Memòria Impuls 2014

 

Embed or link this publication

Description

Al llarg de la memòria us compartirem els projectes i les actuacions fonamentals desenvolupats per la Fundació Impuls, així com els resultats més rellevants de les mateixes.

Popular Pages


p. 1

memòria 2014 fundacióimpuls

[close]

p. 2

Edita Fundació IMPULS Manuel Girona, 75 baixos 08034 Barcelona SPAIN T. +34 93 206 62 41 info@f-impuls.org www.f-impuls.org Fotografies Arxiu Fundació IMPULS Paul MacManus Barcelona, juny de 2015 2

[close]

p. 3

memòria 2014 índex 5 6 9 Carta del president Cultura corporativa Qualitat educativa Institucions educatives Família 10 Opportunitas Escolaritat i menjador 12 Suport al professorat Projectes didàctics Formació Investigació 16 Cooperació Activitats organitzades a centres educatius Projecte Matern Infantil Costa d´ Ivori 20 Memòria econòmica 22 Col·laboradors 24 Col·labora 3

[close]

p. 4

carta de la presidenta Aquest és el primer cop que m’adreço a vosaltres per presentar-vos la memòria d’activitats del 2014 i abans de res voldria agrair a Isabel Costa, anterior presidenta de la fundació, els anys de dedicació al capdavant d’Impuls. En tan sols 7 anys hem vist com la nostra entitat es consolidava fins arribar a ser el que avui és: una entitat que col·labora amb moltes famílies per ajudar-les a accedir a una educació de qualitat, independentment de la seva situació econòmica o de si viuen a Catalunya o a molts altres indrets del món. Al llarg de la memòria us compartirem els projectes i les actuacions fonamentals desenvolupats per la Fundació Impuls, així com els resultats més rellevants de les mateixes. Al 2014 hem continuat col·laborant amb iniciatives que tenen per objectiu optimitzar els recursos educatius per afavorir al màxim la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i recolzar la labor educativa dels educadors principals: mares, pares i professorat. Aquest no ha estat un any de grans projectes nous, però sí de la consolidació i el creixement dels que ja existien. Si l’any anterior iniciàvem la Campanya de Beques Opportunitas amb la finalitat d’evitar que la situació econòmica d’una família sigui un obstacle perquè els seus fills rebin una formació de qualitat, aquest 2014 podem dir que ja és una realitat. Gràcies al generós suport dels nostres donants hem pogut destinar 21.960 euros al programa d’ajudes. Hem continuat impulsant l’Aprenentatge Cooperatiu, com una metodologia didàctica orientada a la personalització educativa i l’atenció a la diversitat a l’aula. Si l’any anterior es va organitzar un congrés a Barcelona amb més de 300 participants, al 2014 ha estat Palma de Mallorca l’escenari que hem triat. Novament ha estat un èxit de participació amb prop de 200 professionals de l’educació de diversos centres educatius d’arreu de Balears. 4

[close]

p. 5

memòria 2014 Pel que fa als projectes de Cooperació per primer cop hem dut simultàniament a 12 centres educatius de Catalunya i Balears la campanya “Un somriure per Nadal”. Els fons recollits amb les activitats organitzades als col·legis ens ha permès col·laborar amb diverses entitats solidàries que operen “molt a prop nostre”, com Cáritas, Fundació Jericó, Casa Guadalupe... i també amb altres que ho fan a països en vies de desenvolupament com són Costa d’Ivori, Filipines o la Índia. M’agradaria acomiadar-me agraint a totes aquelles persones que han fet possible les diverses iniciatives i activitats que realitza la nostra Fundació. Ben cordialment, Maria Dolors Casas Presidenta del Patronat 5

[close]

p. 6

cultura corporativa Òrgans de govern PATRONAT qualitat educativa Institucions educatives Família Presidenta: Vicepresident: Secretari: Vocals: Maria Dolores Casas Bedós Juan Ignacio Gonzalo Migueláñez Alberto Cortés Morales Pilar Costa Casellas Lluis Salvador Esteve Caireta Ramón Farré Gaudier Missió-Visió i Valors MISSIÓ La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit internacional, que té com a objectiu garantir la llibertat d’educació. IMPULS facilita l’accés a l’escola d’iniciativa social -on la família i els valors són els principals actors- a totes aquelles persones que la seva situació social o econòmica no els ho permet. Suport al professorat VISIÓ · Contribuir a la millora de la societat a través de la recerca en matèria educativa, el reconeixement al paper del professorat i la cooperació internacional amb projectes educatius en països en vies de desenvolupament. · Desenvolupar, promoure i/o donar suport a experiències pedagògiques de qualitat, tant públiques com d’iniciativa social. · Constituir-nos com una organització referent i innovadora en l’àmbit educatiu. Investigació Projectes Formació Cooperació internacional Entorn local Internacional 6

[close]

p. 7

memòria 2014 PRINCIPIS I VALORS Humanisme Volem posar en el centre de cada activitat a les persones - beneficiaris, voluntaris i professionals - i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la societat i al progrés de tota la Humanitat. Solidaritat Orientem les nostres activitats a la millora de l’educació, de manera desinteressada, ja que el considerem el veritable motor del canvi social i catalitzador del futur de la nostra societat. Afavorim l’intercanvi d’experiències i les bones pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i la cooperació entre professionals. Responsabilitat Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos que disposem per garantir el compliment de la nostra missió i els nostres fins fundacionals. Professionalitat Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució dels nostres objectius. Innovació Promovem l’anàlisi de les metodologies didàctiques i la recerca de noves formes d’afrontar-les i millorar-les com a clau per al desenvolupament i l’adaptació al canvi que requereixen els nous reptes en educació. Recolzem la formació continuada dels professionals de l’educació, el paper que juguen en aquest procés les noves tecnologies i la necessitat de construir coneixement de forma col·laborativa. Inclusió Volem una educació de qualitat per a tots sense excloure cap col·lectiu, que s’adapti a la singularitat de cada persona amb les seves necessitats, la seva manera de ser, les seves capacitats i circumstàncies com a base per garantir la igualtat d’oportunitats. 7

[close]

p. 8

codi ètic i de bon govern Fundació Impuls disposa d’un Codi Ètic i de Bon Govern El Codi és un compromís que assumeix la Fundació Impuls com organització de caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat, que recull un conjunt de valors i principis generals d’actuació, els quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social, així com les millors pràctiques en matèria de governança de la Fundació, que complementen les disposicions estatutàries vigents en cada moment. Aquest Codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el si de la Fundació, alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de govern i dels seus professionals en allò que tingui a veure amb l’entitat. La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant no solament des de l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera justa, íntegra i èticament impecable, generant una corrent de comportaments i actituds que enforteixin la reputació social i institucional d’ Impuls. Podeu consultar-lo a: www.fundacioimpuls.org/codi-bon-govern/ 8

[close]

p. 9

memòria 2014 qualitat educativa Les transformacions socials dels darrers anys, com a conseqüencia de la crisi econòmica, la globalització i el impacte de les noves tecnologies, han significat un canvi en el panorama educatiu del nostre país. Els nous reptes de la Societat del Coneixement requereixen recursos addicionals per afrontar amb èxit el futur. Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la iniciativa social, IMPULS destina una part dels seus recursos a donar suport a famílies i a institucions educatives. Institucions educatives IMPULS col·labora amb diferents Institucions i centres docents dotant-los de les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyança. Família IMPULS fa costat als pares que volen educar els seus fills en escoles d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint l’accés a l’educació a qualsevol família independentment de la seva situació social o econòmica. 9

[close]

p. 10

El mot oportunitat prové del llatí Opportunitas i deriva d’Op (abans) i Portus (port) i feia al·lusió directa a l’estat d’una embarcació i els seus tripulants tot just abans d’arribar a port i aconseguir el seu objectiu. Escolaritat i menjador La Campanya de beques Opportunitas que Impuls duu a terme en diversos col·legis de Catalunya neix amb la finalitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats, en el sentit que la situació econòmica d’una família no sigui un obstacle perquè els seus fills rebin una formació de qualitat. En què consisteix la beca? Els beneficiaris de les beques d’Impuls són famílies amb fills a l’etapa d’ensenyament post obligatori (1r i 2n de Batxillerat) i que passen dificultats econòmiques i no poden assumir el cost de l’escolaritat o del menjador a centres educatius d’iniciativa social. Els imports de les beques no es lliuren en metàl·lic als beneficiaris, sinó que la Fundació Impuls les abona al col·legi per cobrir part de les despeses d’escolaritat i/o menjador dels alumnes becats. 10

[close]

p. 11

memòria 2014 Qui concedeix les beques i amb quins criteris? Les beques són concedides per la Fundació Impuls a proposta del centre educatiu. El Comitè de Beques d’Impuls, un cop estudiades totes les sol·licituds, les concedeix atenent els següents criteris: · Compromís, tant de l’alumne com de la família, per implicar-se en el programa de beques tot col·laborant, segons les seves possibilitats, en les activitats de l’escola. · Capacitats de l’alumne, no tant en raó del seu rendiment acadèmic sinó del seu potencial personal valorant molt especialment el seu esforç. · Situació econòmica acreditada de la família, que no li permet afrontar les despeses del Batxillerat (no concertat). Fons destinats: 21.960 euros Nombre de beneficiaris: (100% del recaptat) 17 beques parcials 11

[close]

p. 12

sostenibilitat ambiental Conscient de la responsabilitat amb el medi ambient, la Fundació Impuls desenvolupa la seva activitat mantenint una coherència en l’ús dels recursos i la sostenibilitat ambiental. Des de fa 5 anys Impuls disposa de dues instal·lacions de plaques fotovoltaiques ubicades a centres escolars amb els que col·labora de forma habitual. Aquestes instal·lacions es van realitzar amb un doble objectiu, per una banda reduir el consum d’energia dels propis centres i destinar els possibles beneficis que s’obtenen de la venda d’energia neta a l’acompliment dels fins fundacionals d’Impuls. Per altra banda a les impressions de material divulgatiu (memòria anual, fulletons, cartes...) fem servir paper amb l’etiqueta o marca registrada de l’FSC que permet identificar clarament l’origen d’un producte, garantint la seva qualitat i el bon maneig que ha tingut en el procés de producció per tal de col·laborar amb el sosteniment i preservació dels recursos naturals, en aquest cas, els boscs. 12

[close]

p. 13

memòria 2014 suport al professorat Impuls recolza el professorat perquè compti amb el suport necessari per desenvolupar la seva vocació professional: l’educació de la infantesa i el jovent, clau del futur de la nostra societat. IMPULS vol contribuir al reconeixement social de tots els professionals de l’educació i a la millora de la qualitat educativa a través de la investigació en l’àmbit educatiu, la definició de projectes d’innovació pedagògica i la formació del professorat. 1. Projectes Didàctics L’objectiu és contribuir al reconeixement social del professorat i recolzar les metodologies didàctiques i projectes pedagògics que s’orienten a la personalització educativa per treure el millor de cada alumne adaptant-se als diferents ritmes d’aprenentatge. Aprenentatge cooperatiu La majoria de docents han estat capaços d’adaptar-se als nous reptes educatius: des de la irrupció de la tecnologia a l’aula fins a l’aplicació de les competències bàsiques, les intel·ligències múltiples, la inclusió a l’aula... Tot i això, sovint aquesta adaptació es produeix de forma parcial, només a nivell curricular però sense arribar a peu d’aula i en la forma d’impartir les classes o de relacionar-se amb l’alumnat. 13

[close]

p. 14

Des d’Impuls considerem que aplicar de forma rigorosa l’Aprenentatge Cooperatiu a l’aula “implica un canvi de cultura de tots” perquè es modifica el rol del professor, el rol de l’aprenentatge i també el rol de l’Avaluació. El projecte neix per tal d’apropar la metodologia didàctica de l’aprenentatge cooperatiu als docents amb l’objectiu de: · Facilita la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge millorant el seu rendiment acadèmic. · Propicia les condicions emocionals imprescindibles per poder aprendre (confiança, amistat…). · Permet atendre millor la diversitat de l’alumnat: tant dels que es troben amb més barreres per aprendre (“diversitat per baix”), com dels que tenen més capacitat de fer-ho (“diversitat per dalt”). · Afegeix a la interacció professorat-alumnat la interacció entre iguals, com a un altre gran “motor” d’aprenentatge. La fòrmula de l’aprenentatge cooperatiu · Treure el millor de cada alumne · Personalitzar l’educació · Adaptar-se als diferents ritmes d’aprenentatge · Motivar els alumnes i fer-los protagonistes · Millorar el rendiment acadèmic de tots · Potenciar el desenvolupament competencial i personal · Desenvolupar les habilitats socials · Créixer en valors (respecte, esforç, solidaritat, autonomia...) · Promoure el lideratge compartit · Preparar pel futur 14

[close]

p. 15

memòria 2014 15

[close]

Comments

no comments yet