Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ «Оңтүстік Қазақстан мемлекттік педагогикалық институты" ШЖҚ РМК ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫНА СƏЙКЕС ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ ОҚМПИ өзін-өзі бағалау есебі институттың ғылыми кеңесінің мəжілісінде қарастырылып бекітілген (2014 ж. 24.12 № 4-хаттама) Есепті беру мерзімі: 2014 ж. 25 желтоқсан Ректор ___________________ О. Аяшев Шымкент, 2014

[close]

p. 2

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ Институттың құқықтық жəне нақты мекен жайы: 160012, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ, Ғ. Иляев к., 16. – телефондар: (8 725)2 21-29-25, 21-29-45; – факс: (8 725)2 21-40-06; – e-mail: okmpi@mail.ru; – ресми сайт: www.okmpi.kz. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ҚР БҒМ 2011ж. 28 шілдеде сериясы АБ №0142692 берілген мемлекеттік лицензиясына сəйкес 23 білім беру бағдарламасы бойынша бакалавриаттарды дайындауды жүргізеді (2а-, 2б-қосымшалары). Өзін-өзі бағалау процедурасын орындау үшін институт ректорының 2014ж. 14 қазандағы №4-99-бұйрығы жəне өкімімен институционалды аккредиттеу стандарттары бойынша бірінші проректор - оқу ісі жөніндегі проректор, доцент Б.Қ.Исабектің төрайымдылығымен басқару комитеті жəне жұмыс топтары құрылды. Қ/с Стандарттар 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Миссия жəне стратегиялық жоспарлау Басқару жəне менеджмент Студентттер Білім беру бағдарламалары жəне олардың тиімділігі Профессор-оқытушы құрамы жəне оқытудың тиімділігі Ғылыми-зерттеу жұмысы жəне шығармашылық қызметі Ресурстар: қаржы, материалды-техникалық жəне ақпараттық Ақпаратты басқару Жауаптылар Абдыкайева А.А. Абишева Р.Д. Абдыкайева А.А. Абишева Р.Д. Сартаева Х.М. Керимкулова Г.А. Сапарбаева К.Ж. Аширбаева С.К. Сапарбаева К.Ж. Мелдешова А.С. Нурлыбекова А.Б. Ибрагимова Ж.А. Турбекова У.У. Байырбекова Л.М. Турбекова У.У. Байырбекова Л.М. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының өзін-өзі басқару есебі келесі құрамдағы басқару комитеті жəне жұмыс топтарымен дайындалды: І-жұмыс тобы (1, 2-стандарттар) 1. Абдыкайева А.А. – жұмыс тобының жетекшісі, халықаралық ынтымақтастық жəне стратегиялық жоспарлау бойынша проректор, PhD. 2

[close]

p. 3

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ 2. Абишева Р.Д. 3. 4. 5. 6. 7. менеджмент жəне мониторинг бөлімінің бастығы, т.ғ.к., доцент. Сатыбекова Э.С. – менеджмент жəне мониторинг бөлімінің бас маманы, əлеуметтік.ғ.к., доцент. Бегалиева Р.Н. – ғалым хатшы, п.ғ.к. Танирбергенов М.Ж. – шығармашылық жəне жаңа технологиялар жоғары мектебінің директоры, п.ғ.д., доцент. Байгутова Д.Н. – тіл білім кафедрасының мегерушісі, ф.ғ.к., доцент. Тажитаева Ж.С. – бас экономист. – ІІ-жұмыс тобы (3-стандарт) – жұмыс тобының жетекшісі, тіркеу 1. Сартаева Х.М. басқармасының басшысы, б.ғ.к., доцент. 2. Керимкулова К.А. – оқу-əдістемелік басқарма басшысының орынбасары. 3. Оразбаева Э.Б. – филология жоғары мектебінің директоры, ф.ғ.к. 4. Досбаганбетова А.Т. қоғамдық пəндер бойынша мамандарды – дайындау орталығының директоры. 5. Турыскулов У.Ж. – дене тəрбиесінің теориясы мен əдістемесі кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к., доцент. 6. Арзымбетова Ш.Ж. – кəсіптік бағдар жəне бітірушілерді жұмыспен қамту басқарма басшысы, п.ғ.к., доцент. 7. Атыгаев Ы.К. – жастар саясаты бөлімінің меңгерушісі. 8. Айтбаева А.Е. – биология кафедрасының доценті, а.-ш.ғ.к. 9. Калибаева Д.Б. – академиялық ұтқырлық жəне халықаралық байланыстар бөлімінің маманы. ІІІ-жұмыс тобы (4, 5-стандарттары) 1. Сапарбаева Қ.Ж. – жұмыс тобының жетекшісі, оқу-əдістемелік басқарма басшысы, ф.ғ.к. 2. Аширбаева С.Х. – оқу-əдістемелік басқарма басшысының орынбасары. 3. Жумабаев М.Ж. – жаратылыстану жəне математика жоғары мектебінің директоры, ф.-м.ғ. д., профессор. 4. Бердалиев Д.Т. – физика жəне математика кафедрасының меңгерушісі, ф.-м.ғ.к. 5. Сугирбаева Г.Д. – Қазақстан жəне əлем əдебиеті кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент. 6. Мельдешева А.С. – əкімшілік жетекшілігі жəне кадр ресурстары басқарма басшысы. 7. Исаев Ғ.И. – биология кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. 8. Мамадияров М.Д. – география кафедрасының меңгерушісі, г.ғ.к., 3

[close]

p. 4

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ 9. Садық Б.Х. доцент. – тіркеу басқармасы басшысының орынбасары. ІV-жұмыс тобы (6-стандарт) 1. Нурлыбекова А.Б. – жұмыс тобының жетекшісі, ғылыми жұмыстар бойынша проректор, п.ғ.д., профессор. 2. Мадыбекова Г.М. – химия кафедрасының меңгерушісі, х.ғ.к., доцент. 3. Дмитрюк Н.В. – тіл білімі кафедрасының профессоры, ф.ғ.д., профессор. 4. Алпамысова Г.Б. – жаратылыстану жəне математика жоғары мектеп директорының орынбасары, а.-ш.ғ.к., доцент. – психология кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. 5. Əліпбек А.З. – шығармашылық жəне жаңа технологиялар жоғары 6. Конакбаева У.Ж. мектеп директорының орынбасары, PhD 7. Ибрагимова Ж.А. – ғылыми-зерттеу бөлімінің бастығы, ф.ғ.к., доцент V -жұмыс тобы (7-, 8-стандарттары) 1. Турбекова У.У. – жұмыс тобының жетекшісі, бас бухгалтер. 2. Мырзахметова Б.Ш. информатика кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. 3. Байырбекова Л.М. – ақпарат жəне инновациялық технологиялар орталығының басшысы. 4. Жорабекова Л.Р. – баспасөз бөлімінің басшысы. 5. Тлеукеева Р.А. – кітапхана басшысы. 6. Байбатшаева А.Е. – кəсіптік оқыту жəне бейнелеу өнері кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к. 7. Аяпов А.С. – шаруашылық бөлімінің басшысы. 8. Джанжигитова М.Д.– бухгалтерияның бас маманы. 4

[close]

p. 5

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының өзін-өзі басқару есебі екі бөлімнен тұрады: біріншісі - ақпараттық-сараптау материалдары, екіншісі – қосымшалар. Институт қызметінің 2011–2014 жылдар бойынша талдауы SWOT-талдаулар, əлеуметтік зерттеулер, сауалнамалар əдістері, сондай-ақ институт қызметінің барлық бағыттарындағы ақпараттық материалдарды өңдеудің статистикалық əдістері пайдаланылып, кафедралар мен жалпы институттың жылдық есептерінің негізінде жасалынған. Жалпы ақпарат Почта индексі, заңды мекен-жай, сайт, e-mail, ЖООның заңды статусы 160012, ОҚО, Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов к., 13 «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорын Ректордың қабылдау бөлімі: Телефон - 8(725) 2 21- 06 - 35 Телефон/факс – 8(725) 2 21 - 40 - 06 сайт: www okmpi.kz e-mail: okmpi@mail.ru Есептің дұрыстығын жəне шындығын растайтын өтінішке ЖОО-ның басшысы қойған қолы Байланысу координаттары (индекс, почта адресі,байланыс жəне факс номірі , e-mail, сайт) Есепке байланысты ақпарат алушының аты-жөні, тегі, байланыс координаттары (ж.т., ұялы.т., e-mail) Өзін-өзі бағалау есебінің дұрыстығы мен шындығын растаймын. Ректор, п.ғ.д., профессор ____________ О.Аяшев М.О. 160012, ОҚО, Шымкент қаласы, Байтұрсынов к., 13 Канцелярия: Телефон/факс – 8(725) 2 21- 19- 80 сайт: www okmpi.kz e-mail: okmpi@mail.ru Р.Ж.Абишева – ОҚМПИ менеджмент мониторинг бөлімінің бастығы, жұмыс телефоны– 8(725) 2 21 –29 - 45 ұялы тел. – 8 702 249 44 53 e-mail: ard1967@mail.ru smk_iso_11@mail.ru жəне 5

[close]

p. 6

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ ОҚМПИ білім бакалаврлары дайындалатын мамандықтар тізімі: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу 5В010200 – Бастауышта оқытудың педагогикасы мен əдістемесі 5В010300 – Педагогика жəне психология 5В010400 – Бастапқы əскери дайындық 5В010500 – Дефектология 5В010600 – Музыкалық білім 5В010700 – Бейнелеу өнері жəне сызу 5В010800 – Дене шынықтыру жəне спорт 5В010900 – Математика 5В011000 – Физика 5В011100 – Информатика 5В011200 – Химия 5В011300 – Биология 5В011400 – Тарих 5В011500 – Құқық жəне экономика негіздері 5В011600 – География 5В011700 – Қазақ тілі мен əдебиеті 5В011800 – Орыс тілі мен əдебиеті 5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі 5В012000 – Кəсіптік оқыту 5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті 5В012200 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен əдебиеті 5В012300 – Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану 6

[close]

p. 7

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ Қысқартулар тізімі ҚР ҒБМ – Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі ББМЖС – білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты ҚББТ ББМЖС – қашықтықтан білім беру технологияларының білім берудің мемлекеттік жалпы стандарты ЖОО – жоғарғы оқу орны ОҚМПИ – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ББ – білім бағдарламасы ТОЖ – типтік оқу жоспары МББ – модульдік білім бағдарламасы ОƏЖ – оқу-əдістемелік жұмыс ОƏҚ – оқу-əдістемелік құрал ЖОБ – жұмыс оқу бағдарламасы ПОƏК – пəннің оқу-əдістемелік кешені ЖОЖ – жеке оқу жоспары ЭПК – элективті пəндер каталогі ЖББП -жалпы білім беру пəндері МП – міндетті пəндер ПП – профильдік пəндер БП – базалық пəндер СМЖ – сапа менеджменті жүйесі ПОҚ – профессор-оқытушылар құрамы МАК – мемлекеттік аттестаттау комиссиясы СҒЗЖ – студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары ҒЗЖ – ғылыми-зерттеу жұмысы СОӨЖ – студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы РБ – рейтингтік бақылау АБ – ағымдық бақылау GPA (Grante Point Average) – орташа балл SWOT (strength weakness opportunity treat) – күшті жақтары, əлсіз жақтары жағымды жақтары мен қауіптері ECTS – трансферт пен кредиттің жинақталуының еуропалық жүйесі КБ – күндізгі бөлім ОЖСБ – оқу жетістіктерін сырттан бағалау СБ – сыртқы бөлім ОƏБ – оқу-əдістемелік басқарма 7

[close]

p. 8

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ МАЗМҰНЫ СТАНДАРТ 1. СТАНДАРТ 2. СТАНДАРТ 3. СТАНДАРТ 4. СТАНДАРТ 5. СТАНДАРТ 6. СТАНДАРТ 7. СТАНДАРТ 8. ҚОСЫМША 1 ҚОСЫМША 2а ҚОСЫМША 2б ҚОСЫМША 3 ҚОСЫМША 4 ҚОСЫМША 5 ҚОСЫМША 6а ҚОСЫМША 7 ҚОСЫМША8 ҚОСЫМША 9 ҚОСЫМША 10 ҚОСЫМША 11 ҚОСЫМША 12 ҚОСЫМША 13 ҚОСЫМША 14 ҚОСЫМША 15 КІРІСПЕ Стратегиялық жоспарлау жəне миссия Басшылық жəне менеджмент Студенттер Білім беру бағдарламалары (пəндер) жəне олардың тиімділігі Профессор-оқытушылар құрамы жəне оқытудың тиімділігі Ғылыми-зерттеу жұмысы жəне/немесе шығармашылық қызмет Материалды-техникалық база жəне ақпараттық ресурстар Ақпаратты басқару ҚОРЫТЫНДЫ ҚОСЫМШАЛАР Жоғары оқу орнының қызметінің негізгі көрсеткіштері ОҚМПИ жоғары жəне жоғары оқу білімнен кейінгі қызмет етуге мемлекеттік лицензиясы ОҚМПИ мемлекеттік лицензиясына қосымшалар Жоғары оқу орнының оқу жəне ғылыми бөлімшелерінің құрылымы Жоғары оқу орнының ректоратының құрылымы туралы мəлімет ОҚМПИ ұйымдастыру құрылымы Бакалавриат үшін білім бағдарламаларының тізімі ОҚМПИ оқу пəндерінің силлабусы мен оқу əдістемелік кешені (ПОƏК) 9001:2008 ХС талаптарына сəйкестелінген сертификаттары Оқу бағдарламасының (ОБ) талдау схемасы Профессор-оқытушылар құрамының сан жəне сапа көрсеткіштері Оқытушының оқу жүктемесі (сабақ түрі тұрғысында) ПОҚ жəне қызметкерлердің біліктілігін жетілдіру «Оқытушы студент көзімен» сауалнамасы «Еңбекті ұйымдастырумен ПОҚ-тың қанағаттандырылуы» сауалнамасы Студенттерді қолдайтын қызметтің болуы 8 беті 12 14 35 55 81 98 111 126 153 162 165 171 172 173 174 175 183 199 202 203 204 225 226 227 229 234

[close]

p. 9

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ ҚОСЫМША16 ҚОСЫМША 17а ҚОСЫМША 18 ҚОСЫМША 19 ҚОСЫМША 20 ҚОСЫМША 21 ҚОСЫМША 22 ҚОСЫМША 23 ҚОСЫМША 24 ҚОСЫМША 25 ҚОСЫМША 26 ҚОСЫМША 27 ҚОСЫМША 28 ҚОСЫМША 29 ҚОСЫМША 30 ҚОСЫМША 31 ҚОСЫМША32 ҚОСЫМША 33 ҚОСЫМША 34 Студенттер контингентінің сипаттамасы (мамандықтар, оқу түрі жəне студенттерді електеу тұрғысында) Қабылдаудың көрсеткіштері (жоғары оқу орнының мамандықтары тұрғысында). Деңгейі: бакалавр (жоғары оқу орнының жиынтығы) Жұмысқа орналастыру көрсеткіші ( жоғары оқу орынның мамандықтары тұрғысында). Деңгейі: бакалавр Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының болуы (жоғары оқу орнының мамандықтары тұрғысында). Деңгейі: бакалавр ОЖСБ (АМБ) нəтижелері (жоғары оқу орынның мамандықтары тұрғысында). Деңгейі: бакалавр МАК нəтижелері (жоғары оқу орнының мамандықтары тұрғысында). Деңгейі: бакалавр Халықаралық алмасу мен тағылымдаманың болуы. Деңгейі: бакалавр «ОҚМПИ студенттерінің оларға қолдау жасауымен қанағаттанушылығы» сауалнамасы «Студенттердің оқу үдерісінің ұйымдастыру сапасымен қанағаттанушылығы» сауалнамасы «Жұмыс берушілердің бітірушілерді дайындау сапасымен қанағаттанушылығы» сауалнамасы «Студенттердің жеке басы дамуы мен тəрбиеленуіне жағдай жасауына қанағаттанушылығы» сауалнамасы Ғылыми-зерттеу жұмысы «Оқытушылардың ҒЗЖ қатыстырылуы» сауалнамасы «Студенттердің жоғары оқу орынның ҒЗЖ қанағаттанушылығы» сауалнамасы Жоғары оқу орны бюджетінің құрылымы, % Жоғары оқу орнының материалдық, оқу, ғылымизертханалық, ақпараттық базаларына, инфрақұрылымына бағытталған ресурстардың құрылымы, % Студентті оқытудың орташа құны, мың тг. Жоғары оқу орны қызметкерлерінің орта жалақысы, мың тг. Қызмет түрлері тұрғысында ЖОО-ның 9 235 249 251 253 256 257 260 261 264 267 274 277 278 281 285 286 287 287 288

[close]

p. 10

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ ҚОСЫМША 35 ҚОСЫМША 36 ҚОСЫМША 37 ҚОСЫМША 38 ҚОСЫМША 39 ҚОСЫМША 40 ҚОСЫМША 41 ҚОСЫМША 42а ҚОСЫМША 42б ҚОСЫМША 43 ҚОСЫМША 44 ҚОСЫМША 45 ҚОСЫМША 46а ҚОСЫМШАЕ 46б ҚОСЫМША 47 ҚОСЫМША 48 ҚОСЫМША 49 ҚОСЫМША 50 ҚОСЫМША 51 ҚОСЫМША 52 ҚОСЫМШАЕ 53 ҚОСЫМША 54 ҚОСЫМША 55 ҚОСЫМША 56 қаржыландыру көлемінің динамикасы, мың тг. Қаржыландыру көздері тұрғысында ЖОО-ның қаржыландыру көлемінің динамикасы, мың тг. Ғимараттар жəне құрылыстармен қамтамасыздандыру туралы мəліметтер Аудиториялық қор Жоғары оқу орнының ақпараттық қамтамасыздандырылуы Кітапхана қорын толықтыруға жылдық шығындардың үлесі Ақпараттық оқыту құралдарына жылдық шығындардың үлесі Компьютерлік қамтамасыздандыру туралы ақпараттар 2013–2015 жылдарға арналған ОҚМПИ стратегиялық даму жоспары 2016–2020 жылдарға арналағн ОҚМПИ перспективалық даму тұжырымдамасы Халықаралық келісімдер жəне сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасымен оқыған студенттердің сертификаттары ОҚМПИ қызметкерлерінің шетел іс сапарлары туралы мəліметтер ОҚМПИ студенттерінің мəдениет саласындағы жетістіктері Халықаралық деңгейдегі спорт шебері жəне ҚР спорт шебері атақтары бар ОҚМПИ студенттерінің тізімі ОҚМПИ студенттерінің халықаралық деңгейдегі спорт шебері жəне ҚР спорт шебері куəліктері Институттың ғылым кеңесі мен ректоратының шешімдері Үйлестіру кеңесінің ережесі ОҚМПИ құжаттары мен формулярының тізімі Қамқоршылық кеңесінің құрамы мен ережесі ОҚМПИ кəсіподағының жарғысы Курстан курсқа өту балын (GPA) бекіту туралы институт ғылыми кеңесі шешімінің көшірмесі Студенттердің жеке оқу жоспарлары Элективті пəндер бойынша презентациялардың графигі Студент транскриптісі Студенттер бойынша бұйрықтар 10 288 289 289 290 293 293 294 295 296 297 302 306 308 314 320 321 322 324 325 326 327 328 329 330

[close]

p. 11

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ ҚОСЫМША 57 ҚОСЫМША 58 ҚОСЫМША 59 ҚОСЫМША 60 ҚОСЫМША 61 ҚОСЫМША 62а ҚОСЫМША 62б ҚОСЫМША 63 ҚОСЫМША 64 ҚОСЫМША 65 ҚОСЫМША 66 ҚОСЫМША 67 ҚОСЫМША 68 ҚОСЫМША 69 ҚОСЫМША 70 ҚОСЫМША 71 ҚОСЫМША 72 ҚОСЫМША 73 ҚОСЫМША 74 ҚОСЫМША 75 ҚОСЫМША 76 Еуропалық талаптар бойынша 3 тілде толтырылатын дипломдардың қосымшалары (Diploma Supplement) 23 мамандық бойынша білім бағдарламаларының құзыреттіліктері ББ дайындау мен бекіту үдерісінің механизмі Элективті пəндер каталогын дайындау мен қолдану үдерісі ББ дайындауға жұмыс берушілерді қатыстыру туралы растайтын құжаттар Институтта 2012–2014 жж. өткізілген ғылыми конференциялар Институтта 2013–2014 оқу жылы өткізілген ғылыми семинарлар ОПҚ ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижелерін оқу үдерісіне енгізу туралы мəлімет ОПҚ өзара сабаққа ену жəне ашық сабақ өткізу графигі 2013–2014 оқу жылында ОҚМПИ жоғары мектептері, кафедралар мен ОПҚ қызметтерінің рейтінгісі бойынша талдау есебі Профессор А. Б.Нурлыбекованың шетел іс сапары бойынша мəліметі Институтта 2013–2014 жж. ОПҚ басылымдары туралы мəліметтер ПОҚ авторлық куəліктері мен патенттері Студенттердің ҒЗЖ қатысуы туралы мəліметтер Студенттердің ҒК қатысуы туралы мəліметтер Студенттердің конкурстарға, пəндік олимпиадаларға қатысуы туралы мəліметтер «Оксфордтық лидерлер саммиті» (Оксфорд қ., Ұлы Британия) берген «Аймақтың үздік институты» сертификаты мен кубогі Халықаралық симпозиумдар, фестивальдер, конференциялар мен семинарларға қатысқан ПОҚ туралы мəліметтер Авторлық жұмыстардың есебінен жүргізетін ОҚМПИ ғалымдарының ғылыми жобаларын растайтын құжаттар Профессор-оқытушы құрамының ғылыми конкурстарға, конференцияларға, көрмелерге жəне семинарларға қатысуы «ОҚМПИ хабаршысы» журналы 11 331 332 345 346 347 351 353 354 355 356 365 366 367 368 368 369 373 374 375 377 386

[close]

p. 12

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ КІРІСПЕ Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты (ОҚМПИ) – бүгінде еліміздің оңтүстік өңіріндегі жетекші оқу, ғылыми, əдістемелік жəне мəдениет орталықтарының бірі. Институт жаңа технологияларды ендіре жəне ғылыми зерттеу базаларын кеңейте отырып, білім беру қызметтерінің жоғары сапа мен кең ауқымын қамтамасыз етеді. Институт түлектері жұмыспен қамтылу нарығында еркін бəсекелеседі, Қазақстан жəне шетелдегі білім беру жүйесінің алдыңғы шептерінде табысты еңбектенуде. Жоғары оқу орынның құрылуы мен даму тарихы 78 жылдан астам кезеңді қамтиды. 2011 жылдың 28 маусымындағы №722 ҚР Министрлер Кабинетінің жарғысымен еліміздің байырғы педагогикалық институты – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты болып қайта құрылды. АБ №0142692 мемлекеттік лцензиясы, 2011ж. 8 шілдеде ҚР БҒМ Білім саласында бақылау комитеті мен ҚР Əділет министрлігінің Оңтүстік Қазақстан облысы əділет департаментінде уақыты шектелінбеген құқықтық тұлға ретінде тіркелінген 245-1958-01-РМСК №110740004288 лицензиясына сəйкес институт 23 мамандық бойынша бакалавриаттарды дайындауға құқылы. Оқыту барлық мамандықтарда мемлекеттік, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі, сонымен қатар 2012–2013 оқу жылынан бастап көптілді топтар ашылды, бүгінгі таңда олардың саны 11 топқа жетті. ОҚМПИ ұжымы Шымкент педагогикалық институтының бай дəстүрлерін сақтаумен бірге оларды шығармашыл түрде арттыра түсті. ОҚМПИ бітірушілері жоғары кəсіби құзыреттілікті болып, өзгеріп тұратын еңбек нарығына тез бейімделеді, əдеттегідей, басым көпшілігі жұмысқа орналасады. Институттың негізгі мақсаты – білім алушылардың жеке потенциалын ашу, олардың өмір бойы білім алу дағдысын дамыту, институттың республикалық жəне шетел деңгейінде озық орынын қамтамасыз ету. ОҚМПИ дамуының негізгі басымдылығы жоғары корпоративтік мəдениетке негізделген өз стратегиялық жоспарлау моделін, кадрлық жəне қаржылық менеджментін құру болады. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты – педагогтардың жаңа формациясын дайындайтын жоғары оқу орны. Институтта жүйелі түрде Қазақстаның, жақын жəне алыс шетелдердің ғалымдарын шақырумен халықаралық ғылыми конференциялар өткізіледі. Институттың 18 кафедрасында 267 оқытушы қызмет етеді, оның ішінде 262 штаттағы оқытушының ғылым докторлары - 20, ғылым кандидаттары 119, философия докторы (PhD) - 2, магистрлер - 65 жəне ғылым дəрежелері жоқ оқытушылар 56. ОҚМПИ ОПҚ ҚР БҒМ өткізетін «Жоғары оқу орынның үздік оқытушысы» конкурсына белсенді қатысады. 2012ж. (2011 жылдың қорытындысы бойынша) 2 оқытушы, 2013ж. (2012 жылының қорытындысы бойынша) 2 оқытушы, 2014 ж. (2013 жылының қорытындысы бойынша) 12

[close]

p. 13

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ 1оқытушы «Жоғары оқу орынның үздік оқытушысы» грантының иегерлері болды. Институттың оқытушылары өз біліктілігін Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы жоғары оқу орындарының біліктілікті арттыру мен кəсіптік дайындау орталықтарында, Біліктілікті арттыру ұлттық «Өрлеу» орталығының курстарында, «Болашақ» бағдарламасы мен шетел тағылымдамасы арқылы арттыруға мүмкіндігі бар. Мысалы, 2011–2012 оқу жылында 16 оқытушы біліктілігін арттырса, 2012–2013 оқу жылында – 26, оның 3-і шетелде, 2013–2014 оқу жылында – 49, оның 4-і шетелде, 1-і «Болашақ» бағдарламасы бойынша, 2014–2015 оқу жылында – 31 оқытушы біліктілігін арттырды. Институттың ғылыми-зерттеу жұмысы оның білім беру қызметімен тығыз байланысты. Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ орындалуына студенттерді тарту саны жыл сайын ұлғайып келеді, сондай-ақ, студенттер республикалық байқаулар мен пəн олимпиадаларына көптеп қатысуда. Институтта халықаралық қатынастарды кеңейту бойынша үздіксіз жұмыс жүргізілуде, отандық жəне көптеген шетелдік жетекші жоғары оқу орындары мен ТМД мен əлем білім беру мекемелерімен тікелей байланыс орнатылған. 37 шетел жоғары оқу орындарымен (Еуропа, Азия, соның ішінде ТМД елдері) білім мен ғылым саласы бойынша келісімдер жасалынған. Əлемнің жаппай жаһандануы жəне жоғары оқу орындары арасында бəсекелестіктің күшеюі жағдайында жоғары оқу орындарының қайсысы болмасын олардың жетістігінің басты өлшемдерінің бірі - оқу бағдарламаларының рейтингісі мен аккредиттелуі болып табылады. ОҚМПИ өңірлік мемлекеттік педагогикалық жоғары оқу орны болғандықтан мемлекеттік білім тапсырыс гранты түрінде мемлекеттік қолдауды есепке алуға барлық негіздер бар. ОҚМПИ дамуының аталған факторлары мен өлшемдері институционалды аккредиттеуден өтуінің қажеттілігі мен перспективасына себепші болды. 13

[close]

p. 14

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ 1 СТАНДАРТ. МИССИЯ ЖƏНЕ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ОҚМПИ миссиясы оның нарықтағы білім қызметінің қалыптасуы мен дамуының жетпіс бес жылдық тарихымен тығыз байланысты. Өзінің алғашқы қалыптасу кезеңінде педагогикалық институттың миссиясы өңір мен республика мектептеріне жоғары білікті мамандарды дайындау, ғылымизерттеу жұмыстарды орындау, білім беру саласында қызмет ететін мамандардың біліктілігін көтеру, мұғалімдердің арасында озық тəжірибені тарату болды. Бүгінгі таңда институт жаңа технологияларды ендіре жəне ғылыми зерттеу базаларын кеңейте отырып, білім беру қызметтерінің жоғары сапа мен кең ауқымын қамтамасыз етеді. Институт түлектері жұмыспен қамтылу нарығында еркін бəсекелеседі, Қазақстан жəне шетелдегі білім беру жүйесінің алдыңғы шептерінде табысты еңбектенуде. Педагогикалық институттың 78 жылдық қалыптасу жəне даму тарихы бар, бірақ оның кезеңдері өте күрделі жағдайда өтті. 1937 жылдың 19 наурызындағы Қазақ Совет Социалистік Республикасы Халық Комиссариаттары Кеңесінің №263 Жарғысымен Н.Крупская атындағы екіжылдық Шымкент мұғалімдер институты (ШМИ) құрылды. Ол 1954 жылғы 17 шілдесіндегі Қазақ Совет Социалистік Республикасы Министрлер Кеңесінің №263 Жарғысымен Н.Крупская атындағы Шымкент мемлекеттік педагогикалық институты (ШМПИ) болып қайта құрылды. 1993 жылғы 24 ақпанындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің №138 Жарғысымен М. Əуезов атындағы ШМПИ А. Ясави атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің (ХҚТУ) құрамына Шымкент педагогикалық институты (ШПИ) ретінде енгізілді. 1996 жылы ХҚТУ ғылым кеңесінің жəне 1996 жылдың 19 мамырындағы ХҚТУ өкілетті кеңісінің (5-отырыс), сонымен қатар 1996 жылдың 7 мамырындағы ҚР Үкіметінің № 573 жəне ҚР БҒМ 1996 жылы 23 мамырындағы №143 қаулыларымен ШПИ ХҚТУ Шымкент бөлімі (ХҚТУ ШБ) болып қайта құрылды (Оңтүстік Қазақстан облысы тіркеу палатасында тіркелінді, № 0395059). 2003 жылы ХҚТУ Шымкент бөлімі ХҚТУ Шымкент филиалы болып өзгертілді (ХҚТУ 2003 ж. 3 наурыздағы № 1-02 бұйрығы, тіркеу сертификаты № 2225-1958фл). 2003 жылғы 25 қыркүйектегі университеттің өкілетті кеңесінің шешімі бойынша ХҚТУ Шымкент филиалы ХҚТУ Шымкент бөлімі болып қайта өзгертілді. 2008 жылы ХҚТУ Шымкент бөлімі жабылды. Қазақстан Республикасы Министлер Кабинетінің №722 Қаулысымен 2011 жылдың 28 маусымында байырғы педагогикалық институт Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты (ОҚМПИ) болып қайта құрылды (АБ №0142692 мемлекеттік лицензиясы). ОҚМПИ Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым 14

[close]

p. 15

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ саласындағы бақылау комитетінде мерзімі шектелмеген білім мекемесі жəне ҚР ƏМ Оңтүстік Қазақстан Əділет департаментінде 2011 жылы 8 шілде айында 245-1958-01-РМК № 110740004288 заңды тұлға ретінде тіркелген. Лицензияға сəйкес институт бакалавриаттың 23 мамандығы бойынша оқытуға құқығы бар. Оқыту барлық мамандықтарда мемлекеттік, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі, ал 2012–2013 оқу жылынан бастап көптілді топтар ашылып, қазір 11 мамандықтар бойынша көптілді топтар бар: 5В011100–информатика, 5В011200–химия, 5В011300–биология, 5В011400– тарих, 5В011600–география, 5В010900–математика, 5В011000–физика жəне басқалары. ОҚМПИ ұжымы Шымкент мемлекеттік педагогикалық институтының бай дəстүрлерін сақтаумен бірге оларды шығармашыл түрде арттыра түсті. Оқу бағдарламаларының сапасын қамсыздандыру саласындағы саясат білім сапасын басқарудағы өз жүйесін құруына, құқық нормалары мен жұмыс берушілердің талаптарына сай білім алушыларға икемделген білім беру қызметтерінің жоғары сапасына жеткізуіге бағытталған. Барлық бағыттар бойынша институттың қызметі ОҚМПИ сапа менеджменті жүйесінің талаптарына сай жүргізіледі. Институт 2012 жылдың 7 шілде айында ISO 9001:2008 талаптарына сəйкес сертификаттаушы орган «Русский Регистр-Евразия (РРЕ)» ЖШҚ сыртқы аудитінен сəтті өтті жəне оған №12.0522.026 сертификаты тапсырылды (8-қосымша). Сертификаттаушы орган – «Русский Регистр-Евразия (РРЕ)» ЖШҚ – 2012 жылы жоғары оқу орындарының рейтигісін жасады, соның нəтижесінде ОҚМПИ «СМЖ үздік жоғары оқу орны» деп мақұлданды. Қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында (ОҚМПИ) ҚР Президенті Н. Ə. Назарбаевтың Қазақстанның білім саласындағы ынтасын іске асыруын, сонымен қатар Болон процесіне қосылу, қазақстандық жоғары оқу орындарының дипломдарын халықаралық деңгейде тануын қамтамасыз ету жұмысы жүргізуде. Болон декларациясы мен Прага коммюникесі жоғары оқу орындарының алдына үш нəтижеге жету талаптарын қояды:  академиялық сапа, бұл тек зерттеу саласындағы шеберлік, білімді оқыту мен тарату ғана емес, сонымен бірге ол тұлғаның дамуына үлес қосу;  жоғары оқу орындары түлектерінің еңбек нарығында жұмыс табу қабілеті;  ұтқырлық – академиялық білімді мойындау, білім алуға еселі қол жеткізуге мүмкіндік беру жəне жеке икемділік сияқты аспектілерді қозғайтын кеңістіктік, мерзімдік, сонымен қатар бағдарламалық ұтқырлық. Аталған міндеттерден ОҚМПИ өз миссиясын əлем жəне отандық ғылыми-практикалық жетістіктердің негізінде, сонымен қатар бүкіладамзаттық құндылықтардың негізінде талап етілетін, бəсекелестікке қабілетті мамандарды дайындауды қамтамасыз ете алатын жоғары оқу орны 15

[close]

Comments

no comments yet