Bilten ob 50 - letnici

 

Embed or link this publication

Description

Bilten

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

VSEBINA     Bilten                                    NAGOVOR RAVNATELJICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4 6 ŠOLSKO LETO 2014/15 JE LETO PRAZNOVANJA: DOGODKI OB 50-LETNICI SKOZI CELO LETO . . . . NAŠA ŠOLA SKOZI 50 LET – POMEMBNEJŠE IZ KRONIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ŠTEVILČNI PODATKI O UČENCIH SKOZI LETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 SEZNAM ZAPOSLENIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEKOČ SO ZAPISALI V ŠOLSKEM GLASILU BRAZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 35 DANAŠNJI UČENCI SO POVEDALI O ŠOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 NAGRAJENI PRISPEVKI UČENCEV NA NATEČAJIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FOTOGRAFIJA ŠOLE NEKOČ/DANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 46 SPOMINI BIVŠIH RAVNATELJIC IN UČENCEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Bilten | Maj 2015 3

[close]

p. 3

VSEBINO USTVARJAMO LJUDJE, OBLIKO ARHITEKTI NAGOVOR RAVNATELJICE Pred kratkim sem ob brskanju po spletu naletela na misel Alberta Schweitzerja, ki pravi, da tako kot noben val ne obstaja sam zase, ampak je vedno udeležen v gibanju oceana, tako tudi življenja ne moremo izkusiti sami, ampak ga vedno delimo z drugimi. Ob tem se mi je utrnila misel, da je tudi naša šola, stara pol stoletja, kot velik ocean, in ne bi bila danes to, kar je, če njene vsebine ne bi gradili vsi prehodni in zdajšnji rodovi te šole, torej podobno, kot valovi gradijo ocean. Učenci so nam dani na posodo, samo za kratek čas, samo za kratkih devet let, vendar je naš vpliv na njihova življenja lahko precejšen, odločujoč, morda celo usoden. Zato smo postavljeni pred zahtevno in odgovorno nalogo, da poleg znanja razvijamo pri učencih še vztrajnost, njihove talente, odgovornost in zmožnost empatije. Ni ga namreč človeka, ki ne bi bil v življenju poklican, da opravlja neko poslanstvo za dobro celotne skupnosti. Zato je toliko bolj pomembno, da v otrocih ozavestimo, da je vsako delo častno in potrebno. Bistvo vsakega uspeha v življenju je v sodelovanju, zato naj poudarim, da bi brez sodelovanja staršev marsikatere sanje naših učencev res ostale samo sanje. Otroci včasih pozabijo, da samo talent, brez vloženega dela, še ne zagotavlja uspeha. Razveseljivo je, kadar starši zaupajo v strokovnost pedagoškega kadra in vlada med nami in starši sproščena in zaupna komunikacija, katere edini cilj je pomagati otroku, da ob skupni podpori vseh vpletenih zaupa vase in doseže, kar zmore. V viziji naše šole smo zapisali: »Odprimo vrata znanju, ker si to želimo, zmoremo in z njim živimo. Šola naj bo varna, brez nasilja in ustvarjalna.» K tej viziji težimo z različnimi oblikami in metodami dela, projekti, raziskovalnimi nalogami, tabori in delavnicami, v katere Odprim o vrata nju, ke znar si to želimo zmore , mo in z njim živimo . Šola na varna, brez n j bo a ustvar jalna. silja in vključujemo tako otroke kot tudi starše in zunanje institucije. Bolj kot samo znanje pa naj štejejo odnosi in pozitivna naravnanost, da vidimo dobro v slehernem učencu in da težimo delati dobro. Navdušenje in entuziazem ne smeta manjkati, če želimo ustvarjalne in kreativne bodoče rodove. Prav zato si bomo še naprej prizadevali, da učenci naše šole odnesejo na svojo življenjsko pot čim več ustvarjalnega duha in znanja. Kako lepo je, ko ob brskanju starih šolskih glasil naletimo na zapise naših bivših učencev, v katerih pišejo o svojih življenjskih sanjah in kako krasen je šele občutek nas vseh, ko izvemo, da so ti isti učenci svoja pričakovanja tudi zares uresničili. Opravičeno smo takrat lahko ponosni, da smo smeli biti del njihove življenjske zgodbe. Letos smo tako že imeli priložnost uživati na koncertu bivših učencev naše šole. Družili smo se tudi s športniki, ki so pred leti prav tako obiskovali našo šolo, gostili smo predavateljico, nastaja diplomsko delo bivše učenke naše šole o zgodovini šole, priznani umetniki pa so soustvarjalci prireditve ob častitljivem jubileju. Ponosni smo lahko, da smo bili del njihove zgodbe, ko so kot mali nadobudneži prvič prestopili prag naše šole in smemo biti to tudi zdaj, ko se vračajo med nas kot strokovnjaki. 4 Bilten | Maj 2015

[close]

p. 4

Morda je del naše poklicne deformacije, da pozabljamo na naloge, ki smo jih v preteklosti dobro izpeljali in prevečkrat vidimo samo tisto, kar bi lahko opravili bolje. Zato so taki jubileji in srečanja z našimi bivšimi učenci, starši in strokovnimi delavci tudi priložnost, da se spomnimo vsega, kar smo naredili in še delamo dobro, kajti kot je zapisal Roger Babson: «Občasno si je potrebno priklicati v spomin, da niti uspeh niti neuspeh nista nekaj dokončnega in večnega.« Kadar nizamo uspehe in slavospeve, zatorej ne postanimo pretirano domišljavi, kadar pa doživljamo neuspehe, ne obupajmo. Z dovolj moči in vztrajnosti ter podpori ljudi, ki nas imajo radi, zmoremo premagati sleherne izzive. Ne glede na visok jubilej, ki ga letos praznuje naša šola, nobena zgradba, četudi je še neznansko lepa, ne odslikava svoje vsebine, ampak njeno vsebino ustvarjajo ljudje. Vsa naša moč se skriva v človeku in vsak človek je čisto zares en droben val, ki ustvarja ocean, ki mu pravimo Življenje. Hvala vsem, ki ste in še ustvarjate vsebino naše Abrahamovke. Sonja Čerpnjak ravnateljica Bilten | Maj 2015 5

[close]

p. 5

ŠOLSKO LETO 2014/15 JE LETO PRAZNOVANJA DOGODKI OB 50-LETNICI SKOZI CELO LETO LETOŠNJE ŠOLSKO LETO JE PRAZNIČNO Šolsko leto 2014/2015 je za našo šolo posebno - šola namreč praznuje svojih 50 let delovanja. 5 14/201 0 2 o t e l bno Šolsko lo pose o š o š a je za n raznuje p č e r am a. - šola n elovanj d t e l 0 svojih 5 Učence je na prvi šolski dan v preddverju pričakal udoben sedežni kotiček, ki smo ga učitelji naredili sami iz odpadnih palet, tekstila in pene. Zadnji dnevi počitnic so bili za vse zaposlene delavni - poskrbeli smo za polepšanje šolske stavbe. Uredili smo tudi zelenice okrog šole. ZAPOSLENI V »AKCIJI« NA NOVO NASTALI KOTIČEK POLEPŠAN VHOD V ŠOLO 6 Bilten | Maj 2015

[close]

p. 6

Že v mesecu septembru so učenci razmišljali o častitljivi starosti naše šole in nastala je prva številka letošnjih BRAZD, ki smo jih objavili v oktobru. TO SMO MI – OŠ III Toliko let je že preteklo, Odkar vse tu začelo se je! Sivo obarvana stavba je naša, Mansarda jo v marsičem prekaša. Ozremo nazaj lahko se res s ponosom! Mestu so in smo že marsikaj dali, In vedno se nekaj godi, tudi ko se ne uči! Odmevajo o nas glasovi, o naši šoli, to se ve! Še bolj bo glavna, še bolj bo v modi, vsak vam pove! To leto praznuje in mi z njo, Rojstni dan, kar petdeseto. Iskreno ti čestitamo! Šola je dobila svoj novi logotip, posebnega pa smo dali izdelati ob jubileju. RAZLAGA LOGOTIPA: • Tri roke, ki so dvignjene kvišku: želja po znanju, upanje v boljšo prihodnost, prizadevanje k uresničitvi vsakega posameznika. • Tri zvezdice: segamo po zvezdah, v prihodnost; s svojo edinstvenostjo soustvarjamo naš svet. Z znanjem, ki smo ga dobili na OŠ III Murska Sobota, podarimo svetu, družbi, prijatelju svojo zvezdico, ki simbolizira nekaj dobrega, pozitivnega: pomoč, ustvarjalnost, znanje, sobivanje, ... Vsak od nas je delček mozaika tega “sveta”, zvezda in lučka, ki sveti. • Tri roke v različnih barvah: ustvarjalnost, raznolikost, sprejemanje drugačnosti. Delujemo kot individuum in sodelujemo kot ekipa, team. Smo razigrani in veseli. Bilten | Maj 2015 7

[close]

p. 7

Oktobra smo na šoli izvedli kulturne ure, na katerih smo si zaposleni in učenci ogledali zgodovinski pregled od nastanka šole do danes. Predstavitev sta povezovala pionirja Iza in Maj. Predstavitev - zgodovinski pregled delovanja OŠ III Murska Sobota Ob 17. oktobru, dnevu, ko je bila uradna otvoritev šole in ob nekdanjem občinskem prazniku, smo odprli priložnostno razstavo in povabili na obisk prve zaposlene na šoli. Sledilo je druženje in obujanje spominov. Jesenske ustvarjalnice, ki so že tradicionalne na naši šoli, so ponudile priložnost, da si obiskovalci le-teh lahko ogledajo še našo jubilejno razstavo in predstavitev. Obiskala nas je bivša učenka naše šole, ki je sedaj poklicna pilotka v ZDA, Nastja Gjörek. Z njo so učenci opravili tudi intervju. Novembra so se na šoli srečali bivši učenci – športniki. V sobotnem popoldnevu so se pomerili: nogometaši, rokometaši, odbojkarji in košarkarji. Letošnji novoletni bazar smo popestrili z nastopom glasbenikov. Na koncertu so se predstavili: cimbalist Andi Sobočan, skupina Rockalica, duo Last Minute, skupina Tropik, Urh Zver, Denis Horvat, skupina Magpie, Kristina Pernat, džeZZva, učiteljica glasbene umetnosti Tjaša Šimonka, ki je nastopila z glasbeno skupino Ethnotrip in skupina D`Kwaschen Retashy. Vmes je zaplesala Janja Gomboc. Za mešal- no mizo pa je bil prav tako učenec naše šole, Željko Marušič. Za učiteljski zbor in starše smo medse povabili našo nekdanjo učenko, glavno in odgovorno urednico revije Otrok in knjiga, zdaj profesorico slovenščine na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše, Darko Tancer Kajnih. Poslušali smo zanimivo predavanje Čudežna moč branja. Njena mama, nekdanja učiteljica, je bila tista, ki je prerezala trak ob otvoritvi šole. Učenka Alja Grah piše diplomsko delo o zgodovini OŠ III Murska Sobota. V drugem polletju so stekle intenzivne priprave na praznovanje naše obletnice v mesecu maju. ć Letošnje leto se počasi izteka, kljub temu pa si ga bomo vsi zapomnili, saj je bilo res posebno. DELČEK RAZSTAVE CIMBALIST ANDI SOBOČAN 8 Bilten | Maj 2015

[close]

p. 8

KOŠARKARJI OBISK BIVŠIH RAVNATELJIC DARKA TANCER KAJNIH UTRINEK IZ USTVARJALNIC Bilten | Maj 2015 9

[close]

p. 9

NAŠA ŠOLA SKOZI 50 LET – POMEMBNEJŠE IZ KRONIKE POMEMBNI DOGODKI IZ ŠOLSKE KRONIKE SEPTEMBER 1964 Prvi učenci prestopijo prag OŠ III v Murski Soboti. Podatki prijavnega urada v Murski Soboti beležijo za leta 1957/61 vzpodbudno sliko odseljencev in doseljencev. Ljudje si v Soboti najdejo zaposlitev, gradijo hiše, prebivalstvo je v stalnem porastu ter raste število šoloobveznih otrok. Iz teh razlogov je bila podana utemeljitev gradnje Osnovne šole III v Murski Soboti. Na podlagi sklepa Sveta za šolstvo ObLO Murska Sobota je bil sprejet gradbeni program, katerega je pripravil Referat za šolstvo in projektiral Projektivni biro M. Sobota, investiral pa ObLO Murska Sobota. Svet za šolstvo je sprejel tudi lokacijo ob Bakovski cesti, na parcelni številki 158/2, 159/2 k. o. Murska Sobota. Na podlagi programa je ing. arh. Štefan Ficko, direktor Projektivnega biroja, izdelal gradbeni načrt z vso dokumentacijo. ObLO Murska Sobota je izdal gradbeno dovoljenje št. 351-10/62 z dne 13. 9. 1962. Izvajalec SGP Pomurje je po izlicitirani vrednosti 125 milijonov dinarjev takoj začel z delom. ŠOLSKO LETO 1964/65 Šolsko leto se je začelo z otvoritveno konferenco dne 5. 9. 1964 in z rednim poukom 7. 9. 1964. Slavnostna otvoritev šole je bila 17. 10. 1964. Šolo je odprl takratni predsednik ing. Edi Perhavec in ji poklonil radijski sprejemnik. Šola je bila osemrazredna s 544 učenci v 11 učilnicah in dvema učilnicama za POŠ, ki je delovala OTVORITEV ŠOLE NA OBČINSKI PRAZNIK, 17. 10. 1964 10 Bilten | Maj 2015

[close]

p. 10

v sklopu OŠ. Bil je določen tudi novi šolski okoliš z 21 ulicami in Rakičanom. Prvi ravnatelj je bil Ivo Orešnik, njegov pomočnik Štefan Vučak in učitelji: Sabina Vučak, Anica Lanjščak, Mira Filipan, Ludvik Koltaj, Ivanka Sokolov, Cilka Sukič, Štefan Sukič, Anka Tancer, Milena Pejnovič, Slava Škoberne, Agica Kofjač, Danica Beloglavec, Ivanka Tanacek, Antonija Vučko, Gabriela Orešnik, Gizela Brunec, Anica Čahuk, na posebno šolo pa sta bili sprejeti Marija Gruškovnjak in Tanja Škarica. Za predmetno stopnjo je pouk potekal dopoldan, za razredno stopnjo pa menjalno. Šolo so pestile kadrovske težave. Ob pouku so zaživele interesne dejavnosti in šolske organizacije. Šola je bila povezana z okoljem, občinskimi organi, organizacijami in društvi.   1967 • • steče delo v prvih učilnicah za kabinetni pouk ustanovljen je prvi oddelek varstva učencev SPREJEM V PIONIRSKO ORGANIZACIJO, 1967/68 1969 • • dva oddelka varstva učencev prehod na petdnevni delovni teden 1971 • • • • • s prihodom psihologinje in socialne delavke beležimo začetke šolske svetovalne službe organizirano je smučanje na Peci (Avstrija) organizirana je letna šola v naravi v Baški na otoku Krku šola s prilagojenim programom se osamosvoji začne se akcija zbiranja učbenikov za podporno knjižnico 1973 • šola s prilagojenim programom se izseli v prostore nekdanje Srednje šole za zdravstvene delavce Bilten | Maj 2015 11

[close]

p. 11

1974 • sistematično se začne urejati okolica šole 1976 • • začne se gradnja prizidka k šoli decembra je izveden referendum za združitev šol v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni zavod 1977 • • • • po polletju je bil prizidek dan v uporabo pokrovitelj TOP Mura podari šoli televizor šola dobi prizidek s 6 učilnicami za razredni pouk, 2 učilnicama za tehnični pouk z delavnico, jedilnico in kuhinjo ravnateljica postane Zinka Farič 1978 • • oddelki podaljšanega bivanja organizirani delno po urniku celodnevne osnovne šole ob šoli je postavljena soha – spomenik Jožetu Kramarju – Jušu 1979 • • • • • ob občinskem prazniku se šola poimenuje po Edvardu Kardelju jeseni začne z delom oddelek v bolnišnici prvi stiki z OŠ Djuro Jakšić iz Paraćina januarja se tehniške dejavnosti povežejo v Klub mladih tehnikov KMT dobi zvezno priznanje: bronasto plaketo Borisa Kidriča 1980 • • • v programu za gradnjo objektov iz samoprispevka je zajeta osnovna šola s prilagojenim programom in telovadnica pri OŠ Edvard Kardelj izreden uspeh lutkarjev na republiškem srečanju s predstavo Dežek 13. novembra ustanovimo ŠKUD 1981 • • 50 učencev je zimovalo v Črni na Koroškem, od takrat organiziramo zimovanje vsako leto v različnih krajih urejamo igrišča ob Trstenjakovi ulici 1983 • • • • • začetek prenove programov življenja in dela OŠ na novo uvedeni naravoslovni dnevi in družbeno koristno delo šola se razvije na 32 oddelkov in doseže najvišje število učencev, 905 vsa predmetna področja so ustrezno strokovno zasedena srebrna plaketa za mladinski pevski zbor na festivalu v Celju 12 Bilten | Maj 2015

[close]

p. 12

1984 • • • • 20-letnica šole v Pomurju steče akcija opremljanja šol z računalniki stečejo razprave o zazidalnem načrtu za telovadnico za opravljene naloge v natečaju Mi mladi dobijo pionirji KIPEC KURIRJA 1985 • • • 15. decembra so se na referendumu občani izrekli ZA samoprispevek gradnja telovadnice je bližje pionirski odred dobi drugi KIPEC PIONIRJA 1986 • • fond učbenikov v podporni knjižnici šteje 7088 enot jeseni začnejo pripravljati zemljišče za gradnjo športne dvorane 1987 • • • • • 7. januarja začnejo graditi športno dvorano adaptiramo prostore za pouk gospodinjstva uredimo učilnico za računalništvo opremimo učilnico za tehnično vzgojo Šolsko športno društvo osvoji za celovito dejavnost bronasto plaketo centra ŠŠD 1988 • • • • • 3. februarja dograjena in 27. aprila predana v uporabo športna dvorana Šolsko športno društvo osvoji srebrno plaketo za celovito dejavnost učenci z učitelji v delovnih akcijah urejajo šolsko okolico vsaka razredna skupnost generacije 1987/88 zasadi drevo hišniki iznajdljivo in delavno prispevajo k urejanju okolice – tlakujejo površine 1989 • • postavimo kolesarnico ob 25-letnici je na šoli 32 oddelkov, 1 kombinirani oddelek v bolnišnici, 873 učencev, 53 pedagoških in 17 administrativno tehničnih delavcev 1990 • • • • obnovljen stekleni del fasade nabava univerzalne stružnice, stroja za obdelavo lesa, fotokopirnega stroja začetki integriranega pouka prehod na tri ocenjevalna obdobja 1991 • • uvajanje in izvajanje integriranega nivojskega ter problemskega pouka ravnateljica postane Angela Novak Bilten | Maj 2015 13

[close]

p. 13

1992 • šola postane samostojni zavod in začne poslovati kot pravna oseba (od leta 1977 do leta 1992 je bila vključena v OVIZ) • moto šole: DRUGAČE V DRUGAČNO ŠOLO • šola organizira prvi tehniški tabor za nadarjene učence na področju tehničnih vsebin za vso Slovenijo, udeleži se ga 35 učencev • šola izvaja projekt Opisno ocenjevanje v 1. razredu in projekt Vzgoja in izobraževanje romskih učencev • Ministrstvo za šolstvo in šport daje funkcionalno pomoč za prehrano 1993 • • • • organiziran je športni oddelek v 1. a razredu fleksibilna diferenciacija v 7. in 8. razredu pri MAT v 4. razredih 2 uri tujega jezika na teden redno po urniku, brez prispevkov staršev nabava TV in videorekorderjev 1994 • • • • • • • • preureditev in posodobitev sanitarij v starem delu zgradbe zamenjava električne inštalacije v starem delu šole nabava računalnikov nabava snemalne kamere preureditev kabinetnih učilnic FIZ-KEM, LVZ, pohištvo za razredno stopnjo predstavitev vzgojno–izobraževalnega dela staršem (DNEVI ODPRTIH VRAT) šola dobi specialnega pedagoga v 1. razredu - integrirani oddelek s telesno prizadetostjo učenk – posledica cerebralne paralize ob 30-letnici je na šoli 32 oddelkov, 1 kombinirani oddelek v bolnišnici, 6 oddelkov podaljšanega bivanja, 845 učencev, 53 pedagoških delavcev in 17 administrativno tehničnih delavcev UČITELJSKI PEVSKI ZBOR NA PRIREDITVI OB 30-LETNICI ŠOLE 14 Bilten | Maj 2015

[close]

p. 14

1995 • • • • • zbiranje dokumentacije za nadzidavo prizidka, javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije ter idejno programske zasnove za objekte OŠ III; izbran je bil Projektivni biro iz Murske Sobote projekt VEVERIČEK, s katerim je bilo učenkama s posebnimi potrebami omogočeno šolanje v običajni šoli zaključen projekt integriranega pouka z opisnim ocenjevanjem evalvacija s strani ZZSŠ dobro ocenjena organiziran tehniški tabor (TT 1995) za učence 8. razredov iz vse Slovenije BOLNIŠNIČNE OLIMPIJSKE IGRE 1996 • • • • • začne se prenova učnih načrtov pri posameznih predmetih Nacionalnega kurikularnega sveta v okviru Urada R Slovenije za šolstvo – sodelujejo vsi učitelji praktiki nadaljevanje prejšnjih projektov nabava novih računalnikov predstavitev šole na Dnevih slovenskega izobraževanja naši cilji in vizija HUMANA IN PRIJAZNA ŠOLA so postavljeni na daljši čas, zato jih je potrebno uresničevati tudi v prihodnje 1997 • • • v 1. a oddelku vpeljan nov program KORAK ZA KORAKOM, ki ga sofinancira SOROŠ FONDACIJA začeli smo s fakultativnim poukom LATINSKEGA JEZIKA v 5. razredu izdelan idejni projekt za nadzidek na prizidku z mansardo in dvigalom Bilten | Maj 2015 15

[close]

p. 15

• • • organiziran šolski parlament na temo: IMAM PRAVICO, IMAŠ PRAVICO javni razpis za izbiro izvajalca nadzidave prizidka in dvigala izbran izvajalec del GOMBOC – Gradbeni inženiring Beltinci 1998 • • • • • veljati so začeli novi predpisi v okviru šolske zakonodaje (javna mreža šol, pogoji za ustanavljanje javnih OŠ, Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih) potek gradbenih del na prizidku in tehnični prevzem 29. 7. 1998 šola pridobi 11 učilnic s pripadajočimi kabineti, zbornico, hišniško stanovanje in dvigalo na Dnevih slovenskega izobraževanja smo predstavili projekt Korak za korakom (KZK) slavnostno odprtje prostorov 16. 10. 1998 1999 • • • • • • • • • priprave na uveljavljanje 9-letne OŠ nadaljevanje vseh uvedenih projektov enoizmenski pouk na razredni stopnji učenci 7. in 8. razredov so bili vključeni v 10-dnevni program (preventivni) v obliki delavnice na temo POMOČ ŽRTVAM NASILJA iz danih sredstev je šola nabavila novo opremo, vzdrževala zgradbo in skrbela za posodobitev učne tehnologije zaposlenih je bilo 74 delavcev (57 strokovnih in 17 administrativno-tehničnih delavcev) šolo je obiskovalo 657 učencev v 30 oddelkih (14 oddelkov na RS in 16 na PS) pouk je potekal dopoldan za vse razrede končni uspeh od 3. do 8. razreda je bil 100% 2000 • • • • • • prijava na drugi krog postopnega uvajanja 9-letne OŠ postanemo modelna šola za izvajanje metodologije KORAK ZA KORAKOM zaposlovati začnemo v okviru javnih del, in sicer za fizično pomoč učencem s posebnimi potrebami, dobimo varnostnika-informatorja prva generacija 6-letnikov je zakorakala v 1. razred 9-letne OŠ najboljša šola na tehničnem področju v Sloveniji ženska nogometna ekipa ponovno prva v državi 2001 • • • • • • • izvajanje metodologije KORAK ZA KORAKOM smo nadaljevali na predmetni stopnji - 5. razred začeli smo uvajati metode in tehnike RWCT - branje in pisanje za kritično mišljenje razvoj timskega dela, tako na razredni kot na predmetni stopnji organizirana individualna in skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami sodelovanje na Festivalu vzgoje in izobraževanja v Celju (geslo: Ustvarjalnost, inovativnost - nova kakovost) 100% končni uspeh uvedena je bila računalniška izposoja za učence od 6. razreda dalje, ki so iskali podatke za izdelavo seminarskih nalog 16 Bilten | Maj 2015

[close]

Comments

no comments yet