Katalóg konštrukčných profilov

 

Embed or link this publication

Description

Katalóg konštrukčných profilov

Popular Pages


p. 1

lindab | zjednodušujeme výstavbu Lindab Construline Konštrukčné profily C, Z, U

[close]

p. 2

Lindab Construline | Konštrukčné profily Systémy ľahkých konštrukcií Tenkostenné nosníky Z a C Z-profily, ako tenkostenné väznice sú určené pre použitie predovšetkým ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál. Ich pásnice majú rozdielnu šírku, ktorá umožňuje väznice spojiť preložením, čím sa zvyšuje únosnosť väzníc v mieste podpory. Výška profilu pre Z-väznice je od 100 do 350 mm a v hrúbkach materiálu od 1,0 do 3,0 mm. C-profily, ako tenkostenné stojky sú často používané pri oceľových stavebných konštrukciách na orámovanie dvier a okien, ako nosné prvky vnútorných stien, okrajové väznice i nosné prvky ľahkých konštrukcií. Stojky C majú rozdielne šírky pásnic, čo umožňuje vytvárať uzavreté profily. Pre účely spájania slúži profil CI, ktorého vonkajší rozmer lícuje s vnútorným rozmerom profilu C alebo U4. Výška profilu pre C-stojky je od 70 do 350 mm,  v hrúbkach materiálu od 0,7 do 3,0 mm. C-profily môžu byť využité aj ako konštrukčné stojky stenových modulov, prípadne nosných konštrukcií. K tomu spoločne s C-profilmi slúžia aj profily U4. Ich vnútorný rozmer je rovnaký s vonkajším rozmerom C profilov, takže je možné oba profily do seba zasunúť. 2

[close]

p. 3

Lindab Construline | Konštrukčné profily Z - tenkostenná väznica Výška Označenie profilu H (mm) Z100 100 Z120 120 Z150 150 Z200 200,0 Z250 250,0 Z300 300,0 Z350 350,0 Hrúbka Menovitá Výpočtová (mm) (mm) 1,0 0,96 1,2 1,16 1,5 1,46 2,0 1,93 1,0 0,96 1,2 1,16 1,5 1,46 2,0 1,93 2,5 2,42 1,0 0,96 1,2 1,16 1,5 1,46 2,0 1,93 2,5 2,42 1,0 0,96 1,2 1,16 1,5 1,46 2,0 1,93 2,5 2,42 1,0 0,96 1,2 1,16 1,5 1,46 2,0 1,93 2,5 2,42 1,5 1,46 2,0 1,93 2,5 2,42 3,0 2,86 1,5 1,46 2,0 1,93 2,5 2,42 3,0 2,86 2,0 1,93 2,5 2,42 3,0 2,86 Rozmery pásnic B1 B2 L (mm) (mm) (mm) 41,0 47,0 16,2 41,0 47,0 16,8 41,0 47,0 17,0 41,0 47,0 19,3 41,0 47,0 16,2 41,0 47,0 16,8 41,0 47,0 17,0 41,0 47,0 19,3 41,0 47,0 20,9 41,0 47,0 16,2 41,0 47,0 16,8 41,0 47,0 17,0 41,0 47,0 17,0 41,0 47,0 17,0 41,0 47,0 17,0 41,0 47,0 17,0 41,0 47,0 17,0 41,0 47,0 17,0 41,0 47,0 17,0 66,0 74,0 19,7 66,0 74,0 20,3 66,0 74,0 21,2 66,0 74,0 22,8 66,0 74,0 24,4 66,0 74,0 23,7 66,0 74,0 25,3 66,0 74,0 26,9 66,0 74,0 28,5 82,0 90,0 28,2 82,0 90,0 29,8 82,0 90,0 31,4 82,0 90,0 33,0 92,0 100,0 28,8 92,0 100,0 30,4 92,0 100,0 32,0 Prierezové hodnoty A Iy Ieff,y (mm2) (mm4) (mm4) 202,0 314,7 264,2 244,0 380,2 345,3 307,0 478,6 456,7 405,0 635,4 620,3 221,0 482,8 394,4 267,0 583,4 517,3 336,0 734,3 695,9 444,0 973,6 949,2 557,0 1220,7 1199,5 250,0 819,2 641,2 302,0 989,9 844,4 380,0 1245,9 1144,7 503,0 1646,9 1589,0 630,0 2065,0 2010,7 298,0 1636,2 1215,2 360,0 1977,1 1583,0 453,0 2488,4 2159,7 599,0 3289,4 3045,2 751,0 4124,5 3982,8 354,0 2175,9 1360,6 428,0 2629,2 1795,5 539,0 3309,2 2558,8 712,0 4374,5 3874,3 893,0 5485,1 5194,7 621,0 5627,8 4214,3 821,0 7439,5 6392,6 1029,0 9328,3 8613,2 1216,0 11024,3 10534,7 752,0 9926,1 6771,5 994,0 13121,5 10285,3 1247,0 16452,9 14361,0 1473,0 19444,3 17885,2 1126,0 19994,2 14446,6 1412,0 25070,4 20329,4 1669,0 29628,7 25898,2 Únosnosť efekt. prierezu Meff,Rd Vb, Rd Rw, Rd (kNm) (kN) (kN) 1,47 9,50 3,51 2,02 14,20 5,25 2,71 22,50 8,51 3,76 39,50 15,11 1,77 7,90 3,39 2,46 13,90 5,11 3,39 22,50 8,33 4,78 39,30 14,88 6,10 61,90 23,68 2,20 6,20 3,57 3,07 11,00 5,37 4,32 22,10 8,71 6,32 39,10 15,45 8,10 61,60 24,45 2,79 4,60 3,24 3,98 8,20 4,98 5,74 16,40 8,23 8,67 38,00 14,83 11,86 61,30 23,69 2,92 4,60 3,24 4,32 8,20 4,98 6,81 16,40 8,23 11,19 38,00 14,83 15,46 61,30 23,69 8,45 13,00 9,04 14,16 30,20 15,40 19,79 59,70 23,52 24,97 85,50 32,10 10,06 10,80 8,48 17,78 25,00 14,72 26,67 49,50 22,74 34,18 81,90 31,21 19,69 21,40 14,05 30,79 42,30 21,95 41,03 70,00 30,33 Hmot. qm (kg/m) 1,70 2,04 2,42 3,43 1,86 2,23 2,64 3,75 4,71 2,09 2,51 2,97 3,97 4,96 2,33 2,82 3,53 4,72 5,90 2,95 3,54 4,43 5,93 7,43 5,08 6,79 8,51 10,24 6,15 8,22 10,30 12,39 9,29 11,63 13,99 Typ A,B A,B A,B B A,B A,B A,B B B A,B A,B A,B A,B A,B A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B Profily sú vyrábané z materiálu FeE 350G podľa EN 10147 (fy = 350 MPa, fu = 420 MPa). Efektívne prierezové charakteristiky sú určené pre napätie v krajných vláknach σcom.ed = fy. Hodnoty únosnosti sú vypočítané podľa ČSN PENV 1993-1-3 s uvážením súčiniteľa γM1 = 1.15. Meff,Rd .... moment únosnosti prierezu s oboma pásnicami podopretými. Vb,Rd ...... šmyková únosnosť bez podporného vystuženia. Rw,Rd ...... únosnosť pri lokálnom priečnom zaťažení (vnútorná reakcia). Podrobnejšie tabuľky prierezových charakteristík poskytne Lindab na požiadanie. 3

[close]

p. 4

Lindab Construline | Konštrukčné profily Spájanie tenkostenných väzníc Z - rovnaké rozteče v každom poli Tenkostenné väznice Z sú spájané s preložením nad podporami zoskrutkovaním. Pre vystuženie krajného poľa môže byť potrebná výstužná väznica vložená do časti krajného poľa. Dĺžky spojok Krajné väznice: 1,2L + presah Výstužná väznica: 0,8L Vnútorná väznica: 1,2L Umiestnenie spojovacích elementov V každom spoji sa používajú minimálne dve skrutky. Ich presný počet je nutné zistiť statickým výpočtom pre príslušné zaťaženie. 4

[close]

p. 5

Lindab Construline | Konštrukčné profily C - tenkostenná stojka Označenie profilu C70 Výška H (mm) 70,0 C100 100,0 C120 120,0 C150 150 C200A 200 C200B C250 250,0 C300 300,0 C350 350,0 Hrúbka Menovitá Výpočtová (mm) (mm) 0,7 0,60 1,0 0,93 1,5 1,42 0,7 0,60 1,0 0,93 1,2 1,13 1,5 1,42 2,0 1,91 0,7 0,60 1,0 0,93 1,2 1,13 1,5 1,42 2,0 1,91 2,5 2,40 0,7 0,60 1,0 0,93 1,2 1,13 1,5 1,42 2,0 1,91 2,5 2,40 1,0 0,93 1,2 1,13 1,5 1,42 2,0 1,91 1,0 0,93 1,2 1,13 1,5 1,42 2,0 1,91 2,5 2,40 1,5 1,42 2,0 1,91 2,5 2,40 3,0 2,85 1,5 1,42 2,0 1,91 2,5 2,4 3,0 2,85 2,0 1,91 2,5 2,40 3,0 2,85 Rozmery pásnic B1 B2 L (mm) (mm) (mm) 41,0 47,0 8,8 41,0 47,0 9,7 41,0 47,0 11,2 41,0 47,0 15,3 41,0 45,0 16,2 41,0 45,0 16,8 41,0 45,0 17,7 41,0 45,0 18,0 41,0 47,0 15,3 41,0 45,0 16,2 41,0 45,0 16,8 41,0 45,0 17,7 41,0 45,0 18,0 41,0 47,0 20,9 41,0 47,0 15,3 41,0 45,0 16,2 41,0 45,0 16,8 41,0 45,0 17,7 41,0 45,0 18,0 41,0 47,0 20,9 41,0 45,0 18,0 41,0 45,0 18,0 41,0 45,0 18,0 41,0 45,0 18,0 66,0 74,0 19,7 66,0 74,0 20,3 66,0 74,0 21,2 66,0 74,0 22,8 66,0 74,0 24,4 66,0 74,0 23,7 66,0 74,0 25,3 66,0 74,0 26,9 66,0 74,0 28,5 82,0 90,0 28,2 82,0 90,0 29,8 82,0 90,0 31,4 82,0 90,0 33,0 92,0 100,0 28,8 92,0 100,0 30,4 92,0 100,0 32,0 Násobiteľ Prierezové hodnoty A Iy Ieff,y (mm2) (mm4) (mm4) 107,0 88,0 58,5 160,0 132,0 108,7 244,0 200,8 187,5 135,0 210,2 138,4 202,0 315,4 261,4 244,0 381,1 345,1 307,0 479,6 460,3 406,0 634,0 618,4 147,0 322,4 206,6 221,0 483,6 389,5 267,0 584,3 516,5 336,0 735,4 700,3 445,0 972,2 946,9 557,0 1219,0 1197,0 167,0 546,7 379,0 250,0 820,0 632,2 302,0 990,8 842,1 380,0 1247,1 1151,1 502,0 1648,6 1603,0 630,0 2067,1 2027,7 298,0 1637,0 1236,0 360,0 1978,1 1618,8 453,0 2489,7 2192,0 599,0 3291,1 3076,0 354,0 2175,9 1360,6 428,0 2629,2 1795,5 539,0 3309,2 2559,8 712,0 4374,5 3874,5 893,0 5485,1 5194,7 620,0 5634,9 4248,8 820,0 7448,9 6423,7 1028,0 9340,0 8642,2 1215,0 11038,2 10562,7 752,0 9926,1 6776,0 994,0 13121,5 10291,0 1247,0 16452,9 14360,8 1473,0 19444,3 17884,4 1126,0 19994,2 14456,9 1412,0 25070,4 20335,8 1669,0 29628,7 25903,0 103 103 Únosnosť efekt. prierezu Meff,Rd Vb, Rd Rw, Rd (kNm) (kN) (kN) 0,41 4,10 1,53 0,88 9,80 3,69 1,60 22,80 8,77 0,66 2,80 1,59 1,44 9,40 3,76 2,02 14,10 5,56 2,78 22,40 8,88 3,78 39,20 15,60 0,78 2,30 1,50 1,74 7,80 3,63 2,46 13,80 5,40 3,48 22,30 8,69 4,81 39,10 15,36 6,13 61,60 24,28 0,96 1,80 1,57 2,14 6,20 3,83 3,08 10,90 5,68 4,44 21,90 9,09 6,47 39,00 15,94 8,28 61,40 25,07 2,86 4,60 3,48 4,15 8,10 5,27 5,93 16,30 8,59 8,88 37,80 15,30 2,85 4,60 3,24 4,20 8,20 4,98 6,61 16,40 8,23 11,06 38,00 14,83 15,46 61,30 23,69 8,35 13,00 9,04 14,02 30,20 15,40 19,64 59,70 23,52 24,80 85,50 32,10 9,97 10,80 8,48 17,55 25,00 14,72 26,66 49,50 22,74 34,18 81,90 31,21 19,48 21,40 14,05 30,47 42,30 21,95 41,02 70,00 30,33 Hmot. qm (kg/m) 0,95 1,36 2,05 1,19 1,70 2,04 2,56 3,43 1,30 1,86 2,23 2,80 3,75 4,71 1,46 2,09 2,51 3,15 4,22 5,29 2,40 2,90 3,70 4,90 2,95 3,54 4,43 5,93 7,43 5,08 6,79 8,51 10,24 6,15 8,22 10,30 12,39 9,29 11,63 13,99 Profily sú vyrobené z materiálu FeE 350G podľa EN 10147 (fy= 350 MPa, Fu = 420MPa). Efektívne prierezové charakteristiky sú určené pre napätie v krajných vláknach σcom.ed = fy. Hodnoty únosnosti sú vypočítané podľa ČSN PENV 1993-1-3 s uvážením súčiniteľa γM1 = 1.15. Meff, Rd... moment únosnoti prierezu s obidvoma pásnicami podopretými. Vb,Rd ..... šmyková únosnosť bez podporného vystuženia. Rw,Rd..... únosnosť pri lokálnom priečnom zaťažení (vnútorná reakcia). Podrobnejšie tabuľky prierezových charakteristík poskytne spoločnosť Lindab na požiadanie. 5

[close]

p. 6

Lindab Construline | Konštrukčné profily Spájanie tenkostenných stojok C - rovnaké rozteče v každom poli Stojky C sú spájané pomocou špeciálnych profilov Cl, ktoré sa vkladajú do stojok C. Dĺžky stojok Krajná stojka: 1,1L + presah Vnútorná stojka: L Spojovací profil: ≥0,2L + 150 mm, štandardná dĺžka 1600 mm *Jedna z vnútorných stojok v každom rade má dĺžku 0,8 L. Jej presnú dĺžku je nutné stanoviť na mieste stavby. Cl – spojovací profil Jeho vnútorný rozmer je rovnaký s vonkajším rozmerom C profilov. 6

[close]

p. 7

Lindab Construline | Konštrukčné profily U - profil Príklad U profilu ako pätky pre kotvenie C profilov GT6 Označenie profilu U4 100 U4 120 U4 150 U4 200 U4 250 U4 300 Šírka H (mm) 103,4 104,0 104,4 105,0 106,0 123,4 124,0 124,4 125,0 126,0 127,0 153,4 154,0 154,4 155,0 156,0 157,0 204,0 204,4 205,0 206,0 207,0 255,0 256,0 257,0 258,0 305,0 306,0 307,0 308,0 Hrúbka menovitá (mm) 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Výška pásnice B (mm) 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 60,0 61,0 61,0 61,0 63,0 63,0 63,0 64,0 7

[close]

p. 8

lindab | zjednodušujeme výstavbu Lindab Profil je divíziou koncernu Lindab Group, ktorá vyvíja, vyrába a uvádza na trh účinné, ekonomické a estetické systémové riešenia z tenkostennej ocele pre stavebný priemysel. Ponúka široký sortiment od jednotlivých stavebných prvkov až po kompletné stavebné systémy pre všetky druhy budov, vrátané obchodných a priemyselných stavieb už viac ako 50 rokov. Všetky produkty značky Lindab sa vyznačujú vysokou kvalitou, jednoduchou montážou, energetickou účinnosťou. Lindab Profil je zastúpený v 31 krajinách v celej Európe, kde zamestnáva približne 5 000 zamestnancov. Sídlo koncernu je v Grevie, na juhu Švédska. Akvizíciou spoločnosti Sipog a.s. vstupuje spoločnosť Lindab aj na slovensky trh. Vďaka tomu môže ponúknuť náročnému slovenskému zákazníkovi najkomplexnejšiu ponuku strešných krytín a trapézových plechov značiek Rova a Lindab ako aj odkvapový systém a systém ľahkých konštrukcií. Výrobný závod sa nachádza v Spišskej Novej Vsi a ďalšie svoje pobočky má v Banskej Bystrici a v Bratislave. Lindab a.s. Spišská Nová Ves: Banská Bystrica: Bratislava: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494 Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877 Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653 bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk Oblastné zastúpenia BA kraj BB kraj KE kraj NR kraj PO kraj TN kraj TT kraj ZA kraj 0907 937 246 0915 932 588 0915 932 588 0905 342 874 0907 703 912 0905 966 315 0907 937 246 0905 966 315 obchod.ba@lindab.sk obchod.bb@lindab.sk obchod.ke@lindab.sk obchod.nr@lindab.sk obchod.po@lindab.sk obchod.tn@lindab.sk obchod.tt@lindab.sk obchod.za@lindab.sk Produktoví špecialisti Lindab Rainline Expert Priemyselné stavby 0905 342 874 0915 938 518 peter.molnar@lindab.sk branislav.barc@lindab.sk www.lindab.sk © 2010 Lindab AB.  je registrovaná ochranná značka spoločnosti Lindab AB. Lindab AB si vyhradzuje právo zmeniť obsah tejto tlače.

[close]

Comments

no comments yet