Ruskriften juni 2015

 

Embed or link this publication

Description

Ruskriften juni 2015

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. 2015 Juni Årgång 45 Trevlig sommar Foto: Julia Jansson

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Lennart Johannesson Vice ordf: Robert Heina Sekr: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Karl-Axel Jonsson Jan Lemar Martin Arovén Fredrik Gülich Vice sekr: Anette Blomquist Tel. 581 741 81 Ha 82 Tel: 581 716 07 Ha 46 Ha 48 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten Ha 36 Ha 72 Ledamot: Peter Asmund Ha 48 Ledamot: Åsa Lovén Ha 82 Rö 23 Rö 49 tibble@bredband.net En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Gårdsvärdar: Sökes, är du intresserad så hör av dig till: Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 eller till Åsa Lovén tel: 070-331 10 91 Föreningar TIBBLE SENIORKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Mullbärsstigen 31 Ordf: Siv Nilsson Tel. 0734-303 740 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 VALBEREDNINGEN Folke Holtz Sammankallande. Rö 13 Tel: 072-151 17 21 Gudrun Stenberg Rö 23 Tel: 070-318 43 70 Sabine Bernhardtz Rö 9 Tel: 073-528 85 58 www.boitibble.se eller www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN S Innehållsförteckning: 2 3 4-5 6-8 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelse ledamöter Styrelsen informerar - Ordinarie föreningsstämma 2015 - Elpris - Garage - Containrar - Bilar på våra gator 10-11 12-13 14-15 16 17 - Regler för uteplatser Påskpyssel Loppis Försommarfest Hjälpsamme herrn Barnsidan ommar! Snart är den här, den efterlängtade sommaren och semestern. Att snart ett år har gått och både hösten, vintern och våren har passerat, är nästan ofattbart. Tiden bara flyger iväg och man känner att man nästan inte hinner med sig själv. Det är just då som man bara vill stanna tiden och sätta sig ner och njuta av att vara just här, just nu. Vi borde verkligen uppskatta det vi har och ta hand om varje dag likväl som vi ska ta hand om varandra. Men fram tills semestern ska vi i redaktionen jobba så hårt vi kan med att lära oss vårat nya program, In Design. Vi hoppas ni alla får en underbar sommar och semester och önskar på ett glatt återseende i september numret. Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Julia Jansson Yvonne Eurenius Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson Hallonv. 46 Hallonv. 82 Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Lennart Johannesson Ordförande Ansvarsområden: Övergripande ansvar över förvaltning, ekonomi, fastighet och markskötsel mm. Robert Heina Vice Ordförande Ansvarsområden: Avtal/besiktning av uteplatser samt inglasning av balkonger. Fastighetsansvar, genomgång och uppföljning av underhållsplan-mark o trädplan, utemiljö, trivselregler. Karl-Axel Jonsson Sekreterare Ansvarsområden: Avtal/besiktning av uteplatser samt inglasning av balkonger. Möten, dokumentation, inkomna brev och mail. Anette Blomqvist Vice Sekreterare Ansvarsområden: Ekonomi-finansförvaltning och kredithantering. Möten och dokumentation. Trivselregler, välkomstbrev Studier, inkomna brev och mail. Fredrik Gülich Ledamot Ansvarsområden: Ekonomi- finansförvaltning och kredithantering Parkeringsfrågor och hemsidan. Martin Arovén Ledamot Ansvarsområden: Ekonomi och finansförvaltningsansvarig, kredithantering, kontroll samt analys av el, värme och vattenförbrukning samt avlopp, uppföljning och genomgång av underhållsplan. Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Peter Asmund Ledamot Ansvarsområden: Asfaltering, mark och trädplan, utemiljö. Parkering och kontaktansvarig med Q-park. Jan Lemar Ledamot Ansvarsområden: Fastighetsansvar, kontroll och analys av värme och vattenförbrukning samt avlopp, genomgång och uppföljning av underhållsplan. Åsa Lovén Ledamot Ansvarsområde: Gårdsvärdar, lokala föreningar, medlemsansvarig. Välkomstbrev och arrangemang för nyinflyttade. Information till Runskriften, Tack Seyfettin. Ett stort tack till dig Seyfettin, för ditt fina engagemang i Brf Tibble´s styrelse under de här två åren som har gått. Seyfettin har med familj flyttat till ett hus eftersom de har vuxit ur lägenheten. Vi önskar honom lycka till i sitt ny boende. Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Blandad information Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2015. Stämman hölls den 23 april i Ekhammarskolans aula. Det var 74 röstberättigade medlemmar varav 11 med fullmakt. För 3:e året i rad valdes Hans Jansson som stämmoordförande. Protokoll från föreningsstämman finns att läsa på föreningens hemsida: www.boitibble.se, eller så kan ni komma till styrelserummet på måndagar kl.18.30-19.00 och hämta ett exemplar. Våra kvartershus. Vi kommer att under sommaren 2015 att renovera samtliga gavlar på kvartershusen som vetter åt söder. Dessa gavlar har tagit mycket stryk av solen. På samtliga tvättstugor kommer fönstren att bytas pga. att karmarna är slitna och att en del fönster går ej att öppna. Elpris. Priset för elen ligger tillsvidare på 90 Öre per Kwh. Garagen. Tänk på att alltid låsa efter dig när du lämnar ditt garage eftersom det förekommer stölder. Man riskerar inte bara att sina egna saker blir stulna utan även dina grannars och det är ju inte speciellt schysst. HSB har även påbörjat SBA ( Systematiskt brandskyddsarbete) kontroll i våra garage då det finns mycket material som ej ska finnas där. Du som har material som ej får finnas där kommer att få en lapp i brevlådan och möjlighet att plocka bort detta. Containrar De containrar som står vid våra parkeringar är endast till för anvisat material. Det har uppmärksammats att det ibland står massor med sopor bredvid, det kan även vara en följd av att dessa är öppna för allmänheten att slänga skräp i som i sin tur resulterar i att det blir fullt lite snabbare och kommunen inte hinner tömma. Det andra problemet är att folk slänger/ställer saker i/vid containrarna som egentligen ska köras till återvinningscentralen, det är inte okej att ställa möbler eller annat skräp bredvid. Har man inte möjlighet eller tillgång till bil för att åka till återvinningscentralen så kan du ju alltid fråga om någon granne kan hjälpa dig. Vi boenden kan ju lägga en extra tanke på att vi kastar rätt saker på rätt plats. PARKERING ÄR FÖRBJUDEN PÅ VÅRA GÅRDAR! Det har framkommit att folk parkerar sina bilar på gårdarna över natten och detta är INTE TILLÅTET. Bilarna ska stå parkerade ute på parkeringarna annars riskerar man böter. Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Bilar på våra gator SÄNK HASTIGHETEN! Det har framkommit klagomål från fler olika håll om att bilar som kör in på våra gator/gårdar har alldeles för höga hastigheter detta gäller även taxi och färdtjänst bilar. Med tanke på att vi har barn, djur och vuxna som rör sig på dessa gator så är det en extra stor andledning att hålla hastigheten. Den tillåtna hasigheten är MAX 10 km i timmen och inte en kilometer över. Man hinner inte stanna en bil om tex ett litet barn hoppar ut på gatan framför. Även om man inte tycker att man kör snabbt så kan olyckan vara framme, det krävs lite mer för att få skador på bilen än att skada en människa eller djur. MAX 10km Snälla du, tänk på hastigheten när du kör in bilen på gården. Det finns barn som leker bakom buskar och häckar, kör du för fort så hinner du inte stanna bilen. Ska vi bry oss. Tankar om städningen i tvättstugan. Det är inte konstigt att gränserna finns. Jag menar mellan män och kvinnor, mellan fåglar och myror, mellan gräs och ogräs. Gränser mellan ”vi” och ”de”, mellan ”mitt” och ”ditt”, privat och offentlig osv. Ja, det finns alltså det som skiljer oss från …….de andra. Så finns det sånt som förenar oss i en gemensamhet. Det som inte bara skiljer oss från ”dem andra” utan håller oss samman. Vi har Tibblegemenskap. Vi bor ihop här i en jätteförening med familj eller utan, med katter och hundar eller kanske fiskar. Det är svårt att ta till sig men det är så att vi alla är en slags stor familj här och som i alla familjer kan det förekomma olika synpunkter, olika åsikter och givetvis olika önskemål. Vi måste samsas och försöka ta hänsyn till alla de tankar och funderingar som kommer från olika håll. Här kommer olika inlägg om stort som smått för att hjälpa oss att förstå varandra och trivas i vår gemenskap. Jag var i tvättstugan häromdagen. Jag brukar vara där med jämna mellanrum. Den här gången var det som det ofta är, tvättaren före hade glömt att städa efter sig. Jag glömmer också både det ena och det andra, men ”tvättstugestädningsglömska” måste vara en pågående epidemi, och varje gång funderar jag över den glömskan, var kommer den ifrån. Var hör den hemma och inte minst finns den städningsglömskan hos dem, som har ”tvättstugestädningsglömskan”. Det kan väl inte vara så konstigt att hålla rent efter att man varit där. Jag tror inte att det handlar om glömskan egentligen utan snarare om det som man inte tar till sig. Tankar från en boende! Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar UTEPLATSER! BRF Tibble Trivselregler angående utbyggd baksida ”uteplats” Beslut om att lägenhetsinnehavare får anlägga en uteplats på föreningens mark grundas på föreningsstämmobeslut den 12 maj 1977 och den 17 maj 1979 och har reviderats på stämman den 16 maj 1995. De regler som finns idag enligt styrelsebeslut, som grundar sig på beslut som togs på ovannämnda föreningsstämmor är följande: INNAN DU BÖRJAR Ta kontakt med styrelsen i brf Tibble eller HSB förvaltningskontor i Kungsängen. Du får då en byggbeskrivning på hur uteplatsen skall se ut och information om gällande trivselregler. Avtal om ”utbyggnad av baksida" skrivs i två exemplar och lämnas undertecknat till styrelsen. Du får tillbaka ett exemplar påskrivet av föreningen när utbyggnaden är klar och styrelsen har utfört besiktning. DÖRR OCH FÖNSTER Upptagande av dörr skall göras av en fackman/entreprenör. Spaltventil skall monteras i det nya fönstret för att säkerställa luftflödet. För effekt lika föreningens energiglas ska 3-glasfönster användas. Terrass dörr och fönsterpartiet målas i vit färg. För att underlätta framtida renoveringar rekommenderas att man väljer att måla ytan bakom elementet i stället för att tapetsera. VINDSKYDD Vindskydd, 180 cm högt och 100 cm ut från husliv, uppsättes på båda sidorna av uteplatsen. Vindskydden ska fastgjutas (grundläggas ordentligt) och får inte förankras i fasaden. Färgen ska vara mellanbrun lasyr. STAKET Trästaketet ska sättas upp, 60 cm högt och 200 cm ut från vindskydd samt hela lägenhetens bredd inkluderat förråd. Färgen ska vara mellanbrun lasyr. MARK OCH VÄXTER 30 cm från husfasaden ska vara fri från plantering. Den hårdgjorda ytan av plattor, trä eller singel skall vara i marknivå. Ev häck på insidan av staketet får inte vara högre än staketet. Växter på uteplatsen får ej växa sig så höga att de når upp till grannens fönster på mellanplan. ALLMÄNT Uteplatsen får inte överbyggas. Ingen grillning får förekomma på uteplatsen Det åligger bostadsrättshavaren att på egen bekostnad väl vårda uteplatsen, och att vid anmodan av föreningen, nedmontera och borttaga utbyggnaden, om så fodras vid skötsel och underhåll av föreningens egendom. Ta hänsyn till dina grannar. Kungsängen Januari 2004 Styrelsen brf Tibble Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Här är bilder på några av de trevliga och välskötta uteplatser som finns i vårat område. Här har vi även en boende som är klimatsmart och samlar in regnvatten i en tunna för att kunna vattna växterna. Grillning Det är inte tillåtet att grilla på uteplatser eller på gräsytor på husets baksidor eftersom risk finns att matoset ryker in i grannens sovrum. För grillning på balkong finns inget förbud underförutsättning att man inte stör sina grannar. Vi uppmanar alla att visa hänsyn och lyssna på dina grannar. Aktiviteter arrangerade av gårdsvärdarna Gårdsvärdana återkommer i höst med fler roliga aktiviteter för oss boende. Håll ögonen öppna. Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Påskpyssel Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN Påskpyssel Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Loppis För andra gången i historien arrangerades Brf Tibbles loppis, lördagen den 25 april i föreningslokalerna på Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21. Entusiastiska deltagare, både nya och sen tidigare loppis, dukade upp med smörgåsbord av alla möjliga användbara ting. Bland fynden gick att hitta kläder, smycken, dukar, leksaker mm. Det tittades, kändes och klämdes och förhandlades kring borden, och många föremål bytte ägare denna dag. Gårdsvärdarna ordnade, precis som vid senaste loppisen, kafé med hembakat. Kaféet lyckades samla in 536 kr, pengar som oavkortat skänktes till en förening i Upplands-Bro kommun; Tibble Kungsängen Bordtennis Klubb. Klubben hälsar och tackar så mycket för det fina bidraget!" Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Loppis Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN Försommarfest "Brf Tibbles Försommarfest med knytistema gick av stapeln söndagen den 24 maj, på ängen nedanför Rönnbärsvägen. Ett tiotal familjer deltog och fick mumsa på härliga rätter från bland annat Peru och Thailand. Som svensk mat bjöds det bland annat på pitepalt med messmör och rårörda lingon." Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN Försommarfest Sida 15

[close]

Comments

no comments yet