyi közösségben volt a projektnek hatása? Abszolút, és ez mondhatni hagyomány Balatonlellén. A családoknak ezek a projektek nagy élményt jelentenek a gyerekeken keresztül, és amikor a következő testvéren a sor, ismét örömmel vesznek részt. Nemrég találkoztam egy szülővel, akinek elmeséltem, hogy nívódíjra jelölték a projektet, ő pedig felidézte, mennyire meghatározó volt a fia számára, hogy részese lehetett. A zeneiskolával is aktív kapcsolatot tartottunk, a polgármester és a városvezetés is érdeklődött a tevékenységekről, a helyi médiában, az újságban, tévében folyamatosan jelen voltunk, így kijelent- hetem, hogy Balatonlellén az emberek tudják, mi az a Comenius projekt. Felidézne egy meghatározó pillanatot, amely a projekthez kötődik? Nagyon megható volt, amikor a balatonlellei találkozó után a gyerekek búcsúztak, ahogy az iskola aulájában sírva ölelték meg egymást. Számomra pedig az isztambuli projekttalálkozó jelent meghatározó élményt: egy év intenzív előkészítő munka után akkor találkoztunk először, és nagyon hatékonyan sikerült együtt dolgoznunk. Ott és akkor azt éreztem, így kell ezt csinálni, a helyemen vagyok. Arany Anett 13

[close]

p. 14

Települések utár Új polgármesteri hivatala van Alsóörsnek Az alsóörsiek nagy álma valósult meg azáltal, hogy június 5-én, ünnepélyes keretek között átadták az új, korszerű, az európai normáknak meg felelő polgármesteri hivatalt. A nyári kánikula ellenére nagyon sokan jöttek el az avató ünnepségre. Hebling Zsolt polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a régi épületben a hivatalnokok mostoha körülmények között dolgoztak, szerencsére az új épület megfelel a kor követelményeinek. A 355 négyzetméteres hivatalban helyet kapott egy tanácsterem, több iroda, kiszolgáló egység. A beruházás összesen 126 millió forintba került, amelyhez a Belügyminisztérium 20 millió forinttal járult hozzá. A polgármesteri hivatallal átadták a térfigyelő kamerarendszert is, amely szintén a minisztérium 4 millió forintos támogatásával valósult meg. 2015. június Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára örömét fejezte ki, hogy Alsóörs egy újabb értékkel gazdagodott. Amikor átadták a kilátót, nem véletlenül mondta, hogy a településnek jók a kilátásai, hiszen most itt van előttük ez az új gyönyörű épület, Alsóörs jelesre vizsgázott. A nemzeti színű szalag átvágását megelőzően Berkes Péter plébános és Wessetzky Szabolcs református lelkész áldotta meg az épületet. Az ünnepélyes átadón felavatták a Novák Gergely által alkotott alsóörsi címert is, amely az épület előtt áll. Szendi Péter Lovasi Napok tizenhetedszer Július 3-4-én kerül sor a Lovasi Napokra. Idén a sztárvendégek: Csepregi Éva és Wolf Kati és ismét megrendezik a polgármesterek-alpolgármesterek fogathajtó versenyét. A kétnapos rendezvénysorozat a Nagy Gyula Galériában kezdődik, ahol az érdeklődők megtekinthetik Veszely Jelena szobrászművész alkotásait. A programok ezután a Millenniumi Parkban folytatódnak. A Csopak Táncegyüttes fellépése után lesz az ünnepélyes megnyitó, majd az akrobatikus rock and roll műsort követően Csepregi Éva lép fel a nagyszínpadon. Az este a Búgócsiga együttes koncertjével zárul. A második nap pörköltfőző versennyel és gyermekprogramokkal kezdődik. A szervezők idén ügyeltek arra, hogy népi játékok legyenek a „Gyermekparadicsomban”. Kora délután a lovas akadálypályán rendezik meg , immáron harmadik alkalommal a polgármesterek-alpolgármesterek fogathajtó versenyét, mely kuriózumnak számít. Lószépségverseny és törökkori lovas bemutató is lesz az akadálypályán. A Millenniumi Park nagyszínpadán legelőször az alsóörsi Sirály Népdalkör lép fel, majd a Balaton-felvidéki Borvirág Kamara táncegyüttes. Aki szereti Máté Péter dalait, annak jó hír, hogy azok is felcsendülnek Tóth István és Vingli György előadásában. Dávid Roland musical estje után a Csopak Demizson All Star Orchestra műsorát hallhatja a nagyérdemű, majd jön Wolf Kati, az X-Faktor sztárja. A kétnapos rendezvénysorozat a Jolly Joker zenekar utcabáljával zárul. Szendi Péter 14

[close]

p. 15

2015. június utár Új polgármesteri hivatal Zánkán Hamarosan új, modern, minden igényt kielégítő hivatalban fogadják majd az ügyfeleket a zánkai önkormányzat munkatársai. Filep Miklós polgármester elmondta, hogy a beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződést Zánka Község Önkormányzata az eredményes közbeszerzési eljárást követően a VEMÉVSZER Kft.-vel 2014. július 23-i kezdéssel, 2015. február 28-i befejezési határidővel kötötte meg. A befejezés időpontját végül április első felére módosították. A beruházás az önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanon valósult meg. A fejlesztés forrása a település saját bevételeiből, valamint húszmillió forint összegben az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok számára pályázati úton elnyert támogatásból állt össze. Az építkezés nettó értéke megközelítette a kilencvenmillió forintot. A létesítményhez tartozó kiegészítő - zöldfelületi, térburkolási - munkák elvégzésére csaknem kilencmillió forintot fordítanak saját forrásból. Települések A műszaki átadás megtörtént. Helyet kapott az új, akadálymentesített épületben a zánkai székhelyű közös önkormányzati hivatal, az önkormányzat falugondnoksága, valamint a rendőrsé- gi körzeti megbízott. A korszerű berendezések kialakításához mintegy 5,5 forint saját forrást használ fel a települési önkormányzat. Süli Ferenc Megújult a lellei homokfővényes Megnövelték a homokos területét, elsősorban a kisgyerekek és szüleik örömére, új szilárd burkolatú járdát és új zuhanyozókat is kapott a lellei Napfénystrand, és ami másutt még ritkaság, az egyik büfé tulajdonosa jelentős pályázati támogatással, felnőttek és gyerekek részére egyaránt ajánlott, modern egészség-karbantartó és testerősítő eszközökkel „szabadtéri konditermet rendezett be” üzlete közelében. Csaknem tízmillió forintot költött a helyi önkormányzat a strand korszerűsítésre, és természetesen a Balaton elsőként épült élményfürdőjének kék vizű medencéi is csalogatóan tisztán várják a sodróba, uszodába, óriás csúszdára kívánkozókat. - Szeretnénk megőrizni a fürdőzőhelyek balatoni versenyében elért rangos helyünket. Az élményfürdői szolgáltatásokat is magas szinten biztosító strandunk - a Balatontipp internetes portál által lebonyolított, múlt évi szavazatok szerint - a tó második, és a déli part legnépszerűbb csillagtetős fürdője lett - emlékeztetett Kenéz István. A strand működtetésére ez évben 60 millió forintot fordít az önkormányzat, a bevételi tervet százmillió forintban határozták meg - tudtuk meg a polgármestertől. Balatonlelle üdülőövezete és a kisváros forgalmas utcái, terei virágosítására, idén is jelentős összeget fordított az önkormányzat. Molnár Árpád, a Városüzemeltetési Szervezet igazgatója elmondta, az előszezonkezdésre együttesen 70 ezer tő virágot ültettek ki, és gondoznak majd egész nyáron. Lelle népszerű rendezvénytere sem úgy várja a szórakozni vágyókat, ahogyan azt a múlt nyár végén elhagyták. Újabb térkő-burkolatot kapott a Móló sétány, és a szabadtéri színpad előtt is megnövelték a szilárdburkolatú felületet. G.J. A. 15

[close]

Comments

no comments yet